Archív za 2003 rok

Strana 74

Alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283264

Dátum: 25.03.2003

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Senn-bilfinger Jörg, Postius Stefan, Grundler Gerhard, Riedel Richard

MPK: C07D 417/04, A61K 31/435

Značky: spôsob, prostriedok, imidazo(1,2-a)pyridínov, použitie, alkoxyalkylkarbamáty, farmaceutický, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú popísané zlúčeniny alkoxyalkylkarbamáty imidazo(1,2-a)pyridínov so vzorcom (I), spôsob ich výroby a použitie na prevenciu a liečbu gastrointestinálnych chorôb.

Fluóralkoxysubstituované benzamidy, spôsob ich výroby a ich použitie ako inhibítorov fosfodiesterázy cyklických nukleotidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283263

Dátum: 25.03.2003

Autori: Beume Rolf, Wolf Horst, Gutterer Beate, Flockerzi Dieter, Kilian Ulrich, Hatzelmann Armin, Amschler Hermann, Schudt Christian

MPK: C07C 235/56, A61K 31/44, A61K 31/165...

Značky: cyklických, inhibítorov, benzamidy, použitie, fosfodiesterázy, nukleotidov, fluóralkoxysubstituované, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 je C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo benzyloxy, R2 je C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, alebo R1 je C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, R2 je vodík, C1-6-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy, benzyloxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, a R3 je fenyl, pyridyl, fenyl, ktorý je...

Substituované pyridíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283261

Dátum: 25.03.2003

Autori: Fortin Rejean, Gauthier Jacques Yves, Dube Daniel, Wang Zhaoyin, Friesen Richard

MPK: C07D 213/34, A61K 31/44

Značky: prostriedok, substituované, farmaceutický, použitie, obsahom, pyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované pyridíny všeobecného vzorca (I)
farmaceutický prostriedok s protizápalovým účinkom s ich obsahom a ich použitie ako selektívnych inhibítorov COX-2 vzhľadom na COX-1 na liečenie zápalového ochorenia vnímavého na liečenie nesteroidným protizápalovým prostriedkom a na liečenie ochorení podmienených cyklooxygenázou.

Použitie adenovírusov mutovaných v génoch VA na liečenie rakovinového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 342

Dátum: 25.03.2003

Autori: Alemany Bonastre Ramon, Cascallo Piqueras Manel Maria

MPK: A61K 35/66, A61P 35/00, C12N 15/861...

Značky: génoch, použitie, liečenie, adenovírusov, rakovinového, mutovaných, ochorenia

Text:

...čiže vírusoterapie rakovinového ochorenia ako do oblasti génovej terapie. Avšak pretože cytotoxické gény,imunostimulanty alebo nádorové supresory môžu zvyšovať selektívnu toxicitu daného replikačného adenovírusu, boli tieto gény inzerované do genómu replikačnéhop vírusu. Tieto selektívne sa replikujúce vektory tak spájajú koncepciu vírusovej terapie a génovej terapie.0005 Vírusová terapia, čiže použitie vírusov pri liečení rakovinového...

Textilný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 196

Dátum: 24.03.2003

Autori: Piwonski Timo, Böhm Alexander Karl-heinz, Kesch Friedhard

MPK: B29C 63/06, B29C 61/02, D03D 15/04...

Značky: textilný

Text:

...priestorovo úspome navinúť ako pás, čo so sebou prináša veľké úspory skladovacích a prepravných nákladov. Pás, vyrobiteľný ako nekonečný tovar, môže byt na mieste použitia presne narezaný na požadované dĺžky,aplikovaný na požadované miesto a potom jednoducho pomocou teplovzdušného fénu navinutý. Na to je potrebné pás položiť na predmet určený na ovinutie tou stranou pásu, ktorá má vlákna z vysoko sa zmršťujúceho materiálu, a tam okolo...

Kľúč pre valcovú známku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19

Dátum: 24.03.2003

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00, E05B 19/00

Značky: kľúč, známku, valcovú

Text:

...sú usporiadané aspoň jeden prstencovitý prvý ovládací prvok obopínajúci valcovitý driek kľúča,ktorý je opatrený dovnútra smerujúcim ado mäkkej ovládacej drážky valcovitého drieku kľúča zasahujúcim prvým ovládacím orgánom aaspoň jeden prstencovitý druhý ovládací prvok sdovnútra smerujúcim ado hlbokej ovládacej drážky drieku kľúča zasahujúcimdruhým ovládacím orgánom, pričom môže byť vzámku ďalej usporiadaný aspoň jedenblokovací prvok, ktorý...

Použitie pyridylamidov ako inhibítorov angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6958

Dátum: 24.03.2003

Autori: Rattel Benno, Biedermann Elfi, Löser Roland

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4406, A61K 31/45...

Značky: angiogenézy, inhibítorov, pyridylamidov, použitie

Text:

...asociovaných0007 Prekvapivo bolo zistené, že pyridyl amidy Vzorca Iuvedeného nižšie majú priaznivé farmakologické vlastnosti ainhibujú produkciu VEGF a/alebo výrazne obmedzujú cievnu0008 zlúčeniny Vzorca I dovoľujú neočakávane nový terapeutický pristup, zvlášť pre ochorenia, v ktorých liečbe a tiež V ich prevencii ukazuje inhibícia. alebo redukcia. angiogenézy a/aleboinhibície alebo redukcie VEGF (tvorba) prospešný účinok.0009 Predložený...

Hadicová tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6200

Dátum: 24.03.2003

Autor: Piwonski Timo

MPK: D03D 15/04, D03D 3/00

Značky: hadicová, tkanina

Text:

...ktoré by dohromady mohli spôsobiť nerovnomemé zaťaženie hadicovej tkaniny podľa vynálezu.0010 V inom výhodnom uskutočnení vynálezu sa hadicová tkanina vyznačuje tým, že tavné vlákna sú schopné sa po jedinom ohreve na určitú teplotu nevratne vytvrdiť. Pri použití takejto hadicovej tkaniny v prostredí, ktoré prevyšuje teplotu potrebnú na lepenie, nie je nebezpečenstvo, že sa hadicová tkanina podľa vynálezu vplyvom vyššej teploty uvoľní od...

Jednorazový obal na dávkovanie čerpateľnej kvapaliny pomocou Venturiho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1954

Dátum: 24.03.2003

Autori: Mock Elmar, Klopfenstein André, Simont-vermot Emmanuel

MPK: A47J 31/44

Značky: jednorázový, venturiho, kvapaliny, pomocou, čerpateľnej, dávkovanie, zariadenia

Text:

...pary či na inom prístroji generujúcom tekutina zásobujúcu komoru zariadenia využívajúceho Venturiho efekt na prístroji na prípravu espressa.Na dosiahnutie tohto účelu je predmetom vynálezu jednorazový obal podľa patentového nároku 1.3 V uskutočnení obsahujú zariadenia na montáž nasávacej podjednotky priechod, ktorý vytvára napríklad komínik. Priechod je usporiadaný takým spôsobom, aby sa nasávacía a zmiešavacia podjednotka V ňom mohla...

Systém ústredného rádiového riadenia a spôsob prevádzky takého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1081

Dátum: 24.03.2003

Autori: Wienold Heinrich, Bicker Roland, Eibl Martin, Sbick Bernhard

MPK: H04Q 9/00

Značky: systému, ústredného, takého, systém, prevádzky, radiového, spôsob, riadenia

Text:

...v zásade nižšiu prioritu než veľkozákazníkom, ako napriklad podnikom na zásobovanie energiou alebo podnikom verejných služieb.Táto prioritizácia žiadostí o vysielanie, ktorá sa môže uskutočniť V zásade nezávisle od skutočnej technickej výkonnosti systému ústredného rádiového riadenia, vytvára výhodným spôsobom možnosť cieleného a najmä bez problémov meniteľného odstupňovania poplatkov za použitie.Okrem toho sa u systému ústredného rádiového...

Farmaceutický prípravok vo forme emulzie na intravenózne podanie na krátkodobé zníženie krvného tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283271

Dátum: 24.03.2003

Autori: Hansson Anna-carin, Andersson Kjell Hjalmar, Byröd Eva Kristina, Westerlund Rolf Christer, Nordlander Margareta

MPK: A61K 31/44, C07D 211/90

Značky: výroby, farmaceutický, krátkodobé, zníženie, tlaku, krvného, prípravok, intravenózne, emulzie, formě, spôsob, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok vo forme emulzie na intravenózne podanie na krátkodobé zníženie krvného tlaku počas chirurgického zákroku alebo pooperatívne a vtedy, keď je orálna terapia neľahká alebo nežiaduca, ktorý obsahuje a) krátkodobo pôsobiacu dihydropyridínovú zlúčeninu majúcu polčas životnosti v plazme menší ako 30 minút, vybranú zo skupiny zahrnujúcej 1,4-dihydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné...

Vonkajšia náplasť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283267

Dátum: 24.03.2003

Autori: Nyqvist-mayer Adela, Walter Peter

MPK: A61F 13/02, A61M 35/00

Značky: výroby, vonkajšia, náplast, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšia náplasť na dermálnu alebo transdermálnu aplikáciu aktívnej látky pozostáva z podložnej štruktúry (1), ktorú tvorí kotúčik (3), vankúšik (9) obsahujúci aktívnu látku, pružná vrstva (4) s lepidlom (5) na jej jednej strane. Pružná vrstva (4) a vrstva lepidla (5) sú vybavené výrezom (7) vymedzujúcim dutinu (8), v ktorej je umiestnený vankúšik (9). Podložený kotúčik (3) podložnej štruktúry je vytvorený na strane pružnej vrstvy (4),...

Fungicídna zmes a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283266

Dátum: 24.03.2003

Autori: Sauter Hubert, Birner Erich, Leyendecker Joachim, Hampel Manfred, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Schelberger Klaus, Saur Reinhold, Müller Bernd

MPK: A01N 43/40, A01N 37/50, A01N 43/50...

Značky: ničenia, škodlivých, fungicídna, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes, ktorá obsahuje v synergicky účinných množstvách karbamát vzorca (I), kde X znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, pričom R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2 alebo oxíméter karboxamidu vzorca (I.b) a 4-[2-metyl-3-(4-terc.butylfenyl)propyl]-2,6-dimetylmorfolín vzorca (II.a) alebo...

Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283265

Dátum: 24.03.2003

Autori: Abramovici Bernard, Condamine Christian, Gromenil Jean-claude

MPK: A61K 9/20, A61K 31/415, A61K 9/16...

Značky: zložky, orálne, podávanie, farmaceutický, prostriedok, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie účinnej zložky tvorenej N-piperidín-5-(4-chlórfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)-4-metylpyrazol-3- karboxamidom, alebo jeho farmaceuticky prijateľnou soľou alebo jeho farmaceuticky prijateľným solvátom, ktorý obsahuje 0,5 až 50 hmotnostných % účinnej zložky v mikronizovanej forme, 0,05 až 0,5 hmotnostných % alkylsulfátu sodného, ktorého alkylový zvyšok obsahuje 8 až 12 uhlíkových atómov, 2,5 až 10...

Hydrolyticky stabilné pentaerytritoldifosforitany, spôsob ich prípravy a polymérne kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283262

Dátum: 24.03.2003

Autori: Stevenson Donald, Nguyen Duong, Mcrowe Arthur

MPK: C08K 5/527, C07F 9/6574

Značky: tieto, polymérne, přípravy, pentaerytritoldifosforitany, stabilné, hydrolyticky, obsahujúce, spôsob, zlúčeniny, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrolyticky stabilné bispentaerytritoldifosforitany, do ktorých skupiny patrí zlúčenina vzorca (V), ktoré sú vhodné ako antioxidačné aditíva do polyolefínov, hlavne do polypropylénu. Tieto difosforitany majú malú prchavosť, vysokú teplotu rozkladu a odolnosť proti žltnutiu pri zmiešaní s polyolefínovou základnou hmotou.

Stavebné prvky s vystuženými vláknami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 451

Dátum: 24.03.2003

Autor: Murk Erwin Coenraad

MPK: E04B 1/94, C04B 28/00, C09K 21/00...

Značky: stavebné, výroby, prvky, vláknami, vystuženými, spôsob

Text:

...je u zmesi hliníkového cementu potrebný na to, aby sa stavebný prvok vyrobil odlievanim. Ďalejzmäkčovadlo zlepšuje vlastnosti tekutosti, čiastočne viskozituvodnej zmesi hliníkového cementu, ktorý sa používa pri výrobe stavebných prvkov. Dochádza tiež k zhutneniu, čin sa zlepšuje pevnosť. Zlepšujú sa navyše aj povrchové vlastnosti stavebných prvkov. Sklené vlákna v matrici a vo vystuženej vrstve (-ách),ktoré sú odolné voči zásadám,...

Polosyntetické spôsoby prípravy N-debenzoylpaclitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 372

Dátum: 24.03.2003

Autori: Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele

MPK: C07D 263/00, C07D 413/00, C07D 305/00...

Značky: polosyntetické, přípravy, spôsoby, n-debenzoylpaclitaxelu

Text:

...sa odstránia v jedinom kroku kyselinou katalyzovanousolvolýzou, výhodne pôsobením metanolu a kyselinou p-toluénsulfónovou, v teplotnom rozmedzí od -20 °C do 50 °C. Kyselina vzorca (II) sa môže získať hydrolýzou esteru vzorca (VI)za vzniku soli vzorca (VII)kde M je kov, ktorý má náboj y V rozmedzí od 1 do 2 a n je celé číslo vždy rovné y. Hydrolýza sa obyčajne uskutočňuje v alkalickom médiu za použitia anorganíckých báz,ako sú hydroxidy...

1-(D-cyklopropylglycinyl)-4-(piperidín-4-yl)-piperazínové zlúčeniny ako inhibítoey serínovej proteázy Faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 346

Dátum: 24.03.2003

Autori: Wiley Michael Robert, Engel Gary Lowell

MPK: A61P 7/00, A61K 31/495, C07D 211/00...

Značky: inhibítoey, 1-(d-cyklopropylglycinyl)-4-(piperidín-4-yl)-piperazínové, faktora, zlúčeniny, proteázy, serínovej

Text:

...aktivity.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) môžu tiež byt označované chemickými menami 1-(4-metoxybenzoyI-D-cyklopropylglycinyl)-4-(1-metyIpiperidin-4 yl)piperazín a 1-(3-fluór-4-metoxybenzoyl-D-cyklopropylglycinyl)-4-(1 metylpiperidín-4-yl)piperazín.Je zrejmé, že zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujú asymetrické centrum, ktoré má konfiguráciu (D). Zlúčeniny preto môžu existovať a byt izolované v zmesi so zodpovedajúcim izomérom (L),...

Spôsob a zariadenie na riadenie plnenia do nádob za sterilných podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 50

Dátum: 21.03.2003

Autori: Jorba Ribes Javier, Moralez Pérez Ramon, Sanchez Sabaté José Ramon

MPK: B65B 3/00, B65B 61/26, B65B 55/02...

Značky: zariadenie, nádob, plnenia, sterilných, podmienok, riadenie, spôsob

Text:

...schematicky v pôdoryse kompletné zariadenie naObrázok 2 je perspektívny pohľad na príkladné uskutočnenie úseku na dávkovanéObrázok 3 je perspektívny pohľad na označovací úsek.Ako je možne pozorovat na výkresoch. zariadenie na uskutočňovanie predloženéhoVyHĚIlCZLI zahrnuje prvky usporiadané v spojitej línii. a to prvú podávaciu stanicu l napodávanie nádob, ktoré majú byť naplnené, prostrednú oblasť z na otvorenie nádob a dávkovane...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5325

Dátum: 21.03.2003

Autori: Bi Er Sitki, Yaroglu Tolga

MPK: F04B 39/02, F04B 39/12

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...momente vykonávať jej funkciu, pretože nemôže byť tak vysoká, ako jenevyhnuté vzhľadom na nedostatok priestoru V puzdre.-0009 Cieľom vynálezu je vývoj kompresora s efektivitou, ktorázamedzuje zmiešanie chladenia a mazania, ktorý predstavuje0010 Kompresor, realizovaný na dosiahnutie cieľov tohto vynálezu, bol zobrazený na nákresoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje náhľad na deflektorObrázok 2 zobrazuje pohľad zdola na horný krytObrázok- 3...

Kmene Lactobacillus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4553

Dátum: 21.03.2003

Autori: Murbraek Brondstad Gunnar, Brandsborg Erik

MPK: A61K 35/66, A61L 15/16, A23C 9/12...

Značky: kmene, lactobacíllus

Text:

...látok a prevládnuť v urogenitálnej Ílóre. V prípade L. casei var. rhamnosus GR-l bolo zistené, že na jednu uroepiteliálnu bunku môže priľnúť priememe aspoň 64 baktérií, zatiaľ čo v prípade L. fermentum B-54 môže na jednuuroepiteliálnu bunku priľnúť priemerne aspoň 39 baktérií.0012 US 6 093 394 (W 0 98/46 216) opisuje nové kmene, napríklad L. crispatus CTV-OS,izolované z vaginálnych výterov. Kmeň je charakterizovaný zvýšenou schopnosťou...

Spôsob prípravy eplerenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4297

Dátum: 21.03.2003

Autori: Wu Haifeng, Pearlman Bruce Allen, Havens Jeffrey, Mackey Sonja, Padilla Amphlett Greg

MPK: C07J 1/00

Značky: eplerenónu, spôsob, přípravy

Text:

...pridaný ku AQM-kanrenónu (l) v tetrametylguanidine pri laboratórnej teplote v priebehu7,5 hodiny poskytol výhradne 78 stereoizomér B-nitrometyl-Ag-6,7-dihydrokanrenónu.0009 Helv. Chim. Acta, 80, 566 (1997) a US patent číslo 4 559 332 opisujú, že reakciou AQM-kanrenónu s dietylalumíniumkyanidom sa získa 7 or-kyano-A 9-6.7-dihydrokanrenón, ale surový produkt je opísaný ako hnedastý amorfný odparok, ktorý bol preñltrovaný cez silikagél s...

Glukokortikoidové mimetiká, spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2976

Dátum: 21.03.2003

Autori: Kuzmich, Harcken, Riether, Thomson, Zindell, Proudfoot, Kirrane, Razavi Hossein, Bekkali, Gilmore Thomas, Cardozo Mario, Takahashi, Betageri, Wang Ji

MPK: A61K 31/44, A61K 31/421, A61K 31/426...

Značky: použitie, kompozície, farmaceutické, přípravy, glukokortikoidové, mimetiká, spôsoby

Text:

...indikácii (J .E. Freidman et al., J. Biol. Chem., 1997,272, str. 31475-31481).0009 Vo vedeckej a patentovej literatúre boli opísané nové ligandy pre glukokortikoidový receptor. Napríklad, PCT zverejnená medzinárodná prihláška č. W 0 99/33786 opisuje trifenylpropánamidové zlúčeniny s možným využitím pri liečení zápalových ochorení. PCT zverejnená medzinárodná prihláška č. WO 00/66522 opisuje nesteroidné zlúčeniny ako selektívne modulátory...

Spôsob a zariadenie na rezanie predmetov na rovnaké porcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2735

Dátum: 21.03.2003

Autori: Sverrisson Ragnar, Hallvardsson Kristjan

MPK: A22C 21/00, B26D 7/01, A22C 17/00...

Značky: zariadenie, rovnaké, porcie, predmetov, rezanie, spôsob

Text:

...priechodom prechádzajúcim cez neho, ktorý slúži na prenos podtlaku. Forma môže byť výhodne otvorená a/alebo zatvorená a/alebo vymeniteľné, čo zjednodušuje napriklad čistenie alebo ak sa má zmeniť veľkosť porcie. Vnútorný priestor medzi vrchnou a spodnou časťou puzdra má aspoň jeden kanálik prechádzajúci cez formu dovnútra. Preto podtlak bude pôsobiť V celom vnútomom priestore medzi formou a dnom puzdra. Aspoň jeden kanálik prechádzajúci cez...

Rekonštrukcia spektra audiosignálu s neúplným spektrom na základe prenosu frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9423

Dátum: 21.03.2003

Autori: Vinton Mark Stuart, Truman Michael Mead

MPK: G10L 19/14, G10L 21/02

Značky: základě, neúplným, rekonštrukcia, audiosignálu, spektrom, frekvencie, přenosu, spektra

Text:

...tejto techniky. Tri bežné metódy používajúce HFR sú skladanie spektra, spektrálne preloženie a korekcia. Popis týchto techník môže byťnájdený v Makhoul and Berouti, High - Freqency Regeneration in Speech Coding Systems ( Vysoko - frekvenčná regenerácia V systémoch rečového kódovania ), ICASSP 1979 IEEEInternational Conf. on Acoust., Speech and Signal Proc.0007 Jednoduchá implementácia týchto HFR techník nie je vhodná pre systémy vysoko...

Pažba pre strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9332

Dátum: 21.03.2003

Autori: Burigana Lucio, Gaudenzi Marco

MPK: F41C 23/18, F41C 23/06

Značky: střelné, zbraně, pažba

Text:

...znížiť dynamickú záťaž na ramenostrelca, vytváranú v dôsledku spätného rázu zbrane.0012 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť pažbu pre strelné zbrane, najmä pre pušky, ktorá bude schopná znížiť zdvihnutie ústia zbrane hore po výstrele, a tým zvýšiťrýchlosť zasiahnutie cieľa pri nasledujúcich výstreloch.0013 Ďalšou úlohou je vyvinúť pažbu pre strelné zbrane, ktorú bude možné vyrábať pri nízkych nákladoch a bez0014 Tento ciel, rovnako...

Ventilová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2297

Dátum: 21.03.2003

Autori: Alkemade Petrus Johannes Maria, Voskuil Marcus Johannes

MPK: F16K 11/02

Značky: zostava, ventilová

Text:

...z radiálne smerujúcich Výstupných kanálov odlišný od priemeru iného kanála(kanálov). Napríklad jeden kanál môže mať malý priemer vhodný napresné vypúšťanie, pokým iný má (pomerne) väčší priemer na0012 V ďalšom prednostnom vyhotovení, ktoré je vhodné najmä na použitie V spojení s tlmičom alebo čerpadlom, puzdro obsahuje tretí otvor a ventilový diel ďalej obsahuje vstupný kanál radiálne vystupujúci z obvodu ventilového dielu k prvémupričom...

Spôsob denitrifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1040

Dátum: 21.03.2003

Autori: Schwefer Meinhard, Groves Michael

MPK: B01D 53/86

Značky: denitrifikácie, spôsob

Text:

...jedného jediného katalyzátora,ktorý v podstate obsahuje jeden alebo viac železom nasýtených zeolitov.0021 Pri použití viacerých a rôznych zeolitových katalyzátorov môžu tieto byt zmiešané alebo tiež usporiadané za sebou. Posledné usporiadanie je výhodné obzvlášť vtedy, ked na vstupe usporiadaný zeolit katalyzuje obzvlášť redukciu N 0, pomocou dusík obsahujúceho redukčného ćinidla a/alebo na výstupe usporiadaný zeolit katalyzuje...

Špirálovite vinutá rúra so zvýšenou vnútornou tuhosťou priemeru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1003

Dátum: 21.03.2003

Autori: Van De Camp Johannes, Burns Mark, Niu Xiaokai, Bellum Cliff, Qiu Yanping

MPK: B65H 75/04, B31C 3/00

Značky: rúra, vnútornou, priemeru, spôsob, zvýšenou, výroby, spirálovitě, vinutá, tuhosťou

Text:

...širokých medzier medzi pásikmi je zvýšená elasticita stredovej vrstvy rúry v radiálnom smere. Bolo zistené, že takáto zvýšená elasticita zvyšuje ID tvrdosti rúry v porovnaní s rúrou vyrobenou z toho istéhomateriálu, ale bez medzier medzi pásikmi V stredovej časti. vynálezposkytuje teda dizajnérom rúr ďalší parameter (dalšiu veličinu), ktorý môže byt menený, aby bola dosiahnutá požadovaná ID tvrdost na príslušné použitie. vynález funguje...

Vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca hexachlór-p-xylén a substituovaný 4-aminodifenylamín ako adhézne promótory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283272

Dátum: 21.03.2003

Autori: Lehocký Peter, Balko Jozef, Uhlár Ján, Mojsejevič Kavun Semjon

MPK: C07C 25/125, C07C 211/51, C07C 257/06...

Značky: elastomérna, hexachlór-p-xylén, kompozícia, vystužená, obsahujúca, substituovaný, 4-aminodifenylamín, promotory, adhézne

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca substituovaný 4-aminodifenylamín a hexachlór-p-xylén, ktorých zmes slúži ako promótor adhézie pre spojenie gumy a kovu a postup prípravy takejto kompozície. Kombináciou uvedených látok sa dosahujú zlepšené adhézne vlastnosti a udržia sa i po rôznych druhoch starnutia. Zmes má vznikajúce dynamické vlastnosti. Je použiteľná pri výrobe pneumatík, dopravných pásov, hadíc a iných výrobkov, v...

Farmaceutický prostriedok s obsahom solí (endo,syn)-(-)-(3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxy)-8-metyl-8-(1- metyletyl)-8-azoniabicyklo[3,2,1]oktánu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283260

Dátum: 21.03.2003

Autori: Reichl Richard, Banholzer Rolf, Speck Georg, Disse Bernd

MPK: A61K 31/46, C07D 451/10

Značky: prostriedok, endo,syn)-(-)-(3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxy)-8-metyl-8-(1, metyletyl)-8-azoniabicyklo[3,2,1]oktánu, farmaceutický, obsahom, použitie, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Na základe neočakávateľne silného a dlhodobého účinku sú soli L-(-)-enantioméru (endo,syn)-(-)-(3-hydroxy-1-oxo-fenylpropoxy)-8-metyl-8-(1-metyletyl)- 8-azoniabicyklo[3,2,1]oktánu vhodné ako účinné látky na liečivá podávané v terapii dýchacieho ústrojenstva inhaláciou.

Polynukleotid a polynukleotidová vakcína proti tuberkulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283254

Dátum: 21.03.2003

Autori: Content Jean, Huygen Kris, Liu Margaret, Montgomery Donna, Ulmer Jeffrey

MPK: C12N 15/11, A61K 39/04, C12N 15/31...

Značky: tuberkulóze, polynukleotid, polynukleotidová, proti, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Gény antigénov 85A, 85B, 85C, kódujúce proteíny Mycobacterium tuberculosis (M.tb) boli klonované do eukaryotických expresných vektorov na účely expresie kódovaných proteínov v cicavčích svalových bunkách in vivo. Zvieratá boli imunizované injekciou týchto DNA konštrukcií, označovaných ako polynukleotidové vakcíny alebo PNV, do svalov. Boli produkované imunizačné antiséra proti antigénom M.tb. V slezinnných bunkách vakcinovaných myší boli...

Spôsob výroby farmaceuticky aktívnej zlúčeniny (granisetrónu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 297

Dátum: 21.03.2003

Autori: Puig Torres Salvador, Dalmases Barjoan Pere

MPK: C07D 451/00

Značky: farmaceutický, výroby, aktívnej, spôsob, zlúčeniny, granisetrónu

Text:

...granisetrónu, ktorý bude potrebné vprídavnom stupni opäť metylovať.Okrem toho by sa nemalo zabúdať, že sa pri tejto metylácii ako metylačné činidlo používa metyljodid, čo je karcinogénna avysoko prchavá zlúčenina (s teplotou varu 41 až 43 °C).Hoci je teda v tejto medzinárodnej prihláške opísaný spôsob výroby granisetrónu metyláciou a následnou cyklizáciou,je potrebné zdôrazniť, že výťažok posledného stupňa môže byť veľmi nízky. V...

(+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión na použitie na liečenie psoriázy orálnym podávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6608

Dátum: 20.03.2003

Autori: Ge Chuansheng, Schafer, Man Hon-wah, Muller George

MPK: C07C 317/00, A61P 35/00, A61K 31/403...

Značky: acetylaminoizoindolín-1,3-dión, psoriázy, podávaním, +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4, orálnym, liečenie, použitie

Text:

...chlorovodiková, isetionová, mliečná, maleínová, jablčná,mandľova, metánsulfonová, slizová. dusičná, pamoová, pantotenova, fenyloctová, fosforečná, propiónova,salicylová, stearová, jantárová, sulfanilová, sírová, kyselina vínna a p-toluénsulfónová kyselina. Špecitické netoxické kyseliny zahrnujú kyselinu chlorovodikovú, bromovodíkovú, fosforečnú. sírovú a metánsulfónovú. Príklady špecifických solí teda zahrnujú hydrochloridové a...

Spôsob podávania buprenorfínu na liečbu depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3901

Dátum: 20.03.2003

Autori: Sanchez Ramiro, Kaiko Robert

MPK: A61K 9/70, A61P 25/00, A61K 31/485...

Značky: liečbu, spôsob, depresie, buprenorfinu, podávania

Text:

...zlepšeniu ichuvedenej štúdii ale väčšina pacientov cítila nevoľnosť, závrat alebo utlmenie, v prípade jednéhoV patentovom spise U.S. 5 900 420 je opísaný spôsob liečby chronického únavového syndrómu a flbromyalgie, ktorý spočíva V podávaní buprenorfinu alebo jeho soli. Výhodnýmikompozíciami na podávanie buprenorlinu sú sublinguálne pastilky a transdemiálny gél.V patentovom spise U.S. 5 Sl 665 je opísaná kompozícii a spôsob liečby...

Košíkový nosič pre fľaše a jeho prírez

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2461

Dátum: 20.03.2003

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/06

Značky: košíkový, přířez, nosič, fľaše

Text:

...okraj člena držadla.0007 Dvojica vodiacich pásov je s výhodou umiestená pozdĺž protiľahlých bočných okrajov člena držadla pre vedeniepohybu člena držadla hore a dole.0008 Štruktúra držadla ďalej s výhodou obsahuje zvislý primárny člen (52, 56), ktorý je umiestený medzi vodiacimi dielcami, pričom primárny člen poskytuje ako člendržadla, tak aj horný dorazový diel.0009 Štruktúra držadla ďalej tiež s výhodou obsahuje zvislý primárny člen (52,...

Zariadenie na sploštenie potravín, hlavne kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2316

Dátum: 20.03.2003

Autor: Völkl Thomas

MPK: A22C 9/00

Značky: sploštenie, kusov, mäsa, hlavne, potravin, zariadenie

Text:

...kolmo na os rotácie. Inými slovami,vyvýšeniny vtvare vydutín sú výhodne v pohľade zhora minimálne tvorené približne podľa vzoru široko roztiahnutej štruktúry V.0012 Vylepšené zariadenie na sploštenie je výsledkom aj vďaka klepaciemu zariadeniuplánovanému podľa vynálezu. Toto môže spôsobiť žiaduce stenčenie potravín V súčinnostis jednou zvyššie vysvetľovaných zmien zariadenia na sploštenie sobežným transportnýmzariadením alebo bubna na...

Spôsob bezhotovostného platenia v počítačových sieťach pomocou telefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1490

Dátum: 20.03.2003

Autor: Krapfl Peter

MPK: G07F 19/00, H04M 15/00, G07F 17/00...

Značky: telefónu, sieťach, pomocou, spôsob, počítačových, bezhotovostného, platenia

Text:

...počítača, ktorý si tento program nainštaluje a potom napríklad zabudne spojenie opäť prerušiť.Tým často vzniknú enonrmé náklady.0011 Pri týchto platobných systémoch sa od zákazníka vyžaduje, aby zariadil prevod na určité bankové konto. Vplyvom prieťahov a nákladov, ktoré vznikajú hlavne pri zahraničnýchprevodoch, nie je táto platobná možnost v počítačových sieťach príliš rozšírená.0012 Spis US 5 864 610 A ukazuje platobný spôsob V počítačových...

HFA-Suspenzné formulácie obsahujúce anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1099

Dátum: 20.03.2003

Autor: Schmelzer Christel

MPK: A61K 9/72, A61K 31/46

Značky: anticholinergikum, hfa-suspenzné, obsahujúce, formulácie

Text:

...medzi 0,00 l 2 a 1 kryštalického monohydrátu tiotropiumbromidu. Podľa predloženého vynálezu sú predovšetkým významné najmä suspenzie, ktoré obsahujú 0,1 až 0,62 , predovšetkým výhodne 0,25 až 0,5 kryštalickéhoPercentuálne údaje uvedené v rámci predloženého vynálezu vždy znamenajú hmotnostné percentá. Ak sa hmotnostnê diely pre tiotropium uvádzajú V hmotnostných percentách, zodpovedajúce hodnoty pre kryštalický monohydrát...

Nové terapeutické použitie 5-aminoimidazol-4-karboxamid ribozidu (akadezínu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 858

Dátum: 20.03.2003

Autori: Camp S Moya Clara, Gil Santano Juan, L Pez Blanco José

MPK: A61P 35/00, A61K 31/7042

Značky: použitie, akadezínu, 5-aminoimidazol-4-karboxamid, nové, terapeutické, ribozidu

Text:

...Je známe, že akadezín je inhibítorom apoptózy niektorých buniek. Tak napriklad jeznáme, že akadezín inhibuje apoptózu indukovanú glukokonikoidmi v inaktívnych tymocy toch, apoptózu spôsobenú nedostatkom séra vo ñbroñastoch produkujúcich nadmerné množstvo fruktóza-Lő-bifosfátu aapoptózu indukovanú ceramidom vprimárnych astrocy toch. Preto ak by mal akadezin nejaký účinok na apoptózu lymfocytov, tak sa očakáva, že jubude inhibovať. 0008...