Archív za 2003 rok

Strana 73

Nové soli atorvastatínu a farmaceutické kompozície ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7060

Dátum: 27.03.2003

Autori: Balint Sándorné, Vastag Mónika, Vukics Krisztina, Lanczos Krisztina, Erdelyi Péter, Tihanyi Károly, Fischer János, Lévai Sándor, Hegedüs Béla

MPK: A61P 3/00, A61K 31/40, C07D 207/00...

Značky: nové, farmaceutické, kompozície, obsahujúce, atorvastatínu

Text:

...Viď Corsini D. M. a spol. PharmRes. 14 (1 l) Suppl. S 253 (1997). Systémová biologická dostupnosť je iba 12 .0010 Dostatočná koncentrácia liečiv vživých organizmoch, to je dostačujúca biologická dostupnosť, ktorá je dôležitá pre svoj terapeutický účinok. Biologické dostupnosť je V zásade podmienená dvoma faktormi absorpciou a metabolickou stabilitou. Miera a rozsah absorpcíe aktívnej zložky liečiva môže byť signiñkantne ovplyvnená svojimi...

Humánne monoklonálne protilátky proti interleukínu-5 a spôsoby a kompozície, ktoré ich zahŕňajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6269

Dátum: 27.03.2003

Autori: Greenfeder Scott, Corvalan Jose

MPK: C12N 15/12, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: zahŕňajú, monoklonálne, humánne, kompozície, spôsoby, proti, protilátky, interleukínu-5

Text:

...obmedzenia, astmy, zhoršenia astmatických stavov, zhoršenía astmatických epizód, chroníckej pneumónie, alergickej nádchy, pretrvávajúcej alergickej nádchy, alergickej bronchopIúcnej aspergilózy, hypereozinofilie, Churg-Straussoveho syndrómu, atopickej dermatítídy, onchocerkálnej dermatitídy, epízodického angiodému, eozínotilného myalgiového syndrómu,celiatického ochorenia, eozinoñlnej gastroenteritídy, hlístových infekcií, Hodgkinosovej...

Endolumenálne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5386

Dátum: 27.03.2003

Autor: Lualdi Alessandro

MPK: A61F 2/06

Značky: endolumenálne, zariadenie

Text:

...aby bola operácie vykonaná vo vysoko kvalifikovaných centrách, úplne zariadených pre operácie srdca, ktoré môžu byť okamžite privolané V pripade poškodenia, ktoré nasleduje po uzavretí spôsobenom v priebehu endolumenálnej operácie a prineúspechu opätovného získania ústia.0012 Následkom. vyššie uvedených ťažkostí sa dá predpokladať použitie stentov so širokými otvormi, ktoré umožňujú priechod protézy a zavedenie vodiaceho drôtu...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5063

Dátum: 27.03.2003

Autori: Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 7/00, A61K 38/00, C07K 16/00...

Značky: peptidy, molekulu, asociované, nádorovo, viažúce

Text:

...rieši vynález prípravou nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyseliny, ktoráje zvolená zo skupiny pozostávajúcej z SEQ ID č. 1 až SEQ ID č. 79 z priloženého protokolu sekvencii, pričom sa tento peptíd vyznačuje schopnosťou naviazat sa na molekulu hlavného histokompatibilnćho komplexu (MHC) človeka triedy I.Úloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešená.ťťçŕW i Pritom je samozrejme, že...

Deriváty morfolinyl-močoviny na použitie na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4835

Dátum: 27.03.2003

Autori: Swanson Stephen, Robertson Graeme Michael, Keeling Suzanne Elaine, Gore Paul Martin, Mills Gail, Lewell Xiao-qing, Cook Caroline Mary, Harrison Lee Andrew, Eldred Colin David, Wilkinson Mark, Walker Andrew John, Judd Duncan Bruce, Hodgson Simon Teanby, Ancliff Rachael Ann, Hayes Martin Alistair

MPK: C07D 231/00, A61P 29/00, C07D 253/00...

Značky: použitie, deriváty, liečenie, ochorení, zápalových, morfolinyl-močoviny

Text:

...Industries Ltd.) opisuje určité kondenzované heterocyklicke zlúčeniny ako dopamínové Dreceptor blockujúce látky. W 0 96/39386 (Schering Corporation) opisuje určité píperidinové deriváty akoneurokinové antagonisty. W 0 96102534 (Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH) opisuje určité piperazintiopyridíny užitočné na kontrolu baktérie helikobakter. W 0 95/32196 (Merck Sharp 8. Dohme Limited) opisuje určité piperazinové, piperidínové...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4778

Dátum: 27.03.2003

Autori: Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan, Weinschenk Toni

MPK: C07K 16/00, C07K 7/00, A61K 38/00...

Značky: asociované, viažúce, molekulu, peptidy, nádorovo

Text:

...triedy.Túto úlohu rieši vynález prípravou nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyseliny, ktorá je zvolená zo skupiny pozostávajúcej z SEQ ID č. 1 až SEQ ID č. 79 z priloženého protokolu sekvencií, pričom sa tento peptid vyznačuje schopnosťou naviazať sa na molekulu hlavného histokompatibilného komplexu (MHC) človeka triedy I.Úloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešenéPritom je samozrejme, že...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4742

Dátum: 27.03.2003

Autori: Weinschenk Toni, Stevanovic Stefan, Rammensee Hans Georg

MPK: A61K 38/00, C07K 7/00, C07K 16/00...

Značky: viažúce, peptidy, nádorovo, asociované, molekulu

Text:

...histokompatibilného komplexu (MHC) I. triedy.Podľa vynálezu riešenie tejto úlohy spočíva v príprave nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyselín YVDPVITSI (SEQ lD č. 1), pričom peptíd sa vyznačuje schopnosťou viazať sa na molekulu hlavného ľudského histokompatibilného komplexuÚloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešená.Pritom je samozrejme, že získanie väčšieho množstva týchto nádorom...

Spôsob dekódovania obrazu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11293

Dátum: 27.03.2003

Autori: Kondo Satoshi, Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Hagai Makoto

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: dekódovania, zariadenie, spôsob, obrazů

Text:

...na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schémaukazujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeficientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje prípad použitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje prípad použitia dvoch susedných blokov.Na obr. 5 je schéma ukazujúca...

Postup a inštalácia na detekciu zlomu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4299

Dátum: 27.03.2003

Autori: Lechevin Eric, Rousseau Michel, Franckart Jean-pierre

MPK: B61L 23/00

Značky: postup, detekciu, kolajnice, inštalácia, zlomu

Text:

...azlomu koľajnice. Obe tieto udalosti vlastne vedú kpádu napätia koľajového obvodu. Ďalej je samozrejme dôležité, aby sme boli schopni bezpečne detekovať prítomnosť vlaku a zároveň rozlišovať medzi týmito dvomitypmi informácie, teda zlomom koľajnice a obsadením koľaje.0014 Ďalej môžu byť vsúčasnosti rôzne riešenia navrhované vsúčasnom stave techniky použité iba vpripade trate vybavenej koľajovými obvodmi, ktoré majú elektrické alebo mechanické...

Spôsob a zariadenie na kódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10402

Dátum: 27.03.2003

Autori: Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Hagai Makoto, Kondo Satoshi

MPK: H04N 7/30, H04N 7/50

Značky: kódovanie, spôsob, zariadenie, obrazů

Text:

...príkladu kodéra počtu koełicientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje príkladpoužitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje príklad použitia dvoch susedných blokov.Na obr. 5 je schéma ukazujúca príklad postupu spracovania pri transformácii počtu koeticientovdo bitového prúdu pomocou odkazov...

Zariadenie pre stómiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10127

Dátum: 27.03.2003

Autori: Lovatt Andrew, Davies Philip, Nguyen-demary Tinh, Stacey Gary, Johnson Paul, Cline John, Ansell Iain

MPK: A61F 5/445

Značky: stómiu, zariadenie

Text:

...význaky sú uvedené v závislýchpatentových nárokoch. 0006 S odkazom na kombinovaný diagram z Obr. 1, vynález navrhuje veľkémnožstvo význakov, z ktorých každý je nový a výhodný sám o sebe. Význakymôžu byt použité v prípravku pre stómiu bud samostatne alebo v kombinácii,aby sa dosiahli rôzne účinky. Význaky zahŕňajú jeden alebo viac zA elastomérne tesnenie na zaistenie tesnenia okolo stómie alebo proti stómii B neprenikajúci stomický okluzor...

Pištoľ s úderníkovým zapaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2950

Dátum: 27.03.2003

Autor: Bubits Wilhelm

MPK: F41A 19/00

Značky: pištoľ, úderníkovým, zapaľovaním

Text:

...drážku na zasunutie cieľnika, načo je V homej časti v pozdĺžnom smere pištole zosilnená. Napokon môže byť cieľnik vytvorený na zadnej stene vložky v jednom kuse s ňou. V dôsledku toho môže byť cieľnik vzhľadom na os hlavne usporiadaný veľmi hlboko, čo uľahčuje mierenie a napomáha lepšie výsledky zásahov. Okrem toho sa výrobné náklady a počet dielov ďalej znížia.V ďalšom vynález opíšeme a vysvetlíme pomocou obrázkov. Tie znázorňujúObr. 1...

Spôsob a zariadenie na kódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9576

Dátum: 27.03.2003

Autori: Abe Kiyofumi, Hagai Makoto, Kondo Satoshi, Kadono Shinya

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: obrazů, kódovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...príkladu použiteľného na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schémaukazujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeñcientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje príklad použitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje príklad použitia dvoch susednýchNa obr. 5 je schéma...

Odihlovací nástroj na vnútorné a/alebo vonkajšie odihlovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8907

Dátum: 27.03.2003

Autor: Beier Hans-michael

MPK: B23B 51/10

Značky: nástroj, odihlovanie, vonkajšie, odihlovací, vnútorné

Text:

...reznej hrany je dane tým, že teleso reznej hrany má stredný diel reznej hrany s telesom reznej hrany, radiálne,bočné vymedzenie dráhy reznej hrany, respektíve radíálne, čelné vymedzenie dráhy reznej hrany, alebo valcovité vymedzenie dráhy reznej hrany. Výhodne tým pri vstupe odihlovacieho nástroja do otvoru nevzniknú na stene otvoru vplyvom reznej hrany (rezných hrán) žiadne viditeľné ryhy. Na základe rôzneho vyhotovenia povrchu opomého...

Pyridinoylpiperidíny ako agonisti 5-HT1F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1555

Dátum: 27.03.2003

Autori: Cohen Michael Philip, Mancuso Vincent, Kohlman Daniel Timothy, Zhang Deyi, Xu Yao-chang, Victor Frantz, Zacherl Deanna Piatt, Liang Sidney Xi, Ying Bai-ping

MPK: A61K 31/44, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: pyridinoylpiperidíny, agonisti, 5-ht1f

Text:

...rodinu 3,5-disubstituovaných indolov abenzofuránov WO 00/00490 opisujúci rodinu 5-alylsubstituovaných (piperidín-3-yl alebo 1,2,3,6-tetrahydropyridín-3-yl)indolov, azaindolov, benzofuránov a benzotiofénov W 0 00/47559 opisujúci rodinu 4-(3-substituovaných benzoyl)piperidínov WO 00/50426 opisujúci rodinu 3,5-disubstituovaných azabenzofuránov a W 0 00/341266 opisujúci rodinu 3-heteroaryl-5-2-(aryl alebo...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8432

Dátum: 27.03.2003

Autori: Kadono Shinya, Hagai Makoto, Kondo Satoshi, Abe Kiyofumi

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: spôsob, dekódovanie, zariadenie, obrazů

Text:

...koeñcientov aktuálneho bloku, ktorý saNa obr. 3 A je bloková schéma ukazuj úca štruktúru kodéra počtu koeñcientov podľa prvého príkladu použiteľného na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schéma uka zujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeñcientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A...

Metalurgická nárazuvzdorná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1301

Dátum: 27.03.2003

Autori: Morris John, Wotsch Eric, Zacharias Donald Richard

MPK: B22D 41/00

Značky: metalurgická, nárazuvzdorná, vložka

Text:

...zošikmenia alebo zakrivenia.Spodný povrch presahu môže byt napríklad zakrivený bud nahor a (alebo) nadol vsmere vnútorného obvodu steny, pričom takto vytvára klenuté alebo čiastočne klenuté časti striešky, a (alebo) môže obsahovat jednu alebo viacero priamkovo zošlkmených častí Striešky. Okrem definovaných zošikmených alebo zakrlvenýchčastí môže spodný povrch presahu obsahovat aj jednu alebo viac vodorovných častí.Priemerný sklon...

Uzatvárací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1219

Dátum: 27.03.2003

Autor: Indigne Mark

MPK: F16L 47/00, F16K 27/02

Značky: uzatvárací, ventil

Text:

...uvedené veko puzdra pozostáva z formovaného plastového dielu obsahujúcehopovrch veka s radiálnymi výstužnými rebrami a/alebo jedným alebo viacerými okrajovými rebrami, kolmými na rovinu uvedeného povrchu veka s aspoň tromi obvodovými výstužnými oblasťami na upevnenie veka puzdra k puzdru, a dutý výstupok pozdĺž osi uvedenej dutiny kužeľky na držanie uvedeného hnacieho vretena pre uzatváraciu kužeľku, s radiálnymi0007 Podľa ďalšieho...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8238

Dátum: 27.03.2003

Autori: Rammensee Hans Georg, Weinschenk Toni, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 16/00, C07K 7/06, A61K 38/00...

Značky: viažúce, molekulu, peptidy, asociované, nádorovo

Text:

...receptor).Hlavným cieľom vývoja nádorovej vakcíny je identifikácia a charakterizácia nádorovo asociovaných antigénov, ktoré boliAntigény rozpoznané nádorovo špecifickými cytotoxickými T lymfocytmi, resp. ich epitopmi môžu byť molekuly všetkýchfaktory atď. Inou dôležitou triedou nádorovo asociovaných antigénov sú tkanivovo špecifické štruktúry, ako napr. CT(cancer testis)-antigény, ktoré sú exprimované V rôznychAk chceme dosiahnuť, aby...

Výstražné zariadenie určené najmä pre kolesá motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 968

Dátum: 27.03.2003

Autor: Picard Frédéric

MPK: F16B 23/00, B60B 7/00

Značky: vozidiel, najmä, motorových, výstražné, kolesa, určené, zariadenie

Text:

...demontovať väčšinu zariadení proti odcudzeniu nasadených v súčasnosti na vozidlá.0014 Tieto zariadenia nie sú spoľahlivé a nezodpovedajú kritériám bezpečnosti, ktoré požaduje uživateľ.0015 Okrem toho niektoré tieto zariadenia majú zvlášťsofistikované usporiadanie, ich výroba je zložitá a 2 tohtodôvodu sú ponúkané za vyššie ceny, čo znemožňuje ich systematické nasadenie na vozidlá strednej kategórie.0016 Táto nevýhoda brzdí záujem...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7682

Dátum: 27.03.2003

Autori: Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 7/00, A61K 38/00, C07K 16/00...

Značky: asociované, nádorovo, viažúce, molekulu, peptidy

Text:

...a charakterizácia nádorovo asociovaných antigénov, ktoré boliAntigény rozpoznané nádorovo špecifickými cytotoxickými T lymfocytmi, resp. ich epitopmi môžu byť molekuly všetkýchfaktory atď. Inou dôležitou triedou nádorovo asociovaných antigenov sú tkanivovo špecifické štruktúry, ako napr. CT(cancer testis)-antigény, ktoré sú exprimované V rôznychAk chceme dosiahnuť, aby proteíny boli rozpoznané cytotoxickými T-lymfocytmi ako nádorovo...

Vysokopevná priadza s profilovanými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6879

Dátum: 26.03.2003

Autori: Xiao Qiao, Berberich Gerhard, Leymann Frank, Graefe Hans Albert, Koehnen Ralf, Konrad Britta, Tulke Andreas

MPK: D01D 5/00, B60R 21/16, D01F 6/60...

Značky: priadza, vláknami, profilovanými, vysokopevná

Text:

...sa určí súčinom pevnosti a odmocniny predĺženia.0014 Použitie priadze podľa tohto vynálezu na výrobu technických tkanin, najmä na výrobu tkanin pre bezpečnostné vaky, sa ukázalo byť zvlášť výhodným.0015 Tkaniny, ktoré obsahujú priadze podľa tohto vynálezu, sú vynikajúco vhodné na použitie na výrobu bezpečnostných vakov. vyznačujú sa zvlášť nízkou priepustnosťou pre vzduch. Dalej sa ukázalo, že poťah takýchto tkanin zvlášť dobre drží, takže...

Kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5932

Dátum: 26.03.2003

Autori: Oshlack Benjamin, Sackler Richard, Wright Curtis

MPK: A61K 9/22, A61K 9/16, A61K 9/14...

Značky: predĺženým, gélom, kompozície, potiahnuté, uvoľňovaním

Text:

...dokumenty citované v tomto texte, vrátanepredchádzajúcich, sú v svojej celosti zahrnuté formou0009 Predmetom vynálezu je poskytnúť kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním.0010 Predmetom určitých uskutočnení vynálezu je poskytnúť perorálnu liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcu účinnú látku potiahnutú gélovým poťahom s predĺženým uvoľňovaním, kde gélový poťah poskytuje predĺžené uvoľňovanie účinnej látky z liekovej...

Použitie extraktu granátovníka na udržanie farby vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3235

Dátum: 26.03.2003

Autori: Ermosilla Valérie, Fabre Bernard

MPK: A61K 8/96, A61Q 5/06

Značky: extraktu, granátovníka, udržanie, použitie, vlasov, farby

Text:

...ktorých vlasy sú farbené. V skutočnosti má po niekoľkých umytiach farba vlasov sklon vyblednúť a zmierniť sa,čo vyžaduje častejšie farbenie. Avšak používané farby majú napriek pokroku v posledných rokoch nežiaduce sekundárne efekty na vlasy a lebku, majú sklon poškodzovať jedno a iritovať druhé. Navyše, postupné farbenie mení stav povrchu vlasových vlákien šupiny, ktoré boli pri farbení pootvorené, sa môžu navzájom znova pokryť a nechajú...

Hnací mechanizmus pre teleso namontované na koľajničkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2396

Dátum: 26.03.2003

Autori: Campbell George, Parker Brian Maurice

MPK: A47B 53/00, A47B 96/00

Značky: hnací, koľajničkách, mechanizmus, namontované, těleso

Text:

...je použitie prvého remeňa, ktorý prechádza od hnacieho hriadeľa smerom k základni telesa. Tento remeň poháňa prvú remenicu,ktorá zasa poháňa druhú remenicu, a tam je remeň, ktorý prechádza od druhej remeniee k remenici, ktorá je pripevnená k hnaciemu kolesu, ktoré zasa otáča hnacím kolesom.Aby sme úplne pochopili vynález, opíšeme výhodne uskutočnenie. Treba si však uvedomiť, že vynález nie je nevyhnutne obmedzený na piesne detaily...

Sústava dvojitej spojky pre prevodovku, najmä pre prevodovku s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1028

Dátum: 26.03.2003

Autori: Ahnert Gerd, Pollak Burkhard

MPK: F16D 21/00

Značky: dvojitou, spojky, najmä, spojkou, dvojitej, převodovku, sústava

Text:

...prevodovky s minimálne dvomi spojkami, z ktorých každá má po jednom spojkovom poklope a na každý z nich je pripevnený minimálne jeden vysúvací systém prostredníctvom pripevňovacieho prvku, ktoiý slúži na pripevnenie oboch spojkových poklopov, kde oba koncepripevňovacieho prvku, ktorý je vytvorený ako čap. sú spojené sprislušnýmspojkovým poklopom. Takýmto spôsobom sú spolu upevnené spojkové poklopy sústavy dvojitej spojky a je tým zvýšená...

Aplikačné zariadenie a patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14763

Dátum: 26.03.2003

Autori: Bates Mark, Hunter Gregory, Lawter James, Lanzilotti Michael

MPK: A61C 5/04

Značky: aplikačné, zariadenie, patrona

Text:

...skonštantným vnútomým rozmerom. Tento materiál teda v podstate nie je ovplyvňovaný strižný mi silami, takže účinok strižných síl nemení nežiaducim spôsobom vlastnosti plniaceho materiálu. Vonkajší po lomer oblasti, do ktorej sa materiál dodáva, sa môže zúžiť kvôli zmenšeniu hrúb ky steny, vnútomý polomer však pri použití zostáva v podstate konštantný.US 5,947,728 zverejňuje dentálny aplikátor, ktorý sa môže používat opakovane...

Indolové deriváty ako antagonisty 5-HT2C, spôsob ich výroby a liečivá s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 795

Dátum: 26.03.2003

Autori: Lavielle Gilbert, Gobert Alain, Millan Mark, Muller Olivier

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, A61P 15/00...

Značky: výroby, spôsob, obsahom, liečivá, antagonisty, indolové, 5-ht2c, deriváty

Text:

...od l- termín alkoxy značí alkyl-oxy skupinu, lineámu alebo rozvetvenú, obsahujúcu od 1 do 60007 Medzi farmaceutícky prijateľnými kyselinarni je možno uviesť kyseliny chlorovodíkovú, bromovodíkovú, sírovú, fosfónovú, octovú, trifluóroctovú, mliečnu, pyrohroznovú,malónovú, jantárovú, glutárovú, fumárovú, vínnu, maleínovú, citrónovú, askorbovú, metánsulfónovú, gáfrovú atď.0008 Medzi farmaceutický prijateľnými bázami je možné uviest hydroxid...

4-Anilinochinazolínové deriváty ako antiproliferačné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7833

Dátum: 26.03.2003

Autori: Hennequin, Bradbury Robert Hugh, Kettle Jason Grant

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, C07D 239/00...

Značky: deriváty, činidla, 4-anilinochinazolínové, antiproliferačné

Text:

...Cancer Res. Treat., 1994, 29, 73 a prehľad pozri Salomon a kol., Crit. Rev. Oncol. Hematol., 1995, 19, 183), rakoviny malých pľúcnych buniek (NSCLC) vrátane adenokarcinómov (Cemy a kol., Brit. J. Cancer, 1986, 54,265 Reubi a kol., Int. J. Cancer, 1990, 45, 269 Rusch a kol., Cancer Research, 1993, 53,2379 Brabender a kol, Clin. Cancer Res., 2001, 7, 1850) a tiež ostatné rakoviny pľúc(Hendler a kol., Cancer Cells, 1989, 7, 347 Ohsaki a kol.,...

Neutralizácia vysokotoxických biochemických odpadov prostriedkami samokontrolovanej plazmy za použitia transportovateľných prostriedkov a spôsob na jej vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 500

Dátum: 26.03.2003

Autor: Remy Roger

MPK: B09B 3/00, B01J 19/12, A62D 3/00...

Značky: transportovateľných, vysokotoxických, prostriedkami, odpadov, neutralizácia, prostriedkov, plazmy, biochemických, spôsob, samokontrolovanej, použitia, vykonanie

Text:

...mohlo by trvať roky, pokým by bolo udelené. V súčasnonn období nejestvujú. žiadne postupy alebo zariadenia na rýchlu a bezpečnú likvidáciu týchto sudov, ktoré si V súčasnosti vyžadujú rozsiahle a nákladné objekty na ich uskladnenie, čotaktiež predstavuje závažné záväzky. Vo svetle uvedeného, cieľomvynálezu je riešiť uvedený závažný problém, ktorý predstavuje takéto veľké množstvo toxických a/alebo nebezpečných materiálov skladovaných v...

Spôsob výroby L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 276

Dátum: 26.03.2003

Autori: Nakamatsu Tsuyoshi, Izui Hiroshi, Watanabe Yasuyuki, Asano Takahiro, Hara Yoshihiko

MPK: C12P 13/00

Značky: spôsob, l-aminokyseliny, výroby

Text:

...dodať derivát intermediálnej zložky ako nukleová kyselina. Ďalej, ako Výsledok rôznych výskumov tvorcovia predkladaného vynálezu zistili, že schopnost baktérie produkovať L-aminokyseliny sa dá zdokonaliť Vylepšenim EntnerDoudoroffovej dráhy, a preto uskutočnili tento vynález.Teda, predkladaný vynálezu poskytuje nasledovnéMetódu pre produkciu L-aminokyseliny zahŕňajúcu kultiváciu mikroorganizmu, ktorý má schopnost produkovať L-aminokyselinu...

Preparácia a spôsob spracovania hybridných priadzí, hybridnej priadze zo sklenených a polyolefínových vlákien, kompozitný materiál a textilný plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 45

Dátum: 25.03.2003

Autori: Momberg Heinz, Müssig Edgar, Seiss

MPK: C09D 183/04, C03C 25/40

Značky: spracovania, spôsob, priadzí, priadze, vlákien, hybridných, kompozitný, materiál, sklenených, plošný, preparácia, polyolefínových, hybridnej, textilný

Text:

...najúplnejší prenos síl medzi sklom a živicou v tomto spojení, tiež označovanom ako kompozit. Spojivo alebo adhézny prostriedok zvyšujú adhéziu polymérov na povrchu sklenených vlákien. Tieto spojivá sa pre zjednodušenie nanášajú pri výrobe sklenených vlákien na sklenené filamenty spoločneAko spojivo slúžia vačšinou crganofuhkćné silany, napríklad aminopropyltrietoxysilan, 7 metacryloxypropyltrimetoxysilan, y glicydyloxypropyltrimetoxysilan a...

Chinolínové deriváty a ich použitie ako 5-HT6 ligandov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12695

Dátum: 25.03.2003

Autori: Witty David, Macdonald Gregor James, Johnson Christopher Norbert, Jones Martin, Moss Stephen Frederick, Wade Charles Edward, Thompson Mervyn, Ahmed Mahmood

MPK: A61P 25/00, A61K 31/47, C07D 215/40...

Značky: použitie, 5-ht6, deriváty, chinolínové, ligandov

Text:

...1 C 14 alkoxy, Ch alkanoyl,Chg alkoxykarbonyl, Chg alkylsulfonyl, Chő alkylsulfinyl, Chő alkylsulfonyloxy, Chŕ alkylsulfonylchő alkyl,arylsulfonyl, arylsulfonyloxy, arylsulfonylC 14 alkyl, Ch alkylsulfónamido, Chg alkylamido, Che alkylsulfónamidochg alkyl, Che alkylamidochs alkyl,arylsulfónamido, arylkarboxamido, arylsulfónamidochs alkyl,arylkarboxamidochg alkyl, aroyl, aroylCh 5 alkyl, arylche alkanoyl alebo skupina CONRBR 9 alebo SO 2 NR§R...

Chinolínové deriváty a ich použitie ako ligandy 5-HT6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4356

Dátum: 25.03.2003

Autori: Wade Charles Edward, Johnson Christopher Norbert, Thompson Mervyn, Moss Stephen Frederick, Macdonald Gregor James, Witty David, Jones Martin C, Ahmed Mahmood

MPK: A61P 25/00, C07D 215/00, A61K 31/47...

Značky: deriváty, 5-ht6, ligandy, chinolínové, použitie

Text:

...zahŕňa vo svojom rozsahu všetky možné stechiometrické a0006 Zlúčenina so vzorcom (I) može byt pripravená v kryštalickej alebo nekryštalickej forme, a pokiaľ je kryštalická, môže byt prípadne solvátovaná, ako napríklad hydrát. Tento vynález zahŕňa vo svojom rozsahu stechiometrické solváty (napríklad hydráty) a rovnako zlúčeniny obsahujúcepremenlivê množstvá rozpúštadla (napríklad vody).0007 Niektoré zlúčeniny so vzorconu (I) môžu existovať v...

Panel pre elektronické zariadenie, elektronické zariadenie, feroelektrická pamäť, elektronický prístroj, tlačová hlava pre atramentovú tlač a atramentová tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2549

Dátum: 25.03.2003

Autori: Miyazawa Hiromu, Higuchi Takamitsu, Iwashita Setsuya

MPK: B41J 2/14

Značky: elektronický, atramentová, pamäť, feroelektrická, prístroj, tlačiareň, atramentovú, tlačová, tlač, panel, zariadenie, hlava, elektronické

Text:

...5.Obrázok 7 je schematické zobrazenie ilustrujúce výhodné uskutočnenie atramentovej tlačiameTento vynálezca vykonával opakované výskumy materiálov pre spodnú elektródu (vrstva vodivého oxidu) ako náhrady Pt a dospel k záveru, že vodivý oxid ako napríklad RuOx alebo IrO 2 a zvlášť oxid kovu so štruktúrou perovskitu, ako rutenát strontnatý (SrRu 03), je pre tento materiálTakýto oxid kovu s perovskitovou štruktúrou má tú istú kryštalickú...

Vankúš vhodný pre trup žien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1923

Dátum: 25.03.2003

Autor: Dazzi Cecilia

MPK: A47G 9/00

Značky: vankúš, žien, vhodný

Text:

...Rovnako ako vpredchádzajúcom pripade tu vsúvislosti stvarom umožňujúcim trupu spočivať vnahnutí na bok existuje nevýhoda, ktorá v každom prípade vedie ku splošteniu jedneho z pŕs. Okrem toho sa postrádapocit úplného podoprenia poskytovaný obvyklým vankúšom.0012 Ďalšie riešenia vyššie načrtnutého problému predpokladajú špeciñcké tvary oporných plôch alebo matracov. Tieto príklady, osvojené prevažne pre nemocničnú starostlivosť...

Rastlinné extrakty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 993

Dátum: 25.03.2003

Autori: Ploch Michael, Murck Harald, Haffner Thomas

MPK: A61K 36/13

Značky: použitie, rastlinné, extrakty

Text:

...myšlienky s niekým iným (Gedankenausbreitung) 2. blud kontroly(Wahnwahrnehmung) 3. komentujúce alebo díalogické hlasy a 4. nerealistický a kultúrne neprimeraný blud alebo v priebehu mesiaca alebo dlhšie sú skoro celkom dokázatelné aspoň 2 symptómy skupín 5 až 8, totiž 5. pretrvávajúce halucinácie akejkolvek zmyslovej modality 6. prerývané myslenie (Gedanken~ abreiñen) alebo vzájomné rušenie myšlienok (Gedankeninterferenz) s...

Ftalazinóny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283270

Dátum: 25.03.2003

Autori: Kley Hans-peter, Beume Rolf, Van Der Laan Ivonne Johanna, Van Der Mey Margaretha, Sterk Geert Jan, Häfner Dietrich, Hatzelmann Armin, Boss Hildegard, Timmerman Hendrik

MPK: C07D 237/32, C07D 401/06, A61K 31/50...

Značky: prostriedky, farmaceutické, ftalazinóny, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Ftalazinóny všeobecného vzorca (I) a ich soli
farmaceutické prostriedky s ich obsahom ako účinné bronchiálne terapeutiká a ich použitie na liečenie porúch dýchacích ciest.

Benzonaftyridíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283269

Dátum: 25.03.2003

Autori: Beume Rolf, Kley Hans-peter, Martin Thomas, Häfner Dietrich, Ulrich Wolf-rüdiger, Gutterer Beate, Boss Hildegard, Amschler Hermann, Hatzelmann Armin, Flockerzi Dieter, Bär Thomas, Sanders Karl, Goebel Karl-josef

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: obsahom, benzonaftyridíny, farmaceutický, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzonaftyridíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je C1-4-alkyl, R je hydroxyl, C1-4-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je celkom alebo prevažne substituovaný fluórom, R3 je hydroxyl, C1-4-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je celkom alebo prevažne substituovaný fluórom, alebo v ktorom R2 a R3 spolu tvoria skupinu C1-2-alkyléndioxy, R4 je fenylový radikál,...

Tiopyridíny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283268

Dátum: 25.03.2003

Autori: Simon Wolfgang-alexander, Zimmermann Peter, Kohl Bernhard, Hanauer Guido, Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Opferkuch Wolfgang

MPK: A61K 31/44, C07D 401/14, C07D 401/12...

Značky: spôsob, použitie, výroby, tiopyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiopyridíny vzorca (I), v ktorom sú substituenty a symboly určené v nárokoch vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie pri kontrole, zvládaní baktérií Helicobacter.