Zverejnene patenty 18.03.2004

Spôsob likvidácie prachových a/alebo časticových odpadových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5991

Dátum: 18.03.2004

Autor: Kiss Günther

MPK: B09B 3/00

Značky: částicových, prachových, spôsob, likvidácie, odpadových, produktov

Text:

...predovšetkým toxické prachové častice, filtračné zostatky (napríklad zo zariadení na spaľovanie odpadkov),suché sorbenty a naložené aktívne uhlie, upravené a vyššie opísaným spôsobon následne nazývaným termoselekčný spôsob,podrobené tepelnému spracovaniu. Pritom sa podľa vynálezu pod úpravou práškových alebo časticových zostatkov rozumie to, žeako predúprava práškových alebo časticových zostatkov saÚprava práškových alebo časticových...

Hadicové a rúrové vedenie pre viacfázové prúdenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3387

Dátum: 18.03.2004

Autori: Watkins Nicholas, Yacoub Magdi, Caro Colin Gerald, Birch Philip Lloyd

MPK: F16L 11/12, A61F 2/06, E21B 17/00...

Značky: rúrové, viacfázové, prúdenie, hadicové, vedenie

Text:

...nebudú hromadiť v spodných častiach rúry a tak je tu menšie riziko prerušenia prúdenia, ktoré by vzniklo takýmto spôsobom.Tieto výhody rozoberieme ďalej s odkazom na potrubie ťažobného vrtu. Ako sme uviedli vyššie, vodorovná časť známych potrubí ťažobných vrtov sa môže vlniť tak vodorovne, ako aj zvisle. Krivky v takto vytvorenom vrte majú také malé zakrivenie, že majú zanedbateľný vplyv na povahu prúdenia fluida pozdĺž vrtu. Takéto prúdenie...

Závitovkové zhutňovacie zariadenie na stláčanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3355

Dátum: 18.03.2004

Autor: Palicka Helmut

MPK: B30B 9/00

Značky: zhutňovacie, odpadů, závitovkové, zariadenie, stláčanie

Text:

...látok do príslušného zberného kontejnera,pričom umožňuje výhodne presné určenie hlásenia predbežnéhoalebo či sa zberný kontejner približuje ku stavu úplného naplnenia.0005 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená závitovkovým zhutňovacím zariadením podľa nároku l. Výhodne formy vyhotovenia sú predmetom ďalších nárokov.0006 Podľa vynálezu teda nemá závitovkové zhutñovacie zariadenie zvyčajnú prstencovitú priechodovú štrbinu medzi okrajom...

Rekombinantný proteín nesúci humánne papilomavírusové epitopy začlenené v adenylát cyklázovom proteíne, alebo jeho fragment, ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2751

Dátum: 18.03.2004

Autori: Preville Xavier-edmond-edouard, Ladant Daniel, Leclerc Claude, Timmerman Benedikt

MPK: C07K 14/005, C07K 14/195, A61K 39/12...

Značky: epitopy, papilomavírusové, nesúci, humánne, začlenené, použitie, proteín, terapeutické, cyklázovom, fragment, rekombinantný, adenylát, proteíne

Text:

...molekúl podľa vynálezu zahŕňajú epitopy, ktoré sú spracovávane prostredníctvom APC (antigén prezentujúcimi bunkami) vhostiteľovi, najmä epitopy rozoznávané vspojitosti s molekulami MHC (hlavný histokompatibilný komplex) triedy l, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CDX T lymfocyty alebo epitopy rozoznávané v spojitosti s MHC molekulami triedy Il, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CD 4 T lymfocytové...

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Giermanski James, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Van Rooyen Vincent Rigardo

MPK: G07C 5/00, G08B 25/08, G08B 13/00...

Značky: počítačové, transportných, produkty, systémy, monitorovanie, programové, spôsoby, kontajnerov

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Výmenník tepla, predovšetkým chladič vzduch/vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8998

Dátum: 18.03.2004

Autori: Rothenhöfer Horst, Spaney Philipp

MPK: F02B 29/04, F28D 1/03, F28F 13/12...

Značky: predovšetkým, tepla, chladič, výmenník

Text:

...určený na ochladzovanie, napríklad. plniaci vzduch, upravené prostriedky, ktoré bránia prenosu tepla v tejto vstupnejoblasti. V tejto vstupnej oblasti, kde je ochladzované médiumnajviac horúce, je teda prenášané do susedných prietokových kanálov chladiacim médiom, napríklad vzduchom, menej tepla ako V ostatnej oblasti prietokových kanálov. Týmto opatrením môžu byt preukázateľne odstránené napâtové špičky vyvolávanéV prvých prietokových...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Tenckhoff Bernhard, Hartung Hans-georg, Trakowski Walter, Brisberger Rolf, Zielenbach Michael, Behrens Holger

MPK: C23C 2/36, C23C 2/00, C23C 2/14...

Značky: spôsob, kovového, pásu, zariadenie, ponorom, tavenině, pokovovanie

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Spôsob zisťovania poplatkov za služby s pridanou hodnotou v telekomunikačnej sieti v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1309

Dátum: 18.03.2004

Autor: Vöhringer Gerrit

MPK: H04Q 3/00

Značky: poplatkov, sietí, čase, hodnotou, reálnom, pridanou, telekomunikačnej, spôsob, služby, zisťovania

Text:

...vtedy, keď má byť hovor vyúčtovaný vtakzvanom Prepaid (predplatenom) účastníckom vzťahu, pričom je tu možné úhradu za službu s pridanou hodnotou bezprostredne odčítať z predplateného konta. Opísaný spôsob výhodne umožňuje taktiež zmenu tarify vpriebehu jedného hovoru s jedným poskytovateľom služieb s pridanou hodnotou.0008 Teraz bude s odkazom na obr. 1 opísaný jeden príklad uskutočnenia vynálezu. Na obr. 1 sú opisané všeobecné kroky pre...

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8019

Dátum: 18.03.2004

Autori: Silverton Charles Lawrence, Anderson David Ewart

MPK: F03D 1/04, F03D 9/02, F03D 9/00...

Značky: veterná, turbina

Text:

...sú vybavenéNatáčací mechanizmus 50, 150 má dve funkcie. Prvou funkciou je udržať os otáčania 26 rotora 20,120 v podstate paralelne s momentálnym smerom vzdušného toku. Na Obr. 1 je vzdušný tok schematicky znázomený pomocou šípok 15. Druhou funkciou natáčacieho mechanizmu 50, 150 je otáčať rotor 20, 120 preč od vetra vtedy, keď rýchlosť vetra prekračuje požiadavky na Výstupný výkon veternej turbíny alebo ohrozuje systémovú integritu, aby sa...

Fosfolipidestery Clofarabinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 860

Dátum: 18.03.2004

Autori: Herrmann Dieter, Heckl-östreicher Birgit, Lutz Christian, Müller Christoph, Bauta William, Voigt Robert

MPK: A61K 31/70, C07H 19/00

Značky: clofarabinu, fosfolipidestery

Text:

...s protirakovinovou aktivitou sú spomenuté V patentových prihláškach US 5 384 310 a0011 Antivírusová aktivita takých purínových derivátov je ukázaná V EP O 314 011.(Clofarabín) je dobre známy produkt vývoja V klinických testoch0013 Zlúčeniny podľa predkladaného výnálezu všeobecného Vzorca I, ktoré zahŕňajú štruktúru 2 ~chlór-9 ~(2-deoxý-2-fluór-B-D-arabinofuranozyl)adenínu majú biologickú aktivitu, ktora ich odlišuje od pôvodného...

Kontajner s oknom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 805

Dátum: 18.03.2004

Autor: Pielmeier Günter

MPK: E06B 1/56, E06B 9/17

Značky: kontajner, oknom

Text:

...4, ktorý súčasne vyrovnáva rôzne hrúbky stien a tolerancie, zafixuje a zaskočí.Pre prípad vstavanej skrine 6 pre roletu sa táto vloží medzi hornú hranu okenného rámu Za normálnych, to znamenáhorný okraj montážnej zárubni 3, čím zasa vznikne jednamontážna jednotka, a potom sa vloží do okenného otvoru steny l kontajnera, zafixuje a zaskočí dorazovým uholníkomTým sú montážne práce ukončené.Vyrovnávací profil 5 je upravený na ľavej, pravej a...