Zverejnene patenty 05.02.2004

Omietka, respektive náter fasád

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5603

Dátum: 05.02.2004

Autor: Lorenz Jürgen

MPK: C04B 28/00, C04B 41/45

Značky: fasád, omietka, nátěr, respektíve

Text:

...sanačnej omietky do muriva a transportu solí do sanačnej omietky.0004 V EP 0 285 881 Al je opísané použitie zmesí vo vode rozpustnćho pyrofosforečnanu,anorganického zmáčadla a hydroxidu alkalického kovu ako dispergátora.0005 Žiadny z obidvoch návrhov nerieši problém znečistenia.0006 Vdokumente Chemical Abstracts indexy, sv. 26, č. 115 z 30. decembra 1991,XP 000283038 ISSN 0009-2258 je opísaný náter povrchov, ktorý obsahuje okrem vodného skla,...

Nosič informácií zahŕňajúci informácie o prístupe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11303

Dátum: 05.02.2004

Autori: Blum Martinus, Van Rompaey Bart, Heemskerk Jacobus, Stek Aalbert

MPK: G11B 20/00

Značky: nosič, prístupe, informácie, informácií, zahŕňajúci

Text:

...uskutočnení nosiča informácií podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá na nosiči informácií. Vďalšom uskutočnení nosiča informácii podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá v radiálnom vybočení zvlnenej preddrážky. Je výhodné,aby bola metóda kódovania čo najutajenejšia. Skrytím metódy kódovania na nosiči informácií možno zabrániť odhaleniu metódy kódovania polovodičovým firmám vyrábajúcim nosiče informácií na použitie v prístroji na...

Žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11035

Dátum: 05.02.2004

Autor: Chan Kam Ching Paul

MPK: F24C 7/04, F24C 7/06, H05B 3/00...

Značky: žiarič

Text:

...žiarenia(10) može obsahoval akékoľvek zariadenie alebo pristroj,ktorý dokáže zvyšovať povrchovú teplotu sférického segmentu (12) na primerané hodnoty, pričom infračervené žiarenie sa vyžaruje z konvexnej strany sférického segmentu (12) a následne distribuuje alebo rozptyľuje smerom od stredu alebo ohniskovej zóny (15) sférického segmentu (12) tak, ako je to znázomeně na obrázku č. 2 C. Medzi takéto zdroje žiarenia (10) patria drôtené...

Rotačné energetické zariadenie s optimalizovanými vodičmi a axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3948

Dátum: 05.02.2004

Autori: Jore Lincoln, Jore Matthew

MPK: H02K 21/22, H02K 11/00, H02K 1/00...

Značky: rotačné, axiálnym, energetické, vodičmi, optimalizovanými, zariadenie, poľom

Text:

...avšak nie obmedzených na elektrický odpor, elektromagnetickú induktanciu, tvorbu vírivých a slučkových prúdov, rozptyl tepla a výrobné nákladyĺ Teraz budú detailne opísane výhodné uskutočnenia vynálezu, aby ďalej ilustrovali rozsah nového vynálezu.0012 Výhodné uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obrázku 4. Energetické zariadenie 10 soptimalízovanými vodičmi nakonñgurované tak, aby fungovalo ako motor alebo generátor, je tvorené zdvoch...

Spôsob prípravy stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3119

Dátum: 05.02.2004

Autor: Ahmet Sadikovic

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: stavebného, spôsob, materiálů, přípravy

Text:

...ktorá môže spôsobiť problémy ako premenu na uhlíćitan a výsledkom je praskanie betónu. Ďalej, betón, ktorý je vyrobenýs portlandským cementom, sa pri vysokých teplotách (okolo 500 °C)rozdrobí ako následok rozkladu nadbytku Ca(OH)2 na Cao a H 2 O, čo spôsobuje praskliny a zvýšenú pórovítosť.V dôsledku dôležitej úlohy cementu, betónu a produktov podobných betónu e x istuje v inžinierstve a stavebnom priemysle neustála potreba...

Oxatiínkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2958

Dátum: 05.02.2004

Autori: Kuck Karl-heinz, Hartmann Benoit, Wachendorff-neumann Ulrike, Rieck Heiko, Dunkel Ralf, Elbe Hans-ludwig, Dahmen Peter, Greul Nico Jörg

MPK: A01N 43/72, C07D 327/00

Značky: oxatiínkarboxamidy

Text:

...Cg-Cg-cykloalkyl Cl-Cg-halogénalkyl, halogén-C 1-C 4-alkoxy-C 1-C 4 alkyl, Cg-Cg-halogéncykloalkyl vždy s 1 až 9 atómami fluóru, chlórua/alebo brómu, R 7 a R 3 okrem toho tvoria spoločne s dusikovým atómom, na ktorý sú viazané,prípadne raz alebo niekoľkokrát, rovnako alebo rôzne halogénom alebo C 1-C 4-aIkyIom substituovaný nasýtený heterocyklus s 5 až 8 atómami v kruhu, pričom heterocyklus môže obsahovat 1 alebo 2 ďalšie, nesusediace...

Zariadenie a spôsob na prehýbanie pásu fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2476

Dátum: 05.02.2004

Autori: Dunn Richard Brian, Dunn Brian Peter

MPK: A45D 44/00, B65H 35/00

Značky: prehýbanie, zariadenie, pásu, fólie, spôsob

Text:

...listov. Nožový mechanizmus vytvára prehnutú čast na zadnom okraji, ktorá môže spolupracovat 5 rozoberateľným valčekom, opatreným vrúbkami. Vzájomná spolupráca medzi valčekom a prehnutou častou spôsobí, že prehnutá časť sa prehne späť na seba, keď sa odrezaný list posúva ďalej. Totozariadenie poskytuje len nedostatočnú kontrolu nad vytváraným0008 V súlade s prvým aspektom predmetu tohto vynálezu bolo vyvinuté zariadenie na prehýbanie pásu...

Adhézne náplasti na transdermálne podávanie granisetronu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2205

Dátum: 05.02.2004

Autori: Altenschöpfer Peter, Watkinson Adam Charles

MPK: A61K 9/70

Značky: podávanie, náplastí, granisetrónu, transdermálne, adhézne

Text:

...sú dôsledkom primárnej liečby, ale trpia aj závažným nepohodlim spojeným s ich zdravotným stavom ako takým.0009 Uskutočnili sa rôzne pokusy so zámerom poskytnúť úspešné transdermálne podávanie antagonistov receptorov 5-HT 3. Avšak väčšina patentových publikácií vtejto oblasti obsahuje ako možnú cestu podávania možnosť transdermálneho podávania ako jednu možnosť z mnohých.0010 Podobne rôzne patentové publikácie vzťahujúce sa na výslovne...

Zariadenie s odstavnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1918

Dátum: 05.02.2004

Autor: Selch Johannes

MPK: B65G 47/82, F26B 5/04, B65G 1/04...

Značky: odstavnou, zariadenie, plochou

Text:

...zariadenia na sušenievymrazovaním, V ktorých majú byť zachovanépodmienky čistého priestoru. K ním patria aj prostriedky na priváddzanie a odvádzanie nádob.V porovnaní s obvyklými Čistými priestormi máizolátor tú výhodu, že potrebný objem čistéhopriestoru je rozhodne menší.Pri zariadení na sušenie vymrazovaním a zariadení podobného druhu sú vždy opäť problematické pohony pre súčasti, ktoré sa posúvajú. Pri známych zariadeniach na sušenie...