Zverejnene patenty 10.02.2004

Spôsob vytvorenia automobilového operadlového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4936

Dátum: 10.02.2004

Autori: Kurtycz Eric, Koelman Hein, Gupta Vikas

MPK: B60N 2/68, B60N 2/42

Značky: automobilového, operadlového, vytvorenia, systému, spôsob

Text:

...panel operadlá je výhodne vytvorený lisovacím postupom. Navyše v jednom veľmivýhodnom uskutočnení je výstuž pripevnená na operadlo lepidlom, Pri veľmi výhodnom (uskutočnení môže byť operadlo vytvorené z roznych materiálov Q a výhodne je vytvorené z plastu,výhodnejšie je vytvorené z polypropylénu a ešte oveľa výhodnejšie je z polypropylénu vystuženého sklenými vláknami. Výhodne sedadlový systém nevykazuje žiadne roztrieštenie pri prudkej...

Systém s vankúšom na utesňovanie otvoru budov pred povodňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4580

Dátum: 10.02.2004

Autor: Conzett Louis

MPK: E04H 9/14, E06B 9/00

Značky: utesňovanie, povodňou, vankúšom, otvorů, systém, budov

Text:

...konečne nahustiteľnú rohož zplniaceho tlaku upínaná medzi hrany otvorov budovy a utesňuje teda otvor pred vnikaním povodne. Vo vnútri vankúša prebiehajú medzi protilahlými stranami vonkajšieho obvodu vystužovacie mostíky, ktoré medzi sebou vytvárajú čiastočné oblasti. Jednotlivé čiastočné oblasti sú vzájomne spojené prietokovým spojením medzerami V mostíkoch a sú pri hustení vzduchom hustené na spôsob lopty, takže vzniká klenutý vonkajší...

Použitie dipyridamolu v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou a antagonistom angiotenzínu II na prevenciu mŕtvice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3783

Dátum: 10.02.2004

Autori: Gilbert James, Hilbrich Lutz, Humphreys David Michael, Riedel Axel

MPK: A61K 31/519, A61K 31/60, A61K 31/4164...

Značky: mŕtvice, angiotenzínu, acetylsalicylovou, kombinácii, použitie, kyselinou, prevenciu, antagonistom, dipyridamolu

Text:

...nephropathy,Kidney Int 57 (2), 601-606 (2000).Antagonisty ANG II selektívne blokujú AT receptor, pričom nechávajú AT receptor, ktorý hrá úlohu pri proti-rastovom účinku aúčinku regenerácie tkanív, bez povšimnutia. Javi sa, že dokončené klinické štúdie santagonístami Ang Il vykazujú podobne zníženie krvného tlaku a protektivne účinky pre tkanivá ako s ACE inhibítormi,ako uviedli napriklad D.H.G. Smith et al. Once-daily telmisartan...

Fenylacetamidy a ich použitie ako modulátorov glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3601

Dátum: 10.02.2004

Autori: Shah Vilasben Kanji, Nawano Masao, Procter Martin James, Gardner Lisa Sarah, Schofield Karen Lesley, Fyfe Matthew Colin Thor, Rasamison Chrystelle Marie, Yasuda Kosuke

MPK: A61K 31/427, A61K 31/4427, A61K 31/4523...

Značky: glukokinázy, použitie, fenylacetamidy, modulátorov

Text:

...č. 6,433,188, 6,441,184 a 6,448,399 opisujú kondenzované heteroaromatické GK aktivátory. Medzinárodná patentová publikácia č. WO 2002048106 a U.S. patent č. 6,482,951 opisujú izoindoIín-1 ónové GK aktivátory. Medzinárodná patentová publikácia č. WO 2001085706 opisuje substituované fenylacetamidové GK aktivátory na liečbu diabetu typu ll. U.S. patent č. 6,384,220 opisuje para-arylovo alebo heteroarylovo substituované fenylové GK aktivátory....

Bunky ktoré koexprimujú sulfatázu a enzým generujúci C- formylglycín a ich spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21005

Dátum: 10.02.2004

Autori: Schmidt Bernhard, Heartlein Michael W, Ballabio Andrea, Von Figura Kurt, Cosma Maria Pia, Dierks Thomas

MPK: A61K 38/44, A61K 38/36, A61K 31/7088...

Značky: použitie, sulfatázu, generujúci, koexprimujú, formylglycín, buňky, spôsoby, enzym

Text:

...enzýmy s odlišnou substrátovou špecifickosťou asubcelulárnou lokalizáciou, ako napríklad lyzozómy, Golgi a ER. Štyri z týchto génov, ARSC, ARSD, ARSE a ARSF, kódujúce arylsulfatázu C, D, E a F, V uvedenom poradí, sa nachádzajú V tej istej chromozómovej oblasti (Xp 22.3). Tieto zdieľajú podstatnú podobnosť sekvencie a takmer totožnú genómovú organizáciu, naznačujúc, že tieto vznikajú pri prípadoch duplikácie, ktoré sa vyskytli nedávno počas...

Piperidínbenzénsulfonamidové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1360

Dátum: 10.02.2004

Autori: Alberati-giani Daniela, Pinard Emmanuel, Stalder Henri, Ceccarelli Simona Maria

MPK: C07D 211/00, A61P 25/00, A61K 31/4468...

Značky: deriváty, piperidínbenzénsulfonamidové

Text:

...minulého storočia bol navrhnutý doplnkový model schizofrénie založený na psychomimetickom účinku vyvolanom blokádou glutamátového systému zlúčeninami fencyklidínového typu (PCP) a podobnými látkami (ketamínom),ktoré sú nekompetitívnymi antagonistami receptora NMDA. Je zaujímavé, že u zdravých dobrovoľníkov psychomimetický účinok navodený PCP okrem pozitívnych a negatívnych symptómov zahŕňa tiež kognitivnu dysfunkciu, a teda verne...

Náterový materiál pre odlievacie jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8369

Dátum: 10.02.2004

Autori: Lederer Gernot, Pitamitz Herbert

MPK: B22C 9/10, B29C 45/44, B29C 33/52...

Značky: náterový, jádra, odlievacie, materiál

Text:

...100 m. Na dosiahnutie potrebnej zmitosti, môže byť potrebné rozdrenie na prášok napríklad rozomletim soli.0010 Na zabezpečenie plynulého odstránenia zvyškov náterového materiálu počas odstraňovania jadra, ako plnivo použitá soľ by mala mať výhodne rozpustnosť najmenej 10 g/l vo vode. Obzvlášť výhodne budú použité soli, ktorých rozpustnosť vo vode prekračuje hodnoty SOg/l, 100 g/l, či dokonca 200 g/l.0011 Okrem vo vode rozpustnej soli...

Prídržné zariadenie pre valček pásového dopravníka alebo dopravníka s nosnými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1037

Dátum: 10.02.2004

Autori: Lacroix Olivier, Simoens Herve

MPK: B65G 39/10

Značky: zariadenie, lištami, pásového, přídržné, dopravníka, nosnými, valček

Text:

...Na uľahčenie údržby sa predpokladá, že vodorovný valček 7 bude montovaný nasklopnú podperu 13 umožňujúcu ho rýchlo uvoľniť a vymeniť, 0021 Táto podpera obsahuje napríklad dve bočnice l 3 A, kedy každá je vybavená zárezom 14, umožňujúcim zasunutie čapu otáčania vodorovného valčeka.0022 Zárezy 14 sú uskutočnené tak, aby sa do nich zasúval čap valčeka zhora.0023 Zárezy ústia smerom nahor.0024 Tak sa pri nadvihnutí podpery pritlačí valček na...

Spojovacia koncovka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 978

Dátum: 10.02.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: F16L 19/00, F16L 33/30

Značky: koncovka, spôsob, spojovacia, výroby

Text:

...na0008 Koncový diel môže byť vyrobený priamo liatím bez prejavenia sa nejakých nedostatkov, alebo môže byť výrobný postup jednoducho realizovaný pred umiestnením prstenca. Riziko únikov je tak znížené, resp. eliminovane bez značnejšieho vplyvu0009 Napríklad, doposiaľ používané spojky obsahujú tesniaci prvok umiestnený nalisovaním na koncovu Časť spojky, pričom sa táto zasúva do drážky. Pri takomto spôsobe môže dochádzať k poškodeniu...

Korýtkový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 877

Dátum: 10.02.2004

Autori: Simons Herve, Lacroix Olivier

MPK: B65G 21/20, B65G 21/00, B65G 15/60...

Značky: dopravník, pásový, korýtkový

Text:

...obtiažnosť určenia miesta závady aj jej odstránenia.0028 Rovnako to platí aj pre údržbárske operácie, ktoré sa musia vykonávať pravidelne.0029 Je známy FR 2 800 362 - vodiaca plocha vymedzené vodorovným valčekom a dvomabočnými plochami umiestenými po oboch stranách vyššie uvedeného valčeka. 0030 Vynález si kladie za cieľ priniesť riešenie hlavne problémov, ktoré boli uvedené vyššie.0031 Na ten účel je predmetom vynálezu vodiaca plocha, určená...

Spôsob prípravy uhľovodíkových kvapalín s vysokým obsahom nafténových uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14349

Dátum: 10.02.2004

Autori: Borg Françoise, Albouy Arnaud, Denis Jean-christophe, Vanhaeren Xavier

MPK: C10G 45/06, C10G 45/10, C10G 45/08...

Značky: spôsob, vysokým, obsahom, přípravy, uhľovodíkov, kvapalín, nafténových, uhlovodíkových

Text:

...obsahom nafténových uhľovodíkov a nízkym obsahom aromatických uhľovodíkov.0019 Americký patent US 4,875, 992 opisuje vo všeobecnosti proces slúžiaci na konverziu uhľovodíkovej suroviny, bohatej na polycyklické aromatické zlúčeniny s kondenzovanými kruhmi, na palivo svysokou hustotou pre reaktívne lietadlá. Tento proces obsahuje etapu hydrogenizačného odstránenia síry a dusíka, po ktorom nasleduje etapa hydrogenizácie slúžiaca na čiastočné...

Spôsob aditivovania syntetických umelých vláken a polymérov zapuzdrením aditív v nanopóroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7560

Dátum: 10.02.2004

Autori: Caballero Lopez Miguel Angel, Coronas Cerresuela Joaquin, Segura Guajardo Sergio, Santamaria Ramiro Jesus, Piera Camas Elena, Fleta Garcia Fernando

MPK: B01J 20/10, C08K 3/00

Značky: syntetických, vláken, aditivovania, polymérov, nanopóroch, aditiv, spôsob, umělých, zapuzdrením

Text:

...Vynález opisuje spôsob aditivovania syntetických vláken a polymérov pomocou zapuzdrenia aditív V nanopóroch hlinitolnemičitanového puzdra spôsobom, ktorý zahŕňao začlenenie puzdra, výhodne nano/mikro puzdra do matrice polyméru vlákna, aodolnosť proti teplotám a ďalším podmienkam jednotlivých výrobných procesov, ktoré by mohli vlákna podstúpiť polymerizácia, extrúzia, pradenie, krútenie, ťahanie, farbenie, tkaniea povrchové úpravy, ktoré...