Zverejnene patenty 15.03.2004

Deriváty benzotiazolu, farmaceutické prípravky a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12978

Dátum: 15.03.2004

Autori: Wang Yanming, Mathis Chester, Klunk William

MPK: A61K 31/428, A61P 25/28, C07D 277/66...

Značky: deriváty, benzotiazolu, farmaceutické, použitie, přípravky

Text:

...úsilia o vývoj metód na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby in vivo zahrňujú (1) genetické testovanie (2) metódy imunotestov a (3) zobrazovacie techniky.0010 Dôkaz, že abnormality v metabolizme AB sú nutné a postačujúce pre vznik AD je založené na objave bodových mutácií v AB prekurzorovom proteíne vniekoľkých vzácnych skupinách sautozomálnou dominantnou formou AD. Hardy, Nature Genetics 1 233 (1992) Hardy a kol., Science 256 184...

Spôsob spájania čelných strán dielcov trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6096

Dátum: 15.03.2004

Autor: Pfeiler Hans

MPK: B23K 20/12

Značky: čelných, spôsob, dielcov, spájania, zváraním, třecím, stran

Text:

...spočívajú vtom, že ktreciemu pohybu dochádza bez rotácie dielcov a tým nevznikajú vysoké sily pri zmenách pohybu.Konce dielcov z vytvrdzovateľnej ocele sa pri prítlačnom tlaku pohybujú voči sebe oscilačne vrovine čelných plôch. Po dosiahnutí spájacích parametrov na trecích plochách je pre nastavenie do súosovej polohy potrebná len relatívne malá sila. Vo výhodnom uskutočnení sa konce dielcov pohybujú ksebe za elastického ohybu koncov dielcov...

Cefalosporín v kryštalickej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6077

Dátum: 15.03.2004

Autor: Berghausen Joerg

MPK: A61K 31/04, C07D 501/00, A61K 31/545...

Značky: formě, cefalosporin, kryštalickej

Text:

...sa, že následkom nalých zmien vo výskumných detailoch sa môžu vyskytovať malé odchýlky V 20-hodnotách. charakteristickýchvrcholov V práškovom röntgenovom difrakčnom obraze.Súčasný vynález sa rovnako týka spôsobu. prípravy cefalosporínu, ktorý obsahujea) zmiešanie kyseliny a organického rozpúštadla a potom pridanie roztoku cefalosporínu podľa vzorca (III) a premiešanie zmesib) zmiešanie kyseliny a organického rozpúšćadla, pridanie...

Tesnenie nádoby s flexibilným centrálnym panelom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5797

Dátum: 15.03.2004

Autori: Mcmahon Iii Thomas Joseph, Kusuma David Daud, D'alessio Brent, Backaert Dimitri

MPK: B65D 43/02

Značky: centrálnym, nádoby, tesnenie, flexibilným, panelom

Text:

...podobne nebude mať žiadne ťažkosti pri nasadzovaní či odstraňovaníZdokonaleného tesnenia podľa tohto vynálezu.Flexibilný centrálny panel, či sa už ohýba automaticky, aby sa prispôsobil preplneniu,alebo sa naťahuje ručne, aby sa prispôsobil neúplnému zaplneniu, sa naťahuje vo vzťahu vočituhemu upevňovaciemu prstencu a nezávisle na ňom.Ako priklad materiálov považovaných za vhodné pre tesnenie, je možné použit silikónový centrálny panel s...

Subkutánny transportný systém, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na liečenie ochorení prejavujúcich sa cholínergickým deficitom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4487

Dátum: 15.03.2004

Autori: Mauvernay Rolland-yves, Ducrey Bertrand, Capancioni Sergio, Mc Cormick Mark, Scalfaro Pietro, Pfefferle François, Porchet Hervé, Heimgartner Frédéric

MPK: A61K 31/465, A61K 9/20, A61K 9/00...

Značky: systém, subkutánny, spôsob, deficitom, prejavujúcich, liečenie, ochorení, transportný, použitie, cholínergickým, přípravy

Text:

...t.j. dvakrát až štyrikrát denne alebo ešte častejšie, čo môže byť ťažko uskutočniteľné pacientmi, ktorí trpia Alzheírnerovou chorobou. Jedným z ďalších nepraktických hľadísk takejto liečby je nestálost pri expozícii, čo má za následok menej viditeľnú neuroochranu pri štúdiách rôznych typov poškodenia mozgu. Tieto obmeny sú najmä závislé alebo ovplyvnené absorpciou potravy aíluktuáciami v plazmatických hladinách huperzínu A.0007 Okrem...

Použitie derivátu pyridín-2-yl-metylamínu na liečenie príznaku chronickej bolesti neuropatického alebo psychogénneho pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2445

Dátum: 15.03.2004

Autori: Vacher Bernard, Colpaert Francis

MPK: A61K 31/445, A61P 25/00

Značky: chronickej, neuropatického, použitie, pyridín-2-yl-metylamínu, liečenie, derivátů, povodu, bolesti, psychogénneho, príznaku

Text:

...odbolesti alebo potláčajú bolesť bez toho, aby nevyvolávali stratu0012 Celkovo je teda cieľom predkladaného Vynálezu liečba príznakov bolestí neuropatických alebo psychogénnych, ktoré už nemajú fyziologickú funkciu, napríklad funkciu signálu, ale stali sa naozaj patologickými. Vynález nemá za cieľ liečbu príznakov bolesti vyvolanej nadbytkom nociceptorovej stimulácie.0013 Predkladaný vynález sa teda týka prípravy liekov určených na prevenciu...

Krmivové prísady obsahujúce kyselinu D-pantoténovú a/alebo jej soli a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283900

Dátum: 15.03.2004

Autori: Friedrich Heinz, Binder Michael, Walger Ilona, Becker Ulrich, Uffmann Klaus-erich, Pfefferle Walter

MPK: A23K 1/06, A23K 1/175, A23K 1/16...

Značky: kyselinu, d-pantoténovú, spôsob, krmivové, přísady, obsahujúce, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je krmivová prísada na báze fermentačnej zápary, ktorá sa získava fermentáciou mikroorganizmov vytvárajúcich kyselinu D-pantoténovú, a obsahuje jednu alebo viac solí kyseliny D-pantoténovej vybraných zo súboru zahŕňajúceho sodnú, draselnú, amónnu, horečnatú a vápenatú soľ, prípadne za pridania jednej alebo viacerých týchto zlúčenín.

Spôsob prípravy antiparazitického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283899

Dátum: 15.03.2004

Autori: Cambers Selena Jane, Walshe Nigel Derek Arthur

MPK: C07H 19/01

Značky: antiparazitického, přípravy, spôsob, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 25-cyklohexyl-22,23-dihydro-5-hydroxyiminoavermektín B1 monosacharidu z doramektínu v 4 stupňoch. Katalytická hydrogenácia v organickom rozpúšťadle, oxidácia oxidom manganičitým v organickom rozpúšťadle, reakcia s hydroxylamínhydrochloridom vo vodnom organickom rozpúšťadle a prípadná rekryštalizácia produktu z toluénu alebo metanolu. Opísané sú tiež jeho medziprodukty a kryštalické solváty, ktoré sú aktívne ako antiparazitické...

Spôsob odstraňovania plynnej elementárnej ortuti z plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283898

Dátum: 15.03.2004

Autor: Allgulin Torkel

MPK: B01D 53/96, B01D 53/64, B01D 53/78...

Značky: spôsob, odstraňovania, ortuti, spôsobu, tohto, vykonávanie, zariadenie, plynů, plynnej, elementárnej

Zhrnutie / Anotácia:

Plyn sa spracováva v premývacej veži premývacou kvapalinou, ktorá cirkuluje v uzavretom systéme a ktorá obsahuje 0,01 až 300 mmol/1 ortutnatých (II) iónov a aspoň dvojnásobok tohto množstva chloridových iónov. Elementárna ortuť prítomná v plyne sa oxiduje a tvorí sa pevný chlorid ortutný (I). Časť uvedeného vzniknutého pevného chloridu ortutného (I) prechádza do reakčnej jednotky na oxidáciu na chlorid ortutnatý (II). Chlór, daný na uvedenú...

Detergentné kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1997

Dátum: 15.03.2004

Autori: Schaumann Monika, Schultz Bernard, Kaschig Jürgen, Hochberg Robert, Becherer Oliver, Merkle Gerhard

MPK: C11D 3/40

Značky: kompozície, detergentné

Text:

...kruh, aM je atóm vodíka alebo katión, spoločne s aspoň jednou zlúčeninou Vzorca (2)R 3 aR 5 sú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka nesubstituovaná Cg-Cgalkylová skupinaalebo substituovaná Cl-Cgalkylová skupina, R 4 a R 5 sú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka nesubstituovaná fenylová skupina nesub stituovaná Cl-Cgalkylová skupina alebo substituovaná Cl-Cgalkylová skupina, aleboNR 3 R 4 alebo/a NRjRó tvoria nesubstituovaný alebo...

4-[2-Etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)benzamido]-1-metyl-3-n- propylpyrazol-5-karboxamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 283897

Dátum: 15.03.2004

Autori: Dunn Peter James, Wood Albert Shaw

MPK: C07D 231/14, C07D 295/22

Značky: propylpyrazol-5-karboxamid, 4-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)benzamido]-1-metyl-3-n

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 4-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)benzamido]-1-metyl-3-n- propylpyrazol-5-karboxamid vzorca (II), ktorý je dôležitým medziproduktom pri výrobe 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)fenyl]-1-metyl-3-n-propyl- 1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ónu, známeho ako sildenafil.

Kyselina 2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl) benzoová

Načítavanie...

Číslo patentu: 283896

Dátum: 15.03.2004

Autori: Wood Albert Shaw, Dunn Peter James

MPK: C07D 295/22

Značky: kyselina, benzoová, 2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kyselina 2-etoxy-5-(4-metyl-piperazin-1-ylsulfonyl)-benzoová vzorca (V), ktorá je dôležitým medziproduktom pri výrobe 4-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)benzamido]-1-metyl-3-n- propylpyrazol-5-karboxamidu, prekurzoru 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n- propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-pyrimidin-7-ónu, známeho ako sildenafil.

Spôsob výroby 5[2-etoxy-5-(4-metylpiperazinu-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n- propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283895

Dátum: 15.03.2004

Autori: Dunn Peter James, Wood Albert Shaw

MPK: C07D 487/04, A61K 31/505, C07D 295/26...

Značky: 5[2-etoxy-5-(4-metylpiperazinu-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n, výroby, spôsob, propyl-1,6-dihydro-7h-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)fenyl]-1-metyl-3-n-propyl- 1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ónu vzorca (I), pri ktorom sa cyklizuje zlúčenina vzorca (II) za neutrálnych podmienok.

Spôsob výroby 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n- propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo [4,3-d]pyrimidin-7-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283894

Dátum: 15.03.2004

Autori: Wood Albert Shaw, Dunn Peter James

MPK: A61K 31/505, C07D 295/26, C07D 487/04...

Značky: spôsob, 4,3-d]pyrimidin-7-ónu, propyl-1,6-dihydro-7h-pyrazolo, 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)fenyl]-1-metyl-3-n-propyl- 1,6-dihydro-7H-pyrazolo-[4,3-d]pyrimidin-7-ónu vzorca (I), pri ktorom sa cyklizuje zlúčenina vzorca (II) za kyslých podmienok za prítomnosti protónovej kyseliny alebo Lewisovej kyseliny, prípadne za prítomnosti rozpúšťadla pri teplote 65 až 210 °C.

Spôsob výroby 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n- propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-pyrimidin-7-ónu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283893

Dátum: 15.03.2004

Autori: Wood Albert Shaw, Dunn Peter James

MPK: C07D 231/14, A61K 31/505, C07D 295/22...

Značky: spôsob, medziprodukty, 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)-fenyl]-1-metyl-3-n, tohto, propyl-1,6-dihydro-7h-pyrazolo[4,3-d]-pyrimidin-7-ónu, výroby, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 5-[2-etoxy-5-(4-metylpiperazin-1-ylsulfonyl)fenyl]-1-metyl-3-n-propyl- 1,6-dihydro-7H-pyrazolo-[4,3-d]pyrimidin-4-ónu vzorca (I), pri ktorom sa cyklizuje zlúčenina vzorca (II) za zásaditých podmienok.

Spôsob výroby výrobkov z dodatočne ohrievaného mäkkého tvarohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283892

Dátum: 15.03.2004

Autor: Széplaki Zoltán

MPK: A23C 19/076, A23C 19/16

Značky: výroby, dodatočné, spôsob, ohrievaného, mäkkého, tvarohu, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby výrobkov z mäkkého tvarohu pripravovaných s dodatočným ohrievaním spočíva v tom, že sa mäkký tvaroh vopred zmiešaný s aromatickými prísadami, prísadami na ochutenie a prípadne ďalšími prísadami podrobí dodatočnému ohrievaniu pri teplote v rozsahu 60 až 150 °C a potom sa ochladí na teplotu v rozsahu 0 až 15 °C, tvaruje sa a vybaví sa vonkajším poťahom. Z mäkkého tvarohu, chuťových prísad a ďalších prísad sa pripraví...

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283891

Dátum: 15.03.2004

Autori: Gregor Ľudovít, Stanček František, Hojč Ján, Beňo Ľuboš, Pafčo Jozef, Krč Marián, Čamaj Vladimír, Mokrý Jozef, Kopčan Anton, Kolísek Mikuláš

MPK: C07C 17/00, C07C 17/38

Značky: spôsob, stabilizovaného, přípravy, neutrálne, trichlóretylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu z vopred vyrobeného trichlóretylénu technickej až chemickej čistoty alebo z priamo vyrobeného trichlóretylénu pôsobením stabilizačného systému so synergickým efektom bezprostredne po destilácii alebo rektifikácii.

Absorpčný hygienický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283890

Dátum: 15.03.2004

Autor: Koczab Jean-pierre

MPK: D04H 1/48, D04H 13/00, A61F 13/47...

Značky: absorpčný, výrobok, hygienický

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný hygienický výrobok, ako je napríklad detská plienka, pozostáva z vonkajšej podpornej fólie (10) neprepúšťajúcej telesné kvapaliny, na ktorej je uchytený absorpčný vankúš (12) prepúšťajúci telesné tekutiny, z hydrofóbnej povrchovej fólii (13) a z pruhu (27) oblasti rozkroku priepustného pre telesné tekutiny a usporiadaného medzi absorpčným vankúšom (12) a povrchovou fóliou (13), ktorý zahrnuje zložený netkaný materiál, ktorým môže...

Jednoreťazcové fragmenty protilátok a protilátky proti receptoru epidermálneho rastového faktoru, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283889

Dátum: 15.03.2004

Autori: Bendig Mary, Blasco Francesc, Güssow Detlef, Mitjans Francesc, Kettleborough Cathrine, Rosell Elisabet, Piulats Jaime, Ansell Keith, Adan Jaime

MPK: C12N 15/13, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: protilátok, faktoru, rastového, receptoru, spôsob, jednoreťazcové, epidermálneho, obsahuje, prostriedok, protilátky, fragmenty, ktorý, proti, přípravy, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoreťazcový fragment protilátky proti receptoru epidermálneho rastového faktoru, získateľný z fágových protilátkových knižníc konštruovaných z buniek imunizovaných cicavcov, pričom variabilná oblasť reťazca Fv obsahuje ťažký reťazec aminokyselinovej sekcie zo súboru zahŕňajúceho sekv. ID.č.: 4, sekv. ID.č.: 8, sekv. ID.č.: 12, sekv. ID.č..: 16, sekv. ID.č.: 18, sekv. ID.č.: 20, sekv. ID.č.: 22, sekv. ID.č.: 24, sekv. ID.č.: 26 a sekv. ID.č.:...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie v priereze viachranných alebo nekruhových hadicových balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1618

Dátum: 15.03.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A22C 11/00

Značky: balení, hadicových, zariadenie, nekruhových, zhotovenie, viachranných, priereze, spôsob

Text:

...kusového plniaceho materiálu, odsávat v hadicovýeh baleniach zo vždy plneného balenia vzduch pomocou sacej rúrky, ktorá obklopuje vnútomú rúrku, rozvádzajúcu plniaci materiál (taká dvojitá rúrka je zo spisu DE 197 16 665 Al známa tiež na vedenie tlakového vzduchu). V tomto zmysle spočíva vynález v tom, že ústie vnútornej rúrky je tvorené hubicou,priloženou k vnútornej rúrke, a má tvar prierezu hadicového balenia. Tvar prierezu ústia...

Spôsob a farmaceutické prostriedky na spoľahlivé dosiahnutie prijateľných hladín testosterónu v sére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1440

Dátum: 15.03.2004

Autori: Hübler Doris, Fricke Sabine, Kuhnz Wilhelm, Ingwersen Jan-peter

MPK: A61K 31/565, A61K 31/56, A61K 31/568...

Značky: testosterónu, prijateľných, dosiahnutie, prostriedky, hladin, spoľahlivé, farmaceutické, sére, spôsob

Text:

...of injectable testosterone undecanoate in hypogonadal men. J) Andrology, Vol 19, No 6, 1998). Zhang G etal, 1999 sa zmieňujú o možnosti injektovat testosterón undekanoát ako možnú mužskú antikoncepciu (Zhang et al., J Clin Endocrin metabolism, 1999, vol 84, no 10, p 3642-3646).0009 Ďalej, Behre et al., 1999 uverejňujú prípravky testosterón-undekanoátu na substitučnú terapiu testosterónom ako je testosterón-undekanoát 125 mg/ml V...

Spôsob automatického zvárania s použitím zváracieho horáka TIG

Načítavanie...

Číslo patentu: E 786

Dátum: 15.03.2004

Autori: Fortain Jean-marie, Borne André

MPK: B23K 9/24

Značky: spôsob, automatického, horáka, použitím, zváracieho, zvárania

Text:

...Špicatú elektródu.0018 Preto je nutné pravidelne elektródu zaostrovať, a tým obmedziť jej opotrebenie, prípadne ju vymeniť, ak jej opotrebenie je príliš veľké.0019 Tento krok núti obsluhu zastaviť stroj, demontovaťelektródu na jej zabrúsenie alebo nahradenie a nakoniec vykonaťpresne nastavenie elektródy a drôtu tak, aby drôt bol opäť V presnej polohe za elektródou a tangenciálne na zvar.0020 Je zrejmé, že tieto kroky si vyžadujú jedno...