Zverejnene patenty 22.04.2004

alfa-Aminoamidové deriváty užitočné ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7183

Dátum: 22.04.2004

Autori: Benatti Luca, Veneroni Orietta, Salvati Patricia, Ruggero Fariello, Barbanti Elena

MPK: A61P 1/00, A61K 31/381, A61K 31/165...

Značky: deriváty, protizápalové, látky, alfa-aminoamidové, užitočné

Text:

...C 3-C 7 cykloalkylo R, a R 3 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahrnujúcej vodík 01-04 alkyl, voliteľne substituovaný hydroxyskupinou alebo fenylom fenol, voliteľne substituovaný jedným alebo dvomi substituentami nezávisle vybranými zo skupiny zahrnujúcej C 1 C 6 alkyl, halogén. hydroxyskupinu, Cj-Ce alkoxy alebo trifluónnetyl alebo R a Pa, spoločne suhlíkovým atómom, na ktorý sú pripojené, tvoria Cg-Cs cykloalkylový kruh ao R 4, R 5 sú...

Soli clopidogrelu a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18237

Dátum: 22.04.2004

Autori: Lohray Vidya Bhushan, Dave Mayank, Lohray Braj Bhushan

MPK: C07D 495/04

Značky: použitia, spôsob, clopidogrelu

Text:

...levorotačný enantiomér vzorca (I) sa z týchto dvoch enantiomérov menej toleruje a je menej aktívny. US Patent No. 4,847,265 tiež opisuje rôzne iné soli zlúčeniny vzorca (I), ako jeho hydrochlorid, soli karboxylovej kyseliny a kyseliny sulfónovej. Konkrétne sa pripravili soli kyseliny octovej, benzoovej,fumárovej, maleínovej, citrónovej, tartárovej, gentisovej,metánsulfónovej, etánsulfónovej, benzénsulfónovej a laurylsulfónovej. Avšak...

Spôsob spracovania vyhnitého kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6395

Dátum: 22.04.2004

Autori: Recktenwald Michael, Karlsson Ingemar, Karlsson Göran, Pettersson Lennart

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: spracovania, vyhnitého, spôsob

Text:

...zakázané ukladanie všetkých organických odpadových látok na miestach pre skládku odpadov.0007 Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné aby vyhnitý kal, ktorý je určený na spaľovanie, obsahoval čo najväčšie množstvo pevných látok. Rovnako v prípade iných typov finálneho skladovania odvodneného kalu ako je kal určený na spaľovanie je veľmi dôležité, okrem iného aj z ekonomických dôvodov, aby sa znížilo množstvo kalu jeho odvodnením na čo...

Kontajner s výkyvne kĺbovo pripojeným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6029

Dátum: 22.04.2004

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 43/16

Značky: kĺbovo, kontajner, vekom, připojeným, výkyvné

Text:

...spoľahlivo nehybnú aretáciu zastrkovacieho závesu v uzamknutej polohe. Vyvýšenie profilu spojenia napriklad môže zapadat do komplementámeho prehĺbenia organizovaného v uzamknutej polohe naspodnej strane horného okraja kontajnera.0008 Podľa výhodného návrhu vynálezu je zaisťovaciemu výstupku resp. jeho vyvýšenie profilu spojenia - ktoré môže byt s výhodou vytvorené na vodorovnom povrchu zaisťovacieho výstupku ako stredovo usporiadané rebro...

Protilátky a molekuly z nich odvodené, ktoré sa viažu na STEAP-1 proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15865

Dátum: 22.04.2004

Autori: Morrison Karen, Gudas Jean, Jia Xiao-chi, Perez-villar Juan, Jakobovits Aya, Etessami Soudabeh, Challita-eid Pia, Faris Mary, Raitano Arthur

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: protilátky, proteiny, viažu, molekuly, odvodené, steap-1

Text:

...fajčeniapočas predchádzajúcich 30 rokov, avšak znižujúci sa výskyt fajčenia u žien zaostáva za znižovaním u mužov. Závažné je však, že hoci zníženie užívania tabaku u dospelých sa spomalilo, užívanie tabaku u mládeže znovu rastie.0015 Možnosti liečby rakoviny pľúc a priedušiek sú dané typom a štádiom rakoviny a zahŕňajú chirurgickú operáciu, radiačnú terapiu a chemoterapiu. V prípade mnohých Iokalizovaných druhov rakoviny chirurgický zákrok...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Simig Gyula, Petho János, Szent Királlyi Zsuzsa, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József

MPK: C07D 495/00, A61K 31/551, A61P 25/00...

Značky: olanzapínu, polymorfy, nové, hydrochloridu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Konektorový modul pre termočlánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10344

Dátum: 22.04.2004

Autori: Macchiarelli Michael A, Hollander Milton Bernard, Baghai Shahin

MPK: H01R 13/66

Značky: termočlánky, konektorový, modul

Text:

...a prostriedky pre nastavenie jeho napätového výstupu, 3 EP l 473 805 Blaby odpovedal stupňom Celzia a stupňom Fahreinheita. U výhodného uskutočnenia je V plášti usporiadaná dvojica vstupných terminálov, odtienená feritovým materiálom. voči elektromagnetickýnl indukčnýU 1 signálon tlačená obvodová doska, ktorá obsahuje kompenzačný obvod pre spojenie za studena, obvod .pre linearizáciu. signálov, obvod. konvertoru alebo zosilňovača,...

Topická formulácia ivermektínu na liečbu dermatologických stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10191

Dátum: 22.04.2004

Autori: Manetta Vincent, Watkins Gary

MPK: A61K 31/7048, A61K 9/00, A61K 9/107...

Značky: dermatologických, stavov, formulácia, ivermektínu, topická, liečbu

Text:

...vykazuje veľmi dobrú stabilitu, zvlášť pri rôznych hodnotách pH, a dobrú znášanlivosť na pokožke. Bolo zistené, že je zvlášť vhodný na liečbu dermatologických chorôb, zvlášť veľmi dobre na liečburozacey, 0007 Predmetonl tohto vynálezu je tiež použitie ivermektínu na výrobu topickeho farmaceutického prípravku určeného na liečburozacey, topických farmaceutický prípravkov určených na liečenieľudí obsahujúcich ivermektín a použitie týchto...

Senzorová membrána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2990

Dátum: 22.04.2004

Autor: Weisbrodt Rainer

MPK: F04B 43/00

Značky: senzorová, membrána

Text:

...senzorových membrán ukazuje to, že korpus čerpacieho objemu musí pozostávať z vodivého materiálu, pripadne v čerpacom objeme musí byť umiestnená vodivá elektróda. To obmedzuje oblasťpoužitia čerpadla s takou membránou na kvapaliny, ktoré kovynenapadajú, pretože čerpací objem nemôže byť celkom vyloženýV spise EP O 732 501 B 1 je naproti tomu uvedená senzorová membrána, ktorá vo vnútri membrány obsahuje dve vodivé vrstvy, ktoré sú voči sebe...

Fantóm na kontrolu kvality systému virtuálnej simulácie rádioterapeutického pôsobenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2304

Dátum: 22.04.2004

Autori: Lefkopoulos Dimitri, Foulquier Jean-noël, El-balaa Hanna

MPK: A61B 6/00

Značky: systému, fantóm, simulácie, radioterapeutického, kontrolu, pôsobenia, kvality, virtuálnej

Text:

...tvarmi, rozmermi a hustotami, pričom tieto hustoty simulujú hustoty rôznych orgánova prostredi ľudského tela, pričom dva z týchto prvkov sú vo forme dvoch zrezaných ihlanov rôznej hustoty vsadených jeden do druhého, z ktorých najmenej jeden nemá úplnú symetriu vzhľadom k svojej pozdĺžne osi,- gule, vytvorené z materiálu, ktorý nie je rádíotransparentný, uložené v jadre,- najmenej dve odnímateľná stranové plochy, umiestnené vzájomne...

Plavák na automatický odvzdušňovací ventil a ventil s týmto plavákom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1792

Dátum: 22.04.2004

Autor: Molinari Roberto

MPK: F16K 24/00

Značky: plavákom, plavák, odvzdušňovací, ventil, automatický, týmto

Text:

...sú opísané napríklad. v patentovom spise IT 0 237 091, pričom tieto ventily sú vybavené prvkom na ochranu plaváka vo forme koša so spodnou priečnou častouna pripojenie bočných stien tohto koša.0006 Aj keď vykonáva svoju funkciu, tak má tento kôš tiež nedostatok, ktorý spočíva v tom, že samostatné súčasti musia byt združené s viečkom počas montáže,v dôsledku. čoho dochádza k následnému zvýšeniu príslušných výrobných nákladov a nákladov na...

Celkom uzavretá lepenková škatuľa a jej prírez

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1686

Dátum: 22.04.2004

Autor: Blin Patrick

MPK: B65D 5/50, B65D 77/04, B65D 71/06...

Značky: lepenková, přířez, uzavretá, škatuľa, celkom

Text:

...obrázkov na výkresoch0008 Teraz budú dalej opísanê výhodné uskutočnenia predmetu tohto Vynálezu, a to len príkladnou formou, pričomopis bude podaný s odkazom na priložené obrázky výkresov, kdeobr. 1 znázorňuje pôdorysný pohľad na prírez na vytvorenie lepenkovej škatule podľa jednéhouskutočnenia predmetu tohto vynálezuobr. 2, obr. 3 a obr. 4 znázorňujú pohľady na prírez podľa obr. 1 počas postupne nasledujúcich etápzostavovania...

Kompozitné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1652

Dátum: 22.04.2004

Autori: Horchuck Michael, Peng Yuan, Kim Michael

MPK: F16C 33/04

Značky: kompozitné, ložisko

Text:

...môžu byť použité, pokiaľ tieto častice majú celkovú povrchovú plochu dostatočne veľkú, aby bola zmáčaná amohli byť rovnomerne rozptýlené vživicovom materiáli. V uskutočnení tohto vynálezu, veľkosť častíc 95 PTFE častíc je menej ako 13 m (500 mikropalcov) (ASTMD 4895). V ďalšom uskutočnení vynálezu, veľkosť častíc 95 PTFE častíc je väčšia ako 5 m (200 mikropalcov) (ASTM D 4895). Príklady komerčne dostupných PTFE častíc potenciálne...

Skrutka s vŕtacím alebo vnikajúcim hrotom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1155

Dátum: 22.04.2004

Autori: Mair Roland, Palm Erich

MPK: F16B 39/00, F16B 25/00

Značky: hrotom, skrutka, vnikajúcim, vrtacím

Text:

...v podložke budezodpovedajúcim spôsobom vyhotovený neokrúhly alebo viachranný.Ďalší variant uskutočnenia vznikne vtedy, keď podložka bude vyhotovená ako pás, vinutý na spôsob skrutkovej línie. Podložka sa potom zavíja na spôsob skrutkového pásu do peny bez toho, aby sa pena z vítacej oblasti vynášala.V tejto súvislosti je zvlášť výhodné, keď sa podložka, vyhotovená ako vinutý pás, alebo ohnutý čiastkový úsek podložky pri dosadnutí na pevný...