Zverejnene patenty 07.01.2004

Samozhášací polyamidový prostriedok s fosfornanom hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3733

Dátum: 07.01.2004

Autori: Costanzi Silvestro, Leonardi Maurizio

MPK: C08K 3/00, C08L 77/00

Značky: polyamidový, prostriedok, hlinitým, samozhášací, fosfornanom

Text:

...obsahujúcimi dusík, ako je melaminkyanurát,melamínpolyfosfát, melamínborát, melamíndifosfát, ureafosfát alebo podobné produkty (US 6 503 969 W 0 09817720 DE 19904814 DE 10137930 EP 0919591), ale nefunguje v prípade polyamidových0003 Predmetom prezentovaného vynálezu je poskytnúť zhášacie termoplastické prostriedky na tvarovanie a predmety, ktoré neobsahujú halogén, založené na polyamidových polyméroch, ktoré sú alebo nie sú spevnené...

Oxidoreduktáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8985

Dátum: 07.01.2004

Autori: Gupta Antje, Zimmer Anke, Bobkova Maria

MPK: C12P 7/42, C12N 9/02

Značky: oxidoreduktáza

Text:

...(1998. Ako príklad sa uvádza postup naenzymatickú výrobu. R-2-hydroxy-4-fenymaslovej kyseliny pomocou D-laktátdehydroqenázy zo stafylokokovej epidermitidy (Industrial Biotransformations, Liese, K. Seelbach, C.Wandrey, WILEY~VCHVerlag, (2000. Nedostatkom koenzýmovej regenerácie formiatdehydrogenázou je malá špecifická aktivita formiatdehydrogenázy (4 až 10 U/mg) a vysoké náklady na Výrobu enzýmu. Tým je z ekonomického hľadiska...

Spôsob výroby netkanej textílie zo sklených a celulózových vlákien v katiónovom médiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1888

Dátum: 07.01.2004

Autori: Droux Michel, Desaint Jean Carl

MPK: D21H 13/00

Značky: výroby, médiu, netkanej, vlákien, sklených, celulózových, spôsob, katiónovom, textilie

Text:

...1 až 4 miIiIitramianiónového titračného roztoku s koncentráciou 10 ° N, a ďalej- stupeň tepelnej úpravy v sušiacom zariadení.0009 Podľa tohto vynálezu je procesná voda katiónová prinajmenšom V okamihu, kedy sa do nej začínajú pridávať vlákna. Výhodne procesná voda a rovnako tak aj disperzia, ktorá ju obsahuje, zostávajú katiónové prinajmenšom až do okamihu priechodu tvarovacej textílie. Pri kontinuálnom postupe, pri ktorom sa recykluje...

Zariadenie na upevnenie strmeňa kotúčovej brzdy na príslušný otočný čap kolesa, najmä pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1584

Dátum: 07.01.2004

Autor: Livolsi Loic

MPK: F16D 55/02, B60T 1/00

Značky: motorové, kotúčovej, kolesa, zariadenie, príslušný, brzdy, najmä, upevnenie, strmeňa, vozidla, otočný

Text:

...teraz sa pozrieme na niekoľko známych uskutočnení, pri ktorých sa oddelí sila potrebná na udržanie strmeňa a sila brzdného momentu, pričom skrutky stále plnia tú funkciu, že uchytávajú strmeň, no využíva sa iné technické riešenie, na ktoré pôsobí brzdný moment.0012 V ďalšej časti textu sú súčiastky, podobné rôznym súćiastkam uvedeným na obrázkoch 1 a 2,označené rovnakými číslami a tie nebudú ďalej opísané.0013 Na obrázku 3 je strmeň 6...

Spôsob plnenia plynovej kapsuly a naplnená kapsula, vytvorená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1061

Dátum: 07.01.2004

Autor: Barrett Michael Anthony

MPK: F17C 13/00

Značky: kapsuly, spôsob, plnenia, plynovej, spôsobom, naplnená, týmto, kapsula, vytvorená

Text:

...uzatvorenia kapsuly.Na vytváranie zváraného tesného uzatvorenia nádoby môže byť napríklad použitý spôsob podľa EP-A-0947760, ato svýnimkou, že prvé stlačenie vytvárané vhrdle nádobky môže byť uskutočnené včasti drieku nádobky. ktorá je na výstupnej strane od zátkového člena vzhľadom ktelu nádobky, takže po stlačení môže byť uskutočnené v podstate bez prítomnosti plneného plynu v bode stlačenia. Možnosť prenikania plneného plynu do okolia...

Zariadenie na ovládanie plniacich striedavých ventilov piestových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 950

Dátum: 07.01.2004

Autori: Schön Helmut, Keller Kai-uwe

MPK: F01L 13/00

Značky: piestových, plniacich, striedavých, ventilov, zariadenie, motorov, ovládanie

Text:

...zariadenia. To znamená, že väzbové sily v systéme je potrebné udržať na čo najnižšej úrovni, čo je súčasne výhodné pre redukovanie trecích síl.Táto úloha bola vyriešená zariadením so znakmi patentového nároku l alebo patentového nároku 8.Stvámením obrysov podieľajúcich sa na vačkovom klbe je možné v určitých medziach voľne určiť smer sily. Zaradením bodu obratu podľa vynálezu do jedného zo zúčastnených obrysov je vačkový kĺb vytvorený...

Spôsob výroby rekombinantných polyklonálnych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 920

Dátum: 07.01.2004

Autori: Wiberg Finn, Yang Chiou-ying, Coljee Vincent, Haurum John, Sharon Jacqueline

MPK: C07K 14/435, A61K 38/17, A61K 39/395...

Značky: proteínov, rekombinantných, výroby, polyklonálnych, spôsob

Text:

...zvierat sa objavily aj nove prístupy tvorby ľudských imunoqlobulinov. Boli vytvorené transqenne mysi nesúce lokusy ľuských imunoglobulínov (USPatent Č. 6111166). Tieto mysi produkujú plne ľudskéimunoglobulíny a obvyklými imunizačnými technikami môžu byť vytvorené protilátky proti špecifickým cieľom. Väčšie výťažky protilátok sú však obmedzené V dôsledku relativne malej veľkosti myší. Aj väčšie zvieratá boli vytvorené ako transgenne...