Zverejnene patenty 16.04.2004

Chinoxalinylové makrocyklické zlúčeniny ako inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6876

Dátum: 16.04.2004

Autori: Xu Gouyou, Tang Datong, Or Yat Sun, Wang Zhe, Porter Brian, Miao Zhenwei, Sun Ying, Nakajima Suanne

MPK: A61K 31/395, A61K 31/38, A61P 31/00...

Značky: chinoxalinylové, makrocyklické, inhibitory, zlúčeniny, proteázy, hepatitidy, serín

Text:

...Zostávajúce tri hydrolýzy, NS 4 A~ NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A a NS SA-NS SB prebiehajú v polohe trans. NS 3 je serínproteáza, ktorá je štruktúme klasiñkovaná ako proteáza podobná chymotrypsínu. Zatiaľ čo samotná NS serínproteáza vykazuje sama o sebe proteolytickú účinnosť, enzým HCV-proteáza nie je účinným enzýmom pokiaľ ide o katalytické štiepenie polyproteínu. Bolo ukázané, že na zlepšenie je vyžadovaná centrálna hydrofóbna oblasť proteínu NS...

HLA-A2 antigénne peptidy asociované s nádormi a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16284

Dátum: 16.04.2004

Autori: Fikes John, Chesnut Robert, Sette Alessandro, Ishioka Glenn

MPK: A61K 38/00, C07K 5/00

Značky: kompozície, asociované, antigénne, peptidy, nádormi, hla-a2

Text:

...na bunkovom povrchu. Tieto komplexy epitopMHC sú rozpoznávané T Iymfocytárnym receptorom CTL. Toto rozpoznávanieje vyžadované pre aktiváciu CTL, a taktiež indukciu efektorových funkcií, ako je Iýza cieľovej nádorovej bunky.0005 Molekuly MHC sú vysoko polymorfné proteíny, ktoré regulujú reakcie T Iymfocytov (Schwartz, B. D., The human major histocompatibility Complex HLA in basic clinical immunology Stites et al., eds., Lange...

Bezolovnatá spájkovacia zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16049

Dátum: 16.04.2004

Autori: Watanabe Masako, Okada Hiroshi, Amagai Masazumi, Murata Kensho, Tashima Takeshi, Souma Daisuke, Ueshima Minoru, Toyoda Yoshitaka, Ohnishi Tsukasa, Roppongi Takahiro

MPK: B23K 35/26

Značky: bezolovnatá, spájkovacia, zliatina

Text:

...podľa požiadaviek alebo nefunguje, dané zariadenie sa takmer nikdy neopravuje, ani sa nezvyšuje jeho výkonnosť, ale takmer vždy dochádza k jeho vyradeniu z prevádzky. Pri vyradení z prevádzky možno niektoré súčasti zariadenia znovu využiť alebo recyklovať. Často napríklad dochádza krekuperácií plastov v obaloch, kovov v rámoch a drahých kovov V elektronických súčiastkach. Dosku plošných spojov, na ktorej sú komponenty prispájkované,...

Tlač N-stránok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15799

Dátum: 16.04.2004

Autori: Crawford Jeffrey, Clark Phil, Mcdonald Kenneth

MPK: G06F 3/12

Značky: tlač, n-stránok

Text:

...V agregovaných tlačových úlohách, každú z agregovanýchtlačových úloh je možné tlačiť súčasne na jednotkách integrovaného tlačového média, a (c) elektronicke rozdeľovanie agregovanej tlačovej úlohy pre tlač do príslušných tlačiarní. Konkrétne tieto spôsoby zahŕňajú usporiadanie tlačových úloh priestorovo na hlavný program, pričom je niekoľko typov položiek agregovaných a usporiadaných na jednu štruktúru programu. Je možné agregovať rôzne...

Systém na ukladanie rozvádzacích zariadení pre medené káble a/alebo káble s optickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11240

Dátum: 16.04.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: G02B 6/44, H02B 1/50, H02G 9/10...

Značky: systém, vláknami, měděné, zariadení, optickými, rozvádzacích, káble, ukladanie

Text:

...skrine, a protiľahlou stenou šachty ako pracovný priestor.Pretože sa ani pri montážnych, ani pri servisných prácach na zariadeniach techniky rozvodu resp. techniky prenosu káblami nepohybuje, je pri prenosoch s vysokými prenosovými rýchlosťami zabránené výskytu bitovej chybovosti.Okrem toho je navrhované, aby šachta obsahovala v svojej dolnej časti priestor na uloženie káblov, ktorým prebiehajú káble, zavádzané bočnými otvormi steny...

Spôsob tvarovania telies nádobiek a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2782

Dátum: 16.04.2004

Autori: Druesne Guy, Verboom Cornelis

MPK: B21D 26/00, B21D 51/26

Značky: tvarovania, zariadenie, nádobiek, příslušné, spôsob, telies

Text:

...a stlačovacie prostriedky, pričom kompresné a dekompresne prostriedky sú prispôsobené na uchovávanie0009 V patentovom spise EP 0 521 637 je opísane zariadenie a spôsob na pretvarovávanie nádobiek s dvojitým švíkom Zariadenie obsahuje formu, prostriedky na utesnenieotvoreného konca nádobky, prostriedky na privádzanie tekutinypod tlakom do vnútrajšku nádobky, a prídržné prostriedky na zabránenie deformácie dvojitého švika počas...

Chimérové polypeptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2738

Dátum: 16.04.2004

Autori: Kühne Christian, Simoncsits Andras

MPK: C07K 14/005, C12N 15/62, C12N 9/16...

Značky: použitie, chimérové, polypeptidy

Text:

...1. Enzýmom pozmeňujúcim procesy, ktorý je konjugovaný s uvedenýmtranslokačným proteínom, môže byt nejaký proteín viažuci sa na DNA,predovšetkým RNA-polymeráza T 7.0011 Patent W 0 02/96952 sa vzťahuje na konjugát proteínu, ktorý pozostáva z dvoch domén, pričom prvá doména je transportný proteín a druhá doména je polypeptíd na reguláciu signálu prenášaného proteínom Notch. 0012 Phelan a kol. (Nature Biotechn. 16 (1998) 440-443) opisujú...

Usporiadanie odporov, spôsob výroby a merací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1260

Dátum: 16.04.2004

Autor: Hetzler Ullrich

MPK: H01C 1/14, H01C 1/00, G01R 19/00...

Značky: merací, usporiadanie, výroby, odporov, spôsob, obvod

Text:

...navzájom oddelenýchodporových elementov, ktoré môžu viest vždy jeden elektrickýVo výhodných prikladných uskutočneniach vynálezuobsahuje usporiadanie odporov podľa vynálezu dva od sebanavzájom oddelené odporové elementy, takže súčasne môžu bytmerané dva elektrické prúdy.V rámci vynálezu je ale tiež možné, aby usporiadanie odporov obsahovalo viac ako dva (napríklad štyri) od seba navzájom oddelené odporové el ementy , aby bolo možné me...

Kovanie pre nábytok na sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 982

Dátum: 16.04.2004

Autor: Moldovan Adrian

MPK: A47C 17/00

Značky: kovanie, sedenie, nábytok

Text:

...uložený prídavný vankúš 4, ktorý sa V ležatej polohe znázornený na obr.3opiera o čelnú dosku 5 zásuvky 3. Pod pridavným vankúšom 4sa nachádza priestor 6 na lôžkoviny.Kovanie podľa výnálezu slúžiace na naddvihnutieprídavného vankúša 4 je namontované na oboch stranáchnábytku, avšak op saná je iba jed strana. Podľa tohona obsahuje každá strana jeden uholník 7, ktorý je upevnený na spodnej strane prídavného vankúša 4 a od zadného okrajadosahuje...