Zverejnene patenty 29.03.2004

Elektrické spájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12365

Dátum: 29.03.2004

Autor: Wells Mark

MPK: H01R 13/53, H01R 9/03

Značky: spájacie, zariadenie, elektrické

Text:

...spájajúce žily sú vzájomne oddelené tienením na zemnom potenciáli, takže je možné predĺženie jednotlivých pripojení zeme na vhodné iné elektrické spájacie zariadenie.0006 Každý prostriedok spájajúci žily je pri použití typicky obklopený príslušnou izolačnou objímkou a príslušnou vodivou vrstvou.0007 Každá izolačná objimka je typicky pozdĺž svojej dĺžky obklopená príslušným prostriedkom pre pripojenie potenciálu zeme, ktorý typicky obsahuje...

Adhézna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4801

Dátum: 29.03.2004

Autor: Rainio Jouni

MPK: C08J 9/00, C09J 5/08

Značky: adhézna, kompozícia

Text:

...Podľa jedného uskutočnenia adhézna kompozícia obsahuje 1 az 10 hmotn. jaenotvorného činidla, v ktorom je 0,1 až 30 Vo hmotu. laurylsulfátu, laurylétersirlfátu, benzěnsulfátu alebo ich zlúčenín, derivátov alebo zmesí.0014 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícia 50 až 70 hmotn.0015 V jednom uskutočnení vynálezu obsahuje adhézna kompozícía 8 až 20 hmotn. plniva. 0016 V tejto súvislosti sa plnivom myslí plniace činídlo,...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Jonas Christophe, Sabre Serge

MPK: C10B 29/00, C04B 35/66, C04B 35/18...

Značky: opravy, žiaruvzdornej, stěny, spôsob, horúcej, žiaruvzdorná

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2801

Dátum: 29.03.2004

Autori: Hasselbrink Dirk, Steuten Michael, Zenz Ulrich, Warmbier Dieter, Springmann Georg, Stoy Wilbert, Steinfort Eberhard

MPK: B22D 11/128

Značky: přívodů, chladiva, zariadenie, válců, pripojenie

Text:

...úložného nosiča. V stave, keď je v kryte úložného nosiča vsadená vložka,je ďalej zaručená vytvorením chladivového kanálu, optimálne chránenéhosmerom von, optimálna ochrana proti opotrebeniu.0008 Okrem toho je bez problémov vykonateľné dodatočné vybavenie zariadenia podľa vynálezu v už existujúcom zariadeni pre plynulé odlievanie,pretože všetky prostriedky charakterizujúce vynález sú vytvorené na strane krytu úložného nosiča a funkcia...

Filtračná štruktúra pre výfukové plyny spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2167

Dátum: 29.03.2004

Autori: Romeyer Julien, Gleize Vincent, Bardon Sébastien

MPK: B01D 53/94, F01N 3/022, F01N 3/28...

Značky: filtračná, motora, výfukové, struktura, spaľovacieho, plyny

Text:

...alebo žiadnou priľnavosťou k tomuto spoju,pričom uvedené pásma obsahujú prvú oblasť so silnou priľnavosťou k uvedenému spoju respektíve oblasť so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, pričom tieto oblastí sú uložené oproti prvej oblasti so slabou alebo žiadnou priľnavosťou druhej stranovej plochy kspoju respektíve oblasti so0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden alebo viac nasledujúcich znakov, uvažovaných...

Vysokokoncentrované protilátky a proteínové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8359

Dátum: 29.03.2004

Autori: Liu Jun, Shire Steven

MPK: C07K 16/42

Značky: protilátky, přípravky, vysokokoncentrované, proteinové

Text:

...faktory, neurotroñcký faktor, ako kostný neurotrofický faktor (BDNF), neurotrofín -3, -4, -5, alebo -6 (NT-3, NT-4, NT-5, alebo NT-G), alebo nervový rastový faktor, ako je NGF~j 3, rastový faktor odvodený z doštičiek (PDGF), ñbroblastový rastový faktor, ako aFGF a bFGF, epidermálny rastový faktor (EGF), transformujúci rastový faktor (TGF), ako TGF-o a TGF-B,vrátane TGF-Bl, TGF-j 32, TGF-BS, TGF-B 4, alebo TGF-Bä, inzulínu-príbuzný rastový...

Liečenie infekcie plesňou Aspergillus s tymozínom alfa 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7610

Dátum: 29.03.2004

Autori: Rasi Guido, Bistoni Francesco, Romani Luigina, Di Francesco Paolo, Garaci Enrico

MPK: A61K 38/16

Značky: infekcie, aspergillus, tymozínom, plesňou, liečenie

Text:

...voči plesni Aspergillus, pričom TA 1 je adjuvant, programujúci príslušnú reaktivitu Th 1 na pleseň využitím cesty TLR.0018 Vynález je ďalej ilustrovaný nasledovným príkladom, ktorý sa nemá interpretovať ako obmedzujúci.0019 Samičie myši BALB/c a C 57 BL 6 vo veku 8 až 10 týždňov boli z Charles River. Chovné páry homozygotných myši s deficientom TLR 2, TLR 9 a MyD 88 vychované v prostredí C 57 BL 6 a homozygotné myši s deficientom...

Poťahový materiál na výrobu aplikácií, kovová nádoba vyrobená z tohto poťahového materiálu a spôsob výroby uvedeného poťahového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7541

Dátum: 29.03.2004

Autori: Spaans Coenraad Jan, Den Hartog Adrianus Johannes

MPK: B32B 27/36, B32B 15/08

Značky: vyrobená, spôsob, aplikácii, materiálů, výroby, potahový, kovová, poťahového, výrobu, nádoba, materiál, tohto, uvedeného

Text:

...pŤ0011 JE 7 Ú 476 ů 9 Oýlçfä Vpolyeŕterový kompoziny řfír nalaw nàçju na kovy. Tento vnámý íim a ťladávternou, kde vrstva A je zložená 2 polyetylén rereaját lzrfžalátu a vrstva 8 je zložená zo špecifického phĺvegtefu0012 Z US 5 780 158 je známy biaxiálne orientovaný film na laminovanie na kov, prićom« film sa skladá 2 prvej vrstvy pclyesteru obsahujúceho etylen tereftalát ako hlavnú opakujúcu sa jednotku a 2 druhej vrstvy vytvorenej z...