Zverejnene patenty 04.03.2004

Zariadenie na rozpoznávanie prekážky v oblasti otvoru pohyblivého uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5990

Dátum: 04.03.2004

Autori: Regnet Helmut, Kopp Günther

MPK: E05F 15/00

Značky: prekážky, oblastí, rozpoznávanie, otvorů, elementů, uzavieracieho, zariadenie, pohyblivého

Text:

...je zo spisu EP O 648 628 B 1 známa bezdotykove pracujúca ochrana proti zovretiu. Táto známa ochrana proti zovretiu obsahuje extrudované tesnenie, do ktorého je integrovaný elektrický vodič. Tento elektrický vodič tvorí senzorovú elektródu, ktorá vytvára elektrické pole V oblasti otvoru okenného skla. Zmeny kapacity na základe prítomnosti nejakej prekážky v elektrickom poli sú snimané vyhodnocovacou jednotkou, ktorá vytvoríriadiaci signál pre...

Kondenzované heterocykly a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5814

Dátum: 04.03.2004

Autori: Filla Sandra, Block Michael Howard, Luke Richard William, Aquila Brian, Zheng Xiaolan, Ezhuthachan Jayachandran, Pontz Timothy, Davies Audrey, Theoclitou Maria-elena

MPK: A61P 19/00, A61K 31/519, A61P 17/00...

Značky: heterocykly, kondenzované, použitie

Text:

...monastrol (Mayer, T.U., Kapoor, T. M., Haggarty, S.J., King, R.W., Schreiber, S.L., a Mitchison, T.J. Small molecule inhibitor of mitotic spindle bípolarity identiŕied in a fenotype-based screen. Science 1999, 286 971 ~ 974).0008 Bolo ukázané, že liečba monastrolom je špecifická pre ťažký reťazec kinezínu EgS,ďalšieho blízko príbuzného motora s odlišnými vlastnosťami (Mayer a kol., 1999). Monastrol blokuje uvoľňovanie ADP z motora Eg 5...

Zariadenie na dávkovanie lieku s displejom indikujúcim stav vnútorného zásobníka lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16649

Dátum: 04.03.2004

Autor: Barney Brian

MPK: A61M 15/00

Značky: zásobníka, vnútorného, zariadenie, indikujúcim, displejom, dávkovanie, lieku

Text:

...vyvinuté inhalátorypodľa doterajšieho stavu techniky indikujú podobné informácie pomocou zostáv elektronických a/alebo elektromechanických počítadiel a indikátorov dávok. Ako priklad, U.S. patent číslo 5 622 163 a 5 544 647 uvádza uzavreté ampulky,jednu pripevnenú na objímke puzdra inhalátora, a ďalšiu pripevnenú na základné nádobky s aerosólovým liekom. V týchto patentoch celá zostava počítadloñndikátor predstavuje jednotnú štruktúru,...

Kompozície na hubenie organizmov poškodzujúcich rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12361

Dátum: 04.03.2004

Autori: Schöfl Ulrich, Stierl Reinhard, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Cotter Henry Van Tuyl, Christen Thomas

MPK: A01N 29/02, A01N 43/88, A01N 31/02...

Značky: poškodzujúcich, organizmov, hubenie, rastliny, kompozície

Text:

...napríklad listom alebo plodom.Prediožený vynález sa teda týka aj spôsobu hubenia organizmov poškodzujúcich rastliny, ktorý zahŕňa aplikáciu aktívnych zložiek A spolusdimetyldisulñdom vtakom množstve, že spôsobia zničenie organizmovpoškodzujúcich rastliny, ich vajíčok alebo ich Iariev, na organizmy poškodzujúcerastliny, na ich vajíčka alebo na ich prostredie.Keďže nielen dimetyldisulñd, ale aj látky A sú prchavými zlúčeninami alebo...

Nové aminopyridínové deriváty predstavujúce mGluR5 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5018

Dátum: 04.03.2004

Autori: Bessis Anne-sophie, Bolea Christelle, Mutel Vincent, Rocher Jean-philippe, Le Poul Emmanuel

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: nové, aminopyridínové, deriváty, predstavujúce, mglur5, antagonisty

Text:

...antagonisty by bolo možné použiť na liečenie zápalovej a neuropatickej bolesti, chronickej a akútnej bolesti (B.A. Chizh in Amino Acids 2002, 23, 169-176).0007 mGluR 5 glutamátové receptory sa rovnako hojne vyskytujú v CNS v celej mozgovej kôre, hipokampe, caudatu-putamen a nukleu accumbens. Vzhľadom na to, že sa tieto oblasti mozgu považujú za oblasti podieľajúce sa na emočných a motivačných procesoch, je mGluR 5 receptor považovaný za účinný...

Raziace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11591

Dátum: 04.03.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B44B 5/00, B29C 59/02

Značky: zariadenie, raziace

Text:

...ako aj jeho protikus zasahujú svojimi piestnicami na príslušnú priradenú platňu a sú svojím puzdrom upevnené na rám. Takto je možné cez časti puzdra, kde razidlo funguje ako pracovný valec, posilniť základnú konštrukciu rámu so stlpovitými vedeniami a ako pracovný valec sa pre razidlo resp. pre protikus razidla môžu použiť hydraulické alebo pneumatické valce ako aj servomotory spolu s vretenovým pohonom.-3 0016 Aby bolo možné uskutočniť čo...

Viacfunkčný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4366

Dátum: 04.03.2004

Autori: Schuster Hans-michael, Eimer Klaus

MPK: B01D 46/42

Značky: viacfunkčný, filter

Text:

...Toto umožňuje jednoduchým pretočením prípojnej príruby o 180 vykonať zmenu funkcie. Toto otočenie spôsobí, že oba priestory filtra, vnútrajšok filtračného prvky na jednej staneamedzikružie medzi ñltračným prvkom askrinkou na strane druhej, sa prestavia zakaždým z jedného kanála na druhý kanál.0009 Používateľ môže preto v danom mieste resp. pred namontovanim rozhodnúť. sktorou funkciou tento filter nasadí. Horná časť môže byť preto opatrená...

Arylvinylazacykloalkánové zlúčeniny a spôsoby ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3699

Dátum: 04.03.2004

Autori: Dull Gary Maurice, Schmitt Jeffrey Daniel, Capet Marc, Genevois-borella Arielle, Cheve Michel

MPK: A61K 31/506, A61K 31/505, A61K 31/44...

Značky: zlúčeniny, použitia, přípravy, spôsoby, arylvinylazacykloalkánové

Text:

...azacyklické zlúčeniny a ich použitie akoinhibítorov nikotinových cholinergných receptorov. Na stranách 11 až 15 je uvedené velké množstvo týchto reprezentativnych zlúčenín. medzi ktoré patria0005 V publikácii N. M. Silva a kol. European Journal of Medicinal Chemistry, Editions Scientiñque Elsevier, sa na stranách 163 až 170 opisujú nové izoxazolové deriváty označované ako ligandový kandidáti nikotinových acetylcholínových...

Pedálová kovová doska s spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3312

Dátum: 04.03.2004

Autor: Roy Bruno

MPK: G05G 1/14

Značky: výroby, doska, spôsob, pedálová, kovová

Text:

...telom, ktoré boli namontované na túto plochu0014 Na obrázku 2 je znázornená podobná pedálová doska ale ktorej dištančné kusy (4) boli dosiahnuté ťahaním dosky.0015 V tomto príklade bol použitý postup ťahania, ktorý obsahuje nasledovné operácie znázornené na obrázku 3, ktorý ukazuje V čiastočnom pohľade postupné fázy od (A) do (I) tvorenia- (A) vytvorenie priehlbne (5) v tvare guľovej čiapočky,napríklad s priemerom 60 milimetrov a...

Kryštalická soľ hydrochloridu S-[2-[ (1-iminoetyl) amino] etyl]-2-metyl-L-cysteínmaleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9980

Dátum: 04.03.2004

Autori: Zia Vahid, Brostrom Lyle, Czyzewski Ann, Sheikh Ahmad

MPK: A61K 31/198, A61P 29/00, C07C 319/28...

Značky: 1-iminoetyl, krystalická, s-[2, etyl]-2-metyl-l-cysteínmaleátu, amino, hydrochloridu

Text:

...vývoji takej liekovej substancie. Taká stabilita zahrňuje stabilitu za podmienok okolia, najmä voči vlhkosti a za podmienok skladovania. Zvýšená stabilita za rôznych podmienok skladovania je potrebná pre predpoveď rôznych možných skladovacích podmienok behom životnosti komerčného produktu. Stabilný liek nevyžaduje použitie špeciálnych skladovacích podmienok, rovnako ako častú výmenu inventára. Lieková zlúčenina musi byt tiež stabilná...

Prvok na plynové preplachovanie a zariadenie na plynové preplachovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2285

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kchloponin Viktor, Mitlöhner Othmar, Schumacher Edgar, Brenner Hubert, Schumacher Ewald, Turovskij Vladimir

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: prvok, preplachovanie, zariadenie, plynové

Text:

...prvok na plynové preplachovanie má tieto vlastnosti a výhodyHoci je prvok na plynové preplachovanie rozdelený do rôznych úsekov, ktoré na seba axiálne nadväzujú, je plyn prepravovaný plynule od prvého (takzvaného studeného) kdruhému (takzvanému teplému) koncu. Plyn tak môže byt cez prívodnú trubku zavedený do preplachovacieho prvku. Stade sa dostáva do prvej rozvádzacej komory, odkiaľ potom väčším počtom kapilárnych kanálikov prúdi v smere...

Arylvinylazacykloalkánové zlúčeniny a spôsoby ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9071

Dátum: 04.03.2004

Autori: Miller Craig Harrison, Genevois-borella Arielle

MPK: C07D 405/14, A61K 31/4439, A61P 29/00...

Značky: použitie, zlúčeniny, přípravy, arylvinylazacykloalkánové, spôsoby

Text:

...Elsevier, sa na stranách 163 až 170 opisujúnové izoxazolové deriváty označované ako ligandové kandidáty nikotínových0005 V publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 03/008559 sa opisuje priprava celého radu azacyklických zlúčenin, ktoré sú údajne analógy cholinu na použitie pri liečení neurodegeneratívnych porúch (pozri strany 6 a 7).0006 Ako v medzinárodnej publikovanej patentovej prihláške WO 97/46554,tak v patente Spojených...

Derivát benzoxazínu alebo pyridoxazínu, spôsob jeho prípravy a použitia a farmaceutické kompozície na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283888

Dátum: 04.03.2004

Autori: Weidner-wells Michele Ann, Frechette Roger

MPK: C07D 265/36, A61K 31/535, C07D 307/33...

Značky: spôsob, kompozície, derivát, farmaceutické, použitia, přípravy, benzoxazínu, báze, pyridoxazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát benzoxazínu alebo pyridoxazínu všeobecného vzorca (I) kde Q je fenyl alebo pyridyl Z1 je H, halogén, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy, fenyl, hydroxy, amino, nitro, sulfonylamino alebo trifluórmetyl Z2 je H alebo halogén X je H alebo O A je C1-C6 alkyl, C1-C6 alkylaryl alebo C1-C6 alkylheterocyklyl n je 0 - 3 Y má význam uvedený v opise a jeho farmaceuticky prijateľné soli, estery a proliečivá. Spôsob jeho prípravy reakciou...

Deriváty gemcitabínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283879

Dátum: 04.03.2004

Autori: Dalen Are, Borretzen Bernt, Myhren Finn, Sandvold Marit Liland

MPK: C07H 19/073, A61K 31/70

Značky: farmaceutický, gemcitabínu, přípravy, spôsob, obsahom, použitie, prostriedok, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty gemcitabínu všeobecného vzorca (I), ktorými sú estery alebo amidy gemcitabínu, v ktorých 3'- a/alebo 5'-OH skupina a/alebo N4-aminoskupina je odvoditeľná C18- a/alebo C20- nasýtenou alebo nenasýtenou acylovou skupinou, výhodne acylskupinou volenou zo skupiny obsahujúcej oleoyl, elaidoyl, cis-ikosenoyl a trans-ikosenoyl, ako aj spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom. Opísané deriváty majú...

In vitro spôsob určenia HIV chemoterapie HIV pozitívnych pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283878

Dátum: 04.03.2004

Autori: De Bethune Marie-pierre, Pauwels Rudi, Hertogs Kurt

MPK: G01N 33/50

Značky: určenia, chemoterapie, pacientov, vitro, pozitívnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný in vitro spôsob určenia HIV chemoterapie HIV pozitívnych pacientov, ktorý zahŕňa transfekciu bunkovej línie citlivej proti HIV infekcii so sekvenciou z pol génu HIV, získanou izoláciou vírusovej RNA zo vzorky biologického materiálu od pacienta a reverznou transkripciou požadovanej oblasti pol génu, a HIV-DNA konštruktom, z ktorého bola uvedená sekvencia deletovaná, kultiváciu týchto transfekovaných buniek na vytvorenie zásoby...

Zariadenie na nastavovanie a prestavovanie sklonu pre kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7987

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kienke Ingo, Schulz Hans-rudi

MPK: B60N 2/235

Značky: sklonu, nastavovanie, zariadenie, kovanie, prestavovanie

Text:

...charakteristiku sila-dráha, pri ktorej nastavovacia sila s pribúdajúcou vzdialenosťou západkového člena od dielu kovania so západkovým ozubením v koncovej oblasti už nestúpa tak, ako by to bolo žiaduce, ale po prekročení mŕtvehobodu znova klesá. Pri manuálnom nastavovaní to môže nežiaducim spôsobom ovplyvňovať pocitčo do hlučnosti u osoby vykonávajúcej obsluhu.V spise US 2002/0089225 A 1, ktorý zverejňuje všetky znaky predvýznakovej...

Zariadenie a spôsob na strojové triedenie dosiek alebo hranolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 487

Dátum: 04.03.2004

Autor: Binder Hans

MPK: B07C 5/04

Značky: hranolov, triedenie, dosiek, spôsob, strojové, zariadenie

Text:

...od rôznych premenných. Naproti tomu V prípade predloženého vynálezu je pevnosť prostredníctvom modulu pružnosti odvodená od vlastnej frekvencie pozdĺžneho kmitania dosiek alebo hranolov, čo pri znalosti hustoty a dĺžky dosiek alebo hranolov vedie kjednoznačným a výstižným hodnotám pevnosti. Na základe mimoriadne spoľahlivého klasifikačného parametra pevnosť bolo možné ešte ďalej zvýšiťPodstatným prvkom vynálezu je kombinácia zariadenia na...