Zverejnene patenty 08.01.2004

Insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3701

Dátum: 08.01.2004

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 25/08

Značky: insekticídny, prostriedok

Text:

...a prípadne tiež aromatizované.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUvedené príklady bližšie objasňujú a dokumentujú predmetné riešenie, ale v žiadnom prípade toto riešenie neobmedzujú.S cieľom pripraviť špeciálny insekticídny prostriedok podľa riešenia sa postupovala tak, že 50,1 g 98 ~neho kryštalíckého technického chlórpyrifosu sa za miešania rozpustilo v 50,45 g čistého dimetylketónu - acetónu. Takto sa získal prakticky číry...

Zariadenie na hodnotenie účinnosti filtračných médií na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3700

Dátum: 08.01.2004

Autori: Badida Miroslav, Karászová Ingrid

MPK: B01D 35/143

Značky: prachu, účinnosti, odlučovanie, filtračných, hodnotenie, médií, zariadenie

Text:

...a bez určenia plošnej hmotnosti odlúčenej prachovej vrstvy sa nedajú vyrátať odpory prachových vrstiev, ktoré umožňujú spätné závery o sku SK 3700 Utočnej štruktúre odlúčenej prachovej vrstvy. To sa zohľadňuje pri dimenzovaní filtračných zariadení pomocou známych špecifických prietokových odporov prachovej vrstvy.Experimentálne získané údaje na laboratómych a pilotných zariadeniach spolu s prepracovanými metodikami hodnotenia predstavujú...

Zariadenie na čistenie podrážok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3699

Dátum: 08.01.2004

Autor: Gross Petr

MPK: A47L 23/26, A47L 23/22, A47L 23/24...

Značky: zariadenie, čistenie, obuvi, podrážok

Text:

...je v kontakte so zubami druhého ozubenia obojstranne ozubeného remeňa. obojstranne ozubený remeň je spojený s pohonom. Vnútorný priestor telesa čističaje spojený so vstupom odsávacieho zariadenia, ktoré pozostáva z ventilátora a z filtra.Výhodou zariadenia podľa technického riešenia je, že sila vyvolaná pohybom čistiacich prvkov, pohybujúcich sa v jednom smere je kompenzovaná silou vyvolanou pohybom čistiacich prvkov pohybujúcich sa v...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3698

Dátum: 08.01.2004

Autori: Jurínyi Ľudovít, Martakov Vadym, Barakhtenko Gennadiy

MPK: F23D 17/00

Značky: peciach, vytvorenie, rotačných, výměny, zariadenie, sústredenej, tepelnej

Text:

...komory horáka s uhlom otvorenia sektora 35 až 40 °, ktorého os je v pravom uhle k povrchu radiálne segmentovanej vrstvy žíhaného (spekaného) materiálu, ktorého dĺžka v smere jeho pohybu zabezpečuje priebeh termodynamickeho procesu. Rýchlosť vytekania zmesi z dýz zmíešavacej komory prevyšuje rýchlosť horenia, vylučujúcej zatíahnutie, alebo preskočenie plameňov vnútri horáka (Stoliner, E. B., Paňuleva,E. F Správa pre personál...

Uzáver fľaše na nesenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3697

Dátum: 08.01.2004

Autor: Čurma Cyprián

MPK: B65D 39/08

Značky: nesenie, uzáver, fľaše

Text:

...očka od uzáveru nevyžaduje otvorenie tľaše a je možne ho vykonať bez použitia veľkej sily a mechanických pomôcok. Tvarovanie výklopného očka na vnútornom aj vonkajšom obvode je riešené bez ostrých hrán. Riešenie taktiež umožňuje vytvorenie dvoch výklopných očiek, menšie umiestnené vo väčšom,obe rovnako pripojene k uzáveru, alebo dvoch polkruhov nepretínajúcich sa. Ďalší variant taktiež umožňuje umiestnenie výklopného očka na obvode...

Kvapalné hnojivo obsahujúce pozvoľne pôsobiaci dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3696

Dátum: 08.01.2004

Autor: Teren Ján

MPK: C05C 11/00

Značky: pozvoľne, kvapalné, pôsobiaci, hnojivo, obsahujúce, dusík

Text:

...12,9 °C.V záujme poznania rozpustnosti prilovanej močoviny v koncentrovanom vodnom roztoku hexametyléntetraminu a tiež s cieľom určenia základných vlastností takto pripravených roztokov, boli pripravené roztoky obsahujúce cca 10 až 35 hmotn. močoviny a cca 65 až 90 hmotn. vodného roztoku hexametyléntetramínu s koncentráciou 45,3 hmotn. . Rozpúšťaním močoviny sa ziskali číre bezfarebné roztoky, ktoré boli charakterizované takto(hmot 96)...

Ventilačná mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3695

Dátum: 08.01.2004

Autor: Havlín Martin

MPK: F24F 13/08

Značky: ventilačná, mriežka

Text:

...sa proti sebe pohybujú dva úchyty, pomocou ktorých sa mriežka zachytí v predtým pripravenom otvore. Tieto úchyty je možne nastaviť do potrebnej polohy na guľatine,tým je možné mríežku jedného rozmeru umiestniť do vopred pripravených otvorov rôznych veľkostí. Mriežku je možné takto použiť na rôznych miestach a tiež do rôznych vopred pripravených otvorov. Otočné uloženú guľatinu je možne ovládať ako skrutku.Prehľad obrázkov na výkreseVentilačná...

Univerzálny elektronický reklamno-informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3694

Dátum: 08.01.2004

Autor: Potočňák Štefan

MPK: G06F 13/00, H04L 12/00, G09F 27/00...

Značky: systém, univerzálny, elektronický, reklamno-informačný

Text:

...univerzálny elektronický reklamne-informačný systém, podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený najmenej jedným aktualizačným reklamne-informačným zariadením, ktoré je prepojené najmenej jedným prenosovým kanálom s najmenej jedným lokálnym užívateľským elektronickým reklamno-informačným zariadením, ktore je tvorené vzájomne prepojeným najmenej jedným televíznym zariadením a/alebo najmenej jedným teletextovým...

Prístroj na meranie vlhkosti rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3693

Dátum: 08.01.2004

Autori: Spodniak Peter, Spodniak Pavel, Šurianský Jozef

MPK: G01N 27/00

Značky: rezonančnou, prístroj, meranie, vlhkosti, metodou

Text:

...a vlhkosti, prípadne obsahu inej meranej látky vo vzorke materiálu sa určuje zmeraná vlhkosť ako konečný údaj vlhkomera.Merná frekvencia je určovaná tak, aby bolo možné selektovať žiadaný typ polarizácie materiálu meranej vzorky a tak je možné vyberať a kvantifikovať žiadaný typ chemickej látky vo vzorke.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 je znázomené schematické usporiadanie prístroja pre meranie vlhkosti...

Plombovacia objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3692

Dátum: 08.01.2004

Autor: Csémi Štefan

MPK: G09F 3/08, G09F 3/03

Značky: plombovacia, objímka

Text:

...nie je úplné zasunutý do bezpečnostného rámika 12. ktorý je nasadený na stykovú časť tvorenú kridelkovou časťou 7 a kridelkovou časťou 8. Plombovacia objímka pozostáva z telesa 1, bezpečnostného rámika 12 a zaisťovacieho kolika 14. Všetky tri časti plombovacej objímky (l, 12, 14) sú samostatné plastové výlisky.Na obr. 3 je znázomený zaisťovací kolik 14. ktorý je tvorený vidlicovou časťou 15. ktorá má vidlice s výstupkami 16 na zasunutie do...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3691

Dátum: 08.01.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/28, F23C 10/00

Značky: fluidným, spaľovaním, kotol

Text:

...podľa technického riešenia sú zmes vzduchu a recyklačných spalín cez trúbkový rošt íluidného kúreniska 2 do tluidnej vrstvy dopravovane Vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom,ktorý reguluje jeho otáčky V závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačná klapky RK 1 a...

Balenie potravín so zaistením pôvodnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3690

Dátum: 08.01.2004

Autor: Hellwig Herbert

MPK: B65D 55/02

Značky: zaistením, pôvodnosti, balenie, potravin

Text:

...na svojich koncoch 7.Druhá nádoba 8, ktorá má tiež okrúhly pôdorys, pre druhú náplň, zobrazená na obrázku a v obrátenej polohe, je pri prvej forme uskutočnenia situovaná v súlade s obrázkom 1 obrátene k prvej nádobe 1 a má otvor nádoby 9,priemer ktorého je menší než priemer otvoru 10 prvej nádoby 1. Druhá nádoba 8 má pečatný okraj 13, ktorý vybieha od jej vonkajšieho plášťa v rovine A jej otvoru 9 smerom hore až k vnútomému plášťu prvej nádoby...

Vysoko dispergovateľné siliky na použitie v kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12581

Dátum: 08.01.2004

Autori: Stenzel Oleg, Uhrlandt Stefan, Blume Anke, Luginsland Detlef, Wehmeier André

MPK: C08K 3/36, B82Y 30/00, C01B 33/193...

Značky: vysoko, siliky, kaučuku, dispergovateľné, použitie

Text:

...kremičité majú okrem vysokého absolútneho počtu silanolových skupín (Sears-číslo V 2) v porovnaní so zrážanýmí kyselinami kremičitými podľa doterajšiehostavu techniky výrazne zvýšený pomer Sears-čísla k BET-povrchu. To znamená, že zrážanékyseliny kremičité podľa vynálezu majú obzvlášť vo vzťahu k celkovému povrchu značne zvýšený počet silanolových skupín.0013 Okrem zvýšeného počtu silanolových skupín sa zrážané kyseliny lcremičité podľa...

Stabilizované vodné kompozície obsahujúce inhibítor dráhy tkaninového faktora (TFPI) alebo variant inhibítora dráhy tkaninového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5433

Dátum: 08.01.2004

Autor: Chen Bao-lu

MPK: A61K 38/55, A61K 47/12, A61K 47/16...

Značky: vodné, tfpi, tkaninového, obsahujúce, dráhy, faktora, inhibítora, kompozície, variant, stabilizované, inhibitor

Text:

...forme plynu nahrádzajúceho kyslík, lapača kyslíka alebovolných radikálov alebo chelatačneho činidla.0006 Vynález poskytuje prinajmenšom nasledujúce uskutočnenia.0007 Jedno uskutočnenie vynálezu je vodná kompozícia obsahujúca približne 0,05 až približne 15 mg/ml TFPI alebo varianty TFPI približne 50 až približne 600 mM solubilizačne Činidlo vybrané zo skupiny, ktorú tvorí (i) arginín alebo jehoanalóg, (ii) lyzín alebo jeho analóg a (iii)...

Balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15736

Dátum: 08.01.2004

Autor: Van Puijenbroek Alexander Josephus Maricus

MPK: B65D 75/58

Značky: balenie

Text:

...tým, že aspoň jedna z obvodových hrán je vybavená aspoň jedným vrubom v blízkosti línie zlomu. Obvodová hrana môže byt vybavená vrubom na ktorejkoľvek strane od línie zlomu, pričom v takom prípade spomínaný vrubkončí v pozícii blízko kanála. S týmto uskutočnením balenia podľa vynálezu,ktoré má znak vrubu v blízkosti línie zlomu a kanála, spôsobí jednoduchý otáčavý pohyb lokálne pretrhnutie fóliového materiálu a otvorenie kanála, čím je...

Kompozície na báze vopred exfoliovaného nanoílu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2004

Dátum: 08.01.2004

Autori: Metzemacher Heinz-dieter, Seeling Rainer

MPK: C01B 33/00, C08K 9/00

Značky: kompozície, použitie, nanoílu, báze, vopred, exfoliovaného

Text:

...295 B 1 opisuje a nárokuje reakčný produkt po iónovej výmene, ktorý sa vyrába interkaláciou areakciou smektitického ílu, kvartérnej amóniovej zlúčeniny ajedného alebo viacerých neaniónových polymérov, zvolených zo súboru polyuretánov, polyamidov, polyesterov, polykarbonátov, polyepoxidov a polyolefínov.Ishida et al. General Approach to Nanocomposite Preparation, Chemistry of Materials, zv. 12, č. 5, 2000, s. 1260-1267, zverejňuje medzi iným...

Výškovo prestaviteľná ochrana hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14276

Dátum: 08.01.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/02, E04F 11/16

Značky: hrany, prestaviteľná, výškovo, ochrana

Text:

...zhotovené ako jeden kus, je dutina v tvarepísmena U, ktorá je tvorená oporným ramenom a jednou časťou základného profilu, ktorá prečnieva smerom nadol. V tejto dutine sú umiestnené káble s osvetľovacími prostriedkami, ktoré sú orámované oporným ramenom a oblasťou základného profilu.0011 Úlohou tohto vynálezu je zdokonalit proñl na ochranu hrán schodiskových stupňov vyššie uvedeného typu takým spôsobom, aby bolo možné tento profil použiť na...

Valčeková svorka na regulovanie prietokového množstva cez hadicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 270

Dátum: 08.01.2004

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00

Značky: svorka, regulovanie, množstva, valčeková, hadicu, prietokového

Text:

...na tento účel spočíva V tom, že spodná plocha nastavovacieho žliabku a bočná vodiaca plocha podľa tohto vynálezu prebiehajú navzájom rovnobežne.Vynález V ďalšom bližšie objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázomeného na priložených výkresoch. Tie znázorňujúObr. l prvý pozdĺžny rez príkladom uskutočnenia pozdĺž čiary D-D z obr. 2,Obr. 2 druhý pozdĺžny rez valčekovou svorkou pozdĺž čiary A-A z obr. l,Obr. 3 priečny rez pozdĺž čiary B-B z...