Zverejnene patenty 15.04.2004

Zariadenie s predĺženým uvoľňovaním na báze polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18975

Dátum: 15.04.2004

Autori: Yeoh Thean, Hotz Joyce, Smith Christine, Lokensgord David, Christenson Troy, Costantino Henry, Kumar Rajesh, Rickey Michael, Ong John, Wright Steven

MPK: A61K 31/573, A61K 38/22, A61K 38/26...

Značky: polymerů, báze, zariadenie, uvoľňovaním, predĺženým

Text:

...biologicky aktívnych polypeptidov. Kompozície s predĺženým uvolňovaním podľa tohto vynálezu zahrňujú biokompatibilný polymér, činidlo, ako je exendin 4 ako biologicky aktívny polypeptid a cukor. Podľa patentového nároku č. 1 sú polypeptid a sacharóza dispergované v polyméri. Polypeptid a cukor môžu byť dispergované bud oddelene alebo vo výhodnom uskutočnení spoločne. Kompozícia s predĺženým uvolňovaním poskytuje požadovaný a konzistentný...

Spôsob prípravy N-substituovaných 2-kyanopyrolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18249

Dátum: 15.04.2004

Autori: Sedelmeier Gottfried, Schäfer Frank

MPK: C07D 207/16, A61P 3/10, A61K 31/401...

Značky: spôsob, n-substituovaných, 2-kyanopyrolidínov, přípravy

Text:

...je arylovou skupinou fenyl alebo substituovaný fenyl.V prípade, že X je -O-SO 2-(C 1.g)alkyl alebo -O-SOg-(aryl), potom sa termín alkyl vzťahuje na bud priamy alebo rozvetvený reťazec, ktorý môže byť prípadne substituovaný l až 5 substituentmi vybranými z halogénu výhodne z fluóru, chlóru, brómu alebo jódu. Príklady alkylových skupín zahŕňajú metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-butyl, t-butyl, izobutyl, trifluórmetyl.Vo vyššie opísanom spôsobe...

Nekonjugovaná kyselina žlčová spolu s propylgalátom a/alebo BHA na zvýšenie absorpcie makromolekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12965

Dátum: 15.04.2004

Autor: New Roger

MPK: A61K 38/23, A61K 47/10, A61K 38/28...

Značky: zvýšenie, makromolekúl, absorpcie, žlčová, propylgalátom, nekonjugovaná, spolu, kyselina

Text:

...protein, fosfolipid transferový proteín, HDL viažuci proteín protelny spojivových tkanív ako kolagén. elastín alebo fibronektln svalový proteín ako aktín. myozín, dystrofin alebo minidystrofín neurónový. pečeňový, srdcový alebo adipocytový proteín cytotoxlcký proteín cytochróm proteín, ktorý je schopný spôsobovať replikáclu, rast alebo diferenciáciu buniek sígnalizačná molekula ako-3 vnútrobunkový signalizačný protein alebo...

Preventívny/kuratívny prostriedok na ochorenie nervov sietnice obsahujúci alkyléterové deriváty alebo ich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12824

Dátum: 15.04.2004

Autori: Kimura Tatsuo, Iwakami Noboru, Saitoh Akihito

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/40, A61K 31/397...

Značky: nervov, prostriedok, alkyléterové, sietnice, obsahujúci, ochorenie, deriváty

Text:

...PODSTATA VYNÁLEZUPôvodcovia tohto vynálezu zistili, že alkyléterový derivát s ďalej uvedeným vzorcom l alebo jeho soľ má ochranný účinok na nervové bunky retiny, takže je užitočný ako preventívny a/alebo kuratívny prostriedok na ochorenie nervovčasť zodpovedajúca nasledujúcemu vzorcualkyléterového derivátu so vzorcom 1 predstavujeNasleduje podrobnejší opis vynálezu.Pojmy používané V tomto opise majú ďalej uvedený význam, pokiaľ nie je uvedené...

Lietajúca košíková loptička

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4647

Dátum: 15.04.2004

Autor: Brandes Ulrich Wilhelm

MPK: A63B 67/18, A63B 43/00

Značky: lietajúca, loptička, košíková

Text:

...vytvorený ako smerom dopredu smerované natvarovanie. Napríklad môže byt na ten účel umiestnený približne valcovo tvarovaný íixačný čap (anglicky stem extension collar), ktorého priemer môže byt napríklad približne polovične tak veľký, ako priemer0010 Úderový klobúčik môže mať prednú časť v tvare smerom dopredu smerovanej kopule, a zadnú časť, ktorá je približne valcovo tvarovaná, pričom priemer plochy prierezu valcovej častimôže v podstate...

Kompozícia na zlepšenie kognície a pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11382

Dátum: 15.04.2004

Autori: Laudon Moshe, Zisapel Nava

MPK: A61K 45/06, A61K 31/465, A61K 31/4045...

Značky: kognície, zlepšenie, pamäte, kompozícia

Text:

...acetylcholínového receptora sa stáva zvýšene dôležitou v klinickej symptomatológii pri ukončení fajčenia a všeobecne pri neurodegeneratívnych chorobách a obzvlášť pri kognitívnych a behaviorálnych aspektoch. lnhibítory cholinesterázy (ChEl) inhibujú degradáciu acetylcholínu, a tak zvyšujú jeho koncentráciu v mozgu. ChEl sú používané na liečbu demencie, na základe svojej schopnosti zvyšovať koncentrácie acetylcholínu v mozgu, ktoré následne...

Zariadenie s udržateľným uvoľňovaním na báze polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11272

Dátum: 15.04.2004

Autori: Kumar Rajesh, Wright Steven, Ong John, Lokensgard David, Costantino Henry, Hotz Joyce, Yeoh Thean, Smith Christine, Rickey Michael, Christenson Troy

MPK: C07K 14/00, C07K 1/00, A61K 31/573...

Značky: báze, polymerů, zariadenie, udržateľným, uvoľňovaním

Text:

...pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnotu približne 3 alebo menej.0007 Kompozícia vykazuje celkový objem pórov približne 0,1 ml/g alebomenej. Tento celkový objem pórov je stanovený s pomocou techniky ortuťovej0008 Biokompatibilný polymér je vo výhodnom uskutočnení predstavovaný polylaktidovým koglykolidovým polymérom.0009 V tomto texte je tiež opísaný spôsob prípravy kompozícii pre udržateľné uvoľňovanie biologicky aktívnych činidiel, ako...

Spôsob výroby škatuľky s odklopným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1747

Dátum: 15.04.2004

Autori: Katajamäki Seppo, Wentao Lu

MPK: B65D 85/08

Značky: škatuľky, viečkom, výroby, spôsob, odklopným

Text:

...bočných stien a bočných stien viečka tak, že vonkajšie jazýčky a bočné jazýčky viečka sú spojené navzájom úzkymi spojenými pásikmi lepidla,prechádzajúcimi v pozdĺžnom smere uvedených jazýčkov prednostne V každom prípade dvomi rovnobežnými pásikmi lepidla. Lepenieviečkovej časti je vykonávané s použitím lepidlových bodov.Boli tiež opísané lepidlové body podľa predchádzajúceho stavu techniky, ktoré sú usporiadané V oblasti prednej steny...

Modulácia expresie apolipoproteínu C-III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20096

Dátum: 15.04.2004

Autori: Crooke Rosanne, Dobie Kenneth, Lemonidis-tarbet Kristina, Graham Mark

MPK: A61K 31/00

Značky: apolipoproteinu, c-iii, modulácia, expresie

Text:

...Acad. Sci. U. S. A., 1993,90, 4562-4566). Apolipoproteín C-III promótor sa zostupne reguluje inzulínom a toto polymorfné miesto ruší reguláciuinzulínu. Tak potenciálna nadmerná expresia apolipoproteínu C III vyplývajúca zo straty regulácie inzulínu môže byť faktorom,ktorý prispieva k rozvoju hypertriglyceridémie spojenej s S 2 alelou (Li et al., J. Clin. Invest., 1995, 96, 2601-2605). T (455) na C polymorfizmus bol spojený so zvýšeným rizikom...

Zariadenie na rozprašovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1380

Dátum: 15.04.2004

Autori: Engelen Wim, Maas Wim

MPK: B05B 9/08

Značky: zariadenie, kvapaliny, rozprašovanie

Text:

...s menším priemerom zahrnuje výstup 18 pripojený k vstupu 40 zubového čerpadla 13.0017 Včasti 20 sväčším priemerom je rovnako usporiadané ventilove teleso 22, ktorézahrnuje valcovú časť 19 a vypuklú časť 24. Ventilove teleso 22 je na svojom mieste v puzdre15 upevnené pomocou rebier 23, ktoré sú integrálnou súčasťou škrupin 1 a 2, alebo altemativne na motore/čerpadle. Vypuklá časť 24 je vytvorená z pružne prispôsobivého materiálu a opiera sa o...