Archív za 2003 rok

Strana 78

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3409

Dátum: 07.03.2003

Autori: Steiner Solomon, Poole Trent

MPK: A61M 15/00

Značky: prístroj, inhalačný

Text:

...inhalátor na suché práškovélátky, ktorého obsah sa môže dostat do pľúc v množstve účinnom na liečenierôznych stavov. Prístroj zverejňovaný v tomto dokumente zahŕňa inhalátor(inhalačnú časť), ktorý používa dydn uživateľa na prenesenie suchého prášku z telesa prístroja do pľúc užívateľa, čim odstraňuje potrebu pohonných látok. Preto teda inhalátor zverejňovaný v tomto dokumente môže byt používaný bez ohľadu na nadmorskú výšku a...

Kombinácia obsahujúca derivát epotilónu a imidazotetrazinón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2935

Dátum: 07.03.2003

Autori: Boddy Alan, Anderson Judith Rose, Mc Sheehy Paul, Rothermel John David

MPK: A61K 31/425

Značky: kombinácia, obsahujúca, derivát, epotilónu, imidazotetrazinón

Text:

...rakovinu prostaty a Kaposiho sarkóm. Kombinácie opísané podľa vynálezu sú tiež vhodné na liečenie leukémie.0013 Imidazotetrazinóny zahŕňajú temozolomid a mitozolomid, vynález sa však neobmedzuje len na tieto príklady.0014 Štruktúra uvedených aktívnych čínidiel sa môže prevziať z aktuálneho vydania štandardného prehľadu The Merck Index alebo z databáz, napríklad Patents lntemational(napríklad IMS World Publications). Ich príslušný obsah tu...

Systém prehrávania médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2468

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele

MPK: H04N 7/16

Značky: médií, systém, prehrávania

Text:

...má sprístupniť rozšírený obsah jednotkám prijímačov, t.j. v čase určenom na prenos rozšíreného obsahu. V danom čase prehrávacia zostava vyšle uložené dáta rozšíreného obsahu distribučnej jednotke, aby dátarozšíreného obsahu sprístupnila jednotkám prijímačov.0014 Jednotky prijímačov môžu byť s výhodou uspôsobené tak, aby príjem obrazových dát a príslušných dát rozšíreného obsahu z distribučnej jednotky mohol ovládať používateľ. Jednotkami...

Osvetľovacie zariadenie pre šijací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1926

Dátum: 07.03.2003

Autori: Seibert Horst, Voss Achim, Oberndörfer Andreas, Bohl Horst

MPK: D05B 79/00

Značky: osvetľovacie, stroj, šijací, zariadenie

Text:

...znakmi vo význakovej časti nároku 1. Početné svetelné diody vydávajúce svetlo približne bodovo môžu byť usporiadané vždy na výhodnom mieste, takže nastane optimálne beztieňové osvetlenie pracovného pola. Tiež svetelné diódy sú robustné a majú extrémne malú spotrebu prúdu, to znamená, že nevyvíjajú takmer žiadne teplo. Tým, že svetelné diódy súusporiadané v kryte upevnenom na do dolnej straneramena, je možné jednoduchým spôsobom vytvoriť...

Časovanie odozvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1292

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele Robert

MPK: H04N 7/16

Značky: odozvy, časovanie

Text:

...správnu odpoved na otázku položenú v obrazových dátach alebo rozšírenom obsahu a určenie času, ktorý0022 Jednotka analyzátora bude prijimat a analyzovať veľa správ s odpoveďou zaslaných z veľa rôznych prijímacích jednotiek. Jednotka analyzátora bude s výhodou prevádzať porovnanie medzi správami s odpovedami. Systém bude výhodne obsahovat veľa jednotiek analyzátoru, kde každá z nich bude schopna prijímať a analyzovať vela správ s...

Test na kinázu anaplastického lymfómu, činidlá a prípravky na test

Načítavanie...

Číslo patentu: E 981

Dátum: 07.03.2003

Autori: Marin Oriano, Gunby Rosalind, Mologni Luca, Gambacorti-passerini Carlo, Donella-deana Arianna, Pinna Lorenzo, Scapozza Leonardo

MPK: C07K 14/435, A61K 31/00, C12Q 1/48...

Značky: kinázu, přípravky, činidla, lymfómu, anaplastického

Text:

...ALK tyrozínkinázy (kontrolné látka). Presnejšie spôsob identiñkovania látok, ktoré modulujú aktivitu ALK tyrozín-kinázy zahrnuje krokyi) inkubácía ALK proteínu alebo jeho funkčného derivátu s peptidom vybraným zo Sekv.id, č. l alebo 2, výhodne Sekv. id. č. l, v prítomnosti testovanej látky za podmienok vhodných na fosforyláciu peptiduii) kvantifikácia takto vytvoreného fosforylovaného peptiduLátky, ktoré inhibujú ALK aktivitu, sú vybrané...

Zostava výmenníka tepla a spaľovacej komory s vysokou účinnosťou, pre kotol alebo ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 871

Dátum: 07.03.2003

Autor: Rigamonti Angelo

MPK: F24H 3/02

Značky: výmenníka, vzduchu, vysokou, účinnosťou, komory, tepla, ohrievač, zostava, spaľovacej, kotol

Text:

...4 perspektívny pohľad na dĺžkový kus rúrky výmenníka tepla aobrázok 5 je pohľad spredu na zostavu výmenníka tepla a spalovacejAko je zrejmé z vyššie uvedených obrázkov, obsahuje zostava vynálezu,ktorá je všeobecne označená vztahovou značkou 1, spaľovaciu komoru 3,spojenú s výmenníkom tepla, všeobecne označeným vzťahovou značkou 10,ktorý v podstate obsahuje viac rúrok 5 pre výmenu tepla, ktorých konce sú pripojené» k zadnej doske alebo...

5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory proteázy a protivírusové činidlá a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283240

Dátum: 07.03.2003

Autori: Tait Bradley Dean, Ellsworth Edmund, Lunney Elizabeth

MPK: A61K 31/365, C07C 323/22, C07D 211/86...

Značky: 5,6-dihydropyrónové, činidla, deriváty, farmaceutická, protivírusové, obsahujúca, kompozícia, proteázy, inhibitory, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 5,6-dihydropyrónové deriváty a príbuzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb vrátane AIDS. Vynález takisto zahrnuje spôsoby syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydropyrónov a príbuzných štruktúr.

Spôsob podbíjania a stabilizovania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283239

Dátum: 07.03.2003

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 27/13

Značky: spôsob, stabilizovania, podbíjania, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa paralelne ku kontinuálne sa opakujúcemu, z podbíjacieho procesu a pohybu dopredu zloženého podbíjacieho postupu koľaj v ďalšom, kontinuálne sa opakujúcom a zo stabilizačného procesu a odľahčovacieho procesu skladajúcom sa stabilizačnom postupe postupne spúšťa do konečnej požadovanej polohy. Pritom sa pri stabilizačnom procese automaticky zvyšuje zaťaženie na spúšťaciu hodnotu a pri nasledujúcom odľahčovacom procese na...

Obalový materiál typu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 235

Dátum: 06.03.2003

Autor: Rydberg Tommy

MPK: E04C 2/32, B65D 65/40, B32B 29/08...

Značky: vlnitej, materiál, lepenky, obalový

Text:

...znížila možnosť trhania materiálu pozdĺž vlny. Čiary ohybu sú veľmi zreteľné, pretože vždy presahujú cez niektoré hrebene.0009 Podľa vynálezu môže mať vrstva rovinného papieru apomocná vrstva papieru rovnakú hrúbku, s výhodou medzi 0,05a 0,3 mm a môže byť s výhodou V oblasti 0,1 mm, kde pomocná vrstva papieru môže mať hmotnosť 50 až 250 g/mĺ predovšetkým 70 až 150 g/m 2. Výsledný obalový materiál je0010 Navyše sa v obalovom materiáli podľa...

Spôsob kontroly série obrobkov s použitím súradnicového meracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 92

Dátum: 06.03.2003

Autori: Mcfarland Geoffrey, Taylor Benjamin Roller

MPK: G01B 11/00, G01B 5/008, G01B 21/04...

Značky: obrobkov, serie, meracieho, kontroly, spôsob, použitím, súradnicového, zariadenia

Text:

...pri ktorom sa snímač, ktorý sníma obrobok,presunie pre každý obrobok do pozície, v ktorej sníma polohu, a odčíta sa poloha, pričom tento spôsob zahrnuje nasledujúce kroky v ľubovolnom vhodnom poradí(a) kalibrovanie artefaktu bez použitia uvedeného súradnicového meracieho stroja(b) meranie uvedeného artefaktu súradnicovým meracim zariadením požadovanou rýchlosťou, pričom táto požadovaná rýchlosť sa použije na meranie ďalších dielov(c)...

Protokol zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám a príslušný modul kontroly prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7327

Dátum: 06.03.2003

Autori: Guionnet Chantal, Fevrier Pierre, Codet André, Becker Claudia

MPK: H04L 29/06

Značky: protokol, scramblovaným, práv, zápisu, přístupu, modul, prístupových, príslušný, kontroly, informáciám, zneplatnenia, výmazu

Text:

...výmazuuskutočňuje v závislosti na minulej referencií, ako je dátum akcie.0015 Ďalším predmetom tohto vynálezu je rovnako uskutočnenie protokolu zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám, v ktorom môžu byť operácie zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu kódované, aby sa tak zlepšila bezpečnost a zamedzilo sa akémukoľvek zopakovaniuzodpovedajúcich zachytených správ v poradí.0016 Ďalším predmetom tohto...

Analógové meradlo na meranie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13083

Dátum: 06.03.2003

Autori: Abric André, Fauche Christine, Moreau Isabelle

MPK: A61B 5/16

Značky: meranie, meradlo, analogově, bolesti

Text:

...vzdialenosti. Zariadenie je určene napoužívanie osobami zrakovo postihnutými alebo slepými.0008 Predkladaný vynález sa zameriava na analógové meradlo a na spôsob merania úrovne bolesti, ktorou osoba trpí. Presnejšie povedané je analógové meradlo podľa vynálezu konfigurované na jednoduchšie a presnejšie používanie ako zrakovo postihnutými pacientmi, tak aj pacientmi bez zrakového postihnutia.0009 Analógové meradlo podľa vynálezu je...

Deriváty chinolínu a ich použitie pri glaukóme a myopii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6286

Dátum: 06.03.2003

Autori: Gull Peter, Pombo Villar Esteban

MPK: A61K 31/473, A61P 27/00, C07D 401/00...

Značky: myopii, glaukóme, chinolinu, použitie, deriváty

Text:

...farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu podľa predloženého vynálezu v spojení snajmenej jedným farmaceuticky prijateľným riedidlom alebo nosičom. Tieto kompozície sa môžu formulovať bežným spôsobom. Jednotkovédávkovacie formy obsahujú napríklad asi 0,25 až asi 50 mg zlúčeniny podľa predloženéhoZlúčeniny podľa predloženého vynálezu sa môžu podávať akoukoľvek bežnou cestou, napríklad parenterálne, napríklad vo forme injekčných roztokov...

Avidínové diméry, účinné pri zvýšení koncentrácie rádioaktívneho biotínu v rádioimunoterapii s predbežným zameraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4164

Dátum: 06.03.2003

Autori: De Santis Rita, Nuzzolo Carlo Antonio, Lindstedt Ragnar

MPK: A61K 51/02, A61K 47/48

Značky: biotínu, rádioimunoterapii, zvýšení, zameraním, koncentrácie, diméry, avidínové, účinné, předběžným, rádioaktívneho

Text:

...prípadoch je hlavným problémom priviesť účinnú látku alebo žiarenie vysoko selektívne k cieľovým bunkám a zabrániť tak poškodeniu susedných zdravých buniek. V prípade rádiofarmák, t.j. rádioaktívnych látok, je problém selektívneho privedenia látky k nádorovej bunke a zabránenia šírenia rádionuklidov v tele do zdravých buniek okolo nádoru obzvlášť významný.0007 Jednu zvlášť účinnú metódu detekcie a liečby nádoru opisuje patent EP O 496 074....

Spôsob získavania sukralózy s vysokou čistotou a vysokým výťažkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2567

Dátum: 06.03.2003

Autori: Vernon Nicholas, Merkel Carolyn, Catani Steven, Micinski Edward, Wiley James Edwin

MPK: C07H 5/00, C07H 13/00

Značky: spôsob, výťažkom, vysokým, čistotou, vysokou, sukralózy, získavania

Text:

...odblokovaním prekurzorov a ízolovaním sukralózy. Ďalším prístupom je Odblokovanie čistej sukralózy a jej purifikácia a izolácia. lným prístupom je čiastočná purifikácia blokovaných alebo čiastočne blokovaných prekurzorov sukralózy, Odblokovanie prekurzorov a purifikácia a izolácia sukralózy. Preto purifikácia týchto prekurzorov je potrebnána zvýšenie celkového výťažku v postupných reakčných krokoch.0007 Sukralóza a blokované alebo čiastočne...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2383

Dátum: 06.03.2003

Autori: Georgiadia Robert George, Diesterbeck Frank, Dengel Gustav, Blumenschein Marcus

MPK: B65D 43/02

Značky: kontajner, poklopom

Text:

...alebo znovu položenie poklopu naotvoru kontajnera nevedú k tomu, že diel plochej spony by bol znovu umiestnený za zadný okraj kontajnera. Funguje to ale tak, že diel plochej spony sa pri tomto pohybe položí na okraj kontajnera a mechanicky pôsobí proti pohybu spätného zavedenia. Pri kývavom pohybe, ktorý sa má vykonať na nadvihnutie poklopu, sa diel plochej spony siahajúci za okraj kontajnera vedie smerom von pred okraj kontajnera. Tým je...

Chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1762

Dátum: 06.03.2003

Autori: Gull Peter, Pombo Villar Esteban

MPK: C07D 401/00, A61K 31/473, A61P 27/00...

Značky: chinolínové, deriváty

Text:

...Takéto soli sa môžu pripraviť konvenčným spôsobom a majú rovnakú mieru účinnosti ako voľne zlúčeniny.V súlade s týmto tento vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu na použitie ako liečivo, napríklad na liečenie zeleného očného zákalu a krátkozrakosti.Tento vynález ďalej poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu podľa vynálezu v kombinácii s aspoň jedným farmaceutický prijateľným riedidlom alebo nosičom. Takéto kompozície sa...

Pôdny kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1495

Dátum: 06.03.2003

Autori: Gebbeken Martin, Giesen Gottfried

MPK: A01B 33/00, A01B 61/00

Značky: pôdny, kultivátor

Text:

...prevodu chránené a tak sa dá aj spojené do kompaktnej jednotkynamontovať na iné pôdne kultivátory.0008 Vynález ďalej predpokladá, že tak pôdny kultivátor, ako aj traktor sú vybavené vždy jedným pracovným počítačom, ktoré sú cez BUS-systém navzájom spojené, že je vytvorená vstupná jednotka na zadávanie potrebných prevádzkových parametrov a že spojka vývodového hriadeľa traktora je vyhotovená ako elektromagneticky ovládateľná spojka vývodového...

Sklápací slnečník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 894

Dátum: 06.03.2003

Autori: Bly Michael Harold, Vardy Daniel

MPK: A45B 17/00, A45B 25/00

Značky: sklápací, slnečník

Text:

...zub V prevodovom prvku spôsobí, že horná časť tyče sa nakloní.0011 Výhodne rotačný prvok sa spája s bežcom, keď sa bežec kĺže nahor tyče, aby roztvoril slnečník, takže ďalšia rotáciabežca otáča rotačný prvok, a tak nakláňa slnečník. Rotačný prvoksa môže spájať s bežcom prostredníctvom zodpovedajúcich výstupkov a ušiek alebo použitím zámku.0012 Rotačný prvok môže byť trubicovitý, na svojom vnútornom povrchu môže mať úplne skrutkovitý závit...

Farmaceutická formulácia účinnej látky budezonid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 593

Dátum: 06.03.2003

Autori: Beckert Thomas, Dressman Jennifer, Rudolph Markus

MPK: A61K 31/58, A61K 9/50

Značky: budezonid, farmaceutická, formulácia, látky, účinnej

Text:

...(met)akrylátových monomérov s aniónovou skupinou V alkylovom zvyšku, na výrobu liekovej formy, ktorá v teste uvoľňovania podľa USP dve hodiny pri pH 1,2 a po následnej zmene pH na 7,0 v časovom intervale až 2,0 hodiny od začiatku testu uvoľní menej ako 5 a V časovom okamihu osem hodín od začiatku testu 30 až 80obsiahnutej účinnej látky. Vonkajší obal môže byť typuProblémom pri farmaceutických formuláciách, ktoré obsahujú účinnú látku...

Spôsob zlepšenia čistoty a výťažku sukralózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 549

Dátum: 06.03.2003

Autori: Merkel Carolyn, Catani Steven, Micinski Edward, Vernon Nicholas, Wiley James Edwin

MPK: C07H 5/00, C07H 13/00

Značky: čistoty, výtažků, sukralózy, zlepšenia, spôsob

Text:

...postupnýmí kryštallzáclami nasledovanýmí deacyláciou na získanie sukralózy a následnou jednou kryštalizáciou sukralózy z produktu. Pred-kryštalizácia ani recyklácia matečného roztoku nie súpoužité. Týmto spôsobom sa dosahuje Čistota 99 , výťažok je však velmi nízky (5 °/o).0010 U.S. patent číslo 4,405,654 sa týka syntetických ciest syntézy rozličnýchhalogénsacharózových derivátov. Zlúčeníny sú ízolované ionovovýmennou chromatografiou...

Spôsob inhibície autopolymerizácie etylénoxidu spôsobovanej hrdzou pomocou redox chémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 206

Dátum: 05.03.2003

Autor: Johnson Thomas Howard

MPK: C07D 301/36, C23F 15/00

Značky: inhibície, hrdzou, etylénoxidu, autopolymerizácie, spôsob, spôsobovanej, pomocou, chemie, redox

Text:

...ióny pomocou Fe° vysvetľuje nasledujúca elektrochemická sekvenciaAko vidno z predchádzajúceho, premena železitých iónov (Fe 3) na železnaté ióny (Feü) železom (Fe°) je v elektromotorickej sérii zvýhodnená o viacako 1,17 V. Vznikajúce železnaté ióny neurýchľujú polymerizáciu EO.Prítomnosť Fe° na povrchu oceľovej nádoby s EO poskytuje prirodzenú kontrolu polymerizácie EO - ale len dovtedy, kým sa na vnútornom povrchu oceľovej nádoby...

Rohož z rezaných vlákien vyrobená mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 193

Dátum: 05.03.2003

Autor: Droux Michel

MPK: D21H 17/13, D21H 13/40

Značky: vlákien, rezaných, mokrou, rohož, cestou, vyrobená

Text:

...boli usušené a rozrezané potom, čo boli glejené vglejovom kúpeli obsahujúcom organosilán astmelujúce činidlo (anglicky film former), ďalej- vytvorenie rúna tak, že sa disperzia pošle na formovacie sito, cez ktoré prechádza procesná voda, zatiaľ čo vlákna sú zadržované na zmienenom site, ďalej0007 Usušené rezané vlákna, ktoré sú používané vrámci spôsobupodľa vynálezu, teda prechádzajú nasledujúcimi výrobnými krokmi- glejenie vlákien v...

Plech tvarovaný za studena z ocele upokojenej hliníkom a spôsob výroby obalu z týchto plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6670

Dátum: 05.03.2003

Autor: Bouzekri Mohamed

MPK: C22C 38/06, C22C 38/04, C21D 9/48...

Značky: obalů, výroby, plechov, tvarovaný, upokojenej, týchto, spôsob, ocele, plech, hliníkom, studena

Text:

...medzi 0,35 aO,50 horčíka, medzi 0,0035 a 0,0060 dusíka amedzi 0,010 a 0,100 hliníka,- plech bol tvarovaný za studena až po mieru predĺženia nachádzajúcu sa medzi 3 a 8,- plech má homú medzu prieťažnosti 660 MPa a prednostne vyššiu ako 700 MPa.Osobitne je uprednostňovaný plech, ktorý umožňuje dosiahnuť kvalitu TH 720 (DRIO) majúchornú medzu prieťažnosti 700 MPa po tvarovaní za studena.Druhý cieľ vynálezu je dosiałmutý postupom výroby...

Farmaceutické kompozície vo forme granúl s okamžitým uvoľňovaním a kontinuálny spôsob na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5697

Dátum: 05.03.2003

Autori: Vervaet Kris, Remon Jean-paul

MPK: A61K 9/16

Značky: farmaceutické, okamžitým, granúl, uvoľňovaním, výrobu, formě, spôsob, kompozície, kontinuálny

Text:

...glycerín, triacetín,trietyl citrát, cukrové alkoholy a ich zmesi a uvedená povrchovo aktívna látka môže byť vybranázo skupiny zahŕňajúcej Tween, Span, Pluronics, polyoxyetylénsorbitolestery, monodiglyceridy, kyselinu polyoxyetylénovú, polyoxyetylénový alkohol a ich zmesi. Tento spôsob má nevýhodu zaobstarania zahrievacej zóny v dvojzávitovkovom extrudéri a následnej kontroly a monitorovania teplotného profilu extrudéra.0008 Avšak, žiadne z...

Spôsob výroby elektródového prvku pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5173

Dátum: 05.03.2003

Autori: Lotze Gerd, Krink Volker, Löbl Helmut, Möhler Wolfram, Laurisch Frank

MPK: H05H 1/26

Značky: výroby, prvků, plazmové, spôsob, elektrodového, hořáky

Text:

...tepelná0018 Vtejto súvislosti sa pomocou podobného riešenia dosiahnuté nepatrné zvýšenie životnosti (v porovnaní s elektródami doposiaľ známymi a V plazmových horákochpoužívanými) ďalekosiahlo kompenzuje výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi.0019 Preto je úlohou tohto vynálezu navrhnúť vhodný spôsob výroby, ktorým by bolo možnéznížiť výrobné náklady pri súčasnom zvýšení životnosti.0020 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši elektródovým...

Cyklické amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4550

Dátum: 05.03.2003

Autori: Leibrock Joachim, Schadt Oliver, Seyfried Christoph, Pruecher Helmut

MPK: C07D 263/00, A61P 25/00, A61K 31/445...

Značky: amidy, cyklické

Text:

...použitia a/ alebo menšie vedľajšie účinky. Nové zlúčeniny musia byť jednoducho cenovo priaznivo vyrobiteľné a musia byť najmä vhodné k výrobe liečiv.0004 S prekvapením bolo zistené, že sa úloha rieši zlúčeninami vzorca I. Najmä bolo zistené, že zlúčeniny vzorca I a ich soli vykazujú pri dobrej znášanlivosti veľmi cenné farmakologické vlastnosti. Predovšetkým vykazujú zvlášť vysokú afinitu k väzobným. miestam receptorov aminokyselín, zvlášť...

Lietajúce zariadenie s väčším počtom zdvihových rotorov a tlačných rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1250

Dátum: 05.03.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F16L 37/28

Značky: počtom, tlačných, zdvihových, lietajúce, rotorov, zariadenie, väčším

Text:

...spojovacie tyčeobzvlášť výhodne vytvorené duté a káble sú vedené vo vnútri tyčí.Aby bolo lietajúce zariadenie pokiaľ možno flexibilné a dalo sa vzávislosti od transportovaných bremien dimenzovať, sú plánované pevné, ale rozpojiteľné spojenia medzi spojovacími tyčami a motormi. Tým je mďmá proporcionálna miniaturizácia lietajúceho zariadenia podľa vynálezu tým, že v závislosti od bremena, ktoré sa má transportovať, je zvolíteľný požadovaný...

Spôsob obrábania brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1059

Dátum: 05.03.2003

Autor: Sammartin Roberto

MPK: B23Q 7/04, B24B 7/00

Značky: obrábania, kotúča, brzdového, spôsob

Text:

...vlastnosti a výhody vynálezu budú efektívnejšie ilustrované nasledujúcim podrobným opisomvýhodnêho uskutočnenia vynálezu, ktorý je daný len ako nijakoobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené výkresy, naobr. 1 až 3 znázorňujú tri rôzne kroky spôsobu podľavynálezu, obr. 4 V zväčšenej mierke detail z predchádzajúcichobrázkov V priebehu príslušného kroku spôsobu podľa vynálezu, obr. 5 V zväčšenej mierke pohľad, ktorý zodpovedá obr. 3 a...

Farmaceutické a kozmetické prostriedky zahŕňajúce PLGF-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14945

Dátum: 05.03.2003

Autori: Salvia Giuseppe, Conti Ettore, Maglione Domenico, Battisti Mauro, Tucci Marina

MPK: A61K 8/64, A61K 38/18, A61P 17/02...

Značky: farmaceutické, plgf-1, zahŕňajúce, prostriedky, kozmetické

Text:

...systémovej sklerodermie a systémovej sklerózy, voprave kožných Iézií a vredov,prirodzenej alebo patologickej plešivosti alebo jednoducho fyziologických situácií, ako je starnutie kože, obzvlášť vďaka vystaveniu slnečnému žiareniu alebo agresívnym činidlám z atmosféry/prostredia.0005 Predmetom predkladanej prihlášky je použitie PLGF, obzvlášť PLGF typu 1 (PLGF-1) na prípravu terapeutických alebo kozmetických prostriedkov podporujúcich...

Použitie soli kyseliny L-askorbovej k príprave farmaceutickej kompozície na miestnu aplikáciu do oka, ktorá je schopná zlepšovať hladinu kyseliny L-askorbovej v oku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 714

Dátum: 05.03.2003

Autori: Pinza Mario, Durando Lucia, Virno Michele, Marchitto Leonardo

MPK: A61K 31/375, A61P 27/00

Značky: zlepšovať, přípravě, schopná, kompozície, farmaceutickej, ktorá, použitie, kyseliny, aplikáciu, miestnu, hladinu, l-askorbovej

Text:

...je teda výhodnápri prevencii a liečbe šedého a zeleného zákalu. Okrem toho je výhodné túto sol podávať spolu s oftalmickým liečivom, ktoré vyvoláva zníženie kyseliny L-askorbovej v oku, za účelomkompenzácie nežiadúceho účinku tohto liečiva.Podľa prveho aspektu sa teda vynález týka použitia soli kyseliny L-askorbovej s farmaceutický vhodnou organickou bázou k príprave farmaceutickej kompozície k miestnej aplikácii do oka, ktorá je schopná...

Skúšobné zariadenie planétových prevodoviek tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3462

Dátum: 04.03.2003

Autor: Janík Jozef

MPK: G01L 3/02, F16H 48/02, G01D 5/04...

Značky: planetových, skúšobné, prevodoviek, tanků, zariadenie

Text:

...planétová prevodovkyje cez zostavu dynamometra a ustavovacieho lôžka spojená s riadiacim pultom. Jedná sa o najpresnejšiu metódu na overenie a kontrolu dosahovaných parametrov podľa predpísaných technických podmienok výrobku po jeho oprave s určením výsledných merateľných veličín meraných v celom rozsahu prevodových stupňov, jej brzdných účinkov a pod. Medzi merateľné výstupné veličiny možno zaradiť krútiaci moment, otáčky, prietoky...

Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3461

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gregor Ivan, Medvecký Vladimír

MPK: F24D 3/00, F24D 3/12, F24D 19/10...

Značky: budov, systém, centrálneho, viacpodlažných, vykurovania, zdroja

Text:

...do radiátora. Toto riešenie je nedostatočné. Radiátor je v podstate výmenník tepla. Každý výmenník má najväčšiu účinnosť ak sa médium reguluje na výstupe.Pri súčasnom namontovaní termostatických ventilov pri miemom pootvorení neprechádza voda všetkými článkami radiátora. Radiátor má nerovnomernú teplotu. Ak sa termostatický ventil otvorí viacej, radiátor sa prehreje, ale regulácia nieje plynulá a kolíše tlak v sieti. Meracie zariadenie na...

Perorálny prípravok na liečbu a prevenciu ketózy a porúch energetického metabolizmu prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3460

Dátum: 04.03.2003

Autori: Šimko Štefan, Gašpar Roman, Mazáň Štefan, Milošovič Štefan, Neděla Vlastimil

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/02...

Značky: energetického, ketózy, perorálny, prežúvavcov, liečbu, prípravok, metabolizmu, prevenciu, poruch

Text:

...sol. a.u.v., ktorý obsahoval najmä propylénglykol (900 g v 1000 ml), chlorid kobaltnatý (86 mg), metionín (20 g) a koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (17,5 g v 1000 ml), ktorá zabezpečovala rozpustnosť metionínu v tomto tekutom prípravku (Vademecum veterinámych prípravkov a dezinfekčných prostriedkov, ÚŠKVBL NITRA, 1997, str. 544 545, Kolouch F. a spol. Terapeutický účinok prípravku na základe propylénglykolu, metionínu a kobaltchloridu pri...

Zariadenie na odber kalu z dna nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3459

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gabriel Petr, Boráň Jaroslav, Tobeš Zdeněk

MPK: B01D 21/02, B01D 21/24, C02F 1/38...

Značky: zariadenie, nádrží, odber

Text:

...4 tak, že ich vyústenie je pod úrovňou hladiny 2 nádrže 3, pričom ich počet a rozmiestnenie je premenlivé a závislé najmä na rozmeroch vyprázdneného kalového priestoru 5 pri dne 31. nádrže 3. Ukončenie nasávacích nadstavcov 4 nad dnom 31 nádrže 3 je závislé na predpokladanej koncentrácii kalu,jeho mernej hustote a na úmysle použlvateľa zariadenia.V žľabe lje výhodne pri jednej zo stien 32 nádrže 3 vytvorený nasávací priestor 102 napríklad...

Ekologicky zhodnotený molitanový odpad – Ekomolitan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3458

Dátum: 04.03.2003

Autori: Višňovský Ivan, Ochocová Renáta, Mátel František, Kán Dušan

MPK: B09B 3/00

Značky: ekologicky, molitanový, odpad, ekomolitan, zhodnotený

Text:

...Zloženie materiálu PUR-PES, resp. PUR-PVC, ťažká oddeliteľnosť PUR-vrstvy od nalaminovanej PES-, resp. PVC-vrstvy znemožňuje zhodnotenie odpadov známymi spôsobmi materiálovej recyklácie, resp. energetického zhodnotenía.Uvedená nevýhoda sa odstraňuje riešením podľa tohto úžitkového vzoru, predmetom ktorého je ekologický zhodnotený molitanový odpad - Ekomolitán. Dezintergrované častice odpadu PUR-PES, resp. PUR-PVC s priemerom do l 0 mm...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3457

Dátum: 04.03.2003

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 21/32, F41A 21/00, F41A 21/28...

Značky: povýstrelového, kompenzátor, zdvihu, spätného, rázů, úsťovou, brzdou, utlmenie, zbraně, palnej

Text:

...zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu v pohľade zhora,obr. 2 schematicky kompenzátor zboku,obr. 3 schematicky kompenzátor v priereze,obr. 4 schematicky kompenzátor v reze l (A-A),obr. 5 schematicky kompenzátor v reze 2 (B-B),obr. 6 schéma prúdenia spalín kompenzátorom,obr. 7 schéma prúdenia splín kompenzačnými difúzormi v reze (C-C).Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie...

Hlasovací lístok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3456

Dátum: 04.03.2003

Autor: Dvořáček Ivan

MPK: B42D 15/00

Značky: hlasovací, lístok

Text:

...volič obdrží len jeden hlasovací lístok a ten za zástenou podľa svojich predstáv v súlade s metodickým pokynom vyplní. Po ukončení volieb je možné hlasovacie lístky naďalej spracovávať čiarkovacíou metódou. Zisťovanie preferenčných hlasov jednoduchým prečítaním údajov zaznamenaných na hlasovaeom lístku by okrskovej komisii činnosť pri čiarkovacej metóde určite zjednodušilo a spríjemnilo.Pri prechode z formátu A 3 resp A 4 na formát A 6...

Kvapalný koncentrát určený na dezinfekciu v rastlinnej poľnohospodárskej, hlavne v záhradníckej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3455

Dátum: 04.03.2003

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 47/00, A01N 47/02

Značky: kvapalný, určený, koncentrát, poľnohospodárskej, rastlinnej, výrobe, záhradníckej, hlavne, dezinfekciu

Text:

...na prípravu kvapalných koncentrátov v zmysle riešenia najvhodnejšie použiť aspoňjeden z týchto alkoholov metanol, etanol, alebo niektorý z propanolov. Potvrdilo sa tiež, že na prípravu koncentrátov je možné tiež výhodne použiť niektorú zo zmesí nižších alkoholovo, napríklad tzv. pribudlinu z destilácie kvasnćho liehu, pre ktorú je obvykle príznačný vyššl obsah propanolov a butanolov.Aby bola zabezpečená optimálna účinnosť prípravku i v...