Zverejnene patenty 27.04.2004

Tepelne spracovaný obal vytvorený z obalového materiálu na báze vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13509

Dátum: 27.04.2004

Autori: Heiskanen Isto, Kujala Harri, Räisänen Timo

MPK: B65D 65/42, D21H 27/10

Značky: materiálů, báze, vláken, obalového, spracovaný, tepelně, vytvorený

Text:

...olefínových zmesí a kyseliny jantárovej a je určená na použitie ako hydrofóbna apretúra pri výrobe papiera. V tomto odkaze sa môžepridať katiónová látka k papieru vyrábanêmu okrem tejtoapretúry na zvýšenie retencie apretúry. Tento odkaz uvádza ako katiónové látky kamenec, katiónový škrob, chlorid hlinitý,mastné kyseliny s dlhým reťazcom, hlinitan sodný,substituovaný polyakrylamid, síran chromitý, apretúru živočíšneho pôvodu, katiónové teplom...

Acylované nonadepsipeptidy lyzobaktínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6356

Dátum: 27.04.2004

Autori: Brunner Nina, Telser Joachim, Schiffer Guido, Schuhmacher Joachim, Hartmann Elke, Ragot Jacques, Svenstrup Niels, Endermann Rainer, Anlauf Sonja, Von Nussbaum Franz, Fürstner Chantal, Köbberling Johannes, Brüning Michael-alexander

MPK: C07K 11/00, A61K 38/15, C07K 5/00...

Značky: nonadepsipeptidy, acylované, lyzobaktínového

Text:

...alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl,arylkarbonyl a benzyloxykarbonylaminoskupinu, EP 1 625 153 EP 56/Z-TŠkde aryl a heteroaryl môžu ďalej byt substítuované O, 1, 2 alebo Ssubstituentmi vybranými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho halogén, hydroxyskupinu,aminoskupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, alkyl, alkoxyskupinu a fenyl, R 2 predstavuje vodik alebo C 1-C 4 ~alkyl, aleboR 1 a R 2 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú...

Nový spôsob a nové medziprodukty na výrobu 17-halogén-19-norsteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6069

Dátum: 27.04.2004

Autori: Bousquet Joelle, Moratille Christian, Roussel Patrick, Nique François

MPK: C07J 21/00, C07J 75/00, C07J 43/00...

Značky: spôsob, nové, nový, výrobu, 17-halogén-19-norsteroidov, medziprodukty

Text:

...X znamená atóm halogénu, c) zlúčenina vzorca IV sa podrobí účinku epoxidačného činidla, aby sa získala zlúčeninad) zlúčenina vzorca V sa podrobí alkylačnej reakcii s organokupràtovým derivátomodvodeným od organokovovej zlúčeniny vzorca RgMgHal alebo R 5 Li, pričom Hal znamenáatóm halogénu, a pripraveným katalytickým alebo stechiometrickým spôsobom, a v ktoromV ktorej n, R a R 2 majú významy definované skôr, pričom dôjde k väzbe na úrovni...

Objímková spojka pre spojky vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5598

Dátum: 27.04.2004

Autori: Westman Anders, Jernberg Gunnar, Eriksson Mats

MPK: B61G 7/00, B61G 9/00

Značky: objímková, vozidiel, spojka, spojky

Text:

...sveta je regulovaná národnými pravidlami a normami premenného charakteru, napríklad s ohľadom na bezpečnosť, rýchlosť, jazdný komfort, spoľahlivosť jazdnéhorádu, topografiu krajiny atď. Preto musia byť komponenty nachádzajúce sa V spojkách premenné 2 hľadiska počtu a povahy. To znamená, že V centrálnych spojkách môžu byť podľa jednotlivých Špecifikácií požiadaviek kupujúceho obsiahnuté naviac k hlave napríklad absorbery nárazov alebo nehybné...

Pyrazol-chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15465

Dátum: 27.04.2004

Autori: Panzeri Achille, Vulpetti Anna, Vianello Paola, Pevarello Paolo, Brasca Maria Gabriella, Quartieri Francesca, D'alessio Roberto, Fancelli Daniele, Traquandi Gabriella, Ferguson Ron, Polucci Paolo, Roletto Fulvia

MPK: A61K 31/519, C07D 487/04, A61P 35/00...

Značky: kinázy, pyrazol-chinazolínové, deriváty, inhibítorov, přípravy, spôsob, použitie

Text:

...vaskulárnych hladkých buniek spájaných s aterosklerózou, pľúcnej tibrózy, artritídy,glomerulonetřitídy a post-chirurgickej stenózy a rcstenózy.0014 Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť užitočné pri liečení Alzheimerovej choroby, a to na základe skutočnosti, že cdk 5 je zapojená do fosforylácie tau proteínu (J. Biochem. ll 7, 741-749, l 995).0015 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu ako modulátory apoptózy môžu byť tiež užitočné pri liečbe zhubného...

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3788

Dátum: 27.04.2004

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: rúrkový, nárazník

Text:

...miestu prípustnej deformácie v barane nárazníka musí príslušne zmenšiť dĺžka presahu. V ďalšom rúrkovom nárazníku so zničitelným členom, ktorý je známy znemeckého patentového spisu č. 747 330, sa pri preťažení odstrihne časť dna nárazníka a potom sa predná časť zvonku sa nachádzajúceho puzdra pri deformácii a vynaložení vysokej sily nasúva na menší priemer vzadnej časti. Pri tejto konštrukcii môže dĺžkapresahu zostať v porovnaní sbežným...

Mechanizmus na navádzanie blokovania strelky zámku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2464

Dátum: 27.04.2004

Autor: Raatikainen Juha

MPK: E05B 55/00

Značky: zámku, strelky, blokovania, mechanizmus, navádzanie, dveří

Text:

...perspektívny pohľad braný na línii ll - llobrázok 3 zobrazuje mechanizmus podľa obr. 1 v situácii, kde pomocnáobrázok 4 zobrazuje čiastočné zväčšenie obr. 3. sčasti vo výreze, a perspektívny pohľad braný na línii IV - IVobrázok 5 zobrazuje mechanizmus podľa obr. 1 v situácii, kde strelka zámkua pomocná skrutka sú stlačené do skrinky zámkuobrázok 6 zobrazuje čiastočné zväčšenie obr. 5, sčasti vo výreze, a ako perspektívny pohľad braný na...

Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním, plnenie a uzatváranie plastových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2302

Dátum: 27.04.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 3/00

Značky: nádob, uzatváranie, vyfukovaním, plnenie, tvarovanie, plášťových, zariadenie

Text:

...z plastiñkovaného plastového materiálu dá priviesť do formovacieho zariadenia prvého typu, pričom sa v smere otáčania V nasledujúcej druhej stanici táto z plastifikovaného plastového materiálu pozostávajúca vytlačená hadica na výrobu nádoby dá tvarovať vyfukovaním, pričom sa v smere otáčania V nasledujúcej tretej stanici vyfukovaním vytvarovaná nádoba dá sterilne naplniť a uzavrieť, a pričom sa V smere otáčania V nasledujúcej-3 štvrtej...

Nové 1-metoxy-2-fenyletény vhodné na prípravu 5-karbox- aldehyd-2-3-dihydrobenzoxepínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2242

Dátum: 27.04.2004

Autori: Boudet Bernard, Saleh Twana

MPK: C07D 313/00, C07D 317/00, C07C 43/00...

Značky: nové, aldehyd-2-3-dihydrobenzoxepínov, 1-metoxy-2-fenyletény, vhodné, 5-karbox, přípravu

Text:

...halogénovanou (C 1-C 5) alkylovou skupinou alebo prípadne halogénovanou (C 1-C 5) alkoxyskupinou) (C 3-C 12) cykloalkyl prípadne substituovaný atómom halogénu, prípadne halogénovanou (C 1-C 5) alkylovou skupinou alebo prípadne halogénovanou (C 1-C 5) alkoxyskupínouj prípadne halogénovanú (C 1-C 15) alkylovú skupinu prípadne halogénovanú (C 1 C 18) alkoxyskupinu a (Cs-Gw) aryl, (Ca-Cm) aryI-(C 1-C 5) alkyl,(Ce-CW) aryloxyskupinu, (C 3-C 12)...

Brázdiaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283921

Dátum: 27.04.2004

Autor: Le Goer Yves

MPK: E21D 9/10

Značky: stroj, brázdiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdiaci stroj obsahuje spodok (11), prináležiaci k premiestňovaciemu vozíku (12), určenému na pohyblivé uloženie na pevnej sprievodnici (13), a brázdiacu hlavu (15), nesenú penetračným vozíkom (14), pohyblivo uloženým na tomto spodku (11). Medzi spodkom (11) a brázdiacou hlavou (15) sú jednak výsuvné prostriedky (26), umožňujúce premiestňovanie brázdiacej hlavy (15) v podstate kolmo na smer (D) pohybu penetračného vozíka (14) po spodku (11),...

Substituované deriváty 1,2,3,4-tetrahydronaftalénu, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283918

Dátum: 27.04.2004

Autori: Berg Stefan, Thorberg Seth-olov, Ulff Bengt, Linderberg Mats, Ross Svante

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, C07C 237/24...

Značky: použitie, substituované, obsahom, deriváty, medziprodukty, přípravy, farmaceutické, přípravky, spôsob, přípravu, 1,2,3,4-tetrahydronaftalénu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty piperidyl- alebo piperazinyl- substituovaného-1,2,3,4-tetrahydronaftalénu všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená N alebo CH Y predstavuje NR2CH2, CH2-NR2, NR2-CO, CO-NR2 alebo NR2SO2, kde R2 znamená H alebo C1-C6-alkyl R1 predstavuje H, C1-C6-alkyl alebo C3-C6-cykloalkyl R3 znamená C1-C6-alkyl, C3-C6-cykloalkyl alebo (CH2)n-aryl, kde arylom je fenyl alebo heteroaromatický kruh obsahujúci jeden alebo dva heteroatómy...

Mikročasticová forma tetrahydropyridínového derivátu a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto mikročasticovú formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283917

Dátum: 27.04.2004

Autori: Chambon Jean-pierre, Monnier Olivier, Caron Antoine

MPK: C07D 211/70, A61K 31/44

Značky: mikročasticová, tetrahydropyridínového, farmaceutický, prostriedok, derivátů, forma, mikročasticovú, formu, obsahujúci, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná mikročasticová forma hydrochloridu 1-[2-(2-naftyl)-etyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu, ktorá je tvorená súborom častíc, v ktorom prinajmenšom 55 % častíc má priemer nižší ako 50 mikrometrov a farmaceutický prostriedok, v ktorom je táto mikročasticová forma prítomná.

Obal vybavený kupónom a spôsob jeho vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283916

Dátum: 27.04.2004

Autori: Tallier Bernard, Fiems Jean-pierre

MPK: B65D 85/10

Značky: vybavený, kupónom, vyhotovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (2) je vybavený hlavne prostriedkom otvorenia (20), napr. odtrhávacou páskou, ktorá po odtrhnutí umožní užívateľovi prístup do obalu a k predmetom v ňom obsiahnutým. Kupón (3) obsahujúci verejné, napr. reklamné informácie, je pripevnený na jednu stenu zabalenej škatuľky. Kupón je tiež vybavený prostriedkom (31) otvorenia, ktorý umožní prístup k informáciám na vnútorných stranách kupónu. Prostriedok (31) otvorenia kupónu je umiestnený v tej...

Spôsob priebežnej výroby spojených minerálnych vláknitých dosiek a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283915

Dátum: 27.04.2004

Autori: Wyss Peter, Zimmerman Fredy, Jacobsen Bent

MPK: D04H 1/70

Značky: spôsob, minerálnych, vykonávanie, výroby, priebežnej, vláknitých, tohto, spojených, zariadenie, spôsobu, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknité rúno sa transportnými prostriedkami dopravuje do predbežného stlačovacieho stupňa (17), kde sa hrúbkovo stláča, ďalej postupuje do pozdĺžnej stlačovacej jednotky (19, 19') rúna, ktorá je usporiadaná za predbežným stlačovacím stupňom (17) na hĺbkové stlačovanie rúna a do vytvrdzovacej pece (25) na prepojenie pozdĺžne stlačovaného rúna. Medzi stlačovacou jednotkou (19, 19') a vytvrdzovacou pecou (25) sú prostriedky na zabránenie...

Navíjačka s otočným nosným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283914

Dátum: 27.04.2004

Autori: Perret Jean, Chevet Michel, Perenon Rémi

MPK: B21C 47/24

Značky: otočným, rámom, navíjačka, nosným

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je navíjacie zariadenie s otočným nosným rámom na navíjanie pásových produktov, ktoré pozostáva z otočného nosného rámu (1), usporiadaného otočne okolo stredovej osi (10), a aspoň dvoch navíjacích vretien (21), z ktorých každé je súosovo napevno vložené do voľného konca rotačného hriadeľa (5), uloženého otočne v dvoch od seba navzájom vzdialených oporných ložiskách (51, 52), pričom každé vreteno (21) je spriahnuté s motorom (3), ktorý...

Spôsob výroby čistých roztokov alkalických hlinitanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283913

Dátum: 27.04.2004

Autori: Breker Johannes, Potencsik Istvan, Roggenkamp Detlev, Sedelies Reinhold, Dörrer Hubert

MPK: C01F 7/47

Značky: roztokov, výroby, hlinitanov, spôsob, čistých, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob niekoľkostupňového čistenia a koncentrácie roztokov alkalických hlinitanov, ktoré sú odpadom v priemysle spracovania hliníka, kalov, filtračných koláčov a pevných zvyškových látok obsahujúcich hliník, za získania roztokov alkalických hlinitanov alebo pevných alkalických hlinitanov. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa nastavuje mólový pomer alkalického oxidu k oxidu hlinitému prísadou alkalického lúhu a/alebo oxidu hlinitého na 1 až 5, s...

Zariadenie na vyprázdňovanie hadicového vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283911

Dátum: 27.04.2004

Autori: Herold Wolf-dietrich, Pauser Helmut, Brandhorst Gerd, Hammen Klaus

MPK: B65D 33/36

Značky: zariadenie, vyprázdňovanie, hadicového

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na vyprázdňovanie hadicového vaku (15), ktorý obsahuje pastovitú hmotu. Zariadenie pozostáva z čiapočky (11), ktorá je vybavená zadnou valcovou prírubou (13) na uloženie hadicového vaku (15) a priečnou stenou (12) na opretie hadicového vaku (15) smerom dopredu, na ktorej je umiestnený výstupný náustok (17). Tento výstupný náustok (17) vychádza z priehlbiny (16), ktorá je vytvorená v priečnej stene (12) a v ktorej je...

Pružný mechanizmus dvojlamelového celku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1398

Dátum: 27.04.2004

Autor: Lobry Jacques

MPK: A47C 23/00

Značky: celku, pružný, dvojlamelového, mechanizmus

Text:

...Na obrázku 1 a 2 vzťahová značka 1 odkazuje na dlhý nosník rámu lamelového roštu, na ktorom je namontovaná koncovka 2 podľa vynálezu. Tento dlhý nosník 1 sa nenachádza na iných obrázkoch, aby nedošlo ku konfrontácii. 0019 Koncovka 2 vyrobená zjedného dielu syntetického gumového materiálu predstavuje hornú sekciu 3, ktorá sa skladá z dvoch otvorov 4 a 5, do ktorých sa vkladajú konce dvoch paralelných lamiel, z dolnej sekcie 6 v tvare...