Archív za 2003 rok

Strana 54

Spôsob prípravy 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283403

Dátum: 09.06.2003

Autori: D'silva Themistocles, Ancel Jean-erick

MPK: C07C 251/76, C07C 249/16, C07C 243/22...

Značky: medziprodukty, přípravu, spôsob, 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziproduktov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sa použijú ako medziprodukty pri syntéze pesticídne aktívnych zlúčenín
medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov.

Spôsob výroby minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283402

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ranlov Jens, Christensen Vermund Rust, Jensen Soren Lund

MPK: C03C 1/00, C03C 13/06, C03C 13/00...

Značky: spôsob, vlákien, minerálnych, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené vlákna sú vytvárané z taveniny vzniknutej zo zmesi nízko a vysoko halogénových odpadových materiálov. Tavenina obsahuje nad 15 % hmotn. vápnika, horčíka a železa vzhľadom na celkovú hmotnosť všetkých troch oxidov, pričom 80 až 98 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria nízko halogénové materiály, z ktorých každý obsahuje menej ako 0,5 % hmotn. Halogénu, a 2 až 20 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria vysoko halogénové minerálne...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283401

Dátum: 09.06.2003

Autori: Schelberger Klaus, Strathmann Siegfried, Scherer Maria, Müller Bernd, Lorenz Gisela, Leyendecker Joachim, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert

MPK: A01N 47/24

Značky: spôsob, zmesí, škodlivých, ničenia, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahuje v synergicky účinnom množstve karbamát vzorca (I), v ktorom X znamená CH a N, n je 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl a C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2 alebo jeho soľ, alebo adukt, a anilid vzorca (II), v ktorom R1 znamená fluór alebo chlór, alebo jeho soli, alebo adukty, a jej použitie.

Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283387

Dátum: 09.06.2003

Autor: Berek Dušan

MPK: C01B 37/00

Značky: silikagelu, přípravy, spôsob, makropórovitého, ultračistého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rozširovania pórov mezopórového silikagélu s priemermi pórov 6 až 12 nm na veľkosť priemeru 15 až 50 nm kombinovaným účinkom vody a hydroxidu amónneho, ktorý neobsahuje ióny kovov s koncentráciou 2 až 26 % hmotn., počas 1 až 5 hodín pri teplotách 150 až 200 °C. Z východiskového ultračistého materiálu (typ B) sa získa makropórový silikagél rovnakej čistoty, bez vnesenia iónov kovov do jeho matrice.

Kontinuálne poťahovanie rúrok vírivým slinovaním bez použitia chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 223

Dátum: 07.06.2003

Autori: Heinrich Dirk, Scholten Heinz

MPK: B05D 1/24, B05C 19/02

Značky: rúrok, použitia, vířivým, poťahovanie, chromu, slinovaním, kontinuálně

Text:

...stredofrekvenčnej indukčnej cievky 4 na hladenieneúplne natavenej vrstvy, Z tavného úseku, ktorý je potrebný, aby sa po výstuperúrky zo stredofrekvenčnej indukčnej cievky 4 priľnelýtohto pochodu ešte horúca a mäkká a môže byť preto ľahko poškodená. Rúrka preto nesmie byť V tejto fáze vedená po valcoch.10) Zo vzdušnej sprchy na predbežné chladenie povrchu rúrky. Teplota povrchu rúrky sa tým nareguluje pod bod tavenia poťahovacieho...

Polyamidový prášok na vytváranie tenkých povlakov vírivým spekaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1836

Dátum: 07.06.2003

Autori: Scholten Heinz, Heinrich Dirk

MPK: C09D 177/00, C09D 5/03, C08J 3/12...

Značky: spekaním, vytváranie, polyamidový, povlakov, tenkých, vířivým, prášok

Text:

...práškov je typicky 20-70 m.0013 sypná hustota práškov pre spôsob minicoating je najčastejšie trochu menšia ako v prípade práškov na vírovésintrovanie. Nachádza sa spravidla nad 300 až 350 g/l.0014 Typické prášky pre spôsob minicoating majú z dôvodu ich redukovanej sypnej hustoty a jemnejšej zrnitosti podstatne horšie vírivé vlastnosti ako špeciálne prášky pre vírové sintrovanie. Jemné prášky ktoré sú bežne k dostaniu a prášky pre spôsob...

Skriňa na tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1210

Dátum: 07.06.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E05C 19/00, E05B 43/00, A47F 3/00...

Značky: tovar, skriňa

Text:

...a polohy vrchnáka ~ deaktivované, to znamenáčap je aj bez napájania prúdom pridržiavaný vo vzájomne sa epr krývajúcich otvoroch. Naproti tomu vynález umopracovať ako s blokovacím ćapom, tak aj bez blokovacieho čapu, tedy bez čapu. Naposledy menovaný variant je výhodný, pričom blokovacie zariadenie sa najmä skladá z ele tromagnetu a protielementu. Pri aktivovanom blokovacom zariadeni slúžia elektromagnetické priťahovacie sily medzi...

Zrážaná kyselina kremičitá obsahujúca hliník s nastaviteľným pomerom BET/CTAB

Načítavanie...

Číslo patentu: E 443

Dátum: 07.06.2003

Autori: Uhrlandt Stefan, Blume Anke, Thoma Herbert

MPK: C09C 1/28, C08K 3/00, C01B 33/00...

Značky: nastavitelným, zrážaná, křemičitá, kyselina, pomerom, hliník, obsahujúca

Text:

...až 70 m 2/g, t. j. pomer BET k CTAB približne 1 až 5,21.Na výrobu pneumatík sa ako plnivo často používajúAzrážané kyseliny kremičité obsahujúce hliník.EP 0 983 966 zverejňuje zrážanú kyselinu kremičitúZrážané kyseliny kremičité tohto druhu sú schopné pri svojom použití ako plnivá do elastomérov prinášať zlepšenie.Zistilo sa, že zrážaná kyselina kremičitá s veľkým BETpovrchom, obsahujúca hliník, sa hodí obzvlášť dobre ako plnivoPredmetom...

Prekurzory excitačných aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5255

Dátum: 06.06.2003

Autori: Monn James Allen, Moher Eric David

MPK: C07K 5/00

Značky: prekurzory, excitačných, aminokyselin

Text:

...-aminobutanonyl)amino-2,2-dioxo-2 A 6-tiabicýklo 3.1.0 hexán-4,6-dikarboxylovej kyseliny alebo jej farmaceutický prijateľnej soli navýrobu liečiva na liečenie psychiatrickej poruchy u pacienta.0012 (1 R,4 S,5 S,6 S)-4-(2 S-4-metyltio-2-aminobutanonyl)-amino-2,2 dioxo-2 A°-tiabicyklo 3.1.0 hexán-4,6-dikarboxylová kyselina sa môže pripravovať spôsobom, ktorý je analogický spôsobu známemu v chemickom odbore na produkciu štruktúrne analogických...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri laserovom zváraní oceľových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5046

Dátum: 06.06.2003

Autori: Chouf Karim, Verna Eric, Lefebvre Philippe, Briand Francis

MPK: B23K 26/12, B23K 26/00, B23K 35/22...

Značky: rúrok, zváraní, laserovom, zmesí, oceľových, plynných, použitie

Text:

...výsledkov, aké sa dosahujú pri zváraní s použitím hélia, avšak lacnej šímTakto existuje komerčná ponuka plynných zmesí obsahujúcich argón a hélium, akými sú napríklad plynné zmesi obsahujúce 30 objemu hélía, pričom zvyšok je tvorený argónom,ktoré sú komerčne dostupné pod označením LASALT 2045 v spoločnosti LAIR LIQUIDEm a ktoré umožňujú dosiahnutie v podstate rovnakých výsledkov ako s použitím hélía pre výkony lasera typu C 02 nižšie ako 5...

Použitie IL-21 a monoklonálnej protilátky na liečbu pevných rakovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11711

Dátum: 06.06.2003

Autori: Kindsvogel Wayne, Hughes Steven, Nelson Andrew, Holly Richard

MPK: A61K 38/00, A61P 31/04, A61P 31/12...

Značky: liečbu, il-21, použitie, pevných, rakovín, monoklonálnej, protilátky

Text:

...ochorenie zostáva lenivé. Pre prehľad informácií týkajúcich sa lymfómu, pozri napr. Lymphoma Treatments and Managing Their Side Effects, Lymphoma Res. Found. Of Amer., Los Angeles, 2001.0007 Konkrétne - interleukíny sú skupinou cytokínov, ktoré sprostredkujú imunologické odpovede. Centrum imunitnej odpovede je T bunka, ktorá produkuje mnoho cytokínov a efektívnu adaptívnu imunitu na antigeny. Maturované T bunky sa môžu aktivovať, t.j....

Viacvrstvový plošný alebo rukávový potravinársky obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3965

Dátum: 06.06.2003

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/34, A22C 13/00

Značky: fólia, plošný, rukávový, viacvrstvový, potravinářský

Text:

...navrhuje nasledovná, počítané z vonku do vnútra, Štruktúra vrstievz vonku prvá vrstva obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid,druhá vrstva PVA, tretia vrstva polyamid, Štvrtá vrstva adhézne činidlo, piata vrstva polyolefín, výhodnepolyetylén, šiesta vrstva adhézne činidlo a z vonku siedmavrstva, ktorá je súčasne najvnútornejšia resp. k balenej potravine privrátená vrstva, obsahuje ako súčasť vrstvy0011 Pre ďalší hlavne výhodný variant...

Modifikovaný Kunitz doménový polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10609

Dátum: 06.06.2003

Autori: Ladner, Ley Arthur

MPK: A61K 38/57, C12N 15/15

Značky: kunitz, doménový, modifikovaný, polypeptid

Text:

...aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Trp, Phe, Tyr, His a Ile Xaa 22 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Tyr a Phe Xaa 23 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Tyr a Phe Xaa 31 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny,ktorá obsahuje Glu, Asp, Gin, Asn, Ser, Ala, Val, Leu. lie a Thr, Xaa 32 znamená aminokyselinu, ktorá je.3 vybraná zo skupiny, ktorá...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová potravinárska fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10424

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schiffmann Jürgen Michael, Schief Hermann-josef

MPK: B32B 27/34, A22C 13/00, B32B 27/32...

Značky: plocha, fólia, potravinárska, viacvrstvová, hadicová

Text:

...nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát saVyskytujúcimi aspoň so siedmymi vrstvami. Pritom obsahujea) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy polyolefín, výhodne polyetylén, druhá vrstva adhézne činidlo, tretia vrstva polyamid, štvrtá vrstva EVOH, piata vrstva polyamid, šiestavrstva adhézne činidlo a siedma vrstva zvonka, ktorá jealebo b) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy PET, druhá vrstva...

Ocel na tvárnenie za studena a za studena tvárnený nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10423

Dátum: 06.06.2003

Autori: Johansson Börje, Sandberg Odd

MPK: C22C 38/24

Značky: nástroj, studena, tvárnenie, tvárnený

Text:

...dostatočné množstvo uhlíka V pevnom roztoku, aby pridal matrici tvrdosť a tiež aby bolo vytvorené primerane množstvo sekundárne vyzrážaných, veľmi malých, tvrdosť zvyšujúcich karbidov vanádu V matrici ocele. Ďalej V oceli existujú veľmi male, primárne vyzrážané karbidy Vanádu, ktoré prispievajú k zamedzovaniu rastu zŕn počas tepelného spracovania. Žiadne ine karbidy než karbidy vanádu by nemali existovať. Aby sa dosiahli tieto podmienky,oceľ...

Použitie amidového derivátu GE 2270 faktor A3 na liečbu akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9838

Dátum: 06.06.2003

Autori: Jabes Daniela, Malabarba Adriano, Romano' Gabriella, Cavaleri Marco, Mosconi Giorgio

MPK: A61P 17/10, A61K 38/12

Značky: derivátů, faktor, použitie, liečbu, amidového, akné

Text:

...však stúpa. Zvlášť môžu byť postihnuté dospelé ženy, u ktorých môže dochádzať k premenštruačnému začervenaniu. V každom prípade náchylnosť k závažnejšiemu ochoreniu akné je častejšie u dospievajúcich mužov, ako u ostatných vekových skupín.0008 Aj keď primárnou príčinou akné je precitlivenosť postihnutého orgánu k androgénom vyvolávajúcim nadmernú produkciu mazu vo vačkoch, dôležitú úlohu má tiež sekundárne bakteriálne infekcie, ktorá je...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová schránka alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2847

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schief Hermann-josef, Schiffmann Jürgen Michael

MPK: A22C 13/00, B32B 27/34, B32B 27/32...

Značky: hadicová, viacvrstvová, plocha, fólia, schránka

Text:

...zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát sa vyskytujúcimi aspoň sošiestimi, najmä so siedmymi vrstvamia)prvá vrstva zvonka obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid, druhá vrstva EVOH, tretia vrstva adhézny prostriedok, štvrtáprostriedok a šiestu vrstva zvonka, ktorá je súčasne najvnútornejšou, prípadne privrátenou vrstvou k potravine,ktorá sa má zabaliť, tvorí polyamid ako jej súčasť, alebo b) prvá vrstva zvonka...

Imunogénne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2128

Dátum: 06.06.2003

Autori: Vinals Y De Bassols, Cabezon Silva, Hamblin Paul, Ellis Jonathan, Palmantier, Gerard

MPK: A61K 39/385, C07K 14/195, A61K 38/16...

Značky: kompozície, imunogénne

Text:

...kyseliny na použitie v medicíne. Konkrétne je poskytnutý proteín alebo nukleová kyselina podľa vynálezu na výrobu lieku na vyvolanie imunitnej reakcie u pacienta, alebo na použitie na liečenie alebo profylaxiu ínfekčných ochorení alebo rakovinových ochorení.Vynález ďalej poskytuje spôsoby liečenia pacienta trpiaceho na infekčné ochorenie alebo na rakovinové ochorenie, najmä na karcinóm prsníka, pľúc (najmä pľúcny karcinóm iných ako...

Spôsob analyzovania pracovnej tekutiny pomocou impedančnej spektroskopie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1372

Dátum: 06.06.2003

Autori: Vann Walter, Song Limin, Lira-cantu Monica, Schilowitz Alan

MPK: G01N 33/26, G01N 27/02

Značky: pracovnej, impedančnej, pomocou, spektroskopie, spôsob, tekutiny, analyzovania

Text:

...sú obvykle vyhotovované pri diskrétnych a fixných frekvenciách. a nie sú optimalizované pre0007 Navyše má veľké množstvo pracovných tekutín extrémne nízku vodivost. Napríklad priemyselné oleje majú značne nižšie vodivosti ako vnútorné mazivá spaľovacích nntorov, čo je nepochybne spôsobené vyššou viskozitou a nižšou koncentráciou prímesí priemyselných olejov. Navyše schopnost využitia elektrických Heraní, založených na meraniach pri...

Zvuková izolácia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283398

Dátum: 06.06.2003

Autori: Oehl Heinz-dieter, Riggers Edmund, Hoffmann Manfred

MPK: B60R 13/08

Značky: zvuková, izolácia, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zvuková izolácia (1) pozostáva z tvarovanej krycej vrstvy (3), najmä z vrstvy kobercoviny, ktorej spodná strana (2) slúži ako spojovací povrch pre obkladové moduly (4 až 6) a voliteľne pre hutné vrstvy (7 až 9) s akusticky pružným dielcom, napríklad s penou (4) alebo s netkanou textíliou (5, 6) v spojení s ďalšími technickými, neakustickými modulmi na zabezpečenie polyfunkčnosti systému. Neakustické moduly medzi inými zahrnujú napríklad...

Azolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283391

Dátum: 06.06.2003

Autori: Fraire Cristina, Napoletano Mauro, Schioppacassi Giovanna, Albini Enrico

MPK: C07D 233/60, C07D 249/08, A61K 31/41...

Značky: přípravy, azolové, spôsob, použitie, prostriedok, zlúčeniny, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové zlúčeniny všeobecného vzorca (II-A), kde R1 je atóm chlóru, fluóru, brómu alebo trifluórmetyl R2 je atóm vodíka, chlóru, fluóru, brómu alebo trifluórmetyl Z je CH alebo N R3, R4, R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú atóm vodíka alebo C1-C4alkyl s podmienkou, že ak je jeden z R3 alebo R4 vodík, potom ten druhý je odlišný od R5 X je SO alebo SO2 R6 je C1-C5polyfluóralkylová skupina obsahujúca aspoň dva atómy fluóru a prípadne iné...

Vyťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 828

Dátum: 06.06.2003

Autor: Heitlinger Karl-leo

MPK: A47B 1/00

Značky: vytahovací, stôl

Text:

...cez príslušnú os otáčania s príslušnými pákami.Postupy obsluhy sa ďalej zjednodušia tým, že na automatické zníženie zväčšujúcej dosky je medzi ňou a susediacou krycou doskou usporiadané unášacie zariadenie, pomocou ktorého sa páky pri najprv uskutočnenom nadmernom zväčšení vzdialenosti medzi zväčšujúcou doskou a susediacou krycou doskou premiestnia z hornej pokojovej polohy v smere otáčania nadol.Výhodná konštrukcia spočíva v tom, že na...

Redukcia zosieťovania želatíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18253

Dátum: 05.06.2003

Autor: Vrana Aleš

MPK: A61K 9/48, A61K 9/64

Značky: želatiny, zosieťovania, redukcia

Text:

...profil dezintegrácie kapsúl a tak vedie k oneskorenému uvoľňovaniufarmaceutický účinných látok obsiahnutých v kapsule.Faktory ovplyvňujúce skúšku rozpúšťania mäkkých želatínových kapsúl s farmaceuticky účinnými látkami0009 Použitie želatínových kapsúl pre perorálne podanie je v odbore farmácie dobre známe. Vo farrnaceutických aplikáciách sú mäkké želatínové kapsuly vhodne najmä pre perorálne podanie lipofilných účinných látok. Ale keď dôjde k...

Bázické nepeptidové antagonisty bradykinínu a ich farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6644

Dátum: 05.06.2003

Autori: Terracciano Rosa, Maggi Carlo Alberto, Fincham Christopher Ingo, Giolitti Alessandro, Quartara Laura, Felicetti Patrizia, Calvani Federico, Catrambone Fernando, Rossi Cristina

MPK: A61K 31/47, C07D 215/00, A61P 29/00...

Značky: farmaceutické, bazické, bradykinínu, prostriedky, nepeptidové, antagonisty

Text:

...enzýmov a membránami genericky definovanými ako kininázy. Jedna z týchto kinináz štiepi bradykinín na C-terminálnom arginíne, čím vznikne des-Arg-BK, ktorý pôsobí ako agonista B 1 receptora.0006 Aktivácia bradykininového receptora B 1 a B 2 indukuje relaxáciu vazálnych svalov s následnou hypotenziou, zvyšuje vaskulárnu permeabilitu, kontrakciu hladkých svalov v čreve a v dýchacích cestách, stimuláciu nociceptívnych neurónov, zmenu iónovej...

Kyslé inzulínové prípravky so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13151

Dátum: 05.06.2003

Autori: Brunner-schwarz Anette, Lill Norbert

MPK: A61K 31/7032, A61K 38/28

Značky: přípravky, inzulínové, stabilitou, kyslé, zlepšenou

Text:

...chemických skupín na jednu alebo viac aminokyselín. Spravidla majú inzulínové deriváty a inzulínové analógy oprotihumánnemu inzulínu mieme pozmenený účinok.Inzulínové analógy s rýchlejším nástupom účinku sa opisujú v EP O 214 826, EP 0 375 437 a EP 0 678 522. EP 0 124 826 sa vzťahuje okrem iného na substitúciu B 27 a B 28. EP 0 678 522 opisuje inzulínové analógy, v ktorých sú na pozícii B 29 namiesto kyseliny glutámovej rôzneEP 0 375 437...

Použitie zlúčenín s biologickou aktivitou vazoaktívneho intestinálneho peptidu na liečbu sarkoidózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5953

Dátum: 05.06.2003

Autor: Bevec Dorian

MPK: A61P 43/00, A61K 38/22

Značky: intestinálneho, vazoaktívneho, aktivitou, biologickou, sarkoidózy, liečbu, zlúčenín, peptidů, použitie

Text:

...obyčajne normálne s výnimkou zväčšenej difúznej kapacity, ale mechanizmy sú normálne. Väčšina pacientov je asymptomatická alebo má nepľúcne symptómy. Väčšina pacientov (70 až 75 percent) sa uzdraví v priebehu dvoch rokov a len 10 až 15 percent prechádza do štádia 2.0009 29 percent pacientov so sarkoidózou sa nachádza V štádiu 2. V priebehu tohto štádia ukazuje rádiograf hilárnu lymfadenopatiu spojenú s difúznou pľúcnou infiltráciou.0010...

Terapeutické epitopy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17392

Dátum: 05.06.2003

Autori: Hill, Jewell Derek Parry, Anderson

MPK: C07K 14/415

Značky: epitopy, použitie, terapeutické

Text:

...deamidáciou FPQPQQPFP. je naviazaný na HLA molekuly alebo fragment HLA molekuly, ktorý je schopný viazat tento peptid, pričom tento spôsob zahŕňa stanovovanie, či je kandidátska látka rozoznávaná T-bunkovým reoeptorom, ktorý rozoznáva epitop zahŕňajúci sekvenciu zlskateľnú transglutaminázovou deamidáciou FPQPQQPFP, pričom rozoznávania danej látky indikuje, že táto látka je analógom.0025 Vynález poskytuje aj spôsob stanovovania, či je...

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5216

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/00, F24F 5/00, F24F 3/12...

Značky: zariadenie, vzduchu, plavárňach, sušenie, krytých, budovách, najmä

Text:

...príklad uskutočnenia s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmOdvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja je známe najma V krytých plavárňach. Na to sa odpadový vzduch Ag nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg,upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádza späť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akochladiaci stroj sa skladá 2 kompresora Ě,...

n-Arylsulfonyl-3-substituované indoly, ktoré majú afinitu k serotonínovým receptorom, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4253

Dátum: 05.06.2003

Autori: Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Jasti Venkateswarlu, Kambhampati Rama Sastri, Shirsath Vikas Shreekrishna, Rao Venkata Satya Veerabhadra Vadlamudi

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: spôsob, obsahom, farmaceutická, serotonínovým, přípravy, indoly, receptorom, kompozícia, afinitu, n-arylsulfonyl-3-substituované

Text:

...Com. (1993), 193, 269-276). Niekoľko antidepresív a atypických antipsychotík sa viaže na 5-HT 5 receptor s vysokou afinitou, pričom táto väzba môže byť faktor v ich profile aktivít (Odkazy Roth et al, J. Pharm. Exp. Therapeut. (1994),268, 1403-1410 Sleight et al, Exp. Opin. Ther. Patents (1998), 8, 1217-1224 Bourson et al,Brit. J. Pharmacol. (1998), 125, 1562-1566 Boess et al, Mol. Pharmacol., 1998, 54, 577-583 Sleight et al, Brit. J....

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3481

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/00, F24F 3/12, F24F 5/00...

Značky: krytých, plavárňach, sušenie, vzduchu, zariadenie, budovách, najmä

Text:

...s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmNajmä pri krytých plavárňach je známe odvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja. Na to sa odpadový vzduch gg nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg, upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádzaspäť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akoChladiaci stroj sa skladá 2 kompresora §, výparníka 3,...

Štiepacie zariadenie na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2939

Dátum: 05.06.2003

Autor: Landrichinger Johann

MPK: B27L 7/00

Značky: dřevo, zariadenie, štiepacie

Text:

...zariadením nadrevo môže byt použitý ako zarážka. Pritom drapák dreva môže byturčený na pridržanie kusa dreva pri štiepaní alebo byt tak upravený, aby voľne sa točiaci kus dreva narazil na drapák dreva.0009 Ako štiepací prvok je vhodný hlavne kužeľovitý prvok so závitovou štruktúrou. Pohonný prostriedok môže byt motor, ktorý je uložený vnútri alebo zvonku štiepacieho prvku a je poháňaný hlavne hydraulicky. Výhodný polohovací prostriedok je...

Piperazinylacylpiperidínové deriváty, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1232

Dátum: 05.06.2003

Autori: Tonnerre Bernard, Nisato Dino, Bosch Michael, Dos Santos Victor, Bono Françoise, Herbert Jean-marc, Wagnon Jean

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/4965...

Značky: piperazinylacylpiperidínové, príprava, terapeutické, použitie, deriváty

Text:

...niektoré experimenty uskutočnené in vivo ukazujú zvýšenie expresie p 75 m po ischémii v oblasti mozgu a srdca, v ktorých je zaznamenaná masívna apoptóza. Tieto výsledky vedú k domnienke, že p 75 m môže zohrávat prevažujúcu úlohu pri mechanizmoch vedúcich k neuronálnej smrti apoptózou po ischémii (P. P. Roux a kol., J. Neurosci., 1999, 19, 6887-6896 J. A. Park a kol., J. Neurosci.,2000, 20, 9096-9103).Receptor p 7 je opĺsaný ako bunkový...

Uzatváracie veko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1138

Dátum: 05.06.2003

Autor: Kraus Willi

MPK: B65D 39/00, B65D 51/00

Značky: uzatváracie

Text:

...známrnených na výkrese. Na výkrese znázorňujúObr. 1 rez osou súmemosti krycím vekom podľa vynálezu, pričom spodná oblasť je schematicky vsadená do otvoru nosnej doskyObr. 2 ďalšia možnosť uskutočnenia vynálezu po montáži do nosnej dosky Obr. 3 perspektivny pohľad na uzatváracie veko podľa obr. l.Na obr. 1 znázomené uzatváracie veko l pozostáva zkrycej časti 10 atesniacej časti 15. Krycia časť 10 je vyrobená ztvrdej súčasti, zatiaľ čo...

Piperazinylacylpiperidínové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 945

Dátum: 05.06.2003

Autori: Bosch Michael, Dos Santos Victor, Bono Françoise, Tonnerre Bernard, Wagnon Jean, Nisato Dino, Herbert Jean-marc

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/4965...

Značky: príprava, terapii, piperazinylacylpiperidínové, deriváty, použitie

Text:

...p 75 Nm po ischémii v oblasti mozgu a srdca, V ktorých je zaznamenané masívna apoptóza. Tieto výsledky vedú k domienke, že p 75 m môže hrat prevažujúcu úlohu pri nechanizmoch vedúcich k neuronálnejsmrti apoptózou po ischémii (P.P. Roux a kol., J. Neurosci., 1999, 19, 6887-6896 J.A. Park a kol., J. Neurosci., 2000, 20,9096-9103).0008 Receptor p 75 mR je opísaný ako bunkový cieľový objekt pep tidu Prion (V. Della-Bianca a kol., J. Biol. Chem.,...

Profil na nesenie troľajnicového drôtu u pevného nadzemného železničného elektrifikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 469

Dátum: 05.06.2003

Autori: Royuela Modron Rafael, De Matias Jiménez Ildefonso, Melis Maynar Manuel, Centellas Garcia Isaac, Paulin Jennifer, Rodriguez Miranda Pablo, Blanquer Jaraiz Jorge Francisco, Vadillo Vallejo Jesus, Suárez Esteban Berta, Vera Alvarez Carlos Jesus, González Fernández Francisco Javier

MPK: B60M 1/00

Značky: drôtu, profil, nadzemného, elektrifikačného, nesenie, železničného, pevného, systému, troľajnicového

Text:

...systému, a to aj pri veľmi vysokýchjeho rovnomernosti, rovnako ako jeho väčšej komplexnosti, čo umožňuje pôsobenie na rôzne faktory za účelomoptimalizácie celkového výkonu systému.Tento typ nadzemného vedenia však vyžaduje Vynaloženie vyššieho úsilia pri montáži a údržbe, rovnako ako Vynaloženie Výrazne vyšších nákladov na údržbu, pretože máVeľký počet zostavných prvkov.Ďalšia nevýhoda tohto systému spočíva V tony že má väčšie požiadavky 2...

Plastické hmoty spevnené sklenými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7079

Dátum: 04.06.2003

Autori: Feller Thomas, Naujoks Karin, Lühmann Erhard, Weikard Jan, Rische Thorsten

MPK: C08G 18/00, C08J 5/04, C03C 25/24...

Značky: vláknami, plastické, spevnené, hmoty, sklenými

Text:

...Príklady vhodných polyizokyanátov sú butyléndiizokyanát,hexametyléndiizokyanát (HDI), izoforóndiizokyanát (lPDl), 2,2,4- a/alebo 2,4,4 trimetylhexametyléndiizokyanát, izomérne bis(4,4-izokyanátocyklohexyl)metány alebo ich zmesi s ľubovoľným obsahom izomérov, izokyanátometyl-1,8 oktándiizokyanát, 1,4-cyklohexyléndiizokyanát, 1,4-fenyléndiizokyanát, 2,4 a/alebo ZG-toluyléndiizokyanát, 1,5-naftyléndiizokyanát, 2,4- alebo 4,4...

Čapička plynového horáka pre kuchynské varné panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6733

Dátum: 04.06.2003

Autor: Armanni Piero

MPK: F24C 15/10, F24C 3/08, F23D 14/04...

Značky: panely, čapička, varné, plynového, kuchyňské, horáka

Text:

...Bolo vynájdene také riešenie, aby umožnilo upravovanie0013 Koruna podľa vynálezu umožňuje meniť konštrukciu nosičov panvice z kríža na tvar X alebo naopak, bez potreby meniť puzdroa upevnenie horákov a polohu privodnej rúrky plynu.0014 US patent. Č. 5,149,262 opisuje plynový varičový horák vybavený korunou, vyznačujúci sa deviatimi za sebou nasledujúcimi uhlovými výsekmi s radiálnymi drážkami oddelenými od seba podobnými úsekmi, ktore sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu disku kolesa, ako aj spôsob montáže kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5833

Dátum: 04.06.2003

Autor: Vanetta Aldo

MPK: G01M 1/00, B60B 3/00, F16F 15/00...

Značky: spôsob, výrobu, montáže, zariadenie, disků, kolesa

Text:

...vysoké náklady, zatiaľ čo odstránenie nevyváženosti v prípade pneumatiky, najmä pri masovej produkcii, nie je vhodné. Vynálezcovská koncepcia okrem toho zohľadňuje okolnosť, že pri výrobe disku kolesa je nielen meranie stupňa nevyváženosti, ale aj odstránenie nevyváženosti pomerne jednoduché, pretože tak či tak sa robia mechanické opracovania. Zohľadňujúc tieto okolnosti pozostáva vynálezcovská koncepcia v tom, že odstránenie...

Orálne sa rozpadajúce tablety a spôsob ich získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5475

Dátum: 04.06.2003

Autor: Segado Ferran Javier

MPK: A61K 47/26, A61K 47/38, A61K 47/36...

Značky: orálne, rozpadajúce, tablety, získavania, spôsob

Text:

...Uvedená technológia je registrovaná. ako Flashtab® firmou Prographarm a je opísaná V patente EPd) Získanie orálne sa rozpadajúcich tabliet, ktoré sa rozpadnú V ústnej dutine za menej ako 60 sekúnd a ktoré obsahujú manitol sušený rozprašovanim, krospovidon a ďalšie pomocné látky, priamym stlačením. Uvedená technológia jeopísaná V patentovej prihláške WO O 0/57857 firmy Yuhan0007 Viac-menej všetky uvedené procesy získania tablietzahŕňajú vo...

Gefitinib (iressa) na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1644

Dátum: 04.06.2003

Autor: Agus David

MPK: A61P 35/00, A61K 31/5375

Značky: rakoviny, iressa, gefitinib, liečenie

Text:

...aj v nádoroch citlivých voći IRESSA aj v nádoroch IR v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu. Obrázok SB znázorňuje inhibíciu p-MAPK IRESSA u buniek lR stimulovaných TGF-a v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu. Obrázok SC znázorňuje priamy účinok IRESSA na p-EGFR v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 7 A znázorňuje, že celkové proteiny EGFR ostali nezmenené vnádoroch IR vsúlade...