Zverejnene patenty 21.01.2004

Spôsob získania 17alfa-acetoxy-11beta-(4-N,N-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién- 3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16622

Dátum: 21.01.2004

Autori: Gutierrez Fuentes Luis Gerardo, Roson Nino Carlos, Silva Guisasola Luis Octavio

MPK: C07J 41/00, C07J 21/00, C07J 7/00...

Značky: 3,20-diónu, 17alfa-acetoxy-11beta-(4-n,n-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién, získania, spôsob

Text:

...tepla, čo uľahčuje jej rozpustenie, a potom sa výsledný roztok nechá ochIadit, prípadne za miešania tak, že sa vytvoria kryštály izopropanolového hemisolvátu VA-2914.V konkrétnom uskutočnení sa zmes VA-2914 a izopropanolu zahrieva na teplotu v rozmedzí medzi 75 °C a refluxnou teplotou rozpúštadla, ato až do úplného rozpustenia VA-2914, a roztok VA-2914 v izopropanole sa následne nechá ochladit na teplotu v rozmedzí medzi 0 °C a 30 °C, čo má...

Dávkovač na dávkovanie silikón-gumovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3693

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 35/24, B65D 23/00, B65D 47/06...

Značky: kompozície, dávkovač, silikón-gumovej, dávkovanie

Text:

...dosky na stlačenie strán tuby, aby obsah tuby bol vytlačený z otvoreného konca. Dávkovač tiež zahŕňa dve držadlá, aby ich pracovník mohol uchopiť pri aplikácii RTV kompozície. Kruazona US Patent 4 295 439 a Kruazona US Patent 4 295 439 ukazuje zariadenie, ktoré zahŕňa valčekovú zostavu na použitie s tuboupre aplikáciu RTV kompozície.Predchádzajúci dokument US 5 588 560 objavuje dávkovacie zariadenie na dávkovanie rôznych typov viskóznych...

Spôsob montáže dorazového krúžku na hriadeľ elektrického štartéra obsahujúceho hnaciu časť a príslušný štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3126

Dátum: 21.01.2004

Autori: Halbin Philippe, Paltrie Thierry

MPK: F02N 15/02

Značky: startér, štartéra, elektrického, spôsob, montáže, hnaciu, obsahujúceho, dorazového, část, hriadel, príslušný, krúžku

Text:

...napríklad v dokumente FR 2 772 433.0005 Na konci štartovania má hnacia časť 12 tendenciu sa odskrutkovať na drážkach 15 hriadela 17, čo vyvoláva axiálnu silu, v dôsledku ktorej pôsobenia sa koniec 25 objímky 18 vracia k zadnej zarážke napevno spojenej s hriadeľom 17, ktorý je tvorený pružným dorazovým krúžkom 21 umiestnenýmnaproti pastorku 11. Táto axiálna reakčná sila sa pridáva kvratným silám pohyblivého jadra klasicky riešeného...

Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Rauche Ekkehard, Kaiser Sybille

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: akumulátorov, spôsob, telies, tepla, výroby

Text:

...dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp....

Dávkovač viskóznej kvapaliny a spôsob nanášania viskóznej kvapaliny na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8803

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 23/12, B65D 23/00, B65D 35/38...

Značky: viskóznej, povrch, spôsob, nanášania, dávkovač, kvapaliny

Text:

...zariadenie, ktoré zahrnuje valcovú štruktúru na použitie s tubouna aplikáciu kompozícia RTV.(0006) WO OO/76873 Al uvádza dávkovací a odmeriavací kolíknádoby na stláčanie na rozptyľovanie produktov, pričom dýza má pozdĺžny tvar a pozdĺžny dávkovací výstup, ktorý má v zošikmenom sektore dýzy vyšší zadný okraj, takže zošikmený sektor pôsobí(0007) Štrbina je často umiestnená v mieste alebo V kútovom mieste, ktoré je ťažko prístupné. Napríklad...

Dávkovač viskóznej tekutiny s integrovane uloženou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8647

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 23/00, B65D 35/24, B65D 23/12...

Značky: dávkovač, tekutiny, uloženou, viskóznej, integrované, dýzou

Text:

...kde použitie známej tesniacej pištole alebo dávkovacieho zariadenia je nebezpečne pri rôznych rozšírených alebo prekážajúcich častiach. Ďalšie konštrukčné prvky môžu obmedzovať alebo brániť v prístupe k štrbine, alebo samotné panely tvoriace štrbinu môžu byť vzájomne polohované spôsobom, ktorý umožňuje prístup k štrbine iba pod ostrým uhlom. Aby sa dostal do polohy, v ktorejmôže naniesť presné množstvo tmelu, musí sa často...

Dávkovač na dávkovanie viskóznej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8229

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 35/36, B65D 23/00, B65D 23/12...

Značky: viskóznej, dávkovač, tekutiny, dávkovanie

Text:

...V ťažko prístupnom mieste alebo uhle. Napríklad Škára, tvoriaca bloky alebo panely, môže byť umiestnená vysoko na fasáde budovy, kde je nebezpečné používať známu utesňovaciu pištoľ alebo dávkovacie zariadenie, ktoré má lievikovité časti alebo upchávacie časti. Ďalšie znaky stavby môžu obmedzovať alebo zamedziť prístup ku Škáre alebo štrbinovému tvoreniu samotných panelov voči nim spôsobom, ktorý umožní prístup ku škáre len pod ostrým....

Insekticídy na báze kyano antranilamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14563

Dátum: 21.01.2004

Autori: Selby Thomas Paul, Stevenson Thomas Martin, Lahm George Philip, Hughes Kenneth Andrew

MPK: C07D 401/04

Značky: kyano, báze, antranilamidu, insekticídy

Text:

...zahrnujúceho kontaktovanie škodcu zo skupiny bezstavovcov alebo jeho životného prostredia účinným množstvom zlúčeniny vzorca 1 (napr., prípravkom ako je opísaný V tomto texte). Tento vynález sa tiež týka spôsobu regulovania bezstavovcových škodcov zahrnujúceho kontaktovanie škodcu zo skupiny bezstavovcov alebo jeho životného prostredia biologicky účinným množstvom prípravku, ktorý obsahuje biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1 a...

Disperzia kryštálov alebo granúl aktívnych látok s maskovanou chuťou, žuvateľné mäkké kapsuly naplnené uvedenou disperziou a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14423

Dátum: 21.01.2004

Autori: Bohn Marie-madeleine, Rose Fabrice, Meissonnier Julien

MPK: A61K 9/48, A61K 47/06, A61K 9/00...

Značky: aktívnych, uvedenou, látok, disperzia, žuvateľné, mäkké, naplnené, výroby, maskovanou, kryštálov, disperziou, chuťou, spôsob, kapsuly, granúl

Text:

...látky vysoko rozpustné vo vode,ktoré sa vyznačujú nižšou rozpustnostou vo väčšine lipidových vehikúl. U týchto látok sa tiež ťažko maskuje chuť za použitia bežných dávkových foriem kvôli tomu, že sa rýchlo rozpúšťajú v slinách a dostávajú sa k chutovým pohárikom. Naproti tomu, v disperziách podľa predloženého vynálezu tieto liečivá možno použit bez problémov a poskytujú veľmi uspokojivé výsledky.0018 Jeden aspekt tohto vynálezu spočíva vo...

Ventilová a navŕtavacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 409

Dátum: 21.01.2004

Autori: Schmitt Harald, Kehl Torsten, Fastanz Mathias, Ehrhardt Peter

MPK: F16L 41/00, F16L 47/00

Značky: ventilová, navŕtavacia, armatura

Text:

...telesa s vodiacimí kolikmi.Obr. l ukazuje rez príkladom uskutočnenia ventilovej a navŕtavacej armatúry vynálezu. To má puzdro 1 Q z umelej hmoty s hrdlom M ventilu, do ktorého ústí na pripojenie odbočkového potrubia náustok E. Puzdro m má ďalej privrátene k rúrke usporiadané sedlo lg,v ktorého vnútornej ploche je umiestnene vyhrievacie vinutie 1. Vyhrievacie vinutíe 15 leží známym spôsobom sústredne s osou hrdla lg ventilu. Spolu sa...

Dverový záves, ním vybavené dvere a spôsob montáže a výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 359

Dátum: 21.01.2004

Autor: Hörmann Thomas

MPK: E05D 7/00

Značky: závěs, spôsob, vybavené, montáže, výroby, dveře, dverový

Text:

...dverového závesu. Na ñxovanie nastaviteľného prvého ložiskového člena sú na smerom nahor a nadol vystupujúce oblastizávitu prvých ložiskových členov naskrutkovane kontramatky.Úlohou vynálezu, ked sa vyjde zo stavu techniky podľa dokumentu US-Al-l 103 607,je zdokonaliť dverový záves so znakmi predvýznakovej časti pripojeného nároku l tak, aby sapri zachovaní jednoduchej konštrukcie, ktorá je priaznivá i z hľadiska výroby a montáže,...