Zverejnene patenty 06.03.2004

Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5656

Dátum: 06.03.2004

Autori: Hüggenberg Roland, Völzer Walter, Winkler Hans-peter

MPK: G21F 5/00, G21F 5/008, G21F 5/005...

Značky: rádioaktívneho, prepravný, uloženie, najmenej, elementů, jedného, skladovací, kontajner

Text:

...stability v zásade osvedčila. Mechanickú odolnosť je však so zreteľom na určité výnimočné situácie vhodné zlepšiť, respektíve je potrebné ju zlepšiť. Takou Výnimočnou situáciou je najmä voľný pád kontajnera,ktorý potom naráža čelným koncom na strane vrchnáka kontajnera, respektíve čelnou plochou na strane vrchnáka kontajnera na pevný podklad. Vo fáze voľného pádu zostáva nejprv medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi (palivovými článkami) a...

Nový spôsob prípravy metánsulfonátu 4-aminometyl-3-alkoxyiminopyrolidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10551

Dátum: 06.03.2004

Autori: Hwang Gyo-hyun, Nam Hyun, Kim Young-keun, Lee Kyung-hee, Chang Jay Hyok, Kim Yeong-dae, Noh Hyun-kuk, Lee Jae-sung, Shin Hyun-ik

MPK: C07D 207/22

Značky: nový, spôsob, metánsulfonátu, přípravy, 4-aminometyl-3-alkoxyiminopyrolidínu

Text:

...opisuje spôsoby prípravy izoxazolov.0012 Ako je uvedené hore, doterajšie spôsoby prípravy zlúčeniny (l) majú také nevýhody, ako sú komplikovanost procesu, vysoká výrobná cena, zlá reprodukovatelnosť a ďalšie a tak sa vyžaduje vyvinúť lepší nový spôsob.0013 Rozsiahla štúdia viedla k súčasnému vynalezu, v ktorom dvojstupñová hydrogenácia z WO 99/44991 je premenená na jednostupňovú hydrogenáciu, a v ktorom sa vyhýba používaniu drahých organických...

Spôsob prípravy 2-kyano-3-hydroxy-N-(fenyl)but-2-enamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7774

Dátum: 06.03.2004

Autori: Neises Bernd, Schwab Wilfried, Zahn Martin, Hachtel Jochen, Utz Roland

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: přípravy, spôsob, 2-kyano-3-hydroxy-n-(fenyl)but-2-enamidov

Text:

...vzorca I sa izolujú napríklad kryštalizáciou alebo extrakciou, napríklad etyl-acetátom alebotoluénom. Kryštalizácii sa napomáha chladením suspenzie alebo ďalším odparovaním rozpúš ťadla.Výrazom rozpúšťadlo sa rozumie napríklad voda, organické rozpúšťadlá, napríkladketónové rozpúšťadlá ako acetón, metyletylketón alebo metylizobutylketón halogénované uhľovodíky ako dichlónnetánétery ako diizopropyléter, dietoxymetán alebo...