Zverejnene patenty 23.01.2004

Zásobník na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 239

Dátum: 23.01.2004

Autori: Sutton Paul, Lloyd Adam, Panesar Satwinder, Halliday Andrew

MPK: B65D 81/00

Značky: přípravu, nápojov, zásobník

Text:

...a vonkajšieho člena sa môžu pred montážouľahšie sterilizovať, keď sú oddelené. Len co sa súčiastkyzápadkovo pripevnia k sebe, vytvorí sa rad krivolakých dráh s malými otvormi, ktoré sa nemôžu účinne sterilizovať použitím známych metód. Schopnosť sterilizovať komponenty je zvlášť výhodný znak tam, kde sa zásobníky používajú na výdaj nápojov na báze mlieka. Usporiadanie pre západkové pripevnenie zabezpečuje rýchlu montáž, ktorá je ale...

Prípravok a spôsoby liečby trombocytémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7419

Dátum: 23.01.2004

Autor: Franklin Richard

MPK: A61K 31/517

Značky: prípravok, trombocytémie, spôsoby, liečby

Text:

...anagrelid možno účinne podávať transdermálne.V jednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu poskytujúkonzistentné dávkovanie aktívnej zložky.Vjednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu dosahujú stáluplazmovú koncentráciu farmaceuticky aktívneho prostriedku.Vjednom uskutočnení prípravky podľa tohto vynálezu podporujúVrámci jedného aspektu predložený vynález poskytuje použitie prípravku obsahujúceho ako aktívnu zložku účinné množstvo...

Tvárniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18506

Dátum: 23.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/56, B29C 33/22

Značky: tvárniace, zariadenie

Text:

...sínusoidy.0015 V ďalšom sa zariadenie podľa vynálezu bližšie vysvetlí na základe príkladov vyhotovenia podľa výkresov. Pritom principiálne, a nie v mierke, zobrazenia ukazujúobrázok 1 v pôdoryse tvárniace zariadenie vo svojej celosti obrázok 2 zväčšený výsek z obrázka 1 vzťahovaný na jeho ľavý horný výsek obrazuobrázok 3 rozvinutie geometrie dráhy kulisového ovládania so šlrbinovými vedeniami namontovaného na rotačnom telese ako sa používa...

Proti ťahu zaistený hrdlový spoj rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6894

Dátum: 23.01.2004

Autori: Maurer Reinhold, Schmax Franz

MPK: F16L 21/08

Značky: zaistený, ťahu, rúrok, hrdlový, proti

Text:

...hĺbke vrubu. Navyše, obe ramenáv koncovej oblasti v tvare Iastovičieho chvosta končia s výhodou do špičky a v nezaťaženom stave zvierajú s vrubom uhol približne 100 stupňov.Pridržná oblasť je vybavená vybraním, ktoré takmer úplne obopina obvodový nákružok v hrdie, ktorý sa nachádza medzi drážkou a obvodovou komorou pre tesnenie, takže vonkajšia plocha tesnenia v zmontovanom stave v podstate prilieha k vonkajšej stene komory. Zásluhou toho...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6128

Dátum: 23.01.2004

Autori: Panesar Satwinder, Smith David, Ballard Colin, Halliday Andrew

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: nápojov, přípravu, zariadenie

Text:

...sú omáčkyČitacím zariadením môže byť čítacie zariadenie čiarového kódu.Systém môže byt domácim nízkotlakovým systémom na prípravu nápojov.Predložený vynález tiež poskytuje spôsob prípravy nápoja zahrňujúci krokya. vloženie prvého nápojového zásobníka obsahujúceho jednu alebo viacero nápojových ingrediencií do zariadenia na prípravu nápojovb. prevádzkovanie zariadenia na prípravu nápojov tak, aby vodné médium prechádzalo cez prvý nápojový...

Rozperná kotva z kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5966

Dátum: 23.01.2004

Autor: Frischmann Albert

MPK: F16B 13/04

Značky: kotva, rozpěrná

Text:

...bude základný diel kotvy ťahaný proti smeru zavádzania a vďaka tomu dôjde k rozopretiu rozperného puzdra, ktoré sa nepohybuje. Súčasne dôjde k ubitiu ubíjateľného prvku. Na rozdiel od prvého zaskrutkovania sa pri tomto kroku skrutka otáča s vyšším krútiacim momentom a vďaka tomu za pomoci nástroja. Pri tom je potrebné ubíjateľnost ubíjateľného prvku stanoviť takým spôsobom,aby vďaka ubíjaniu v priebehu kroku rozpierania nedošlo, pokial ešte...

Pás liatej ocele s nízkou povrchovou hrubosťou a nízkou poréznosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16853

Dátum: 23.01.2004

Autori: Blejde Walter, Mahapatra Rama Ballav

MPK: B22D 11/06, C22C 38/04, C22C 38/06...

Značky: povrchovou, liatej, poréznosťou, ocele, nízkou, hrubosťou

Text:

...tak, aby vytvorila lejaciu kaluž, bude mať celkový obsah kyslíka, ktorý je obvykle nižší než 250 ppm. Vjednom uskutočnení spôsob zahrňuje privádzanie roztavenej ocele majúcej celkový obsah kyslíka aspoň 100 ppm, obvykle pod 250 ppm, a obsah voľného kyslíka od 30 do 50 ppm medzi dvojicu odlievacích valcov pre vytvorenie Iejacej kaluže pri takej teplote, že väčšina tu vytvorených kyslíkových inklúzii bude v tekutom0007 Spôsob bol vyhodnotený...

Rozpoznávacie molekuly na ošetrenie a detekciu tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5276

Dátum: 23.01.2004

Autori: Danielczyk Antje, Goletz Steffen, Karsten Uwe, Stahn Renate

MPK: A61K 39/395, A01K 67/027, A61K 47/48...

Značky: tumorů, detekciu, rozpoznávacie, molekuly, ošetrenie

Text:

...Polymorfný epiteálny mucín MUC 1 je ako celková molekula uznávaným nádorovým markerom. V Tumor Biology 1989, 19 (1), 1-20 opisuje Price a kol. analýzu mnohých monoklonálnych protilátok proti MUC 1 mucínu. Na podklade komplexicity molekuiy, ktorá je veľmi veľká, je silno glykozylovaná,pozostáva extracelulárne v podstate z veľkého polymorfného počtutandemového opakovania zvyškov 20 aminokyselín a čo sa týka tandemového opakovania je...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15115

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Carter Steven

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: přípravu, nápojov, zariadenie

Text:

...Okrem toho aplikovaná tlaková sila zabraňuje poruche alebo vzájomnému pohybu komponentov nápojového zásobníka. Tlaková sila slúži aj na stlačenie komponentu alebo komponentov zásobníka dovedna. Toto zabezpečuje, ževnútorné rozmery priechodov a otvorov v zásobníku sú stále a nemenné počas0007 Zásobník podľa predloženého vynálezu môže obsahovať jednu alebo viaceré nápojové ingrediencie vhodné na pripravu nápojov. Nápoj môže byt napríklad...

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10621

Dátum: 23.01.2004

Autori: Ballard Colin, Gomez Maria, Rendle Geoff, Halliday Andrew, Panesar Satwinder

MPK: B65D 81/00

Značky: spôsob, nápojov, přípravy

Text:

...do zariadenia, ako je to deñnnované v patentovom nároku 1. Tento zásobník je určený na použitie v zariadeni na prípravu nápojov, pričom zásobník obsahuje jednu alebo viac nápojových ingrediencií a je vyrobený v podstate z materiálov neprepúšťajúcich vzduch a vodu, pričom jedna alebo viac nápojových ingrediencií je ingrediencia tekutej čokolády.0009 Zásobník môže obsahovat vpust na zavedenie vodného média do zásobníka a výpust na...

Kombinácia antidiabetických liečív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3628

Dátum: 23.01.2004

Autori: Giannessi Fabio, Pessotto Pompeo

MPK: A61P 3/00, A61K 31/17, A61K 31/185...

Značky: kombinácia, liečiv, antidiabetických

Text:

...s ktorou je spájaných 90 prípadov. 0011 Vtakých krajinách, ako sú Spojené Štáty, kde je 30 populácie obéznej alebo snadváhou, výskyt diabetu typu 2 je 7 , zatiaľ čo vJaponsku, kde je obezita vzácna, je jej výskyt 1 . Výskyt predurčuje vzrast pomeru predlžovania života a rast nadbytku.0012 Diabetes typu 2 je charakterizovaný hyperglykémiou, ktorá je spôsobená nedostatkom inzulínu a inzulínovou rezistenciou. Medzi výskumníkmi je ešte...

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9265

Dátum: 23.01.2004

Autori: Panesar Satwinder, Rendle Geoff, Ballard Colin, Halliday Andrew, Gomez Maria

MPK: B65D 81/00

Značky: spôsob, přípravy, nápojov

Text:

...spenit pomocou zariadenia naprípravu nápojov na vytvorenie peny v štýle kapučína. Zásobník obsahujúci ingredienciu tekutého nápoja sa môže použit v tom istom zariadeni na prípravu nápojov ako zásobníky obsahujúce pevné alebo rozpustné nápojové ingrediencie. Nevyžaduje sa žiadna oddelená dýza alebo dodávanie pary na vytvorenie peny.0011 Predložený vynález poskytuje taktiež spôsob na dávkovanie nápoja zo zásobníka obsahujúceho jednu alebo...

Spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283832

Dátum: 23.01.2004

Autori: Fountain Mark, Amedio John, Bernard Paul

MPK: C07F 9/117, C07F 9/09

Značky: spôsob, fosfodiesterových, zlúčenín, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín vzorca (I). Tieto zlúčeniny sú zvlášť vhodné ako kontrastné činidlá na diagnostické zobrazovanie. Spôsob vylučuje mnohokrokovú izoláciu a čistiace kroky, ktoré sú inak potrebné, pretože vzniká veľa medziproduktov.

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: G01N 21/89, D01H 13/26, G01B 11/10...

Značky: útvaru, textilného, pohybujúceho, lineárneho, hrúbky, spôsob, spôsobu, zisťovania, homogenity, uskutočňovanie, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Kombinovaný prípravok, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283825

Dátum: 23.01.2004

Autori: Barry David Walter, Martha Heider

MPK: A61K 31/70

Značky: obsahujúci, kombinovaný, použitie, prostriedok, farmaceutický, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný prípravok (1S,4R)-cis-4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purín-9-yl]-2- cyklopentén-1-metanolu (1592U89) a (2R,cis)-4-amino-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidín-2- ónu (3TC) a 3'-azido-3'-deoxytymidínu (zidovudin), ktoré majú anti-HIV aktivitu. Predložený vynález sa tiež týka farmaceutických prostriedkov, obsahujúcich uvedené kombinované prípravky a ich použitie pri liečení HIV infekcií, zahrnujúcich infekcie HIV...

Substituované indolinóny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283824

Dátum: 23.01.2004

Autori: Grell Wolfgang, Heckel Armin, Walter Rainer, Van Meel Jacobus, Redemann Norbert

MPK: C07D 401/12, C07D 209/34, A61K 31/40...

Značky: spôsob, prostriedok, použitie, farmaceutický, obsahom, substituované, přípravy, indolinóny

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované indolinóny všeobecného vzorca (I), ich izoméry a soli, osobitne fyziologicky prijateľné soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, osobitne inhibičný účinok na rôzne kinázy a komplexy cyklín/CDK, a na proliferáciu rôznych nádorových buniek
spôsob ich výroby
farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky a ich použitie.

Halogénpyrimidíny, spôsob ich výroby, prostriedok na ničenie mikroorganizmov a ich použitie na ničenie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283815

Dátum: 23.01.2004

Autori: Stelzer Uwe, Heinemann Ulrich, Krüger Bernd-wieland, Gallenkamp Bernd, Tiemann Ralf, Stenzel Klaus, Dutzmann Stefan, Marhold Albrecht, Hänssler Gerd, Gerdes Peter, Gayer Herbert

MPK: C07D 413/12

Značky: prostriedok, mikroorganizmov, výroby, spôsob, halogénpyrimidíny, použitie, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénpyrimidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby a ich použitie ako prostriedkov na ničenie mikroorganizmov, a medziprodukty na ich výrobu.

Osvetľovacie zariadenie zahŕňajúce prostriedky pre kompenzáciu poruchy systému osvetlenia zatáčok “CODE VIRAGE”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1189

Dátum: 23.01.2004

Autori: Albou Pierre, Molto Valérie, Blusseau Eric

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: poruchy, zariadenie, osvetlenia, osvetľovacie, virage, zahŕňajúce, zatáčok, kompenzáciu, code, systému, prostriedky

Text:

...príklade uskutočnenia sú stretávacie svetlomety 14, 16 v osvetlovacom zoskupení 13, 15 umiestené na strane odvrátenej od pozdĺžnej osi A - A a diaľkové svetlomety 18, 20 sú umiestnené na strane priľahlej k pozdlžnej osi A - A.0017 svetlomety 14, 16, 18, 20 sú vytvorené známymi spôsobmi.0018 Stretávacie svetlomety 14, 16 sú pri rozsvieteni spoločne zdrojom predpisaného osvetľovacieho zväzku stretávacieho svetla alebo stretávacieho zväzku...

Použitie antagonistov bradykinínového B2 receptora na ošetrovanie osteoartrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1159

Dátum: 23.01.2004

Autori: Rudolphi Karl, Michaelis Martin

MPK: A61P 19/00, A61K 38/04

Značky: bradykinínového, ošetrovanie, antagonistov, osteoartrózy, použitie, receptora

Text:

...hydroxylová, (Cl-Cg-alkoxylová skupina, halogén,di-(Cl-Cn-alkylamínová, karbamoylová, sulfamoylová, (Cl-CA-alkoxykarbonylová, (Cs-Cn) ~arylová a (Cs-Clz) -aryl- (C 1 ~C 5)-alkylová skupina , alebo v ktorých je vždy jeden atóm vodíka prípadne nahradený skupinou z radu (C 3 ~Ca)-cykloalkylová, (C 1-C 4)-alkylsulfonylo~ Vâ, (C 1-C 4) -alkylsulfinylová, (Cs-Ca) -aryl- (C 1-C 4) -alkylsulfonylová, (C 5 C 12) -aryl- (C 1-C 4) -alkylsulfinylová,...

Identifikačné molekuly na ošetrenie a detekciu tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14948

Dátum: 23.01.2004

Autori: Goletz Steffen, Danielczyk Antje, Stahn Renate, Karsten Uwe

MPK: A01K 67/027, A61K 47/48, A61K 39/395...

Značky: tumorov, molekuly, detekciu, ošetrenie, identifikačné

Text:

...Polymorfný epitelový mucín MUC 1 je ako celková molekula uznávaným nádorovým markerom. V Tumor Biology 1989, 19 (1), 1 - 20 opisuje Price a kol. analýzu mnohých monoklonálnych protilátok proti MUC 1 mucínu. Na podklade komplexnosti moIekuIy, ktorá je velmi veľká, je silne glykozylovaná, pozostáva extracelulárne v podstate z veľkého polymorfného počtu tandemových repetícií zvyškov 20 aminokyselín a čo sa týka tandemových repetícií je...

Zásobník na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 647

Dátum: 23.01.2004

Autori: Hallyday Andrew, Carter Steven

MPK: B65D 81/00

Značky: přípravu, nápojov, zásobník

Text:

...a mletú kávu, čajové listy, práškovú čokoládu a polievku, tekuté mliečne nápoje, sýtené nápoje a koncentrovanéZásobník podľa tohto vynálezu vytvára prúd nápoja, ktorý je možné využít pre zmenu vzhľadu a vlastností vypúšťaného nápoja,napríklad tým, že prúd nápoja unáša so sebou vzduch a vytvára sa tak veľa malých vzduchových bublín vo vydanom nápoji. Zásobník podľa tohto vynálezu sa ľahko zostavuje, pričom jeho hlavnými súčastami sú vnútorný a...

Prístroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 584

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Carter Steven

MPK: A47J 31/06, A47J 36/00, A47J 31/44...

Značky: nápojov, přípravu, prístroj

Text:

...polohy, sa upínacia páka premiestni z prvej polohy stability do druhej polohy stability, vyznačujúcu sa tým, žedruhý člen obsahuje recipročný člen.Bude zrejmé, že pod pojmom zásobník, ako sa tu používa,sa rozumie akýkoľvek obal, kontajner, vrecko alebo nádržka, ktorá obsahuje jednu alebo viacero nápojových ingrediencií tak, ako to už bolo opísaně. Zásobník môže byt tuhý, polotuhý alebo pod dajný.Zásobník na použitie v predkladanom...