Zverejnene patenty 10.03.2004

Nástavec pre skrutkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5739

Dátum: 10.03.2004

Autor: Lemontey Michel

MPK: B25B 23/02, B25B 13/00

Značky: skrutkovacie, nástavec, zariadenie

Text:

...sa , ktorý môže viesť až k uvoľneniu hlavičky skrutky.Vynález má teda osobitne za cieľ zrušiť túto nevýhodu takým spôsobom, aby zabezpečillepšie pridržanie rovnako skrutky malých rozmerov ako aj skrutiek majúcich významnejšiu dĺžku.Vynález prichádza k tomuto výsledku prostredníctvom nástavca pre uchytenie a skrutkovanie skrutky obsahujúcim puzdro, majúce na jednom zo svojich zakončeni koaxiálnu dutinku akoaxiálne jadro upevnené voči puzdru,...

7-iminoderiváty kamptotecínu s protinádorovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5599

Dátum: 10.03.2004

Autori: Penco Sergio, Dallavalle Sabrina, Pisano, Zunino

MPK: C07D 491/00, A61P 35/00, A61K 31/4353...

Značky: kamptotecínu, 7-iminoderiváty, aktivitou, protinádorovou

Text:

...inhibitors. Drugs, 49,11-19, 1995).0009 Topotecan má významnú orálnu biologickú dostupnosť. Dokázalo sa, že perorálne podanie je vhodné na dosiahnutie predĺženejexpozície lieku, bez potreby použitia dočasných katetrovvode rozpustný CPT analóg vykazuje aktivitu voči rôznym typom nádorov, pri rôznych spôsoboch podania, ako sú intraperitoneálne, intravenózne, subkutánne, perorálne podania. Najsľubnejšie výsledkysa dosiahli s Topotecan...

Extrakcia hodnoty zo zoťatých stromov a súvisiace lamináty a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12195

Dátum: 10.03.2004

Autor: Bosson Warwick

MPK: B27M 3/00, B32B 21/13, B32B 21/14...

Značky: súvisiace, spôsoby, hodnoty, zoťatých, lamináty, extrakcia, stromov

Text:

...sú borovice Radiata Pine, Loblolly Pine, Douglasova jedľa, srnrek atdĺ), ktoré by inakboli vhodné len na štiepku, alebo na iné ako stavebno-konštrukčné alebo pohľadové rezivo.Ďalším alebo altematívnym cieľom preto je, ako to bude zrejmé, konverzia nízko otypovanćho dreva na veľmi kvalitné výrobky, výhodne za efektívnej výťažnosti dreva zoDomnievame sa, že v kmeni stromu a medzi kmeňmi z lesného zdroja existuje dostatočná variabilita...

Expresné vektory obsahujúce MCMV IE2 promótor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4080

Dátum: 10.03.2004

Autori: Imhof Markus, Chatellard Philippe

MPK: C12N 15/86, C12N 5/10, C07K 14/005...

Značky: vektory, expresné, obsahujúce, promótor

Text:

...luciferázového reporterového génu z rôznych reporterových konštruktov, ako sú znázornené na obrázku 2, z konštruktov A až G. CHO-S bunky vyrastené v bezsérovom médiu (SFM) sa prechodne transfekovali konštruktami A až G, alebo sa transfekovali falošne. Luciferázova aktivita je vyjadrená ako RLU relativne svetelné jednotky.Obrázok 5 znázorňuje expresiu Iuciferázy meranú ako RLU v stabilných zásobách transfekovaných CHO-S buniek. Tieto bunky...

Spôsob výroby inertnej anódy na výrobu hliníka tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3822

Dátum: 10.03.2004

Autori: Laurent Véronique, Gabriel Armand

MPK: C25C 3/00

Značky: anody, spôsob, inertnej, tavnou, elektrolýzou, výroby, hliníka, výrobu

Text:

...fázy vyššie ako 17 hmotn. Pôvodná zmes neobsahuje organické spojivo. Spekanie sa uskutočňuje vatmosfére argónu a dusíka obsahujúcej od 100 do 500 ppm kyslíka.0009 Nedávno opísal americký patent US 5 794 112 spoločnosti Aluminum Company of America výrobný postup výroby cermetu, pri ktorom obsahuje východisková zmes kovový prášok pozostávajúci z medi a/alebo striebra a od 2 do 10 hmotnostných dielov organického spojiva apri ktorom sa spekanie...

Jednotka rýchleho teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3353

Dátum: 10.03.2004

Autor: Lloveras Calvo Juan

MPK: B60H 1/00

Značky: rychlého, teplovzdušného, jednotka, kúrenia

Text:

...je doplnená o súbor výkresov zobrazujúcich preferované prevedenie.Obrázok 1 je grafickým znázornenim hlavného zariadenia, ktoré je predmetom súčasného vynálezu, znázorňujúcim lievikovité puzdro a spôsoby odsávania a vháňania vzduchu zohrievaného výstupným výfukovým potrubim.Obrázok 2 je vývojovým diagramom zobrazujúcim montáž jednotlivých prvkov tvoriacich tento vynález.Vzhľadom na to, čo je uvedené vyššie, súčasný vynález sa odvoláva na...

Multiaxiálny komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2661

Dátum: 10.03.2004

Autor: Wagener Gert Herrn

MPK: D04B 23/00, D04B 21/14

Značky: multiaxiálny, komplex

Text:

...rozloženie, ale sa posunujú, takže nutne vznikajú rozdielne hrúbky, a teda rozdielne pevnosti, uvažované V priečnom smereĎalej je tu navrhnuté, aby sa položené nite navzájomspolu spojili kašírovanint prostredníctvom lepiacich fólií, prípadne lepiacich kvapalín. Také pridavné spracovanieprirodzene obmedzuje oblasť použitia niťovej mriežky.Zo spisu EP 1 112 400 B 1 je známe viesť nite 0 °-vrstiev prostredníctvom polohu zaisťujúcich, prípadne...

Zariadenie na zisťovanie teploty vo vnútornom priestore vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2249

Dátum: 10.03.2004

Autori: Stich Bernd, Knittel Otto, Hamann Marwin, Trapp Ralph

MPK: B60H 1/00

Značky: teploty, zariadenie, zisťovanie, vnútornom, vozidla, priestore

Text:

...teploty vnútorného priestoru nachádza pred, na alebo v stene susediacej s vnútorným priestorom vozidla, aby snímač teploty vnútorného priestoru bol V tepelnom kontakte so vzduchom vo vnútornom priestore vozidla. Snímač teploty vnútorného priestoru samotný môže byť usporiadaný V telese a je najma ako NTC-súčasť alebo PTC-súčasť zaliaty v zalievacom materiáli. Za stenou sa nachádza kompenzačný snímač teploty, ktorý jetepelne oddelený od...

Imunomodulujúce heterocyklické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8894

Dátum: 10.03.2004

Autor: Mathews Ian Richard

MPK: A61P 19/02, A61P 17/06, A61P 3/10...

Značky: imunomodulujúce, heterocyklické, zlúčeniny

Text:

...súlade so súčasným vynálezom je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky alebo veterinárnealkyl, prípadne substituovaný pomocou F alebo Cl alebo CrCsalkoxy, pripadne substituovaný pomocou FR 4 predstavuje karboxylovú skupinu (-COOH) alebo jej ester,alebo ~C ( O) NR 6 R 7 , -NR 7 C (O) R 6 , -NR 7 C (O) OR 6 , -NHC ( O) NR 7 R 6 alebo ~NHC(S)NR 7 R 6, kdeR 6 predstavuje H, alebo radikál vzorca -(Alk)m-Q, kde M je O alebo...

Spôsob regenerácie akumulátorových článkov a regeneračný prípravok pre olovené akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8579

Dátum: 10.03.2004

Autor: Mrázek Jan

MPK: H01M 10/44, H01M 10/42, H01M 10/08...

Značky: olověné, akumulátory, regeneračný, spôsob, článkov, regenerácie, akumulátorových, prípravok

Text:

...akumulátora,čím dochádza kchybe vyhodnotenia nabíjacieho prúdu pri dobíjaní. Akumulátor dobíjanýtýmto spôsobom potom môže dosiahnuť hodnôt len čiastočného nabitia, čo môže mat zanásledok jeho poškodzovanie pri prevádzke, pokial nie je istený proti nedovolenćmu vybijaniu, 0011 Ďalší spôsob zvýšenia kapacity článkov alebo z nich zložených akumulátorov, najmä olovených alebo alkalických, rieši rad prísad.0012 Napríklad VSK 277 838 B 1 je...

Herbicídne zmesi obsahujúce safener

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1191

Dátum: 10.03.2004

Autori: Witschel Matthias, Sievernich Bernd, Landes Andreas

MPK: A01N 43/34, A01N 25/32, A01N 43/72...

Značky: safener, obsahujúce, herbicídne, zmesí

Text:

...vegetácie v plodinách. Pri naposledy uvedených prípadoch je irelevantné, či sa herbicidne účinné zlúčeniny skupiny A),B) a v prípade potreby C) formulujú a aplikujú spoločne alebo oddelene a v akomporadí sa aplikujú v pripade oddelenej aplikácie.Vhodnýmí zložkami C) sú ako inhibítory acetyI-CoA karboxylázy (ACC) napríklad cyklohexenónoxímétery, fenoxyfenoxypropíónové estery alebo arylaminopropiónové kyseliny. Medzi inhibítory acetolaktát...

Dispergovateľná formulácia protizápalového činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1051

Dátum: 10.03.2004

Autori: Britten Nancy, Watts Jeffrey, Hallberg John, Burns John, Waldron Niki

MPK: A61K 45/00, A61K 47/44

Značky: činidla, dispergovateľná, formulácia, protizápalového

Text:

...acitlivost pri aplikovani tlaku okolo vonkajšieho auditivneho (sluchového) kanálika, nastáva opuch ušného boltca a vyvodzuje sa tlak na čeíusť. V konečnom štádiu dochádza k hnisaniu v ušnom kanáliku, pričom sa zhoršuje sluch. Viac ako 90 prípadov zápalu sluchovodu je spôsobené bakteriálnymi a tungálnymi infekoiami.0019 Patologické podmienky méžu jednak vznikať vdósledku zmien povrchového napätia na rozhraní vzduch/kvapalina povrchu...

Spôsob a zariadenie na tesné uzatvorenie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7573

Dátum: 10.03.2004

Autori: Hoehn Frederic, Peter Philippe Charles, Cade Dominique Nicolas, Scott Robert Anthony

MPK: A61J 3/07

Značky: uzatvorenie, spôsob, těsné, kapsúl, zariadenie

Text:

...dýzami.0007 Skoršle, zo stavu techniky známe systémy na tesné uzatváraníe kapsúl sú, čo sa týka kvality tesného uzatvárania a kontrolovatelnosti parametrov procesu túto kvalitu tesného uzatvárania ovplyvňujúcich, čiastočne nedokonalé.0008 Predložený vynález je zameraný na poskytnutie zdokonaleného spôsobu azariadenia na tesné uzatváraníe kapsúl so zásuvne Spojenými súosovými čiastočne sa prekrývajúcimi telovými dielmi prostredníctvom...