Archív za 2003 rok

Strana 85

Arylmočoviny ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11170

Dátum: 11.02.2003

Autori: Dumas Jacques, Chien Du-schieng, Bjorge Susan, Riedl Bernd, Musza Laszlo, Nassar Ala, Scott William, Lee Wendy

MPK: A61P 11/00, A61P 19/00, A61K 31/44...

Značky: arylmočoviny, inhibitory, kinázové

Text:

...Lung Dis. 1996, 13, 139), alergického respiračného ochorenia (CasaIe et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 15, 35), silikózy (Gossart et al. J. lmmunol. 1996, 156, 1540 Vanhee et al. Eur. Respir. J. 1995, 8, 834), pneumokoniózy u baníkov (Borm et al. Am. Rev. Respir. Dis. 1988, 138, 1589), alveolárneho zranenia (Horinouchi et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 14, 1044), zlyhania pečene (Gantner et al. J. Pharmacol. Exp. Therap....

Bezpečnostné nosné zariadenie pre injekčnú striekačku a zostava takéhoto zariadenia a injekčné striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10310

Dátum: 11.02.2003

Autor: Chevalier Stéphane

MPK: A61M 5/50

Značky: zostava, injekčnú, striekačku, bezpečnostné, zariadenie, takéhoto, zariadenia, injekčné, nosné, striekačky

Text:

...od zadrža~ ných tlačnýclt prostriedkov. Ak tieto tlačnć prostriedky obsahujú pružné prostriedky so známou luhosťtwu. potom sa voľbu maitcriálu náSluVCtl uskutoční v závislosti od zidekvaitncjtvrdosti podľa Short tak, aby bol iUľlOľll/.OVLtllý náraz vnútorného puzdra na pokožku peicientaa aby uvedený nzistavec bol schopný zachytiť dostatočnú časť energie nahromadenej v pružných prostriedkoch.Zariadenie okrem toho výhodne obsahuje...

Zariadenie a stroj na odstredivé rozhadzovanie hnojiva alebo podobných granulovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2843

Dátum: 11.02.2003

Autori: Clochard Daniel, Leveille Lionel

MPK: A01C 17/00

Značky: zariadenie, stroj, granulovaných, rozhadzovanie, hnojiva, podobných, výrobkov, odstředivé

Text:

...vyhadzovacíchlopatiek navyše jednu pomocnú lopatku odnímateľnú alebo sťahovaciu,ktorá má kratšiu dĺžku ako štandardná lopatka, ku ktorej je pripojená, pričom táto pomocná lopatka je nastaviteľná pred túto druhú tak, že zachytáva celý prísun výrobkov, ktoré sú vyklápané pred ňou na disk a hádže ich na jeho okraj tak, aby im zabrániladostať sa na pripojenú štandardnú lopatku.0019 Ak toto zariadenie poskytuje všeobecné uspokojenie pokiaľ...

Orálna formulácia vo forme pevného roztoku vo vode málo rozpustnej účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1567

Dátum: 11.02.2003

Autor: Gorissen Henricus

MPK: A61K 47/32, A61K 47/26, A61K 31/55...

Značky: roztoku, pevného, formě, látky, formulácia, orálna, účinnej, rozpustnej, málo

Text:

...fyzikálnych alebo chemických zmien produktu, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu produktu V priebehuskladovania počas až 5 rokov pri okolitých podmienkach.Malou rozpustnosťou vo vode sa rozumie skutočnosť, žerozpustnosť účinnej látky vo vode je nwnšia ako 1 V 1000.Podľa liekopisných definícii toto zahrnuje látky, ktoré sú zaradené do kategórií veľmi málo rozpustná, prakticky nerozpustná a nerozpustná (USP 24/NF 19, str. 10 január...

Spôsob sieťovania asfaltových kompozic a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1407

Dátum: 11.02.2003

Autori: Cavaliere Maria Grazia, Rached Moises Cisneros, Mazzoine Edward

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00, C08L 95/00...

Značky: týmto, spôsob, vyrobený, kompozic, výrobok, spôsobom, sieťovania, asfaltových

Text:

...ale neeliminuje sa,pokiaľ je koncentrácia nižšia.Nízke koncentrácie siry, rádovo 0,013 alebo nižšie na každé percento polyméru sú tiež nepredvídateľné, Vniektorých prípadoch dané percento poskytuje dobréVšetky tieto varianty môžu nastávať nepredvidateľne,hoci kvalita suroviny a prevádzkové podmienky zostávajú konštantné. Predpokladá sa, že variácie súvisia najma s nedostatkom reprodukovateľnosti V pripade spôsobu sieťovania síry, pokiaľ sa...

Použitie legovanej ocele ako materiálu pre rúry na výrobu tlakových nádob, alebo ako materiálu na výrobu tvarovaných dielov v ľahkých oceľových konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1300

Dátum: 11.02.2003

Autori: Marks Franz, Säuberlich Thomas, Hartmann Rainer, Grundmeier Georg, Beer Gerhard

MPK: C22C 38/00

Značky: ľahkých, použitie, ocele, konštrukciách, nádob, rúry, tlakových, materiálů, legovanej, výrobu, tvarovaných, dielov, oceľových

Text:

...oceli s pevnosťou v ťahu Rm 600 N/mmž,medzou klzu v ťahu Rp 0,2 400 N/mm 2 a ťažnosťou A 5 20 je základná pevnosť príliš nízka. Zvýšenie pevnosti sa sice dá dosiahnut vyšším stupňom tvárnenia, s týmto sa však pri celom rade súčiastok, najmä pri výrobe vozidiel,neuvažuje. l pri tomto materiáli na výrobu ocele sa pri vysokoteplotnompozinkovaní nedá zabrániť značným štrukturálnym zmenám.0012 Pri materiáli na výrobu ocele známom ako...

Sorafenib tozylát na liečenie ochorení charakterizovaných abnormálnou angiogenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14857

Dátum: 11.02.2003

Autori: Scott William, Elting James, Hatoum-makdad Holia, Dumas Jacques

MPK: A61K 31/44, A61P 17/06, A61P 19/02...

Značky: liečenie, charakterizovaných, ochorení, angiogenézou, sorafenib, tozylát, abnormálnou

Text:

...angiogenézu, sa môže podávať pacientovi vo forme intravenóznej, intramuskulárnej, subkutánnej alebo parenterálnej dávky, ktorá môže byt v rozsahu od 0,1 do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pacienta.-3 0020 uskutočnenie predkladaného vynálezu je liečba ochorení u ludí a/alebo iných cicavcov,ktoré sú sprostredkované signálnou transdukčnou dráhou indukovanou VEGF, ktorá zahŕňa podávanie zlúčeniny používanej v tomto vynáleze človeku alebo inému...

Tepelná dýza na zváranie švov na podlahe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 771

Dátum: 11.02.2003

Autor: Martinez Leo

MPK: B29C 65/10

Značky: tepelná, podlahe, zváranie, dýza, švov

Text:

...typicky vytvorenú z dobre vodivého materiálu, ako je med alebozliatina medi, a ktorý zahrnuje držiak zváracej dýzy. Držiak zváracej dýzy vychádza smerom vpred pozdĺž pozdĺžnej osi telesa a má tvar úzkej rúrky. Tento typ adaptéra je odborníkmi častonazývaný tužkový adaptér. Na držiak zváracej dýzy sa nasunie dutá Zváracia dýza.Zváracia dýza obvyklej prenosnej ručnej zváracej pištole zahrnuje dutú valcovú objímku,ktorá sa nasadí na držiak...

Systém a spôsob plnenia stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7217

Dátum: 10.02.2003

Autori: Farese David John, Cohen Joseph Perry

MPK: F17C 7/00

Značky: plynů, spôsob, systém, stlačeného, plnenia

Text:

...generuje signál pomerného naplnenia nádrže v . kde naplnenie nádrže v je pomer hustoty plynu v plnenej nádrži k hodnote hustoty plnej nádrže.0012 Do systému možno zahrnúť tiež chladiaci systém na chladenie plynu vystupujúceho zo zdroja stlačeného plynu pred vstupom plynu do nádrže. Tak uvedený chladiaci systém môže-3 využívat mechanický chladiaci cyklus, napríklad cyklus s použitím fluórovaného uhlovodíka. Alternatívne môže chladiaci okruh...

Optické záznamové médium a spôsob čítania z média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4020

Dátum: 10.02.2003

Autori: Abe Shinya, Tanaka Shin-ichi, Schep Cornelis Marinus, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Ogawa Hiroshi, Yamagami Tamotsu

MPK: G11B 7/00, G11B 7/007

Značky: médium, optické, spôsob, záznamové, media, čítania

Text:

...média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná v informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnejvrstvy. Výhodné vyhotovenia majú BCA značku, ktorá je odolná0008 Na splnenie tejto úlohy má prepisovateľné alebo jeden raz zapisovateľné optické záznamové médium podľa predkladaného Vynálezu orientačnú jamku alebo orientačnú drážku na stopách V oblasti BCA tam, kde sú zaznamenané BCA značky alebo iné...

Použitie extraktov obsahujúcich fytoestrogén selektívne modulujúci beta receptor estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3985

Dátum: 10.02.2003

Autori: Christoffel Volker, Wuttke Wolfgang, Popp Michael, Jarry Hubertus, Spengler Barbara

MPK: A61K 31/00, A61K 36/185, A61P 15/00...

Značky: modulujúci, receptor, extraktov, obsahujúcich, použitie, estrogénu, selektivně, fytoestrogén

Text:

...2.0016 Obr.2 ukazuje krivky potláčania rádioaktívne značeného estradiolu z ER z ľudského endometria pomocou estradiolu (E 2, prázdne symboly) a VAC extraktov (plné symboly). Os y udáva percentuálny podiel (ešte zostávajúcej) väzby rádioaktívne značeného estradiolu na receptor estrogénu. Homá os x označuje koncentráciu E 2, zatiaľ čo spodná os x udáva koncentráciu VAC. Potlačenie, ktoré bolo dosiahnuté s najnižšou koncentráciou testovaných...

Nikotínamidové deriváty použiteľné ako P38 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2972

Dátum: 10.02.2003

Autori: Aston Nicola Mary, Bamborough Paul, Walker Ann Louise

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4418, A61P 11/00...

Značky: inhibitory, deriváty, nikotínamidové, použitelné

Text:

...skupinami.V ďalšom výhodnom uskutočnení je R vybrané zo skupiny zahmujúcej Cíłalkyl, napríklad metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, 1,1-dimetylpropyl, l-etyl-l-metyl-propyl, n-butyl, izobutyl, 1,1 dimetylbutyl, 1,3-dimetylbutyl, 3,3-dímetylbutyl, 2-pentyl alebo l-metylpentyl, voliteľne substituovaný až troma skupinami vybranými zo skupiny zahmujúcej Clualkoxy, najmä Calkoxyskupiny, ako je metoxy alebo t-butoxy, halogén, najmä fluór, a...

Optické záznamové médium a spôsob čítania informácií z tohto média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8521

Dátum: 10.02.2003

Autori: Ogawa Hiroshi, Schep Cornelis Marinus, Abe Shinya Matsushita, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Tanaka Shin-ichi Matsushita, Yamagami Tamotsu

MPK: G11B 7/005, G11B 7/007

Značky: čítania, tohto, záznamové, spôsob, informácií, optické, médium, media

Text:

...pričom informačná vrstva na zaznamenávanieinformačného siqnáu v hlavnej informačnej oblasti je vytvorená aj V podružnej informačnej oblasti a informácia o identifikácii média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná V informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnej vrstvy. Výhodné vyhotovenia EP 1 l 52 402 A 1majú BCA značku, ktorá je odolná voči falšovaniu.0008 Prepisovateľné médium na ukladanie...

Nikotínamidové deriváty užitočné ako P38 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8482

Dátum: 10.02.2003

Autori: Walker Ann Louise, Aston Nicola Mary, Bamborough Paul

MPK: A61K 31/4427, A61P 11/00, A61K 31/4418...

Značky: deriváty, užitočné, nikotínamidové, inhibitory

Text:

...môžu byť substituované jednou alebo viacerými 01.6 alkylovými skupinami, napríklad jednou alebo dvoma skupinami metyl. Vjednom uskutočnení uvedené cykloalkylové skupiny môžu byt substituované až štyrmi C 14 alkylovými skupinami, napríklad jednou alebo dvoma skupinami 01.5 alkylovými skupinami, najmä jednou alebo dvoma CM alkylovými skupinami ako je metyl alebo etyl.0009 V texte používané výrazy heteroarylový kruh a heteroaryl sa vzťahujú na...

Titánový implantát nahrádzajúci telesný kĺb obsahujúci jedno alebo viac základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 944

Dátum: 10.02.2003

Autori: Melsom Giles, Hermsen Egidius, Zeggel Peter, Neumann Hans-georg

MPK: A61F 2/36, A61F 2/38, A61F 2/30...

Značky: implantát, obsahujúci, telesný, základných, jedno, titánový, telies, nahrádzajúci

Text:

...bedrový implantát, a Obr. 2 schematicky zobrazuje prstový implantát.Bedrový implantát podľa obrázku l pozostáva zo základného telesa l, ktoré obsahuje vo svojej proximálnej časti oblasť 2, ktorá má byť pevne ukotvená s kosťou. Táto oblasť má výhodnejšie zdrsnený povrch, ktorý je možné vytvoriť opieskovaním hrubozrnným materiálom alebo titánovým povrstvením. Na iniciovanie rastu kosti je výhodné potiahnuť drsný povrch jednou alebo...

Deriváty piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 560

Dátum: 10.02.2003

Autori: Di Fabio Romano, Spada Simone, Tranquillini Maria Elvira, Alvaro Giuseppe

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4985, C07D 471/00...

Značky: piperidinů, deriváty

Text:

...skupinu CH alkyl,R 1 predstavuje 01-4 alkyl,R alebo R 3 nezávisle predstavujú vodik alebo C 14 alkyl,R 4 predstavuje trifluórmetyl, CH alkyl, skupinu CH alkoxy,trifluórmetoxy alebo halogén,R 5 prestavuje vodík, C 1- alkyl alebo 03-7 cykloalkyl,m je nula alebo celé číslo od 1 do 3,n je celé číslo od 1 do 3, p a q sú nezávisle celé čísla od l do 2, a ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty.Vhodné farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín...

Spôsob výroby ketónov alifatickoaromatických C8 až C18, cyklanickoaromatických C10 až C25 a aromatických C13 až C25, ako aj aromatických aldehydov od C7 vyššie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283149

Dátum: 10.02.2003

Autor: Vojtko Ján

MPK: C07C 47/54, C07C 45/51, C07C 49/08...

Značky: cyklanickoaromatických, spôsob, vyššie, ketónov, aldehydov, výroby, aromatických, alifatickoaromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických, alifatickoaromatických ketónov a cyklanickoaromatických ketónov, ako aj aromatických aldehydov sa uskutočňuje z aromatických, alifatických a aromatických, cyklanických a aromatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ vytváraných na katalyzátore z esterov a vodnej pary, alebo z kyselín a alkoholov pri teplote 250 až 650 °C a tlaku 0,05 až 5 MPa v plynnej alebo parnej fáze. Katalyzátor je...

Spôsob začlenenia sekundárneho obrazu do primárneho obrazu a následne odhalenie sekundárneho obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10004

Dátum: 08.02.2003

Autor: Smith Ian Rodney

MPK: G06T 1/00, H04N 1/32

Značky: začlenenia, primárneho, obrazů, sekundárneho, následné, odhalenie, spôsob

Text:

...ktorá obsahuje sadu uložených dát bodkovaných polôh pre tlačenie sady bodiek na podklad, ktorá vkladá bezpečnostnú zónu, kde sú zóny bodiek v sade rozmiestnené bočne voči zóne pozadia. Ďalej je vložené prechodové pásmo na hranici medzi bezpečnostnou zónou a zónou pozadia, v tomto pásme plocha rozmiestnenia tlačených bodiek vykonáva vzostupné zvýšenie z polohy minimálneho rozmiestnenia v okraji prechodového pásma priľahlého k zóne pozadia k v...

Röntgenové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12832

Dátum: 07.02.2003

Autori: Diaz Carmena Angel, Querol Siles Alfonso, Diaz Carmena Francisco, Alvarez Dominguez José Luis

MPK: H02M 1/00, H05G 1/10

Značky: röntgenové, zariadenie

Text:

...alebo výber vhodného výstupu autotransformátora pre napájanie podpomého vybavenia v závislosti od napájacieho napätia zariadenia a v ktorom bude ďalej možné, s cieľom predchádzať poklesom napätia v napájacej sieti, naprogramovať prúd tak, aby bol uspôsobený charakteristikám služby.0013 Navrhované röntgenové zariadenie podľa vynálezu dovoľuje, aby rádiograñcké činnosti mohli byť uskutočňované nezávisle od vstupného napätia a frekvencie, v...

Protipožiarna ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5962

Dátum: 07.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, A62C 3/00, A62C 39/00...

Značky: protipožiarna, ochrana

Text:

...články už nemôžu viac pracovať, a preto aj nedodávajú elektrickú energiu. Toto môžebyť zas použite ako indikátor toho, že vnútri veternej elektrárne je vyrobená ínertná atmosféra0013 Vo zvlášť výhodnej ďalšej forme vynálezu je elektrická energia vyrobená palivovým článkom privádzaná do zariadenia na výrobu vodíka. Tým je podiel elektrickej energie vyrobenej- veternou elektrárňou, ktorý musí byť vynaložený na výrobu vodika,...

Lepenková škatuľa s prekrývajúcimi sa spodnými dielcami a príslušný prírez

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2906

Dátum: 07.02.2003

Autori: Marie Philippe, Le Bras Philippe

MPK: B65D 71/06

Značky: prekrývajúcimi, dielcami, lepenková, přířez, príslušný, škatuľa, spodnými

Text:

...dielca, ktoré by sa prekrývali iným, než bežne známym spôsobom, pričom pokiaľ je uplatnené usporiadanie vzájomného prekrývania sa nad a pod,ak sa predpokladá u predmetu tohto vynálezu, tak dierované uzávery nemôžu byť uvedené do zákrytu s doplnkovými blokovacími otvormi, takže spodné dielce lepenkovej škatulenemôžu byť vzájomne spojené.0006 Predmet tohto vynálezu sa snaží odstrániť aleboaspoň zmierniť problémy doterajšieho známeho stavu...

Statický tesniaci prvok pre akusticky oddelené namontovávané diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9342

Dátum: 07.02.2003

Autor: Salameh Ralf

MPK: F02F 7/00, F02F 11/00

Značky: staticky, oddělené, prvok, namontovávané, diely, tesniaci, akustický

Text:

...dielu a otvorom motora. Ztohto vyplýva ďalšia výhoda, že vdôsledku flexibilne realizovanej spojovacej zóny je možné veko uzáveru skrine ľahšie namontovat a demontovať. Najmä pri demontáži už nemôžu byt tuhé namontovávané dielyStvárnenie veka skrine podľa vynálezu ponúka ďalšiu výhodu, ženamontovávané diely sú vintenzívnejšej miere akusticky oddelené. Tak majú akusticky oddelené systémy často väčšiu tuhosť, ktorá negatívne ovplyvňuje...

Spôsob a zariadenie na obohatenie horľavej plynnej zmesi aspoň jednou jej zložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2084

Dátum: 07.02.2003

Autori: De Souza Guillaume, Tromeur Pascal

MPK: B01D 53/047

Značky: aspoň, jednou, zmesí, plynnej, zariadenie, horľavej, obohatenie, zložkou, spôsob

Text:

...plynnej zmesi označovanej všeobecne ako vykurovací plyn, napájajúce rôzne užívateľské stanovištia, akými sú napríklad súbory horákov 2 na ohrievanie aktívnych alebo pasívnych prvkov priemyselnej prevádzky.0009 Pri tu zamýšľanom použití táto priemyselná prevádzka obsahuje jednotku 3, typicky PSA adsorpčného typu, poskytujúcu vyčistený produkčný plyn 4, typicky vodík, užívateľským stanovištiam 5 prevádzky zo syntéznej plynnej zmesi 6, ktorá je...

Deriváty pyridazínu, ich použitie ako liečiv, farmaceutické kompozície a ich spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1039

Dátum: 07.02.2003

Autori: Mauger Jacques, Benard Didier, Broto Pierre, Gourvest Jean-françois, Bhatnagar Neerja

MPK: C07D 237/00, A61K 31/50, A61P 35/00...

Značky: deriváty, spôsob, přípravy, použitie, kompozície, pyridazinu, liečiv, farmaceutické

Text:

...priamoualebo rozvetvenou alkoxyskupinou obsahujúcou 1 až 6 atómov uhlí ka alebo 1 až 3 atómami halogénov, R 2 znamená skupinu zodpovedajúcu nasledovnému vzorcu IIn znamená O, 1, 2 alebo 3 dvojitú väzbu prípadne prítomnú,keď n znamená 2 alebo 3X znamená niektorú zo skupín zo súboru zahŕňajúcehonasýtenú alebo nenasýtenú monocyklickú alebo bicyklickú heterocyklickü skupinu aleboarylovú skupinu obsahujúcu 6 až 10 atómov uhlíka alebo...

Funkčná vložka pre hrdlo nádoby, najmä fľaše a uzatváracie viečko obsahujúce takúto vložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 639

Dátum: 07.02.2003

Autori: Granger Jacques, Bourreau Jean-marie

MPK: B65D 47/06, B65D 49/00

Značky: takúto, uzatváracie, obsahujúce, nádoby, vložku, viečko, funkčná, hrdlo, vložka, fľaše, najmä

Text:

...alebo pri manipulacií s vložkami, k. A E a- okrem toho nemôže dôjsť ku kontaktu medzi lepidlom a obsahom flaše ked spodné krídelko. na ktorom je lepidlo umiestnene, je alebo môže byť tesniacim kridelkom, nebude lepidlov kontakte s obsahom fľaše, ~ napokon je použitie lepidla skryté pri obvyklom spôsobe je to práve akcia umiestñovania vložky do hrdla. ktorá iniciuje ohnutie krideliek smerom nahor a v dôsledku toho nevyhnutnétečenie lepidla...

Lineárna extrakčná jednotka na prípravu nápoja zo zásobníka pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 534

Dátum: 07.02.2003

Autori: Yoakim Alfred, Jarisch Christian

MPK: A47J 31/40

Značky: zásobníka, nápoja, lineárna, tlakom, přípravu, extrakčná, jednotka

Text:

...keď sú obidve montážne jednotky znovu otvorené. Výhodou takéhoto usporiadania je to, že vyhodenie súvisí s otvorením extrakčnej montážnej jednotky bez potreby použitia mechanizmu oddeleného od ovládania vyhodenia alebo od elektrického alebo elektronického ovládania otvárania. Napríklad,vyhadzovacie prostriedky môžu pozostávať zpáky v tvare krúžku pripojenej na pevnú extrakčnú montážnu jednotku. Páka môže byť stláčaná pomocou kontaktu...

Kompozícia precipitačného tmelu a spôsob precipitácie tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 309

Dátum: 07.02.2003

Autori: Ikeda Kazuki, Tanaka Hiroshi

MPK: H05K 3/34, B23K 35/26

Značky: tmelů, precipitačného, spôsob, precipitácie, kompozícia

Text:

...solí by bola indukovaná relatívne nízka teplota, kde sa uskutočňuje hlavne tvorba kovového filmu a nie substitúcia, a preto je veľmi ťažké upraviť konečnú kompoziciu tmelovej zliatiny.0010 W 0-A-98/08362 popisuje kompoziciu na použitie pri výrobe kovových vrypov a iných kovových súčastí na obvodových doskách, drôtových doskách a podobne, ktorá obsahuje nasledovné zložky(C) polymér alebo monomér, ktorý je polymerizovateľný za vzniku...

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Keil Michael, Mayer Guido, Wolf Bernd, Cullmann Oliver

MPK: C07C 251/38, C07C 249/12

Značky: spôsob, 2-chlórmetylfenyloctovej, derivátov, kyseliny, přípravy

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

Šablóna na ukladanie a rozmiestnenie reakčného činidla na analyzačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13362

Dátum: 06.02.2003

Autor: Bellon Franck

MPK: G01N 27/447, G01N 33/561

Značky: rozmiestnenie, analyzačný, šablóna, ukladanie, reakčného, nosič, činidla

Text:

...oddelené od seba vzdialenosťou predstavujúcou hrúbku šablóny,- jednu alebo viacero plóšok zodpovedajúcich vymedzenému pásmu alebo pásmam. iokaíizovaných na úrovni spodného povrchu šablóny, obsahujúcich vyčnievajúci prvok tvorlaci výstupok na spodnom povrchu šablóny, pričom každý vyčnievajúci prvok obsahuje jednu časť vytvárajúcu šikmú rovinu vzhľadom k vodorovnej ploche,- kanálik na plnenie a ukladanie reakčných činidiel, patriaci ku...

Nádoba na liečivá a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5828

Dátum: 06.02.2003

Autori: Conway John Kelshaw, Wright Christopher Michael, Ede Andrew John

MPK: A61J 7/00, A61M 15/00, B29C 45/14...

Značky: liečivá, spôsob, výroby, nádoba

Text:

...miskovitú vložku vytvorenú vpriechodnom otvorev|ožením nosiča do formy majúcej prvok na vyčnievanie do priechodného otvoru zprvej plochy, aby spoločne spriechodnými stenami vymedzoval všeobecne miskovitý priestor anaplnenle všeobecne miskovitého priestoru vstrekovanou hmotou, aby sa vpríechodnom otvore wtvorila všeobecne miskovitá vložka, pričom spôsob obsahuje umiestnenie samostatnej dávky liečiva do všeobecne miskovitej vložky a zatavenie...

N-fenyl-2-pyrimidín-amínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12293

Dátum: 06.02.2003

Autori: Kaufmann Daniel, Sedelmeier Gottfried, Schmitz Beat, Abel Stephan, Buerger Hans Michael, Loiseleur Olivier, Meisenbach Mark

MPK: C07C 233/80, C07D 295/12, C07C 237/40...

Značky: deriváty, n-fenyl-2-pyrimidín-amínové

Text:

...tluór alebo chlór.Alkylovanou aminoskupinou je napríklad nižšia alkylaminoskupina, ako je metylamínoskupina, alebo di(nižšia)alkylaminoskupina, ako je dímetylamínoskupina. Acylovanouaminoskupinou je napríklad nižšia alkanoylaminoskupína alebo benzoylaminoskupina.Esteriñkovanou karboxylovou skupinou je napríklad nižší alkoxykarbonyl, ako je metoxy karbonyl.Amidy všeobecného vzorca I je možné pripraviť spôsobom znázorneným nižšieII lll I...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie prášku do kapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3799

Dátum: 06.02.2003

Autori: Ede Andrew John, Houzego Peter John, Hewett John Martin

MPK: B65B 63/00, B65B 1/30

Značky: zavádzanie, kapsy, zariadenie, spôsob, prášků

Text:

...hustotu. 0014 V jednom uskutočnenní má dávkovač množstvo podlhovastýchdutín sprislušnými otvorenými koncami aprislušnými piestami proti týmtojednotlivým otvoreným koncom a pohyblivé pozdĺž dutiny tak, aby definovali príslušné priestory premenlivého objemu medzi piestami a otvorenými koncami,spôsob ďalej zahrňuje ovládanie tohto množstva piestov dohromady, napríklad súčasne.0015 Podľa tohto vynálezu je teda poskytnutý prístroj na zavedenie...

Profilová oblasť s pántom s montážnou črtou pre nábytkové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3717

Dátum: 06.02.2003

Autor: Atla Arif

MPK: E05D 5/00

Značky: nábytkové, montážnou, oblast, črtou, profilová, pántom, dveře

Text:

...založenej štruktúry navrhnutej podľa tohto vynálezu.0015 Pojem skriňa tak ako je tu používaný, zahŕňa akýkoľvek druh nábytku, ako sú šatníky, skrine, vitríny, atď., V ktorých je použiteľný súčasný pántový mechanizmus.OPIS OBRÁZKOV 0016 Predkladaný vynález má byť posudzovaný spolu s pripoj enými obrázkami vysvetlenými nižšie za účelom najlepšieho porozumenia tohto včlenenia a týmto prinesenýchObrázokl poskytuje perspektívny pohľad súčasného...

Bicentrický kĺb pre bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3344

Dátum: 06.02.2003

Autor: Houser Guy

MPK: A61F 5/01

Značky: bandáž, bicentrický

Text:

...alebo ohnutí, pokiaľ sú pásy kolennej bandáže utiahnuté. V súvislosti so silami, vyvodzovanymi počasaktivity, môže dôjsť na zranenie kolenneho kĺbu.Okrem toho môže používateľ uvoľniť pásy na odstránenie nepohodlia, Vyplývajúceho z neprirodzenehopohybu kolenného k kĺbu. Pokiaľ však sú pásy na kolennejbandáži uvoľnené, tak kolenná bandáž skĺzne dole po nohe počas aktivity. Taký pohyb koĺennej bandáže počas činnosti je nepohodlný. Okrem toho...

Spôsob výroby konečných produktov z uhlíkatých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9235

Dátum: 06.02.2003

Autori: Sanford Karl, Chotani Gopal, Pucci Jeff, Kumar Manoj, Shetty Jayarama

MPK: C12P 7/10, C12P 19/02, C12P 7/06...

Značky: uhlíkatých, konečných, produktov, výroby, spôsob, substrátov

Text:

...trávy,krmoviny, lúčne trávy, zemiaky, hluzy, korene, celomletá kukurica, kukuričné šúíky, obilie, pšenica,jačmeň, raž, milo, otruby, cereálie, cukor obsahujúce suroviny (napriklad melasa, ovocné materiály,cukrová trstina, cukrová repa), drevo a zvyšky rastlín. V skutočnosti nie je úmyslom, aby sa tento vynález obmedzoval na nejaký jednotlivý materiál použitý ako biomasa. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sú však surovinami materiály...

Disubstituované pyrazolylkarboxanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8750

Dátum: 06.02.2003

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Rieck Heiko, Kuck Karl-heinz, Elbe Hans-ludwig, Dunkel Ralf

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: disubstituované, pyrazolylkarboxanilidy

Text:

...X 2 predstavuje bróm alebo jód, sa v prvom kroku podrobia reakcii s derivátom diboránu vzorca (VI)G 3 a G 4 každé predstavuje alkyl alebo spoločne znamenajú alkándiyl,vprítomnosti katalyzátora, prípadne v prítomnosti činidla, ktore viaže kyseliny,a prípadne v prítomnosti riedidla, a bez spracovania sa v druhom stupni podrobiareakcii s halogénbenzénovými derivátmi vzorca (VII)kde R a R 2 majú vyššie uvedené významy aX 3 predstavuje bróm, jód...

Rotačný dopravník na odstraňovanie kovových hoblín vznikajúcich pri mechanických pracovných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1247

Dátum: 06.02.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00

Značky: rotačný, pracovných, mechanických, dopravník, kovových, odstraňovanie, hoblín, vznikajúcich, procesoch

Text:

...znázomeného na obrázkoch.Vzťahová mačka 2 označuje odstraňovacie potrubie spojene s pneumatickou odsávacou jednotkou, ktorá tu nie je znázomená, ale ktorú si môže odbomík v danej oblasti ľahko predstaviť,ato výhodne prostredníctvom rúrky alebo siete vzdušných rúrok. Odstraňovacie potrubie 2 sa rozprestiera vertikálne V rámci zbemej nádoby 2 amá spodný koniec Ľ) umiestnený hneď nad spodnou stenou i V bočnej polohe vo vzťahu k vertikálnej...

Farmaceutická dávkovacia forma na mukóznu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1166

Dátum: 06.02.2003

Autori: Noack Robert, Britten Nancy, Martino Alice, Pierman Steven

MPK: A61K 9/30

Značky: mukóznu, aplikáciu, forma, dávkovacia, farmaceutická

Text:

...sa tu uvádza, že sú vo forme roztoku, gélu, v polopevnej forme, vo forme suspenzie,jednotky s určenou dávkou, transderrnálnej náplasti alebo ñlmu. Rovnako sa v tejto publikácii uvádza, že tieto prostriedky môžu obsahovat gélovitý systém, napriklad guma gellan v množstve 0,5 až 10 .0019 V publikovanej medzinárodnej patentovej prihláška č. W 0 02105820 sa opisujú dávkovacie formy vo forme lilmu,ktoré obsahujú sildenañlcitrát. Tieto...

Spôsob prípravy N-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14773

Dátum: 06.02.2003

Autori: Sedelmeier Gottfried, Buerger Hans, Meisenbach Mark, Kaufmann Daniel, Loiseleur Olivier, Abel Stephan, Schmitz Beat

MPK: C07C 237/40, C07D 295/12, C07C 233/80...

Značky: spôsob, n-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov, přípravy

Text:

...piperidylom, piperazinylom, napr. 4-metyl-piperazinyl-, tiomorfolinyl alebo morfolinyl, pričomsubstituenty uvedených substituovaných zvyškov sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z kyanoskupiny nižšieho alkylu nižšieho alkylu substituovaného hydroxyskupinou alebo aminoskupinou trifluórmetylu voľnej, éteriñkovanej alebo esterifikovanej hydroxyskupiny nižšej alkoxyskupiny nižšej alkanoyloxyskupiny voľnej, alkylovanej alebo acylovanej...

Plynotesný polypropylénový odlupovateľný film

Načítavanie...

Číslo patentu: E 525

Dátum: 06.02.2003

Autori: Rosseau Patrick, Malfait Tony, Veys Luc, Bögels Eric

MPK: B65D 65/40, B65D 75/52, B32B 27/32...

Značky: plynotěsný, polypropylénový, odlupovateľný

Text:

...prispôsobivosti, ktoré sú potrebné pri plynotesných obaloch. Polymery, ktoré tesnia pri nízkej teplote s bodom topenia nižším ako 135 °C, vylučujú použitie HDPE. Ďalej, hmotnostný pomer polypropylénu s nízkym bodom topenia by mal byťnajmenej 50 . Na druhej strane, prídavok HDPE negatívne ovplyvňuje transparenciu filmov a vytváral by navyše problémy medzi odlupovateľnou vrstvou a vonkajšou vrstvou, ak je adhézia medzi jednotlivými...