Archív za 2003 rok

Strana 82

N-aryl-2-oxazolidinón-5-karboxamidy a ich deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1442

Dátum: 24.02.2003

Autori: Thomas Richard, Gordeev Mikhail, Luehr Gary, Barbachyn Michael, Renslo Adam, Singh Upinder, Poel Toni-jo

MPK: A61P 31/00, A61K 31/421, A61K 31/422...

Značky: použitie, činidla, antibakteriálně, n-aryl-2-oxazolidinón-5-karboxamidy, deriváty

Text:

...CM cykloalkyl, Cl alkoxyskupina alebo C 2 alkenyl, kedy alkyl, alkoxyskupina a alkenyl sú prípadne subslituované jedným alebo viac halogénmi, -OH, -CN, R. je H, -OH, -CH 2-CHCH, metyl, etyl, propyl. -CHZCH 2 F, ~CH 2-CH 2 OH alebo metoxyskupina. B je het alebo substituovaný het, ako je morfolinyl, piperazinyl, pyridyl, tiomorfolinyl, 3,6 rdihydro-2 H~liopyranyl,(etrahydro-ZH-liopyranyl, 3,6 ~dihydro-2 H-pyranyl, telrahydro-ZH-pyranyl,...

Gény latentného vírusu chmeľu a spôsob ich detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283202

Dátum: 24.02.2003

Autori: Suda Narushi, Itoga Yutaka, Hataya Tatsuzi

MPK: C07K 16/10, C07K 14/08, A01N 63/02...

Značky: chmeľu, latentného, vírusu, gény, detekcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedená DNA kódujúca bielkovinu latentného vírusu chmeľu vybraná zo skupiny pozostávajúcej z: (a) molekúl nukleových kyselín kódujúcich polypeptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu udanú v SEKV. IČ: 6 (b) molekúl nukleovej kyseliny obsahujúcich nukleotidovú sekvenciu od nukleotidu 58 až 975 z nukleotidovej sekvencie udanej v SEKV IČ: 1 (c) molekúl nukleovej kyseliny hybridizujúcimi s molekulou nukleovej kyseliny, ktorá je definovaná v (a)...

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a obal pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7550

Dátum: 24.02.2003

Autori: Brandenburger Torsten, Rahimy Ismael

MPK: A61J 1/05

Značky: lékařské, konektor, obaly, obsahujúce, kvapaliny

Text:

...tesniaca membrána je s výhodou podrobená elastickému prispôsobeniu tvaru a je zovretá medzi dolným a horným dielom. Potom je možné uskutočniť montáž konektoru a jednoduchým spôsobom zatlačiť jednotlivé diely do seba.Na kruhovitý úsek membrány naväzuje vonkajší úsek, ktorý je napnutý medzi obidvomi dielmí.Podľa výhodného spôsobu uskutočnenia konektoru podľa vynálezu je materiál taníerovitého úseku membrány zoslabený, takže sa membrána dá...

Zariadenie na otáčanie hromady materiálu vo forme listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4874

Dátum: 22.02.2003

Autor: Brizzi Nicolas

MPK: B65H 15/00

Značky: materiálů, listov, hromady, formě, otáčanie, zariadenie

Text:

...priložených nákresov, ktoré zobrazujúschematicky a na príkladoch, spôsob uskutočnenia zariadenia naotáčanie hromady materiálu vo forme listov, predmet predloženého0010 Obr. 1 je pohľad V bokoryse na zariadenie vo fáze0011 Obr. 2 až 6 sú zjednodušene schémy zariadenia zobrazenéhona obr. 1, určené na opis rôznych etáp cyklu otáčania hromady.0012 Zariadenie na otáčanie hromady zobrazené na obr. 1 obsahuje rám J. všeobecne vo forme...

Zariadenie na vsadzovanie predmetu do zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1445

Dátum: 22.02.2003

Autor: Hudelmaier Klaus

MPK: E02D 7/00, E02D 13/00

Značky: vsadzovanie, zariadenie, předmětů

Text:

...2 vibrátor vytrahiutý hore na stožiar so Štetovnicouna ňom zavesenou, obr. 3 pohľad na Štetovnicu zo smeru šíp.V perspektivnom vyobrazení, obr. 4 rez pozdĺž čiary IV-IV na obr. 3 na objasneniepriradenia uchopovacích klieští k hornému okraju štetovnice, obr. 5 V rovnakom vyobrazení ako obr. 3 stav vtiahnutiaštetovnice do uchopovacích klieští aobr. 6 V rovnakom vyobrazení ako obr. 4 stav uchopeniaPodla tu opísanêho prikladného uskutočnenia je...

Korekčné zavádzacie zariadenie skladacieho a lepiaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19531

Dátum: 22.02.2003

Autori: Dumusc Pascal, Marciano Pascal-alexandre

MPK: B31B 5/74, B31B 1/96, B65H 5/24...

Značky: skladacieho, stroja, zariadenie, zavádzacie, korekčné, lepiaceho

Text:

...alebo koberca,prechádza celou prijímacou zónou skladacieho a Iepiaceho stroja. Horný dopravný pás 2, ktorý tiež pozostáva z remeňa alebo koberca, začína až od korekčného zavádzacíeho dorazu 3 umiestneného v určitej vzdialenosti smerom k začiatku dolného dopravného pásu 1. Narezané kartónové škatule 4 sa stlačia medzi týmito dvoma dopravnými pásmi 1, 2, ktoré ich potom premiestňujúv smere šípky F 1. Korekčný zavádzací doraz 3 sa montuje tak,...

Zariadenie a spôsob na selektívnu výrobu stohov potlačených predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 64

Dátum: 21.02.2003

Autori: Pothof-kooi Ellen Johanna, Geeraerts Johannes Stephanus Maria

MPK: B65H 39/04

Značky: výrobu, stohov, zariadenie, selektívnu, potlačených, predmetov, spôsob

Text:

...sledu dávok vopred, bude počet koľkokrát sa podávač použil pre určitú dávku prepnutý pre nasledujúcu dávku počas procesu spracovania dávky, pokiaľ je to možné najnižší. Dôsledkom toho je čas, za ktorý sa musí zberný stroj zastaviť, minimálny. Tým sa získačas a proces sa preruší podľa možnosti čo najmenej.tiež týka spôsobu znášania stohovpotlačených výrobkov pomocou zberného stroja, obmedzeného počtupodávačov a počítača, stohy...

Systém na subkonjunktiválne podávanie jemných častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13028

Dátum: 21.02.2003

Autori: Yamada Kazuhito, Kuwano Mitsuaki

MPK: A61K 47/32, A61K 31/573, A61K 47/06...

Značky: subkonjunktiválne, podávanie, jemných, částic, systém

Text:

...polyfosfoestery,polyaminové kyseliny a poly-a-hydroxykyseliny prírodné polyméry, ako želatínu, kolagén,kyselinu hyalurónovú, dextrán, škrob, alginát sodný, agar, pullulan, albumín, karagenan,pektín, xantánovú gumu, gellánovú gumu, kaseín, chitosan a ñbrinogén a syntetické polyméry, ako kopolyméry metakrylovej kyseliny, polyvinylalkohol,hydroxypropylmetylcelulózu, acetát hydroxypropylmetylcelulózy,...

Formulácia s modifikovaným uvoľňovaním aspoň jednej formy tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11701

Dátum: 21.02.2003

Autori: Seth Pawan, Maes Paul

MPK: A61K 9/32, A61K 9/36, A61K 9/22...

Značky: formy, uvoľňovaním, tramadolu, jednej, aspoň, formulácia, modifikovaným

Text:

...z tramadolu, jeho racemických zmesí, jeho enantiomérov, jeho farmaceuticky prijateľných solí a z ich kombinácií, v kombinácii s aspoň jedným farmaceuticky prijateľným excipíentom, pričom táto farrnaceutická kompozícia v prípade, že sa pacientovi podáva perorálne, indukuje štatisticky významne nižší priemerný fluktuačný index v plazme než kompozícia s bezprostredným uvoľňovaním aspoň jednej formy tramadolu, zatiaľ čo si zachováva...

Nosič predmetov a jeho prierez

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4579

Dátum: 21.02.2003

Autor: Lebras Philippe

MPK: B65D 71/00

Značky: nosič, predmetov, prierez

Text:

...zatiahnutej polohe,pričom horné stenové dielce sa rozťahujú hore od bočných stenových dielcov smerom k držadlu, pokiaľ je držadlo vo0006 U výhodného uskutočnenia je držadlo, pokiaľ je vo vysunutej polohe, umiestnené nad vodorovnou rovinou,obsahujúcou horné okraje bočných stenových dielcov, a pokiaľ je V zatiahnutej polohe, je umiestnené aspoň čiastočne pod0007 Nosič predmetov podľa tohto vynálezu ďalej s výhodou obsahuje medziľahlý dielec,...

Držiak pre uhlíkovú kefku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4564

Dátum: 21.02.2003

Autori: Käsdorf Wolfgang, Busse Holger

MPK: H01R 39/00, H02K 5/14

Značky: uhlíkovú, držiak, kefku

Text:

...zafixovaná. Pretože sa uhlíková kefka rozkladá čiastočne na zadnej strane pozdĺž tejto nosnej časti, je potrebná minimálna vstavanáhĺbka, ktorá môže najmä pri malých motoroch viesťk velkým problémom. V dôsledku zovretého spojenia prerezaním vznikne naviac vrubový účinok, ktorý môže pri kmitani spôsobovať problémy. Pretože zadná oblasť uhlíkovej kefky prestúpená nosnoučasťou má často menší prierez než časť privrátenána komutátor, na ktorú...

Selekcia kmeňov rodu Eimeria z hydiny cez extra-intestinálne sporozoity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4408

Dátum: 21.02.2003

Autor: Davelaar Frans Gerrit

MPK: C12N 1/36, A61K 39/002

Značky: extra-intestinálne, hydiny, sporozoity, kmeňov, eimeria, selekcia

Text:

...na kokcidiózu. Oocystami na použitie v tejto vakcine sú výhodne extra-intestinálne oocysty.Zistilo sa tiež, že ochrannú imunitnú odpoved na kokcidiózu možno indukovat u vtákov inokuláciou s vakcinou, ktorá zahrňuje najmenej okolo 10 oocýst vhodne oslabeného druhu Eímeriana dávku, pričom uvedený druh Eímeria bol oslabený najmenej deväťnàsobným pasážovanlm cez-3 SPF vtákov. Druhom Eimeria na tento účel je výhodne Eimeria acervulina.Piatym...

Metóda a zariadenie pre povrchovú úpravu substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4046

Dátum: 21.02.2003

Autori: Schade Van Westrum Johannes, Gleijm Gerardus

MPK: C23C 14/24

Značky: substrátů, úpravu, zariadenie, povrchovú, metoda

Text:

...forme pásu a je kontinuálne pokrývaný vrstvou materiálu. Materiál, ktorý je odparovaný, je vpriebehu času dopĺňaný odoberaním pomocou premenlivého elektromagnetického poľa dodatočného množstva materiálu, ktorý má byť odparovaný. Aktivita premenlivého elektromagnetického poľa pri odoberani materiálu zjednodušuje doplňovanie množstva materiálu, ktorý má byťodparovaný, čo ako výsledok znižuje odparovanie, kontinuálne alebo v krokoch.Premenlivé...

Spôsob a zariadenie na spracovanie taveniny zliatiny pre proces odlievania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3859

Dátum: 21.02.2003

Autor: Sterling Evgenij

MPK: C22C 1/00, B22D 1/00, B22D 17/00...

Značky: zariadenie, spracovanie, proces, spôsob, zliatiny, odlievania, taveniny

Text:

...peci 10 sa udržiava tavenina 11 zliatiny kovov, napríklad AISi 9, na teplote, ktorá je vyššia ako teplota topenia tejto zliatiny. Pec 10 je vakuovo-tesne uzatvorená a pomocou odsávanía 12 je v nej udržiavané vákuum.Pec 10 je pomocou odlievacieho potrubia 13 spojená s kryštalizačným zásobníkom 14. Kryštalizačný zásobník 14 pozostáva z valca 15 z elektricky nevodivého materiálu, ktorý má tepelnú vodivosť od 0,2 D do 1,5 Wlmk. Valec 15 je...

Prepojovacia svorka a uzemňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3099

Dátum: 21.02.2003

Autor: Mühlberger Josef

MPK: H01R 4/66, H01R 4/64, H01R 4/58...

Značky: zariadenie, svorka, uzemňovacie, prepojovacia

Text:

...atď.0012 Dimenzovanie základnej uzemňovacej siete sa vykonáva s ohľadom na maximálne tepelné zaťaženie v prípade poruchy a na prípustné dotykové napätie na uzemňovacom zariadení. Dimenzovanie uzemňovacích zariadení jezrejmé pre príslušného odborníka a nie je tu ďalej vysvetľované.0013 U stavebných konštrukcií bez dostatočnej výstuže pre účely uzemnenia alebo s nedostatočnou výstužou pre tento účel sa dosiahne požadovaný odpor šírenia...

Deriváty O-cyklopropyl-karboxanilidov a ich použitie ako fugicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2553

Dátum: 21.02.2003

Autori: Tobler Hans, Ehrenfreund Josef, Walter Harald

MPK: A01N 43/34, A01N 43/48, A01N 43/02...

Značky: o-cyklopropyl-karboxanilidov, použitie, fugicídy, deriváty

Text:

...substituent sa nezávisle vyberie z C 14 alkylu, fluóru, chlóru, brómu, skupiny hýdroxy, kyano, CP 4 alkoxyC(O), formyl, nitro, C 14 alkoxy, C 14 haloalkoxy, CP 4 alkyltio, C 14 haloalkyltio, HC(OR)N R a R sú nezávisle vodík alebo C 14 alkyl a R 4, R 5 a R 6 sa nezávisle vyberú(C 14)alkyl, za predpokladu, že aspoň jeden zo substituentov RÍR 5 a R 6 nie je vodík a halo predstavuje fluór, chlór aleboKaždý alkylový podiel predstavuje nerozvetvený...

Združené akrylové sklo odolné proti krupobitiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2532

Dátum: 21.02.2003

Autori: Wiebel Wolffgang, Seyoum Ghirmay, Neeb Rolf, Hasskerl Thomas

MPK: C08F 230/00, B32B 27/30, C08F 246/00...

Značky: združené, proti, odolné, krupobitiu, akrylové, výroby, spôsob

Text:

...dvoma fóliami. Tentolaminát sa môže strihat nožnicamí. Tuhost združeného systému je nepatrná.V dokumente JP 79-96,541 (Tejin Ltd 31. 07. 1979) sa opisuje združené sklo s 0,03 mm silnou, žiarením vytvrditeľnou medzivrstvou lepidla na báze polyvinylbutyralu s obsahom glycidylmet akrylátu.V dokumente DE 2 951 763 (Bridgestone, 03. 07. 1980) sa opisuje automobilové bezpečnostnésklo z dvoch sklenených tabúl s medzivrstvou zo svetlom...

Zariadenie na prispôsobenie dátovej a hlasovej prenosovej lokálnej siete analógovej telefónnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2324

Dátum: 21.02.2003

Autor: Romero Lopez Enrique

MPK: H04M 11/00

Značky: zariadenie, lokálnej, prispôsobenie, analógovej, linke, siete, telefónnej, prenosovej, hlasovej, dátovej

Text:

...linky, ktorá prenáša dáta správy, ktoré majú byť prenášané, pričom riadiace prostriedky tiež prijímajú signály konvenčného0009 Zariadenie podľa tohto vynálezu využíva napájanie elektrickým prúdom z vlastnej analogickej telefónnej linky, takže nevyžaduje vonkajší napájací zdroj,čo znamená, že môže byť pripojené na akékoľvek príslušenstvo, pripojené k rovnakej telefónnej linke.0010 Zariadenie podľa tohto vynálezu umožňuje dobré využívanie...

Spôsob a zariadenie na montáž pneumatiky na ráfik motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2021

Dátum: 21.02.2003

Autori: Wattendorf Günther, Kupka Heinz

MPK: B60C 25/00

Značky: spôsob, zariadenie, motorového, montáž, ráfik, pneumatiky, vozidla

Text:

...pozostáva z dielu nástroja, pomocou ktorého sa na bočnú stenu pneumatiky vykonáva pri montážnom procese v podstate axiálne smerovaný tlak, a z opierky pneumatiky, môže byť diel nástroja, ktorý vykonáva tlak na bočnú stenu pneumatiky,nastavovaný vo svojej axiálnej polohe v závislosti od axiálnej polohy humpu, a axiálna poloha opierky pneumatiky v závislosti od axiálnej polohy hore ležiaceho rohu ráñka. Diel nástroja,pomocou ktorého sa...

Spôsob a zariadenie na spájanie plastového potrubia a plastového trubicového hrdla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1162

Dátum: 21.02.2003

Autori: Bax Bart Jan, Blom Harold Marcel, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B29C 65/14, B29B 13/00, B29C 65/10...

Značky: zariadenie, hrdla, plášťového, potrubia, trubicového, spôsob, spájanie

Text:

...tým, že sa skladá- bezkontaktné zahriatie koncovej časti potrubia,V tomto prípade je prenos tepla v podstate homogénny okolo obvodu koncovej častí- vyplnenie čelného konca koncovej časti, ktorým sa vytvorí príruba s priemerom väčším než vnútorný priemer trubicového hrdla a- zasunutie čelného konca potrubia do trubicového hrdla,V tomto prípade sa materiál vnútornej steny trubicového hrdla vytlačí do polohy nachádzajúcej sa v určitej...

Výplň z mäkkej melamínovej peny a jej aplikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 754

Dátum: 21.02.2003

Autori: Sauniere Jean, Timbre Agnes

MPK: B60N 2/70, A47C 7/18

Značky: mäkkej, výplň, melamínovej, aplikácia

Text:

...(diely) mäkkej melaminovej peny - hlavne stabilizovanej - úlohu mäkkej a elastickej vypchávkovej peny a tvoria základnú časť výplne, ktorá tejto výplni požičiava vlastnosti zvyšujúce pohodlie, Za každých okolností aspoň jadro výplne podľa vynálezu je vyrobené z mäkkej melaminovej peny - najmä stabilizovanej.0024 Predkladaný vynález spočíva v prekvapujúcom zistení, že tradičné melamínové peny,ktoré pre svoju veľkú odolnosť voči kompresli a...

Inhibícia génovej expresie sprostredkovaná RNA interferenciou s použitím krátkej interferujúcej nukleovej kyseliny (siNA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18958

Dátum: 20.02.2003

Autori: Pavco Pamela, Mcswiggen James, Chowrira Bharat, Jamison Sharon, Usman Nassim, Thompson James, Beigelman Leonid, Fosnaugh Kathy

MPK: A61K 31/713, C12N 15/113

Značky: génovej, inhibícia, interferenciou, sprostredkovaná, sina, expresie, nukleovej, kyseliny, použitím, krátkej, interferujúcej

Text:

...opisujú zavádzanie tiofosfátových zvyškov do týchto siRNA transkriptov zlúčením tiofosfátových nukleotidových analógov s T 7 a T 3 RNA polýmerázou a pozorovali,že RNA s dvoma fosforotioátom modifikovanými bázami tiež vykazovali podstatne nižšiu účinnosť ako RNAi. Okrem toho Parrish a kol. uvádza, že fosforotioátová modifikácia viac ako dvoch zvyškov výrazne destabilizovala RNA in vitro, takže sa nedala analyzovať interferenčná aktivita. 1 d....

Termoplastový živicový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4503

Dátum: 20.02.2003

Autori: Bae Su Hak, Hong Sang Hyun, Ahn Sung Hee, Jang Young Gil

MPK: C08K 5/00, C08L 25/00, C08L 51/00...

Značky: prípravok, živicový, termoplastový

Text:

...Živica obsahujúca styrén modifikovaný kaučukom0009 Živicou obsahujúcou styrén modifikovaný kaučukom podla predkladaného vynálezu je polymér, v ktorom polymérykaučukovej fázy sú vo forme častíc dispergované vmatricí získanej polyrnerizáciou aromatického vinylového monoméru s monomérom obsahujúcimvinylovú skupinu, ktoré môžu byť nato spolymerizované vprítomnosti polyméru kaučukovej fázy. Takáto živica obsahujúca styrén modifikovaný...

Farmaceutické prostriedky antineoplastických látok, najmä temozolomidu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3990

Dátum: 20.02.2003

Autori: Ugwu Sydney, Radhakrishnan Vinay, Witchey-lakshmanan Leonore, Ihnat Peter

MPK: A61K 47/16, A61K 9/08, A61P 35/00...

Značky: látok, antineoplastických, použitie, farmaceutické, prostriedky, temozolomidu, najmä, spôsob, výroby

Text:

...výhodnom uskutočnení je prísadou na zväčšenie objemu vo farmaceutickom prostriedku manitol.Keď sa vo farmaceutickom prostriedku použije prísada na zväčšenie objemu, jej hmotn. vo farmaceutickom prostriedku môže byt z rozsahu od okolo 20 hmotn. do okolo 80 hmotn. , výhodne od okolo 35 hmotn. do okolo 65 hmotn. , ešte výhodnejšie od okolo 40 hmotn. do okolo 56 hmotn. .V ďalšom uskutočnení farmaceutický prostriedok ďalej obsahuje...

Závitorezná skrutka na použitie v materiáloch s nízkou ťažnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3047

Dátum: 20.02.2003

Autor: Schwarz Manfred

MPK: F16B 25/00, F16B 33/00

Značky: nízkou, skrutka, ťažnosťou, materiáloch, závitořezná, použitie

Text:

...maticu, ktorá sa má naskrutkovať na hladký kolik.0011 Európsky patent 0 553 907 opisuje závitotvomú skrutku 800, ktorá je zobrazená na obr. 8, na tvárnenie vnútorných závitov za studena v diele tvorenom materiálom s nízkou ťažnosťou,ako je horčík a pod. Na vytvorenie závitu V diele skrutka primárne využíva tlakové sily. Skrutka má driek, ktorý má vstupný koniec a hlavový koniec. Na drieku je umiestnený vonkajší závit. Vonkajší závit...

Herbicídne kombinácie s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3004

Dátum: 20.02.2003

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/28

Značky: acylovanými, kombinácie, aminofenylsulfonylmočovinami, herbicídne

Text:

...z common name referenčným miestom z The Pesticide Manual 11 t Ed., British Crop Protection Council 1997, skrátené PM)(Cl) herlbicídov účinných selektívne v obilí a/alebo niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti jednoklíčnolistým a dvojklíčnolistým škodlivým rastlinám,zvolených zo skupiny pozostávajúcej z(C 1) flumioxazin (PM, str. 576 - 577), napr. N-(7-fluór-3,4-dihydro-3-oxo 4-prop-2-inyl-2 H-1 ,4-benzoxazín-6-yl)cyk|ohex-1-én-1 ,2-d...

Oxa- a tiadiazoly a ich použitie ako metaloproteinázových inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2524

Dátum: 20.02.2003

Autori: Pain Gilles, Gillon Jean-yves, Ayscough, Davies

MPK: A61K 31/4245, A61K 31/433, A61P 29/00...

Značky: inhibítorov, použitie, tiadiazoly, metaloproteinázových

Text:

...6) alkyl kde amino-,hydroxy-, merkapto- alebo karboxyl-skupina sú voliteľne chránené alebo karboxylskupinou amidovanoua cykloalkyl, cykloalkenyl alebo nearomatíckým heterocyklickým kruhomobsahujúcim až 3 heteroatómy, akýkoľvek z ktorých môže byť (i) substituovaný jedným alebo viacerými substítuentmi vybranými z C 1-C 5 alkyl, Cz-Cg alkenyl,halogén, kyano (-CN), -CO 2 H, -CO 2 R,-C 0 NHg, -CONHR, -CON(R)2, -OH, -OR,oxo-, -SH,...

Porciovaná kapsula na výrobu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1681

Dátum: 20.02.2003

Autor: Schifferle René

MPK: A47J 31/06, B65D 81/00

Značky: kapsula, výrobu, porciovaná, nápoja

Text:

...postupe spýrania sa horúca voda vedie tŕňom do kapsuly, takže práškovou kávou v nej obsiahnutou preteká pod pretlakom amôže vystupovať otvormi vo vrchnáku. Čerstvo vylúhovanýpráškovej kávy nachádzajúci sa v kapsule je známynapríklad zo spisu EP 0 512 470.Nevýhoda tŕña pre horúcu vodu opatreného radiálnymiotvormi spočíva V tom, že prierez tohto tŕňa relevantnýextrahované, Ďalšia nevýhoda vody spočíva v tom,prepichnutý otvor,...

Monoklonálna protilátka proti humánnemu tenascínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8441

Dátum: 20.02.2003

Autori: De Santis Rita, Anastasi Anna Maria

MPK: A61K 38/00, A61K 39/395, A61K 39/00...

Značky: tenascínu, humánnemu, protilátka, monoklonálna, proti

Text:

...bola viac ako 77 . U niektorých týchto pacientov, ktorých očakávaná dĺžka života bola menej ako šesť mesiacov,reakcia pretrvávala dlhšie ako rok (Paganelli et al., 1999).0009 Úlohou biotinylovanej anti-tenascín protilátky je lokalizovať miesto nádoru a vystaviť bíotln, aby sa sprostredkovala následná akumulácia avidlnu a w-Y-biotinu.0010 Anti-tenascin protilátky sú opisané napríklad v dokumente US 5 624 659, Duke University, JP 2219590,...

Zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponáraním do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 734

Dátum: 20.02.2003

Autori: Frommann Klaus, Behrens Holger, Jepsen Olaf-norman, Brisberger Rolf, Schunk Eckart, Zielenbach Michael, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/14

Značky: kovových, ponáraním, pokovovanie, zariadenie, roztaveného, pásov

Text:

...kovový pás sa pri vychýleni zo stredovej polohy opäť do tejto stredovej polohy vráti.0012 Pri realizácii tohto princípu, tj. koncepcie induktora putujúceho poľa skorekčnými cievkami, sa však ako nevýhodné ukázalo, že induktory na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa musia mať určitú, pomerne značnú konštrukčnú výšku, čo je dané požadovanou intenzitou magnetického poľa, veľkosťou elektrických prúdov a následne potrebnými jadrami...

Zariadenie na pokovovanie kovových predliatkov ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 727

Dátum: 20.02.2003

Autori: Bergmann Frank, Behrens Holger, Jepsen Olaf, Zielenbach Michael, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/14

Značky: predliatkov, pokovovanie, zariadenie, taveniny, kovových, ponáraním

Text:

...čo sila vracajúca pás do pôvodnej polohy sa exponenciálne znižuje. Obidva efekty sa samé od seba zosilňujú, takže rovnováha je labilná, 0011 Na riešenie tohto problému, teda na presné riadenie polohy kovového predliatku vo vodiacom kanáli, sú odkazy v DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1, Podlakonceptu vnich opísaného sú vedľa cievok pre vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa usporiadané prídavné korekčné cievky, ktoré sú v spojení...

Zariadenie na tvárnenie a/alebo zalemovanie telies plechoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 416

Dátum: 20.02.2003

Autori: Rötz Steffen, Lentz Norbert

MPK: B21D 51/26

Značky: zariadenie, tvárnenie, zalemovanie, plechoviek, telies

Text:

...s redukčným prevodom alebo bez neho a prírastkový snímačalebo uhlový koder. Páka je prednostne, ako je principiálne známe zo stavu techniky, vytvorená ako výkyvná páka môže byť však aj lineárne voditeľná páka.Aby sa mohli šetriac čas vykonať dve rozličné pracovné operácie po sebe, podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu má na sebe každá Výkyvné páka dva nástroje, ktoré sa striedavo akotvámiace nástroje dajú vychýlit do svojej pracovnej...

Univerzálny krájač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 414

Dátum: 20.02.2003

Autori: Sedovsek Aleksander, Kovacic Peter

MPK: B26D 7/00, H01H 3/02

Značky: univerzálny, krájač

Text:

...prvého elastického pružíacehoelementu vytvarovaný na vodiacom elemente a je opatrenývýstupkom, ktorý je na telese pridržiavaný V protikuse. Výstupok a protikus pritom tvoria pripevňovací prostriedok, ktorý fixuje prvý elastický pružiaci elementPodľa výhodného uskutočnenia obsahuje teleso prvé uloženie, do ktorého je zvonku prvým otvorom v telese vložiteľné prvé tlačítko, pričom toto prve tlačítko obsahuje zaskakovaci prostriedok, ktorý zaskočí...

Spôsob obmedzovania a liečenia imunosupresie vyvolanej UVB žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19106

Dátum: 20.02.2003

Autori: Miller Richard, Gillis Joseph, Gaspari Anthony

MPK: A61K 8/49, A61P 37/02, A61K 31/4745...

Značky: žiarením, imunosupresie, liečenia, vyvolanej, spôsob, obmedzovania

Text:

...tejto zlúčeniny.0012 Ďalšie použitia imichimodu sú opísané vo Hirotake Suzuki a kol., Imiquímod, a topical ímmune response modifier, induces migration of Langerhals cells, THE JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, sv. 114, č. 1, leden 2000, strany 135-141o R. L. Miller a kol., Imiquimod applíed topícally a novel ímmune response modifier and a new class of drug, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY, sv. 21, 1999, strany 1-14o R. P....

Nové Vip3 toxíny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7565

Dátum: 20.02.2003

Autori: Shen Zhicheng, Kramer Vance, Warren Gregory, Shotkoski Frank

MPK: A01N 63/02, A01H 5/10, A01H 5/00...

Značky: toxíny, spôsoby, nové, použitia

Text:

...sú poskytnuté nové sekvencie vip 3 nukleových kyselín izolované z baktérie Bacillus thuringiensis a sekvencie v podstate zhodne s nimi, ich expresia vedie k pesticídnym toxínom,ktoré sú toxické pre ekonomicky významný škodlivý hmyz, obzvlášť škodlivý hmyz, ktorý napadá poľnohospodárske plodíny. Tento vynález je ďalej zameraný na nové pesticídne toxíny,ktoré vznikajú exprcsiou sekvencií nukleovej kyseliny, a na kompozície a formulácie...

Obalová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6430

Dátum: 19.02.2003

Autor: Cerf Sabine

MPK: C08J 7/00, B32B 27/08, B65D 65/02...

Značky: obalová, fólia

Text:

...2 m.0013 Ako ochranná vrstva na pokovenie sa výhodne použije lak na báze nitrocelulózového laku. Táto prvá ochranná vrstva slúži zároveň ako nmteriál na potlačenie. V tomto prípade sa potlač opatrí výhodne tiež vrstvou ochranného laku na báze nitrocelulózového laku. Nanesenie za tepla pečatiacej vrstvy na zvolené polohy sa uskutočňuje ako druhá ochranná vrstva laku na potlač.0014 Potlač pokoveného filmu z plastickej hmoty, opatreného prvou...

Metóda a zariadenie na flexografickú tlač využívajúce energeticky vytvrdzovateľné tlačové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5729

Dátum: 19.02.2003

Autori: Chatterjee Subhankar, Linzer Volker, Laksin Mikhail

MPK: B41F 33/00, B41F 5/00, B41M 5/00...

Značky: tlačové, vytvrdzovateľné, metoda, tlač, flexografickú, využívajúce, farby, energeticky, zariadenie

Text:

...sa zabráni jednak spätnému zachytávaniu, a jednak premiešavaniu farieb. 0012 Hoci sa touto metódou mokrého zachytávania dosiahne želaný výsledok, je s ňou spojená nutnosť zásadne upravit existujúce tlačové stroje a zariadenia tak, aby sa zabezpečili ohrevné jednotky v každom farebniku pred aplikáciou tlačovej farby na substrát. Okrem toho,s nárastom počtu farebníkov rastie aj teplota tlačovej farby v jednotlivých za sebou nasledujúcich...

Sterilizácia steroidov na báze rozpúšťadle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5111

Dátum: 19.02.2003

Autori: Bhatarah Parveen, Greenwood Alan Kenneth

MPK: A61L 2/00, A61K 9/14

Značky: sterilizácia, báze, steroidov, rozpúšťadle

Text:

...v príručkách ICH. Ak zlúčenina nie je citlivá na teplo, rozpúšťadlo možno odstrániť pri zvýšenej teplote a atmosférickom tlaku.Na rozpustenie zlúčeniny sa použije dostatočné množstvo rozpúšťadla, čím sa získa roztok zlúčeniny. Napríklad na rozpustenie budezonidu možno použit 15 alebo viac dielov (merané vzhladom na hmotnost lieku) 96 etanolu, a na rozpustenie flutikazónu možno použit 60 alebo viac dielov etanolu, alebo 19 alebo viac...

Perorálna dávková forma obsahujúca PDE 4 inhibítor ako účinnú zložku a polyvinylpyrolidón ako excipient

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11815

Dátum: 19.02.2003

Autori: Ney Hartmut, Eistetter Klaus, Dietrich Rango

MPK: A61K 45/06, A61K 31/166, A61K 31/44...

Značky: dávková, obsahujúca, polyvinylpyrolidón, účinnú, excipient, zložku, inhibitor, perorálna, forma

Text:

...0,05 až 1 hmotn Príkladom dalších chuťových látok sú napríklad kyseliny, ako je sacharín, aspartám, cyklamát sodný alebo maltol, ktoré sa pridávajú v množstve podľa očakávaného výsledku.0017 Podľa tohto vynálezu použitý polyvinylpyrolidón (PVP) je najmä vodorozpustný PVP s priemernou moiekulovou hmotnosťou viac ako 2000, výhodne vyše 20 000. Ako príklady možno uviesť Kollidon a 12 PF (molekulová hmotnost 2000 - 3000), Kollidon 17 PF...

Blokátory sodíkových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10844

Dátum: 19.02.2003

Autor: Johnson Michael

MPK: C07D 241/24, A61K 31/4965, A61P 7/10...

Značky: blokátory, sodíkových, kanálov

Text:

...je vysoká a rovnako ako v ostatnom svete je na vzostupe.Vsúčasnosti v medicína existuje významná neuspokojená potreba prostriedkov, ktoré špeciñcky liečia CHB a CF na úrovni základného defektu, ktorý spôsobuje tieto choroby. Aktuálne liečby chronickej bronchitídy a cystickej fibrózy sa zameriavajú na liečbu symptómov alebo neskorších prejavov týchto chorôb. Na chronickú bronchitídu sa preto vyvíjajú jS-agonisty, inhalačné...