Archív za 2003 rok

Strana 77

Použitie adapalénu na liečenie dermatologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5859

Dátum: 12.03.2003

Autori: Czernielewski Janusz, Graeber Michael

MPK: A61K 9/06, A61K 9/10, A61K 31/185...

Značky: adapalénu, dermatologických, liečenie, ochorení, použitie

Text:

...vynálezu je tak farmaceutický prostriedok vo forme gélu alebo krému obsahujúci O,3 hmotn. 6-3-(l-adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftalénkarboxylovej kyseliny (adapalénu) alebo ich solí vo vzťahu na celkovú hmotnosť prostriedku na jej použitie pri topickom liečenídermatologických ochorení so zápalovou alebo proliferatívnouzložkou, ktoré sa vyberú z bežnej uhrovitosti, komedónov,polymorfnej uhrovitosti, nodulocystickej uhrovitosti, akné...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci 6-[3-(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl]-2-naftoovú kyselinu ako aktívnu zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5206

Dátum: 12.03.2003

Autori: Graeber Michael, Czernielewski Janusz

MPK: A61K 9/06, A61K 9/10, A61K 31/185...

Značky: 6-[3-(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl]-2-naftoovú, obsahujúci, zložku, prostriedok, aktívnu, farmaceutický, kyselinu

Text:

...Predmetonl prezentovaného vynálezu teda je farmaceutický prostriedok obsahujúci 0,3 hmotnostných percent adapalenu (6-3(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoová kyselina) vztiahnuté na celkovú hmotnosť prostriedku alebo jeho solí, vo forme gélu na vodnej báze určeného na liečbu dermatoloqických ochorení sozápalovou alebo proliferačnou zložkou.0010 Termín soli adapalénu znamená soli vytvorené s farmaceutický prijateľnou zásadou, zvlášť s...

Spôsob kontroly rotačnej osi samo-strediacim zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10830

Dátum: 12.03.2003

Autori: Spaan Henny, Trapet Eugen, Aguilar Martin Juan José

MPK: B23Q 1/54, B23Q 3/18, B23Q 17/22...

Značky: spôsob, rotačnej, zariadením, kontroly, samo-strediacim

Text:

...to znamená,že tam sú 3 Iineárne pohyblivé systémy (X, Y, Z) prvý nesie tyč, druhý nesie prvý systém a tyč a tretí nesie druhý a prvý systém a tyč. Teda, pohyblivé komponenty nesú veľa hmoty a majú byt velmi presné, z dôvodu možného nárastu chýb komponentov v kinematickom reťazci medzi hrotomsnimacieho zariadenia a telesom snimacieho zariadenia, ktoré je pripojené k hlave TM.0014 Vynález je definovaný v nároku 1. 0015 Vzhľadom k tomu, že nie...

Spôsob rozpoznania prevrátenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3586

Dátum: 12.03.2003

Autori: Schmid Michael, Kroeninger Mario, Lahmann Robert

MPK: B60R 21/01, B60R 21/00

Značky: spôsob, prevrátenia, rozpoznania

Text:

...zrýchlenie vozidla pozitívny gradient,pretože potom dôjde k pomalej zmene pri prevrátení z-lg na Og. S výhodou môžu byť prídavne pozorované zrýchlenia V priečnom smere vozidla, aby sa napríklad vytvorením integrálu zrýchlenia v smere y zistilo, že nedochádza na žiadny pohyb do strany. To by totiž ukazovalo na prevrátenie okolo osi x. Alternatívne alebo doplnkovo môže byť pri prítomnosti snímača rýchlosti otáčania okolo osi x vyhodnotením...

Filtračný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9890

Dátum: 12.03.2003

Autor: Eder Michael

MPK: B01D 46/52

Značky: filtračný, modul

Text:

...rukoväť. To zjednodušuje výmenu filtračného modulu po jeho použití. Tým, že rukoväť je umiestnená a/alebo vytvorená zapustené, tak je táto zaistená pred poškodením a umožňuje jednoduché, stohovateľ né skladovanie. Na základe rukoväte je aspoň jedna komora dutého telesa otvárateľná. To u možňuje vymieňať filtračný materiál, nachádzajúci sa V komore, a tak predlžovať životnosť ce lého filtračného modulu.0014 Ďalší výhodný príklad uskutočnenia...

Závesný prípravok pre stenový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2722

Dátum: 12.03.2003

Autor: Brinkmann Manfred

MPK: A47B 95/00

Značky: nábytok, závěsný, stěnový, prípravok

Text:

...a bočnej steny nábytku,do ktorej tento závesný prípravok možno vsadiť, Obrázok 5 znázornenie v podstate zodpovedajúce obr. 4 pri závesnom prípravku, vsadenom do bočnej steny nábytku, Obrázokô náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženomObrázok 7 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave vtrojrozmernom vyobrazení podľa obr. 4 v zmontovanom stave.Obrázok 8 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave v...

Spínacia sieťová zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2477

Dátum: 12.03.2003

Autori: Dunford Carl Lee, Lonergan Lawrence Murray

MPK: H01R 13/70, H01R 13/44, H01R 24/00...

Značky: zásuvka, sieťová, spínacia

Text:

...do postaveniaNiektoré vytvorenia predloženého vynálezu budú terazopísané na príkladoch pomocou priložených obrázkov, na ktorýchobr. l znázorňuje perspektívny pohľad na čelnú stenuinboard, obr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na čelnú stenuoutboard, obr. 3 predstavuje perspektívny pohľad na prekonfigurovatelný mechanizmus spínača podľa prvého vytvorenia predloženého vynálezu, znázorňujúci spinacev postavení uprostred inboard, obr. 4...

Spôsob výroby teplo izolujúceho izolačného a spojovacieho mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2206

Dátum: 12.03.2003

Autori: Nienhüser Rolf, Leistner Andreas

MPK: E06B 3/04

Značky: izolačného, spojovacieho, výroby, izolujúceho, spôsob, teplo, mostíka

Text:

...ktorého možno cenovo priaznivo vyrobit izolačný a spojovací mostík docieľujúci veľmi dobrú tepelnú izoláciu.0015 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši tým, že izolaćná lišta sa napení voľne nad profilom zplastickej hmoty bez prídavného obmedzenia, pričom bočné okraje ohraničujúce vaňovú oblast profilu zplastickej hmotyprebiehajú zvisle alebo mierne ksebe šikmo kzákladovej ploche profilu zplastickei hmoty atvoria vedenie napeneného...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Stingl Thomas, Ottensmann Hartmut, Probst Joachim, Ruttmann Gerhard, Melchiors Martin

MPK: C08F 265/00, C04B 41/45, C08G 18/00...

Značky: dvojzložkové, polyuretanové, vodné, systémy

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Spôsob poskytovania a účtovania funkcií WIM v mobilných komunikačných koncových prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1430

Dátum: 12.03.2003

Autori: Sporn Ulrich, Dupre Michael

MPK: H04Q 7/32

Značky: prístrojoch, spôsob, koncových, komunikačných, poskytovania, funkcií, mobilných, účtovania

Text:

...do čipovej karty sa zablokuje. Táto ochrana pomocou PIN je však nezávislá od funkcie WlM a hlavneje nezávislá od počtu podpisov uskutočnených pomocou WlM. Funkcia ochrany pomocou PIN v prípade modulu identity účastníka je bližšie opísanánapr. v EP O 776 141 A 2. Funkcia WlM tu nie je spomenuté.D 006 Úloha vynálezu spočíva vtom, navrhnúť spôsob, ktorý umožní jednoduché a spoľahlivé poskytovanie a účtovanie funkcií WlM pri mobilných0007...

Zariadenie a spôsob výroby oceľobetónovej nosnej konštrukcie alebo nosnej konštrukcie z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 380

Dátum: 12.03.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: E01D 21/00

Značky: oceľobetónovej, spôsob, nosnej, betonů, konštrukcie, zariadenie, predpätého, výroby

Text:

...na výrobu po častiach oceľobetónovýchnosných konštrukcií, alebo nosných konštrukcií 2 predpätéhobetónu, ktorý je možné uskutočniť relatívne jednoduchýmiTieto úlohy sú vyriešené prostredníctvom. predmetu nezávislýchPredložený vynález vychádza z nápadu tak optimalizovať prenášanie záťaže do debniaceho zariadenia, aby bol veľký podiel namáhania prenášaný ťažnými a/alebo tlačnými silami do už vyhotovených častí po častiach vyrobenej stavby a...

C3-Kyano epotilónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6994

Dátum: 11.03.2003

Autori: Regueiro-ren Alicia, Kim Soong-hoon

MPK: C07D 417/00, A61P 35/00, A61K 31/425...

Značky: epotilónové, c3-kyano, deriváty

Text:

...časť konformačne uzavretá benzenoidovou funkčnou skupinou (Altmann, K.-H. et al., Chimica, vol. 54, No. 11,612-621 (2000.0006 Príklady epotilónových C-3 substituovaných zlúčenín sú tie zlúčeniny, ktoré majú éterovú, halogenovú alebo sulfonylovú skupinu (pozri Schering AG, W 0 OO/66589) alebo, kde C-2 a C-3 spolu tvoria dvojitú väzbu (pozri Novartis, WO O 0/25929 a WO OO/37473).0007 Boli syntetizované deriváty a analógy epotilónov A a B...

Protilátky odvodené od anti ED-B L19 a zacielenie na vaskulatúru tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6991

Dátum: 11.03.2003

Autori: Friebe Matthias, Borsi Laura, Balza Enrica, Zardi Luciano, Carnemolla Barbara, Hilger Christoph-stephan, Castellani Patrizia

MPK: A61P 35/00, A61K 51/02, A61K 39/395...

Značky: protilátky, tumorů, odvodené, zacielenie, vaskulatúru

Text:

...delécla, substitúcia a/alebo vloženie aminokyselinového zvyšku), možno menej ako okolo 20 alterácii, menej ako okolo 15 alterácii, menej ako okolo 10 alterácií, alebo menej ako 5 alterácii, 4, 3, 2 alebo 1. Alterácie sa môžu uskutočniť v jednom alebo vo viacerých oblastiach rámca.0017 Špeciñckým väzbovým členom môže byt taký, ktorý vo väzbe na antigén konkuruje špecifickému vàzbovému členu, ktorý sa viaže na ED-B a zahrnuje aj miesto...

Spájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4225

Dátum: 11.03.2003

Autor: Lauer Stefan

MPK: B29D 30/38, B29C 65/00

Značky: zariadenie, spájacie

Text:

...spájacích líšt na zovretie úsekov pásov.-2 Obr. 5 pohľad, zodpovedajúci obr. 4, po vodorovnom priblížení spájaclch líšt na spojenie úsekov pásov, Obr. 6 pohľad zhora na ozubene tyče v prevádzkovej polohe podľa obr. 5 po spojeni aObr. 7 pohľad zhora na spájacie lišty, pričom tak horné, ako aj spodné spájacie lišty sú znázornenéZnázornené spájacie zariadenie 1, ktoré je usporiadané medzi pásom g na privádzanie materiálu a pásom 3 na odsun...

Spôsob výroby farmaceutického prostriedku obsahujúceho Mycobacterium w na liečenie astmy (obštrukčnej choroby pľúc)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4146

Dátum: 11.03.2003

Autori: Modi Rajiv Indravadan, Khamar Bakulesh Mafatlal

MPK: A61K 39/39, A61P 11/00, A61K 39/04...

Značky: obštrukčnej, obsahujúceho, výroby, choroby, farmaceutického, spôsob, liečenie, mycobacterium, pľúc, astmy, prostriedku

Text:

...záchvatu zahrnuje elimináciu spúšťacich faktorov. To zahrnuje merania na kontrolu antigénu prachových roztočov zdomácností, zvieracej srsti, vyvarovanie sa vystaveniu environmentálnym faktorom, zahrnujúcim zmenu pracovného miesta alebo pobytu, skorú liečbu horného dýchacieho traktu a infekcii hrudníka, atď.To, čo sa vyžaduje pri zvládnutí astmy je zlepšenie funkcie pľúc.Predkladaný vynález opisuje takéto prostriedky a spôsob ich...

Oxidácia halogénovaných orto-xylénov v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3013

Dátum: 11.03.2003

Autori: Koch Péter, Colborn Robert Edgar, Oeckel Gerald, Hall David Bruce

MPK: C08G 73/00, C07C 51/16, C07C 51/54...

Značky: kvapalnej, oxidácia, halogenovaných, orto-xylénov, fáze

Text:

...milión (ppm) halogénftalidu odstránenie kyseliny octovej a všetkej vody vytvorenej v dôsledku reakcie pomocou destilácie a dehydratácia kyseliny halogénftalovej za vzniku anhydridu kyseliny halogénftalovej.0006 V rámci iného uskutočnenia spôsob prípravy kyseliny halogénftalovej zahŕňa vytvorenie reakčnej zmesi obsahujúcej zmes približne 7 až približne 3 hmotnostných dielov kyseliny octovej na l hmotnostný diel halogén-orto-xylénu, približne...

Chladenie elektrických a/alebo elektronických súčiastok, najmä počítačového vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2914

Dátum: 11.03.2003

Autor: Van Der Werff Jan

MPK: F04D 29/60, F04D 29/58, G06F 1/20...

Značky: súčiastok, elektronických, vybavenia, elektrických, chladenie, najmä, počítačového

Text:

...osi.0007 Využitím odstredivého ventilátora alebo takzvaného ventilátora so zmiešaným prúdom vzduchu môže byť tak generovanýveľký prúd chladiaceho vzduchu, zatiaľ čo spotreba energieventilátora a jeho produkcia hluku zostávajú obmedzené. Špirálovo tvarovaná vnútorná bočná stena má za následok postupné zväčšenie účinného prierezu výstupného kanála, čo naopak redukuje výtokovú rýchlosť chladiaceho vzduchu a následne aj ventilátorom...

Vložka do nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2275

Dátum: 11.03.2003

Autor: Schildknecht Susanne

MPK: B65D 21/02, B65D 1/34, B65D 25/04...

Značky: vložka, nádoby

Text:

...oblasti.0008 Nakoniec je z GB 1 490 627 známa škatula na potraviny, rozdelená na viaceré priečinky, do ktorej sa dajú spoločne zabaliť viaceré odlišné druhy potravin. Ťažkosťou, ktorá sa pritom musi prekonať, je, že materiál musi byť z cenových dôvodov tenký. Známy obal túto ťažkosť rieši výstužovými rebrami,ktoré sa rozprestierajú rovnobežne s bočnými stenami škatule a vnútri škatule sa pod pravým uhlom križujú. Výstužové rebrá sú vytvorené s...

Zariadenie na pripojenie a izoláciu tepelnej ochrany a/alebo elektrických vinutí motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1913

Dátum: 11.03.2003

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 11/00, H02K 3/46

Značky: elektrických, vinutí, ochrany, pripojenie, izoláciu, motorov, zariadenie, tepelnej

Text:

...schránka je komplementáma vzhľadom na cievku vinutia motora a jej konštrukciu, kde uvedená schránka má jeden alebo viac samčích/samičích blokovacích prvkov, ktoré sú komplementárne kzodpovedajúcim samčím/samičím blokovacím prvkov uvedenej cievky, kde uvedené zariadeniesa vyznačuje tým, že uvedená schránka V tvare tácky je vyrobená z plastu a uvedené vinutiepokrýva uvedenú cievku uvedenou schránkou komplementáme spojenou s cievkou.Ďalšie...

Kontinuálna substitučná terapia s využitím progestogénového hormónu inhibujúceho sulfatázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1074

Dátum: 11.03.2003

Autori: Friedmen Andrew Joseph, Caubel Patrick Michel

MPK: A61K 31/57, A61P 15/00, A61K 31/565...

Značky: využitím, terapia, hormonu, substitučná, sulfatázu, kontinuálna, progestogénového, inhibujúceho

Text:

...17-beta-estradiolu, alebo etinyl estradiolu alebo ich kombinácia a progestín,noretindron alebo norgestimát alebo ich kombinácia. Transdermálne absorpćne dávkove jednotky sú použité priUS-A-6071531 popisuje transdermálny prenos liečiva, najmä rôzne druhy náplastí a spôsoby transdermálneho podávania 17 deacetyl norgestimátu bud samotného, alebo v kombinácii s estrogénom, najmä etinyl estradiolom. Tieto modifikácie môžubyť rovnako použité...

Spôsob a zariadenie na odsávanie odpadovej vody vo vnútornom oblúku odlievacieho stroja pre východiskový profil nosníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 737

Dátum: 11.03.2003

Autori: Friedrich Jürgen, Fest Thomas, Zajber Adolf-gustav, Letzel Dirk, Kockentied Josef

MPK: B22D 11/124

Značky: oblúku, odpadovej, spôsob, profil, odlievacieho, nosníka, stroja, zariadenie, vnútornom, východiskový, odsávanie

Text:

...zariadenie, ktoré majú splnit nasledujúce kritéria- Pokial možno úplné zhromažďovanie a zachytávanie odpadovej vody v trvalej prevádzke za podmienok odlievania predliatku z ocele, rovnako ako odvádzanie odpadovej vody, bez toho aby sa negatívne ovplyvňovala kvalita- zabránenie kolízii odlievaného predliatku so zariadeniami na vedenie vody.- Nekomplikovaná, priestor šetriaca konštrukcia a nízke náklady na inštaláciuv zariadení na odlievanie...

Optický snímač so zvýšením rozlíšenia na meranie dráhy vykonanej nástrojom v zápustke

Načítavanie...

Číslo patentu: 283242

Dátum: 11.03.2003

Autori: Bača Jozef, Žatkovič Juraj, Bača Marek, Tulis Silvester

MPK: G01B 11/03, B23Q 17/24

Značky: meranie, zápustke, dráhy, rozlíšenia, nástrojom, snímač, zvýšením, opticky, vykonanej

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač pozostávajúci zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, pozostáva z iniciátora pohybu, z vodiaceho zariadenia, v ktorom sa nachádza pohyblivé teleso, ktorého čelná časť je zrazená do kužeľa so zrkadlovým leskom a unáša tvárniaci nástroj, k vodiacemu zariadeniu je pripojený uzáver, v ktorom sa nachádza nepohyblivé teleso s dutinou, ktorého čelná časť je zrazená do kužeľa upraveného do zrkadlového...

Dopravník na systém dopravujúci náklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 283241

Dátum: 11.03.2003

Autor: Bellezza Massimo

MPK: B65G 35/06, B65G 37/02

Značky: systém, dopravujúci, náklad, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník na systém dopravujúci náklad zahrnuje nosnú konštrukciu (4), aspoň jeden vozík (2) pohyblivý v príslušnom vedení (3) nesenom nosnou konštrukciou (4), kde vozík (2) je upravený na nesenie a dopravu nákladu, prenosový člen (24 42) nesený nosnou konštrukciou (4) a uložený rovnobežne s vedením (3), spojovacie prostriedky (34 45, 46) nesené vozíkom (2) a upravené na záber s uvedeným prenosovým členom (24 42) tak, že vozík (2) s týmto...

Proces fyzikálnej depolymerizácie glykozamínoglykánov a produktov z nich získaných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 287

Dátum: 11.03.2003

Autori: Gonella Sergio, De Ambrosi Luigi, Vismara Elena

MPK: C08B 37/00

Značky: glykózaminoglykánov, depolymerizácie, produktov, získaných, proces, fyzikálnej

Text:

...glykozamínoglykán, ktorý sa už podrobil depolymerizácii, ato buď chemickou alebo enzymatickou cestou alebo použítím žiarenia svysokou energiou. Použitie čiastočne depolymerizovaných glykozamínoglykánov je relevantné napr. vprípade heparinu, ktorý sa podrobil predbežnćmu spracovaniu v kyslom prostredí,ktoré sa vyznačuje postranným účinkom čiastkovej depolymerizácie alebo ked naglykozamínoglykány pôsobil proces depolymerizácie. Podmienky...

Spôsob imunizácie rastlín proti bakteriózam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11826

Dátum: 10.03.2003

Autori: Conrath Uwe, Johnson Neil, Köhle Harald, Stammler Gerd, Schlundt Troy, Herms Stefan

MPK: A01N 43/40, A01N 37/36, A01N 37/50...

Značky: bakteriózam, imunizácie, proti, rastlín, spôsob

Text:

...plodinách,rôzne nádory rastlín vyvolané agrobaktériami a nekrózy na rôznych typoch zeleniny,ryži a citrusových plodoch vyvolané Xanthomonádami. Zvlášť obávané sú bakteriózy,predovšetkým zeleniny, ovocných drevín a tabaku, ktoré s vyvolané Pseudomonádami.Bežné fungicidy, ktoré zasahujú do látkovej výmeny špecifickej pre plesne,podľa očakávania nepôsobia proti bakteriózam. Ničenie bolo preto doteraz možné len s použitím antibiotík...

Detekcia a modulácia SLIT a ROBO sprostredkovanej angiogenézy a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15124

Dátum: 10.03.2003

Autor: Geng Jian-guo

MPK: C07K 16/18, C07K 16/28

Značky: modulácia, angiogenézy, detekcia, použitia, sprostredkovanej

Text:

...Vol. 19 843-850 (2001 uvádza podávanie rekombinantnej ľudskej monoklonálnej protilátky zameranej proti vaskulárnemu endotelíálnemu rastovému faktoru (VEGF) pacientoms určitými typmi rakoviny za účelom štúdie farmakologickej prijateľnosti protilátky. PodľaGordona et al. nie je podávanie protilátky vytvorenej autormi spojené s klinicky význanmýmis infúziou súvisiacimi vedľajšimi účinkami bežnými pri iných protilátkach.0006 Slit 2, člen...

Pevné veterinárne kompozície s maskovanou chuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3744

Dátum: 10.03.2003

Autori: Thoma Hubert, Isele Ute, Schote Uwe Thomas

MPK: A61K 9/00, A61K 9/26

Značky: veterinárne, pevně, maskovanou, kompozície, chuťou

Text:

...a ich stability pri skladovaní. Môžu sa ľahko plniť a rozdeľovať, dopravovat pomocoudopravníkových pásov alebo potrubiarni a podávať každému zvieraťu v presne dimenzova nom množstve, všetko plne automaticky. Okrem toho pelety zaberajú podstatne menej priestoru ako čerstvé krmivo a, najmä, sú zvieratami ochotne a bez problémov skrmované,pokiaľ neobsahujú zložky, o ktorých sa zistilo, že sú nepríjemné alebo odpudivé pre chuťový a čuchový vnem...

Kryštalický mikrozinát tiotropiumbromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2220

Dátum: 10.03.2003

Autori: Trunk Michael Josef Friedrich, Schindler Konrad, Walz Michael, Graebner Hagen, Bender Helmut

MPK: C07D 451/00, A61P 11/00, A61K 31/40...

Značky: mikrozinát, krystalický, tiotropiumbromidu

Text:

...minútami a 2 hodinami, predovšetkým výhodne počas približne jednej hodiny.Vytvorené kryštály sa následne izolujú odñltrovaním alebo odsatím rozpúšťadla. Ak sa to vyžaduje, získané kryštály sa podrobia kroku premytia, ako rozpúšťadlo sa odporúča použiť vodu alebo acetón. Na l mól použitého tiotropiumbromidu sa na premytie získaných kryštálov monohydrátu tiotropiumbromidu môže použiť 0,1 až 1,0 l, výhodne 0,2 až 0,5 l,predovšetkým výhodne...

Príprava kyseliny N1-(2´-pyridyl)-1,2-propándiamínsulfámovej a jej použitie na syntézu biologicky aktívnych piperazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2057

Dátum: 10.03.2003

Autori: Jirkovsky Ivo, Feigelson Gregg Brian, Zeldis Joseph, Chan Anita Wai-yin

MPK: A61P 25/00, C07D 213/00, A61K 31/44...

Značky: aktívnych, príprava, použitie, kyseliny, biologicky, piperazínov, syntézu, n1-(2´-pyridyl)-1,2-propándiamínsulfámovej

Text:

...tohto vynálezu je nový spôsob prípravy N-aryl-piperazínov použitím kyseliny Nl-(2-pyridyl)-l,2-propándiaminsulfàmovej, najmä spôsob prípravy N-arylpiperazínu vzorca VI, kde Aryl je 4-kyanofenyl. Ešte ďalším uskutočením predkladaného vynálezu je spôsob výroby kyseliny N 1-(2-pyridyl)-1,2-propándiamin-sulfámovej, nového, ľahko izolovaného tuhého medziproduktu na pripravu N-aryl-píperazinov, a jeho nových derivátov, ktoré sú tiež vhodne na...

5-{2-Hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino}- ftalid a odvodené zlúčeniny upravujúce aktivitu progresterónového receptora na použitie na kontrolu plodnosti a v náhradnej hormonálnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1768

Dátum: 10.03.2003

Autori: Schmees Norbert, Fuhrmann Ulrike, Hegele-hartung Christa, Klotzbücher Michael, Muhn Hans-peter, Lehmann Manfred

MPK: A61K 31/535, A61K 31/365, C07D 265/00...

Značky: aktivitu, plodnosti, odvodené, zlúčeniny, terapii, ftalid, náhradnej, kontrolu, 5-{2-hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino, použitie, receptora, upravujúce, hormonálnej, progresterónového

Text:

...ktoré majú nízku afinitu voči iným receptoromhormónov, ale majú namiesto toho silnú disociáciu medzi rôznymiPR cieľovými tkanivami alebo orgánmi, ako v prsníkovom a V reprodukčnom trakte.0007 Najmä sa javí žiaduce poskytnutie disociovaného progestínu s antiproliferatívnym potenciálom v prsníkovom tkanive a súčasne blahodarným účinkom v endotermiu tak, ako to ukazuje množstvo epidemiologických štúdií o vztahu medzi výskytom rakoviny prsníka a...

Amplifikačno-hybridizačná metóda na detegovanie a typizáciu ľudských papilomavírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1383

Dátum: 10.03.2003

Autori: Jeney Csaba, Takács Tibor

MPK: C12Q 1/70

Značky: detegovanie, metoda, amplifikačno-hybridizačná, ľudských, typizáciu, papilomavírusov

Text:

...amplifikačný a hybridízačný test, v ktorom sú primery nezávisle syntetizovanými molekulami, teda je možné jednoducho kontrolovať a optimalizovať ich relatívny pomer, aamplifikácia má vyváženú citlivosť. Hybridizačne reakcie sa uskutočňujú vysoko paralelným spôsobom, aby boli splnené požiadavky na nízke náklady, rýchlosť, flexibilitu a automatizovateľnosť reakcie.Predložený opis opisuje oblasť ľudského papilomavírusového genómu, ktorá je vo...

Polyétery a ich použitie ako nosného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 881

Dátum: 10.03.2003

Autori: Walter Marc, Bohres Edward, Sager Wilfried, Stösser Michael, Grosch Georg Heinrich

MPK: C08G 65/00, C10L 1/10

Značky: oleja, použitie, polyétery, nosného

Text:

...alkoholom je alkohol sjednou funkčnouvhodnými alkoholmi podľa vynálezu sú napríklad oktanol, nonanol, dekanol,undekanol, dodekanol, tridekanol, tetradekanol, pentadekanol, izo-oktanol, izononanol, izo-dekanol, izo-undekanol, izo-dodekanol, izb-tridekanol, izotetradekanol, izo-pentadekanol, výhodne izo-dekanol, 2-propylheptanol, tridekanol, izo-tridekanol alebo zmesi pozostávajúce z alkoholov s 13 až 15 atómami uhlíka.Polyetery podľa...

Paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Mulcahy Stephen, Reilly Ian

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, vlnitej, lepenky

Text:

...dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho...

Zariadenie na reguláciu prúdenia v systéme vykurovania alebo chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7892

Dátum: 10.03.2003

Autori: Trantham John, Watson Iii George

MPK: G05D 7/00

Značky: systéme, prúdenia, reguláciu, chladenia, zariadenie, vykurovania

Text:

...z vyššieho tlaku. Priškrtením vyššieho tlaku skôr než nižšieho prechodný tlak má tendenciu uviesť zariadenie skôr do otvorenejšej než uzavretejšej polohy. Táto tendencia potom môže byť vyrovnaná znížením tlaku v dôsledku rýchlosti tekutinya môže sa dosiahnuť konštantná rýchlosť prietoku. Dosiahnutietejto rovnováhy si potom nevyžaduje, aby škrtiaca hrana bola tenká, ako to bolo pri predchádzajúcich zariadeniach. Vyhnutie sa tejto tenkej...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie dokumentov, overiteľne chránených proti falšovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 446

Dátum: 10.03.2003

Autori: Lang Jürgen, Meyer Bernd

MPK: H04L 9/32, G07B 17/00

Značky: zhotovenie, dokumentov, spôsob, proti, zariadenie, chránených, overiteľne, falšovaniu

Text:

...kľúče vytvorené na zverejnenie a ľubovoľné rozširovanie, zatiaľ čo privátne klúče sa nesmú vydávať a pri použití spolu s kryptograñckými modulmi nesmú tieto moduly v žiadnom okamihu opustiť. Ďalej sú v takýchto moduloch uložené algoritmy, napriklad algoritmus na vytváranie kontrolných súčtov alebo, na príklade digitálneho podpisu, na zhotovenie takzvaného digitálneho odtlačku prsta alebo hash-hodnoty, ktorý sa vyznačuje tým, že ľubovoľný...

Plech valcovaný za tepla, s vysokou odolnosťou a nízkou hustotou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 445

Dátum: 10.03.2003

Autori: Giraud Christian, Bano Xavier

MPK: C21D 8/04

Značky: nízkou, valcovaný, tepla, hustotou, spôsob, plech, výroby, odolnosťou, vysokou

Text:

...ako 5 m adruhú feritovú fázu so strednou veľkosťou zŕn menšou ako 2 m.Druhým predmetom vynálezu je spôsob výroby plechu valcovaného za tepla, ktorý má- zahriať blok, ktorého zloženie zodpovedá vynálezu, a tým vytvoriť blok, ktorého mikroštruktúra obsahuje primárnu feritovú fázu a fázu austenitickú,- potom valcovať za tepla uvedený blok, teplota na konci valcovania za tepla je vyššia ako teplota AR 3 austenitickej fázy vytvorenej pri...

Zobrazovanie rozšíreného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13057

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele

MPK: H04N 21/231, H04N 21/222, H04N 21/235...

Značky: rozšíreného, zobrazovanie, obsahu

Text:

...a doba trvania reklamných prestávok sa musí vziať do úvahypri príprave rozšíreného obsahu. Keď sa bude rozosielanie ukazovať na množstve kanálov, ktoré majú rôzne reklamné plány, potom musí byt rozšírený obsah pripravený pre každý z nich. Následkom toho sa rozšírený obsah pre jeden program môže nadalej zobrazovať potom, čo bol program premšený.0010 Dokument W 0 01/82623 opisuje spôsob vkladania rozšíreného obsahu do televízneho vysielania,...

Vtáčie bunkové línie použiteľné na výrobu požadovaných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4630

Dátum: 07.03.2003

Autori: Pain Bertrand, Guehenneux Fabienne

MPK: C12N 5/10, C12N 5/06

Značky: látok, použitelné, linie, bunkové, výrobu, vtáčie, požadovaných

Text:

...faktory ako SCF, bFGF, IGF-1 alebo tiež IL-ll (interleukín ll) a faktor inhibujúci diferenciáciu ako LIF. 0008 Vytvorenie primárnych buniek v kultúre in vitro vo vyhovujúcich podmienkach média a rastových faktoroch im umožňuje proliferovať len po určitý počet pasáží. Tieto bunky môžu byť získané priamo 2 disociovaneho tkaniva alebo z časti tohto tkaniva. Počet pasáží je však veľmi závislý na konkrétnom živočíšnom druhu, na pôvode...

Prenos správy v interaktívnom televíznom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4513

Dátum: 07.03.2003

Autor: Robert Van Noetsele

MPK: H04N 7/173

Značky: správy, systéme, interaktívnom, prenos, televíznom

Text:

...správy s odpoveďou pre prenesenie do siete odozvou na správu s výzvou, kde správa sodpoveďou obsahuje dáta prijaté od uživateľa určenie dĺžky intervalu oneskorenie, ktorý má byť na správu s odpoveďou aplikovaný a preneseniesprávy s odpoveďou do siete po tomto oneskorení, vyznačujúci sa tým, že dĺžka tohoto intervalu oneskorenia je založená na aspoň jednej vlastnosti prijímacej0010 Touto vlastnosťou môže byt napr. umiestnenie prijímacej...

Protilátky proti karcinómovému antigénu TMEFF2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4098

Dátum: 07.03.2003

Autori: Ramakrishnan Vanitha, Powers David, Murray Richard, Law Debbie, Caras Ingrid, Bhaskar Vinay, Afar Daniel, De La Calle Agustin

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: proti, karcinómovému, použitie, antigenů, tmeff2, protilátky

Text:

...rakovina a ďalšie proliferatívne stavy, vrátane benígnych proliferatívnych stavov. V jednom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie proliferatívnych stavov prostaty, vrátane napr. benígnej hyperplázie prostaty a karcinómu prostaty. V ďalšom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie malígnych a benígnych proliferatívnych stavov mozgu,vrátane napr. glioblastómov,...