Zverejnene patenty 23.02.2004

Reaktívne tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6268

Dátum: 23.02.2004

Autori: Mangnus Marc, Krabbenborg Franciscus, Belot Philippe, Leon Josiane

MPK: C08K 5/00, C08J 3/12, C08L 23/00...

Značky: reaktívne, lepidlo, tavné

Text:

...RHMAS sú založené na polyuretánoch a vytvrdzujú sa vodou. Existuje tiež niekoľko iných typov RHMA, ktoré sú založené na nepolyuretánových, vlhkom vytvrdenýchpolyméroch. alebo na polyméroch, ktoré sa vytvrdia reaktívnymi procesmi ktoré využívajú UV žiarenie.W 0-A-1 172 922 opisuje dávky čiastočiek termoplastického polyméru, ktoré sa homogenizujú až tesne pred použitím. Aplikujú sa okamžite po homogenizácii, pretože po homogenizácii sa...

Spôsob liečenia ťažkého srdcového zlyhania a liek na jeho liečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5212

Dátum: 23.02.2004

Autori: Yamamura Yoshitaka, Maki Yosuke, Ozaki Atsushi, Sato Osamu

MPK: A61K 31/55, A61P 9/00

Značky: ťažkého, liečenie, spôsob, liečenia, srdcového, zlyhania

Text:

...a neurohormonálnej regulácie, čo ďalej môže viesť k netolerancii, zadržiavaniu kvapaliny a zníženej dlhovekosti.0006 Srdcové zlyhanie sa na základe klinických príznakov apodľa priebehu ochorení klasifikuje ako akútne srdcovézlyhanie a chronické srdcové zlyhanie alebo chronické0007 Terapeutické miery srdcového zlyhania sú celkom rôzne podľa stavu, t.j. či ide o chronickú fázu alebo aktívnu fázu. V prípade liečenia chronického srdcového...

Fenyl- a pyridylpiperidínové deriváty ako modulátory metabolizmu glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5084

Dátum: 23.02.2004

Autori: Jones Robert, Semple Graeme, Choi Jin Sun Karoline, Xiong Yifeng, Fioravanti Beatriz

MPK: A61K 31/435, A61P 3/00, C07D 211/00...

Značky: modulátory, deriváty, pyridylpiperidínové, fenyl, metabolizmu, glukózy

Text:

...spätného vychytávania) môže u niektorých pacientov zvyšovat krvný tlak a pulz. 0 ínhíbitoroch uvoľñovanialspätného vychytávania serotonínu fenliuramine (PondiminW) a dexfenfluramíne (Reduxm) sa uvádza, že na dlhší čas znižujú príjem potravy a telesnú hmotnosť (dlhšie ako 6 mesiacov). Obe liečivá boli stiahnuté z obehu po oznámení predbežného dôkazu, že s ich užívaním nastávajú abnormality srdcových chlopni. Z uvedeného vyplýva, že...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant, s puzdrom z polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4680

Dátum: 23.02.2004

Autori: Böttge Lothar, Schmidt Manfred

MPK: E03B 9/00, F16K 27/00

Značky: puzdrom, hlavne, hydrant, podzemný, polyetylénu

Text:

...sa rieši významovými znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia sú zjavné zo0012 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, v ktorom sú príklady uskutočnenia podľa vynálezu konkrétne objasňované na základe schematických výkresov. Pritom ukazujúobr. l rozložený pohľad na potrubnú sieť s podzemným hydrantom podľa vynálezuobr. 2 a perspektívny pôdorysný pohľad na podzemný hydrant podľa vynálezuobr. 2 b pohľad na prierez...

Spôsob výroby gama-cyhalotrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2587

Dátum: 23.02.2004

Autori: Gott Brian David, Brown Stephen Martin

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00

Značky: gama-cyhalotrínu, spôsob, výroby

Text:

...bázy.0010 Vynález sa preto týka spôsobu, pri ktorom sa HCl vznikajúci v priebehu esterifikačnej reakcie odstraňuje z reakčnej zmesi kombináciou fyzikálnych metód a sub-stechiornetrického množstva bázy.0011 Fyzikálne odstraňovanie vedľajšieho produktu HCl sa môže uskutočniť tak, že reakcia sa uskutočňuje pri teplote varu rozpúšťadla alebo kontinuálnym odstraňovanim rozpúšťadla destiláciou za súčasného pridávania čerstvého rozpúšťadla na...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2395

Dátum: 23.02.2004

Autori: Böttge Lothar, Schmidt Manfred

MPK: F16K 27/00, E03B 9/00

Značky: podzemný, multifunkčnou, objímkou, hydrant, hlavne

Text:

...drenážneho systému,respektíve zriadenia na vypúšťanie vody. Zriadenie na vypúšťanie vody sa podľa vynálezu vyznačuje výhodne doplnkovo špeciálnym vodným - rozdeľovacím systémom s použitím aspoň dvoch otvorov, ktore spájajú vnútomý priestor podzemného hydrantu s jeho vonkajšímpriestorom, na zaistenie vypúšťania vody podľa priania. Výhodným vytvarovaním aspoň puzdrapodzenmćho hydrantu z polyetylénu sa okrem toho dosiahne homogenita materiálu,...

Dutý profil používaný pri výrobe špirálovito vinutej dvojstennej termoplastickej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2107

Dátum: 23.02.2004

Autor: Sjöberg Sven

MPK: B29C 53/00, F16L 9/00

Značky: profil, dvojstennej, špirálovito, dutý, používaný, vinutej, termoplastickej, rúrky, výrobe

Text:

...konvenčného dutého profilu používaného pri výrobe špirálovito vinutej rúrky, aObr.2 zobrazuje priečny rez dutého profilu podľa Vynálezupoužívaného pri výrobe Špirálovito vinutej rúrky.0009 Obr. l zobrazuje priečny rez konvenčného obdĺžnikového dutého profilu, ktorý je používaný pri výrobe špirálovito vinutej dvojstennej termoplastickej rúrky, ktorá dopravuje netlakovú tekutinu. Ako je vidieť z obrázku, všetky steny 2, 3,4, 5 profilu majú...

Spôsob oxidácie cykloalkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283854

Dátum: 23.02.2004

Autori: Druliner Joe Douglas, Herron Norman, Kourtakis Kostantinos

MPK: C07C 45/33, C07C 29/50

Značky: spôsob, cykloalkánov, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa katalytický spôsob oxidácie cykloalkánov uskutočňovanej v jedinom kroku, ktorý vedie priamo k vzniku zmesi obsahujúcej príslušný alkohol a ketón. Vynález sa priamo týka oxidácie cykloalkánu, ktorý spočíva v uvedení cykloalkánu do kontaktu so zdrojom kyslíka a katalytickým množstvom heterogénneho katalyzátora. Katalyzátory podľa vynálezu zahrňujú zlato (vrátane sól-gélových zlúčenín zlata) a sól-gélové zlúčeniny obsahujúce určité...

Terapeutická/výživová kompozícia pre diabetikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283853

Dátum: 23.02.2004

Autor: Cavazza Claudio

MPK: A23L 1/302, A23L 1/30

Značky: kompozícia, diabetikov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je liečebná výživa pre diabetikov, ktorá im umožňuje kompenzovať redukovaný metabolizmus základných mastných kyselín, ktorý je typický pre týchto ľudí. Ako charakterizujúce aktívne zložky zahŕňa kyselinu gama-linolénovú a aspoň jeden alkanoyl-L-karnitín, ako je acetyl-L-karnitín a/alebo propionyl-L-karnitín.

Spôsob prípravy biodegradovateľných biokompatibilných mikročastíc a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283852

Dátum: 23.02.2004

Autori: Ramstack Michael, Rickey Michael, Mesens Jean Louis, Lewis Danny

MPK: A61K 9/50, A61K 9/16

Značky: použitie, biokompatibilných, spôsob, přípravy, biodegradovateľných, mikročástic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy biodegradovateľných biokompatibilných mikročastíc zahrnujúcich biodegradovateľnú biokompatibilnú polymérnu matricu obsahujúcu aktívne činidlo a organické rozpúšťadlo prosté halogenovaných uhľovodíkov zahrnuje krok buď a) kontaktovanie mikročastíc s vodným rozpúšťadlovým systémom a jeho udržiavanie pri teplote v rozmedzí od 25 do 40 °C prinajmenšom pre časť doby, pre ktorú je v styku s mikročasticami, alebo b) kontaktovanie...

Manuálne odomykacie zaridenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1748

Dátum: 23.02.2004

Autor: Kocher Johannes

MPK: B66B 13/24, E05B 17/00

Značky: odomykacie, manuálne, zaridenie

Text:

...prípadne zakrytá skrutkovacou čiapočkou alebo zátkou, čo však nie je závažný a účinný odstrašujúci prostriedok, ktorý by0004 V Spojených štátoch amerických je obvyklou praxou dodávať odomykací kľúč s polkruhovým profilom, ktorý zodpovedá príslušnému kľúčovému otvoru, prístupnému z podlažia. Namiesto otoćného kľúča sa taký kľúč pohybuje na jednu stranu, tento pohyb zaistí posun odomykacej páky na druhú stranu na ovládanie prídavného...