Archív za 2003 rok

Strana 62

Spôsob výroby vrstveného dreva z dosiek alebo z trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8

Dátum: 08.05.2003

Autori: Hornung Bernd, Binder Hans

MPK: B27M 1/08, B27D 3/00, B27M 3/00...

Značky: trámov, spôsob, dosiek, vrstveného, výroby, dřeva

Text:

...sa zostavy vrstveného dreva zostavujú pre v takte riadený vysokofrekvenčný lis 306 a plynule pracujúci vysokofrekvenčný lis JE. Cez prestavovaciu jednotku 5 sa polotovary (vrstvené drevo z dosiek, popripade trámov) privádzajú v zostavách bud do v takte riadeného vysokofrekvenčného lisu 306 alebo do plynule pracujúceho vysokofrekvenčného lisu 1, kde sa lisujú a zaprívodu tepla vo forme vysokofrekvenčného poľa sa vysuší lepidlo.V takte riadený...

Spôsob a rebrová rúrka na tepelné štiepenie uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11121

Dátum: 08.05.2003

Autori: Jakobi Dietlinde, Wölpert Peter, Kirchheiner Rolf, Ganser Benno

MPK: C10G 9/20, C22C 30/00, C22C 38/40...

Značky: rúrka, uhľovodíkov, tepelně, spôsob, rebrová, štiepenie

Text:

...sa od bočných stien rebier, takže nedochádza klokálnemu spätnému pohybu víru uzatvoreným kruhovým prúdením do sediel medzi rebrami. Cez očividne dlhšiu cestu častíc po skrutkovicu je stredná doba zdržania nižšia než u hladkej rúrky a okrem toho je po profile rovnomernejšia(porovnanie je na obr. 7), čo je potvrdené vyššou celkovou rýchlosťou v rúrkeso skrutkovitým profilom (profil 3) proti rúrke s priamymi rebrami (profil 2). Tá je potom...

Blistrové balenie odolné voči otvoreniu deťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10090

Dátum: 08.05.2003

Autori: French Gary Stuart, Kidd Malcolm Ronald

MPK: B65D 83/04, B65D 73/00

Značky: deťmi, odolné, balenie, voči, otvoreniu, blistrové

Text:

...dávkové formy 10 (Obr. 3). Blistrové balenie (pozrite Obr. 3) zahrnuje tenkú blistrovú vrstvu 12 a na nej ležiacu kryciu vrstvu 14, pričom obe tieto vrstvy sú určené na to, aby mali takú veľkú odolnosť voči roztrhnutiu, že ani dospelý človek ich prakticky nemôže roztrhnúť na iných miestach ako pozdĺž oslabených liniek,ktoré budú podrobne opísané nižšie. Tenká blistrová vrstva 12 môže byť vytvorená z priehíadných alebo nepriehladných...

Postup na výrobu potravín s vonkajšou škrupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20501

Dátum: 08.05.2003

Autor: Knobel Guido

MPK: A23G 1/00, A23G 1/21, A23G 1/20...

Značky: potravin, postup, výrobu, škrupinou, vonkajšou

Text:

...hladký povrch vonkajšej0010 Prebytočná hmota sa už od vonkajšej vrstvy oddelila a možno ju odstrániť, bez toho, aby sa pri tom poškodila Škrupina. Na účely odstránenia prebytočnej hmoty od okrajaformy sa uprednostňuje použiť zodpovedajúci nástroj, ako napr.škrabák, alebo nôž. N Ž sa môže použiť pre hmoty rôznej farbya rôzneho zloženia, keďže nôž pride do kontaktu iba0011 Možno ale pomýšlať aj na iné spôsoby odstránenia prebytočnej hmoty. Napr....

Spôsob spracovania dreva nosnou kvapalinou pri vysokom tlaku bez poškodenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1212

Dátum: 08.05.2003

Autori: Larsen Tommy, Iversen Steen Brummersted, Henriksen Ole, Felsvang Karsten

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, kvapalinou, tlaku, poškodenia, dřeva, nosnou, vysokom, spracovania

Text:

...uskutočnení je objektom predkladanéhovynálezu spôsob, ktorý obsahuje nasledujúce krokya)nádoba sa naplní drevom, ktoré sa má spracovať b)nádoba sa tlakuje použitím nosnej kvapaliny, kým sanedosiahne tlak potrebný na spracovanieC) fáza udržania, V ktorej je tlak V podstate konštantný alebo zmeny tlaku sú veľmi mierne d)odtlakoVanie nádoby na teplotu okolia a následné0011 Predkladatelia vynálezu si uvedomili, že keď sa dĺžka vzoriek dreva...

Výroba kryštalického materiálu používaním ultrazvuku s vysokou intenzitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1206

Dátum: 08.05.2003

Autor: Mccausland Linda Jane

MPK: B01D 9/00

Značky: krystalického, intenzitou, materiálů, vysokou, používaním, ultrazvuku, výroba

Text:

...aby nedochádzalo k zaostrovaniu ultrazvuku, a to možno dosiahnuť tým, že sa skupiny priľahlých meničov uvádzajú do chodu postupne. Pokiaľ je nádoba valcová, je zvlášť výhodné zabrániť zapnutiu priamo protiľahlých meničov súčasne. Nezaostrenie ultrazvuku môže byťrovnako dosiahnuté zapnutím priľahlých meničov alebo priľahlých skupínmeničov pri rôznych frekvenciách a najmä zmenou frekvencie, pri ktorej je0007 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený...

Komplexy platiny s protinádorovým účinkom obsahujúce chemicky modifikované žlčové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1124

Dátum: 08.05.2003

Autori: Bartoli Enzo, Palmieri Beniamino, Medici Alessandro

MPK: C07J 51/00, A61K 31/58, A61P 35/00...

Značky: účinkom, protinádorovým, platiny, žlčové, kyseliny, obsahujúce, modifikované, chemicky, komplexy

Text:

...zahriatím za refluxu v ROH alkohole snízkou molekulovou hmotnosťou, vybranom zmetanolu, etanolu,propanolu, izopropanolu, výhodne etanol, vprítomnosti kyseliny sulfónovej RSO 3 H,výhodne kyseliny metánsulfónovej (schéma l), čím sa získa zmes esterov (5) a (6),V ktorých R je metyl, etyl, propyl, izopropyl, výhodne metyl.Schéma l o COOH DOH H OH H OH COOH o 0 3 4 ROH. R 1 SO 3 H. w V reflux počas priblizne 5 az 6 h O O COOR °° R H OH H OH COOR...

Podpera pre spojkový blok v prevodovke motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7260

Dátum: 07.05.2003

Autori: Uberti Maurizio, Caenazzo Dario, Mesiti Domenico, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16D 21/00, F16H 57/02

Značky: motorového, vozidla, prevodovke, spojkový, podpera

Text:

...axiálne opačných stranách druhého prvku 34 prvej hmoty 31 a sú spolu spojené skrutkami 43. Druhá hmota 32 je na rotáciu nesená radiálnym guľkovým ložiskom 44 upevneným na vonkajšom vstupnom hriadeli 111 prevodovky. vonkajšia dráha ložiska 44 je axiálne zovretá medzi párom ramien poskytnutých dvomi prvkami 41, 141 druhej hmoty 32. Vnútorná dráha ložiska 44 je upevnená v axiálnom dotyku na jednej strane so stranou drážkovanej časti 45...

Dvojhmotový zotrvačník pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7180

Dátum: 07.05.2003

Autori: Pregnolato Gianluigi, Caenazzo Dario, Mesiti Domenico, Uberti Maurizio

MPK: F16D 21/00

Značky: motorové, vozidlo, zotrvačník, dvojhmotový

Text:

...medzi kotúč 48 a kryt 52, je zadržiavaný na rotáciu s krytom prostredníctvom obvodových držiakov 57. Prítlačný kotúč 54 spojky je poháňaný axiálne proti kotúču 48 pomocou tanierovej pružiny 55 tak, že kotúč 48 je vsunutý medzi prvý prvok 41 v tvare disku ako dorazový člen a prítlačný kotúč 54, a preto môže týmito dvomi komponentmi prenášať krútiaci moment ako dôsledoktrenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Tanierová pružina 55 je...

Vrstvená zasklievacia tabuľa s vlepeným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17695

Dátum: 07.05.2003

Autori: Linden Ludwig, Goerenz Walter, Steffens Michael, Schilde Heinz, Offermann Volkmar

MPK: B32B 17/10, B60J 3/00, B32B 27/36...

Značky: filmom, vlepeným, zasklievacia, vrstvená, tabuľa

Text:

...sú opticky pokial možno transparentné a v autokláve nemenia svoj povrch ani svoju konzistenciu.0011 Ďalšou podstatnou podmienkou je samozrejme to, aby filmy použité ako medziľahlá vrstva boli kompatibilné so susednými priľnavými ñlmami. Medzi|ahlá vrstva musi predovšetkým k priInavým filmom dobre priľnúť, aby nehrozilo odlepenie vrstiev. Zároveň medzi nimi nesmie dôjsť k žiadnej chemickej alebo fyzikálnej interakcii, ktorá by v priebehu...

Dvojspojková prevodovka motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5152

Dátum: 07.05.2003

Autori: Uberti Maurizio, Caenazzo Dario, Pregnolato Gianluigi, Mesiti Domenico

MPK: F16D 21/00

Značky: vozidiel, dvojspojková, převodovka, motorových

Text:

...člen 41 a pritlačnú dosku 54, a preto môže prenášať krútiaci moment s týmito dvomi komponentmi ako dôsledok trenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Kotúčová pružina 55 je axiálne uchytená medzi svoje dve časti radiálne vonkajšieho a radiálne vnútomého konca, respektíve pomocou vertikálnej steny 52 a krytu 52 a kotúčového zasúvacieho prvku 56,ktorý sa môže axiálne pohybovať pomocou ovládacej tyče 20. Keď pružina nie je defonnovaná, t.j....

Spôsob zníženia bolesti použitím onkolytických vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4516

Dátum: 07.05.2003

Autori: Thompson Bradley, Coffey Matthew, Morris Donald

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, A61K 35/66...

Značky: spôsob, vírusov, bolesti, zníženia, onkolytických, použitím

Text:

...52 448-453 (1992).Turner a Duncan, Site directed mutagenesis of the C-terminal portion of reovirus protein sigmal evidence for a confonnation-dependent receptor binding domain Virology 186(1) 219-27 (1992).Svetová zdravotnícka organizácia. Cancer Pain Relief With a Guide to OpioidYoon, S.S., a kol., An Oncolytic Herpes Simplex Virus Type I Selectively Destroys Diffuse Liver Metastases from Colon Carcinoma, FASEB J. 14 301311 (2000).Zorn, U. a...

Injektovateľný farmaceutický prípravok obsahujúcui etanol na liečbu vysunutých medzistavcových platničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4330

Dátum: 07.05.2003

Autor: Theron Jacques

MPK: A61K 31/045, A61K 49/04, A61K 47/38...

Značky: prípravok, etanol, vysunutých, obsahujúcui, platničiek, liečbu, farmaceutický, medzistavcových, injektovatelný

Text:

...buniek. Z tohto dôvodu kontraindikovala spomenutá pracovná skupina použitie tohto postupu V pripade vysunutých medzistavcových platničiek s epidurálnym únikmn a vysunutých medzistavcových platničiek0007 Pri liečení hepatocelulárnych nádorov môže navyše etanol difúziou v žilovom systéme vyvolať trombózu portálnej0008 Cieľom tohto návrhu je okrem iného vyvarovat sa počas liečby vedľajších účinkov etanolu znalosćou nekrózy zdravých tkanív v...

Tlmič pre hydraulické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3166

Dátum: 07.05.2003

Autori: Zimpfer Michael, Hilgert Andreas Richard, Merkel Ralph Peter

MPK: F16L 55/04

Značky: tlmič, systémy, hydraulické

Text:

...Pritom je tlmič funkčne spoľahlivý a vyžaduje lenTlmiaca nádoba je rúrkové teleso, ktoré je s výhodou vytvorené ako valcová rúrka. Valcová rúrka obklopuje vnútorný priestor, ktorý je až na tlmiacu rúrku bez akýchkoľvek vstavieb, tzn. držiakov, prietokových telies a podobne. S výhodou je tlmiaca rúrka vytvorená ako pružná hadica, tzn. že pozostáva s výhodou z elastického alebo roztiahnutêho materiálu. Môže byt použitý plastový materiál...

Spôsob a zariadenie na priebežné meranie, zisťovanie a reguláciu náporového tlaku pri sterilizácii parou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3133

Dátum: 07.05.2003

Autori: Vetter Udo, Treuer Friedrich, Steigenberger Klaus

MPK: A61L 2/04, A61L 2/00, A61M 5/00...

Značky: náporového, tlaku, zariadenie, spôsob, priebežné, meranie, reguláciu, zisťovanie, párou, sterilizácii

Text:

...i zariadenie, ktoré umožní precíznu reguláciu náporového tlaku, takže pohyb zátky bude môcť byť úplne alebo pokiaľ možno čo najviac vylúčený.0011 Spôsob riešiaci túto úlohu sa vyznačuje tým, že tlak vo vnútrinádoby uzavretej uzatváracím mechanizmom je počas sterilizácie zisťovanýsenzorom zisťujúcim posun uzatváracieho mechanizmu na základe rozdielu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby, a že je následne z tohto meracieho signálu vytvorená...

Spôsob enzymatickej prípravy beta-aminokyselín so zvýšeným podielom jedného z enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1122

Dátum: 07.05.2003

Autori: Gröger Harald, Werner Helge

MPK: C12P 13/00

Značky: enantiomérov, beta-aminokyselín, podielom, enzymatickej, přípravy, spôsob, zvýšeným, jedného

Text:

...acylačnêho činidla a penicilín G acylázyza podmienok, kedy jeden enantiomêr racemickej B-aminokyseliny jestereoselektívne acylovaný, pričom druhý enantioměr sa v podstate nezúčastní reakcie a tým sa získa chirálna B-aminokyselina.Bol taktiež skúmaný opačný postup reakcií (V. A. Soloshonok, V. K. Svedas, V. P. Kukhar, A. G. Kirilenko, A. V. Rybakova, V. A. Solodenko, N. A. Fokina, O. V. Kogut, I. Y. Galaev, E. V. Kozlova,I. P. Shishkina, S....

Spôsob dehydrogenácie azaandrostánových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1120

Dátum: 07.05.2003

Autori: Olasz Katalin, Hantos Gábor, Bartho István, Herine Berta Mónika, Devenyi Tamás, Pecsne Razso Agnes

MPK: C07J 73/00

Značky: azaandrostánových, spôsob, dehydrogenácie, zlúčenín

Text:

...rozpúšťadlom a biokonverzia bola vykonaná v prítomnosti menadiónu alebo fenazínmetosulfátu. Biokonverzia bola vykonaná v malom objeme. V jedinom uvedenom príklade bola konverzia vykonávaná počas 3 dní v objeme 20 ml pri koncentrácii substrátu 0,26 g/liter so 60 výťažkom. Avšak na priemyselné použitie je nutné stanoviť vhodnú hladinu koncentrácie a postup zvyšovania výroby. V našich experimentoch, keď sa zvyšovala výroba,dochádzalo k...

Desmopresín v orálne dispergovateľnej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1093

Dátum: 07.05.2003

Autori: Lindner Hans, Wittendorff Jensen Jorgen, Nilsson Anders

MPK: A61K 47/42, A61K 9/20, A61K 38/10...

Značky: orálne, liekovej, desmopresín, dispergovateľnej, formě

Text:

...riadky 4-61.0006 FjeIIestad-Paulsen a kol., Clin. Endocrinol. x, 177-82, 1993 podali kvapalnú nosovú sprejovú formu desmopresínu pod jazyk, čím sa vyhli vyššie uvedeným problémom pre podjazykovú tabletku. Avšak títo autori uviedli, že po podjazykovom podaní kvapaliny sa v krvi nenašiel žiadny zistiteľný desmopresín.0007 US-A-4 764 378 opisuje bukálne Iiekové dávkové formy na podávanie liečiv cez sliznicu.fyziologicky aktívny polypeptid a...

Polynenasýtené lineárne aldehydy a ich deriváty s antiradikálovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6249

Dátum: 06.05.2003

Autori: Bertelli Aldo, Pini Elena, Stradi Riccardo

MPK: A61K 31/11, A61K 31/045, A61K 31/21...

Značky: polynenasýtené, lineárně, aktivitou, aldehydy, deriváty, antiradikálovou

Text:

...mieša v dusíkovej atmosfére po dobu 18 hodin. Do červeného roztoku sa pridá500 ml etyléteru zrazenina je odfiltrovaná a potom rekryštalizovana z toulénu. získaná zrazenina je 2,4,6,8,10,12,14-hexadekaheptaenal (140 mg), zatial čo 2,4,6,8,1 OJZ-tetradekahexaenal (25 mg) sa izoluje z odparenej toluénovej fázy.0023 Červený éterový roztok sa premyje s 200 x 5 ml destilovanej vody, vysuši sa síranom sodným a ponechá sa stáť pri -20 °C po...

Zobrazujúce činidlá cielené na folátový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16663

Dátum: 06.05.2003

Autori: Leamon Christopher Paul, Parker Matthew A

MPK: A61K 51/08, A61K 49/00, A61K 51/04...

Značky: cielené, zobrazujúce, folátový, receptor, činidla

Text:

...sa folátová funkčná časť viaže na receptor vitamínu na povrchu bunky aby sakoncentroval rádionuklid v cheláte na povrchu bunky.Vynález využíva výhodu (1) umiestnenia receptora vitamínu a (2) súvisiacich endocytových procesov sprostredkovaných receptorom. Napríklad, vynález využíva výhodu jedinej expresie,nadmernej expresie alebo preferenčnej expresie receptorov vitamínu, prenášačov alebo iných proteínov prítomných na povrchu, ktoré špecificky...

Zobrazovacie činidlá zacielené na vitamín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15568

Dátum: 06.05.2003

Autori: Leamon Christopher Paul, Parker Matthew A

MPK: A61K 51/04, A61K 47/48, A61K 51/08...

Značky: zobrazovacie, činidla, zacielené, vitamín

Text:

...čas postačujúci na začatie a dovolenie transmembránového transportu konjugátu, a monitoruje sa bíodistribúcia konjugátu vitamín zobrazujúce činidlo u živočícha. V ďalšom uskutočnení, sa časť zacieľujúca vitamín/vi tamínový derivát alebo analóg jednoducho viaže na bunkový povrch vitamínového receptora, aby sa koncentroval chelatovaný rádionuklid na bunkovom povrchu.Vynález využíva výhodu (l) umiestnenia vitamínových receptorov a (2) súvisiace...

Xantínové deriváty ako antagonisty A2B adenozínových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4211

Dátum: 06.05.2003

Autori: Xiao Dengming, Li Xiaofen, Perry Thao, Palle Venkata, Zablocki Jeff, Ibrahim Prabha, Elzein Elfatih, Varkhedkar Vaibhav, Kalla Rao

MPK: C07D 473/00

Značky: receptorov, adenozínových, xantínové, deriváty, antagonisty

Text:

...by preto bola pri takých poruchách terapeutickyV súčasnosti existuje niekoľko zlúčenín používaných v liečení astmy. Napríklad teofylín je účinné antiastmatikum, i ked je to špatný antagonista adenozínového receptoru. Avšak, aby bol účinný, sú potrebné vysoké plazmatické hladiny. Navyše teofylín má početné vedľajšie účinky, z ktorých väčšina je vyvolaná jeho pôsobením na CNS, čo nemá žiadne prospešné účinky pri astme, a faktom,...

Spôsob výroby supervodivých drôtov na základe dutých vlákien z MgB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3588

Dátum: 06.05.2003

Autori: Giunchi Giovanni, Ceresara Sergio

MPK: H01L 39/24

Značky: výroby, vlákien, spôsob, základě, dutých, drôtov, supervodivých

Text:

...zŕn.0009 Pri prvom variante je slinovanie práškov MqBg pri vysokej teplote silne obmedzené prostrednictvom dekompozičného procesu kryštalov MgB 2, ktorý pri atmosférickom tlaku alebo za vákua začína už pri stredných teplotách, t.j.pri teplotách zhruba 400 °C.0010 Pri druhom variante prášky horčíka a bóru, ktoré už reagovali pri vysokej teplote a bez pôsobenia tlaku, sú Lransformované na MgB 2, avšak zodpovedajúci slinovaný materiál je...

Skríning pre peptidy inhibujúce viazanie PP1C na BCL-2, BCL-XL a BCL-W proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3428

Dátum: 06.05.2003

Autori: Rebollo Angelita, Cayla Xavier, Garcia Alphonse

MPK: G01N 33/68

Značky: inhibujúce, proteiny, bcl-xl, bcl-w, peptidy, bcl-2, skríning, viazanie

Text:

...Napríklad je známe, ž pokles fosforylácie PPl komplexu aktivuje ľahké reťazce myozínu hladkých svalov a tým relaxuje hladké svaly (pozri Uehata a spol., 1997). Takže cieľom predloženého vynálezu by mohol byt vysoký krvný tlak.PPl je hlavná eukaryotická, proteínová serín/treonín fosfatáza, ktorá reguluje rôzne bunkové procesy, ako napríklad bunkový cyklus, transkripciu a proteínovú syntézu.PPl regulácie môže ovplyvniť aj následnú...

Elektricky vodivá priadza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1134

Dátum: 06.05.2003

Autori: Speleers Pol, Pavlinec Jan, Verstraeten Steve

MPK: D02G 3/12, D02G 3/44

Značky: elektricky, priadza, vodivá

Text:

...zliatiny Cr, zliatiny Sn, zliatiny Pt a ich kombinácií. Najvýhodnejšie sa však používa Cu.z Cu, Al, Ag, Au, Ni, Ti, W, Zn, Cr, Sn, Pt, zliatiny Cu, zliatiny Al, zliatiny Ag, zliatiny Au, zliatiny Ni, zliatiny Ti,zliatiny W, zliatiny Zn, zliatiny Cr, zliatiny Sn, zliatiny Pt a ich kombinácií. Pokiaľ je jadro z materiálu polyméru, používa sa výhodne termoplastový polymér, ktorý je odolný voči teplotám nad l 00 °C. Najvýhodnejšie je však jadro...

Automatizovaný spôsob uloženia a výroba uchopovacích jazýčkov a ochrannej vrstvy a vytlačený profil s ochrannou vrtstvou prekrývajúcou jazýčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1035

Dátum: 06.05.2003

Autor: Pennerath Eddy

MPK: B29C 63/00, B60J 10/02, B29C 69/00...

Značky: automatizovaný, uchopovacích, ochrannej, jazýčky, uloženia, prekrývajúcou, jazýčkov, profil, spôsob, vytlačený, vrstvy, vrtstvou, výroba, ochrannou

Text:

...častí, uhly spojenia, rovnako ako všeobecný tvar rámu sú zvolené podľa druhu aplikácie použitia a predurčenia0010 Najčastejšie sú tieto rámy vytvorené z trochzo štyroch montážnych profilovaných dielcov, 2 ktorých dva sú bočné, jeden je horný a zostávajúci je dolný a ktoré sú spojené na úrovni ich koncov počas operácie0011 Na uľahčenie odobrania ochrannej vrstvy, ktorá bola usadená počas montáže rámu, je obvyklé prilepiť alebo...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 458

Dátum: 06.05.2003

Autori: Bakoš Štefan, Žemla Jozef, Janovec Mário

MPK: B29D 30/20

Značky: ohrnovacím, surových, konfekčný, bubon, spôsob, výroby, autoplášťov, ovíjacím, zariadením

Text:

...radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov.Druhý vodiaci kotúč je usporiadaný vo väčšej vzdialenosti od vertikálnej roviny symetrie a je rovnako ako prvý vodiaci kotúč, opatrený na svojej strane vzdialenejšej od roviny symetrie prostriedkami na pripojenie sady podopieracích pätkových segmentov, pričom tieto prostriedky-3 umožňujú pohyb podopieracích pätkových segmentov vradiálnom smere. Každý podopierací pätkový segment pozostáva ztela,...

Spôsob regulácie génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16506

Dátum: 05.05.2003

Autori: Zeng Yang, Cullen

MPK: C07H 21/04, A61K 31/07, A01N 43/04...

Značky: regulácie, spôsob, expresie, génovej

Text:

...(2000. Avšak v cicavčich bunkách, indukcia RNAi vyžaduje transfekciu RNA oligonukleotidov, ktoré môžu byť neúčinné a umožňujú vznik len prechodnej inhibície cielenej génovej expresie.0006 Predkladané uverejnenie poskytuje RNA nwlekuly (miRNA), ktoré sú funkčne ekvivalentné s siRNA, ktoré sa môzuVynález umožňuje produkciu miRNA špecificky navrhnutých na 0inhibíciu expresie mRNA obsahujúcej komplementárnu cieľovú sekvenciu. miRNA molekuly...

Transepikutánna forma podávania na liečbu syndrómu nepokojných nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3513

Dátum: 05.05.2003

Autori: Lauterbach Thomas, Schollmayer Erwin

MPK: A61K 31/381, A61K 31/045

Značky: transepikutánna, podávania, syndrómu, liečbu, nepokojných, forma

Text:

...stále vyššie dávky účinnej látky, aby zmiernili rovnaké symptómy RLS, alebo že rovnaké množstvo účinnej látky spôsobuje menšie zoslabenie ťažkostí než bolo na začiatku0009 Ďalej sa na terapeutické použitie skúšali ďalšie jednotlivé agonisty dopamínu V štúdiách krátkodobej terapie. K skúmaným agonitom dopamínu patrili bromokriptín, kabergolín,alfa-dihydroergokryptin, lisurid, pergolid, pramipexol a ropinirol. Ukázalo sa, že všetky tieto...

Loď so vzduchovými dutinami a spôsob jej výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3490

Dátum: 05.05.2003

Autori: Winkler Jorn Paul, Matveev Konstantin

MPK: B63B 1/00

Značky: výstavby, dutinami, spôsob, vzduchovými

Text:

...steny susednej dutiny, prvá. a druhá časť steny obklopujú klinovite tvarovaný uzatvorený priestor, kde vzduchové injekčné prostriedky obsahujú otvor V druhej časti steny prednej steny nainjektovanie vzduchu do dutiny v podstate V smere zadnej steny.Injektáž 2 prednej steny v pozdĺžnom smere dutiny zabezpečuje stabilnú nízku turbulenciu vzduchového toku a redukovaný trecí odpor. Pri konkrétnom vyhotovení smeruje druhá časť steny prednej...

Mechanizmus sedadla a volantu s veľkou prispôsobivosťou, najmä obrneného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3111

Dátum: 05.05.2003

Autor: Taalikka Reijo

MPK: B60N 2/16, B62D 1/18

Značky: najmä, vozidla, velkou, prispôsobivosťou, obrneného, mechanizmus, volantu, sedadla

Text:

...V priestore kabiny otvor, vytvorený V stene nad sedadlom a vyrovnaný so sedadlom otvárateľný a uzatvárateľný poklop pre otvor, poklop je vybavený výhľadovými prostriedkami, umožňujúcimi, aby vodič videl vonvolant umiestnený pred sedadlom rám sedadla otočne uložený nastene prvým kĺbom tak, aby bol otočný okolo horizontálneho prvého otočného hriadeľa priečne Vzhľadom na vozidlo medzi spodnou polohou a hornou polohou, sedadlo je uložené na...

Pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1361

Dátum: 05.05.2003

Autor: Kleemann Heinz-werner

MPK: A61P 9/00, C07C 381/00, A61K 31/155...

Značky: liečivá, obsahom, pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, liečivo, přípravy, spôsob, použitie, diagnostika

Text:

...1 y nulu, 1, 2 alebo 3 R 3 a R 4 nezávisle od seba atóm vodíka alebo F ako aj ich farmaceutický prijateľné soli.Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny vzorca I a II, v ktorých znamenajú R 1 atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1, 2, 3 alebo 4 atómami uhlíka, metoxyskupinu, etoxyskupinu, F 3 Cl, NRl 0 R 11, -O-CH-CF 3 alebo SO(CH 2)r-CF 3 R 10 a R 11 nezávisle od seba atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1, 2, 3 alebo 4 atómami uhlíka alebo -CH 2-CF 3skupinu...

Plavidlo so vzduchovou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1265

Dátum: 05.05.2003

Autori: Winkler Jorn Paul, Matveev Konstantin

MPK: B63B 1/00

Značky: dutinou, plavidlo, vzduchovou

Text:

...pásovitých vzduchových odchyľovačov k vodnej hladine bez toho, aby sa dostal k lodnej0008 Pri ďalšom vyhotovení, dva alebo viacero odchyľovačovsmeruje rovnobežne pre účinnú priečnu dopravu vzduchu od dnatrupu k hladine. Odchyľovače zvierajú ostrý uhol as horizontálnou osou smerom dozadu. S výhodou sa uhol aodchyľovača vzduchu pri dne trupu líši od uhla odchyľovačavzduchu s pozdĺžnym. smeront pozdĺž bokov plavidla. Uhly a a Bzávisia od úniku...

Spôsob prípravy azometínov a alfa-halogénacetanilidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283347

Dátum: 05.05.2003

Autori: Nady Louie, Sih Ping, Rodriquez Gilbert, Javdani Kambiz

MPK: C07C 249/02, C07C 231/10

Značky: azometínov, spôsob, přípravy, alfa-halogénacetanilidov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob prípravy aromatického azometínu, ktorý zahŕňa tieto stupne: a) kontaktovanie paraformaldehydu s 0,25 až 3 molárnymi ekvivalentmi alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 4 atómy uhlíka za prítomnosti katalytického množstva organickej alebo anorganickej bázy, ako hydroxidu, alkoxidu, uhličitanu alebo oxidu alkalického kovu, alebo terciárneho amínu, za vzniku formaldehydu, a b) kontaktovanie formaldehydu vytvoreného v stupni a)...

Kvartérne amóniové zlúčeniny, spôsob a medziprodukty na ich prípravu, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283346

Dátum: 05.05.2003

Autori: Monaghan Sandra Marina, Burns Christopher John, Alker David

MPK: A61K 31/435, C07D 453/02

Značky: kvartérne, prostriedky, medziprodukty, amóniové, použitie, farmaceutické, spôsob, báze, přípravu, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je fenyl, C3-C7cykloalkyl alebo heteroaryl, pričom každý z nich je prípadne kondenzovaný s benzénovým kruhom alebo s C3-C7cykloalkylom a prípadne substituovaný, vrátane v časti kondenzovanej s benzénovým kruhom alebo C3-C7cykloalkylom, alebo R je 2,3-dihydrobenzo[b]furanyl alebo chromanyl, R1 je H alebo C1-C6alkyl, W je priama väzba, metylén alebo etylén, X je nerozvetvený C2-C4alkylén, Y je...

Spôsob frakcionácie roztoku chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283345

Dátum: 05.05.2003

Autori: Heikkilä Heikki, Hyöky Göran, Paananen Hannu, Kuisma Jarmo

MPK: B01D 15/08

Značky: frakcionácie, roztoku, chromatografický, simulovaným, lôžkom, spôsob, pohyblivým, postupom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob frakcionácie roztoku na dve alebo viac frakcií chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom (SMB), pri ktorom separačný systém obsahuje najmenej dva separačné profily v rovnakom okruhu.

Použitie ribavirínu na prípravu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283342

Dátum: 05.05.2003

Autori: Averett Devron, Ramasamy Kandsamy, Tam Robert

MPK: A61K 31/70, A61K 31/52

Značky: prostriedku, přípravu, farmaceutického, ribavirínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ribavirínu na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie choroby spôsobenej nerovnováhou expresie lymfokinov, kde chorobou je nevírusové ochorenie, a kde farmaceutický prostriedok obsahuje účinné množstvo ribavirínu na inverznú moduláciu Th1 a Th2 odpovedí lymfocytov, ako aj na zvýšenie Th1 odpovede a zníženie Th2 odpovede a zníženie prevládajúcich hladín bez ošetrenia, pričom zvýšenie Th1 odpovede a zníženie Th2 odpovede...

Spôsob výroby zariadenia na vykonávanie multianalytných rozborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283340

Dátum: 05.05.2003

Autori: Benchikh El Ouard, Lamont John Victor, Fitzgerald Stephen Peter, Mcconnell Robert Ivan

MPK: G01N 33/543, G01N 33/552, G01N 33/76...

Značky: vykonávanie, multianalytných, zariadenia, spôsob, rozborov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zariadenia na uskutočňovanie multianalytných rozborov obsahujúceho substrát a viacnásobné miesta nespojitých reakcií, z ktorých každé je nositeľom ligandu kovalentne pripojeného k substrátu, pričom povrch substrátu medzi reakčnými miestami je proti analytu inertný. Všetky uvedené povrchy sa aktivujú, hydrofobizujú a na aktivovaný hydrofóbny povrch sa aplikuje sústava ligandov na vytvorenie diskrétnych reakčných miest. Povrch...

Nosič na balenie výrobkov a polotovar na jeho formovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283339

Dátum: 05.05.2003

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/48, B65D 75/00

Značky: formovanie, nosič, balenie, polotovar, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na balenie výrobkov vybavených hrdlami, ako napríklad fliaš (8), obsahuje diely vrchnej (28) a spodnej (24) steny. Každý diel má združené otvory na prijímanie častí hrdla výrobku, diel vrchnej steny má prostriedky (50) na pridržovanie daného výrobku v držiaku proti náhodnému uvoľneniu a aspoň časť držadla (12) na nosenie držiaka, a prostriedky na vzájomné prepojenie dielov vrchnej a spodnej steny obsahujúce časť dielu, ktorá formuje časť...