Zverejnene patenty 19.03.2004

8-Substituované-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyromidin-4-ónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7363

Dátum: 19.03.2004

Autori: Lochead Alistair, Yaiche Philippe, Slowinski Franck, Saady Mourad

MPK: A61P 25/00, A61K 31/519, C07D 487/00...

Značky: 8-substituované-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyromidin-4-ónové, deriváty

Text:

...voči GSKBB. V dôsledku toho zistili, že zlúčeniny reprezentované nasledujúcim vzorcom (l) vykazujú požadovanú aktivitu asú využiteľné ako účinná látka liečiva naprevenciu a/alebo terapeutickú liečbu vyššie uvedených ochorení.0010 Predkladaný vynález preto poskytuje substituované pyrimidónové deriváty repre zentované vzorcom (I) alebo ich soli, ich solváty alebo ich hydráty.X znamená dva atómy vodíka, atóm síry, atóm kyslíka alebo C 1.2...

Systém merania a indikovania zmien odporu živého tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18688

Dátum: 19.03.2004

Autori: Stinnett Richard, Lillehaugen Trent, Temples John, Hubbard Lafayette Ron Di

MPK: A61B 5/05

Značky: systém, zmien, odporu, merania, indikovania, živého

Text:

...zariadeniami, ako sú zariadenia zobrazené a opisané v US 4,459,995 a že možno využívať akýkoľvek rad číslic, písmen alebo iných značiek usporiadaných okolo akéhokoľvek výhodného oblúka bez odchýlenia sa od ducha vynálezu.-3 0014 Pár elektród 30 a 32 je odpojíterne pripojených na konektor 34 na zadnej strane skrinky 12 a sú prispôsobené tak, aby ich držala auditovaná osoba, Akákoľvek a všetky z množstva iných metód pripevnenia na živé...

Spôsob výroby spojovacej príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7121

Dátum: 19.03.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, E04H 12/00

Značky: spôsob, spojovacej, výroby, príruby

Text:

...výrobu spojovacej príruby mohol byť použitý nielen segment tvaru medzikružia, ktorý je vo svojom priereze vytvorenýv podstate pravouhlo, ale tento môže mať aj v podstate trojuholníkový prierez.0008 Mimoriadna výhoda spočíva V tom, že tým sú obrábacie alebo sústružnícke práce na vypracovanie spojovacej príruby zpolotovaru podstatne zredukované. Dokonca je polotovar potom, keď má v podstate trojuholníkový prierez, zreteľne výhodnejší než...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6767

Dátum: 19.03.2004

Autori: Wijdenes John, Jonuleit Helmut

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, C12N 15/13...

Značky: humanizované, vlastnosťami, anti-cd4, imunosupresívnymi, protilátky

Text:

...zlepšenia. Môže sa okrem iného jednať o dôsledok zlej dostupnosti k mAb Iymfocytov v cieľových tkanivách. Použitie vyšších dávok môže viesť k excesívnemu účinku na krvné lymfocyty a indukovať tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudí je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej...

Skladací valec pre listový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6635

Dátum: 19.03.2004

Autor: Tommasi Renzo

MPK: B65H 45/28

Značky: listový, materiál, válec, skládací

Text:

...pre vychyľovanie pre krok skladania. Je jasné, že rozmiestnenie týchto drážok a zariadeni (presnejšie povedané ich vzájomná vzdialenosť, merané obvodovo), ktoré určuje polohu skladovej linie vzhľadom na odrezané okraje listu a predstavuje nemenný parameter koncepcie danéhovalca, musi byt zvolené na počiatku v závislosti od požadovaného finálnehovýrobku. Najmä nie je možné menit vzdialenosť medzi skladovou líniou a zadným okrajom listu...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F28D 7/00, F24H 1/22, F28F 1/24...

Značky: výmenníkom, kotol, tepelný, špirálový, rebrami, vybavený, výmenník, týmto

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Zlúčeniny GLP-1 s pripojeným polyetylénglykolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12836

Dátum: 19.03.2004

Autori: Millican Rohn, Zhang Lianshan, Dimarchi Richard, Glaesner Wolfgang, Vick Andrew

MPK: A61K 47/48, C07K 14/605, A61K 38/26...

Značky: připojeným, polyetylénglykolom, zlúčeniny, glp-1

Text:

...môže pôsobiť na GLP-1 receptor in vitro v určitých bunkových typoch, vrátane buniek vylučujúcich inzulín Goke a kol., J. Biol. Chem., (1993) 268219650-196551. Príklady niektorých pegylovaných exendínov a agonistov na báze exendlnu je možné nájsť v medzinárodnej prihláške č. PCT/US 00/11814, ktorá bola publikovaná ako W 000/66629.0006 Výsledkom rôznych metód boli zlúčeniny GLP-1 s dlhšlm biologickým polčasom alebo väčšou potenciou ako vpripade...

Deriváty substituovaných 8-perfluóralkyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido(1,2-a)pyrimidin-4-ónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6060

Dátum: 19.03.2004

Autori: Lochead Alistair, Saady Mourad, Slowinski Franck, Yaiche Philippe

MPK: A61P 25/00, A61K 31/519, C07D 487/00...

Značky: substituovaných, 8-perfluóralkyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido(1,2-a)pyrimidin-4-ónov, deriváty

Text:

...abnonnálnou aktivitou GSKBB,presnejšie neurodegeneratívnych chorôb. Presnejšie predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť nove zlúčeniny vhodné ako účinná zložka liečiva, ktoré umožňuje prevenciua/alebo liečbu neurodegeneratívnej choroby ako je Alzheimerova choroba.0009 Autori predloženého vynálezu teda identifikovali zlúčeniny, ktoré majú inhibičnúaktivitu proti GSK 3 B. Ako výsledok zistili že zlúčeniny reprezentovane nasledujúcimvzorcom...

Látka vykazujúca antidepresívne účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16861

Dátum: 19.03.2004

Autori: Voronina Tatyana Aleksandrovna, Akhapkin Roman Vitalievich, Nesteruk Vladimir Viktorovich, Aleksandrovsky Yury Anatolievich, Avedisova Alla Sergeevna, Akhapkina Valentina Ivanovna

MPK: A61K 31/4015, A61P 25/28, A61P 25/24...

Značky: vykazujúca, účinky, látka, antidepresívne

Text:

...jedinú dávku fenotropylu v množstvách 25, 50 a 100 mg/kg alebo štandardný amitriptylínový liek v množstve 10 mg/kg (ampulkový roztok vyrobený spoločnosťou Spofa, Česká republika) v objeme zodpovedajúcom dávkovaniu. Zvieratá z kontrolnej skupiny dostali v rovnakom dávkovanl destilovanú vodu. Všetky látky sa podávali do žalúdka, 40 minút pred experimentom.0019 Zistilo sa, že počas testu nedobrovolného plávania v nádobe s kolesami sa...

Kompozície na uvoľňovanie liečiva na báze esteru alfa-hydroxy kyseliny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4854

Dátum: 19.03.2004

Autori: Lipari John, Long Michelle

MPK: A61K 9/48

Značky: uvoľňovanie, báze, alfa-hydroxy, liečivá, esterů, kyseliny, kompozície, spôsoby, použitia

Text:

...1 reprezentuje chovanie vrovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(ImwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách v 0,1 N HCl.Obrázok 2 reprezentuje chovanie v rovnovážnej fáze napríklad pre uvoľňovaciu kompozíciu(lmwitorTM 380, neneutralizovaný) pri rôznych koncentráciách V fosfátovom pufri s pH 7,4.0012 Vynález poskytuje kompozície a spôsoby na uvoľňovanie farmaceuticky aktívneho liečiva alebo proliečiva v...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10534

Dátum: 19.03.2004

Autori: Wijdenes John, Jonuleit Helmut

MPK: A61P 37/06, A61P 19/02, A61K 39/395...

Značky: vlastnosťami, humanizované, imunosupresívnymi, protilátky, anti-cd4

Text:

...Použitie vyšších dávok môže viesť kexcesívnemu účinku na krvné lymfocyty a lndukovat tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudi je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej účinnosti liečby a obzvlášť akejkoľvek budúcej liečby pomocou myších monoklonálnychprotilátok, ale tiež zvyšuje...

Formulácia pre inhalátor s odmeriavacou dávkou s využitím hydrofluóralkánov ako hnacieho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3324

Dátum: 19.03.2004

Autori: Destefano George, Kelash-cannavo Linda Jean

MPK: A61K 9/10

Značky: hydrofluóralkánov, inhalátor, formulácia, odmeriavacou, dávkou, hnacieho, využitím, činidla

Text:

...prihlášky zistili, že pridaním okolo 0,13 alebo 0,14 hmotn. vody k ďalším zložkám sa dosiahne výhodne množstvo, ako je to ukázané v tabuľke nižšie.Ak aktívna zložka nie je pohotovo redisperzovateľná, potom po určitej dobe nepoužívania pacientom, množstvo aktívnej zložky počas ovládania nebude na správnej hodnote (superpotentné alebo sub-potentné). Pridanie určitého množstva vody môže pomôcť pri ľahkom redisperzovaní aktívnej zložky...

Prepregy pre vláknité lamináty s vysokou pevnosťou a pružnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2953

Dátum: 19.03.2004

Autori: Knobelsdorf Carmen, Burger Martin, Dicke René, Machherndl Markus, Reussmann Thomas, Rätzsch Manfred

MPK: C08G 73/00, C08J 5/24, C08L 61/00...

Značky: vláknité, prepregy, pevnosťou, pružnosťou, lamináty, vysokou

Text:

...plastových vlákien tvrditeľných teplom, z ktorých sa textilné nosné materiály V prepregoch môžu skladať sú vlákna obsahujúce melamínové živice alebo fenolové živice.V polyaminotriazínéteroch, ktoré obsahujú esterové skupiny kyseliny karbamidovej a nachádzajú sa v prepregoch je pomer aldehydovej zložky k triazínovej zložke prednostné od l l do 3 1.Príkladmi vhodných aminotriazínových zložiek v amínotriazínéteroch, ktoré sú...

Spôsob prípravy hydrochloridu kvinaprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1527

Dátum: 19.03.2004

Autor: Jennings Sandra Marie

MPK: C07D 217/00

Značky: přípravy, hydrochloridu, kvinaprilu, spôsob

Text:

...množstvo kyseliny.0004 Po spracovaní zmesí HCI a rozpúšťadla sa v nasledujúcej fáze benzylová chrániaca skupina v zlúčenine vzorca (5) odstráni pomocou hydrogenoiýzy katalyzovanej Pd/C a týmto spôsobom sa po úprave získa hydrochloridová sol kvinaprilu0005 Pri použití syntetických postupov založených na postupoch uvedených v patentoch Spojených štátov amerických č. 4,344,949 a 4,686,295 sa používajú bežne dostupné východiskové látky...

Spôsob výroby zostavy tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1493

Dátum: 19.03.2004

Autori: Raeymackers Gert, Langie Stijn, De Winter Hugo

MPK: B29C 41/02, B29C 31/04, B05D 1/40...

Značky: spôsob, tabule, výroby, zostavy

Text:

...nastrana tesnenia je formovaná proti povrchu formy, musí navyše pretláčacia dýza presne zapadnúť do medzery medzi povrchom formy a horným povrchom sklenenej tabule. Je jasné, že nebezpečenstvo prasknutia tabule sa zväčšuje s tlakom vyvíjaným pretláčacoudýzou na sklenenú tabuľu.0005 Ďalšia nevýhoda metódy uvedenej v US-A-5 421 940 je V tom, že tlak, ktorý môže byť vyvíjaný na termoplastický materiál vo forme, je obmedzený, pretože materiál...

Svetelný znak pre priehľadnú podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1342

Dátum: 19.03.2004

Autor: Plebani Roberto

MPK: G09F 13/04

Značky: podložku, priehľadnú, světelný

Text:

...je priestor,ktorý tieto znaky zaberajú, takže často rušia iné prvky v miestnosti, ako sú závesy alebo podobne, a mohli by škodiť vzhľadu. Ďalšími nevýhodami sú potreba vŕtania do sklených stien, aby sa inštalovali alebo aby vyhovovali súčasným predpisom, tieto znaky musia byť chránené skriñami z priehľadného materiálu. Ďalšou nevýhodou je strata viditeľnosti reklamných správ, keď sú inštalované vnútri, v dôsledku odrazivosti sklených stien...

Zvýšenie hladiny adenozínu citokínom indukovanej expresie CD73

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8195

Dátum: 19.03.2004

Autor: Jalkanen Sirpa

MPK: A61P 29/00, A61K 38/21, A61K 31/7076...

Značky: zvýšenie, hladiny, citokínom, adenozínu, indukovanej, expresie

Text:

...procesy.Obrázok 1 je grafickou prezentáciou, ktorá ukazuje, že indukcia povrchovej expresie CD 73 na HUVEC pomocou FN-a je závislá tak na čase, ako na dávke. Panel (a) ukazuje expozíciupestované po dobu 72 hodín s rôznou koncentráciou IFN- a. V grafOCh sú uvedené priemerné hodnoty MFI s uvedenou štandardnou odchýlkou z 3-9 pokusov. Kontrola ukazuje expresiu CD 73 bez prítomnosti IFN- a a je uvedená pre každý časový bod. Od hodnôt je odčítaná...

Axiálny piestový motor s vylepšeným prítlačným kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 946

Dátum: 19.03.2004

Autor: Beck Josef

MPK: F04B 1/20

Značky: motor, prítlačným, piestový, vylepšeným, kolíkom, axiálný

Text:

...vývrtmi Q, s viacerými piestami Z, ktoré sú usporiadané axiálne posuvne vo valcových Vývrtoch Q, s viacerými vodiacimi pätkami §, ktoré sú otočne, ale axiálne ñxne spojené s guľovitými hlavami 2 piestov na jednom konci piestov Z, so šikmou doskou, vyhotovenou ako oporná kývna doska 1 l, na ktorej šikmú plochu Q dosadajú vodiace pätky § a sú axiálne podopreté, pričom opomá kývna doska Q je uložená otočne okolo výkyvnej osi l 4,...

Čeľustný ortopedický strojček najmä pre posunutie dolnej čeľuste pacienta dopredu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 699

Dátum: 19.03.2004

Autor: Sander Christian

MPK: A61C 7/00

Značky: dolnej, strojček, posunutie, najmä, ortopedický, pacienta, čeľuste, dopredu, čeľustný

Text:

...otvor môže napríklad slúžiť na upevnenie na oblúkový drôt pevnej spony. Gulová hlava je pritom vovýhodnom uskutočnení držaná v silovom a/alebo trecom zábere vo vybraníIožiskového prvku, čo poskytuje možnost guľovú hlavu zložiť z Iožiskového prvku tiež pacientom samotným, pokial by to niekedy bolo nutné.0012 Aby to bolo umožnené, môže Iožiskový prvok pozostávat z elasticky poddajného plastu alebo môže byt vo vybraní usporiadané elastická...