Archív za 2003 rok

Strana 88

Spôsob spracovania olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283180

Dátum: 28.01.2003

Autori: Deguitre Joanés Pierre, Stingre Maurice

MPK: C09K 3/32, G21F 9/18

Značky: rozpúšťadiel, olejov, látkami, vykonávanie, zariadenie, kontaminovaných, spôsob, spracovania, radioaktívnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje krok vystavenia olejov a rozpúšťadiel pôsobeniu vybraných mikroorganizmov za prítomnosti vzduchu a objemu vody, krok prípravy objemu vody, ktorá má charakteristiky týkajúce sa obsahu kyslíka, pH a redox potenciálu krok pridania objemu olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami do tohto objemu vody, krok pôsobenia mikroorganizmov na vsádzku olejov a rozpúšťadiel krok odobratia aspoň časti spracovávanej zmesi...

Hydroxyderiváty a polyhydroxyderiváty kumarínu, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283173

Dátum: 28.01.2003

Autori: Trkovnik Mladen, Ivezić Zrinka

MPK: C07F 11/00, C07D 311/04

Značky: kumarinů, spôsob, polyhydroxyderiváty, použitie, hydroxyderiváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené zlúčeniny kumarínu kondenzované s dialdehydmi alebo aldehydkyselinami, ktoré majú všeobecné vzorce (I), (II), (III) a (IV), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v nároku 1 sa pripravujú kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca (V) s významom substituentov uvedených v nároku 10 v etanole alebo v ľadovej kyseline octovej s dialdehydmi alebo s aldehydkyselinami vzorcov (VI), (VII), (VIII) a (IX). Hydroxyderiváty a...

Zariadenie na ovplyvnenie biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283156

Dátum: 28.01.2003

Autor: Kafka Wolf

MPK: A61N 2/02

Značky: zariadenie, biologických, ovplyvnenie, procesov

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov (1) riadi vhodnými prúdovo-napäťovými priebehmi generátor poľa (2) tak, aby pulzujúce elektrické alebo elektromagnetické pole pozostávalo z väčšieho počtu charakteristicky formovaných impulzov (10) z hľadiska ich časového amplitúdového priebehu. Jednotlivý impulz vzniká preložením radu impulzov kratšej doby, rôznej formy a rôzneho časového priebehu na základný impulz, ktorý rastie alebo klesá podľa exponenciálnej funkcie.

Reaktívne riedidlá a nátery, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 488

Dátum: 28.01.2003

Autori: Oostveen Everardus Arnoldus, Van Haveren Jacco, Gillard Michel, Weijnen John

MPK: C09D 167/08

Značky: reaktívne, riedidlá, obsahujú, nátěry

Text:

...uskutočnenia, uhľohydráty modiñkované mastnými kyselinami pre použitie podľa tohto vynálezu sa môžu získať reakciou (i) najmenej jedného uhľohydrátu a (ii) mastnej kyseliny, jej alkylesteru, alebo jej derivátu, a ďalšou acetyláciou produktu tejto reakcie napríklad anhydridom kyseliny octovej.0014 V uskutočnení tohto vynálezu, uhľohydráty modiñkované mastnými kyselinami pre použitie podľa tohto vynálezu sa môžu získať transesteriñkáciou...

Peptidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283150

Dátum: 28.01.2003

Autori: Bylund Ruth Elvy, Gustafsson Nils David, Antonsson Karl Thomas, Nilsson Nils Olov Ingemar

MPK: A61K 38/55, C07C 257/18, C07C 257/16...

Značky: prípravok, použitie, deriváty, přípravy, peptidové, spôsob, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Kompetitívne inhibítory trypsínu podobných serín proteáze, ich príprava, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné zložky a použitie zlúčenín ako trombínových inhibítorov, antikoagulantov a protizápalových činidiel a liečenie chorôb s nimi spojených, vzorca (I): A1-A2-NH-(CH2)n-B-D, kde A1 predstavuje štruktúrny fragment vzorca (IIa), (IIb), (IIc), A2 predstavuje štruktúrny fragment vzorca (IIIa), (IIIb), (IIIc), B...

Dvere s vylepšenými horizontálnymi segmentmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7145

Dátum: 27.01.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E06B 3/32

Značky: dveře, vylepšenými, segmentmi, horizontálnymi

Text:

...spodných horizontálnych koncových prvkoch.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0018 Charakteristické znaky predloženého vynálezu sa lepšie vysvetlia nasledujúcim opisom výhodného uskutočnenia, ktore nie je výlučným príkladom, s odkazom na priložené výkresy,pričom- obr. l znázorňuje samčí a samíčí spojovací článok podľa predloženého vynálezu- obr. 2 a 3 znázorňujú príklady vrchných a spodných panelov~ obr. 4 znázorňuje variant závesu podľa...

Páska na držadlo s gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5515

Dátum: 27.01.2003

Autor: Yu Tsai-yun

MPK: B62K 21/00, A63B 49/02, B25G 1/00...

Značky: páska, držadlo, gélom

Text:

...má vnútornú plochu 21 a vonkajšiu plochu 22, a elastickú vrstvu 30 prilepenú k celému povrchu vnútornej plochy 21 základnej vrstvy 20. Základná vrstva 20 je vyrobená z tkaniny. V tomto uskutočnení má základná vrstva 20 hrúbku približne 1,2 mm. Elastická vrstva 30 je vyrobená zo silikónového gélu, takže táto elastická vrstva spája výhody vysokej pružnosti a primeranej Iepkavosti. Pri Iepení umožňuje priľnavá sila gélu dobré priľnutie...

Liečenie reumatoidnej artritídy pomocou imatinibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4109

Dátum: 27.01.2003

Autor: Joensuu Heikki

MPK: A61K 31/506, A61P 19/00

Značky: imatinibu, pomocou, artritídy, reumatoidnej, liečenie

Text:

...kombináciu ZLÚČENINY I a azatioprínu, leflunomidu, celecoxibu aTeraz bolo prekvapujúco preukázané, že RA môže byť úspešne liečená ZLÚČENINOU I vo forme jej monometánsulfonátovej soli, ked je monometánsulfonátová soľ ZLÚČENINY Ipodávaná v dennej dávke zodpovedajúcej 100 až 1000 mg ZLÚČENINY I.-ylamino)fenylbenzamid, ktorý má vzorec IPríprava 4-(4-metylpiperazín- l -ylmetyl)-N-4-metyl-3 -(4-pyridín-3 -yl)pyrimidín-2-ylamino)fenylbenzamidu je...

Substituované metylénamidové deriváty ako modulátory proteín tyrozín fosfatáz (PTPs)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9986

Dátum: 27.01.2003

Autori: Pittet Pierre-andré, Bombrun Agnes, Gerber Patrick, Gonzalez Jerome, Swinnen Dominique

MPK: A61P 3/10, A61K 31/16, C07C 233/56...

Značky: proteín, deriváty, ptps, metylénamidové, substituované, modulátory, fosfatáz, tyrozín

Text:

...obezity v dôsledku leptínovej rezistencieNiekolko malých molekúl bolo navrhnutých ako inhibitory PTPs, okrem iného vo W 0 02/18321. Tento dokument opisuje rôzne inhibitory proteín tyrozín fosfátu na báze amino(oxo)octovej kyseliny. W 0 01/19830 opisuje rôzne dalšie inhibitory proteín tyrozln fosfatáz na báze amino(oxo)octovej kyseliny.Podstata vynálezu Predložený vynález sa týka substituovaných metylénamidových derivátov vzorca (l)ako aj...

Spôsob a usporiadanie na odvlhčenie steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2920

Dátum: 27.01.2003

Autori: Arnold Manfred, Fischer Martin

MPK: E04B 1/70

Značky: spôsob, usporiadanie, stěny, odvlhčenie

Text:

...len niekedy pripojené na elektródy,nie je to trvalé striedavé napätie, nevznikajú žiadne trvalé elektro magnetické polia so zlým účinkom na kovové predmety v stene alebov okoli. Tým nie je ani zapríčinená žiadna prídavná korózia takých kovových častí. Poprítom sa môže v dôsledku rovnomerného odvádzania vody s krátkodobým ochudobnením iónov zamedziť hojným povrchovým výkvetom v murive, alebo sa tieto aspoň môžu udržiavať malé. 0011...

Protišmyková reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1790

Dátum: 27.01.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: reťaz, protismyková

Text:

...materiálu. Konce napínacieho lanka sa dajú navzájom spojit hrdlovým spojom so závitom, pričom napinacie lanká môžu byť ďalej napnuté pomocou vždy priradeného hrdlovéhoNevýhodné na známych protišmykových reťaziach je predovšetkým, že s uzatváracími dielcami, ktoré slúžia na uzatvorenie a otvorenie upinacieho zariadenia, sa da ťažkomanipulovať. Okrem toho je demontáž známych zariadení ťažká, pretože na uvoľnenieuzatváracich dielcov sa musí...

Nové heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8720

Dátum: 27.01.2003

Autori: Rowlands David Alun, Fromentin Claude, Lampilas Maxime, Aszódi József

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4995, A61K 31/439...

Značky: inhibitory, aktívne, heterocyklické, nové, zlúčeniny, beta-laktamáz

Text:

...dvojväzbovú skupinu -C(O)-B- pripojenú k atómu dusíka atómomuhlíka, B predstavuje dvojväzbovú skupinu -O-(CH 2)~ pripojenú ku karbonylu atómom kyslíka, skupinu -NRg-(CH 2)« alebo -NRg-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NRg-(CH 2) je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, OY 2, Ya,OCHZCHZSOmR, OSlRaRbRC a SiRaRbRc zvyškom, a v pripade -NRa-O- je vybrané zo...

Spôsob extrakcie, čistenia a enzymatickej úpravy sójovej 7S globulínovej alfa´ štruktúrnej podjednotky na použitie ako hypocholesterolizujúcej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1362

Dátum: 27.01.2003

Autori: Duranti Marcello, Morazzoni Paolo

MPK: A23J 3/00, A23J 1/00, A23L 1/305...

Značky: extrakcie, úpravy, enzymatickej, spôsob, látky, alfa´, sójovej, čistenia, podjednotky, hypocholesterolizujúcej, štruktúrnej, globulínovej, použitie

Text:

...sa oddelí a spracujc s organickými rozpúšťadlami, ktoré zrážajú proteíny, výhodne s chladným acetónom. Acetón sa použije v objeme V rozmedzí od 2 do 5 nádobku objemu frakcie, výhodne 3 až 4 násobok objemu, pri teplote v rozmedzí medzi -10 a -30 °C, výhodne medzi -l 5 a -20 °C. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa použije trojnásobný objem acetónu pri -20 °C. Výsledný precipitát sa oddelí odstredením, znova suspenduje v etanole,...

Heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14973

Dátum: 27.01.2003

Autori: Rowlands David Alun, Lampilas Maxime, Fromentin Claude, Aszódi József

MPK: A61K 31/55, A61K 31/439, A61K 31/4995...

Značky: zlúčeniny, beta-laktamázy, heterocyklické, aktívne, inhibitory

Text:

...alebo -NRa-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NR 5-(CHg)- je vybranézo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, 0 Y 2, Ya,OCHgCH 2 SOmR, OSiRaRbRc a siRaRbRc zvyškom, a v prípade -NRa-Ó- je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom, R, Y, Y 1, Yz, Y 3 a SiRaRbRc zvyškom, Re,R 1, a Rc predstavujú jednotlivo lineárny alebo rozvetvený alkylový zvyšok obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka alebo...

Úprava obalu potravinárskeho produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 907

Dátum: 27.01.2003

Autor: Beguinot Roger François

MPK: B65D 43/16, A47G 19/00

Značky: produktů, úprava, obalů, potravinářského

Text:

...je veľmi atraktívna vzhľadom na to, že celý povrch veka a údaje, ktoré obsahuje, sú viditeľné táto úprava obalu takto nevyžaduje žiadny dodatočný nosič v prípade uloženia v obchodoch na regáloch alebo na dopredných lineárnych nosičoch.Produkt môže byt rovnakým spôsobom uložený u kupujúceho.V rámci výhodného uskutočnenia úpravy obalu podľa vynálezu sú nožičky zhotovené v mieste spojenia ramena a obruby. Toto uskutočnenie stabilizuje...

Automaticky ovládateľná brána, najmä zdvíhacia brána a spôsob jej ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 667

Dátum: 27.01.2003

Autor: Petra Rejc

MPK: E05F 15/20, E06B 9/80

Značky: najmä, automatický, zdvíhacia, brána, ovladatelná, ovládania, spôsob

Text:

...hlásenia dosiahnuť rovinu otvoru zatvárajúcej sa brány alebo zatvárajúcich sa dverí. Okrem toho majú hore nad otvorom brány alebo dverí umiestnené hlásiče pohybu nevýhodu, žeV malej vzdialenosti pred rovinou otvoru sú detekčné lúčehlásiča približovania nasmerované Veľmi strmo nadol na odstavnú plochu, ktorú treba sledovať a preto horizontálna rýchlosť prekážky, ktorú treba zaregistrovať, alebo osoby, ktorú treba zaregistrovať, má už len...

Spôsob izolácie salinomycínu z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283167

Dátum: 27.01.2003

Autori: Lucina Dušan, Jakubčová Mária, Ivanič Pavol, Bošanský Miloš, Borošová Gabriela

MPK: C12P 17/12, A61K 31/435

Značky: spôsob, pôdy, salinomycínu, izolácie, vyfermentovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie salinomycínu, pri ktorom sa získa granulovaný produkt. Postup izolácie spočíva v tom, že sa vyfermentovaná pôda salinomycínu upraví do kyslej oblasti pH. K upravenej vyfermentovanej pôde sa pridá inertný filtračný prostriedok, výhodne kremelina, zeolity, drevitá múčka, respektíve ich zmes, v množstve 5 až 20 % na objem vyfermentovanej pôdy. Biomasa sa oddelí filtráciou a postupuje cez granuláciu do fluidnej sušiarne,...

Kord vyrobený z mnohovláknovej aramidovej priadze s vysokou odolnosťou proti únave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5383

Dátum: 25.01.2003

Autori: Lange De Pieter, Otto Marcin Jan

MPK: D01F 11/00, C08J 5/04, D01F 6/60...

Značky: odolnosťou, mnohovláknovej, vyrobený, únavě, aramidovej, priadze, proti, vysokou

Text:

...približne 1 až 100 , výhodne 5 až-3 25 , vypoćltaných na hmotnosť glycidyl- alebo polyglycidyléteru. Špecifickejšie príklady sú zmesi obsahujúce di- a/alebo triglycidyléter glycerolu alebo polyglycidyléter polyglycerolu, piperazin,ímidazol a etylénglykol. Množstvo imídazolu, ktoré má byť obsiahnuté v takejto zmesi, je v rozsahu od 1 do 100 , výhodne od 10 do 40 , vypoćítané na hmotnosť di- a/alebo polyglycidyléteru. 0011 Podľa vynálezu...

Spôsob výroby viacdielneho nosného systému, predovšetkým strešnej lišty vozidla, a zodpovedajúci nosný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2346

Dátum: 25.01.2003

Autor: Binder Hans

MPK: B60R 9/00

Značky: viacdielneho, vozidla, zodpovedajúci, spôsob, výroby, systému, lišty, strešnej, systém, nosného, nosný, predovšetkým

Text:

...eloxovaním. Aj tento spôsobvýroby jednodielnej lišty je nevýhodný, pretože výroba lištyz jednodielneho polotovaru je výrobne technicky pomerne nákladná a predpokladá relatívne vysoké investície v oblasti nutných výrobných zariadení a nákladov na nástroje. V porovnaní s viacdielnou lištou dôjde v rámci výroby polotovaru k podstatnému zdraženiu výroby o viac ako 35 . Navyše sú u jednodielneho polotovaru možnosti ohľadne jeho tvarového...

Spôsob výroby baliacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1921

Dátum: 25.01.2003

Autor: Morton-finger Jürgen

MPK: B29C 47/10

Značky: výroby, baliacej, spôsob, pásky

Text:

...materiálu. Do rámca vynálezu spadá predovšetkým to, že PETodpadový materiál použitý podľa vynálezu pochádza z použitých PET-fliaš. S výhodou sa tieto použité PET-fľaše drvia, takže vzniknú takzvané PET-vločky, ktoré sa s výhodou použijú v rámci spôsobu podľa vynálezu. PETodpadový materiál však môže pochádzat aj z použitých PETfólií. V zásade môže byt pri tomto spôsobe použitý aj prvotný PET. Zvláštny význam má pri spôsobe podľa...

Spôsob výroby mnohovláknovej aramidovej priadze s vysokou odolnosťou proti únave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1629

Dátum: 25.01.2003

Autori: Lange De Peter, Otto Marcin Jan

MPK: D01F 6/60, D01F 11/00, C08J 5/04...

Značky: odolnosťou, spôsob, priadze, mnohovláknovej, výroby, aramidovej, vysokou, únavě, proti

Text:

...z vytvrdeného produktu zmesi, ktorá obsahuje epoxyzlúčeninu a najmenej jedno alkalické vytvrdzovacie činidlo v prítomnosti alebo neprítomnosti jedného alebo viacerých katalyzátorov. Epoxy-zlúčenina, ktorá sa má používať, je výhodneglycidyléter polyvalentného alifatického alkoholu, ako je butándiol, propándíol, etylénglykol,glycerol a polyglycerol a ich zmesi. Zvlášť výhodné sú di- a/alebo tri-glycidyléter glycerolu a polyglycidyléter...

Sedatívne hypnotiká s krátkym účinkom určené na anestéziu a utlmovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10457

Dátum: 24.01.2003

Autori: Bolton Jennifer, Jenkins Thomas, Axt Sabine

MPK: A61P 23/00, C07C 235/20, A61K 31/216...

Značky: krátkým, anestéziu, účinkom, určené, utlmovanie, sedatívne, hypnotika

Text:

...3 tvoria spolu s atómom dusíka, ku ktorému sú pripojené, heterocyklický kruh s 5 až 7 atómami asubstituentR 4 je vybraný zo skupiny obsahujúcej (Cq-Ce)alkylpričom súčet atómov v substituentoch R 1, R 2, R 3 a R je väčší ako 7.0007 Medziprodukty užitočné pri príprave zlúčenín vzorca l majú(ĺĺ) kde substítuenty R a R sú definované vyššie a substituent R 5 je vodík alebo hydroxyl. V ďalšom aspekte vynález poskytuje zlúčeninu vzorca Il, v ktorej...

Prietržový implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9654

Dátum: 24.01.2003

Autori: Schöpf Christoph, Zätsch Steffen

MPK: A61F 2/00

Značky: prietržový, implantát

Text:

...menej cudzorodého materiálu a navyše sa ušetria značné náklady. Implantát je ďalej maximálne odolný voči infekciám a vtele necestuje, nakoľko má rovnakú biomechaniku ako samotná brušnástena. Implantát môže byť implantovaný vbezprostrednom kontaktesvnútornostami, bez toho aby spôsobil podráždenie alebo zrast. Prestavba implantátu na väzivové tkanivo prebieha v rámci hojenia rany, takže existuje lenmalé riziko návratu ochorenia.0012 implantát...

Depotný liek, nosné materiály na depotný liek a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2526

Dátum: 24.01.2003

Autori: Köhler Berthold, Reich Gabriele

MPK: C08G 81/00, A61K 9/16, A61K 9/00...

Značky: liek, depotný, spôsob, nosné, materiály, výroby

Text:

...hydrolytickému rozkladuV dôsledku toho sa V literatúre ako polyestery uprednostňujú nerozpustnê polymêry, napriklad polylaktidy,ktoré sa vo vodnom prostredí odbúravajú podstatne pomalšie. Pri biologickom odbúravaní polylaktidov však vznikajú protóny vo vodnom roztoku, ktoré môžu narušovať stálosť farmakologických účinných látok a najmä môžu viesť k ich odbúraniu alebo k ich denaturácii.Pri čistých polylaktidových časticiach sa uskutočňuje...

Terapeutický kryt na oko a očné viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8913

Dátum: 24.01.2003

Autor: Fuller John Robert

MPK: A61F 9/02, A61F 9/007, A61F 7/00...

Značky: terapeuticky, viečko, očné

Text:

...je možné vytvorit v ktorejkoľvek stene rámu smerujúccj mimo komory tak, aby sa zabránilo zahmleniu šošoviek rámu okuliarov.0013 Stupeň efektivity zariadenia, tak ako je opísaný v hore uvedenej špecilikáciipatentu USA, je však obmedzený a cieľom súčasného stavu vynálezu je navrhnúť vylepšené Zariadenie na liečbu suchých očí a súvisiacich stavov.0014 V zmysle súčasnej formy vynálezu, navrhované terapeutické zariadenie existuje tak, ako je...

Spôsob sťahovania znečisťujúcich látok, hlavne uhľovodíkov, z hladín podzemných vôd a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1218

Dátum: 24.01.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B09C 1/00, E21B 43/34, B01D 17/02...

Značky: sťahovania, uhľovodíkov, hlavne, látok, podzemných, znečisťujúcich, uskutočnenie, zariadenie, hladin, spôsob

Text:

...podzemných vôd. V tomto smere môžeme citovať dokumenty WO00/03095, US patenty č. 5 945 973 a 5 928 520, ktoré popisujú zariadenie na sťahovanie uhľovodíkov pásovými zbernými kolektormi.0012 Existujú aj iné systémy s plavákmi, používané na sťahovanie nečistôt z otvorených vodných plôch, ktoré je možné nájsť na stránke www.foilex.com. Veľký priemer takýchto zariadení však neumožňuje V ekonomicky prijateľných podmienkach ich použitie na...

Združená veterná turbína rotujúca okolo vertikálnej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1056

Dátum: 24.01.2003

Autor: Thomas Robert Nason

MPK: F03D 3/00

Značky: vertikálnej, rotujúca, veterná, turbina, okolo, združená

Text:

...rotora. Záťaž na horné ložisko je dostatočne nízka na to, aby ložisko vydržalo po dobu životnosti turbíny. Spodné ložisko je umiestnené tak, že môže byť jednoducho vyňaté za účelom výmeny náboja. Podporné spodné ložisko sa môže voľne pohybovať horizontálne zapojením jednoduchého rámu guľôčkových ložísk.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, braného v spojitosti so sprievodnými výkresmi, na ktorých3 Obr. l...

Opakovane použiteľný uzáver na nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 542

Dátum: 24.01.2003

Autori: Rupert Marike Hermine Bernadet, Jorgensen Liliana Roman

MPK: B65D 45/00, B65D 43/02

Značky: opakované, použitelný, nádobu, uzáver

Text:

...(neperforovaných) tialmucich sa priečne smerom k obvodu lemu.Výhodne, zárezy a/alebo perforácie sa nachádzajú iba v druhej časti lemu, ale môžu sa nachádzať v oboch, prvej aj druhej časti lemu.Lem je spojený krytom tak, že lem je zasunutý medzi dve oproti usporiadané príruby/pätky.Kryt môže obsahovať stenovú časť nasadajúcu na vnútomý povrch nádoby určený jej bočnou stenou, uvedená stenová časť a lem vymedzujú dutinu pre uvedenú obrubu...

Derivát piperidinylmetyloxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283177

Dátum: 24.01.2003

Autori: Gottschlich Rudolf, Seyfried Christoph, Prücher Helmut, Leibrock Joachim, Bartoszyk Gerd

MPK: C07D 413/06, A61K 31/42

Značky: spôsob, farmaceutický, přípravy, použitie, ktorý, obsahuje, derivát, prostriedok, piperidinylmetyloxazolidinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je 5-[4-(4-fluórbenzyl)-piperidin-1-ylmetyl]-3-(4- hydroxyfenyl)oxazolidón-2-on vzorca (I) a jeho fyziologicky prijateľné soli. Uvedený derivát má psychofarmakologické a neuroleptické pôsobenie a je vhodný na výrobu farmaceutických prostriedkov, najmä na ošetrovanie schizofrénie. Opísaný je tiež spôsob jeho prípravy.

Potrubie so stenou rúrky, ktorá má možné miesto netesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283176

Dátum: 24.01.2003

Autori: Bergmann Heinz, Hejtmann Alexander

MPK: F16L 55/00, F17D 5/02

Značky: možné, potrubie, rúrky, ktorá, netěsnosti, miesto, stěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri potrubí (1) so stenou rúrky, ktorá má možné miesto (2) netesnosti a s odrazným štítom (4) premosťujúcim miesto (2) netesnosti, na ochranu vstavieb pred prúdom média (M), vystupujúcim z miesta (2) netesnosti, sú cez možné miesto (2) netesnosti na stene rúrky upevnené potrubné členy (6) na vymedzovanie polohy usporiadanej vo vzájomnom odstupe od seba v smere (10) potrubia. Na odraznom štíte (4) sú upevnené pridržiavacie zariadenia (5), ktoré...

Deriváty chinazolínu, spôsoby ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283175

Dátum: 24.01.2003

Autori: Stokes Elaine Sophie Elizabeth, Thomas Andrew Peter, Johnstone Craig, Lohmann Jean-jacques Marcel, Clayton Edward, Hennequin Laurent François André

MPK: C07D 239/94, C07D 401/12, A61K 31/505...

Značky: deriváty, prostriedok, obsahuje, farmaceutický, ktorý, spôsoby, chinazolinu, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty chinazolínu všeobecného vzorca (I), kde m je celé číslo od 1 do 2, R1 je vodík, hydroxy, halogén, nitro, trifluórmetyl, kyano, C1-3alkyl, C1-3alkoxy, C1-3alkyltio alebo -NR5R6, kde R5 a R6, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú vodík alebo C1-3alkyl R2 je vodík, hydroxy, halogén, metoxy, amino alebo nitro, R3 je hydroxy, halogén, C1-3alkyl, C1-3alkoxy, C1-3alkanoyloxy, trifluórmetyl, kyano, amino alebo nitro, X1 je -O-, -CH2-, -S-,...

Spôsob prípravy 2-(2,4-dihydroxyfenyl)-4,6-bis (2,4-dimetylfenyl)-s-triazínu a spôsob prípravy medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283174

Dátum: 24.01.2003

Autori: Holer Martin, Kaufmann André, Orban Ivan

MPK: C07D 251/24

Značky: spôsob, 2,4-dimetylfenyl)-s-triazínu, přípravy, 2-(2,4-dihydroxyfenyl)-4,6-bis, medziproduktu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-(2,4-dihydroxyfenyl)-4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-s-triazínu vzorca (I), ktorý spočíva v tom, že sa nechá reagovať kyanúrchlorid vzorca (II) pri teplote 0 až 110 °C v prítomnosti Lewisovej kyseliny v pomere 2,3 až 3,0 mol Lewisovej kyseliny na 1 mol použitého kyanúrchloridu v prítomnosti aspoň jedného inertného chlórovaného aromatického rozpúšťadla s 1,3-xylénom vzorca (III) v pomere 2,1 až 2,5 mol zlúčeniny vzorca (III) na 1 mol...

Obal zatvárateľný skrútením a spôsob balenia produktov pomocou tohto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283172

Dátum: 24.01.2003

Autori: Vanoppre Raymond, Daelmans Eddy

MPK: B65D 75/10

Značky: pomocou, balenia, tohto, spôsob, obalů, zatvárateľný, produktov, skrútením

Zhrnutie / Anotácia:

Obal pozostáva z fólie určenej na zatváranie aspoň jedným skrútením (22), pričom fólia na vnútornej strane vzhľadom na produkt (16), ktorý sa má zatvoriť, zahŕňa za studena spájateľný povlak nanesený vo dvoch pozdĺžnych pruhoch (12, 14) na obidvoch stranách produktu (16), ktorý sa má zabaliť s cieľom ponechať uvedené skrútenia. Táto fólia má ďalej aspoň jeden priečny dodatočný pruh (24, 26) za studena spájateľného povlaku, ktorý je nanesený...

Zariadenie na rozdeľovanie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 283171

Dátum: 24.01.2003

Autori: Barnard Boyd, Ragland

MPK: H05B 3/00, H05B 3/06

Značky: zariadenie, rozdeľovanie, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie tepla obsahuje zdroj (2) tepla a súvrstvie (3) vrstiev na vydávanie tepla konvenciou. Vrstvy (4, 5) súvrstvia (3) sú z kovovej fólie, sú v súvrství (3) uložené jedna nad druhou a s odstupom od seba, pričom zdroj (2) tepla je lokalizovaný a sústredený zdroj, zapuzdrený medzi vrstvami (4, 5) z kovovej fólie, z ktorých na jednej strane zdroja (2) tepla leží viac vrstiev (4, 5) a na druhej strane zdroja (2) tepla leží...

Spôsob regulácie automatických dverí poháňaných motorom pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283170

Dátum: 24.01.2003

Autor: Theile Ulrich

MPK: H02H 7/085

Značky: spôsob, motorom, automatických, pohonů, dveří, regulácie, poháňaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie a tým teda aj obmedzenie prípustnej sily pôsobiacej v automatických dverách na hlavnej a vedľajšej zatváracej hrane. Toto je dosiahnuté tým, že pred každým pohybom dverových krídel je vykonané preskúšanie systému pohonu. Pritom je predovšetkým preskúšaná skutočná hodnota (6) motorového prúdu v nábehovej fáze, ktorá je porovnaná s v pamäti uloženou motorovou charakteristikou.

Spôsob výroby rekombinantných proteínov v E. coli pomocou fermentácie s vysokou hustotou buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283169

Dátum: 24.01.2003

Autori: Strittmatter Wolfgang, Knüpfer Uwe, Kujau Marian, Riesenberg Dieter, Horn Uwe, Matzku Siegfried, Wenderoth Rolf

MPK: C07K 16/28, C12N 1/21, C12N 15/72...

Značky: pomocou, výroby, hustotou, buniek, proteínov, vysokou, rekombinantných, fermentácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cudzorodého proteínu v bunkách E. coli, ktoré boli transformované cudzorodým génom a indukovateľným plazmidom nesúcim promótor, pomocou buniek s vysokou hustotou cez stupne batch a fed-batch bez zvyčajného obmedzovania rastu substrátmi alebo metabolickými vedľajšími produktmi, izolovaním a vyčistením exprimovaného proteínu z kultivačného prostredia, pričom koncentrácia substrátu vo fed-batch-fáze je regulovaná a/alebo riadená...

Trojblokové kopolyétery, ich použitie a prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283168

Dátum: 24.01.2003

Autori: Cobianco Sandra, Forlini Alberto, Lezzi Alessandro, Gatti Emilio

MPK: C08G 65/00, C08F 216/16

Značky: použitie, obsahom, prípravok, trojblokové, kopolyétery

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa trojblokové kopolyétery všeobecného vzorca (I), v ktorom uvedené symboly majú svoje významy uvedené v opise. Ďalej je opísané použitie uvedenej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na priemyselné ozubené prevody, diferenciálne súkolesia a v olejoch na dvojtaktné motory, ako aj upravujúce zložky na štvortaktné motory a prípravok na mazacie oleje štvortaktných motorov, ktorý obsahuje túto zlúčeninu všeobecného vzorca (I) v množstve od 5 do...

Výstupný koniec plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 283166

Dátum: 24.01.2003

Autori: Červinka František, Koukal Jiří, Brázda Ladislav

MPK: F27B 7/20, F27D 1/18

Značky: plášťa, rotačnej, výstupný, koniec

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupný koniec (60) plášťa (6) rotačnej pece zahrnuje jednak chladiacu sústavu tvorenú vonkajším a vnútorným prstencom (7, 8) na prívod a odťah chladiaceho vzduchu, jednak sústavou koncových segmentov. Tento výstupný koniec (60) plášťa (6) je ďalej vybavený čelne privarenou prírubou (5), ktorá je situovaná do vnútorného priestoru plášťa (6) a s ňou spojenú sústavu vzájomne nezávislých a do seba zapadajúcich horných koncových segmentov (1) a...

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283165

Dátum: 24.01.2003

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 95/00, C08L 1/02, E04D 11/00...

Značky: výroby, lepenky, tekutej, asfaltovej, obsahom, spôsob, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy, kde zmes pozostávajúca z 30 až 50 % obj. jednotiek zhomogenizovaného odpadového kalu s obsahom takzvaného nulového vlákna celulózy, 35 až 60 % obj. jednotiek asfaltobentonitových suspenzií používaných ako spojivo, 8 až 15 % obj. jednotiek plastifikátorov, 3 až 5 % obj. jednotiek vodou riediteľných akrylátových polymérov, kopolymérov alebo disperzných epoxidových živíc a 0,15 až 0,6 %...

17alfa-Fluóralkylsteroidy, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283155

Dátum: 24.01.2003

Autori: Cleve Arwed, Hess-stumpp Holger, Chwalisz Kristof, Schwede Wolfgang, Fuhrmann Ulrike, Schneider Martin, Klar Ulrich, Neef Günter

MPK: C07J 1/00, C07J 41/00, A61K 31/56...

Značky: farmaceutické, obsahujúce, látky, 17alfa-fluóralkylsteroidy, použitie, tieto, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (1) sú antigestagénne účinné steroidy s fluorovaným 17alfa - alkylovým reťazcom. Uvedené zlúčeniny sú súčasťou farmaceutických prostriedkov a je možné ich použiť na výrobu liečiv.