Zverejnene patenty 22.01.2004

Navíjacie zariadenie s odpojenými posunmi, pre termoplastické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5470

Dátum: 22.01.2004

Autori: Naulet Christophe, Bouvier Jean-marc, Vollet Jérôme

MPK: B65H 67/04, B65H 54/28

Značky: posunmi, vlákna, navíjacie, odpojenými, zariadenie, termoplastické

Text:

...k tomu, aby jednak vytváralo koláč0011 Klasicky obsahuje zariadenie na krížové rozvádzanie nástroje v tvare skrutky, pričom táto skrutka, otáčavá okolo osi, umožňuje polohovat niť na otáčajúcom sa vretene, pričom pohyb udeiovaný skrutke spočíva v podstate v kmitavých pohyboch na iba časti dĺžky koláča, pričom tento pohyb predstavuje0012 Na získanie celkovej kapacity návinu je potrebné, aby skrutka, alebo akekolvek ekvivalentné...

Spôsob výroby chinazolínových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4648

Dátum: 22.01.2004

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Matusch Rudolf, Moormann Joachim

MPK: C07D 487/00

Značky: výroby, spôsob, alkaloidov, chinazolínových

Text:

...94 95 . Pri tomto spôsobe sú nevyhnutne väčšie množstvá organických rozpúšťadiel, hlavne toluénu a chloroformu, ako aj chloridu fosforitćho. To je nevýhodné z ekologických dôvodov,avšak tiež z dôvodov bezpečnosti a ceny. Tento spôsob je navyše veľmi časovo a pracovne náročný, pretože na dosiahnutie uvedeného stupňa čistoty sa musí uskutočňovať viac krokov extrakcie chloroforrnom. Vzhľadom na použitie dezoxypeganínu ako liečiva je hlavne...

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a príslušné obaly pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4590

Dátum: 22.01.2004

Autori: Branderburger Torsten, Heilmann Klaus, Knierbein Bernd

MPK: A61J 1/05

Značky: obsahujúce, kvapaliny, lékařské, obaly, konektor, příslušné

Text:

...svorkovaciu časť 4, ktorá je vytvarovaná sprierezom odchylným od tvaru kruhu. Obrázky 5 a a 5 b zobrazujú alternatívne tvary prierezu svorkovacej časti 4. Všetkým tvarom prierezu je spoločné, že rozšírenie svorkovacej časti v dvoch navzájom kolmých smeroch je rôzne. Tým sa dosiahne, že svorkovacla časť sa dá stlačiť s pomerne malými silami. Rozhodujúce je že svorkovacla časť sa pri stlačení nezlomí.Svorkovacia časť može byť...

Ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11267

Dátum: 22.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, A61J 1/00

Značky: ampula

Text:

...závitu prstencového kanála príslušné vystužené.Pi ďalšom výhodnom stvárnení ampuly podľa vynálezuje na strane vonkajšieho obvodu hrdlovej časti a mimo prislúchajúceho prstencového kanála ako ochrana proti prekrúteniu umiestnený dorazový prvok. Predovšetkým pripojovacie kusy podľa časti 2-3 uvedenej ISO-normyje takto možné bezpečne nasadiť na ampulu s jej hrdlovou časťou a po procese odberu aj bez prekážok odskrutkovaním z hrdlovej časti...

Zariadenie na striekanie žiaruvzdorného materiálu s dýzami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Parkinson John Anton, Gordon Harold Harrrison, Peschler William Joseph, Gist Bernard, Letzgus Erwin Anton

MPK: B05B 7/14, B28C 5/02, B01F 5/08...

Značky: žiaruvzdorného, dýzami, zariadenie, materiálů, striekanie

Text:

...materiál sa vopred zvlhčuje vodou v miešači a potom sa čerpá dopravným čerpadlom cez dopravnú hadicu do striekacieho zariadenia, ktoré vrhá striekaný materiál na cieľ pri použití stlačeného vzduchu. Zvyčajne sa k striekanému materiálu pridáva v dýze vytvrdzovacie činidlo predtým, než je striekaný materiál vrhaný na stenovú konštrukciu pece.0005 Striekacia metóda typu shotcrete však nie je bez sprievodných nevýhod, spočívajúcich vtom,...

Polymérne deriváty guanidínu ako cytostatické liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3048

Dátum: 22.01.2004

Autor: Schmidt Oskar

MPK: A61K 31/155, A61P 35/00

Značky: polymérne, guanidinu, cytostatické, liečivo, deriváty

Text:

...A 2. Pesticídne účinné polyméry so skupinamiguanidínových solí sú opísané v GB 2,336,605. V Derwent, XPOO 2 l 74284 sú známe zase zosieťované kopolyméry s guanidinovými skupinami, ktoré sa používajú ako povrchovo aktívne látky.0012 Príprava výhodného zástupcu používaných zlúčenín podľa predkladaného vynálezu, ako aj dôkaz cytostatickej účinnosti sú opísané nižšie.0013 Ako zástupca triedy zlúčenín používaných podľa predkladaného vynálezu sa...

Nikel-chrómová zlievárenská zliatina tepelne stála a odolná proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2327

Dátum: 22.01.2004

Autori: Becker Petra, Kirchheiner Rolf, Jakobi Dietlinde, Durham Ricky

MPK: C22C 19/05

Značky: tepelně, proti, korózii, odolná, zliatina, nikel-chrómová, zlievarenská, stála

Text:

...zliatin, čo vedie ku vzniku trhlín v dôsledku tečenia v ochrannej vrstve oxidu chromitého a k prieniku uhlíka a kyslíka cez trhliny do materiálu trubice. Najmä pri cyklickom teplotnom namáhani môže dôjsť ku vzniku trhlín v ochrannej vrstve a tiež k čiastočnému uvoľneniu ochrannej vrstvy.0007 Z niklových zliatin, literatúra U. Heubner Ed., Expert Verlag, 1998, strany 16 až 23, U.Brill - Eigenschaften und Einsatzgebiete der neuen...

Dielec vybavenia obsahujúci tuhú nosnú kostru a ohybné obloženie, a automobilové vozidlo obsahujúce takýto dielec vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Pegorier Nicolas, Stoof Freddy

MPK: B60R 21/04

Značky: tuhú, takýto, vozidlo, obsahujúce, obsahujúci, automobilové, kostru, dielec, ohybné, vybavenia, nosnú, obloženie

Text:

...znázornené konkrétnejšie na obrázkoch 2 a 3, obsahuje prístrojová doska 1 tuhú nosnú kostru 5 aohybné obloženie 7, kryjúce0015 Nosná kostra 5, niekedy nazývaná vložka, je upevnená klasickým spôsobom ku karosérii automobilového vozidla. Je vytvorená napríkladz polyolefínového termoplastu, homopolyméru alebo kopolyméru, obsahujúceho eventuálne minerálne plnivá alebo vystuženie sklenými vláknami, alebo napriklad zABS-PC...

Systém a spôsob na úpravu lietavého popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9192

Dátum: 22.01.2004

Autori: Hill Russell, Tardif Marc-andré, Majors Russ

MPK: C04B 18/08

Značky: lietavého, úpravu, systém, popolčeka, spôsob

Text:

...na uskutočnenia vynálezu určené tu skôr sa tieto uskutočnenia vynálezu uvádzajú, aby tento opis splnil platné právne požiadavky. Podobné vzťahove značky označujú podobné prvky.Odkazujúc na obrázok 1, vynájdený systém a sposob privádza prúd upravovacej tekutiny 20 a disperguje upravovaciu tekutinu 20 do prúdu prúdiaceho Iietavého popolčeka 10. aby sa dokonale zmiešal Iietavý popolček aupravovacia tekutina, čim sa umožní, aby upravovacia...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: výroby, spôsob, solárneho, termicky, zariadenia, absorbér, kolektor

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Vrták na vŕtanie otvorov s plochým dnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8408

Dátum: 22.01.2004

Autori: George Stephen, Ford David, Moring Raymond

MPK: B23B 51/02

Značky: plochým, otvorov, vŕtanie, vrták

Text:

...prvú a druhú časť, pričom prvá časť reznej hrany sa tiahne radiálne 2 polohy, ktorá je priľahlá k pozdĺžnej osi alebo osi otáčania telesa vrtáka k druhej časti reznej hrany, pričom druhá časť reznej hrany sa tiahne radiálne smerom von približne aspoň k okraju vrtáka na jeho0006 V prevedení vynálezu vytvára prvá a druhá rezná hrana súvislý povrch, ktorý vrtáku dodáva silu a stabilitu. Výška druhej časti reznej hrany na každej 2 rezných hrán...

Zlepšený spôsob syntézy diamidových derivátov tripeptidu KPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1211

Dátum: 22.01.2004

Autor: Genard Sylvie

MPK: C07K 5/00, A61K 8/30

Značky: zlepšený, diamidových, tripeptidů, syntézy, derivátov, spôsob

Text:

...s BocPro-Val- NH 2, HCl klasickým spôsobom DCC/HOBt. Samotný BocPro-Val- NH 2, HC 1 sa zase získa V dvoch stupňoch z Boc-ProOH a Boc-Val- NH 2 Celkový výťažok vztiahnutý na BocLyz(MSOC) činí 33. Celková syntézna schéma je ilustrovanánasledujúcou reakčnou schémou (1)Čiastočná a neúplná príprava tej istej zlúčeniny AcLyz-Pro~Val- NH 2 (nešpecifikovaná soľ) a jej diacetylovaného homológu Ac-Lyz(Ac)-Pro-Val- NH 2 je uvedená V európskom patente...

Konštrukčná jednotka pre uloženie absorpčných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8161

Dátum: 22.01.2004

Autor: Glasmacher Peter

MPK: H01H 33/58, H02B 13/025

Značky: elementov, jednotka, uloženie, konštrukčná, absorpčných

Text:

...spínacích zariadeni, v ktorých sa dá chodiť, a v ktorých sa nedá chodiť, a stanice, ako i prepažené priestoryVyriešenie tohto úkolu je uvedené v znakoch hlavného nároku.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú sformulované v závislýchVýhoda konštrukčnej jednotky spočíva vtom, že nie sú použité žiadne pohyblivé diely, žiadne plasty a kovy, ktoré sa pri vysokýchtlakoch a teplotách porušia alebo rozložia.Ďalšia výhoda vynálezu spočíva v...

Deriváty arylalkylkarbamátov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7663

Dátum: 22.01.2004

Autori: Ravet Antoine, Abouabdellah Ahmed, Hoornaert Christian, Almario Garcia Antonio

MPK: A61K 31/00, C07C 269/00, C07C 271/00...

Značky: príprava, arylalkylkarbamátov, deriváty, terapii, použitie

Text:

...patentovej prihlášky nasledujúca zlúčenína netvorí súčasť vynálezuV kontexte vynálezu môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahovať viacero rovnakých ale bo rôznych skupín A.Zo zlúčenín všeobecného vzorca (I) prvú triedu výhodných zlúčenín tvoria zlúčeniny, pre ktorén predstavuje celé číslo v rozsahu od 1 do 7A je skupina vybraná z jednej alebo viacerých skupín X, Y a/alebo ZX predstavuje skupinu C m-alkylén, pripadne substituovanú jednou...