Zverejnene patenty 13.01.2004

Spôsoby prevencie a liečenia Alzheimerovej choroby (ACh)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7154

Dátum: 13.01.2004

Autor: Mattner Frank

MPK: C07K 14/435

Značky: liečenia, choroby, ach, prevencie, spôsoby, alzheimerovej

Text:

...rozpoznáva malú oblast medzi aminokyselinou 4 a 10 AB 42 (AB 4-10). Myšíe protilátky dokázali zablokovať fibrilogenézu AB a rozrušit už existujúce vlákna AB (McLaurin a kol., 2002 Therapeutically effective antibodies against amyloid-B peptide target amyloid-B residues 4-10 and inhibit cytotoxicity andnereagujú sAPP vystaveným na povrchu buniek alebo sakýmkolvek iným neagregovaným proteolytickým produktom prekurzora (Hock a kol., 2002...

Potrubie výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6024

Dátum: 13.01.2004

Autori: Hendel Roland, Kania Guido

MPK: F28F 21/00

Značky: výmenníka, tepla, potrubie

Text:

...polymérneho0010 Potrubie tepelného výmenníka podľa nároku 3 vykazujedobrú vhodnosť na použitie ako zemné potrubie V rámcikontrolovanom vetraní bytových priestorov. Stupeň účinnosti takého zemného tepelného výmenníka sa zvýši vplyvom účinnéhoprestupu zemného tepla cez potrubie tepelného výmenníka.0011 Plnivá podľa nároku 4 je možné do základnéhopolymérneho materiálu inkorporovať jednoduchým postupom.0012 Z hľadiska určitých základných...

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5581

Dátum: 13.01.2004

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 11/00

Značky: ponožka

Text:

...je podľa potreby chodidlová vložka vyrobená z mikrofázy.0016 Ponožka je navyše vybavená priečnou bandážou v tvare písmena X, ktorá je vyrobená z elastickej tkaniny s klimatizačnou funkciou. Priečna bandáž v tvare písmena X 24 vystužuje členok na mieste prechodu medzi nohou a chodidlom.0017 V príklade vychádza z pruhu 21 vzduchový kanál 25, ktorý siaha až po nášľapnú oblasť. Kanál je vytvarovaný z klimatizačnej úpletovej tkaniny. Vzduchový...

Zariadenie na obojstranné priečne ryhovanie nekonečných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4885

Dátum: 13.01.2004

Autor: Nelles Wilhelm

MPK: B31F 1/00, B65H 45/12, B31F 1/20...

Značky: obojstranné, nekonečných, zariadenie, ryhovanie, pásov, priečne

Text:

...ll, 12, respektive 21, kg D× 2 ktorý je umiestnený na obvode každého ryhovacieho valca l, KProtismerna rotácia valcov Š, 2 ssynchronizovane tak, že vždy pozitívny ryhovaci nástroj ~ , dráhy obvodového premiestnenia ryhovacich nástrojov naobidvoch valcoch zodpovedá žiadanemu čiaPri uvedených negatívnych ryhovacích nástrojoch 12, 22 sa môže jednať aj o hladký povrch, napriklad povrchnekontúrovaneho valca alebo platne, ktorý pôsobí ako...

Fenoxy-étery aminokyselín, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11158

Dátum: 13.01.2004

Autori: Dey Debendranath, Agarwal Shiv Kumar, Nag Abhijeet, Nag Bishwajit

MPK: A61K 31/421, A61K 31/422, A61K 31/426...

Značky: fenoxy-étery, použitie, príprava, aminokyselin

Text:

...zlyhania dospelých, alergie,Alzheimerova choroba atď.0008 Pretože nadprodukcia lL-1 B je združená s rôznymi chorobnými stavmi, je žiadúce vyvinúť zlúčeniny, ktoré by inhibovali produkciu alebo aktivitu lL-1 j 3.0009 Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj napriek značnému úsiliu vyvinutému s cieľom získať inhibičné zlúčeniny ako napríklad TNF-a, IL-1, lL-6, COX-2 alebo iné činidlá zodpovedné za imunitnú odpoveď, zápal alebo zápalové choroby...

Kompozície a spôsob na kombinovanú protivírusovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4059

Dátum: 13.01.2004

Autori: Menning Mark, Oliyai Reza, Dahl Terrence

MPK: A61K 31/675, A61K 31/513, A61P 31/00...

Značky: spôsob, protivírusovú, terapiu, kombinovanú, kompozície

Text:

...alebo emtricitabín a do antiretrovírusového režimu, ktorý pacienti dostávali v rámci liečby HBV, sa pridal TDF. Na základe výsledkov štúdie sa konštatovalo, žeTDF je slubným liečivom na liečbu chronickej hepatitídy B ujedincov infikovanýchV časopise Journal of Virology, január 2003, 1120-1130, je publikovaná štúdia, v ktorej sa udáva účinok mutácie M 184 V na vznik rezistencie voči kombináciiPráca Clinical Therapeutics, 24, 10, 2002,...

Spôsob výroby vrstvenej netkanej textílie a zariadenie na uskutočňovanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3064

Dátum: 13.01.2004

Autor: Jeambar Patrick

MPK: D04H 13/00

Značky: výroby, zariadenie, spôsobu, spôsob, vrstvenej, netkanej, uvedeného, uskutočňovanie, textilie

Text:

...papiera druhu hodvábny papier, ale priamo celulózových vlákienako kladenie vzduchom. Aj napriek tomu, že, že použité celulózové vlákna neboli transformované do formy papiera,musia byť tieto jednotlivé vlákna najprv podrobené fyzikálne-chemickému ošetreniu, ktoré im umožní dispergovanie vo vzduchu. Okrem toho toto ošetrenie významne mení zmáčateľnosť vlákien, takže je ťažké uskutočňovať zapletenie prúdmi vody, čo má za následok produkt, ktorý...

Spôsoby prevencie a liečby Alzheimerovej choroby (AD)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2743

Dátum: 13.01.2004

Autor: Mattner Frank

MPK: A61K 38/08, C07K 14/435

Značky: liečby, prevencie, alzheimerovej, choroby, spôsoby

Text:

...amyloid-ís peptide target amyIoid-B residues 4-10 and inhibit cytotoxicity and fibrillogenesis Nature Med 81263). Významný je fakt, že ľudské protilátky nereagujú s APPana povrchu buniek, ani s inými neagregovanými proteolytickými produktmiprekurzora (Hock et al 2002 Generation of antibodies specific for B-amyloid by vaccination of patients with Alzheimer disease Nature Med 821270). Pozoroval sa zreteľný rozdiel medzi ľudskými a myšími sérami...

Tiofénové karboxamidy ako inhibítory enzýmu IKK-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2737

Dátum: 13.01.2004

Autori: Poyser Jeffrey, Morley Andrew David

MPK: A61K 31/4427, A61P 29/00, C07D 333/00...

Značky: inhibitory, tiofénové, ikk-2, karboxamidy, enzymů

Text:

...týchto enzýmov zrejme spočíva v regulácii fosforylačného stavu IKB. Tak napríklad, PTPlB a neidentifíkovaná tyrozínkináza zrejme priamo riadi fosforyláciou lyzínového zvyšku (K 412) na IKB-a, čo naopak má zase kritický vplyv na prístupnosť susedných serínových zvyškov ako cieľov pre fosforyláciu enzýmom0009 Niekoľko výskumných skupín ukázalo, že IKK-l aIKK-2 tvoria časti signálozómovej štruktúry v spojení s ďalšími proteínmi, vrátane IKAP...

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Deiss Stefan, Kirsten Klaus, Janko Lutz, Rau Maik

MPK: C08G 63/00, B01J 19/00

Značky: spôsob, surovin, polyesterov, kopolyesterov, pridávania, výrobe

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Pigmentová zmes na báze kaolínu a uhličitanu vápenatého obsahujúca dispergátor neobsahujúci lignosulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9191

Dátum: 13.01.2004

Autori: Berube Richard, Mathur Sharad

MPK: C09C 1/42, D21H 19/40

Značky: pigmentová, neobsahujúci, uhličitanu, báze, dispergátor, kaolinu, lignosulfonát, vápenatého, obsahujúca

Text:

...použitia kombinácií ligno- a naftalênsulfonátov, ale zaznamenáva negatívny účinok lignosulfonátu na belosť pigmentu, pozrizverejňuje použitie 0,05 až 0,15 sulfonátov. Dokument WO 99/15566 zverejňuje použitie dispergátorovej zmesi nátriumpolyakrylátu, lignosulfonátu a naftalénsulfonátus epichlórhydrín~amínovým nadúvadlom 8/tona (0,4 suchého kaolínu) V neurčených podieloch Neposkytoval sa žiadnypigment na báze uhličitanu.0006 Teraz sa...