Zverejnene patenty 14.01.2004

Stabilné železničné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6265

Dátum: 14.01.2004

Autori: Pavco Petr, Zima Radim, Pavco Jaromir, Vampola Vladimír

MPK: B60B 17/00

Značky: koleso, stabilné, železničné

Text:

...kolesa, z venca kolesa tvoreného styčnou plochou a okolesmn a z dosky kolesa,ktorej priečny profil sa nachádza pozdĺž teoretickej strednice,ktorá prechádza medzi prvým bodom ležiacim V mieste začiatku prechodu dosky kolesa do venca kolesa, strednými bodmi ležiacimi na opačnej strane strednej roviny ako okolesie a posledným bodom ležiacim V mieste začiatku prechodu dosky kolesa do náboja kolesa, ktorého podstata spočíva V tom, že strednica...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Hagel Rainer, Lechner Peter Simon, Möller Reinhard

MPK: C06B 23/04, C06B 23/00, C06C 7/00...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Zariadenie na vyberanie krvných ciev z ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3887

Dátum: 14.01.2004

Autori: Reher Stefan, Opheide Joseph

MPK: A61B 17/00

Značky: zariadenie, ľudského, vyberanie, krvných

Text:

...cievy, cieva sa pri vyťahovaní lanka alebo tyčinky obracia naruby a odstraňovanie cievy spôsobuje menšiu traumu ako predchádzajúca technika. Táto metóda sa nazýva stripping invagináciou. Aj táto metóda je však problematická, pretože sa pri nej ťahá za samotnú cievu. Vzhľadom kveľkej krehkosti týchto ciev tak pri strippingu prichádza často k roztrhnutiu cievy.0011 V medcinskej literatúre sa často uvádza, že tento postup sa môže vykonávať pri...

Spôsob a zariadenie pre napájanie dialyzačného zariadenia dialyzačnou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15033

Dátum: 14.01.2004

Autori: Remkes Gerard, Wiesen Gerhard

MPK: A61M 1/16

Značky: napájanie, zariadenia, spôsob, dialyzačného, dialyzačnou, zariadenie, kvapalinou

Text:

...pre vyrobenie dialyzačnej kvapaliny.Ďalej toto dialyzačné zariadenie disponuje riadíacou a výpočtovoujednotkou, ktorá je vytvorená tak, že je možné nastaviť vopredstanovený prietok dialyzačnej kvapaliny.Úkolom vynálezu je vytvoriť zariadenie pre napájanie dialyzátora dialyzačného zariadenia dialyzačnou kvapalinou, ktoré umožní dodávanie dialyzačnej kvapaliny vpotrebnom množstve. Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený znakmi patentového...

Oceľ valcovaná za tepla s veľmi vysokou pevnosťou a spôsob výroby pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10656

Dátum: 14.01.2004

Autori: Issartel Christophe, Seux Mireille, Roumegoux Fabienne

MPK: C21D 8/02, C22C 38/04, C22C 38/28...

Značky: spôsob, pásov, vysokou, tepla, pevnosťou, výroby, velmi, valcovaná, oceľ

Text:

...spôsobu uskutočnenia chemické zloženie okrem toho hmotnostnepričom zvyšok je tvorený železom a nečistotamí pochádzajúcimi z výroby.V rámci výhodnćho spôsobu uskutočnenia je štruktúra podľa vynálezu tvorená 70 až 90 bainitu, 10 až 30 martenzitu a 0 až 5 feritu a ešte výhodnejšie je uvedená štruktúra tvorená 70 až 85 bainitu, 15 až 30 martenzitu a 0 až 5 feritu.Oceľ podľa vynálezu môže mať taktiež nasledujúce charakteristiky a to...

1,2,3-trisubstituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu v profylaxii a liečbe príbuzných porúch ako je diabetes a hyperglykémia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2886

Dátum: 14.01.2004

Autori: Jones Robert, Calderon Imelda, Fioravanti Beatriz, Choi Jin Sun Karoline, Duvvuri Kameshwari, Uy Jane, Xiong Yifeng, Pereira Guilherme, Semple Graeme, Dave Vibha, Azimioara Mihai

MPK: A61P 3/00, A61K 31/513, C07D 401/00...

Značky: heteroarylové, deriváty, diabetes, metabolizmu, příbuzných, poruch, 1,2,3-trisubstituované, profylaxii, arylové, hyperglykémia, modulátory, liečbe

Text:

...možno obezitu definovať s ohľadom na hmotnosť telesného tuku vyššiu ako 25 a mužov a 30Klasifikácia hmotnosti podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI)So zvyšovaním BMI sa zvyšuje riziko úmrtia z rôznych príčin, ktoré sú nezávislé od ďalších rizikových faktorov. Najrozšírenejšie choroby s obezitou sú kardiovaskuláme ochorenia(najmä hypertenzia), diabetes (obezita zhoršuje rozvoj diabetes), choroby žlčníka (najmä rakovina) a reprodukčné...

Spôsob stanovenia množstva templátovej nukleovej kyseliny, prítomnej vo vzorke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2745

Dátum: 14.01.2004

Autori: Tisi Laurence Carlo, Murray James Augustus Henry

MPK: C12Q 1/68

Značky: spôsob, vzorke, kyseliny, stanovenia, nukleovej, prítomnej, množstva, templátovej

Text:

...produktu. V poslednej dobe boli vyvinuté metódy so zvýšenou citlivosťou na gélovú elektroforézu, ktoré rátajú s technikami na báze fluorescencie alebo turbidimetrie na sledovanie produktov amplifikačných reakcií nukleovýchCharakteristickou vlastnosťou DNA a RNA polymeráz je fakt,že uvoľňujú pyrofosfát (PPi) vždy, keď pripojí novú bázu k rastúcej molekule DNA/RNA. Tento PPi je produkovaný akopridávané nukleotidy k rastúcemu nukleotidovému...

Lejací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2654

Dátum: 14.01.2004

Autori: Lauener Martin, Lauener Wilhelm Friedrich

MPK: B22D 11/06

Značky: lejací, stroj

Text:

...sklonený.Rýchlosť predliatku vystupujúceho z lejacej formy je závislá 0 d jeho materiálu a od jeho hrúbky, ako aj od fyzikálnych vlastností materiálu blokov a ich teploty na vstupe do lejacej formy. Hrúbka predliatku obvyklá pre húsenkové lejacie stroje leží medzi 1,5 a 3,s výhodou činí 2 cm. Rýchlosť predlíatku vystupujúceho zo stroja musí byt regulovaná a prispôsobená príslušným pomerom a normálne leží medzi 2 a 12 m/min. Vzniknutý...

Zariadenie na tepelnú výmenu pre kabínu na vytváranie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9080

Dátum: 14.01.2004

Autori: Xu David Xiaoqiang, Marsault Nicolas, Deleplace Pierre

MPK: C03B 37/02

Značky: vlákien, tepelnú, zariadenie, vytváranie, výměnu, kabínu

Text:

...medzi radmi rebier.0010 Chladiace rebrá sú známe zo spisov US 3 150 946 a US 3 345 147. Podľa týchto dokumentov sú rebrá vytvorené z kovovej tkaniny, ktorá je prehýbaná do trubicovitého tvaru pre vytvorenie rebra. Toto prehýbanie však deformuje niektoré oká. Nemajú potom rovnaký rozmer a tok vyvolávanýfúkaním už nie je rovnomerný.0011 Z US 5 693 118 je známe zariadenie so sacími rebrami, ktoré umožňuje zvýšiť konvektivnu tepelnú...

Farmaceutická kombinácia na profylaxiu alebo liečenie na kardiovaskulárne, kardiopulmonálne, pulmonálne alebo renálne choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2038

Dátum: 14.01.2004

Autori: Mark Michael, Riedel Axel, Sendra José-maria, Kauschke Stefan, Leiter Josef

MPK: A61K 31/366, A61P 9/00, A61K 31/41...

Značky: liečenie, choroby, kardiovaskulárne, pulmonálne, profylaxiu, kardiopulmonálne, kombinácia, farmaceutická, renálne

Text:

...napr. každý druhý pacient s cukrovkou typu 2 vykazuje znaky koronámeho ochorenia srdca, za príčiny cukrovky sa čím ďalej tým viac považuje celkové narušenie látkovej premeny (metabolizmu), ktoré možno preukázať radom rizikových faktorov, ako je porušená tolerancia na glukózu, zvýšená hladina krvného cukru nalačno, inzulínová rezistencia, vysoký krvný tlak, dyslipídémia alebo tučnota. Predovšetkým významnou je prevalencía inzulínovej...