Zverejnene patenty 13.02.2004

Soľ kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom a jej použitie na výrobu farmaceutických formulácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 79

Dátum: 13.02.2004

Autori: Glänzer Klaus, Doser Karlheinz

MPK: C07D 495/04, A61K 31/435

Značky: kyseliny, klopidogrelom, výrobu, farmaceutických, benzénsulfónovej, formulácií, použitie

Text:

...týka soli kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom pripraviteľnej zrážaním tejto soli z roztoku klopidogrelu, pričom rozpúšťadlo obsahuje toluén a/alebo dioxán.Ako klopidogrel sa môže podľa vynálezu použiť racemická zmes obidvoch izomérov klopidogrelu. Alternatívne sa môžu použiť čisté izoméry, pričom prednostný je izomér (S)-()-klopidogrel.Podľa vynálezu sa-prekvapivo zistilo, že na rozdiel od znenia EP-A-O 281 459 možno soľ kyseliny...

Hsp60 z Arthrobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6285

Dátum: 13.02.2004

Autori: Griffiths Steven Gareth, Ritchie Rachel Jane, Simard Nathalie

MPK: C07K 14/195

Značky: hsp60, arthrobacter

Text:

...alebo haptén.0015 V inom aspekte vynález poskytuje spôsob terapeutickej alebo profylaktickej liečby infekčných chorôb pri rybách, zahŕňa podanie uvedeným rybám liečebnej kompozície, ktorá obsahuje sekvenciu nukleovej kyseliny pre hsp 60 alebo aminokyselinovú sekvenciu hsp 600016 SEQ ID NO 1 je kódujúca sekvencia DNA (5 - 3) génu hsp 60 izolovaného z Arthrobacter ATCC 55921 (nukleotidy (nt) 953-2578), spolu s časťou sekvencie S UTR (nt...

Spôsob výroby roztoku albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2467

Dátum: 13.02.2004

Autori: Römisch Jürgen, Gehringer Werner, Pock Katharina, Kannicht Christoph, Svae Tor-einar

MPK: A61K 38/38

Značky: albuminu, spôsob, roztoku, výroby

Text:

...výkresochObr. 1 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu pri UVabsorpcii v závislosti od elučného času v priebehuObr. 2 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu priviazaní v prítomnosti rôznych koncentrácii fenylbutazónu.Obr. 3 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu priviazaní v prítomnosti rôznych koncentrácii warfarínu.Problém sa rieši prostredníctvom terapeuticky použiteľného albumínu s inaktivovanými vírusmi so zvýšenou...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru pre ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenia na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9431

Dátum: 13.02.2004

Autori: Seo Kang Soo, Kim Byung Jin

MPK: G11B 20/12, G11B 20/10, G11B 7/004...

Značky: dátovú, majúce, spôsoby, reprodukciu, zaznamenaného, médium, ovládanie, záznam, zariadenia, reprodukcie, datového, štruktúru, záznamové

Text:

...čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, v ktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programové sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu, a PID (s) transportných paketov v programovej sekvencii.0007 Časovacia informácie sa...

Spôsob spracovanie oceľového výrobku a výrobok vyrobený s použitím tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2435

Dátum: 13.02.2004

Autor: Van Der Winden Menno Rutger

MPK: B21B 1/00

Značky: výrobok, tohto, vyrobený, spôsob, výrobků, použitím, spracovanie, spôsobu, ocelového

Text:

...uzavrieť póry v odlievanom materiály.Úlohou vynálezu je tiež vytvoriť oceľový výrobok so zlepšenými mechanickými vlast nosťami, ktorý sa vyrobí použitím tohto spôsobu.V kontexte tohto vynálezu zahŕňa uvažovaná oceľ všetky možné zliatiny železa, naprí klad ocele s veľmi nízkym obsahom uhlíka, ocele s nízkym obsahom uhlíka, ocele so stredným až vysokým obsahom uhlíka, elektroocele a nerezové ocele. Oceľový výrobok v kontexte tohto vynálezu...

Obrábací stroj s voči sebe prestavateľnými paralelnými nástrojovými vretenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2428

Dátum: 13.02.2004

Autori: Bauer Walter, Nebeling Helmut, Remmel Timo

MPK: B23B 3/00, B23B 39/00

Značky: voči, prestavateľnými, nástrojovými, paralelnými, obrábací, stroj, vretenami

Text:

...dve pracovné vretená sú paralelne navzájom usporiadané v jednej obrábacej jednotke a na prestavovanie odstupu týchto dvoch vretien jeupravený aspoň jeden elektricky ovládanýpiezoelektrický stavací element. Tento stavací element pritom pôsobí na skriňu obrábacej jednotky a môže obidve ramená, na ktorých sú vretenáupevnené, trocha ohýbať od seba navzájom. Stavaciadráha týchto piezoelementov je vzhľadom k existujúcemu zastavanému priestoru...

Bifenylové deriváty s agonistickou aktivitou pre beta2 adrenergický receptor a s antagonistickou aktivitou pre muskarínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20894

Dátum: 13.02.2004

Autori: Husfeld Craig, Lee Tae Weon, Mammen Mathai, Hughes Adam, Stangeland Eric, Chen Yan, Dunham Sarah

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/445, A61K 31/452...

Značky: deriváty, beta2, bifenylové, adrenergický, agonistickou, muskarínový, antagonistickou, aktivitou, receptor

Text:

...tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca llII kde R 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných uskutočnení) W predstavuje O alebo NH alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol alebo solvát alebo stereoizomér.0011 V ešte inom zo svojich kompozičných aspektov je tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca IllR 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných...

Častice účinnej látky s klopidogrelom alebo jeho farmaceuticky znášanlivou soľou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2238

Dátum: 13.02.2004

Autori: Glänzer Klaus, Doser Karlheinz

MPK: C07D 495/00, A61K 31/435

Značky: solou, znášanlivou, klopidogrelom, účinnej, látky, částice, farmaceutický

Text:

...kremičitan horečnatý (mastenec), kremičitan vápenatý, bentonit,kaolín, trikremičitan horečnatý, montmorillonit, hliny na výrobu porcelánu (bolus), sepiolit (morská pena). prírodný kukuričný, ryžový, tapiokový, pšeničný, zemiakový škrob a ich deriváty, dextríny,predželatínované, úplne alebo čiastočne hydrolyzované škrobytuhé polyoly, najmä manitol alebo sorbitolakrylovej fosforečnany, sírany, uhličitany, glukonáty, oxidy alkalických kovov...

Obal na nosič informácií diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2198

Dátum: 13.02.2004

Autor: Schuurs Johannes

MPK: G11B 33/04

Značky: nosič, diskového, tvaru, informácií

Text:

...skrátenie času o približne 10 °/o bez zmeny procesu tvarovania ako takého. Toto vedie k značnej úspore výrobných nákladov. Spomenutý efekt nemožno získať, ak je vzdialenosť menšia ako 6,6 mm alebo väčšia ako 13,1 mm. Praktickouhornou hodnotou pre túto vzdialenosť je 13,1 mm.Praktické uskutočnenie obalu podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že vzdialenosť medzi zapusteným pántovým ramenom astenovou časťou vkaždejpántovej štruktúre je 9,8 mm. Veková...

Časť oplotenia s plochým tyčovým panelom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2149

Dátum: 13.02.2004

Autor: Vanderbrugghen Stefaan

MPK: E04H 17/16

Značky: tyčovým, panelom, plochým, oplotenia, část

Text:

...každému 2 panelov v dutine, tvorenej chlopňou a stenou stĺpika, tlakom vyvodzovaným pružným obnovenie tvaruN 009 Nevýhodou týchto uskutočnení je však to, že nie sú dostatočne stabilné, napr. pri odolávaní veľkým silám a nárazom na časť oplotenia, napríklad čelnému nárazu, medziiným nárazu vozidla na stred tyčového panelu.0010 Podľa predloženého vynálezu je vytvorená časť oplotenia, majúca aspoň jeden panel z plochých tyčí, stĺpik oplotenia....

Herbicídna suspoemulzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2101

Dátum: 13.02.2004

Autori: Hopkinson, Cush Sarah Beth

MPK: A01N 37/22, A01N 25/04, A01N 41/00...

Značky: herbicídna, suspoemulzia

Text:

...fáze suspoemulzie.V druhom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje ďalšiu účinnú zložku zvolenú z triedy zlúčenín známych ako safener alebo antídotum, napríklad benoxacor. Koncentrácia safeneru je vhodne V rozsahu od 1 g/l do 100 g/l a výhodne od 2 g/l do 40 g/l. Vhodne je safener prítomný v dispergovanej emulznej fáze suspoemulzie.V treťom výhodnom uskutočnení suspoemulzný prípravok ďalej obsahuje aspoň dve ďalšie...

Spôsob spracovania opotrebovaných ionomeničových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1557

Dátum: 13.02.2004

Autori: Liu Tzeng-ming, Huang Ching-tsuen, Tyen Jiing-guang

MPK: G21F 9/28, C02F 11/06

Značky: opotřebovaných, spracovania, ionomeničových, spôsob, živíc

Text:

...krokom v tomto spôsobe, je superkritická vodná oxidácia (SCWO). Ak sú prítomné produkty rozkladu ionomeničových živíc, ako sú napríklad kyselina sírová, superkritická voda s vysokou teplotou a tlakom uplatnená v tomto spôsobe spôsobuje vysoký stupeň korózie materiálov, ktorá je vážnym problémom. Tento spôsob je teda prakticky takmer nepoužiteľný.Britský AEA Industry vyvinul úspešný spôsob rnokrej oxidácie, ktorý zahrňuje uskutočnenie...

Bifenylové deriváty, ktoré majú beta2 adrenergickú receptorovú agonistovú aj muskarínovú receptorovú antagonistovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8430

Dátum: 13.02.2004

Autori: Husfeld Craig, Lee Tae Weon, Hughes Adam, Dunham Sarah, Chen Yan, Mammen Mathai, Stangeland Eric

MPK: A61K 31/445, A61K 31/452, A61K 31/4709...

Značky: deriváty, bifenylové, adrenergickú, aktivitu, muskarínovú, agonistovú, receptorovú, antagonistovú, beta2

Text:

...R a R 7 spoločne tvoria NR cjo)-cR°cR °-, -cRcR 7 °-c(o)-NR-, -NR 7 °c(o)-cR 7 R 7-cR 7 R- alebo - oRR 7 CR 7 R °-c(o)-NR 7 ° každé z R, R 5, R, R a R je nezávisle vodík alebo (I 1-4 C 7 jaIKyI, akaždé z R, R, R 7 c, R, R, R, R 7, R 7, R, P, R k, R , R m, R 7, R 7 ° a R 7 je nezávisle vodík alebo (1-4 C)alkylalebo jej farmaceutický prijateľné soľ alebo solvát alebo stereoizomér.-3 0007 Viných aspektoch tohto prostriedku sa tento vynálezu...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru na ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenie na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8414

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kim Byung Jin, Seo Kang Soo

MPK: G11B 7/004, G11B 20/10

Značky: spôsoby, datového, reprodukciu, ovládanie, majúce, záznamové, štruktúru, reprodukcie, médium, zariadenie, dátovú, záznam, zaznamenaného

Text:

...údajov indikuje počet sekvencii, informácie o počiatočnom akoncovom čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, vktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programová sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu,a PID (s) transportných...

Návnada na slimáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1080

Dátum: 13.02.2004

Autori: Wirth Wolfgang, Baron Gerhard, Reckmann Udo, Kilian Michael

MPK: A01N 25/00, A01N 57/00

Značky: návnada, slimáky

Text:

...(lb). B znamená výhodne H, OH alebo CH 2 P 03 H 2.N znamená výhodne čísla 0, 1 alebo 2. 0011 Tieto definície zvyškov sa môžu medzi sebou, teda taktiež medzi uvedenými výhodnými rozsahmi, ľubovoľne kombinovať. Rovnako tak môžu jednotlivé definície zvyškov vypadnúť. Podľa vynálezu výhodné sú zlúčeniny vzorca (I), vktorých sa kombinácia vyššie uvedených významov vyskytuje ako výhodná. Vyššie uvedené všeobecné alebo vo výhodných oblastiach...

Spôsob hladiaceho formovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8196

Dátum: 13.02.2004

Autor: Pearce Tony

MPK: B29C 43/06, C08J 5/00, B29C 33/00...

Značky: formovania, spôsob, hladiaceho

Text:

...je privádzaný do formy v smere prúdenia na OBR. 1 v smere hore , môže ľahko pretekať okolo jadier formy 103. Podľa alternatívneho uskutočnenia vytvárajú drážky 101 s obvodom 105 uhol 90 stupňov a tvoria konfiguráciu . Gélová voštinová konštrukcia 104 v konfiguráci x spôsobuje,že sa vstrekovaný materiál dostáva do rohu 106 miesto do stredu 107 jadra formy 103 a následne pokračuje v prúdeni okolo susedného jadra. Naproti tomu sa podľa...

Spôsob výroby vodného roztoku hydroxylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 812

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kretschmar Manfred, Strecker Thomas, Seidler Joachim, Leetsch Norbert

MPK: C01B 21/00

Značky: vodného, výroby, spôsob, hydroxylamínu, roztoku

Text:

...zmes vodnej pary a inertného nekondenzovateľného plynu a teplota procesu pri zadanom tlaku sa reguluje množstvom(v hmotn., vztiahnuté na množstvo HAS roztoku) inertného nekondenzovateľného plynu naAko inertný nekondenzovateľný plyn sa výhodnejšie použije dusík.Regulácia teploty procesu sa uskutočňuje podľa nasledovného princípu zvýšenie podielu inertného nekondenzovateľného plynu vedie k zníženiu teploty, zníženie podielu tohto plynu vedie k...