Zverejnene patenty 17.03.2004

Väzbový proteín viažuci NOGO receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18713

Dátum: 17.03.2004

Autori: Mccoy John, Pepinsky Blake, Lee Daniel, Mi Sha, Lugovskoy Alexey

MPK: C07K 14/705, A61K 38/00, C07K 14/47...

Značky: väzbový, proteín, viažuci, receptor

Text:

...C-koniec bázického regiónu Sp 35 k LRR doméne, a (iii) C-koniec imunoglobulínovej (lg) domény Sp 35 k bázickémuregiónu a (b) polypeptid nemá transmembránovú doménu. LRR doména Sp 35 môže obsahovať karboxy-koniec LRR (LRRCT), amino-koniec LRR (LRRNT) alebo obidva konce. V niektorých prípadoch opisu nemá kódovaný polypeptid Sp 35 cytoplazmatickú doménu. V niektorých prípadoch kódovaný polypeptid Sp 35 obsahuje aminokyselinové zvyšky 34 - 532...

Plochý alebo hadicový potravinársky obal alebo fólia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5772

Dátum: 17.03.2004

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: C08J 5/18, A22C 13/00

Značky: hadicový, plochy, výroby, spôsob, potravinářský, fólia

Text:

...a tiež spravidla vždy neuspokojivej tvarovej stability.0007 Dokument WO 2004/098298 A 2 uverejňuje jedno alebo viac Vrstvový, hadicový, neorientovaný, jedno alebo dvojsmerne orientovaný (a tepelne fixovaný) potravinársky obalpolyamid a/alebo kopolyamid a aspoň jeden alebo viac syntetických polymérov, rozpustných vo vode, aspoň jedno organické a/alebo anorganicke plnivo. Ďalej sú ako plnivá známe najmä kukuričný Škrob, celulózový prášok a...

Spôsob výroby sklených vlákien potiahnutých taviteľným povlakom a takto vzniknuté výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5694

Dátum: 17.03.2004

Autori: Besson Yvan, Bourgeoisat Hervé, Gas Bruno, Richard Daniel

MPK: C03C 25/12, C03C 25/48

Značky: potiahnutých, taviteľným, vlákien, vzniknuté, povlakom, takto, sklených, výrobky, výroby, spôsob

Text:

...môže dôjsť ktomu, že organické vlákienka môžu mať teplotu zmeny stavu (napriklad teplotu skleného prechodu) blízku 100 °C, čo zabraňuje tomu, aby bolo možné tieto vlákna vystaviť teplote, ktorá je dostatočná na odstránenie vody.0009 Jedno riešenie, ktoré umožňuje vyhnúť sa sušeniu, spočíva v použití taviteľného povlaku (tzv. hot melt) na báze termoplastického polyméru, ktorý má tú vlastnosť, že je kvapalný, keď sa zahreje, a stuhne,...

Fotostabilizované prostriedky na lokálne podanie s ketoprofénom obsahujúce dva UV filtre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5035

Dátum: 17.03.2004

Autori: Gröger Karsten, Maggi Carlo Alberto, Wihsmann Marc, Manzini Stefano, Schmitz Reinhard

MPK: A61K 31/185, A61K 47/20, A61K 47/14...

Značky: prostriedky, podanie, fotostabilizované, obsahujúce, lokálně, ketoprofénom, filtre

Text:

...maximálnej redukcie fototoxicity. Pri toxikologických štúdiách uskutočnených in vivo sa zistilo, že pri prostriedkoch predstavujúcich predmet predloženého vynálezu- žiadne kožné reakcie nebolo možné pripísať efektu podráždenia vplyvom svetla- žiadne kožné reakcie nebolo možné pripísať fotoalergénnemu efektu- neboli pozorované žiadne cytotoxícké alebo fototoxické vplyvy a- na rozdiel od iných prostriedkov obsahujúcich ketoprofén sa nepozorovali...

Farmaceutické kompozície obsahujúce CETP inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11016

Dátum: 17.03.2004

Autor: Uemoto Yoshifumi

MPK: A61K 31/265

Značky: kompozície, obsahujúce, farmaceutické, inhibitory

Text:

...č. 1 je Iineárny diagram geometrický priemernej koncentrácie v plazme (g/ml) aktívnej formy S-2(1-(2-etylbutyl)cyklohexyIkarbony|amino)fenylesteru kyseliny 2-metylpropántiovej v priebehu 36 hodín v prípade belošských pacientov mužov, ktorým bolo perorálne podané 900 mg S-2-(1(Z-etylbutyl)cyklohexyIkarbonyIamino)-fenyljesteru kyseliny 2 metylpropántiovej s jedlom alebo bez jedla.Na obrázku č. 2 je semilogaritmický diagram geometricky...

Spôsob ošetrenia povrchu zliatiny Al, najmä konštrukčných prvkov pozostávajúcich zo zliatiny TiAl, a použitie organických halogénovaných zlúčenín uhlíka alebo halogenidov viazaných v organickej matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3767

Dátum: 17.03.2004

Autori: Schütze Michael, Donchev Alexander

MPK: F01D 5/28, C23C 8/00

Značky: halogenovaných, matricí, povrchu, prvkov, organickej, organických, uhlíka, zliatiny, zlúčenín, najmä, viazaných, halogenidov, spôsob, ošetrenia, tial, konštrukčných, pozostávajúcich, použitie

Text:

...je použiteľný pre konštrukčné prvky zo zliatiny TiAI, aj ked by bolo možné očakávať, že podobná reakcia s titánom zmarí uvedený pozitívny efekt, pretože oxid titaničitý, ktorý vzniká na vzduchu pri vysokých teplotách z halogenidov titánu, nemá žiadny ochranný účinok. Vskutočnosti ale nedochádza k žiadnej reakcii s titánom, ktorý je druhou hlavnou zložkou zliatiny.0010 Uvedený spôsob ďalej predpokladá, že k plánovanému zahrievaniu, ktoré...

Antibakteriálne účinné deriváty guanidínu na báze diamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3317

Dátum: 17.03.2004

Autor: Georgopoulos Apostolos

MPK: A61P 31/00, A61K 31/155

Značky: diamínu, báze, antibakteriálně, guanidinu, účinné, deriváty

Text:

...1000 D .0010 Účinná látka poly-2-(2-etoxy-etoxyetyl)guanidíniumhydrochlorid má pri nízkej toxicite a dobrej znášanlivosti z farmakologického hľadiska výhodné farmakodynamické vlastnosti,a je preto možne ju použiť ako liek v antimikrobiálnej terapii. Predovšetkým má účinná látka výborný antimikrobiálny účinok, ktorý sa demonštroval výskumom na nmožstve mikroorganizmov, akomultirezistentné baktérie (ktoré sú rezistentné voči bežným...

Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10030

Dátum: 17.03.2004

Autori: Yoshida Masayoshi, Imamura Akira, Koda Takeshi

MPK: G11B 20/18

Značky: jednorázovo, nosič, zapisovateľný, reprodukcie, záznamu, spôsob, záznamové, reprodukčné, zariadenie

Text:

...zoznamu defektov nazaznamenávanie primámeho zoznamu defektov.0009 Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napríklad, na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov), ktorá je vyhradená V nábehovej (lead-in) oblasti a výbehovej (lead-out) oblasti na disku.0010 Ako je opísané vyššie, zoznam...

Čistiaci roztok a spôsob čistenia pre rozvody laku a/alebo prístrojov na nanášanie lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8587

Dátum: 17.03.2004

Autori: Rüsse Steffen, Senner Marcus

MPK: C11D 1/72, C09D 9/04, C11D 1/44...

Značky: čistiaci, rozvody, spôsob, prístrojov, nanášanie, lakov, čistenia, roztok

Text:

...lakov na báze vody v rozsahu pH podľa vynálezu sa zamedzi kombináciou-3 tenzidov podľa vynálezu. Tenzid uvedený pod b) vykazuje veľmi dobré vlastnosti dispergovania Iakov a pri uvedených hodnotách pH zamedzuje koagulovaniu. Tenzid uvedený pod c) má predovšetkým za úlohu migrovat pod odlúčené zvyšky lakov alebo ich zmáčať a tým uvoľniť od podkladu. Tenzidy tejto skupiny sú často zle rozpustné vo vode. Tenzidy skupiny b) vykazujú...

Spôsob výroby polotovarov s modifikovaným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8527

Dátum: 17.03.2004

Autori: Pfitzer Mathias, Boger Snjezana, Sedlmeir Sabine, Englert Peter, Trautwein Ingo

MPK: C23C 22/66, C23C 22/34, B23K 35/36...

Značky: povrchom, spôsob, výroby, modifikovaným, polotovarov

Text:

...neupravených hliníkových dielov s povlakom tavidla, ktoré vykazuje otvorene póry, je hranaté a vo forme doštičiek.0016 V uskutočnení podľa vynálezu vykazujepolotovar, určený na modiñkovanie, teplotu od 300 do 550 °C. Táto forma predkladaného vynálezu umožňuje výhodnú modifikáciu povrchu polotovaru, najmä vytvorenie vrstvy oxidu kovu alebo vrstvy böhmitu, zosiľnenie existujúcej vrstvy oxidu kovu alebo vrstvy böhmitu,zabudovanie...

Proteín viažuci sa na Nogo receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8248

Dátum: 17.03.2004

Autori: Mi Sha, Mccoy John, Lee Daniel, Pepinsky Blake, Lugovskoy Alexey

MPK: A61K 38/00, A61K 38/17, A61K 39/395...

Značky: viažuci, receptor, proteín

Text:

...v tomto opise kódovaný Sp 35 polypeptid nemácytoplazmatíckú doménu. V niektorých prípadoch v tomto opise kódovaný sp 35 polypeptid obsahuje aminokyselinove zvyšky 34-532 zo SEQ ID NO 2 a chýbajú mu aminokyselínové zvyšky 533-614.0010 Predložený opis zahŕňa aj nukleovú kyselinu kódujúcu polypeptid, ktorý zahŕňa Sp 35 lg doménu a ktorý neobsahuje Sp 35 LRR doménu, Sp 35 zásaditú oblasť,transmembránovú doménu, ani cytoplazmatickú...

Spôsob výroby niťových syrových produktov druhu Mozzarella a syrové produkty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1001

Dátum: 17.03.2004

Autori: Cortes Martinez Eduardo, Schröder Angela, Mehnert David, Schmid Thomas, Wolfschoon-pombo Alan

MPK: A23C 19/00

Značky: týmto, produktov, výroby, mozzarella, spôsobom, produkty, spôsob, nitových, syrových, druhu, vyrobené, syrové

Text:

...sčasti spôsobená krokom pretláčania. Preto je veľmi prekvapive, že krok pretláčania V rámci spôsobu predkladaneho vynálezu nespôsobuje nežiadúcu vláknitú textúru syru Mozzarella a je ďalej prekvápive, že niťový syrový produkt nie je ďalej gumový.Dodatočnou výhodou spôsobu predkladaneho vynálezu je dosiahnutie možnosti pridania omnoho väčšieho množstva rozdielnych druhov prísad počas kroku zahrievania, miesenia a preťahovania, ktoré...

Samonafukovacia intragastrická objem zaujímajúca pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7587

Dátum: 17.03.2004

Autori: Zanakis Michael, Sampson Douglas

MPK: A61F 6/00

Značky: objem, zaujímajúca, intragastrická, pomôcka, samonafukovacia

Text:

...balónika. V patente US č. 4 485 805 sa balóník vkladá do gumovej ochrany na jeden prst, ktorá je pripojená šnúrkou ku koncu bežnej gastrohadice, ktorá sa zavádza dolu krkom pacienta. Balónik podľa patentuEP č. 246 999 sa vkladá s použitím gastroskopu so zabudovaným peánom.V patentoch US č. 4 416 267, US č.4694 827, US č. 4739 758, US č.4899 747, US č. 4 485 805 a EP 246 999, sa balóník nafúkne tekutinou z hadičky siahajúcej dolu od...