Zverejnene patenty 06.02.2004

10,10-dialkyl deriváty kyseliny prostánovej ako agensy na zníženie vnútroočného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12521

Dátum: 06.02.2004

Autori: Donde Yariv, Nguyen Jeremiah

MPK: C07D 333/56, C07C 405/00, A61K 31/5575...

Značky: agensy, tlaku, kyseliny, vnútroočného, zníženie, prostánovej, deriváty, 10,10-dialkyl

Text:

...dôkazy o tom, že niektoré prostaglandíny sú vysoko efektívne očné hypotenzívne agensy a sú ideálne vhodné na dlhodobé lekárske zvládanie zeleného očnéhozákalu (pozrite si napríklad Bito, L.Z. Biologcal Protection with Prostaglandins, Cohen,M.M., vyd., Boca Raton, Fla, CRC Press Inc., 1985, s. 231-252 a Bito, L.Z., AppliedPharmacology in the Medical Treatment of Glaucomas Drance, S.M. a Neufeld, A.H. vyd.,New York, Grune Stratton, 1984, s....

Mastné kyseliny, glyceridy a analógy so strednou dĺžkou reťazca ako stimulátory erytropoézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5298

Dátum: 06.02.2004

Autori: Zacharie Boulos, Penney Christopher, Laurin Pierre, Gagnon Lyne

MPK: A61K 31/185, A61P 7/00

Značky: dľžkou, glyceridy, erytropoézy, stimulátory, reťazca, mastné, analogy, kyseliny, strednou

Text:

...so svojou etíológíou. Tak napríklad aplastícká anémia sa wznačuje absenciou regenerácie erytrocytov a svojou rezistenciou voči terapíi. U takýchto pacientov dochádza k značnému poklesu myeloidných, erytroidných a trombopoietických kmeňových buniek, čo má za následok pancytopéniu. Hemolytická anémia vzniká v dôsledku skráteného preživania erytrocytov a neschopnosti kostnej drene kompenzovať ich skrátenú dĺžku života. Hemolytícká anémia...

Metalizovaná vrstvená fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4352

Dátum: 06.02.2004

Autori: Robert Patrice, Ledu Yves, Teck Sang Siaw

MPK: C09J 123/00, B32B 15/08, B32B 27/32...

Značky: metalizovaná, vrstvená, fólia

Text:

...PE alebo ich zmesi (zmes najmenej dvoch z vymenovaných zložiek). Je výhodné, ak vrstva (4) obsahuje terpolymér obsahujúci majoritne propylen vo forme kopolyméru.Vrstva (2) je vyrobená zo zmesi obsahujúcej- 5 až 100 hmotnostných (vzhladom na zmes (A zmesi (C), ktorá pozostáva z 90 až 20 hmotnostných (vzhladom na zmes (C metalocénového polyetylénu (C 1) s hustotou medzi 0,865 30,915 a 10 až 80 hmotnostných (vzhladom na zmes (C...

Protilátkové molekuly so špecifickosťou pre antigénne determinanty IL-1B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10686

Dátum: 06.02.2004

Autori: Lawson Alastair, Popplewell Andrew

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395, C12N 15/13...

Značky: determinanty, il-1b, protilátkové, molekuly, antigénne, špecifickosťou

Text:

...26 do zvyšku 32. Tupoužitá CDR-Hl teda zahŕňa zvyšky 26 až 35, ako je uvedené vkombinácii systému číslovania podľa Kabata a podľa definície topológie slučky autora Chothia.0013 Oblasti CDR ľahkého reťazca variabilnej domény sa nachádzajú vo zvyškoch 24-34(CDR-Ll), zvyškoch 50-S 6 (CDR-L 2) a zvyškoch 89-97 (CDR-L 3) podľa Kabatovho systému číslovania. Ako sa tu používa, opisuje termín neutralizačná protilátka protilátku schopnú neutralizovat...

Použitie lupinového konglutínu na liečenie cukrovky typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3506

Dátum: 06.02.2004

Autori: Morazzoni Paolo, Duranti Marcello

MPK: A61K 36/185, A61P 3/00

Značky: liečenie, cukrovky, konglutínu, použitie, lupinového

Text:

...získa rañnát B, ktorý sa vyradí, a extrakt BD) frakcionácia proteínov, eliminácia tuhých proteínov a čistenie supematantu (SP), ktorý sa použije v ďalšom kroku.Súčasne sa od kyslého extraktu A, vzniknutom pri kyslej extrakcii A, uskutočňujú nasledovné krokyE) čistenie extraktu A, čím sa získa čistý extrakt (ABP), F 1) ultrañltrácia AEP, čím sa získa Fl-retentàtF 2) díafiltrácia zmesi vzniknutej spojením SP a F 1-retentátu, čím sa získa...

Spôsob ovládania stavu a chodu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2367

Dátum: 06.02.2004

Autori: Abadie Vincent, Bailleux François, Hernette Vincent

MPK: B60T 7/12, B60T 13/00, B60T 13/66...

Značky: spôsob, chodu, motorového, ovládania, stavu, vozidla

Text:

...umožňujúcevysvetlit pomalý rozjazd motorového vozidla,- obrázky 5 A a 5 B zobrazujú dva časové diagramy umožňujúce vysvetliť rozjazd motorového vozidla v stúpaní pomocou plynového pedálu,- obrázky 6 A a 6 B zobrazujú dva časové diagramy umožňujúce vysvetliť rozjazd nwtorového vozidla V stúpaní s dostatočným brzdovým tlakom vykonaným vodičom motorového vozidla,- obrázky 7 A a 7 B zobrazujú dva časové diagramy umožňujúce vysvetliť rozjazd...

Generátor pre oblúkovú zváračku s vysokým výkonným faktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1158

Dátum: 06.02.2004

Autori: Taccon Daniele, Rossetto Gianni, Mela Franco

MPK: B23K 9/10

Značky: generátor, zváračku, vysokým, výkonným, faktorom, oblúkovú

Text:

...nákladné a komplikovaná a niekedy aj kritické z hľadiska výberu súčiastok, ktoré musia vydržať vysoké napätia.0021 Cieľom vynálezu je poskytnúť oblúkový zvárací generátor, ktorý zo siete odoberá prúd s0022 V rámci tohto cieľa je zámerom vynálezu poskytnúť oblúkový zvárací generátor, ktorýnie je citlivý na kolísanie napájacieho napätia V sieti.0023 Ďalším cieľom je poskytnúť sadu obvodov, v ktorých je možne použit súčiastky, ktorémajú nízke...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19394

Dátum: 06.02.2004

Autor: Douglas Vincent

MPK: A44C 5/12, A44C 5/00

Značky: zobrazovacie, zariadenie

Text:

...filtračnej vrstvy 22 100 m hrubá elektroluminiscenčná zobrazovacia sústava 20. Nakoniec je tu 100 m prienikový plášť 24 proti vlhkosti. Všetkých päť vrstiev tvorí kompozitný sendvič tvoriaci odpružený pás 14.0020 Oceľová vrstva 18 má priečny tvar znázomený na Obr. 3 a, ktorý je zakrivenýv miernom oblúku, kedy odpružený pás 14 vybieha V priamej dráhe. Keďja zariadenie aplikované na zápästie a ovinuté okolo neho, priečna krivka sa narovnáva...