Archív za 2003 rok

Strana 79

Zariadenie na kalibráciu hladinomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3454

Dátum: 04.03.2003

Autor: Igor Peter

MPK: G01F 25/00

Značky: hladinomerov, kalibráciu, zariadenie

Text:

...je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v zdvihnutej meracej polohe, na obr, 2 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v najnižšej polohe plaváka a na obr. 3 je zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovaním hladinomera.Zariadenie na kalibráciu hladinomerov podľa obr. 1 obsahuje plavákovú...

Nalievací ochranný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3453

Dátum: 04.03.2003

Autor: Vrábel Ivan

MPK: B65D 39/00, B65D 39/06

Značky: nalievací, ochranný, uzáver

Text:

...z dvoch pevne spojených častí. Prvú časť tvorí komora s najmenej jednou voľne pohyblivou časťou (napr. guľôčkou), ktorá vlastnou váhou vodotesne uzatvára otvor s dosadanou plochou, na spodnej časti tejto komory (jednocestný ventil), umožňuje vylievanie obsahu fľaše (nádoby) a zároveň bráni nalievaniu.Druhá časť umožňuje opakované vodotesne upevnenie k otvoru fľaše (nádoby).Pre správne fungovanie je dôležité aby komora s pohyblivou časťou...

Bojová vesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3452

Dátum: 04.03.2003

Autor: Horváth Jozef

MPK: A41D 1/04, A41D 13/00

Značky: bojová, vesta

Text:

...jeho akcieschopnosť. Vesta taktiež umožňuje zlanovanie a pevné nesenie chrbtového batoha.Prehľad obrázkov na výkresochBojová vestaje znázomená v charakteristických pohľadoch na dvoch obrázkoch, uvedených na samostatných výkresoch a bližšie popísaná v časti Príklad uskutočnenia. Ďalej je uvedený opis významových značiek na obrázkochl - prekrytý zips na zapínanie vesty2 - našité oká pre bojový opasok3 - lemovka pre maskovacie materiály4 -...

Aktívne anatomické bicyklové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3451

Dátum: 04.03.2003

Autor: Jakubčáková Lucia

MPK: B62J 1/00

Značky: anatomické, bicyklové, sedadlo, aktívne

Text:

...sedadlo l je podľa obr. l tvorené pravou pohyblivou sedadlovou časťou 11. Aktivne anatomické bicyklové sedadlo l je tvorené ľavou pohyblivou sedadlovou časťou 12. Pravá pohyblivá sedadlová časť 11 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktoráje prepojená s bicyklovým kolesom 3. Ľavá pohyblivá sedadlová časť 12 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktorá je prepojená s bicyklovým kolesom 3.Synchronizačná...

Zariadenie na sušenie a/alebo vypaľovanie sadry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5785

Dátum: 04.03.2003

Autor: Falinower Charles

MPK: C04B 11/00, B01F 15/00, B01F 3/00...

Značky: sádry, vypaľovanie, zariadenie, sušenie

Text:

...k druhému potrubiu a ženie plniacu závitovku, s ktorou je spojené.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, stúpanie závitovky sa mení podľa dĺžky závitovky.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, závitovka má miešadlo, ktoré je umiestnené na jej konci.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, plniaca závitovka je vedená počas otáčania sapomocou aspoň dvoch centrovacich ramien, ktore sú spojene s miešadlom.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, miešadlo je...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Fencsik Gabor, Bathrick Greg, Mehta Hemang, Camacho Don

MPK: H04L 12/28, H04M 11/06, H04L 12/18...

Značky: aspoň, prístupový, spojenie, kanálu, umožnenia, systém, rychlého, multiplexor, přístupu, jednému, spôsob

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Papier a materiály a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11712

Dátum: 04.03.2003

Autori: Langley John Graham, Rasheed Ahmed Atef

MPK: D21H 17/17, D21H 21/16, D21H 17/16...

Značky: materiály, spôsoby, výroby, papier

Text:

...poskytnúť prídavné teploalebo čas na tvrdnutie a to je nevyhovujúce. Napríklad kontrola kvality je zložitá, keď postup vyžaduje čas na dosušenie hárku po opustení stroja.0012 Použitie reaktívneho anhydridového gleja má tú výhodu, že glej tvrdne rýchlo, normálne ešte na stroji na výrobu papiera a to je jeden dôvod. prečo sú reaktívne anhydridové gleje často výhodné. Avšak obstaranie katiónovej emulzie anhydridového gleja vytvára iné...

Spôsob výroby vrstvenej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4753

Dátum: 04.03.2003

Autori: Walsch Thomas, Klenke Detlev, Seidel Siegfried, Behre Kurt

MPK: A47G 1/06, B29C 44/00

Značky: vrstvenej, dosky, výroby, spôsob

Text:

...napriklad objemovú hmotnosť 35 až 55 kg/m 3. Hrúbka vrstvy z tvrdej peny môže byt napriklad 1 až 50 mm, výhodne 2 až 25 mm a najmä 3 až 15 mm.Spenitelná východisková zmes sa privedie výhodne vo forme tekutej, reaktívnej jednoalebo viaczložkovej východiskovej zmesi medzi obe krycie vrstvy v dvojpàsovom zariadeni. V následnom kroku procesu sa východisková zmes speni, pričom počas procesu napeñovania dôjde za tvorby sendvičovej štruktúry k...

Fungicídne zmesi na báze protiokonazolu a obsahujúce insekticíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4566

Dátum: 04.03.2003

Autori: Strathmann Siegfried, Christen Thomas, Spadafora James, Stierl Reinhard, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Schelberger Klaus

MPK: A01N 43/64

Značky: protiokonazolu, báze, fungicidně, zmesí, insekticíd, obsahujúce

Text:

...atómov), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnymi alebo rozvetvenými alkylovými zvyškami obsahujúcimi 1 až 20 uhlíkových atómov), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jeden alebo dva zvyšky kyseliny...

Overená zmena médií poskytovaných po DSL spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10322

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Fencsik Gabor, Mehta Hamang, Camacho Don

MPK: H04L 12/28, H04L 12/18, H04M 11/06...

Značky: spoji, poskytovaných, overená, zmena, médií

Text:

...v budúcnosti súťažiť o zákazníkov, budú musiet ponúknuť presvedčivý balík služieb, ktorý zahŕňa médiá. Tieto služby musia prinajmenšom vyrovnávat, ak nie presahovať, výkon podobných služieb v iných sieťach, ako napríklad poskytovaných káblovými spoločnosťami. Vynález bol vytvorený s ohľadom na0010 US zverejnený patent c. 200110019559 uvádza spôsob samostatného. overovania koncového používateľa jedného z väčšieho počtu poskytovateľov...

Nový derivát arylamidínu alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10217

Dátum: 04.03.2003

Autori: Kunitani Kazuto, Mitsuyama Junichi, Ojima Katsuji, Okujo Noriyuki, Hori Kozo, Tohdo Keisuke, Hayashi Kazuya

MPK: A61K 31/198, A61K 31/155, A61K 31/197...

Značky: arylamidínu, nový, derivát

Text:

...azolovým činidlám. Separácia rezistentných kmeňov bola však opísaná aj pri pacientoch bez AIDS, pri ktorých sa rozvinula chronická mukokutánna alebo hlboká kandidóza (Rínsh 0 to Bisweíbutsu (Clínícs and Mícroorganisms), diel 28, str. 57,2001).Iba obmedzený počet liečiv, ktorých použitie je navyše problematické z dôvodu vytvorenia rezistencie, má preto priamy negatívny dopad na stále narastajúcu skupinu pacientov trpiacich hlbokou mykózou...

Ľudské protilátky špecifické pre KDR a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9863

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00...

Značky: použitie, specifické, protilátky, ľudské

Text:

...receptory obsahujú cytosolickú doménu tyrozínkinázy, ktorá iniciujesignalizačnú dráhu zahrnutú v procese rastu buniek.0009 Typickými VEGF receptormí sú tyrozínkinázové receptory triedy lll charakterizované tým, že obsahujú vo svojich N-terminálnych extracelulárnych receptorových doménach viažucich Iigand vtypickom prípade 5 alebo 7 imunoglobulínu-podobných slučiek (Kaipainen et al., J. Exp. Med., 17822077-88(1993. Ďalšie dve oblasti...

Fungicídne zmesi na báze triazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2213

Dátum: 04.03.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Spadafora James, Strathmann Siegfried, Lorenz Gisela, Stierl Reinhard, Schelberger Klaus, Christen Thomas

MPK: A01N 43/64

Značky: báze, triazolov, zmesí, fungicidně

Text:

...kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zwšok, ktoré majú substituované jeden alebo dva zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byť ďalej substituované, napriklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselinaAko kovový ión prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny,obzvlášť vàpnik a horčík, tretej a...

Alkylamóniové soli omeprazolu a esomeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2129

Dátum: 04.03.2003

Autor: Dahlström Mikael

MPK: C07D 401/00, A61K 31/4427, A61P 1/00...

Značky: omeprazolu, esomeprazolu, alkylamóniové

Text:

...Pri výrobe technicky realizovateľnej a farmaceutický prijateľnej liečivej látky je teda dôležité,tam kde je to možné, poskytnúť účinnú liečivú z 0 ložku v odolnej kryštalickej a stabilnej0010 Obrázok l predstavuje röntgenový práškový difralctogram terc-butylamóniovej soli0011 Obrázok 2 predstavuje röntgenový práškový difralctogram terc-butylarnóniovej solí0012 Predkladaný vynález sa týka nových alkylamóníových solí majúcích nasledujúciVzorec...

Liečenie poškodenia centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8903

Dátum: 04.03.2003

Autori: Fawcett, Bradbury, Mcmahon

MPK: A61K 31/7088, A61K 31/70, A61K 31/715...

Značky: centrálneho, liečenie, nervového, poškodenia, systému

Text:

...by tu tiež mohli byt zapojené aj difúzne distribuované CSPGs.-3 0024 Perineuronálne siete možno vizualizovat s wisteria floribunda lektinom, ktorý sa viaže na reťazce chondroitín sulfát glykozaminoglykánu.0025 V prvom aspekte vynález poskytuje chondroitinázu na použitie v spôsobe podporovania neuronálnej plasticity u cicavcov.0026 V druhom aspekte vynález poskytuje použitie chondroitinázy na výrobu lieku na podporenie neuronálnej plasticity...

Plech alebo pás zo zliatiny Al – Mg na výrobu ohýbaných súčastí s malým polomerom ohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1655

Dátum: 04.03.2003

Autori: Morere Bruce, Hoffmann Jean-luc, Helfer Fabrice

MPK: C22F 1/047, C22C 21/06

Značky: plech, súčastí, malým, polomerom, ohybu, zliatiny, ohýbaných, výrobu

Text:

...teploty je dôležitá absencia zotavenia či príliš nizka teplota sú na škodu tahavosti. Naopak teplota žíhania vyššia než 280 C má za následok rekryštalizovaný stav s nedostatoćnou mechanickou odoInoslou.0012 Podstatným znakom výroby pásov a plechov podľa vynálezu je neprítomnost opätovného spevňovania za studena po Zotavovaní žíhaním, či už valcovaním za studena alebo pomocou vyrovnávania napínaním. Takéto spevňovanie za studena by samozrejme...

Purínové deriváty ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1529

Dátum: 04.03.2003

Autori: Marquart Angela Lynn, Burkholder Timothy Paul, Furness Kelly Wayne, Ruegg Charles Edward, Reel Jon Kevin, Henry James Robert, Malhotra Sushant, Engler Thomas Albert, Berridge Brian Raymond, Sullivan John Morris, Diefenbacher Clive Gideon, Mclean Johnathan Alexander, Clayton Joshua Ryan, Mendel David, Li Yihong

MPK: A61P 25/00, C07D 487/00

Značky: kinázy, deriváty, inhibitory, purinové

Text:

...prípadne subslituovaný jedným alebo dvoma subslituenlami, ktoré sa nezávisle vyberú zo súboru, ktorý zahrňuje alóm halogenu, amino, CFC alkyl,0.-0. alkoxy, benzyloxy, kyano a lrifluórmelyl, 5,BJB-lelrahydroimidazo 1,Z-ajpyridín-B-yl, imldazol,Z-ajpyridín-S-yl,imidazo 1,Z-ajpyrlmldín-S-yl pripadne substituovaný zvyškom amino, lmidazojlZ-cjpyrimidín-S-yl, imidazoll,z-ajpyrazln-S-yl,imidazo 1,Z-bjpyrldazin-S-yl. imidazo 2,1-bjliazol-3-yI,...

Deriváty heterocyklických amidov s inhibičným účinkom na glykogénfosforylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1423

Dátum: 04.03.2003

Autori: Whittamore Paul Robert Owen, Simpson Iain, Bennett Stuart Norman Lile

MPK: A61P 3/00, A61K 31/4162, A61K 31/407...

Značky: účinkom, amidov, deriváty, inhibíčnym, heterocyklických, glykogénfosforylázu

Text:

...(CP 91149 a CP 320626) redukuje aj glukagónom stimulovanú glykogenolýzu, aj produkciu glukózy v hepatocytoch (Hoover et al (1998) J Med Chem 41, 2934-8 Martin. et al (1998) PNAS 95, 1776-81). Navyše, koncentrácia glukózy v plazme sa zní i dávkou závislou od spôsobu u db/db a ob/ob myší, ktoré sa liečili týmito zlúčeninami.0007 Štúdie stimulácie glukagónu, na psoch, ktorí boli pri vedomí, v neprítomnosti a prítomnosti iného inhibítora...

Selektívne dipeptidové inhibítory kalikreínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 997

Dátum: 04.03.2003

Autor: Evans David Michael

MPK: A61K 38/04, C07K 5/00

Značky: selektivně, inhibitory, kalikreínu, dipeptidové

Text:

...a0004 Niekoľko skupin opísalo syntetické inhibítory plazmatického kalikreínu. Tieto zahrnujú argininketometylénové deriváty (WO 92/04371 a D. M. Evans a kol., Immunopharmacology 32, 115-116, 1996), deriváty noragmatinu a agmatínu (WO 95/07291, WO 94/29335), benzamídínové deriváty (J. Stürzbecher a kol., Brazilian J. Med. Biol. Res. 21, 1929-1934,1994), deriváty kyseliny boritej (US 5 187 157) a aminometylcyklohexanoylderiváty (N. Teno a...

Ľudské KDR špecifické protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8034

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: C07K 16/28, A61P 35/02, A61K 39/395...

Značky: použitie, protilátky, specifické, ľudské

Text:

...sarkomu asociovaného s AIDS535822-7 (1993) Berkman, R. a kol., J. Clin. lnvest., 912153-9 (1993) Nakamura, S. a kol., AIDS Weekly, 13 (1) (1992. Vysoké hodnoty expresie VEGF boli nájdené tiež v aterosklerotických léziách, plakoch a vzápalových bunkách.0008 VEGF sprostredkuje svoj biologický účinok prostrednictvom vysokoafinítných VEGF receptorov, ktoré sú selektívne exprimované na endotelových bunkách napríklad počas embryogenézy...

Spôsob výroby kyseliny L-jablčnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283235

Dátum: 04.03.2003

Autori: Krištofíková Ľudmila, Rosenberg Michal, Miková Helena, Krčmař Stanislav

MPK: C12P 7/46

Značky: spôsob, l-jablčnej, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou prípravy kyseliny L-jablčnej je, že sa kvasinky rodu Dipodascus, výhodne druhov oventis, tetrasperma, aggregatus, magnusii, kultivujú vo vodnom roztoku s obsahom 5 - 20 % (hmotn.) kyseliny fumarovej, s teplotou 30 - 50 °C, s hodnotou pH 4,5 - 8,0.

Zariadenie na pripevnenie priečneho spájacieho nosníka na čeľusťovú brzdu železničného podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 568

Dátum: 04.03.2003

Autori: Lelasseux Gérard, Syzmanski Stéphane

MPK: B61H 13/00, B61H 1/00

Značky: železničného, nosníka, brzdu, pripevnenie, podvozku, priečneho, čeľusťovú, zariadenie, spájacieho

Text:

...prostriedok na svojom vonkajšom konci opatrený zarážkou, ktorá je v kontakte s kyvnym ramenom, ako aj dalšou, väčšouzaražkou tak, že vytvára hrdlo určené na jeho lahkePripevňovací prvok a jeho zarážka môžu mať valcovitý tvar a prostriedky na zaistenie proti uvoľneniu v smere posuvu môže tvoriť kolik prechádzajúci priečnym nosníkom a pripevňovacínl prvokom. Tieto prostriedky imobilizácie v smere posuvu môže tiež tvoriť skrutka...

Spôsob tvarovania podošiev na zvršky topánok, okraje topánok a forma na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 316

Dátum: 04.03.2003

Autori: Hansen Hans Christian, Sommerlund Jens Erik

MPK: B29D 31/50

Značky: forma, uskutočnenie, okraje, tvarovania, podošiev, topánok, zvršky, spôsob

Text:

...okrajapriliehajúca ku zvršku topánky sa nakláňa smerom dovnútra ajnadol, aby sa dosiahlo tesné spojenie vnútornej strany okraja a spodnej časti zvršku topánky,E - podošva topánky sa odlieva spôsobom, kedy sa materiálz plastického materiálu nalieva do kavity formy.Keď sa horné polovice formy uzavrú okolo zvršku topánky (t.j. polovice sa navzájom spoja) a horná a dolná časť formy sa navzájom spoja (t.j. pohli sa do svojej zatvorenej polohy),...

Organoboránamínové komplexy ako iniciátory polymerizácie polymerizovateľné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6190

Dátum: 03.03.2003

Autori: Webb Steven, Wendt Benjamin, Harrington Daniel, Sonnenschein Mark

MPK: C08F 220/00, B32B 7/12, C08F 265/00...

Značky: komplexy, iniciátory, polymerizácie, prostriedky, organoboránamínové, polymerizovateľné

Text:

...a polyamíny, ktoré sú reakčným produktom diprimárnych amínov a zlúčeniny majúce aspoň dveopisuje prostriedok obsahujúci organoboránpolyamínový komplex,polyol a izokyanátové dekomplexačné činidlo.0008 Množstvo komplexov opísaných v patentoch Zharova,Skoultchiho a Pociuse nie je pri teplote prostredia alebo blizko teploty prostredia stabilné v prostredí, ktoré obsahuje nenasýtené olefíny. Potom takéto komplexy disociujú a vyvolávajú pri...

Spôsob výroby jednotky solárneho článku použitím dočasného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6133

Dátum: 03.03.2003

Autori: Middelman Erik, Peters Paulus Marinus Gezina Maria, Schropp Rudolf Emmanuel Isidore

MPK: H01L 31/02, H01L 31/18, H01L 31/0224...

Značky: spôsob, solárneho, dočasného, jednotky, substrátů, výroby, článků, použitím

Text:

...jedna ztýchto farieb bude vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám na hodnotu dEab.-3 0014 Použitie kombinácie rozlišujúcej farby a maskovacej farby umožňuje dekorovat jednotky solárneho článku farebným vzorom na homogénnom pozadí. Príkladmi predpokladaných vzorov sú vzorky, znaky, obrázky, pruhy, obdĺžniky a štvorce. V tomto uskutočnení sa všeobecne 10 až 90 mriežky poskytuje s rozlišujúcou farbou, kým 90 až 10 mriežky sa poskytuje s...

Orálne aplikovateľná aplikačná forma pre etylester kyseliny 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej alebo jej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12462

Dátum: 03.03.2003

Autori: Brauns Ulrich, Hauel Norbert

MPK: A61K 9/50, A61K 31/4439, A61K 9/16...

Značky: etylester, forma, metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej, orálne, kyseliny, aplikovateľná, 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, aplikačná

Text:

...výhodnejšie od 3 do 6 hmotn. vhodného spojiva. Použitie spojiva je potrebné napriklad potom, ak sa kyselinový spúšťač vyrobí spôsobom vzostave kotlov. Pri použití extnizneho alebo sféronizačného spôsobu sú namiesto spojiv potrebné iné technologické pomocné látky, napríklad míkrokryštalická celulóza. Ako východiskový materiál je možné použit aj čistú (100 -nú) kyselinu, ak je túto možné zaistiť s dodatočne úzkym rozdelením zmitosti. Ako...

Metánsulfonát etylesteru kyseliny 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1- metyl-1H-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11735

Dátum: 03.03.2003

Autori: Brauns Ulrich, Hauel Norbert

MPK: C07D 401/12

Značky: etylesteru, metyl-1h-benzimidazol-5-karbonyl)-pyridín-2-yl-amino]-propiónovej, metánsulfonát, 3-[(2-{[4-(hexyloxykarbonylamino-imino-metyl)-fenylamino]-metyl}-1, kyseliny

Text:

...arabská guma. Sférický materiál jadra má výhodnejšie stredný priemer vrozsahu od 0,4 do 1,5 mm. Obsah farrnaceuticky prijateľnej organickej kyseliny v materiáli jadra je zvyčajne v rozsah od 30 do 100 , čo zodpovedá podielu od 20 do 90 ,výhodnejšie od 20 do 80 v hotovej pelete (t.j. vo farmaceutickej zmesi).Na zvýšenie stability hotového produktu počas skladovania je výhodné potiahnut materiál jadra pred nanesenim účinnej látky izolačnou...

Skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4233

Dátum: 03.03.2003

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 15/00, B62K 25/04

Značky: bicykel, skládací

Text:

...ktorého sa poskladajú rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkouod stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmenyvzdialenosti medzi predným ozubeným kolieskom a zadným ozubeným kolieskom. Na zmenšenie šírky poskladaného bicykla je možné...

Spôsob výroby viacvrstvovej uhlíkovej kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2659

Dátum: 03.03.2003

Autori: Rinn Bernd, Schwarzer Martin, Heilmann Rolf, Sperling Rainer

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: výroby, spôsob, viacvrstvovej, uhlíkovej

Text:

...aby sa umožnilo sušenie v peci.Spôsob výroby vrstvenej hmoty 2 uhlíka je zverejnený V dokumente DE 33 O 7 090 A 1. Na získanie žiadaného konečného telesa sa pomocou lisovania a tepelného spracovania medzi uhlíkové vrstvy usporiadané nad sebou, napríklad uhlíkové plstené vrstvy, umiestnia fólie z termoplastického plastu, abysa potom vystavili žiadanému tlaku a teplote.Dokument DE 199 02 938 Al sa týka uhlíkovej kefy, ktorá pozostáva...

Oftalmická kompozícia obsahujúca ascomycin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1371

Dátum: 03.03.2003

Autori: Yen Shau-fong, Bizec Jean-claude, Wong Michelle Pik-han, Babiole Saunier Maggy

MPK: A61K 47/14, A61K 47/44, A61K 31/4353...

Značky: ascomycin, obsahujúca, oftalmická, kompozícia

Text:

...dráždivosti niektorých z použitých zložiek neboli tieto masti topicky aplikované doPrihlasovatelia teraz zistili, že oftalmické kompozície obsahujúce ascomycin a nosič obsahujúci triglycerid mastnej kyseliny so stredným reťazcom sú vysoko účinné a dobre tolerovanéVýhodné kompozície uvedeného druhu obsahujú 33-epi-chlór-33Účinná látka sa môže použit v suspenzii, napríklad čiastočne V suspenzii vo vehikule. Výhodne je však účinná látka...

Dvojnáplňový systém na prípravu dezinfekčného prostriedku a spôsob prípravy vodného dezinfekčného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283238

Dátum: 03.03.2003

Autor: Malone Joseph William Gerard

MPK: A01N 59/00, A01N 37/02, A01N 25/22...

Značky: vodného, přípravy, dezinfekčného, prostriedku, spôsob, dvojnáplňový, systém, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojnáplňový systém na prípravu dezinfekčného prostriedku, tvorený prvou náplňou s prvým vodným roztokom obsahujúcim alifatickú peroxokyselinu obsahujúcu 2 až 9 atómov uhlíka v množstve 2 % až 20 % hmotn. a druhou náplňou s druhým vodným roztokom obsahujúcim maximálne 5 % hmotn. na hmotnosť roztoku peroxidu vodíka, inhibítor korózie a stabilizačné činidlo peroxidu vodíka a/alebo stabilizačné činidlo peroxokyseliny. Systém je vhodný na...

Pseudopolymorfné formy dihydrochloridu kyseliny 2-[2-[4-[bis(4-fluórfenyl)metyl]-1-piperazinyl]etoxy]octovej, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283237

Dátum: 03.03.2003

Autori: Fanara Domenico, Timmermans Jacques, Deleers Michel, Bodson Guy, Dogimont Charles, Berwaer Monique

MPK: A61K 31/495, C07D 295/08

Značky: pseudopolymorfné, 2-[2-[4-[bis(4-fluórfenyl)metyl]-1-piperazinyl]etoxy]octovej, přípravy, kyseliny, formy, dihydrochloridu, kompozície, farmaceutické, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polymorfné formy dihydrochloridu kyseliny 2-[2-[4-[bis(4-fluórfenyl)metyl]-1-piperazinyl]etoxy]octovej, totiž bezvodého dihydrochloridu kyseliny 2-[2-[4-[bis(4-fluórfenyl)metyl]-1-piperazinyl]etoxy]octovej a monohydrátu dihydrochloridu kyseliny 2-[2-[4-[bis(4-fluórfenyl)metyl]-1-piperazinyl]etoxy]octovej. Tiež je opísaný spôsob prípravy týchto pseudopolymorfných foriem a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.

Niekoľkovrstvová tableta na okamžité a predĺžené uvoľňovanie jednej alebo niekoľkých účinných látok a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283236

Dátum: 03.03.2003

Autori: Saslawski Olivier, Orlando Laurence

MPK: A61K 9/20

Značky: spôsob, niekoľkých, účinných, jednej, tableta, niekoľkovrstvová, predĺžené, látok, okamžité, přípravy, uvoľňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Niekoľkovrstvová tableta na okamžité a predĺžené uvoľňovanie jednej alebo niekoľkých účinných látok obsahuje aspoň dve prekrývajúce sa vrstvy, pričom prvá vonkajšia vrstva obsahuje zmes excipientov a prvé účinné látky okamžite sa uvoľňujúce a druhá vrstva, v styku s prvou vrstvou, obsahuje biologicky neodbúrateľnú inertnú poréznu polymérnu matricu s dispergovanou druhou účinnou látkou.

Obojok alebo iné vonkajšie zariadenie proti blchám a kliešťom domácich zvierat, obzvlášť mačiek a psov, a použitie 1-(2,6-dichlór-4-trifluórfenyl)-3-kyano-4-(sulfoxytrifluórmetyl)-5- aminopyrazolu ako účinnej látky na výrobu obojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283234

Dátum: 03.03.2003

Autor: Jeannin Philippe

MPK: A01N 47/02, A01N 43/56

Značky: kliešťom, blchám, obojok, obzvlášť, aminopyrazolu, účinnej, obojka, výrobu, vonkajšie, zariadenie, látky, mačiek, domácích, proti, 1-(2,6-dichlór-4-trifluórfenyl)-3-kyano-4-(sulfoxytrifluórmetyl)-5, použitie, zvierat, psov

Zhrnutie / Anotácia:

Obojok alebo iné vonkajšie zariadenie proti blchám a kliešťom domácich zvierat, najmä mačiek a psov, ktorý pozostáva z matrice obsahujúcej so zreteľom na obojok ako celok hmotnostne 0,1 až 40 %, zvlášť 1 až 15 % 1-(2,6-dichlór-4-trifluórfenyl)-3-kyano-4-(sulfoxytrifluórmetyl)-5- aminopyrazolu ako účinnú látku, umožňuje rozptýliť účinnú látku po tele domáceho zvieraťa a v jeho maze a v mazových žľazách kvôli ochrane aspoň na šesť mesiacov proti...

Deriváty benzazepinon-N-octovej kyseliny substituované kyselinou fosfónovou, ako aj spôsob ich výroby a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283233

Dátum: 03.03.2003

Autori: Wurl Michael, Waldeck Harald, Thormählen Dirk, Meil Jörg

MPK: C07F 9/08, C07F 9/38, A61K 31/215...

Značky: obsahujúce, kyseliny, fosfónovou, tieto, substituované, benzazepinon-n-octovej, spôsob, zlúčeniny, deriváty, liečivá, kyselinou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), a ich fyziologicky prijateľné soli týchto derivátov. Opísaný je aj spôsob prípravy týchto derivátov reakciou východiskovej zlúčeniny vzorca (IV) a derivátov fosfonometylcyklopentánkarbónovej kyseliny s derivátmi benzazepinom-N-octovej kyseliny, pričom prípadne je možná ďalšia esterifikácia získanej zlúčeniny. Liečivo ako účinnú zložku obsahuje uvedený derivát spolu s farmaceutickou pomocnou alebo...

Fungicídne trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny, spôsob ich prípravy a fungicídne kompozície obsahujúce trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283232

Dátum: 03.03.2003

Autori: Pfrengle Waldemar, Pees Klaus-juergen, Rehnig Annerose, May Leslie, Krummel Günter, Albert Guido, Cotter Henry Van Tuyl

MPK: C07F 7/08, C07D 487/04, A01N 43/90...

Značky: obsahujúce, spôsob, fungicidně, kompozície, trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa trifluórmetylalkylaminotriazolopyridíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, Hal a L1 až L5 majú špecifické významy, vykazujú selektívnu fungicídnu aktivitu. Trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny všeobecného vzorca (I) sú spracované s nosičmi a adjuvansami do formy fungicídnych kompozícií.

Fungicídne 2-metoxybenzofenóny, spôsob ich prípravy, kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny, medziprodukty na prípravu týchto zlúčenín a použitie týchto zlúčenín na ničenie húb a hubových chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283231

Dátum: 03.03.2003

Autori: Curtze Jürgen, Morschhaeuser Gerd, Cotter Henry Van Tuyl, Reichert Gunther, Stumm Karl-otto, Simon Werner, Rehnig Annerose Edith Elise, Albert Guido, Waldeck Andreas

MPK: C07C 45/46, A01N 35/04, C07C 205/45...

Značky: přípravy, chorôb, kompozície, spôsob, týchto, obsahujúce, ničenie, hubových, použitie, tieto, medziprodukty, 2-metoxybenzofenóny, zlúčeniny, fungicidně, přípravu, rastlín, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzofenónové zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), kde R1 znamená atóm halogénu alebo alkylovú skupinu, R2 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, nitroskupinu, alebo R1 a R2 spoločne znamenajú skupinu so všeobecným vzorcom -CH=CH-CH=CH-, R3 a R4 nezávisle od seba znamenajú prípadne substituovanú alkylovú skupinu a n znamená celé číslo od 0 do 3. Uvedené zlúčeniny sú účinné ako fungicídy, ktoré...

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, najmä ľahkej frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283221

Dátum: 03.03.2003

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C22B 7/00

Značky: frakcie, automobilových, najmä, zariadenia, úpravy, likvidáciu, vrakov, frakcií, ľahkej, odpadových, spôsob, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, ako napr. domového odpadu, ľahkých frakcií zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov a pod., predpokladá pyrolýzu, splyňovanie a/alebo spaľovanie, po ktorom sa zvyšky roztavia pri redukčných podmienkach. Redukované kovové podiely sa potom podrobia postupnej oxidácii, pričom sa v prvom oxidačnom stupni dá kvantitatívne oddeliť chróm. Potom sa ďalšou oxidáciou vytvorí kalcium-feritová troska,...

Kamptotecínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283217

Dátum: 03.03.2003

Autori: Zunino Franco, Penco Sergio, Merlini Lucio

MPK: C07D 491/22, A61K 31/435

Značky: spôsob, deriváty, prostriedok, farmaceutický, použitie, obsahom, kamptotecínové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená -CN, -CH2CN, -CH2-CH2-CN, -C(=NOH)-NH2, C(=NH)-NH2, -CH=C(CN)2, CH(OH)-CH2-NO2 alebo -CH=CH-NO2. Opísané kamptotecínové deriváty sú aktívne ako inhibítory topoizomerázy I a môžu sa použiť ako protinádorové liečivá.

Zmes aminokyselín určená na riešenie metabolického rozvratu pri pooperačných stavoch, polytraumách a sepse

Načítavanie...

Číslo patentu: 283178

Dátum: 03.03.2003

Autori: Veselková Anna, Mašita Artur

MPK: A61P 41/00, A61P 43/00, A61K 31/195...

Značky: pooperačných, stavoch, polytraumách, rozvratu, metabolického, určená, sepse, riešenie, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes, ktorá je určená predovšetkým na nutričnú podporu a riešenie metabolického rozvratu pri pooperačných stavoch, polytraumách a sepsach, obsahuje dipeptid L-alanyl-L-glutamín a L-formy týchto aminokyselín: leucín, izoleucín, valín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán, lyzín, alanín, arginín, cystín, glycín, histidín, prolín, serín a tyrozín.