Zverejnene patenty 30.01.2004

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7110

Dátum: 30.01.2004

Autori: Straten Eivind Per Thor, Andersen Mads Hald

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435, A61P 35/00...

Značky: použitie, odvodené, survivínu, peptidy

Text:

...ktoré je schopné izolovat polovicu-3 maximálneho množstva HLA molekuly I. triedy (C 50 hodnota), ako sa stanovuje v HLA stabilizačnomteste,(ii) je schopný vyvolat IFN-y-produkujúce bunky v PBL populácii pacienta s rakovinou s frekvenciou aspoň 1 na 10 ° PBLs, ako sa stanovuje prostredníctvom ELISPOT testu, a/alebo(iii) je schopný in silu detekcie CTLs, ktoré reagujú s epitopovým peptidom, v nádorovom tkanive.Výhodne má peptid podľa...

Osvetľovacie/signalizačné zariadenie vybavené vstavaným prídavným modulom pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18312

Dátum: 30.01.2004

Autori: Duarte Marc, Myotte David, Nicolai Jean-marc

MPK: H01R 33/76, F21V 23/02, F21V 19/00...

Značky: vozidlo, zariadenie, vstavaným, motorové, modulom, vybavené, přídavným

Text:

...prvku l 0 l na úrovnivýstupnej plochy i 08, ktorá tvorí prednú časť osvetľovacieho prvku l 0 l. Zdroj 103 svetla, ktorý spočíva na držiaku 104 lampy, je spojený s vysokonapäťovým modulom 105, slúžiacimVysokonapäťový modul je napájaný prostredníctvom prvého elektrického vedenia 107 a tvorí Výstupný zväzok lúčov, ktorý je výhodne odtienený a ktorý vystupuje z osvetľovacieho prvku 101 na úrovni prvého otvoru, vytvoreného V dolnej...

Spôsob a zariadenie na riadenie vyhotovenia obrazovej sekvencie spojenej so zvukovou sekvenciou a program na to určený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6254

Dátum: 30.01.2004

Autor: Kilian Ulrich

MPK: G11B 27/031, H04N 1/21

Značky: obrazovej, sekvencie, riadenie, spôsob, zariadenie, sekvenciou, vyhotovenia, zvukovou, spojenej, určený, program

Text:

...alebo hudobných úryvkov0011 Vychádzajúc z tohto stavu techniky, predložený vynález je založený na úlohe, umožniť užívateľovi bez odborných znalostí zostaviť z výberu obrazov a zvukových sekvenciídynamické vyhotovenie obrazovej sekvencie s podfarbením vyhotovením zvukovej sekvencie.0012 Táto úloha je riešená spôsobom so znakmi nároku 1 a počítačovým programom so znakmi nároku 17.0013 Z množstva nezávislých obrazov sa pritom vytvára...

Spôsob na prípravu inhibítorov nukleozidfosforyláz a nukleozidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12697

Dátum: 30.01.2004

Autori: Tyler Peter Charles, Evans Gary Brian

MPK: A61K 31/7042, A61P 33/02, A61P 31/04...

Značky: nukleozidáz, inhibítorov, přípravu, nukleozidfosforyláz, spôsob

Text:

...je kondenzačná reakcia medzi tromi zložkami, menovite amínom, formaldehydom a zlúčeninou s aktívnym vodíkovým atómom, ako je heteroaromatická zlúčenina, napr. indol(strany 812 až 814, Vogels Textbook of Practical Organic Chemistry, 4. vydanie, revidovali B.S. Furniss, A.J. Hannaford,V. Rogers, P.W.G. Smith a A.R. Tatchell, Longmans, Londýn,1978).0008 Mannichove reakcie sa používajú na príprave zlúčenín,ktoré inkorporujú 9-deazapurínovú...

Stabilná tuhá lieková kompozícia na perorálne podávanie ramosetrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5243

Dátum: 30.01.2004

Autori: Masaki K, Nishida A, Sugihara A, Yasuji T, Niwa A, Atsuta Y

MPK: A61K 47/02, A61K 47/12, A61K 31/4164...

Značky: stabilná, lieková, kompozícia, tuhá, podávanie, perorálne, ramosetrónu

Text:

...V dôsledku toho bolo neočakávane zistené, že propylgalát poskytuje ovela významnejší stabilizačný účinok v porovnani so stabilizačným účinkom proti teplote/vlhkosti enolových kyselín, ktoré poskytujú vynikajúci stabilizačný účinok, ako je napríklad kyselina askorbová a kyselina erytorbová. Pôvodcovia predkladaného vynálezu ďalej uskutočňovali rozsiahly a intenzívny výskum. V dôsledku toho bolo prekvapivo zistené, že hydroxykarboxylové...

Tekuté farmaceutické prípravky palonosetronu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4718

Dátum: 30.01.2004

Autori: Bonadeo Daniele, Cannella Roberta, Calderari Giorgio, Braglia Enrico, Braglia Riccardo

MPK: A61K 31/4747, A61K 9/08

Značky: tekuté, farmaceutické, přípravky, palonosetronu

Text:

...6,294,548. Komerčne je dostupný u ñrmy Roche Laboratories Inc. ako Kytril® a je indikovaný pri prevencii nevoľnostia zvracania spojených s chemoterapiou alebo rádioterapiou. Je ponúkaný vo forme tabliet, perorálneho roztoku a ako injekcie.0009 Alosetron, jeho použitie a liečebné prostriedky pripravené s alosetronom sú publikované v patentoch U.S. č. 5,360,800 a 6,284,770. Komerčne je distribuovaný firmou GlaxoSmithKline ako Lotronex®.0010...

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4683

Dátum: 30.01.2004

Autori: Andersen Mads Hald, Straten Eivind Per Thor

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, C07K 14/435...

Značky: peptidy, survivínu, použitie, odvodené

Text:

...a spol. CANCER RESEARCH, zv. 61, č. 16 (2001) 5964-68 opisuje HLA viažuce survivinové peptidy Sur 1 (LTLGEFLKL), Sur 9 (ELTLGEFLKL) a Sur 1 M 2 a generovanie CTL reakcií voči týmto peptidom. Tento dokument taktiež opisuje komplexy HMC l. triedy a peptidov, ktoré neboli multimerizované, a ich použitie na detekciu survivín reaktivnych buniek v nádorovom tkanive. Andersen a spol. navrhuje použitie takýchto survivinových peptidov v...

Sedlo pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3970

Dátum: 30.01.2004

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicykel

Text:

...pričom bude0007 Zhora uvedená úloha bola podľa tohto vynálezu splnená tým, že bolo vyvinuté sedlo pre bicykel, ktoré má dve pozdĺžne súmerné časti, spojené vzájomne na seba V ich zadnej časti v medziľahlej oblasti, rovnako ako V ich0008 Zhora uvedené dve časti sú oddelené v stredovej časti v stredovej rovine, dlhým kanálikom,ktorý je širší vzadu alebo má jednoducho rovnakú šírku,pričom v zadnej časti sedla je usporiadaný žliabikV pozdĺžnej...

Deriváty monosacharidu avermectínu majúceho pesticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3926

Dátum: 30.01.2004

Autori: Tobler Hans, Cassayre Jérome, Quaranta Laura, Maienfisch Peter, Pitterna Thomas, Murphy Kessabi Fiona

MPK: A01N 43/00, C07D 493/00

Značky: monosacharidů, majúceho, vlastností, deriváty, avermectinu, pesticídne

Text:

...halogénom, nitro, Cl-Cóalkylom, Cl-Cgalkoxy, Cl-Cóhalogénalky lom alebo Cl-CghalogénalkoxyR 5 je H, C 1-C 24 a 1 kyl, Cl-Cnhalogénalkyl, Cl-Cnhydroxyalkyl, Cz-Cgalkenyl, Cz-Csaikínyl, Cl-Cgalkoxy-Cl-Cóalkyl, (NRg)2 kde dva substituenty R 3 sú navzájom nezávislé, C 1-C 5 alkyl-C(O)Rg, -C 1-C 5 alky 1-S(O)2 R 9, aryl, benzyl, a heterocyklyl alebo aryl,benzyl alebo heterocyklyl, ktoré sú, v Závislosti od možností substitúcíe na kruhu monoaž...

Spôsob prevádzkovania prostriedku na pohyb vpred a zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3811

Dátum: 30.01.2004

Autori: Borngräber Ralf, Frohne Hans-joachim

MPK: B60R 21/02, B60R 25/04

Značky: spôsob, pohyb, prevádzkovania, zariadenie, zodpovedajúce, vpřed, prostriedku

Text:

...vyššie opísané problémy spojené s otáčaním kľúča zapaľovania,pričom kľúč zapaľovania idúceho motora sa má nachádzať v takej polohe, že pri nehode nehrozíod kľúča zapaľovania žiadne nebezpečenstvo poranenia.Táto úloha sa podľa vynálezu rieši spôsobom podľa nároku l, resp. zariadením podľa nároku 6.Závislé nároky defmujú uprednostňované a výhodné uskutočnenia vynálezu.V rámci predkladaného vynálezu sa motor prostriedku na pohyb vpred štartuje...

Deriváty avermektínu a avermektín-monosacharidov substituované v polohe 4´´- alebo 4´, vykazujúce pesticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3728

Dátum: 30.01.2004

Autori: Jung Pierre, Quaranta Laura, Pitterna Thomas, Murphy Kessabi Fiona, Maienfisch Peter, Cassayre Jérome

MPK: C07H 17/00

Značky: avermektínu, substituované, 4´´, deriváty, polohe, pesticídne, avermektín-monosacharidov, vykazujúce, vlastností

Text:

...alebo aryl, benzyl, heterocyklyl, aryloxy, benzyloxy alebo heterocyklyloxy, ktoré sú nesubstituované alebo mono- až trísubstituované v kruhu nezávisle od seba halogénom, nitro, C 1-C 5 alkylom, C 1-Csalkoxylom, C 1-C 5 halogénalkylom alebo C 1-C 6 halogénalk 0 xylomR 10 je H, C 1-C 24 alkyl, C 1-C 12 halogénalkyl, C 1-C 12 hydroxyalkyl, Cz-Cóalkenyl, C 2 Cőalkinyl, C 1-C 5 a 1 koxy-C 1-C 5 alkyl, -N(R 12)2 kde dva R 12 sú nezávisle od...

Opaľovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3098

Dátum: 30.01.2004

Autori: Molnar Gerald, Schocke Kai-olivier, Häfner Birgit, Auer Erich, Seelmann Peter, Hild Uwe

MPK: A61K 8/72, A61Q 19/04

Značky: prostriedky, opaľovacie

Text:

...slnku. 0014 Vďaka opatreniam podľa vynálezu sa dosiahnu o.i. najmä nasledujúce výhodyVďaka prostriedkom na pomoc pri opaľovaní podľa vynálezu je možne opaľovanie pod šírym nebom. Ďalej sa pri opaľovaní môže upustiť od energeticky intenzívnych UV žiaričov.ř Prostriedky na pomoc pri opaľovaní podľa vynálezu sa dajú ľahko udržiavať, ako aj ľahko vyrobiť. Môžu sa tak použit najmä tvarované telesá, ktoré je možné získaťProstriedky na pomoc...

Peptidy odvodené od survivínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9626

Dátum: 30.01.2004

Autori: Andersen Mads Hald, Straten Eivind Per Thor

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, C07K 14/47...

Značky: survivínu, použitie, peptidy, odvodené

Text:

...Navyše, doterajší stav techniky opisuje len viazanie survivinových CTL epitopov na HLA-A 2 alelu.0020 Predložený vynález je založený na zistení, že zo survivlnového proteínu je možné odvodit peptidy obmedzené na MHC I. triedy, ktoré sú schopné viazat sa na HLA molekuly MHC l. triedy, a tým vyvolávať tak ex vivo, ako aj in situ CTL imunitné reakcie u pacientov trpiacich na široký rozsah rakovinových ochorení. Tieto zistenia silne...

Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283822

Dátum: 30.01.2004

Autori: Götting Oliver, Finger Adolf, Lorenz Rudolf-werner, Hiller Hartmut

MPK: H04N 7/085, H04N 7/088

Značky: údajov, vysielač, spôsobu, přenosu, vykonávanie, tv-kanáloch, systém, spôsob, tohto, přijímač, pozostávajúci, přídavných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje optimálne využitie kanálovej kapacity TV-kanálu pre ďalšie prídavné signály. Tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre video- a audio- údaje, ktoré sa majú prídavne prenášať, z FBAS užitočného signálu odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím, pričom oba signály sa na vysielacej strane oddelene digitalizujú, zapamätávajú, vyrovnávajú a komprimujú predtým, než sa superponujú na užitočný signál. Na...

Deriváty avermectinu a avermectin-monosacharidu substituované v polohe 4″ alebo 4´, vykazujúce pesticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1770

Dátum: 30.01.2004

Autori: Maienfisch Peter, Cassayre Jérome, Quaranta Laura, Pitterna Thomas, Murphy Kessabi Fiona, Jung Pierre

MPK: A61P 33/00, A61K 31/70, C07H 17/00...

Značky: substituované, pesticídne, deriváty, avermectin-monosacharidu, vykazujúce, avermectinu, vlastností, polohe

Text:

...substitúcie na kruhu mono- až trisubstituovane substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvorí OH, halogén, CN, N 02, Cl-Cnalkyl, C 1-C 12 halogénalkyl, Cj-Cjg-alkoxyskupina, Cl-Cuhalogénalkoxyskupina, Si(C 1-Cgalkyl)3, Cj-Clgalkoxy-Cl-Cjgalkoxyskupina, Cj-Cjghalogénalkoxyskupina, Cg-Cgcykloalkoxyskupina, Cg-Cualkenyloxyskupina,Cg-C 1 ghalogénalkenyloxyskupina, Cg-Clzhalogénalkenyl, C 3-C 12 alkinyloxyskupina, Cg-Clzhalogénalkinyl, C 3-C...

Napájací spínač pre trojfázový asynchrónny motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 377

Dátum: 30.01.2004

Autor: Jakob Karl

MPK: H02P 25/16

Značky: spínač, asynchrónny, trojfázový, napájací, motor

Text:

...sinusovým napätím, takže nevydáva žiadne bzučivé zvuky. Pri tomto posledne uvedenom spínači možno ale ešte stále pozorovat stratu na činnom transformátore, pretože ten je stále na plnom sietovom napätí, ako i vysokénáklady na spínače a ich riadenie.0007 Od prihlasovateIa v úvode uvedeného DE 201 04 721 U 1 je známy trojfázový spínač pre trojfázový asynchrónny motor, ktorý je zvlášť vhodný na pohon s kvadratickou krivkou momentu otáčok,...