Zverejnene patenty 16.02.2004

Použitie enantioméru (1S, 2R) milnacipranu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4234

Dátum: 16.02.2004

Autori: Grosse Richard, Deregnaucourt Jean

MPK: A61K 31/165, A61K 31/135

Značky: enantiomeru, milnacipranu, liečivá, použitie, přípravu

Text:

...súčasné, oddelené alebo rozložené V čase pre liečenie depresie a ich rôznych foriem, rovnako ako chorôb, pri ktorých sú používané antidepresíva. Milnacipran je tiež používaný pri indikácii liečenia močovej inkontinencie (FR 2 759 290).0005 Molekula Milnacipranu obsahuje dva asymetrické uhlíky vedúce k dvom rôznym priestorovým konfiguráciám (15, 2 R) a (1 R,2 S). Tieto priestorové konfigurácie nie sú položiteľné na seba,molekula...

Použitie (1S, 2R) enantioméru milnacipranu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9478

Dátum: 16.02.2004

Autori: Deregnaucourt Jean, Grosse Richard

MPK: A61K 31/135, A61K 31/165

Značky: enantiomeru, liečivá, milnacipranu, přípravu, použitie

Text:

...Milnacipran vo svojej forme hydrochloridu (nazývanej tiež F 2207) je aktuálne komercializovaný (IXEL, PIERRE FABREMEDICAMENT, France) vo forme racemickej zmesi akoantidepresivny serotoninergno-noradrenérgne liečivo. E 2695 a F 2696 označujú podľa poradia enantioméry (1 S,2 R) (dextrogyr pravotočivý) a (1 R,2 S) (levogyr ľavotočivý) hydrochloridu Milacipranu (E 2207)0007 Tieto dva...

Zariadenie na drtenie výrobkov z plastu a/alebo polotovarov z plastu, najmä za účelom ich recyklácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2415

Dátum: 16.02.2004

Autori: Lipenský Miroslav, Hájek Jaroslav, Appeltauer Jiří

MPK: B02C 18/06, B02C 19/00

Značky: polotovarov, výrobkov, zariadenie, plastů, účelom, najmä, recyklácie, drtenie

Text:

...časti dopravníka 16 je priradena výsypka u pod ktorou je usporiadaný uzavretý zásobník 18 rozdrteného substrátu.0017 Skriňa 13 je prepojená sfiltračným zariadením 19, ktoré obsahuje včasti vstupu vzduchu ñltraćnú komom E, nad ktorou je usporiadaná ventilátorová komora 19 g. Filtračné komora 1 je usporiadaná na vyklepávacom ráme 33 g, vktorého dolnej časti je vytvorená výsypka m. Pod výsypkou m je usporiadaný prachový kontajner Ě. Vzhľadom...

Zariadenie na oplášťovanie zväzku vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283844

Dátum: 16.02.2004

Autor: Bigot Henri

MPK: H01B 13/00

Značky: zväzku, oplášťovanie, vodičov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oplášťovanie zväzku (1) vodičov (2) zabalením uvedeného zväzku do pružného adhézneho pása (3), ktorým je zväzok (1) pozdĺžne obalený a ktorého pozdĺžne okraje (5) sú spojené zlepením. Zariadenie zahŕňa rám (60) vybavený uzavieracou hlavou (65) zahŕňajúcou tvarovacie ústrojenstvo (68) pása (3), ktoré je nepohyblivo pripevnené k rámu (60) a na ktorom je predlohová hrana (70) v tvare písmena V na iniciáciu pozdĺžneho prehýbania pása...

Deriváty 3-amino-2-merkaptobenzoovej kyseliny, spôsob ich prípravy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283840

Dátum: 16.02.2004

Autori: Kunz Walter, Jau Beat

MPK: C07C 335/22, C07C 327/26, C07C 323/63...

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, 3-amino-2-merkaptobenzoovej, medziprodukty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich disulfidy a soli, ktoré sú dôležitými intermediárnymi produktmi na prípravu zlúčenín s mikrobiocídnymi účinkami na imunizáciu rastlín všeobecného vzorca (III). V zlúčeninách všeobecných vzorcov (I) a (III) X je halogén, n má hodnotu 0,1,2 alebo 3, Z je CN, CO-A alebo CS-A, A je vodík, halogén, OR1, SR2 alebo N(R3)R4, a symboly R1 až R4 sú vždy vodík, substituovaná alebo nesubstituovaná, nasýtená...

Spôsob predĺženia skladovateľnosti aktivovaných nevyklíčených semien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283839

Dátum: 16.02.2004

Autori: Van Der Toorn Peter, Schipper Job, Bruggink Tonko

MPK: A01C 1/06, A01C 1/00

Značky: skladovateľnosti, predĺženia, spôsob, semien, nevyklíčených, aktivovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob predĺženia skladovateľnosti aktivovaných nevyklíčených semien, ktorý má za následok predĺženie skladovateľnosti v porovnaní s prípadne usušenými bežne aktivovanými semenami rovnakého druhu v podstate s rovnakou vlhkosťou, pri ktorom sa aktivované semená vystavia stresu, tepelnému ošetreniu alebo ich kombinácii a následne sa, pokiaľ je to žiaduce, opätovne usušia na požadovanú vlhkosť.

Chrómany, spôsob ich prípravy, liečivá, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283837

Dátum: 16.02.2004

Autori: Herling Andreas, Greger Rainer, Busch Andreas, Gögelein Heinz, Bohn Helmut, Hropot Max, Brendel Joachim, Gerlach Uwe, Lang Hans-jochen, Englert Heinrich Christian

MPK: C07D 311/20, A61K 31/35, C07D 311/04...

Značky: liečivá, přípravy, použitie, spôsob, obsahujú, chromány

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 sú vodík, perfluór-C1-3-alkyl, C1-6-alkyl, prípadne substituovaný fenyl, alebo R1 a R2 spoločne tvoria C2-10-alkylén, R3 je R9-CnH2n(NR11)m-, R9 je vodík alebo C3-8-cykloalkyl, n je 0 až 10, m je 0 alebo 1 a R11 je vodík alebo C1-6-alkyl, alebo R11 spolu s R9 je C1-8-alkylén, pričom jedna skupina CH2 v CnH2n môže byť nahradená, R4 je prípadne substituovaný a prípadne prerušený...

Zariadenie s centrovaným modulom zapínania/vypínania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1322

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 21/00, F16D 25/00

Značky: spojky, centrovaným, modulom, zariadenie

Text:

...časť sa môže použil ako centrovací prvok alebo ako častzapinacieho/vypinacieho modulu, ktorá spolupracuje s centrovacim prvkom.0029 Táto zúžená časť uľahčuje spojenie zaplnacieho/vypinacieho modulu a prevodovky, pretože pracovník spravidla vykonáva montáž v podmienkach, kde predmet montáže nevidí dostatočne dobre, alebo ho dokonca0030 Kedže ovládacie jednotka je upevnená na module, môže sa použit aj tzv. polohovacia pomôcka na Uhlové...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: zotrvačníkom, hlavne, momentu, krútiaceho, zariadenie, vozidlo, dvojitým, motorové, tlmiacim, prenos

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...