Archív za 2003 rok

Strana 56

Antagonisty CXCR3-viažucich CXC chemokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1984

Dátum: 03.06.2003

Autori: Kosco-vilbois Marie, Proudfoot Amanda

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435, A61K 38/19...

Značky: chemokínov, cxcr3-viažucich, antagonisty

Text:

...vkaždom chemokíne alebo vkaždej skupine vysoko homologických chemokínov sú takéto motívy Štruktúrované rozdielnym spôsobom. Niektoré ztýchto GAG-viažucich miest boli asociované so špecifickými konsenzus motívmi, ako napríklad BBXB (kde B znamená bázický zvyšok aX akýkoľvek iný zvyšok), alebo V iných usporiadaniach (Kuschert G a ďalší, 1999 Proudfoot A a ďalší, 2001).Hlavným dôsledkom tejto interakcie je agregovanie chemokínov, čo je...

Nárazníkový nosník pre automobilové vozidlá a automobilové vozidlo obsahujúce takýto nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1316

Dátum: 03.06.2003

Autori: Berne Sébastian, Gauthier Eric, Ricchiuti Michel

MPK: B60R 19/18

Značky: automobilové, vozidla, obsahujúce, nárazníkový, nosník, vozidlo, takýto

Text:

...zadný, pravý a lavý sa tak rozumie vzhľadom na polohu vodiča a v smere jazdy vozidla.Pre ľahšie pochopenie obrázkov je ďalej znázornený súradnicový systém Oxyz s použitím terminológie obvykle použlvanej v odbore automobilov. Os 0 x tak zodpovedá vodorovného a pozdĺžnemu smeru vozidla. Os Oy zodpovedávodorovnému a priečnemu smeru vozidla. Os Oz zodpovedá zvislému smeru.Obrázok 1 schematicky znázorňuje predný pozdĺžny koniec 1Sú tu zrejmé...

Substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu, spôsob ich výroby, kompozície obsahujúce tieto deriváty a použitie týchto derivátov ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283400

Dátum: 03.06.2003

Autori: Gil-lopetegui Pilar, Fernández-gadea Francisco Javier, Meert Theo Franz

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61K 31/34...

Značky: tetrahydrofuranu, tieto, výroby, substituované, spôsob, deriváty, tetracyklické, týchto, liečivá, použitie, derivátov, kompozície, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých majú n, R1, R2 a X, významy definované v patentových nárokoch. Deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty sa môžu použiť ako terapeutické činidlá na liečenie alebo prevenciu CNS chorôb, kardiovaskulárnych chorôb...

Pyrazolový derivát, spôsob jeho prípravy, medziprodukt a farmaceutické prostriedky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283399

Dátum: 03.06.2003

Autori: Barth Francis, Rinaldi Murielle, Casellas Pierre, Congy Christian, Martinez Serge

MPK: C07D 231/22, C07D 231/12

Značky: spôsob, pyrazolový, farmaceutické, přípravy, medziprodukt, báze, derivát, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I)
alebo ich prípadné soli majúce dobrú afinitu pre receptor kannabinoidov.

Cigareta s redukovanou plynnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283397

Dátum: 03.06.2003

Autori: Seidel Henning, Mentzel Edgar

MPK: A24D 3/04, A24D 3/10, A24D 3/16...

Značky: plynnou, fázou, cigareta, redukovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s redukovanou plynnou fázou je tvorená stĺpcom tabaku obaleným cigaretovým papierom, filtrom obsahujúcim aktívne uhlie, dvojitým filtrom, ktorého časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy v časti na strane k ústam, prebiehajúcou v smere obvodu. Hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny a obsahuje 20 až 50 % hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhlia....

Polyaminokyseliny sfunkčnené alpfa-tokoferolom a osobitne ich terapeutické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14878

Dátum: 03.06.2003

Autori: Breyne Olivier, Chan You-ping, Angot Stéphanie

MPK: A61K 47/42, A61K 9/51, A61K 47/34...

Značky: sfunkčnené, osobitne, alpfa-tokoferolom, terapeutické, aplikácie, polyaminokyseliny

Text:

...používa ako zdroj vitamínu E a podáva sa perorálne. Tento polymér bol rovnako ako alfa-tokoferol-sukcinát a nemoditikovaný alfa-tokoferol navrhnutý na vektorizáciu účinných látok.US patent 5,869,703 opisuje podobné zlúčeniny, v ktorých reťazec polyoxyetylénu obsahuje alfa-tokoferol na jednom konci a (met)akrylové rezidium na druhom konci. Tieto deriváty alfa-tokoferolu sa používajú na prípravu stabilných amfifilných vezikúl...

Vháňací mechanizmus a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 474

Dátum: 03.06.2003

Autori: Willoughby Craig, Millward Cavan

MPK: B22D 1/00

Značky: použitie, vháňací, mechanizmus

Text:

...prúdi cez nepravidelne rozmiestnené póry s rôznou- zátky, V ktorých sú regulované smer prúdenia tekutiny a tiež veľkosť otvorov, ktorými je tekutina vedená. Týmito otvormi môžu byť kruhové kanáliky alebo otvory, ktoré sú buď udržiavané ako samostatné, alebo sú vzájomne prepojené, alebo štrbiny, ktoré pri montáži segmentov môžu byť umiestnenév priamej línii alebo V kruhu, a to vzájomným spojením dvoch0005 Za účelom dosahovania optimálneho...

Prepadová odtoková súprava pre sanitárne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 351

Dátum: 03.06.2003

Autori: Fässler Raphael, Oengören Abdullah

MPK: E03C 1/22

Značky: odtoková, súprava, prepadová, zariadenia, sanitárne

Text:

...týmto otvorom 16 je spojovacia trubíea 8 spojená pomocou kolenového oblúku 38 s V podstate horizontálnou rúrkou 7. Rúrka 7 tvorí podľa obrázku 2 V podstate horizontálne usporiadaný spojovací kanál 40, ktorého prierez je podstatne menší ako prierez vzostupného kanála 18. Otvor 16 je, ako je zobrazené, umiestnený nad prepadovou hranou 6 aaj nad spojovacím kanálom 40, nachádza sa ale podľa obrázku 3 pod okrajom 4 sanitámeho zariadenia 2. Otvor 16...

Teleskopický element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 104

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schönerwald Kurt

MPK: B23Q 11/08

Značky: element, teleskopický

Text:

...ktorý má pri pomerne nízkej hmotnosti vysokú pevnosť, takže je stabilita teleskopického elementu výlučne alebo prevažne zaručená nosníkovým rámom. Vonkajšie zakrytie môže byť vyhotovené 2 menej pevného materiálu, takže sa funkcia plnená vonkajším zakrytímobmedzuje výlučne alebo prevažne na funkciu zakrývania. Celkovéusporiadanie môže byť ale uskutočnené tak, že vonkajšie zakrytie v určitom rozsahu vplýva na stabilitu celkového...

Použitie substituovaných kyanopyrolidínov na liečenie hyperlipidémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5480

Dátum: 02.06.2003

Autori: Hughes Thomas, Holmes David

MPK: A61K 31/40, A61P 9/00

Značky: substituovaných, kyanopyrolidínov, liečenie, hyperlipidémie, použitie

Text:

...olmesartan, orvalsartan s ACE inhibítorom, ako je napriklad benazepril, enalapril,lisinopril alebo ramipril sinhibítorom renínu, ako je napríklad aliskiren alebo beta blokátorom, ako je napríklad metoprolol, a použitie uvedenej kombinácie na liečbu (a) diabetes mellitus typu 2 a príbuzných ochorení, porúch alebo stavov (b) rezistencie na inzulín asyndrómu X, obezity, (c) hypertenzie vrátane hypertenzie u starších osôb,...

Spôsob spracovania zvyškov organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5418

Dátum: 02.06.2003

Autor: Järventie Jussi

MPK: C05F 1/00

Značky: zvyškov, spracovania, spôsob, organického, materiálů

Text:

...spôsob na spracovanie organického materiálu a jeho zvyškov a na oddelenie vápnika a zachytenie kyseliny fosforečnej, a tiež spôsob na ich dalšie využitie na čistenie plynov a ako pomocných pôdnych látok a hnojív. Predmet vynálezubol dosiahnutý spôsobonx a systémom, ktoré sú charakterizovanétým, čo je opísané v nezávislých nárokoch. Výhodne uskutočnenievynálezu je opisané V závislých nárokoch.0009 Vynález je založený na premene...

Triazaspirozlúčeniny na liečbu alebo prevenciu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5303

Dátum: 02.06.2003

Autori: Victory Sam, Chen Zhengming

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4465, C07D 471/00...

Značky: prevenciu, liečbu, triazaspirozlúčeniny, bolesti

Text:

...nových liečiv účinných pri liečbe alebo prevencii bolesti, pri ktorých užívaní by boli potlačené alebo celkom eliminovanénežiadúce vedľajšie účinky spojené s tradičným spôsobom liečby bolesti.Vynález zahŕňa zlúčeniny všeobecného vzorca (I)a ich farmaceutický prijateľné soli, pričom vo všeobecnom vzorcí (I)(CM. . je skupina -(C 1-C 6 alkyl), benzylová skupina, fenylová skupina alebo skupinaje celé číslo od 1 do 4 aje celé číslo od 0 do 4s...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Werneke Hubert, Backhaus Clemens

MPK: C01B 31/00, B01D 53/22, C01B 13/02...

Značky: deliaci, kyslíkom, membránový, spôsob, prúde, obohacovania, plynů

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Zmes pre optické alebo elektrické káblové puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2815

Dátum: 02.06.2003

Autori: Muller Friedrich, Mehl Alfred, Dinkelmeyer Christof

MPK: C01F 5/00, C01F 7/00, C08K 3/00...

Značky: elektrické, optické, puzdra, káblové

Text:

...kyseliny fosforečnej môžu byť rovnako pridané do zmesi, rovnako ako môže byť pridaný trihydrát oxidu hlinitéhoako ďalšia prímes (filler inter alia).Základný efekt vzhľadom k ohňovzdornosti je dosiahnutý v EP 0 537 013 B pomocou silikónového oleja, silikónovej živice, rozpustnej v silikónovom oleji a hydroxiduEP 1 167 429 Al opisuje zmes, založenú na polyuretáne, určenú pre puzdrá optických alebo elektrických káblovhydroxid kovu a...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19804

Dátum: 02.06.2003

Autor: Klassen James

MPK: F04C 2/18, F04C 2/20, F04C 2/16...

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...u ktorého budú odstránené aspoň niektorézo zhora uvedených problémov.0007 Podľa tohto vynálezu čerpadlo obsahujeskriňu, majúcu vstupný otvor na vstupnej strane čerpadla a Výstupný otvor na výstupnej stranečerpadla, hnací rotor, ktorý je otočne uloženýV skrini, pričom hnací rotor má množinu zubov, pričom každý z tejto množiny zubov má prednú konvexnú plochu a zadnú plochu, a hnaný rotor, ktorý je otočne uložený v skrini V rovnakom smere...

Deriváty kyseliny sulfoxylovej, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Rothmann Harry, Berghofer Josef

MPK: C07C 317/16, C07C 317/04, C07C 317/02...

Značky: použitie, kompozície, kyseliny, obsahom, deriváty, sulfoxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde M je atóm vodíka, amóniový ión, jednovalentný kovový ión alebo ekvivalent dvojvalentného kovového iónu skupín Ia, IIa, IIb, IVa alebo VIIIb periodickej tabuľky prvkov R1 je OH alebo NR4R5, kde R4 a R5 sú navzájom nezávisle vodík alebo C1-6-alkyl R2 je H alebo alkyl, alkenyl, cykloalkyl alebo aryl, pričom tieto skupiny môžu mať 1, 2 alebo 3 substituenty, ktoré sú vybrané navzájom nezávisle spomedzi...

Mikroorganizmy rodu Amycolatopsis alebo Actinomadura, enzýmy z nich získané a spôsob výroby amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283395

Dátum: 02.06.2003

Autori: Robins Karen Tracey, Nagasawa Toru

MPK: C12P 13/02, C12N 1/20, C12N 9/88...

Značky: amycolatopsis, amidov, výroby, získané, enzymy, spôsob, actinomadura, mikroorganizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový biotechnologický spôsob výroby amidov z nitrilov. Na tento spôsob sa používajú mikroorganizmy rodu Amycolatopsis, Actinomadura alebo Rhodococcus.

Výtoková dýza kúriaceho a/alebo klimatizačného zariadenia, najmä do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283390

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schwarz Stefan

MPK: B60H 1/34

Značky: kúriaceho, klimatizačného, najmä, výtoková, zariadenia, dýza, motorových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Výtoková dýza má výhodne v smere prúdenia neutrálnu čelnú clonu (F), ktorá je vzhľadom na dýzovú skriňu (DG), v ktorej je uložená, výkyvná zo svojej prevádzkovej polohy, a za čelnou clonou (F) vzhľadom na ňu prestaviteľné a smer prúdenia určujúce smerovacie lamely (L1, L2), ktoré sú s nadväzujúcim spätným nastavením čelnej clony (F) v jednom alebo druhom smere unášateľné do zodpovedajúcej trvalej polohy.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283379

Dátum: 02.06.2003

Autori: Strathmann Siegfried, Saur Reinhold, Birner Erich, Sauter Hubert, Schelberger Klaus, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Lorenz Gisela, Müller Bernd, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/50, A01N 47/24, A01N 37/06...

Značky: zmesí, spôsob, ničenia, fungicidně, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo a1) derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I) a/alebo a2) karbamátu vzorca (I) a b) derivátov dinitrofenolu všeobecného vzorca (II.a) a/alebo (II.b). Ďalej sa opisuje spôsob ničenia škodlivých húb, pri ktorom sa miesto výskytu alebo rastliny, semená, pôda, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa majú pred nimi chrániť, ošetria zlúčeninou vzorca (I) v synergicky...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Edtmair Joachim, Schönleitner Arnold, Bernhard Wolfgang, Schedlberger Robert

MPK: H04L 12/28, H04L 12/56, G08C 17/00...

Značky: dátovej, cesty, sietí, určovanie, postup, optimálnej, prenosovej

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Elektrický systém na ovládanie aspoň jedného krídla vrát alebo dverí alebo podobného prvku, ktorého pohyb je zaisťovaný elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Marchetto Oscar, Sandrin Luigi, Cuzziol Fulvio, Tomasella Sergio

MPK: G05B 19/04, E05F 15/00

Značky: podobného, zaisťovaný, dveří, aspoň, systém, ovládanie, elektricky, prvků, jedného, pohyb, vrát, křídla

Text:

...komplexy alebo areály je naeurópskej úrovni upravená normou CEN prEN 13241.0008 Inštalované mechanizmy tohto typu sú elektricky pripojené na elektrický riadiaci systém. Presnejšie povedané sú tieto mechanizmy všeobecne pripojene priamo a miestne k periférnmn jednotkám elektrického riadiaceho systému, kde sú tieto jednotky pripojené priamo prostredníctvom elektrických vodičov na ústrednú riadiacu jednotku elektrického riadiaceho systému,...

Súčiastka odstredivej spojky citlivá na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 337

Dátum: 02.06.2003

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F16D 43/00

Značky: súčiastka, citlivá, odstredivej, teplo, spojky

Text:

...vodného čerpadla, pričom sú plochy spojky minimálne občas ostrekované kvapalinou, ako napríklad vodou. Spojky vytvorené pre suché použitie by pri mokrom používaní zlyhali, pretože sa-3 medzi plochami spojky vytvára držiaci kvapalinový ñlm a tým spôsobuje efekt známy aj ako akvapIaning.Úlohou vynálezu je vyvinúť súčiastku spojky citlivú na teplo, ktorá sa dá zhotoviť s čo najnižšimi nákladmi a nepotrebuje veľa miesta. Okrem toho má byť...

Nivelačný systém pre domáce spotrebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1713

Dátum: 31.05.2003

Autor: Lotz Joachim

MPK: F16M 7/00

Značky: domáce, nivelačný, spotřebiče, systém

Text:

...zariadenie može byť zrealizované podľa nemeckého patentového spisu 195 28 901, najmä ale podľa nasledujúceho podrobnejšíeho opisu. Takáto PrGVOÓDVá JEUHOÍKG. Prípadne 5 klznou spojkou, skracuje, alebo predlžuje pás. Tým sa dosiahne zvýšenie, alebo zníženie zariadenia. Prevodová jednotka musí súčasne byť tiež axiálne vo smere pásu posúvatelná, aby naďalej zostala možnosť automaticky VyľůVnaľ NOVHOSÍÍ Podlahy0027 vynález bude v ďalšom bližšie...

Diagnostika alzheimerovej choroby na základe analýzy polymorfizmov IL-10 génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6788

Dátum: 30.05.2003

Autori: Annoni Giorgio, Clerici Mario

MPK: G01N 33/68, C12Q 1/68, G01N 33/74...

Značky: analýzy, základě, choroby, polymorfizmov, il-10, génov, alzheimerovej, diagnostika

Text:

...je vysoko polymorfný. Produkcia lL-10 je korelovaná s bialelickými polymorñzmami vpolohách -1082 (substitúcia guanínu za adenín), -819 (substitúcia tymínu za cytozin) a -592 (substitúcia adenínu za cytozin). Polymorñzmus v polohe -1082 leží v rámci Ets (E-tvventy-six speciñc)-like rozpoznávacieho miesta a môže ovplyvňovať viazanie tohto transkripčného faktora a preto menit aktiváciu transkripcie alela -1082 A koreluje s tvorbou lL-10 po...

Spôsob spracovania ľanových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6387

Dátum: 30.05.2003

Autor: Maximov Vladimir Vladimirovich

MPK: D01B 1/00, D01G 21/00

Značky: lanových, spôsob, vlákien, spracovania

Text:

...samočinného podávača - rozvoľňovacieho stroja l balíka, kde sú z balíka odoberané vlákna. a rozvoľňované a potom sú rozvoľnené vlákna podávané do natriasacieho stroja 2, kde sú pazderie a ďalšie rastlinné látky čiastočne odstránené.0008 Hneď ako sú vlákna podané do sekcie 3, ktorá pozostáva z štiepacieho - kypriaceho - čistiaceho stroja (ako je typ RChK 1), kde sú vlákna natriasané súpravou bubnov, a ďalej uskutočňované odstraňovanie...

Zlúčeniny, kompozície a spôsoby liečenia amyloidných ochorení a synukleinopatií, ako je Alzheimerová choroba, diabetes 2.typu a Parkinsonová choroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16464

Dátum: 30.05.2003

Autori: Lake Thomas, Lorimer Stephen, Castillo Gerardo, Coffen David ( Zomrel ), Snow Alan, Weavers Rex, Nguyen Beth, Larsen David, Sanders Virginia, Larsen Lesley

MPK: A61K 31/05, A61P 25/28, C07C 215/50...

Značky: ochorení, synukleinopatií, kompozície, spôsoby, diabetes, alzheimerová, liečenia, 2.typu, amyloidných, zlúčeniny, choroba, parkinsonová

Text:

...pri nádorových ochoreniach a pri familiárnej stredomorskej horúčke(pri ktorej sa špecifický amyloid označuje ako AA amyloid alebo amyloidóza spojená so zápalom), amyloid spojený s mnohopočetným myelómom a s ďalšími dyskráziami B buniek(pri ktorých sa špecifický amyloid označuje ako AL amyloid), amyloid spojený s diabetom 2. typu (pri ktorom sa špecifický amyloidový proteín označuje ako amylín alebo ostrovčekový amyloidový polypeptid (islet...

Spôsob ošetrovania poťahových materiálov pre súčasti vnútorného vybavenia, najmä motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12085

Dátum: 30.05.2003

Autor: Wurm Henry

MPK: B60N 2/58, D06C 15/00, D06F 73/02...

Značky: potahových, súčastí, vozidiel, motorových, najmä, vnútorného, vybavenia, ošetrovania, spôsob, materiálov

Text:

...stlačíteľnú podložku, alebo sa môže v manipulačnej komore zvlhčiť a až následne sapri elastickom stlačení podložky na ňu umiestniť.0012 Výhodne sa poťahový materiál po zvlhčcní usuší, pričom by obsah vlhkosti vlákien po usušení mal mať hodnotu v rozsahu 0 až 1,0 hmotn., výhodne v rozsahu 0,05 až 0,250013 Na zníženie potrieb investícií sa môže použiť usporiadanie, kedy sa sušenie uskutočňuje v rovnakej manipulačnej komore ako...

Zlúčeniny, kompozícia a spôsoby liečenia amyloidných ochorení a synukleinopatií, ako je Alzheimerová choroba, diabetes 2.typu a Parkinsonová choroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15814

Dátum: 30.05.2003

Autori: Weavers Rex, Coffen David, Snow Alan, Larsen Lesley, Sanders Virginia, Lake Thomas, Castillo Gerardo, Larsen David, Nguyen Beth, Lorimer Stephen

MPK: A61P 25/28, A61K 31/05

Značky: amyloidných, synukleinopatií, 2.typu, choroba, zlúčeniny, alzheimerová, spôsoby, diabetes, ochorení, liečenia, parkinsonová, kompozícia

Text:

...zápalom, rôzne formy pri nádorových ochoreniach a pri familiámej stredomorskej horúčke(pri ktorej sa špecifický amyloid označuje ako AA amyloid alebo amyloidóza spojená so zápalom), amyloid spojený s rrmohopočetným myelómom a s ďalšími dyskráziami B buniek(pri ktorých sa špecifický amyloid označuje ako AL amyloid), amyloid spojený s diabetom 2. typu (pri ktorom sa špecifický amyloidový proteín označuje ako amylín alebo ostrovčekový...

Audio kódovací systém využívajúci spektrálne komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11161

Dátum: 30.05.2003

Autori: Watson Matthew Aubrey, Truman Michael Mead, Vinton Mark Stuart, Fellers Matthew Conrad, Robinson Charles Quito, Davidson Grant Allen

MPK: G10L 19/02, G10L 21/02

Značky: využívajúci, audio, systém, spektrálně, komponenty, kódovací

Text:

...viacerých spektrálnych komponentov kvantizovaných ako nula (QTZ) v kódovanom signály,zmenšuje vnímanú kvalitu audio signálu, aj ak je vložený kvantizačný šum držaný na dostatočne nízkej úrovni tak, aby bol nepočuteľný, alebo psycho-akustický maskovaný spektrálnymi komponentmi V signály. Táto degradácia má minimálne tri následky. Prvým z následkov je fakt, že kvantizačný šum sa môže stať počuteľným, pretože je úroveň psycho-akustického...

Dvojité trupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4294

Dátum: 30.05.2003

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B63B 3/00

Značky: dvojité, trupy

Text:

...štruktúry je menší, čím sa znižuje počet, veľkosť a objem zvarov, zjednodušuje sa montáž, redukuje sa pracovný čas na montáž a skracuje sa čas zostavenia. Trupovú časť je tiež výhodné vyrobiť zprefabrikovaných sendvičových (SPS, zangl. Sandwich Plate System) panelov, ktoré sa vdoku jednoducho navarujú do rámových prvkov (priečne apozdĺžne trámy a rámové rebrá), tzv. ,stavebnicová loď. Prefabrikované panely majú výbornú kvalitu a majú tesné...

Gastrická bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10774

Dátum: 30.05.2003

Autori: Boustani Roland, Houard William, Berret Philippe

MPK: A61F 5/00

Značky: gastrická, bandáž

Text:

...Niektoré ztýchto komplikácíí sú spojené sprítomnosťou vstrekovacieho dielu, ktorý môže mať závady, a so spojovacou trubičkou, ktorá môže mať trhliny. Podla nedávnej štúdie je viac ako 8 pozorovaných komplikácíí spôsobených týmito dvomi príčinami. Výmena vstrekovacieho dielu vyžaduje nový zákrok vcelkovej anestézíi. Trhlina v spojovacej trubičkevyžaduje nový zákrok vykonávaný laparoskopicky.0010 Vstrekovací diel môže byt tiež miestom silného...

Podzemný ventil na odbočenie vodovodného potrubia z rúry obecného vodovodného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2134

Dátum: 30.05.2003

Autor: Cimberio Renzo

MPK: F16L 41/00, F16L 41/08

Značky: vodovodného, ventil, podzemný, systému, odbočenie, obecného, rúry, potrubia

Text:

...oproti odbočenémuvodovodnému potrubiu, pričom tak, ako je to uvedené vyššie, obidve vonkajšie spojovacie matice sú vzájomne zameniteľné.0007 Ventil je ďalej vybavený viečkom, ktoré má štvorcovýpriečny prierez alebo štvorec, ktorý môže byť umiestnený navyčnievajúcom konci ovládacej tyčky, a naopak môže byť spojený ovládacím kľúčom, pričom Viečko má zarážku obmedzujúcu otáčanie v tvare pásika ohnutého o 90 °, ktorá počas otáčania uzáveru...

Spôsob prípravy xantínových inhibítorov fosfodiesterázy V a ich prekurzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1145

Dátum: 30.05.2003

Autori: Zhang Fucheng, Orr Cecilia, Zavialov Ilia, Dahanukar Vilas, Nguyen Hoa

MPK: C07D 473/00

Značky: inhibítorov, prekurzorov, xantínových, fosfodiesterázy, spôsob, přípravy

Text:

...uvedené ako aj ďalšie výhody, ktoré budú zrejmé z ďalej uvedeného opisu.Jedno zuskutočnení tohto vynálezu je spôsob prípravy zlúčeniny 13, pričom uvedený spôsob zahŕňa(a) reakciu etylesteru glycínu alebo jeho soli skde Et je cHgçcHg-j(b) redukciu INCHzCOzEľ Nl-lCHgdJzñ Rx-©J za vzniku zlúčeniny l lll-Q(c) reakciu kyanamidu s nadbytkom trietylortomravčanu, pričom vzniká zlúčenina 2(d) reakciu zlúčeniny 2 so zlúčeninou 1, pričom vzniká...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Blaskó Gábor, Lax Koványi Györgyi, Bózsing Dániel, Krasznai György, Németh Norbert, Nagy Kalman, Német Gábor, Donáth Vereczkey Györgyi, Tömpe Péter, Simig Gyula

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, kyseliny, medziprodukty, spôsob, přípravy, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, přípravu, benzénsulfónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Zariadenie na spracovanie cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 580

Dátum: 30.05.2003

Autor: Fiedler Rudolf

MPK: A21C 5/00, A21C 13/00

Značky: zariadenie, spracovanie, cesta

Text:

...stene § umiestnené riadiace zariadenie ll na riadenie tohto zariadenia. Riadiace zariadenie ll má riadiaci panel lg umiestnený na prednej stene 3. Vedľa riadiaceho zariadenia ll je privodné zariadenie lg na privádzanie cesta zvonku do zariadenia. Zariadenie lg má na prednej stene 4 otvor lg na plnenie cesta, na ktorý sapripája na vnútornej strane krytu § horizontálny tunel lg na privádzanie cesta. Tunel lg má na svojom dne nekonečný pás ll...

Systém na peritoneálnu dialýzu zahŕňajúci zásobník dialyzačného roztoku a náplň obsahujúcu taurolidínový prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11977

Dátum: 29.05.2003

Autor: Polaschegg Hans-dietrich

MPK: A61M 1/28

Značky: zahŕňajúci, dialyzačného, zásobník, obsahujúcu, taurolidínový, dialýzu, peritoneálnu, systém, náplň, prášok, roztoku

Text:

...tak, že existuje výtokové potrubie a potrubie sčerstvým dialyzátom pripojené ku konci katétra vystupujúceho zpacienta. Ďalej spojenia medzi potrubím s čerstvým dialyzátom a katétrom, výtokovým potrubím a katétrom, a potrubím sčerstvým dialyzátom a výtokovým potrubím sú všetky schopné byt otvorené a uzavreté,podľa potreby. To počíta s rôznymi technikami napúšťania a vypúšťania peritoneálnej dutiny0011 PD má výraznú výhodu oproti...

Orálny farmaceutický prostriedok pre mäkké kapsuly obsahujúci vinorelbín a spôsob liečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7434

Dátum: 28.05.2003

Autori: Bougaret Joel, Leverd Elie, Heintz Norbert, Bohn Marie-madeleine

MPK: A61K 9/48, A61K 31/4738

Značky: mäkké, prostriedok, kapsuly, liečenia, vinorelbín, spôsob, obsahujúci, farmaceutický, orálny

Text:

...na základezáklade prejavených antineoplastických a antimitotických aktivít lieku in vivo. 0012 Vynález zahrnuje lepší farmaceutický prostriedok, ktorý sa môže orálne podávať, obsahujúci vinorelbín, vhodný na zapuzdreníe do dávkovej formy vpodobe mäkkej kapsuly. Zistilo sa, že tekutý náplňový prostriedok obsahujúci vinorelbín ako aktívnu zložku môže byť vytvorený tak, aby poskytol zvýšenú rozpustnost a biodostupnosť na orálne podávanie, pričom...

Estery kamptotecínu v polohe 20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6309

Dátum: 28.05.2003

Autori: Zunino Franco, Alloatti Domenico, Pisano Claudio, Marzi Mauro, Vesci Loredana, Tinti Maria Ornella

MPK: A61K 31/4353, A61P 31/00, A61P 33/00...

Značky: kamptotecínu, polohe, estery

Text:

...- 247, sa opisujú konjugáty kamptotecínu so systémom polyglutamová kyseIina-glycín, ktoré sú rozpustné vo vode. V publikácii Matsumoto H., et al., Bioorganic 8. Medicína/ Chemistry Letters 11(2001), 605 - 609 sa opisujú prekurzory liečiv proteázového inhibitora HIV vírusu, ktoré sú rozpustné vo vode (molekula dipeptidovej povahy, líšiacej sa značne od molekulovej štruktúry kamptotecínu) a za týmto účelom je funkcionalizovaná hydroxylová...

Kamptotecíny s modifikovaným laktónovým kruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5122

Dátum: 28.05.2003

Autori: Alpegiani Marco, Marastoni Elena, Vesci Loredana, Vergani Domenico, Pisano Claudio, Tinti Maria Ornella, Cabri Walter, Marzi Mauro, Zunino Franco, Danelli Tamara, Penco Sergio, Patricio Martin

MPK: C07D 209/00, A61K 31/47, C07D 221/00...

Značky: kamptotecíny, kruhom, modifikovaným, laktónovým

Text:

...Homokamptotecíny s ďalšími modiñkáciami sú opísané v J. Med. Chem., 2000, 43, 2285-2289, Anti-cancer Drug Design, (2001), 12, 9-19,kde protirakovinové pôsobenie bolo zvýšené vďaka fluoridácii na A kruhu. Pre substitúciu chlórom v polohe 12, pozri tiež Anti-cancer Drug Design, (2001 ), 16,27-36.0006 Problémom rozpustnosti homokamptotecínov vo vode sa zaoberá spis US 6,291,676, University of Kentucky, zverejnený dňa 18.09.2001 s rôzny mi...

Zariadenie na spracovanie plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4347

Dátum: 28.05.2003

Autori: Helmut Bacher, Helmuth Schulz, Georg Wendelin

MPK: B02C 18/06, B01F 15/00, B01F 13/00...

Značky: materiálů, plášťového, spracovanie, zariadenie

Text:

...JQ, do ktorého sa materiál, ktorý sa má spracovať, vkladá po dávkach alebo kontinuálne cez neznázornené dodávacie zariadenie, napríklad dopravný pás. Na prechodovú komoru Q je napojené vákuovacíe vedenie u, ktoré vedie k vákuovaciemu zariadeniu lg. Ďalšie vákuovacie vedenie 13 vedie od nádoby 1 k vákuovaciemu zariadeniu 12.Nádoba 1 má zvislé bočné steny g a vodorovné dno 1 §. Blízko dna 15 je usporiadaný nosič 1 Q nástrojov, ktorý tvori...