Zverejnene patenty 26.03.2004

Zlepšené Fc fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6052

Dátum: 26.03.2004

Autor: Walczak Henning

MPK: C07K 14/435, C07K 19/00

Značky: proteiny, zlepšené, fúzne

Text:

...sdlžkou do 6 aminokyselín, napr. sdlžkou 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6, v porovnaní sprirodzene sa vyskytujúcimi hranicami domény. Na druhej strane môže byť potrebné pridať výhodne do 10, avýhodnejšie do 6 aminokyselín, napr. 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 aminokyselín zprirodzene sa vyskytujúcej susednej domény ku prvej a/alebo druhej doméne. Avšak prideletovaní a/alebo pridávaní aminokyselín treba dať pozor na to, aby sa negatívnym spôsobom neovplyvnila...

Intraokulárna šošovka a injektor pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5759

Dátum: 26.03.2004

Autor: Vincent Patrice

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovka, intraokulárna, injektor

Text:

...deformovaná.0021 Je výhodné, že uhol, ktorý tvoria uvedene plôšky šošovky zodpovedáuhlu, ktorý tvorí stena kónickej časti injektora0022 Je výhodné, že pred presunom je spodná haptika šošovky vzdialená od steny kónickej časti telesa najmenej 0,2 milimetrov, optimálne približne 0,5 milimetrov.0023 Je výhodné, že uvedený injektor obsahuje piest vhodný na premiestnenie uvedenej šošovky z valcovitej časti telesa cez kónickú časť telesa do...

Spôsob prípravy kryštalického ciklezonidu s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11828

Dátum: 26.03.2004

Autori: Eistetter Klaus, Schmidt Beate, Kaupp Stefan, Sturm Ernst

MPK: C07J 71/00, B01F 1/00

Značky: spôsob, přípravy, definovanou, veĺkosťou, částic, krystalického, ciklezonidu

Text:

...svodou, vybranom zo skupiny pozostávajúca z alkoholov, acetónu,tetrahydrofuránu, dimetyl-formamidu a z ich zmesíb) pridanie roztoku získaného v kroku a) do vody ac) izolácia vyzrážaného precipitátu zlúčeniny vzorca l.0014 Zlúčenina vzorca I má chemický názov 16,17-(cykIohexyl-metyIén)bis(oxy)-11 hydroxy-21-(2 ~metyl-1-o×opropoxy)pregna-1,4 ~dien-3,20-dión 11-beta,16-alfa (R,S). R epimér (určený na základe absolútnej konfigurácie na...

Vylepšené osteoindukčné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4155

Dátum: 26.03.2004

Autori: Pohl Jens, Kruse Michael, Bechtold Rolf

MPK: A61L 27/00, C07K 14/435

Značky: materiály, vylepšené, osteoindukčné

Text:

...proteínu. Takéto varianty výhodne obsahujú konzervatlvne aminokyselinové substitúcia, ale ani značné delécie alebo substitúcie v N-koncovej časti zrelých protelnov nevedú kvýznamnemu úbytku biologickej aktivity. Priemernl odbornici voblasti sú bez problémov schopni určiť, či určitý proteín vykazuje požadovanú biologickú aktivitu. Protelny vykazujúce najmenej 70, avýhodne najmenej 80 homológiu, so zrelými štandardnými proteínmi sa...

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Skiller John, Schmiechen Rolf, Hoppmann Friedrich, Gedenk Volker

MPK: B61F 5/00

Značky: železničný, podvozok

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Spôsob prípravy Telmisartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15057

Dátum: 26.03.2004

Autori: Hauel Norbert, Meyer Oliver, Dach Rolf, Heitger Helmut

MPK: C07D 235/18

Značky: přípravy, spôsob, telmisartanu

Text:

...kusy. Drvenie týchto kusov vedie k suchému prášku, ktorý vykazuje vysoký sklon k elektrostatickému nabíjaniu a prakticky nie je sypký.Vyššie uvedené, nevýhodné vlastnosti produktu sa pri veľkokapacitnej príprave zlúčeniny ukázali byť neustále ako mimoriadne rušivé, pretože reprodukovateľnú prípravu vo väčších množstvách a vysokej čistote pripúšťali len s veľkými ťažkosťami aleboMederski et al. (J Med Chem 37 1632-1645, 1994) aBröring et al....

Kit na farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10668

Dátum: 26.03.2004

Autori: Difabritus Vincent Anthony, Trombley Kurt Franklin, Van Der Geest Stephanus Alexander Paulus, Loughren Ellen Mary, Cawthray Richard James

MPK: A61J 1/03

Značky: farmaceutické, použitie

Text:

...Kity podla predkladaného vynálezu sú užitočné najmä na podanie jednotkových dávok vo forme tabliet a kapsúl.0015 Pojem kombinovaná jednotková dávka vápnika a vitamínu D, ako sa tu používa,znamená samostatnú jednotkovú dávkovú formu obsahujúcu obidva, t.j. Vápnik a vitamín D.0016 Pojem IU, ako sa tu používa, znamená medzinárodné jednotky (International Units). Jeden mikrogram vitamínu D je približne 40 medzinárodných jednotiek.0017...

Roztoky oxaliplatiny pripravené na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3754

Dátum: 26.03.2004

Autori: Grimmel Stefan-peter, Schridde Edgar, Merbach Bernd

MPK: A61K 31/28, A61K 9/08, A61K 47/00...

Značky: použitie, roztoky, pripravené, oxaliplatiny

Text:

...Nedostatočná stabilita roztokov oxaliplatiny vo vode vyplýva z nestability komplexu platiny ako takého, ktoreho veľmi labilné ligandy môžu byť zamenené za iné, silnejšie, respektívereaktívnejšie nukleofily, takže následok toho je rozrušenievýchodzieho komplexu. Preto voľba prísad do roztokov komplexov platiny je zásadne rozhodujúce.0004 Je napriklad známe, že chloridové anióny vedú k rozkladu oxaliplatiny, čo je tiež dôvod, prečo...

Synergická kombinácia obsahujúca roflumilast a anticholinergickú latku vybratú z tiotrópiových solí na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3391

Dátum: 26.03.2004

Autori: Weimar Christian, Wollin Stefan-lutz, Bundschuh Daniela

MPK: A61K 31/46, A61K 31/44, A61P 11/00...

Značky: roflumilast, látku, solí, tiotrópiových, anticholinergickú, ochorení, liečenie, synergická, respiračných, kombinácia, vybratú, obsahujúca

Text:

...inhaláciou (cez ústa alebo cez nos) alebo intranazálnym podaním. Ako vhodné formy podávania na inhaláciu sa môžu uviest inhalačné prášky, aerosóly obsahujúce hnací plyn a inhalačne roztoky alalebo suspenzie bez hnacieho plynu. Ako vhodné formy na intranazálne podanie sa môžu uviesť, napriklad, nazálny sprej alebo tekutiny na nazálne podanie (napríklad nosné kvapky).0022 Teda, vynález zvažuje, napríklad, bud spolupodávanie oboch...

Spôsob prípravy telmisartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10028

Dátum: 26.03.2004

Autori: Hauel Norbert, Heitger Helmut, Meyer Oliver, Dach Rolf

MPK: C07D 235/18

Značky: telmisartanu, přípravy, spôsob

Text:

...dobou sušenia apri procese sušenia vytvára veľké, veľmi tvrde kúsky. Rozdrobenie týchto kúskov vedie ksuchému prášku, ktorý vykazuje vysokú tendenciuelektrostatíckého náboja a prakticky nie je schopný tečenía (rieselfahíg).Vyššie uvedené nevýhodnć vlastnosti produktu sa ukazujú pri príprave zlúčeniny vo veľkom merítku vždy ako najobmedzujúcejšie, pretože ich reprodukovateľnú prípravu vo väčších množstvách a vysokej čístote je možne dosiahnut...

Katalyzátor na báze paládia na selektívnu hydrogenáciu acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3036

Dátum: 26.03.2004

Autori: Kang Jung Hwa, Ahn In Young, Moon Sang, Kim Woo Jae

MPK: C07C 5/00, B01J 23/44

Značky: paládia, acetylénu, báze, selektívnu, hydrogenáciu, katalyzátor

Text:

...vyriešenie problému deaktivácie katalyzátora pri hydrogenácii acetylénu bol navrhnutý titánový promótor ako prísada a podrobnosti sú uvedené v kórejskom patente č. 2000-0059743. Keď sa paládiový katalyzátor modifikuje titánovými časticami a redukuje sa pri vysokých teplotách, napríklad 500 °C, častice oxidu titaničitého sa čiastočne redukujú a migrujú na povrch Pd a z oxidu titaničitého sa do paládia prenesie elektrón, čím na paládiu...

Koncentrovaný roztok oxaliplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2803

Dátum: 26.03.2004

Autori: Merbach Bernd, Schridde Edgar, Gimmel Stefan-peter

MPK: A61K 9/08, A61K 47/26, A61K 31/28...

Značky: roztok, oxaliplatiny, koncentrovaný

Text:

...môžu vytvárať neprijateľné injekčne roztoky a pri intravenóznej aplikácii predstavujú nefyziologické zložky s neznámym toxikologickým profilom. Všetky hydroxylové deriváty, ktorých použitie bolo V EP l 207 875 navrhnuté na výrobu roztokov oxaliplatiny, nepatria k štandardným pomocným látkam so známymi vedľajšími účinkami používanými na injekčnú aplikáciu. Zvyčajne sa tieto zlúčeniny používajú ako pomocná látka len vo farrnaceutických...

Zvodič prepätia pre zariadenie telekomunikačnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2496

Dátum: 26.03.2004

Autori: Klein Harald, Neumetzler Heiko, Oltmanns Johann

MPK: H01T 4/00

Značky: telekomunikačnej, zariadenie, zvodič, techniky, prepätia

Text:

...je vyhotovené pomocou kontaktných príložiek na doske splošnými spojmi. Nakoľko doska stlačenými spojmi je pomeme pevná, je možne štruktúrovanú dosku jednoducho presunúť príslušnými otvormi v skrini. Pri formách uskutočnenia známych zo stavu techniky, kde sú na doske s ploš nými spojmi naletované separátne kontakty alebo sú na nej priamo upevnené na ochranné zvody, je vôľa medzi kontaktmi relatívne veľká, takže skrine z jedného kusa sú...

Antagonisty VEGF na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1898

Dátum: 26.03.2004

Autori: Sleeman Mark, Wiegand Stanley

MPK: A61K 31/7088, A61P 3/00, C07K 14/435...

Značky: diabetu, antagonisty, liečenie

Text:

...Orálny glukózový tolerančný test v 4 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2- FcAC 1 (a)-liečených diabetických (db/db) a nediabetických (db/) myší.0014 Obrázok 4 Orálny glukózový tolerančný test v 8 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2- FcAC 1 (a)-liečených diabetických (db/db) a nediabetických (db/) myší.0015 Obrázky 5 A-B Sérové hladiny glukózy a inzulínu zistené nalačno po 8 týždňoch liečby u kontrolných a u VEGFR 1 R 2-...

Stroj s axiálnymi piestami s odsadeným nastavovacím prvkom a kotúčová vačka pre takýto stroj s axiálnymi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1833

Dátum: 26.03.2004

Autori: Kurz Herbert, Jauernig Walter

MPK: F04B 1/12, F04B 1/20

Značky: prvkom, takýto, axiálnymi, stroj, vačka, piestami, kotúčová, odsadeným, nastavovacím

Text:

...spojok 17 medzi piestami 16 a hnacím kotúčom 7.Na čelnej strane bloku valcov 12 odvrátenej od hnacieho kotúča 7 je umiestnená kotúčová vačka 18, ktorá je pomocou nastavovacieho zariadenia 19 opretá o teleso 2 a na jej strane, ktorá je otočená smerom k bloku valcov 12, je umiestnený vodiaci prvok 21 so stredovou osou vedenia 22 pre blok valcov 12. Stredová os vedenia 22 prebieha priečne ku kotúčovej vačke 18 a v strednej oblasti...

Spôsob a zariadenie na výrobu šachtového dna a súprava tvarových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8638

Dátum: 26.03.2004

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B28B 7/34, B28B 7/36, B28B 7/16...

Značky: tvarových, súprava, prvkov, zariadenie, spôsob, výrobu, šachtového

Text:

...skutočnosťami kanálového systému, resp.A systému vedení. Táto ručná výroba žľabu vyžaduje kvalifikovaný odborný personál a je 2 tohto dôvodu nákladná. Ďalej to vyžaduje tiež značné vynaloženie času a navyše nie je kvalita ručne vytvarovaného betónu porovnateľnás kvalitou strojového zhotovenia šachtového dna.0006 Z DE 43 42 518 A 1 je známe, že sa dá žľab vytvoriť vložením misoviteho prvku 2 vypálenej hliny, ktorý po dohotovení...

Spôsob výroby L-treonínu použitím kmeňov čeľade Enterobacteriaceae, ktoré obsahujú zosilnený YFIDD ORF a/alebo PFLD gén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19847

Dátum: 26.03.2004

Autori: Rieping Mechthild, Farwick Mike

MPK: C12N 1/21, C12N 15/54, C12P 13/08...

Značky: obsahujú, yfidd, použitím, zosilnený, spôsob, výroby, l-treonínu, kmeňov, enterobacteriaceae, čeľade

Text:

...expresiou, sa vo všeobecnosti zvýši aktivita alebo koncentrácia zodpovedajúceho proteínu minimálne o 10 , 25 , 50 , 75 ,100 , 150 , 200 , 300 , 400 alebo 500 , maximálne až do 1000 alebo 2000 ,vzhľadom na aktivitu alebo koncentráciu proteínu prírodného typu respektíve na aktivitu alebo koncentráciu proteínu V počiatočnom mikroorganizme. Výraz počiatočný mikroorganizmus alebo rodičovský kmeň má byť chápaný ako mikroorganizmus na...

Variant CBH1.1 z Humicola grisea

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14795

Dátum: 26.03.2004

Autori: Larenas Edmund, Gualfetti Peter, Goedegebuur Frits, Mitchinson Colin

MPK: C12N 9/42

Značky: grisea, humicola, cbh1.1, variant

Text:

...vykazujúcich aktivitu celobiohydrolázy a polynukleotidov, ktoré tieto polypeptidy kódujú. Tieto zlepšené polypeptidy môžu vykazovať zlepšenú špecifickú aktivitu a/alebo zlepšenú stabilitu ~ predovšetkým zlepšenú tepelnú stabilitu.0006 Takashima S a kol., JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, zv. 50,č. 2, 1. október 1996, str. 137-147, opisuje klonovanie, sekvenáciu. a expresiu génov Celulázy u kmeňa Humicola grisea Var. thermoidea.0007 Oliveira...

Perorálne formulácie kladribínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7598

Dátum: 26.03.2004

Autori: Dandiker Yogesh, Bodor Nicholas

MPK: A61K 47/48, A61K 9/20, A61K 31/519...

Značky: kladribínu, perorálne, formulácie

Text:

...v prospech predloženého opisu.Tu uvedeným výrazom inklúzny komplex sa označuje komplex kladribinu s vybraným cyklodextrinom,pričom hydrofóbna časť kladribínovej molekuly (kruhový systém obsahujúci dusík) sa vloží do hydrofóbnej dutiny molekuly cyklodextrínu. Často sa označuje aj jednoducho ako cyklodextrinový komplex liečiva.Výraz neinklúzny komplex označuje komplex, ktorý nie je inklúznym komplexom namiesto vloženia hydrofóbnej časti...