Archív za 2003 rok

Strana 55

Vodné a/alebo vodou riediteľné polyizokyanáty blokované sekundárnymi benzylamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8683

Dátum: 04.06.2003

Autori: Petzoldt Joachim, Mazanek Jan, Müller Heino, Gürtler Christoph

MPK: C09D 175/04, C08G 18/70, C08G 18/80...

Značky: sekundárnymi, vodou, polyizokyanáty, riediteľné, blokované, vodné, benzylamínmi

Text:

...vynálezu je tiež spôsob výroby blokovaných polyízokyanátov všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že polyizokyanáty reagujú so sekundámymiamínmi všeobecného vzorca (II) T 1 xRI, R 2, R 3 a R 4 a x majú význam uvedený vo všeobecnom vzorci (I).Obzvlášť výhodné sú asymetricky substituované sekundárne amíny, t.j. sekundárne amínyĎalším predmetom vynálezu je použitie blokovaných polyizokyanátov podľa vynálezu naprípravu...

Šlichtovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1582

Dátum: 04.06.2003

Autori: Feller Thomas, Mazanek Jan, Rische Thorsten, Gürtler Christoph, Naujoks Karin

MPK: C03C 25/24, C08G 18/00, C09D 175/04...

Značky: prípravok, šlichtovací

Text:

...alifaticky alalebo cykloalifalicky viazanými izokyanátovými skupinami. 0023 Obzvlášť výhodné východiskové komponenty A) sú polyizokyanáty, príp. zmesi polyizokyanátov s izokyanurátovou alalebo biurelovou štruktúrou na báze HDI, lPDl alalebo 4.4-diizokyanátodicyklohexylmetánu 0024 Vhodné zlúčeniny pre komponent B) sú iónové alebo potenciálne iónové a/alebo neiónové zlúčeniny,0025 Neiónové zlúčeniny sú napr. jednomocné...

Deriváty spiroindolínpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8551

Dátum: 04.06.2003

Autori: Cassayre Jérome, Ashton Mark Richard, Worthington Paul Anthony, Hughes David John, Coulter Thomas Stephen, Roberts Richard Spurring, Clarke Eric Daniel, Peace James Edward, Cederbaum Fredrik, Molleyres Louis-pierre, Russell Charles Adam, Maienfisch Peter

MPK: C07D 211/70, A01N 43/90, C07D 211/76...

Značky: spiroindolínpiperidínu, deriváty

Text:

...(V ktorej je fenylová skupina prípadne substituovaná halogćnom, CMalkylom, Cmalkoxyskupinou, Cmhalogénalkylom, C 1.rghalogénalkoxyskupinou,kyanoskupinou, nitroskupinou, fenylom, heteroarylom, amínoskupinou alebo dialkylaminoskupi nou) R 2 a R 3 sú nezávisle vodík alebo Cmalkylkaždý R 4 je nezávisle halogěn, kyanoskupina, C 1.galkyl, C 1.ghalogénalkyl, C 1.gkyanoalkyl, CM,alkoxy(C 15)alky 1, Cmalkinyl, trimetylsilyl(C 2.6)a 1 kínyl,...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Klimmasch Thomas, Gürtler Christoph, Petzoldt Joachim, Mazanek Jan, Müller Heino

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: prostriedky, blokovacie, nevodné, polyizokyanáty, báze, aralkylamínov, nové

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Nové dodatočne zosietiteľné polyuretán-polymočovinové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1291

Dátum: 04.06.2003

Autori: Rische Thorsten, Feller Thomas, Gürtler Christoph, Naujoks Karin, Mazanek Jan

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: polyuretán-polymočovinové, zosietiteľné, disperzie, nové, dodatočné

Text:

...propándiol, 1,2- a 1,4-butándiol, LS-hexándiol, 1,8-oktándiol, neopentylgtykol, 1,It-bis-hydroxymetylcyklohexan, 2 ~metyl-1,3 propándiol, 2,2,4-trimetylpentadio|-1.3, dipropylénglykol, polypropylénglykoly, dibutylénglykol, polybutylenglykoly, bisfenol A,tetrabrómbisfenol A, ale tiež laktóny modifikované diolmi. Výhodne obsahuje diolový komponent 40 až 100 hmotn hexándiolu, výhodne 1,B-hexándio|u a/alebo derivátov hexandiolu, výhodne také....

Blokované polyizokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1201

Dátum: 04.06.2003

Autori: Gürtler Christoph, Schelhaas Michael, Baumbach Beate, Füssel Christian

MPK: C08G 18/00

Značky: polyizokyanáty, blokované

Text:

...jednu izokyanátovú skupinu pre molekulu. Získajú sa predreakciou molárneho prebytku, napríklad jedného z vyššie uvedených polyizokyanátov, s organickým materiálom, ktorý má aspoň dva aktívne vodíkové atómy pre molekulu. napr. vo forme hydroxylových skupín.0021 Výhodné polyizokyanáty sú také, ktoré obsahujú uretdiónovú, izokyanurátovú, iminooxadiazindionovú,acyímoćovinovú, biuretovú alebo alofanátovú štruktúru, napríklad na báze...

Obuv s priepustným a priedušným zvrškom, ktorý kryje aspoň sčasti nepriepustnú podošvu, dodávajúci jej priedušnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1072

Dátum: 04.06.2003

Autor: Polegato Moretti Mario

MPK: A43B 3/00, A43B 7/00, A43B 13/14...

Značky: kryje, ktorý, aspoň, priedušnosť, priedušným, priepustným, podošvu, nepriepustnú, zvrškom, dodávajúci, sčasti

Text:

...dielcov obuvi podľavynálezu Obrázok 6 je priečny rez cez obuv na obrázku l.S odkazom na tieto obrázky je obuv typu mokasíny pre vodičov ako celok označená vzťahovou značkou 10 a obsahuje podošvovú vrstvu ll z kaučuku alebo iného elastoméru, umiestnenú vo vnútri koženého integrálne krycieho zvršku 12.Táto podošvová vrstva ll má výstupky 13 prechádzajúce cez otvory vhodnej veľkosti14 vo zvršku 12. Výstupky 13 tvoria nášľapne prvky na dobré...

Výstražný letecký maják pre veternú turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 716

Dátum: 04.06.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F21S 8/00, F21V 11/00, F03D 11/00...

Značky: veternú, letecký, maják, turbinu, výstražný

Text:

...m alebo viac popri veternej elektrámi (podľa stanovišťa),pričom spravidla postačuje, ked je pásmo, v rámci ktorého nie je svetlo zariadenia leteckéhoTvar zakrytej plochy môže byt vopred určený prostrednictvom zodpovedajúceho tvaru krytu resp. gondoly. Keď napriklad kryt pozostáva z nejakého veľkého kruhového kotúča, tak nie je svetlo zariadenia leteckého signálneho osvetlenia v kužeľovitom priestore pod kotúčom viditeľné a podľa priemeru...

Nožnicové zdvíhacie zariadenie pre valčekové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 575

Dátum: 04.06.2003

Autori: Ziermann Horst, Desor Alexander, Knopf Jens, Martin Hartmut

MPK: B65G 13/00, B66F 7/06

Značky: zariadenie, zdvíhacie, dopravné, nožnicové, valčekové

Text:

...valec, ktorý je v zábere s kĺbom nožníc. Ten pôsobí ako prídavná podpora zdvihacej sily, pripadne vo fáze klesania ako tlmič. Aj toto zariadenie nie je najma na základe jednostrannéhoprenášania zdvihacej sily do jedného ramena zdvíhacíchnožníc vhodné pre rýchle zdvíhanie a znižovanie zvlášťĎalej je 2 nemeckého užitného vzoru G 94 l 5 656.5 známy zdvíhací stôl. Tento obsahuje dolný rám, dosku stola, paralelné vedenie pre dosku stola a...

Zmes na leptanie povrchu skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3529

Dátum: 03.06.2003

Autor: Dořičák Tomáš

MPK: C09K 13/04, C03C 15/00

Značky: povrchu, leptanie

Text:

...90 až 95 objemovými dielami kyseliny sírovej a 5 až l 0 objemovými dielami kyseliny fluorovodíkovej.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZmes obsahujúca 80 až 87,5 objemových dielov kyseliny sírovej a 12,5 až 20 objemových dielov kyseliny fluorovodíkovej podľa nároku, sa najskôr dôsledne vzájomne premieša. Následne sa takto pripravená zmes zahreje na teplotu V rozsahu 20 až 50 °C. Tým je zmes pripravená pre následné leptanie...

Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3528

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C11D 1/66

Značky: vlákien, prírodných, textilné, minerálnych, sklenených, mazadlo, syntetických, úpravu

Text:

...stopy až 80 hmotnosti aspoň jednej prísady zo skupiny vo vode rozpustných rozpúšťadíel, vodu, kationickć a amfotćrne tenzidy, regulátory penivosti, pH, biocidy, farebné a vonné prísady. Polyéterpolyoly podľa riešenia sú obmedzene alebo vôbec nerozpustné vo vode. V kombinácii s použitým neiónovým tenzidom dochádza k ich solubilizácii za vzniku nepravých roztokov, v dôsledku čoho pri sušenl vlákien minimálne migrujú a minimálne...

Prostriedok na odmasťovanie a čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3527

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C11D 7/22, C11D 7/06, C11D 3/02...

Značky: prostriedok, odmasťovanie, čistenie

Text:

...propylénglykol, dipropylénglykol, až polypropylćnglykol do priememej molekulovej hmotnosti 600. Z monoalkoholov majú najväčší priemyselný význam etylalkohol a izopropylalkohol, etylćnglykolmonoetylćter, l-metoxy-2-propanol, butylglykol,clietylénglykol-monometylćter, l-butoxypropanol-Z a dietylćnglykol-monoetyléter. V prípade potreby napr. pri formulácii prostriedku nanášanćho penovacím zariadením môže obsahovať známe neiónové tenzidy,...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3526

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 19/00

Značky: prostriedky, adhézie, zlepšenie, väzbové

Text:

...zlepšenie adhézie, hlavne tmelov, lepidiel, náterových hmôt a kompozícii na báze plastov a/alebo kaučukov na báze organokremičitých zlúčenín s najmenej dvoma atómami kremíka V molekule, obsahujúce 5 až 80 hmotnosti tetraalkoxysilanov s l až 4 atómami uhlíka V alkyle. Príkladom týchto zlúčenín je tetrametoxysilan, tetraetoxysilan, tetrametylglykolsilíkát,tetrapropylsilikát. V prípade potreby, hlavne zekonomických dôvodov môže kompozicía...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3525

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C09J 201/10

Značky: prostriedky, väzbové, zlepšenie, adhézie

Text:

...vinyltrietoxysilan, 3-metakryloxypropyltrimetoxysilan, 3-chlóropropyltrimetoxysilan a pod.Polyméme väzbovć prostriedky bud obsahujú silanolovć skupiny na konci reťazca, napr. modifikované polyure tány, epoxidy, polyfenoly, polybismaleinimidy a pod., alebo v štruktúre polymćmeho skeletu.Sú to rôzne silanizovanć polyestery, polyoleñny, polyazamidy a pod. Reakciou hydrolýzy vzniknutých silanolov s hydroxylovými skupinami plniva dostaneme...

Prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa s antibakteriálnym a odmasťovacím účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3524

Dátum: 03.06.2003

Autor: Breder Juraj

MPK: C11D 3/04, C11D 3/16, C11D 3/48...

Značky: prostriedok, vodného, antibakteriálnym, kameňa, odstraňovanie, účinkom, odmasťovacím

Text:

...tabletizovaný inhibítor usadenín, ktorý je tvorený inhibíčnou zložkou na báze zmesi fosforečnanu alkalických kovov v množstve 16 až 23 hmotn., polysacharidom celulózy v množstve 25 až 35 hmotn., polysacharidom typu škrob v množstve 30 až 35 hmotn. a spracovateľskou prísadou, ako je hydratovaný kremičitan horečnatý v množstve 5 až 12 hmotn.Prostriedok na odstraňovanie usadenín podľa úžitkového vzoru č. 2709 obsahuje 5 až 65 hmotn. aspoň...

Držiak nestabilných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3523

Dátum: 03.06.2003

Autori: Uhrin Branislav, Brozmanová Blažena, Krug Peter

MPK: A44B 21/00

Značky: nestabilných, predmetov, držiak

Text:

...nestabilného predmetu alebo zariadenia,pričom nemožno vylúčiť ani prípadné zakopnutie s následným pádom osoby ajej možným zranením alebo úrazom.Doterajšie nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že suchý zips je opatrený na rube samolepiacou fóliou, na prichytenie hladkej časti suchého zipsu k nestabilnćmu predmetu a ostrej časti fólie umiestnenej k požadovanej ploche.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom...

Elektronický systém pre číselné lotérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3522

Dátum: 03.06.2003

Autor: Novák Radek

MPK: G06F 17/00, A63F 3/06, H04B 7/26...

Značky: systém, elektronický, lotérie, číselné

Text:

...sieťového SMS servera 4.1).príklad SMS pre hru Mobil Bingo Tl 53.I 6.17.22.30SMS stávka je SMS správa zadaná V správnom formáte, odoslaná z mobilného telefónu l, ktorý je aktivovaný v sieti vybraného GSM operátora 2 a doručená prostrednictvom GSM siete. Majitel mobilného telefónu 1 má platnú zmluvu s vybraným GSM operátorom 2 a dodržujc platobné podmienky. SMS-ku odošle na telefónne čislo hry Mobil Bingo. V prípade že tipujúci má aktivovanú...

Prostriedok na ošetrovanie lakovaných povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3521

Dátum: 03.06.2003

Autori: Kulichová Elena, Beňová Gabriela

MPK: C09G 1/06, C09K 13/00

Značky: lakovaných, povrchov, ošetrovanie, prostriedok

Text:

...zložkou môže byť napr. kopolymér metylmetakrylátu so styrénom.Podľa patentu W 0 98 03 597 sa na ošetrenie lakovaných drevených povrchov hodia vodné emulzie vosku a anionického polymćru, ktoré možno použiť bez organických rozpúšťadiel. V príklade uvádzané emulzie obsahujú až 63 vody, vosk, akrylový polymćr a pomocné látky, ktorými sú odpeňovače, monopropylénglykol, konzervanty,prípadne farbivá. Vodne emulzie sa vyznačujú tým, že...

Čistič škvŕn na textilné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3520

Dátum: 03.06.2003

Autor: Kulichová Elena

MPK: C11D 1/66

Značky: textilné, čistič, skvrn, materiály

Text:

...aniónový tenzid obsahujúci dva hydrofóbne reťazce a dve polárne funkčné skupiny.Podstatou tohto technického riešenia je čistič škvŕn na textilné materiály na báze povrchovoaktívnych látok, ktorý obsahuje 5 až l 0 hmotn. dielov neiónového tenzidu s hodnotou HLB 6 až 8, 10 až 25 hmotn. dielov neionového tenzidu s hodnotou HLB 8 až 12, minimálne 25 hmotn. dielov neionového tenzidu s hodnotou HLB vyššou ako l 2 a 40 až 60 hmotn. dielov alkoholu...

Pot odsávajúci textilný materiál, najmä na výrobky priliehajúce k telu s antibakteriálnym a protiplesňovým efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3519

Dátum: 03.06.2003

Autor: Uličný Juraj

MPK: A41B 17/00

Značky: najmä, textilný, antibakteriálnym, efektom, protiplesňovým, odsávajúci, výrobky, priliehajúce, materiál

Text:

...alebo len z propylénového hodvábu uvedenej úpravy.Textilný materiál vyrobený takýmto vhodným pomerom základných materiálov bavlny a polypropylénového hodvábu alebo len čistého polypropylénového hodvábu s vysokým antibakteriálnym a protiplesňovým efektomje neškodný pre ľudí a nezaťažuje životné prostredie.Pre dosiahnutie uvedeného antibakteriálneho a protiplesňového efektu pozostáva textilný materiál z bavlny a antibakteriálne...

Zariadenie na jedno použitie na vkladanie najmenej jedného implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3518

Dátum: 03.06.2003

Autori: Hallinen Esa, Talling Christine

MPK: A61M 5/50, A61M 5/00

Značky: najmenej, vkladanie, jedno, implantátů, jedného, zariadenie, použitie

Text:

...pri manipulácii po použití, než vkladacie zariadenie, ktoré sa skôr používalo v obore. Nebezpečie, že by hrot ll mohol poraniť užívateľa, aJalebo že by prípadná kvapka krvi odkvapnuta z hrotu mohla rozšíriť infekciu,je vďaka tejto konštrukcii vylúčené, Na obr. 5, kde je zariadenie podľa vynalezu zobrazené v bokoryse, vidno, že ked je kanyla 10 vytiahnutá do extrémnej polohy smerom ku druhému koncu 32 rukoväte 30,automaticky sa zablokuje...

Samozapínacia obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3517

Dátum: 03.06.2003

Autor: Pekár Peter

MPK: A43B 11/00

Značky: samozapínacia

Text:

...pohybe. Táto poistka je vytvarovaná presne tak, aby zapadala do podrážky aj do odklápacej časti a zároveň, aby dobre priliehala k nohe.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je pozdlžny rez. Na obr. 2 je pohľad zozadu. Na obr. 3 je prierez zadnej časti zboku. Na obr. 4 je zadná časť podrážky zozadu, bez odklápacej časti. Na obr. 5 je zadná časť podrážky zhora, bez odklápacej časti a poistky. Na obr. 6 je odklápacia časť s kolíkom a oskou...

Spaľovací motor s asymetrickým rotačným pohybom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3516

Dátum: 03.06.2003

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F02B 55/00

Značky: rotora, rotačným, motor, asymetrickým, spalovací, pohybom

Text:

...prvkami umiestnenými v stenách statora. Na obr. 4 je znázomených prvých šesť sekvencii pootočenia statora čo predstavuje prvú polotáčku rotora. Na obr. 5 je znázomených druhých šesť sekvencii pootočcnia statora čo predstavuje druhú polotáčku rotora. Na obr. 6 je znázornená konštrukčné usporiadanie tzv. dvojčaťa, kde dva motory s asymetriekým rotačným pohybom rotora podľa technického riešenia sú axiálne radené za sebou, pričom obsahujú...

Hydroizolačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3515

Dátum: 03.06.2003

Autor: Hršel Karel

MPK: C08L 95/00, C09D 195/00

Značky: hydroizolačný, prostriedok

Text:

...0,5 až l 0 hmotn. plastových vlákien, majúcich dĺžku V rozsahu od 0,5 do 12 mm. V uvedenom rozmedzí je pre praktické použitie výhodné v danom rozsahu jeho užšie vymedzenie,ked hyrdroizolačný prostriedok obsahuje 0,6 až 1,5 hmotn. plastových vlákien, kde tieto vlákna majú dĺžku 2 až 4 mm. Plastové vlákna sú s výhodou tvorené polypropylénovými a/alebo polyakrylnitrilovými vláknami.Výhody tohto technického riešenia spočívajú hlavne v...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3514

Dátum: 03.06.2003

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 73/00, F02G 5/00, F02B 75/00...

Značky: motor, dvojčinný, spalovací

Text:

...zložitý chladiaci systém ajeho regulácia, pretože aj energia odvádzaná chladenim sa v pamom režime meni na mechanickú prácu.Zložitejšia konštrukcia by mohla patriť k nevýhodám daného riešenia. Ak však berieme do úvahy, že napr. dvojvalcovć prevedenie dvojčinného spaľovacieho motora má na dve otáčky kľukového hriadeľa šesť pracovných zdvihov, čo sa rovná šesťvalcovćmu spaľovaciemu motoru, je táto nevýhoda do značnej miery vyvážená.Prehľad...

Protislnečná clona s predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3513

Dátum: 03.06.2003

Autor: Švec František

MPK: B60J 3/00

Značky: clona, predĺžením, protislnečná

Text:

...byť opatrené vodiacimi prvkami pre posun predlženia z pôdorysu protisĺnečnej clony do funkčnej polohy alebo predĺženie je vo forme vratnej roletky.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčné riešenie protisĺnečnej clony s predĺžením je zrejmé z obrázkov na výkresoch. Na obrázku lje protisĺnečná clona s predĺžením znázornená v základnej polohe,na obrázku 2 je zobrazené uchytenie predĺženia pomocou pevných záchytných bodov a bodov umožňujúcich...

Tehliarske alebo keramické cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3512

Dátum: 03.06.2003

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 33/13

Značky: cesto, keramické, tehliarske

Text:

...alebo ako roztok priamo do keramickej suroviny, pričom musí byť potom zabezpečenájcj dokonalá homogenizácia.Pri tehliarskych hlinách a íloch s nízkym podielom CaCO je výhodné prísadu použiť pri výrobe výrobkov pre exteriérovú dlažbu, nakoľko sa výrazne zvyšuje nielen objemová hmotnosť a mrazuvzdornosť, ale sa súčasne výrazne znižuje ich obrúsnosť. Pri tehliarskych hlinách a íloch s vysokým podielom CaCOg je výhodné prísadu použiť pri...

Jednovložkový tlakový filter na víno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3511

Dátum: 03.06.2003

Autor: Dumann Zoltán

MPK: B01D 29/00

Značky: filter, víno, jednovložkový, tlakový

Text:

...14 mm) je v geometrickej osi filtra kolmo privarená na čelnú a zadnú dosku.Aby sa filtračná vložka nepretrhla, na vnútornú stranu zadnej dosky, pred odtokovú rúrku sa privaril l mm hrubý plech s priemerom 24 mm.Filtračná vložka kruhovćho tvaru s priemerom 20 cm sa vloží medzi 2 dosky štvorcového tvaru s rozmermi 25 x 25 cm a doťahuje sa skrutkami M-8 symetrícky uloženými po obvode filtračnej vložky.Toto symetrické uloženie 10...

Upravené kamenivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3510

Dátum: 03.06.2003

Autor: Habada Pavel

MPK: C04B 18/06, C04B 18/10

Značky: kamenivo, upravené

Text:

...vo výrobniach maltových alebo betónových suchých alebo mokrých zmesi, ale tiež už obsahuje inenné prísady, ktoré sú jednak výhodne využitými odpadovými produktmi z iných výrobných procesov, jednak predstavujú vhodný doplnok na doladenie požadovaných podielov podľa zrnitosti v dodávanom upravenom kamenive. Využiteľnosť upraveného kameniva, podľa predkladaného technického riešenia vo všetkých oblastiach,kde je inak vstupnou surovinou takto...

Potencované probiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3509

Dátum: 03.06.2003

Autori: Bomba Alojz, Nemcová Radomíra

MPK: A23K 1/10, A23K 1/08, A23K 1/00...

Značky: probiotiká, potencované

Text:

...a spojene s viacerými nevýhodami a rizikamí. Z pohľadu praxe sa ukazuje, že najlepšou metódou potencovania účinnosti probiotík je ich kombinácia so synergícky pôsobiacimi komponentmi prirodzenćho pôvodu.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že potencovanć probiotiká obsahujú 26 hmotnostných dielov probiotického kmeňa mikroorganizmu Lactobacíllus casei o denzite 1.108 zárodkov, 12 hmotnostných dielov fruktooligosacharidov, 38...

Prídavné zariadenie nádrží, najmä do usadzovacích nádrží čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3508

Dátum: 03.06.2003

Autori: Tobeš Zdeněk, Gabriel Petr

MPK: C02F 1/38, C02F 1/40

Značky: nádrží, usadzovacích, přídavné, čistiarní, najmä, zariadenie, odpadových

Text:

...a potom smerom k obvodu nádrže.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kde obr. l je vertikálny osový rez kruhovou nádržou s pridavným zariadením upevneným na stredovom stĺpe, obr. 2 je pôdorysný pohľad na základný tvar vzduchového rozvádzača tvoreného neuzatvoreným prstencom a obr. 3 i obr. 4 sú pôdorysné pohľady na alternatívne riešenia...

Podporný prípravok pre teľatá a jahňatá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3507

Dátum: 03.06.2003

Autori: Nemcová Radomíra, Bomba Alojz

MPK: A23K 1/18, A23K 1/08, A23K 1/00...

Značky: podporný, jahňatá, prípravok, teľatá

Text:

...dlhší exspiračný čas, pri jeho aplikácii možno očakávať aj výraznejší rastovo-stimulačný efekt. Podpomý prípravok obsahuje živiny a rastové faktory pre celú škálu bachorových baktérií v koncentrovanej podobe, čo umožňuje dosiahnuť výrazný efekt pri aplikácii nízkych dávok.V prvom experimente bol testovaný prípravok v podmienkach in vitro. Podpomý prípravok pre teľatá obsahoval 25 hmotnostných dielov sušenej srvátky, 25 hmotnostných...

Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre teľatá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3506

Dátum: 03.06.2003

Autori: Nemcová Radomíra, Bomba Alojz, Čížek Milan

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/08...

Značky: teľatá, krmný, doplnok, probiotický, potencovaný

Text:

...procesy ainhibičný efekt proti patogénnym mikroganizmom sa uplatní v tenkom i hrubom čreve makroorganizmu.Uvedený potencovaný probiotický kŕmny doplnok je potrebné aplikovať čo najskôr po narodení, a potom každý deň, do veku 10 dní. Aplikâciou potencovaného probiotickćho kŕmneho doplnku sa dosiahne veľmi včasná kolonizácia tráviaceho traktu prirodzenou laktoflórou, ktorá svojimi inhibičnými účinkami bráni adhercncii enteropatogénov na...

Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre ciciaky a odstavčatá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3505

Dátum: 03.06.2003

Autori: Bomba Alojz, Nemcová Radomíra

MPK: A23K 1/08, A23K 1/00, A23K 1/18...

Značky: ciciaky, odstavčatá, doplnok, probiotický, potencovaný, krmný

Text:

...období sa môže aplikovať 3dni pred a 10 dni po odstave prasiatok. Aplikáciou potentovaného probiotického kŕmneho doplnku sa dosiahne veľmi včasná kolonizácia tráviaceho traktu prirodzenou laktoílórou, ktorá svojimi inhibičnými účinkami bráni adherencii enteropatogćnov na črevnú sliznicu a vzniku ochorenia. Prípravok má veľmi priaznivý vplyv na rozvoj tráviacich funkcií mláďat, imunitný systém a zlepšuje schopnosť adaptácie mláďaťa na...

Zariadenie na odber vody z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3504

Dátum: 03.06.2003

Autori: Tobeš Zdeněk, Gabriel Petr

MPK: C02F 1/38

Značky: zariadenie, nádrží, odber

Text:

...zariadenia podľa technického riešenia je schematický znázomený na pripojených výkresoch, kde obr. l je vertikálny osový rez nádrže a obr. 2 je pôdorysný pohľad na zariadenia na odber vody z obr. 1.Zariadenie na odber vody z nádrží 1 pozostáva z dutćho ramena 2, vyrobeného z kovu alebo plastických hmôt, ktoré je výkyvne upevnené a utesnené v odtokovom potrubí 3, upevnenom k bočnej stene 101 nádrže 1 a vyvedenom v podstatne...

Prípravok na prepravu a skladovanie pozdĺžnych polotovarov alebo výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3503

Dátum: 03.06.2003

Autor: Zindler Zdeněk

MPK: B65D 21/02

Značky: skladovanie, pozdĺžných, výrobkov, prepravu, prípravok, polotovarov

Text:

...riešenia slúžia priložené výkresy, kde predstavuje obr. l jednotlivý prípravok v rozloženom stave, znázomený v troch priemetoch (nárys, bokorys, pôdorys) a v axonometrickom pohľ de, obr. 2 jednotlivý prípravok v zloženom stave, znázornený v troch priemeroch a v axonometrickom pohľade, obr. 3 axonometrický pohľad na stohovanie prípravkov v rozloženom stave a obr. 4 axonometrický pohľad na stohovanie prípravku v zloženom stave.Prípravok na...

Hudobná klávesnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3502

Dátum: 03.06.2003

Autor: Boško Vladimír

MPK: G10C 3/12

Značky: klávesnica, hudobná

Text:

...tónu v rámci rady, pričom najbližší kláves rozdielnej farby je vždy vzdialený o jeden poltón Dolnú radu tvoria tóny - c, d, e, lis, gis, b, homú rad tóny - cis, dis, f, g, a, h.Kvôli lepšej orientácii sú v homej rade klávesnice, odlišené všetky klávesy - cis, dis. Odlíšcnć môžu byť rôznym spôsobom, napr. bielym prúžkom vedeným pozdĺžne stredom klávesy.Hudobná klávesnica umožní plne chromatickú hru vo všetkých tóninách s použitím len...

Lepidlová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2545

Dátum: 03.06.2003

Autori: Liar Aurelia, Panter Werner, Werhahn Wilhelm

MPK: C09J 133/00

Značky: lepidlová, kompozícia

Text:

...Výhodne je v lepidlovej kompozícii obsiahnutý 2-alkoxyalkyl-Z-kyanoalçrylát V množstve 80 až 90 hmotn., vztiahnutých na celkovú hmotnosť zložiek a) až c).0012 Výhodné Výsledky sa dosiahli, keď bolo prítomné zahusťovadlo b) podľa nároku 1 v množstve 5 až 10 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a) až c). Hydrofóbna pyrogénna kyselina kremičitá (zložka c je obsiahnutá v množstve 2 až 10 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť...

Gény a polypeptidy týkajúce sa rakoviny hrubého čreva u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9327

Dátum: 03.06.2003

Autori: Nakamura Yusuke, Tahara Hideaki, Tsunoda Takuya, Furukawa Yoichi

MPK: A61K 38/00, A61K 31/713, A61K 39/00...

Značky: ľudí, týkajúce, rakoviny, gény, hrubého, polypeptidy, čreva

Text:

...so známymi génmi rakoviny hrubého čreva. WO O 1/66689 opisuje mnohé nukleotidové sekvencie a ich príslušné aminokyselinové sekvencie ako potenciálne terapeutické ciele na liečbu rôznych rakovín.0006 Dokázalo sa, že CD 8 cytotoxické T lymfocyty (CTL) rozpoznávajú epitopové peptidy odvodené antigénu spojeného s tumorom (TAA) pritomného na molekule MHC Triedy I a lyzujú tumorové bunky. Od času objavu MAGE skupiny ako prvého príkladu...

1-(Aminoalkyl)-3-sulfonylazaindoly ako ligandy 5-hydroxytryptamínu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2033

Dátum: 03.06.2003

Autori: Bernotas Ronald Charles, Antane Schuyler, Lenicek Steven Edward

MPK: A61K 31/4353, A61P 25/00, C07D 471/00...

Značky: 1-(aminoalkyl)-3-sulfonylazaindoly, ligandy, 5-hydroxytryptamínu-6

Text:

...a ine predmety a znaky vynálezu budú zrejmejšie pomocou detailného opisuPredkladaný vynález poskytuje 1-(aminoalkyl)-3-sulfonylazaindolové deriváty Vzorca lkde W je N alebo CR 7 Xje N alebo CRg Yje N alebo CRg Zje N alebo CRm za podmienky, že aspoň jeden a nie viac ako dva z W, X, Y a Z musia3 nje celé čislo 2, 3, 4 alebo S R 1 je voliteľne substituovaná C 1-C 5-a 1 kylová, Cg-Cycykloalkylová, arylová alebo heteroarylová skupina alebo...