Zverejnene patenty 27.02.2004

Spôsoby prevencie, liečenia a diagnostikovania porúch agregácie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17264

Dátum: 27.02.2004

Autor: Mclaurin Joanne

MPK: A61K 31/70, A61K 51/04, A61K 31/047...

Značky: prevencie, diagnostikovania, poruch, proteínov, liečenia, agregácie, spôsoby

Text:

...fytovej zverejnené v tomto patente si zachovávajú šesť fosfátových skupín na šesťuhlíkovom cukreJe pozoruhodné, že v nasledujúcich publikáciách sa skúmala schopnosť inozitol-monofosfátu,inozitol-lA-bisfosfátu a inozitol-l,4,5-trifosfátu inhíbovať ñbrilogenézu amyloidného beta-peptidu a zistilo sa, že nie sú účinné (J. Mal. Biol. 278 183-194, 1998).Barak er al. zverejňujú použitie inozitolu na liečbu Alzheimerovej choroby (AD) (Prag....

Spôsob prípravy solí 5-[(R)-2-(5,6-dietylindán-2-ylamino)-1-hydroxyetyl]-8-hydroxy-(1H)- chinolín-2-ónu, ktoré sú užitočné ako agonisty adrenoceptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6287

Dátum: 27.02.2004

Autori: Lohse Olivier, Vogel Caspar

MPK: C07D 215/00

Značky: 5-[(r)-2-(5,6-dietylindán-2-ylamino)-1-hydroxyetyl]-8-hydroxy-(1h, agonisty, solí, přípravy, spôsob, adrenoceptorov, chinolín-2-ónu, užitočné

Text:

...vzorca (V)(iii) filtráciu a kryštalizáciu benzoátovej soli vzorca (V)(iv) odstránenie chráníacej skupiny zo soli vzorca (V) V prítomnosti rozpúšťadla za tvorbysoli, ktorá má vzorec (VI)(v) spracovanie soli vzorca (VI) s karboxylovou kyselinou v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku soli 5-(R)-2-(5,ő-dietylindán-2-ylarníno)-1-hydroxyetyl-8-hydroxy-(1 H)-chi nolín-2-ónu vzorca (VII)Výrazy použité v tomto opise majú nasledujúce významyAlkyl znamená...

Spôsob prevencie, liečenia a diagnostikovania porúch agregácie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6042

Dátum: 27.02.2004

Autor: Mclaurin Joanne

MPK: A61K 31/70, A61K 31/045, A61P 25/00...

Značky: liečenia, poruch, proteínov, prevencie, diagnostikovania, agregácie, spôsob

Text:

...choroby. Ako pri patente USA č. 4 847 082, izoméry kyseliny fytovej opísanć vtomto patente si zachovávajú na 6-uhlíkatom cukre inozitolu šesť fosfátových0009 Je tiež potrebné uviesť, že v nasledujúcich publikáciách bola skúmaná schopnosťpeptidových ŕibríl amyloidu beta a výsledok bol negatívny (J. M 01. Biol. 278 183-194,1998).0010 Barak akol opísali použitie inozitolu na liečbu Alzheimerovej choroby (AD).(Frog Neuro-psychopamacol ...

Spôsoby prevencie, liečby a diagnostikovania porúch agregácie proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16488

Dátum: 27.02.2004

MPK: A61K 51/04, A61K 31/70, A61K 31/047...

Značky: agregácie, liečby, spôsoby, prevencie, poruch, proteínu, diagnostikovania

Text:

...814 je zverejnené použitie kyseliny fytovej a jej izomérov na liečbu Parkinsonovej choroby. Tak, ako v pripade U. S. patentu č. 4 847 082, izoméry kyseliny fytovej zverejnené V tomto patente si zachovávajú šesť fosfátových skupín na šesťuhlíkovom0009 Je pozoruhodné, že V nasledujúcich publikáciách sa skúmala schopnosť inozito 1-monofosfátu, inozitol-lA-bisfosfátu a inozitol-l,4,5-trifosfátu inhíbovať fibrilogenézu amyloidného beta-peptidu a...

Variabilný úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4327

Dátum: 27.02.2004

Autor: Winkler Josef

MPK: A47B 43/00, A47F 5/10, A47B 45/00...

Značky: úložný, regál, variabilný

Text:

...nastavenie dĺžky úložného regálu niesú obmedzené základným rámom.Podľa vynálezu je vyriešenie tohto úkolu uskutočnené znakmiAby bezprostredne vedľa seba ležiacimi úložnými česľami vznikla vhodná možnosť uloženia, sú tieto umiestnené tak, aby jednoduchou manipuláciou mohli byť uvádzané do vzájomnýchTýmto uskutočnením je možne spojit výhody úložných regálov,ktoré sú vystavené na fixnom základnom ráme, totiž poskytujú štyri úložné česlice na...

Liek obsahujúci vysoko účinného beta2-antagonistu s dlhodobým účinkom v kombinácii s ďalšími aktívnymi zložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4193

Dátum: 27.02.2004

Autori: Razzetti Roberta, Pastore Fiorella

MPK: A61P 11/00, A61K 31/47

Značky: kombinácii, dlhodobým, aktívnymi, obsahujúci, účinkom, ďalšími, beta2-antagonistu, účinného, zložkami, vysoko

Text:

...obsahujúcich iné triedy liečiv, ako sú napríklad kortikosteroidy, anticholinergiká alebo inhibitory fosfodiesterázy-4.Vžiadnom z dokumentov predchádzajúceho stavu techniky sa neuvádza špecifická kombinácia produktov TA 2005 s inými aktivnymi prisadami, poskytujúca taký prospešný farmakologický proñl ako kombinácia produktov podľa predloženého vynàlezu.Predložený vynález poskytuje liečivo obsahujúce oddelene alebo spoločne 8-hydroxy-5(1...

Translokačný enzým použitý ako selekčný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3780

Dátum: 27.02.2004

Autori: Feesche Jörg, Breves Roland, Hintz Maren, Freudl Roland

MPK: C12N 1/21, C07K 14/195, C12N 1/20...

Značky: translokačný, použitý, enzym, selekčný, marker

Text:

...génu je letálny a tým sa umožní selekcia mikroorganizmov obdobná antibíotiku.0023 Tento selekčný systém nevyžaduje žiadne prísady (ako napríklad antíbiotiká, ktoré sú etablované v stave techniky) a principiálne funguje nezávisle od zloženia živného média. Za týmto účelom je nevyhnutné molekuIárno-biologické modifikácie príslušných mikroorganizmov, ktoré sú opísané za opisom uskutočnenia translokácíe a v príkladoch predloženej prihlášky.0024...

Spôsob pre komprimovaný prenos obrazových dát pre trojrozmernú reprezentáciu scén a objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3562

Dátum: 27.02.2004

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: H04N 13/00, H04N 7/24, H04N 7/26...

Značky: objektov, trojrozmernú, obrazových, reprezentáciu, spôsob, prenos, komprimovaný, scén

Text:

...mieru korelácie medzi susednými obrazmi, t.j. obrazmi susedných perspektív záberu, očakáva sa vysoký faktorkomprimácie. Pre komprimáciu druhej pripadne ďalšej perspektívy 3 D obrazusa navrhuje DPCM, pre kódovanie vrámci perspektívy 2 D-DCT. Pre pohyblivé 3 D obrazy sa navrhuje 2 D-DCT nahradiť za 3 D-DCT. Ako alternatíva k tomuto sa navrhuje pohybovú zložku komprimovať pomocou pohybovej kompenzácie. Pri dekódovaní je potom možné...

Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10395

Dátum: 27.02.2004

Autori: Koda Takeshi, Yoshida Masayoshi

MPK: G11B 20/18

Značky: reprodukčné, zapisovateľný, zaznamenávania, zariadenie, jednorázovo, reprodukcie, záznamové, záznamový, spôsob, nosič

Text:

...defektných sektorov primárnej náhradnej oblasti na zaznamenávanie alternatívnych sektorov a oblasti prímámeho zoznamu defektov nazaznamenávanie primárneho zoznamu defektov.(0009) Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napriklad na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov). ktorá je(0010)...

Promótor kuracej RNA polymerázy I a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3336

Dátum: 27.02.2004

Autori: Massin Pascale, Naffakh Nadia, Van Der Werf Sylvie

MPK: C12N 15/86

Značky: promótor, polymerázy, kuracej, použitie

Text:

...na vývoj plodu, nie je protichrípková Vakcinácia odporúčaná tehotným ženám v prvom trimestri tehotenstva.0006 Účinnosť, s akou vakcíny tvorené inaktivovaným vírusom chránia proti následnej chrípkovej infekcii, sa ťažko odhaduje,pretože sa môže výrazne líšiť v rôznych obdobiach, hlavne v závislosti na stupni antiqénnej príbuznosti medzi cirkulujúcimivírusmi a vírusmi obsiahnutými vo vakcíne a tiež v závislosti ajna imunitnej schopnosti...

Spôsob kontroly balenia kvapalných výrobkov a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2570

Dátum: 27.02.2004

Autori: Landman Bernardus Cornelis Johannes, Akkerman Jensen Peter

MPK: G01N 21/88

Značky: balenia, spôsob, kvapalných, výrobkov, systém, kontroly, vykonávanie, spôsobu, tohto

Text:

...skla prípadne prítomného vo fľaši bude však mať inú polohu na obraze. Toto premiestnenie skla medzi dvomi obrazmi môže byť detekovane,napríklad odčítaním obrazov od seba navzájom. Ak na obraze niečozostane, potom je prítomné sklo. Odčítavanie obrazov navzájom odseba je princíp známy ako taký, ktorý sa okrem iného používa nakontrolu nálepiek. Fľaša so sklenenou časticou bude zistená.0010 Kontrolu je možné vykonávať už počas otáčania (keď sa...

Podkožne podávané gangliozidové vakcínové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1958

Dátum: 27.02.2004

Autori: Fernández Molina Luis Enrique, Mesa Pardillo Circe

MPK: A61K 39/00, A61K 39/385, A61K 31/70...

Značky: gangliozidové, vakcínové, podkožne, prostriedky, podávané

Text:

...imunologické vlastnosti.0013 Cieľom predloženého vynálezu sú nové vakcínovéN-GCGM 3/VSSP, ktoré neobsahujú žiadne imunologické adjuvans a podávajú sa podkožne.0014 V predloženej prihláške je tiež opísaný spôsob liečenia pacientov, ktorí vyžadujú posilnenie svojej imunologickej odpovede a ktorý pozostáva z podkožného podania gangliozidových vakcinových prostriedkov, 5 výhodou N-AcGM 3/VSSP a NGcGM 3/VSSP,ktoré neobsahujú žiadne...

Spôsob prípravy halogénovaných hydroxydifenylderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283874

Dátum: 27.02.2004

Autori: Reinehr Dieter, Zink Rudolf, Sauter Hanspeter, Hölzl Werner, Gronde Uwe, Di Teodoro Armando, Burckhardt Urs

MPK: C07C 43/295, C07C 49/84, A01N 31/16...

Značky: halogenovaných, spôsob, přípravy, hydroxydifenylderivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy halogénovaných hydroxydifenylderivátov všeobecného vzorca (1), pri ktorom sa v prvom stupni acyluje halogénovaný derivát benzénu, v druhom stupni sa táto acylovaná zlúčenina eterifikuje s použitím halogénovaného derivátu fenolu, v treťom stupni sa eterifikovaná zlúčenina oxiduje a v štvrtom stupni sa oxidovaná zlúčenina hydrolyzuje, podľa reakčnej schémy, kde R1 a R2 nezávisle na sebe sú vždy fluór, chlór alebo bróm,...

Častice obsahujúce acetylacetonát vápenatý alebo horečnatý povlečené kompatibilizačným činidlom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283873

Dátum: 27.02.2004

Autori: Henrio Françoise, Gay Michel

MPK: C08L 27/06, C07C 49/92

Značky: činidlom, částice, povlečené, acetylacetonát, spôsob, kompatibilizačným, obsahujúce, použitie, hořečnatý, vápenatý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny obsahujúce acetylacetonát vápenatý alebo horečnatý, ktorý je aspoň čiastočne povlečený kompatibilným činidlom zvoleným zo skupiny, ktorá je tvorená alkoholmi, karboxylovými alebo sulfónovými kyselinami, alebo ich derivátmi, fosfátmi alebo titanátmi a derivátmi -ketónov. Uvedené činidlá majú aspoň jeden radikál s dlhým reťazcom voskami polyolmi epoxidovanými rastlinnými olejmi polysiloxánovými olejmi alebo živicami alebo...

Farmaceutická kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283872

Dátum: 27.02.2004

Autori: Wiggins Norman Alfred, Creekmore Joseph Richard

MPK: A61K 9/22, A61K 47/02, A61K 31/505...

Značky: přípravy, kompozícia, spôsob, farmaceutická, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor HMG CoA-reduktázy, tvorený kyselinou (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovou alebo jej farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, ktorá zostáva stabilná počas dlhšieho časového obdobia.

Viaczložková tabletovaná lieková forma, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283871

Dátum: 27.02.2004

Autori: Depui Helene, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 31/54, A61K 31/44, A61K 31/19...

Značky: výroby, spôsob, použitie, forma, lieková, viaczložková, tabletovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viaczložková tabletovaná lieková forma, ktorá obsahuje inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyselinu a jeden alebo viacero nesteroidných protizápalových prostriedkov vo forme tuhého prostriedku, kde inhibítor protónovej pumpy je chránený enterickou povrchovou vrstvou. Tuhý prostriedok je vo forme tabliet potiahnutých enterickou povrchovou vrstvou, kapsúl alebo viaczložkovej tabletovej liekovej formy. Prednosť sa dáva viaczložkovej...

2-[5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283870

Dátum: 27.02.2004

Autori: Devant Ralf, Berthelon Jean-jacques, Bartoszyk Gerd, Noblet Marc, Böttcher Henning, Greiner Hartmut, Brunet Michel, Zeiller Jean-jacques

MPK: A61K 31/33, A61K 31/335, A61K 31/34...

Značky: farmaceutický, použitie, 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman, spôsob, ktorý, obsahuje, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman a jeho fyziologicky prijateľné soli a enantioméry. Tieto sa pripravujú tak, že sa necháva reagovať 3-(chlórmetyl)-5-(4-fluórmetyl)pyridín s 2-aminometylchrómanom a/alebo sa získaná zásada mení reakciou s kyselinou na svoje soli. Uvedený derivát je výhodný na výrobu farmaceutického prostriedku na ošetrovanie porúch centrálneho nervového systému, ako sú stavy úzkosti, depresie,...

Tricyklické triazolobenzazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a antialergické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283869

Dátum: 27.02.2004

Autori: Kitagawa Hideo, Miyamoto Sachiko, Fushihara Kenichi, Shiokawa Sohjiro, Tsutsumi Seiji, Kawaguchi Mami, Nishizuka Toshio, Okada Yumiko, Ohtsuka Yasuo, Ishikura Toyoaki, Shiobara Maki, Shishikura Takashi, Takata Hiromi

MPK: A61K 31/55, C07C 229/22, C07C 205/56...

Značky: antialergické, deriváty, přípravy, tricyklické, prostriedky, spôsob, triazolobenzazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, OH, alkyl alebo fenylalkyl, R2, R3, R4 a R5 predstavujú vodík, halogén, voliteľne chránený hydroxyl, formyl, voliteľne substituovaný alkyl, alkenyl, alkoxy a podobne a Q predstavuje skupinu vybranú zo skupín (i) až (iv), halogén alebo alkoxy a ich farmakologicky prijateľné soli a solváty. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, farmaceutická kompozícia s ich...

Farmaceutický prostriedok so zvýšenou biodostupnosťou antihistaminika a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283868

Dátum: 27.02.2004

Autori: Hwang Kin-kai, Hurst Gail, Giesing Dennis

MPK: A61K 31/525, A61K 31/75

Značky: biodostupnosťou, farmaceutický, použitie, zvýšenou, antihistaminika, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok so zvýšenou biodostupnosťou na báze piperadínalkanolového antihistaminika všeobecného vzorca (i), v ktorom R je vodík alebo C1-C6alkyl, a rovnako použitie prostriedku na výrobu liečiva na liečenie alergických reakcií u pacienta obsahujúceho účinné množstvo uvedeného antihistaminika. Dosiahne sa zvýšenie biologickej dostupnosti piperidínalkanolového antihistaminika u pacienta, pričom pri aplikácii sa spoločne...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283867

Dátum: 27.02.2004

Autori: Macken Luk Jozef, Van Noten Lodewijk Cordula Michael

MPK: G02B 6/44

Značky: řadič, vlákien, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie je tvorené dvoma radičmi (21), ktoré sú umiestnené svojimi vnútornými stranami k sebe, pričom priechodné otvory (12) radičov (21) na seba nadväzujú a tvoria jeden priechod. Každý radič (21) má najmenej dva vstupné otvory (8, 9) a najmenej dva výstupné otvory (10, 11) a najmenej dva vodiče (13, 14) optických vlákien (2), a je v podstate symetrický k rovine prechádzajúcej medzi dvoma vodičmi (13, 14) optických vlákien (2) každého...

Anelované 5-členné cyklické zlúčeniny substituované sulfónamidovou skupinou, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283866

Dátum: 27.02.2004

Autori: Brendel Joachim, Weidmann Klaus, Gerlach Uwe, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/18, A61K 31/44, C07C 311/07...

Značky: liečiv, prostriedky, 5-členné, sulfónamidovou, anelované, cyklické, zlúčeniny, použitie, skupinou, obsahujú, substituované, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), pričom význam substituentov je uvedený v patentových nárokoch, ktoré sú vynikajúcimi účinnými látkami na prípravu liečiv na profylaxiu a liečenie ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečenie vredov tráviacej sústavy alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283865

Dátum: 27.02.2004

Autori: Van Noten Lodewijk Cordula Michael, Macken Luk Jozef

MPK: G02B 6/44

Značky: řadič, optických, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Radič má tesne pri každom vstupnom otvore (8, 9) usporiadané riadiace prostriedky (16, 17) ohybu optického vlákna (2) od vstupných otvorov (8, 9) k vodičom (13, 14) optických vlákien (2) v minimálnom ohybovom polomere, rovnajúce sa aspoň kritickému ohybovému polomeru optických vlákien (2), pričom je ďalej vybavený základňou (33), na ktorej sú uložené miskové moduly (31), na prispôsobenie spojov medzi optickými vláknami (2) vystupujúcimi z...

Herbicídny prostriedok s estermi kyseliny 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl]- benzoovej a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283864

Dátum: 27.02.2004

Autori: Hess Martin, Hacker Erwin, Kehne Heinz

MPK: A01N 47/36

Značky: prostriedok, spôsob, 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl, benzoovej, estermi, kyseliny, herbicídny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky pozostávajúce z aspoň jednej herbicídne účinnej látky zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovín všeobecného vzorca (I) a ich hospodársky akceptovateľných solí, v ktorom má R1 význam uvedený v opise, a aspoň jednej herbicídne účinnej zlúčeniny zo skupiny zlúčenín zahŕňajúcej: a) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti travinám účinné herbicídy, b) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti dvojklíčnym rastlinám...

Odevná súčasť, hlavne jednorazová súčasť na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283863

Dátum: 27.02.2004

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15

Značky: súčasť, použitie, jednorázová, jedno, odevná, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Odevná súčasť, hlavne jednorazová odevná súčasť na jedno použitie, pozostáva z najmenej jednej v podstate nepružnej vrstvy (12) z mäkkej, ohybnej a plastickej látky a vrstvy (11) z pružnej látky, ktorá prekrýva najmenej časť rozsahu nepružnej vrstvy (12) a je spojená s nepružnou vrstvou (12) s cieľom vytvoriť pružný prvok (10). Aby bolo možné na takej odevnej súčasti jednoducho vyrobiť pružný prvok, je nepružná vrstva (12) vybavená v oblasti...

Spôsob izolácie galantamínu, galantamín, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283861

Dátum: 27.02.2004

Autori: Kreh Mirko, Hille Thomas, Hoffmann Hans-rainer, Matusch Rudolf

MPK: A61K 31/55, C07D 491/06

Značky: farmaceutický, prostriedok, obsahom, izolácie, spôsob, použitie, galantamín, galantamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie alkaloidu galantamínu, podľa ktorého biologický materiál obsahujúci galantamín sa extrahuje toxikologicky bezproblémovým organickým rozpúšťadlom, galantamín z tohto extraktu sa vyčistí extrakciou kvapalina/kvapalina, pričom extrakcia kvapalina/kvapalina sa uskutočňuje v prvom stupni pri hodnote približne pH 4. Biologický materiál sa pred extrakciou rozomelie a zmieša s alkalickým práškom, pričom extrakcia kvapalina/kvapalina sa...

Sírne deriváty azetidínových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283860

Dátum: 27.02.2004

Autori: Burnett Duane, Mckittrick Brian, Dugar Sundeep

MPK: C07D 205/08, A61K 31/44, A61K 31/395...

Značky: prostriedok, deriváty, zlúčenín, sírne, spôsob, obsahom, farmaceutický, použitie, přípravy, azetidínových

Zhrnutie / Anotácia:

Sírne deriváty azetidínových zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sú užitočné pri liečbe alebo prevencii aterosklerózy, pretože znižujú obsah cholesterolu v plazme krvi
farmaceutické prostriedky, ktoré ako účinné látky obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu buď samotné alebo v zmesi s inhibítormi biosyntézy cholesterolu
spôsob ich prípravy a ich použitie.

Základový prvok a základ stavebnej konštrukcie obsahujúci tento prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283856

Dátum: 27.02.2004

Autor: Abou-rached Roger Georges

MPK: E04B 1/98, E02D 27/34, E02D 27/02...

Značky: základový, stavebnej, základ, konštrukcie, obsahujúci, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Základový prvok stavebnej konštrukcie (40, 42, 44) zahrnuje stuhnutý odlievateľný materiál upravený tak, že obsahuje pätnú časť (60, 92) na spočívanie na zemi a nosnú časť (62, 94) na nesenie stavebnej konštrukcie, časti (56, 90) potrubia, vytvorené pozdĺžne, na umiestnenie vedenia technických služieb, rúrkové časti (66, 68, 74, 76) v nosnej časti (62, 94) na umožnenie prístupu do dutej časti (56) potrubia a na vedenie technických služieb,...

Injekčná striekačka bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283855

Dátum: 27.02.2004

Autori: Sarphie David Francis, Bellhouse Brian John, Greenford John Christopher

MPK: A61M 5/31, A61M 5/30, A61M 11/06...

Značky: striekačka, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka obsahuje jednako zásobník (11) tlakového plynu, jednako hubicu (26) s vnútornou divergentnou časťou (37) na jej výstupnej strane s kapsulou (28) častíc (32), ktoré sú úplne vytvorené z práškového terapeutického prostriedku, na jej vstupnej strane, a jednako prostriedkami na uvoľnenie tlakového plynu zo zásobníka (11) a zaistenie pretrhnutia membrán (33, 34) kapsule (28) a nesenie častíc (32) práškového terapeutického...

Spôsob na identifikáciu kolorektálnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8937

Dátum: 27.02.2004

Autori: Rengucci Claudia, Calistri Daniele

MPK: C12Q 1/68

Značky: nádorov, kolorektálnych, identifikáciu, spôsob

Text:

...používaných na amplifikáciu cieľovej DNA. Tato interná kontrola umožňuje zabránil falošným negatívnym výsledkom z dôvodu prítomnosti Taq inhibitorov.0017 Na stanovenie množstva každého amplikónu treba pripravil kalibračnu krivku prostredníctvom amplifikácie známych riedenl genomickej DNA alebo plazmidov, obsahujúcich nukleotidové sekvencie cieľových DNA fragmentov použitím rovnakých primérov a rovnakých podmienok ako pre testované...

Pyrazolopyridínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8581

Dátum: 27.02.2004

Autori: Almansa Rosales Carmen, Virgili Bernado Marina

MPK: C07D 471/04, A61K 31/437

Značky: deriváty, pyrazolopyridínové

Text:

...prípadne substítuovaný jedným alebo viac substituentmi vybranými z R a RbR 3 predstavuje H, Cy prípadne substítuovaný jedným alebo viac substituentmi vybranými z Rvybranými z Rh a Cy, kde Cy môže byť prípadne substítuovaný jedným alebo viacR 5 môže byt umiestený na ktoromkoľvek z 2 N pyrazolového kruhu vzorca I a predstavuje H alebo Rfkaždé R nezávisle predstavuje Cpóalkyl, Cmalkenyl, Cmalkynyl alebo Cy, kde skupiny Cjagalkyl, Cmalkenyl...

Spôsob vytvorenia viacerých vedľa seba usporiadaných stohov výrobkov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1475

Dátum: 27.02.2004

Autor: Höpner Bernd

MPK: B65H 31/30, B65H 31/32

Značky: výrobkov, usporiadaných, zariadenie, uskutočnenie, stohov, vytvorenia, spôsob, viacerých, vedľa

Text:

...súčasne na všetky stohy zväzku, zatiaľ čo sa stohy prostredníctvom kliešťového systému pohybujú relatívne k valcu.0007 Toto známe riešenie má však tú nevýhodu, že je konštrukčne veľmi nákladné a tým drahé. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že uvedenými zariadeniami, resp. prostriedkami na Vytlačenie vzduchových bubliniek sa jestvujúce zariadenia buďťažko alebo vôbec nedajú doplniť, nakoľko často len malý rozmerkonštrukčného priestoru, ktorý je...

Tesnenie hlavy valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1253

Dátum: 27.02.2004

Autori: Waldvogel Johann, Unseld Günther, Duckek Uwe

MPK: F16J 15/08

Značky: tesnenie, hlavy, valcov

Text:

...a/alebo v oblasti aspoň jedného ďalšieho priechodzieho otvoru. Pritom sa ukázalo ako výhodné, keď je druhý obmedzovač deformácie vytvorený V tvare vlnitého profilovanie. Ked je navyše prvý,vnútorný obmedzovač deformácie vytvorený tiež ako aspoň v jednej z kovových vrstiev vytvoreného vlnitého alebo lichobežníkovéhoprofilovania, môže byť vonkajšie profilovanie vytvorené Vrovnakom pracovnom kroku ako vnútorné profilovanie, napríklad...

Spiro-substituované pyrolopyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1125

Dátum: 27.02.2004

Autori: Teno Naoki, Masuya Keiichi, Miyake Takahiro, Irie Osamu, Iwasaki Genji

MPK: A61K 31/00, A61P 29/00, C07D 487/00...

Značky: pyrolopyrimidíny, spiro-substituované

Text:

...skupinou substituovaná nižšia alkylkarbonylová skupina , halogěnom substituovaná karbocyklická aryl-nižšia alkylová skupina, nižšia alkoxykarbonylová skupina alebo nižšia alkylkarbonylová skupina aR je nižšia alkylová, para-chlórfenyletylová, cyklohexyletylová, dimetylbutylová, difluórcyklohexyletylová, cyklopentyletylová alebo cykloheptyletylová skupina.V rámci výhodného uskutočnenia vynálemi sa poskytuje zlúčeninavzorca...