Archív za 2003 rok

Strana 76

Deriváty 2,3-diaryl-pyrazolidínu ako inhibítory enzýmov degradujúcich neurotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9014

Dátum: 17.03.2003

Autori: Pras-raves Maria, Kruse Cornelis, Tuinstra Tinka, Van Stuivenberg Herman, Keizer Hiskias, Feenstra Roelof, Lange Josephus

MPK: A61K 31/415, A61P 25/00, C07D 231/04...

Značky: 2,3-diaryl-pyrazolidínu, deriváty, degradujúcich, inhibitory, neurotenzín, enzýmov

Text:

...R 5 a R 5 spoločne môžu tvoriť 3 až 7-člennú cyklíckú skupinu, ktorá môže byt substituovaná nižším alkylom, halogénom, CN alebo CF 3, a R 5 R 3 spoločne môžu tvo rit 3 až 7-členný kruh aA je (poly)cyk 1 oalkylový systém pozostávajúci zo 4 - 10-členných kruhov, ktoré môžu byt substituované halogćnom, CFg, alkylom alebo alkoxyskupinou (1-3 C), CN, OH alebo SHa ich soli sa vyznačujú inhibičnou aktivitou na enzýmy degradujúce...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Takahashi Yoshihisa, Ito Motoshi, Ueda Hiroshi

MPK: G11B 20/18, G11B 7/007

Značky: zariadenie, záznam, informácie, čítanie, záznamové, médium, spôsob

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Spôsob prípravy rajčiakových extraktov s vysokým obsahom lykopénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 887

Dátum: 17.03.2003

Autor: Giori Andrea

MPK: C09B 61/00, A23L 1/212, A23L 1/27...

Značky: rajčiakových, vysokým, extraktov, obsahom, přípravy, spôsob, lykopénu

Text:

...60 °C a odstráni sa,čím sa získa 17,8 kg rajčiakového koncentrátu.36 l vodou nasýteného etylacetátu sa naleje na koncentrát a zmes sa mieša 2 hodiny pri izbovej teplote, bez prístupu svetla.Po dvoch hodinách sa pozbiera extrakt a zvyšok je extrahovaný znovu použitím 36 l vodou nasýteného etylacetátu. Zmes sa mieša 2 hodiny pri izbovej teplote, bez prístupu svetla. Extrakt je prefiltrovaný a premytý v oddeľovacom lieviku s 18 l vody,...

Spôsoby výroby 2- (7-chlór-1,8-naftyridin-2-yl) -3- (5-metyl-2-oxohexyl) -1-izoindolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 567

Dátum: 17.03.2003

Autori: Stuk, Jennings

MPK: C07D 221/00, A61P 25/00, A61K 31/4353...

Značky: 7-chlór-1,8-naftyridin-2-yl, 5-metyl-2-oxohexyl, 1-izoindolinónu, spôsoby, výroby

Text:

...2-(7 chlór-l,8-naftyridin-2-yl)~ 3-(5-metyl-2-oxohexyl)-1-izoindo linónu, ktoré zahŕňajú stupnea) reakciu 2,6-diamínopyridínu s kyselinou jablčnou a kyselinou sírovou za vzniku soli 2-amíno-7-hydroxy-l,8 naftyridinu s kyselinou sírovouvzniku ftalimidylnaftyridínu vzorca 2C) reakciu ftalimidylnaftyridínu vzorca 2 s chloračnýmčinidlom za vzniku chloridu vzorca 3d) reakciu chloridu vzorca 3 s redukčným činidlom zavzniku hydroxyindolinónu...

Pestovacie plató na zakorenenie mladých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 324

Dátum: 17.03.2003

Autor: Dümmen Marga

MPK: A01G 9/10

Značky: plató, pestovacie, mladých, zakorenenie, rastlín

Text:

...bočných hranách stredové zosilnenie alebo vodiacu hranu, čím je zaistené dostatočné ñxovanie rastlinných balov medzi jednotlivými priehradkami. Aby sa rastlinný bal pri vyberaní nerozpadol, môžu byť do zeminy pridané poprípade kolagény, ktoré spôsobia väčšiuAby mohli mladé rastliny zaujať v rade rastlín rôzne odstupy medzi sebou, tak sa predpokladá,že priehradky sú Vytvorené s jednoduchou stenou alebo viacerými stenami, hlavne s dvojitou...

Stavebný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2805

Dátum: 15.03.2003

Autori: Neuherz Willibald, Hermann Dietmar

MPK: C04B 18/04, C04B 28/00, E04B 1/74...

Značky: výrobok, stavebný

Text:

...keramzit, pričom tieto látky sú prítomné jednotlivo alebo v ľubovoľných kombináciách. Prídavky môžu sa tiež kombinovať so spojivom. Napríklad je možné pridávanú látku obaliť spojivom.0015 Rovnako je možné zvýšiť podiel sojiva voči konvenčnom ľahkým stavebným výrobkom na báze drevenej vlny tak, aby sa záistila spracovateľnosť (zmiešanie s vláknami drevenej vlny a ďalšími látkami), avšak aby výsledný výrobok alebo jeho podstatná časť mala...

2,4-Diaminopyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13353

Dátum: 14.03.2003

Autori: Von Matt Anette, Baenteli Rolf, Honda Toshiyuki, Hinterding Klaus, Thoma Gebhard, Cooke Nigel Graham, Duthaler Rudolf, Zenke Gerhard, Matsuura Naoko, Papageorgiou Christos, Nonomura Kazuhiko, Umemura Ichiro, Ohmori Osamu

MPK: C07D 239/48, A61K 31/505, A61P 35/04...

Značky: deriváty, 2,4-diaminopyrimidínové

Text:

...alebo alkylová funkčná skupina môže byť líneáma alebo rozvetvená.C alkyl je výhodne Cjaalkyl. C .-galkoxy skupina je výhodne C alkoxy skupina. Ktorýkoľvek alkyl, alkoxy skupina, alkenyl, cykloalkyl, heterocyklický kruh, aryl alebo heteroaryl môže byť,ak nie je uvedené inak, nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými substituentami vybranými z halogénu OH Cj-Cgalkylu Cj-Cgallcoxy skupiny nitro skupiny kyano skupiny COOH...

Pyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12610

Dátum: 14.03.2003

Autori: Cooke Nigel, Baenteli Rolf, Honda Toshiyuki, Ohmori Osamu, Zenke Gerhard, Nonomura Kazuhiko, Duthaler Rudolf, Umemura Ichiro, Papageorgiou Christos, Hinterding Klaus, Matsuura Naoko, Thoma Gebhard, Von Matt Anette

MPK: A61K 31/505, C07D 239/48, A61P 35/04...

Značky: deriváty, pyrimidinové

Text:

...benzotriazolyl, indanyl, oxadiazolyl, pyrazolyl, triazolyl a tetrazolyl. Výhodnými heterocyklickými kruhmi alebo heteroarylmi sú morfolinyl,piperazinyl, piperidyl, pyrolidinyl, pyrídyl, N-metylazacykloheptán-4-yl, tíazolyl, imidazolyl a tetrazolyl.0006 Keď R 7 a R 3 alebo R 8 a R 9 tvoria spoločne s atómami uhlíka, na ktoré sú pripojené,5- alebo ó-členný karbocyklícký kruh, týmto kruhom môže byť výhodne cyklopentyl alebo...

Vankúš

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4307

Dátum: 14.03.2003

Autori: Kang Tae Gu, Kang Sun Gu

MPK: A47G 9/00

Značky: vankúš

Text:

...31 sú vyformovane do tvaru plochých vankúšikov, ktoré sú prednostne vytvorené zo stlačenej bavlny, avšak materiály prispôsobíteľné výške krčných stavcov 21 a/alebo materiály prispôsobíteľné výške hlavy 31 môžu zahŕňať bavlnu, zmo,minerály, drevo, syntetickú živicu, alebo ďalšie vhodné materiály pre vankúše ako výplň 11. Alternatívne, materiály prispôsobíteľné výške krčných stavcov 21 a/alebo materiály prispôsobíteľné výške hlavy 31 môžu...

Spôsob a usporiadanie na zisťovanie množstva pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4178

Dátum: 14.03.2003

Autor: Melles Günter

MPK: F22G 5/00, F22B 37/00, F01K 13/00...

Značky: spôsob, množstva, usporiadanie, zisťovanie

Text:

...modelu parného generátora, do ktorého sa privádzajú menovitá hodnota výkonu kúreniska aleboskutočná hodnota tepelného výkonu alebo ich kombinácia, a tiež inameraná hodnota tlaku pary. Do výpočtu Vstupujú podľa pracovného režimu FD tlak, poloha ventilov turbiny, poloha HDV ventilov, FD teplota a výkon kúreniska.0009 Základom vynálezu je úloha vytvoriť dostatočne presný a jednoduchý spôsob, ktorý poskytne cez zaťaženie kotla a tiež...

Spôsob a zariadenie na výrobu presných betónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2832

Dátum: 14.03.2003

Autor: Bögl Stefan

MPK: B28B 11/08, B24D 7/00, B24B 7/20...

Značky: prefabrikátov, výrobu, spôsob, zariadenie, betonových, přesných

Text:

...valce môže mať, rôzne tvary, aby dokázal brúsiť rôzne tvary. Týmto je napríklad umožnené zjedného polotovaru vytvoriť prefabrikát pre iný spôsob montáže koľajnic. Týmto sa zachovajú výhody pri výrobe betónového prefabrikátu, čim je umožnené jeho univerzálne použitie pre rôzne spôsoby montáže. Použitím materiálu odolného voči opotrebeniu na proñlovom valci sa aj napriek veľkému opotrebeniuprekvapivo udrží povrch vo veľmi úzkych toleranciách. V...

Násobná oneskorovacia linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2823

Dátum: 14.03.2003

Autori: Corral Gonzalez Juan Luis, Vidal Rodriguez Borja, Marti Sendra Javier, Madrid Diaz Daniel

MPK: G02B 6/28, G02F 1/01

Značky: násobná, oneskorovacia, linka

Text:

...zvyčajne majú za následok veľký objem,váhu a zložitosť.0006 Na riešenie už skôr opísaných problémov sa v posledných rokoch objavili rôzne návrhy na optické tvarovanie zväzkov, tedana klasifikačnú oblasť tohto vynálezu 1 ~ 4.0007 Architektúry optického tvarovania lúčov medzi inými výhodamí predstavujú nízku hmotnosť a veľkosť, odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, a najmä umožňujú širokú okamžitú šírku pásma pre ľahko dosiahnuteľnú...

Zlepšený spôsob syntézy templatovaných molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21001

Dátum: 14.03.2003

Autori: Franch Thomas, Gouliaev Alex Haahr, Pedersen Henrik, Holtmann Anette, Felding Jakob

MPK: C12N 15/10, C40B 40/14, C40B 40/06...

Značky: spôsob, molekúl, zlepšený, syntézy, templatovaných

Text:

...opakovanie krokov d) až g) sa uskutočňuje s použitím templatovanej molekuly pripojenej na templát, ktorý riadi jeho syntézu v súlade s krokom g),ako prvá funkčná entita pripojená na zipsovú doménu v kontaktovacom kroku podľa kroku d).0022 Zipsové domény sa môžu charakterizovať ako dve interagujúce skupiny, ktoré sú schopné reverzne sa dimerizovať usporiadaným spôsobom, čím sa reaktívne skupiny, ktoré sú na nich pripojené, dostávajú do...

Primitívne a proximálne pečeňové kmeňové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20769

Dátum: 14.03.2003

Autori: Reid Lola, Ludlow John, Moss Nicholas, Furth Mark, Bruce Andrew

MPK: C12N 5/071, C12N 5/074, A61K 35/413...

Značky: primitívne, pečeňové, proximálne, buňky, kmenové

Text:

...preväčšinu tkanivovo špecifických génov a zdá sa byť determinovaná faktormiprirodzenými pre bunky alebo pre premenné faktory iné ako je prietok krvi v mikroprostredí.0005 Okrem hepatocytov, epitelových buniek žlčovodov (cholangiocytov) a endotelových buniek obsahuje oblasť medzi portálom a centrálnymi traktami aj ine typy buniek, ako sú napríklad bunky Ito a Kupfferove bunky. Tieto zohrávajú. významné úlohy pri patogénnych stavoch pečene, a...

Spôsob kódovania pohybu vo videosekvencii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20597

Dátum: 14.03.2003

Autor: Lainema Jani

MPK: H04N 19/46

Značky: kódovania, videosekvencii, pohybu, spôsob

Text:

...Zatýmto účelom boli vyvinuté techniky pre komprimovanie videa, ktoré znižujú množstvoprenášaných informácií pri zachovaní prijateľnej kvality obrazu.Spôsoby pre kompresiu videa sú založené na redukcii redundantných a pre vnímanie irelevantnch časti video sekvencií. Redundancia vo video sekvenciách môže b ť rozdelená Y Y do kategórií priestorovej, časovej a spektrálnej redundancie. Priestorová redundancia je pojem používaný pre opis...

Rúrka na rozvod tekutín v motorových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1776

Dátum: 14.03.2003

Autor: Milhas Pierre

MPK: F16L 9/00, F16L 11/12

Značky: tekutin, motorových, vozidlách, rozvod, rúrka

Text:

...bariéry, čo dáva možnosťvyrábať rúrky flexibilné a ľahko tvarovateľné.0009 V rúrke podľa vynálezu, vnútorná vrstva je z materiálu vybraného medzi uvedenými polyamid 6 (PA 6) alebo polyester(PTB, PBTP, PET) alebo kopolyester (polyesteréter, polyétereter, polyéterester). Navyše je táto vnútorná vrstvavystavená úprave odolnosti voči teplote. Môže mať náboj, alebo taký stupeň, ktorý ho zaradí medzi vodiče, alebo polovodiče,čiže s merným...

4-(4-metylpiperazín-ylmetyl)-N-[4-metyl-3-(4-pyridín-3-yl)pyrimidín-2- ylamino)fenyl]benzamid na liečenie ochorení sprostredkovaných Ang II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1290

Dátum: 14.03.2003

Autori: Gilbert Richard Ernest, Feldman David Louis, Kelly Darren James

MPK: A61K 31/41, A61K 31/506, A61K 31/00...

Značky: liečenie, 4-(4-metylpiperazín-ylmetyl)-n-[4-metyl-3-(4-pyridín-3-yl)pyrimidín-2, ylamino)fenyl]benzamid, ochorení, sprostredkovaných

Text:

...etiologickým faktoronl pri rozvoji CHF). Zdá sa, že hypertenzia je spojená s hypertrofiou buniek hladkého svalstva ciev a akumuláciou extracelulárnej matrix (remodelácia ciev). Táto hypertrofická,nie hyperplastická adaptácia buniek hladkého svalstva sa(Hypertension 1998 Sep, 32(3 452-B) ukázal, že 1) arteriálna hypertrofia z infúzií s Ang II nastáva ako reakcia na zvýšený arteriálny tlak, 2) hypertrofia nebola spojená s hyperpláziou alebo...

Krmivo pre ryby určené pre chov lososovitých rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1112

Dátum: 14.03.2003

Autor: Brauchl Peter

MPK: A01K 61/00, A23K 1/18, A23K 1/16...

Značky: lososovitých, krmivo, určené

Text:

...pre ryby je obzvlášť výhodné, pretože na rozdiel od veľmi tučného krmiva nevedie k žiadnemu poškodzovaniu vody a okrem toho tučné krmivo pre ryby je omnoho menej trvanlivé(skladovateľné) ako krmivo pre ryby použité podľa vynálezu. Najmä hodnotné rastlinné oleje lisované za studena (panenskéoleje) sa rýchle kazia vplyvom tepla, svetla a pôsobeniaPreto sa rastlinné oleje pridávajú až pred kŕmením. Malé množstvá rastlinných olejov okrem toho...

Tvarovateľný stavebný diel, najmä diel na vybavenie motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8190

Dátum: 14.03.2003

Autori: Brückner Hubert, Wolff Martin, Bruns Otwald, Budde Birgit

MPK: B29C 45/16, A47C 7/54, B29C 45/00...

Značky: stavebný, diel, výroby, spôsob, vozidla, motorového, najmä, vybavenie, tvarovateľný

Text:

...deformovať, bez toho aby bolo potrebne vynaložiťnežiaducu veľkú deformačnú silu.Tesníaci uzáver, vytvorený mäkkým elastickým komponentom, umožňuje navyše naniesť penovú vrstvu, najmä z PUR-peny, pokrývajúcu jednu stranu tvrdej elastickej alebo plasticky deformovateľnej nosnej štruktúry a mäkký elastický materíálový podiel, tesne vypĺňajúci vybrania, bez toho aby bolo potrebné vykonať pri výrobe zvláštne opatrenia na uzatvorenie vybrania v...

Vylepšený platničkový západkový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 267

Dátum: 14.03.2003

Autor: Lindström Marko

MPK: E05B 21/00

Značky: platničkový, západkový, vylepšený, zámok

Text:

...aďalej umožňuje minimalizovať počet potrebnýchUzamykací kolik a uzamykacie kanály uzamykacích platničiek sú s výhodou umiestnené vsmere kolmom vzhľadom na smer vytláčania jazýčka vrovnakej polohe ako jeho spomínané Záchytné prvky aprotilahIé prvky. Takto možno zabezpečiť, aby uzamykaci kolik vdôsledku tlačného pohybu dovnútra pôsobiaceho na hlavu jazýčka tlačil na uzamykaciu platničku zodpovedajúcimspôsobom, takže Záchytné prvky do seba...

N3 alkylované benzimidazolové deriváty ako MEK inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6849

Dátum: 13.03.2003

Autori: Wallace Eli, Lyssikatos Joseph, Hurley Brian, Marlow Allison

MPK: A61K 31/4164, A61P 35/00, C07D 235/00...

Značky: alkylované, benzimidazolové, deriváty, inhibitory

Text:

...4 C(O)OR°, -OC(O)R 3,-Nkĺspznő, -S 02 NR 3 R 4, -NR 4 C(0)R 3, -C(O)NR R 4, -NR 5 C(O)NR 3 R 4, -NR 5 C(NCN)NR R 4,-NR R , aC 1-C 1 o alkyl, Cz-Clo alkenyl, Cz-Cm alkynyl, C 3-C 10 cykloalkyl, C 3-C 10 cykloalkylalkyl,S(O)j(C 1 C 6 alkyl), -S(0),-(CR 4 R 5)m-aryl, aryl, arylalkyl, heteroaryl, heteroarylalkyl,heterocyklyl, heterocyklylalkyl, -O(CR 4 R 5)m-aryl, -NR 4(CR 4 R 5)m-aryl, -O(CR 4 R 5),heteroaryl, -NR 4(CR 4 R m-heteroaryl, -O(CR...

Spôsob kódovania s premennou dĺžkou, spôsob dekódovania s premennou dĺžkou, pamäťový nosič, zariadenie na kódovanie s premennou dĺžkou, zariadenie na dekódovanie s premennou dĺžkou a bitový prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13545

Dátum: 13.03.2003

Autori: Kadono Shinya, Kondo Satoshi, Matsui Yoshinori

MPK: H03M 7/42, H04N 7/26

Značky: pamäťový, bitový, premennou, dekódovanie, prúd, kódovania, nosič, zariadenie, dľžkou, spôsob, kódovanie, dekódovania

Text:

...sa log 2(1/p).(0009) Aritmetickým kódovaním je technika, v ktorej sa v odozve na pravdepodobnosť sekvencie symbolov premieta do intervalu (0, l) a pravdepodobnostný priestor na číselnej čiareje vyjadrovaný binárne ako zodpovedajúce číslo z tohto intervalu. V aritmetickom kódovaní sasledovaní štatistických vlastností. Konkrétne, kódovanie uskutočňuje pri neustálom pravdepodobnostnć tabuľky sa prepisujú v odozve na obsah snímok a kódové...

Deriváty N3 alkylovaného benzimidazolu ako inhibítory mek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lyssikatos Joseph, Wallace Eli, Hurley Brian, Marlow Allison

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/04, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, deriváty, benzimidazolu, alkylovaného

Text:

...biologickej odpovede, anti-hormónov, inhíbítorov angiogenézy, a antiandrogćnov na použitie pri liečení hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov.4. (2-hydroxy-etoxy)-amid kyseliny 6-(4-bróm-2-chlór-fenylamino)-7-tluór-3-metyl-3 Hbenzoimidazol-S-karboxylová, alebo jeho farmaceutický prijateľné soľ, v kombinácii s-3 rádioterapiou na použitie na tlmenie abnorrnálneho rastu buniek alebo liečenie hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov kde...

Spojovací a prechodový systém pre kĺbovo spolu navzájom spojené a spoločným podvozkom nesené články niekoľkočlenného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6277

Dátum: 13.03.2003

Autori: Krieg Andreas, Krüger Andreas

MPK: B61D 3/00, B61D 17/04, B61F 3/00...

Značky: niekoľkočlenného, spoločným, podvozkom, spolu, systém, vozidla, články, přechodový, navzájom, koľajového, nesené, spojené, spojovací, kĺbovo

Text:

...doskami. Harmonikovýalebo vlnitý mech samotný má dva rozsiahlo obiehajúce mechy, pričomvonkajší mech vpodstate prekrýva otočný člen, ale nie úplne, takže oblast medzi nárazovými doskami zostáva volná. Vnútorný harmonikový alebo vlnitý mech prekrýva len horné a bočné oblasti. Spodná časť v oblasti miesta prechodu je vytvorená bez časti harmonikového alebo vlnitého mechu. Vtejto oblasti je prechodový mostík, skladajúci sa zčasti mostíka. spojený...

Spôsob modulácie CD200 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6163

Dátum: 13.03.2003

Autori: Sedgwick Jonathon, Cherwinski Holly, Bigler Michael, Phillips Joseph

MPK: A61P 37/00, A61K 39/395, A61P 11/00...

Značky: modulácie, spôsob, receptorov, cd200

Text:

...kde (Y) môže byť fostorylovaný, čo vedie k zmene v signalizačných vlastnostiach aktivačného receptora alebo prídavného proteínu. lTAM motív sa môže vyskytovať v rámci samotného aktivačného receptora, alebo v rámci prídavného proteínu, ktorý sa naviaže na aktivačný receptor, čím sa aktivačné vlastnosti prenesú na aktivačný receptor.0020 .Monofunkůiá reagencia sa týka napríklad protilátky, vázbovej zmesi odvodenej z vázbového miesta protilátky,...

Arylsubstituované pyrimidíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6039

Dátum: 13.03.2003

Autori: Goehring Richard, Kyle Donald, Victory Sam

MPK: A61P 25/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: pyrimidíny, arylsubstituované, použitie

Text:

...W.A., Science 24250-61 (1988. Štúdie ďalej odhalili, že terapeutické antiaritmitikà, antikonvulzíva a lokálne anestetiká,ktorých činnosť je regulovaná Na kanálikmi, uplatňujú ich aktivitu interakciou sintracelulámou stranou Na kanálika a alostericky inhibujú interakcie s miestom 20007 Existuje potreba nových zlúčením, ktoré budú silnými blokátonni sodíkových kanálikov a ktoré preto budú užitočné na liečbu radu chorôb centrálneho...

Prípravky na báze vody a/lebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5724

Dátum: 13.03.2003

Autori: Duschek Gunther, Sandner Bernhard, Wilfling Alfred

MPK: D06M 15/21, D06M 13/00, C08G 18/00...

Značky: použitie, apretúry, přípravky, plošných, útvaroch, báze, organických, rozpúšťadiel

Text:

...a prídavkom kyseliny octovej2 vodného kúpeľa do aplikovetelnej emulznej formy.renýcn plošných úarov a vláknitýchk relatívne vysoke dávke naneseneho chemického prípravkuvzhladom k vzájomnemu sietovaniu mastnými kyselijamiodifikovaných väzieb metýloltriazínu, ako aj funkčných skupínsubsrrátu na nativnej báze dochádza k zretelnemu stvrdnítíumateriálu Ina omak. Na základe tejto reakćnej Charakteristikysa sice získa odolnosť pri opakovanom paní u...

Použitie IL-18 inhibítorov na liečenie a/alebo prevenciu periférnych vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5086

Dátum: 13.03.2003

Autori: Mallat Ziad, Tedgui Alain, Chvatchko Yolande

MPK: A61P 9/00

Značky: periférnych, liečenie, použitie, inhibítorov, vaskulárnych, prevenciu, ochorení, il-18

Text:

...ischémie a povrchovej tromboflebitídy. Nástup je postupný, začinajúc od najdistálnejších ciev horných a dolných končatín a postupuje proximálne, pričom kulminuje v distálnej gangréne. Pred tým, ako sa objavia objektívne dôkazy ochorenia sa pacient môže sťažovať na studenost, necitlivost, štípanie alebo pálenie. Bežným je Raynaudov fenomén. Na postihnutej končatine nastáva prerušovaná klaudikácia(zvyčajne klenba chodidlá alebo nohy,...

Pesticídna kompozícia obsahujúca laktátový ester ako inhibítor rastu kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4301

Dátum: 13.03.2003

Autori: Levi-ruso Ganit, Toledano Ofer, Sasson Yoel

MPK: A01N 25/04

Značky: ester, pesticídna, kompozícia, kryštálov, inhibitor, rastu, obsahujúca, laktátový

Text:

...esterov alebo ich zmesí.0011 Nasledujúci opis predstavuje názomé uskutočnenia vynálezu. Nasledujúci opis nemábyť limitujúci a malo by byť zrozumiteľné, že odborník v odbore môže uskutočňovaťakékoľvek zrejmé obmeny vynálezu.0012 V opisnej časti sú percentuálne množstvá zložiek hmotnostné, ak nie je špecificky uvedené inak. Ďalej bude pesticid označovať insekticídy, herbicídy, fimgicídy a ich zmesí.Termín azol alebo azolový fungicíd tiež...

Nelepivé, sypké jedlé prípravky a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2183

Dátum: 13.03.2003

Autor: Peremans Johan Augusta Maria Antoon

MPK: A23L 1/212, A23B 7/00, A23P 1/08...

Značky: sypké, nelepivé, přípravky, spôsob, jedlé, přípravy

Text:

...86 - 87) opisuje predbežné obalenie centier aplikáciou predobaľovacich prostriedkovpozostávajúcich zo škrobových produktov, martodextrinov amodifikovanéhoškrobu. Predobaľovací prostriedok pozostáva zkvapalného apráškového prostriedku.EP-A-819387 opisuje použitie zriedených hydroxypropyiovaných škrobov ako obalovacej alebo predobaľovacej kompozicie použivanej pri predbežnomJokay vo Food Technology, lnstitute of Food Technologists, Chicago,...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lagace Arthur, Medoff Marshall

MPK: A23L 33/00, B29B 17/00, A01N 25/10...

Značky: kompozitov, výroby, celulózových, materiálov, kompozícií, lignocelulózových, živíc, spôsob

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

N3 alkylované benzimidazolové deriváty ako inhibítory MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19875

Dátum: 13.03.2003

Autori: Wallace Eli, Lyssikatos Joseph, Hurley Brian, Marlow Allison

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4184, C07D 235/04...

Značky: alkylované, inhibitory, deriváty, benzimidazolové

Text:

...zároveň vykazujú konštitutívnu alebo nadmernú aktiváciu MAP kinázovej dráhy u rakoviny pankreasu, hrubého čreva, pľúc, vaječníku a obličiek (Hoshino R. a kol., Oncogene, 1999, 18, 813-822). Existuje teda silná korelácia medzi rakovinou a nadmeme aktívnou MAP kinázovou dráhou, spôsobenou0004 Vzhľadom k tomu, že konštitutívna alebo nadmerná aktivácia MAP kinázovej kaskády hrá vbunkovej proliferácii a diferenciácii kľúčovú úlohu,predpokladá sa,...

Strešný nosný systém pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1011

Dátum: 13.03.2003

Autori: Binder Hans, Schabel Wolfgang

MPK: B60R 9/00

Značky: motorové, vozidlo, nosný, strešný, systém

Text:

...pozostáva z potiahnutêho,predovšetkým práškom potiahnutêho, hliníka. Týmto potahom je možné vytvorit zvláštne farebné dojmy, pričom výhodný je čierny poćah, ktorý sa farebne hodí ku každej farbe lakuPodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že každýkoncový diel obsahuje základný diel, predovšetkým pätkovýplech, z hliníka, na ktorom je upevnený kryt. Základný diel obsahuje upevňovacie otvory alebo iné upevňovacie prostriedky,aby mohla...

Citalopram na liečbu zvýšeného krvného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 908

Dátum: 13.03.2003

Autor: Gabor Pál

MPK: A61K 31/343, A61P 9/00

Značky: citalopram, liečbu, zvýšeného, tlaku, krvného

Text:

...nespôsobuje citalopram úzkosť a afektívneporuchy, tým menej ako jeho hlavná indikácia, ktorou je len liečenie takých porúch.0016 Citalopram môže byť dobre využívaný na normalizáciu krvného tlaku. Veľmi často dochádza po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch pri liečení Všeobecne používanými antihypertonikami u pacientov, ktorí boli doposiaľ normotenzívny alebo hypotenzívny, a ktorí sa zotavujú z depresívnych alebo úzkostných porúch, ku vzniku...

Vodné disperzie pre antioxidanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 543

Dátum: 13.03.2003

Autor: Thibaut Daniel

MPK: C08F 8/00, C08K 5/00, C08J 7/00...

Značky: disperzie, vodné, antioxidanty

Text:

...aktívne činidlo polyvinylalkohol. Príprava taveninovej fázy a jej následné dispergovanie za vzniku emulzie je jednoznačne užitočnejšie ako štandardné metódy izolácie pevnej látky, napríkladkryštalizáciou, a jej následné mletie za mokra. Predkladaný vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcejjeden z R 1 a R 2 nezávisle od druhého znamená atóm vodíkaX Znamená nulu (priama väzba) alebo číslicu od jednej do troch aR 3 predstavuje Ca-Cn...

Kanál na osadzovanie elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schneckmann Horst, Kauf Peter, Schmitt Erwin

MPK: H02G 3/04, H02G 3/12

Značky: osadzovanie, elektrických, kanál, prístrojov

Text:

...káble.(0007) Táto úloha je vyriešená kanálom na obsadzovanie prístrojov so znakmi nároku 1.(0008) Predložený vynález používa elektroinštalačné prístroje, ktoré majútienené puzdro, a spája tienené puzdro s vedením a/alebo prípojmi na vyrovnávanie potenciálov, prítomných vkanále. Tým je zaistené, že elektrický potenciál inštalačného prístroja akanála je totožný, takže je zaručená vplnom rozsahuelektrická bezpečnosť. Tienenie kábla na...

Spôsob syntézy perindolu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 177

Dátum: 12.03.2003

Autori: Dubuffet Thierry, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 209/42, C07K 5/06, C07K 5/02...

Značky: farmaceutický, solí, prijateľných, perindolu, syntézy, spôsob

Text:

...ako je tionylchlorid alebo oxalylchlorid.alebo s činidlom na kondenzáciu peptidov za vzniku zlúčeniny vzorca Vkde Bn má vyššie uvedený wjznam,ktorá sa podrobí kondenzačnej reakcii v prítomnosti titánuza vzniku zlúčeniny vzorca VIkde Bn má vyššie uvedený význam, ktorá sa uvedie do reakcie so zlúčeninou vzorca VIIv etylacetáte, v prítomnosti 1-hydroxybenzotriazolu v množstve v rozmedzí od 0,4 do 0,6 mol na mol použitej zlúčeniny vzorca VI a...

Nosná konštrukcia pre strojný vysokorýchlostný obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 37

Dátum: 12.03.2003

Autor: Meyer Peter

MPK: B23Q 1/01

Značky: vysokorýchlostný, stroj, nosná, strojný, konštrukcia, obrábací

Text:

...čast pinoly.Zariadenie podľa vynalezu zobrazeni na obr. l Luka/uje oproti (stavu ten ľahší portál H. tvorený (llllŠlnll lČí 1 l 1 ll 7. Lil 1 líkovyeh vlákien (alebo znova prednostne 7. rúrok z uhlikových vlákien). u ktoreho je Zjctlllćllo 7. dvoch sireçloxlýeh eentralnyjch ložísk §Q usporiaidaných nad obidvonii Iedeniaini Q. Q traverz vyrovnanzi rada tyčí L z Lihlíkovyieh vlakien na dráhy §§, x pre traverzuktore su usporiadané v smere Y a...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-((S)-alanyl)-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 34

Dátum: 12.03.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Dubuffet Thierry

MPK: C07D 209/42, C07K 5/02, C07K 5/06...

Značky: 2s,3as,7as)-1-((s)-alanyl)-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej, syntézy, derivátov, kyseliny, spôsob, perindoprilu, syntéze, použitie

Text:

...alanín, prírodnú, a teda nenákladnú su rovinu, a ľahko dostupný derivát serínu.Konkrétne sa vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca Ikde R predstavuje atóm vodíka alebo lineámu alebo rozvetvenú (C 1-C 5)alkylovú alebo benzy lovú skupinu a R predstavuje ochrannú skupinu aminoskupiny, charakterizovaného tým, že sa nechá reagovať ZJ-oxepandión vzorce. IIIso zlúčeninou vzorca IVNita, kde R, predstavuje benzylovú alebo...

Spôsob syntézy kyseliny (2S,3aS,7aS)-perhydroindol-2-karboxylovej a jej esterov a použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 27

Dátum: 12.03.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Dubuffet Thierry

MPK: C07K 5/02, C07D 209/42, C07D 225/02...

Značky: syntéze, použitie, syntézy, perindoprilu, 2s,3as,7as)-perhydroindol-2-karboxylovej, spôsob, esterov, kyseliny

Text:

...derivátov(525,19) a (R,R,R) a potom odstránenie benzoylovej skupiny snáslednýtm prechodomPatent EP 0 115 345 pre to isté delenie používa niekoľko stupňov, vyžadujúcich esterifikáciu funkčnej skupiny karboxylovej kyseliny benzylalkoholom, vytvorenie soli aminoesteru sN-benzyloxykarbonyl-(S-fenylalanínom, oddelenie izoméru (S,S,S) frakčnou kryštalizáciou, uvoľnenie aminoskupiny s prípadným následným uvoľnením karboxylovej...