Zverejnene patenty 11.02.2004

Častice virozómového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7165

Dátum: 11.02.2004

Autori: De Jonge Jörgen Martin, Wilschut Jan Christiaan, Stegmann Antonius Johannes Hendrikus, Huckriede Anke Luise Wilhelmine, Schoen Pieter Joseph

MPK: A61K 39/12, A61K 9/127

Značky: virozómového, částice

Text:

...influenza, sa opisuje v publikácii Almeida a kol. 5. Virozómy (alebo častice podobnévirozómom, kde je nutné uvažovať, že skutočná veľkosť a tvar častíc sú menej dôležité ako ich časticový charakter azachovanie ich funkčnej a biologicky relevantnej membránovejfuznej aktivity) sa vo všeobecnosti pripravujú extrakciou membránových proteínov a lipidov 2 vírusových obalov vhodným detergentom. Potom nasleduje odstránenie uvedeného deterqentu z...

Spôsob parametrovania rozdeľovača nákladov na kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5872

Dátum: 11.02.2004

Autor: Leipold Jörg

MPK: G01D 4/00, F24D 19/00, G01K 17/00...

Značky: spôsob, nákladov, rozdelovača, parametrovania, kúrenie

Text:

...meranie spotreby je chránenéproti manipulácii prípadne sabotáži.Spis US 4,455,095 opisuje systém pre meranie vyžarovania tepelnej energie vytápanía priestorov, pričom tento systém obsahuje aspoň jedno vstupné zariadenie pre selektívne zadávanie špeciálnych konštánt kúrenia. Toto vstupné zariadenie je spojené s výpočtovým prístrojom, do ktorého sa ako procesné premenné privádzajú namerané hodnoty meracíeho čidla teploty do prednej...

Nové heterocyklické zlúčeniny užitočné pri liečení zápalových a alergických porúch, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5640

Dátum: 11.02.2004

Autori: Gopalan Balasubramanian, Lakdawala Aftab Dawoodbhai, Gharat Laxmikant Atmaram, Karaunakaran Usha

MPK: A61K 31/4427, C07D 307/00, A61P 29/00...

Značky: alergických, výroby, heterocyklické, farmaceutické, nové, zápalových, spôsob, liečení, obsahujú, poruch, užitočné, kompozície, zlúčeniny

Text:

...alebo sa môžu líšiť a súje zvolený zo súboru pozostávajúceho ze substituovanej alebo nesubstituovanej aíylskupiny, substituovanej alebo nesubstituovanej arylalkylskupiny, substituovaného alebo nesubstituovaného heterocyklického kruhu a substituovaného aleboprednostne predstavuje poprípade substituovanú fenylskupinu, poprípade substítuovanú benzylskupinu, poprípade substituovaný pyrímidín, poprípade substituovanú pyriclylskupínu zvolenú...

Liek na inhibíciu rastu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5193

Dátum: 11.02.2004

Autori: Selzer Edgar, Jansen Burkhard, Paschke Reinhard

MPK: A61P 35/00, C07J 63/00, A61K 31/56...

Značky: rastu, nádorov, inhibíciu

Text:

...aanti-nádorové efekty, ktoré sú opisané vo veľkom počte rozličných publikácií. Používaná ako chemoterapeutikum, indukuje kyselina betulínová v bunkách nádoru rozličného pôvodu (napriklad v bunkách melanómu) takzvanú programovanú smrt buniek, tiež nazývanú apoptóza. V melanómoch boli v ľudských myšich modeloch jednak in vitro a jednak in vivo dokázané antiproliferatívne účinky. Najmä v bunkách melanómu sa zdá, že kyselina betulínová...

Kryt na miesto infúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5108

Dátum: 11.02.2004

Autor: Jensen Soren

MPK: A61M 25/00, A61M 25/02, A61M 5/14...

Značky: infúzie, miesto

Text:

...obruby zostal na svojom mieste na časti určenej ako puzdro kanyly keď sa spojovacie prvky a obruba stlačia, kryt sa zaistí v tejto polohe.0013 Pri obstaraní krytu podľa vynálezu a ako sa ďalej uvádza v patentovom nároku 5 sa dosiahne optimálne úplné alebo čiastočne pokrytie infúzneho zariadenia.0014 Zhotovenie krytu podľa vynálezu aako sa ďalej uvádza vpatentovom nároku 6, umožňuje uchopiť nechránené časti infúzneho zariadenia a rozpojiť...

Zariadenie na zahrievanie taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15824

Dátum: 11.02.2004

Autor: Venaas Karl

MPK: C22B 9/04

Značky: zariadenie, taveniny, zahrievanie

Text:

...cez dutú elektródu, aby sa medzi elektródou a taveninou vytvoril obal inertného plynu. Pomocou zmeny úrovne prietoku inertného plynu a V dôsledku toho zmeny veľkosti plynového obalu, je preto elektrický odpor medzi elektródou a kúpeľom riadený ovládaním výkonu do elektrickej0009 W 0 02/095078 sa týka procesu karbotermickej výrobyhliníka, kde roztavený kúpeľ obsahuje karbid hliníka a hliník jepriestoru s vysokou teplotou, kde karbid hliníka...

Plechovka na uchovávanie a distribúciu nápojov použiteľná aj na aktuálnu prípravu nápojov extrakciou a/alebo infúziou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4828

Dátum: 11.02.2004

Autor: Brizio Adriana

MPK: A47J 31/00, A47J 31/24

Značky: distribúciu, nápojov, aktuálnu, použitelná, plechovka, extrakciou, přípravu, infúziou, uchovávanie

Text:

...typu bežne používaného na uchovávanie a distribúciu potravin voveľkom rozsahu a určeného na likvidáciu po použití podľa pripojených nárokov.Filtrovacie zariadenie je s výhodou už obsiahnuté v prvej komore, aj keď sa nenachádza vpolohe na používanie používateľ ho potom uvedie do polohy naRovnakým spôsobom možno získať rôzne typy nápojov vytvoriteľných extrakciou alebo infúziou pomocou rôznych látok, napríklad mletej kávy a jačmeňa,čaju, kakaa,...

Polymorfy {6,7-bis(2-metoxyetoxy)chinazolin-4-yl}-(3E)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4656

Dátum: 11.02.2004

Autori: Rimmler Goesta, Hennig Michael, Rohrer Franziska, Bubendorf André Gerard, Hidber Pirmin

MPK: C07D 239/00, A61P 35/00, A61K 31/517...

Značky: polymorfy, 6,7-bis(2-metoxyetoxy)chinazolin-4-yl}-(3e

Text:

...6,7-bis(2-met 0 xyetoxy)chinazolín-4-yl-(3-etynylfenyl)aminu, by však i naďalej bolo žiadúce mať túto zlúčeninu vo forme, ktorá by bola nie len terrnodynamicky stabilnejšia akopolymorf A, ale súčasne by bola lepšie rozpustná a mala by vyššiu rýchlosť rozpúšťania akoPrekvapivo bolo teraz zistené, že hydrochlorid 6,7-bis(2-metoxyetoxy)chinazolin-4-yl-(3 etynylfenyhamínu môže existovať aj v tretej polymorfnej forme označenej ako...

Zariadenie na spojenie a utesnenie medzi čelným sklom a kapotou motorového vozidla vybavené oblasťou zlomu v prípade nárazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2785

Dátum: 11.02.2004

Autor: Chausset Francois

MPK: B60R 21/34, B62D 25/08

Značky: nárazů, případě, zlomu, sklom, kapotou, vybavené, oblasťou, motorového, utesnenie, zariadenie, vozidla, čelným, medzi, spojenie

Text:

...je svýhodou umiestnená na prechode medzizástrčkovou koncovou časťou a pravou oporou.0016 Zàstrčková koncová časť je svýhodou dutá, pričom oblast zlomu zahŕňa obvodovú drážku vyhĺbenú v zástrčkovej koncovej časti.0017 Ľavá a pravá opora sú každá tvorená priečnym profilom tvaru písmena U a rozperami usporiadanými vo vnútri tvaru písmena0018 Pravá a ľavá časť svýhodou zahŕňajú každá výstupok, ktorý vyčnieva dopredu a podopiera vetraciu...

Kombinácia terapie ZD6474 s 5-FU a/alebo CPT-11

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9465

Dátum: 11.02.2004

Autori: Wedge Stephen Robert, Ryan Anderson Joseph

MPK: A61K 31/4745, A61K 31/517, A61K 31/513...

Značky: cpt-11, terapie, kombinácia, zd6474

Text:

...B. J., Physiol. (Lond.), 533 263 - 272, 2001), podporujúcu tvorenie hyperpermeabilného, nezrelého vaskulárneho systému, ktorý je charakteristickým znakom patologickej angiogenézy.0005 Ukázalo sa, že aktivácia KDR samotného je dostatočná na podporu všetkých hlavných fenotypových odoziev na VEGF, vrátane proliferácie endoteliálnych buniek,migrácie aprežitia aindukcie vaskulárnej penneabilíty (Meyer M., Clauss M., LeppleWienhues A.,...