Archív za 2003 rok

Strana 53

Panel s dreveným telesom, tvoreným konštrukčnými prvkami v tvare dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6865

Dátum: 12.06.2003

Autor: Stridsman Per-eric

MPK: E04C 3/12, E04C 2/10

Značky: dosák, telesom, konštrukčnými, panel, dreveným, tvare, prvkami, tvořeným

Text:

...je vytvorený rez,určený na odstránenie zaoblených častí 3 a-3 d. Výsledkom toho je vyšší výťažok prirezaní, vytvorenom podľa obr. l, oproti rezaní podľa obr. 1 A.Obr. 2 a 3 znázorňujú, ako je vytvorený konštrukčný prvok 5 v tvare dosky z dvoch dosák 2 a a 2 d, ktore sú vytvorené použitím postupu, znázomeného na obr. IB, t.j., ktore vykazujú zostávajúce zaoblené časti 3 a a 3 d. Obidve tieto dosky 2 a a 2 d teda majú širokú stranu 6 a a 6 d,...

Vápenaté soli statínov odvodených od indolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6363

Dátum: 12.06.2003

Autori: Chen Guang-pei, Kapa Prasad Koteswara, Sutton Paul Allen

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00

Značky: indolov, vápenaté, odvodených, statínov

Text:

...vynález sa týka vápenatých solí indolových derivátov statínov, špeciñckejšie opticky aktívnych vápenatých solí Fluvastatínu, označovaných podľa vynálezu ako Fluvastatín vápenatý, a spôsobov prípravy týchto foriem Fluvastatínu a farmaceutickýchkompozícii obsahujúcich kryštalické formy Fluvastatínu.Ďalej sú uvedené definície rôznych výrazov používaných na opis zlúčenín podľa predloženého vynálezu. Tieto definície platia pre výrazy...

Arylsulfónamidové deriváty a ich použitie ako antagonistov receptora bradykinínu B1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5847

Dátum: 12.06.2003

Autori: Barth Martine, Luccarini Jean-michel, Massardier Christine, Dodey Pierre, Bondoux Michel

MPK: A61K 31/4164, A61P 25/00, A61K 31/18...

Značky: arylsulfónamidové, receptora, deriváty, použitie, bradykinínu, antagonistov

Text:

...1 predstavuje aromatický systém, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými atómami alebo skupinami atómov vybranými zhalogénov, Cj-Cg alkylových skupín, C 1-C 3 alkoxyskupín,nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu alebo trifluórmetoxyskupiny, R 2 predstavuje atóm vodíka alebo C 1 C 4 alkylovú skupinu, pripadne substituovanú fenylovou skupinou, skupinou CONH alebo jedným alebo viacerými atómami fluóru, R 3...

Zbraň so sklápacou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5431

Dátum: 12.06.2003

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00, F41C 7/00

Značky: zbraň, hlavňou, sklápacou

Text:

...spôsobom vymenené a nahradené kolíkmi, u ktorých je vzdialenosť dosadacej plochy k stredovému bodu kolíku príslušne väčšia alebo menšia. Vďaka postranným kolíkom je možné zachytávať systémové sily od hákového dielu, pôsobiace na prednú časť pažby. Blokovací mechanizmus preto nemusí zachytávať žiadne veľké sily, takže držiaky upevnené na hlavní môžu byť tiež upevnené bez veľkého pôsobenia tepla, napríklad spájkovaním namäkko. Tým je...

Zvitok s vnútorným odvíjaním a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4814

Dátum: 12.06.2003

Autori: Malecot Yves-michel, Hungler Joel

MPK: B65H 18/00

Značky: zvitok, vnútorným, odvíjaním, spôsob, výroby

Text:

...operácia odvijania/navíjania strojom, nie je možné sa normálne vyhnúť zmenšeniu stredového otvoru povolením alebo zrútením prvých závitov v strede zvitku potom, čo bolo vytiahnuté vreteno. Toto zrútenie vzniká napríklad po vytiahnutívretena a/alebo v okamžiku rozrezávania logu (guľatiny), a to tlakom vyvíjaným pílou.0010 V každom pripade sa konštatuje čiastočné alebo úplné zmenšenie stredového otvoru počas manipulácií a dopravy, z dôvodov...

Spôsob lokalizovania dopadu na povrch a zariadenie na aplikovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4713

Dátum: 12.06.2003

Autori: Fink Mathias, Ing Ros Kiri, Catheline Stefan, Quieffin Nicolas

MPK: G06F 3/033, G06F 3/041

Značky: spôsob, zariadenie, tohto, lokalizovania, povrch, aplikovanie, dopadu, spôsobu

Text:

...rôzne veličiny,- použijú sa nanajvýš dva akustické snímače,- proces obsahuje počiatočnú poznávaciu etapu, v priebehu ktorej sa determinujeexperimentálne každý predurčený signál generujúci najmenej jeden dopad na každú aktívnu- každý predetirmovaný signál je signál teoretický (vypočítaný alebo stanovený experimentálne na identickom objekte alebo na veľmi podobnom zakustickěho hľadiska k tomu, ktorý bol použitý),- v priebehu poznávacej etapy...

Postup a plniace zariadenie pre vyplňovanie dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4096

Dátum: 12.06.2003

Autori: Kalkofen Peter, Parsch Egon, Rupietta Bertram

MPK: B28B 11/00

Značky: dutin, plniace, vyplňovanie, postup, zariadenie

Text:

...hmota utláčat do aspoň jednej dutiny pomocou razidla alebo pod. Razidlo je pritom vo svojej geometrii prispôsobené tvaru dutiny, takže môže do nej pri utláčaní plniacej hmoty preniknúť. Prostredníctvom napr. pneumatického alebo hydraulického zdvihacieho a spúšťacieho zariadenia je možné zabezpečiť stanovený tlak razidla na plniacu hmotu pre utláčanie. Doplnkovo k vibrácií počas plnenia plniacej hmoty je možné aj počas utláčania razidlom...

Kvartérne amóniové cyklodextrínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3569

Dátum: 12.06.2003

Autori: Kis Georg Ludwig, Schoch Christian, Szejtli József

MPK: A61P 31/00, C08B 37/00, A61K 31/716...

Značky: cyklodextrínové, deriváty, kvartérne, amóniové

Text:

...skupiny homologických oligosacharidov. Ako je tiež dobre známe, cyklodextríny sú homologické cyklické molekuly obsahujúce 6 alebo viacero, obzvlášť 6, 7 alebo 8 alfa-D-glukopyranózových jednotiek spojených dohromady v polohách 1,4, ako V amylóze. Ak je počet alfa-D-glukopyranózových jednotiek 6, je molekula známa ako alfa-cyklodextrín, ak je počet alfa-D-glukopyranózových jednotiek 7, je molekula známa ako beta-cyklodextrín a ak je...

Konštrukčný rad kužeľových drvičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2029

Dátum: 12.06.2003

Autor: Papajewski Detlef

MPK: B02C 2/00

Značky: kuželových, konštrukčný, drvičov

Text:

...vynálezu porušuje bežnú tradíciu neustáleho upravovania priemerov a výšok drviaceho priestoru a využíva poznatku, že priechodnosť prirovnakej tenkosti drviacej štrbiny sa nezvyšuje proporcionálne úpravou výškydrviaceho priestoru. Pri rastúcej axiálnej výške drviaceho priestoru a zachovaných priemeroch vstupu a výstupu drviacej štrbíny naproti tomu (kvôli zvyšovaniu tenkosti drviacej štrbíny) rastie tendencia k upchávaniu a znižovaniu...

Meranie kanálových charakteristík v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1782

Dátum: 12.06.2003

Autori: Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04B 17/00

Značky: charakteristik, systéme, komunikačnom, kanálových, meranie

Text:

...je premenlivé, pričom variácia času spriemerovania závisí odEurópska patentová prihláška EP 1081875 A 2 publikuje spôsob riadenia výkonu v rádiokomunikačnom systéme, v ktorom sa merania prijatej úrovne výkonu vykonávajú v rámci meracieho intervalu, ktorý môže mať premenlivú dĺžku, pričom interval merania je menší alebo rovný časovému obdobiu, vktorom sa môžu zmeniť charakteristiky signálu indikujúce výkon. Príkladmi charakteristík signálu...

Spôsob prípravy esteru kyseliny dioxánoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1512

Dátum: 12.06.2003

Autori: Maas Peter Johannes Dominicus, Callant Dominique Monique Charles, Bakel Van Hermanus Carolus Catherina Karel, Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero

MPK: C07D 319/00

Značky: přípravy, esterů, kyseliny, dioxánoctovej, spôsob

Text:

...možno vybrať zo skupiny H, alkalickýchnapríklad horčíka alebo vápnika. sodík alebo draslík.Činidlo tvoriace chlorid kyseliny možno vybrat zo skupiny činidiel, ktoré sú takto známe. Vhodné príklady činidiel tvoriacichchlorid kyseliny sú oxalylchlorid, tionylchlorid, PCl 3, PCl 5 aPOCI 3. S výhodou sa činidlo tvoriace chlorid kyseliny používaV prebytku relatívne k množstvu soli vzorca napríklad medzi 1Pokiaľ je to žiadúce, môže byt pri vzniku...

Zariadenie na pneumatickú alebo hydraulickú prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 57

Dátum: 11.06.2003

Autori: Von Geldern Klaus, Duwe Carsten

MPK: B65G 53/52

Značky: hydraulickú, materiálov, prepravu, pneumatickú, sypkých, zariadenie

Text:

...vynálezu dosadá vnútorná rúra na vnútornú stenu prepravného potrubia. Aj toto uskutočnenie je známe z EP 0 160 661. Podla inéhouskutočnenia vynálezu je vnútorná rúra umiestnená v odstupe od steny3 prepravného potrubia. Týmto sa síce o niečo redukuje prierez, ktorý je k dispozícii na prepravu sypkého materiálu, na druhej strane sa týmto ale získajú podmienkyprúdenia, ktoré zabraňujú zapchatiu prípadne tvorbe materiálových zátok.Kotúče...

Radiačné dvojpásmové zariadenie s dvojitou polarizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7160

Dátum: 11.06.2003

Autor: Jelloul Mostafa

MPK: H01Q 1/00, H01Q 21/24, H01Q 19/10...

Značky: zariadenie, radiačně, dvojitou, dvojpásmové, polarizáciou

Text:

...dno slúži akorovina elektrického spojenia nakrátko s najmenej jednou vyvažovacou jednotkou alebo balunom slúžiacim pre napájanie druhého radiačného prvku.Takto vytvorený prvý radiačný prvok a druhý radiačný prvok vykazujú veľmi slabú elektromagnetickú interakciu. Je tomu tak len v dôsledku difrakcie okraje dutiny. Rozpojenie medzi dvomi frekvenčnými pásmami je veľké, i keď je relatívna orientácia jedného alebo niekoľkých dipólov vytvárajúcich...

Darčekové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7048

Dátum: 11.06.2003

Autori: Molinari Corradini Sergio, Proto Parisi Fernando

MPK: B65D 67/00, B65D 27/00

Značky: darčekové, balenie

Text:

...štítka na prednú plochu obálky.0019 Vonkajšie plochy úložných prostriedkov výhodne prezentujú dekoratívny dizajn. 0020 V jednom výhodnom uskutočnení je obálka vyrobená z papiera.0021 Pár stúh a pár zväzovacích prúžkov môže taktiež pozostávat z jednej stuhy a jedného zväzovacieho prúžku prehnutého uprostred.0022 V jednom type uskutočnenia sa vzdialenosti medzi priečne uloženými pármi spojovacích bodov medzi dvoma stuhami vzájomne...

Peptidy a peptidomimetiká užitočné na inhibíciu aktivity prostaglandínového F2a receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13052

Dátum: 11.06.2003

Autori: Polyak Felix, Peri Krishna, Thouin Eryk, Lubell William, Chemtob Sylvain

MPK: C07K 7/00, A61K 38/08

Značky: užitočné, peptidy, receptora, aktivity, peptidomimetiká, prostaglandínového, inhibíciu

Text:

...aktivity Cp fosfolipázy, uvoľnenie inozitol fosfátov, nárast medzibunkového vápnika a následný jav transdukcie signálu, ktorý nakoniec vedie ku kontrakcii hladkého svalu (Coleman, RA a kolektív 1994. Pharmacol. Rev. 46 205-229). Pretože sa prirodzený Iigand. PGFg., a ligandové zlúčeniny vyznačujú krížovou reaktivitou s ostatnými prostanoidnými receptormi a do dnešného dňa nebol nájdený žiadny účinný a selektívny antagonista FP receptora,...

Postup nanášania priľnavého základného náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4935

Dátum: 11.06.2003

Autori: Mahdi Syed, Allam Dominic, Kneisel Andrew

MPK: C09J 5/02

Značky: nátěrů, základného, postup, priľnavého, nanášania

Text:

...infračerveným zobrazovacím systémom a Obr. 4 zobrazuje automobilové čelné sklo, ktoré jeS odkazom na obr. 1, je zobrazené automobilové čelné sklo 10. Obvod čelného skla 10 je potiahnutý čiernym kozmetickým náterovým pruhom 10 a, nazývaným emailový pruh. Okno 10 sa opakovane prechádza lúčom svetla z laserového svetelného skenera 12. Laserový svetelný skener 12 opakovane prechádza pruh 10 a čelného skla 10, aby vytváral osvetľovanú líniu 13 na...

Nápoje obsahujúce rastlinné steroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4848

Dátum: 11.06.2003

Autori: Lerchenfeld Erich, Striegel Donald

MPK: A23L 2/00

Značky: nápoje, steroly, rastlinné, obsahujúce

Text:

...prvej disperzii je od okolo od 0,1 mikrometra až do okolo 50 mikrometrov. Spôsob potom poskytuje zahriatie prvej disperzie častíc hydrofóbneho rastlinného sterolu a vodného materiálu na teplotu okolo 43 C až okolo 100 C (okolo 110 °F až okolo 212 °F) na okolo 1 sekundu až na okolo 20 sekúnd, čím sa získa zahriata prvá dísperzia, po ktorej nasleduje homogenizácia zahriatej prvej disperzie. Získa sa tým druhá dísperzia časttc hydrofóbneho...

Fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3214

Dátum: 11.06.2003

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Mauler-machnik Astrid, Jautelat Manfred, Holmwood Graham

MPK: A01N 43/64

Značky: kombinácie, účinných, látok, fungicidně

Text:

...obilia, ako je Erysiphe, Coohliobolus, Pyrenophora. Rhynchosporium,Septoria, Fusarium, Pseudocercosporella a Leptosphaeria a na ničenie napadnutia hubami na neobilných kultúrach, ako je víno, ovocie, podzemnica olejná a zelenina, napr. Phythophthora, Plasmopara, Pythium, ako i pravej huby múčnatka, ako je napr. Sphaerotheca alebo Uncinula a pôvodcov škvrnitosti listov, ako je Venturia, Alternaria a Septoria, ako i Rhizoctonia,...

Stroj a spôsob na tepelné čistenie a oddeľovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3168

Dátum: 11.06.2003

Autor: Thoustrup Asbjorn

MPK: B08B 7/00

Značky: spôsob, kovových, čistenie, tepelně, stroj, oddeľovanie, súčiastok

Text:

...zahrievanim a v pNom rade pozostávajúciz odparených organických látok z izolácie v kryte statora je vedený uzatvoreným potrubným systémom do kondenzátora. V tomto kondenzátore sa uskutoční kondenzácia organických plynov. Potrubný systém je konštruovaný tak, že kondenzát vytvorený týmto spôsobom je ďalej vedený v uzatvorenom potrubnom systéme do nádrže čiastočne naplnenej kvapalinou. Obsah tejto nádrže pozostáva zo vzduchu a vody, a...

Procesná komora na zariadenie na tepelné spracovanie dosiek tlačených spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2810

Dátum: 11.06.2003

Autori: Diehm Rolf Ludwig, Ullrich Rudolf

MPK: B23K 1/012, B23K 1/008

Značky: spracovanie, tepelně, tlačených, spojov, dosiek, zariadenie, procesná, komora

Text:

...4 v priestorovom pohľade samotný valec dúchadla so svojim pohonom.0009 Procesná komora znázornená na obrázku l, ktorá slúži na tepelné spracovanie dosiek ls tlačenými spojmi, je obklopená plášťom 2, ktorého predná stena 3, ktorá je čiastočne odrezaná,aby sa umožnil pohľad do vnútorného priestoru, vykazuje vstupnú medzeru 4, ktorá je priechodná pre dopravné zariadenie 5 na dopravu dosiek 1 stlačenými spojmi do procesnej komory. Pri...

Dvojvrstvové optické dátové úložné médium a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1561

Dátum: 11.06.2003

Autori: Mijiritskii Andrei, Stallinga Sjoerd, Hellmig Joachim, Tukker Teunis

MPK: G11B 7/24

Značky: optické, dvojvrstvové, použitie, datové, médium, úložné

Text:

...lúč žiarenia, napr. tenšia ako 0,5 mm, cez ktorú sa zaostruje lúč žiarenia. Potreba, aby bol substrát priepustný pre lúčžiarenia, už zjavne neexistuje a možno použiť aj iné materiály substrátov, napr.kovy alebo ich zliatiny.Dvojvrstvové optické úložné médium má dve odrazové informačné vrstvy,ktoré sa čítajú z tej istej strany média. V prípade tohto dvojvrstvového média, keď je prítomná druhá záznamová vrstva, medzi záznamovými vrstvami je...

Metóda liečby alebo prevencie imunitne sprostredkovaných ochorení a farmaceutický prípravok na použitie v uvedenej metóde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1278

Dátum: 11.06.2003

Autori: Bunschoten Evert Johannes, Holinka Christian Franz, Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen

MPK: A61P 19/00, A61K 31/565, A61P 17/00...

Značky: ochorení, liečby, imunitne, metoda, prípravok, prevencie, metóde, sprostredkovaných, použitie, uvedenej, farmaceutický

Text:

...s metódou zlepšenia imunitnej choroby sprostredkovanej Th 1. u cicavcov aplikáciou nízkej dávky estrogénu cicavcom, najmä nízkej dávky 17 B - estradiolu,estriolu a estrónu. Nízke dávky týchto estrogénov sú považované za nutné na zabránenie potenciálnym nežiaducim účinkom vysokých dávok estrogénu na reprodukčný a cirkulačný systém, a tiež na predchádzanie nežiaducimDE 19917930 popisuje použitie steroidov 3 8 a-H, 96-H, 10 aH, 13 a-H, 148-H...

Spôsob mapovania a elimimácie T-bunkových epitopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 682

Dátum: 11.06.2003

Autori: Carter Graham, Carr Francis, Baker Matthew

MPK: G01N 33/50

Značky: t-bunkových, elimimácie, epitopov, mapovania, spôsob

Text:

...teda prítomnosťobvykle definované ako sekvencia zvyškov aminokyselín so schopnosťou naviazať sa na molekuly MHC triedy II. Pod pojmom T-bunkový epitop sa implicitne rozumie epitop, ktorý, keď je naviazaný na molekuly MHC, môže byť rozpoznávaný receptorom Tbuniek (TCR) a ktorý aspoň principiálne môže vyvolávať aktiváciu týchto T-buniek tým, že obsadí TCR. za vzniku T bunkovej odpovede.Molekuly MHC triedy II sú skupinou vysoko polymorfných...

Vodná koloidná suspenzia plynových sadzí stála za mrazu a pri uskladnení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 570

Dátum: 11.06.2003

Autori: Zoch Heinz, Tauber Gerd, Lüdtke Stephan, Lüthge Thomas, Kalbitz Werner

MPK: C09D 11/00

Značky: mrazu, plynových, vodná, koloidná, stála, sadzí, uskladnění, suspenzia

Text:

...spriemerom 10 nm až 10 m V suspendačnom prostriedku. Na použitie v atramentoch je podľa spôsobu tlače výhodná nízka viskozita, aby sa dosiahli požadované vlastnosti tlače,napríklad ostrosť tlače. Nízky potenciál zeta, ktorý popisuje stav nábojov častíc V sadzovej suspenzii, je mernou veličinou pre dobrú stálosť suspenzie. Vysoké povrchové napätie pozitívne ovplyvňuje tvorenie kvapiek napríklad pri spôsobe s atramentovou dýzou. Vysoký stupeň...

9-alfa-substituované estratriény ako selektívne účinný estrogén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 424

Dátum: 11.06.2003

Autori: Müller Gerd, Fritzemeier Karl-heinrich, Hillisch Alexander, Muhn Peter, Kosemund Dirk

MPK: C07J 1/00

Značky: estrogen, účinný, selektivně, 9-alfa-substituované, estratriény

Text:

...kostre ďalšie substituenty a v B-, C- a/alebo D-kruhoch môžu vykazovať jednu alebo viaceroNa ošetrovanie porúch plodnosti ženy, často spôsobených chirurgicky, medikamentózne alebo inak podmienenou ovariálnou dysfunkciou, sa otvárajú použitím nových selektívnych estrogenov taktiež nové liečebné možnosti. Pôrod zo skúmavky je už viac ako 20 rokov zavedený postup. Je známých veľa metód na ošetrovanie ovariálne podmienených neplodnosti...

Spôsob a zariadenie na chladenie posúvajúceho sa kovového pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 355

Dátum: 11.06.2003

Autori: Cornil Hugues, Mottoulle Jacques, Deweer Benoît, Greday Yann, Lecomte Stéphane

MPK: C21D 9/573, C21D 9/56, C21D 9/00...

Značky: pása, kovového, spôsob, chladenie, posúvajúceho, zariadenie

Text:

...časť tepla pása, a najmenejjeden oporný valec na vonkajšej strane oblúka tvoreného pásom, uspôsobený udržovaťpás v kontakte na hlavnom chladiacom valci, pričom oporný valec alebo každý opornývalec je uložený vpodstate rovnobežne shlavným chladiacim valcom aje otáčavýokolo svojej vlastnej osi, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že oporný valec alebokaždý oporný valec je tvorený aspoň na obvode, pružne deformovatelným a tepelnekapacitným...

Antikoncepčný plášť s integrovanou konštrukciou lemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6415

Dátum: 10.06.2003

Autor: Pope Michael

MPK: A61F 6/00

Značky: plášť, integrovanou, konštrukciou, antikoncepčný

Text:

...tvámený materiál a nie je pružné. Je uvedené, že rozmery V priereze tohto kondómu sú dostatočne veľké na ľahké zavedenie priememej šírky penisu s určitým ďalším voľným priestorom. Hlavnou funkciou tohto zariadenia je zabrániť neželanému tehotenstvu. Toto zariadenie je užitočné pri prevencii rozširovania pohlavnej choroby. Toto zariadenie neposkytuje žiadne prostriedky na vulve na zabránenie výmeny vylučovaných tekutín, ktoré môžu...

Zváranie tenkých plechov laserovým lúčom, najmä dielcov tvoriacich súčasť elektrospotrebičov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4735

Dátum: 10.06.2003

Autori: Chouf Karim, Verna Eric, Briand Francis

MPK: B23K 26/12, B23K 35/22, B23K 26/00...

Značky: tvoriacich, tenkých, domácnost, elektrospotrebičov, najmä, laserovým, dielcov, súčasť, zváranie, lúčom, plechov

Text:

...kry-ciclii» plynu.Interakcia plazmy krycieho plynu s laserovým lúčom môže mať rôzne formy prejavu,avšak najčastejšie sa táto interakcia prejavuje absorpciou a/alebo difrakciou dopadajúceho laserového lúča, čo môže viesť k výraznému zníženiu hustoty výkonu lasera na povrchu cieľového materiálu a teda zmenšenie hĺbky prenikania laserového lúča do materiálu alebodokonca prerušenie interakcie medzi laserovým lúčom a materiálom, čo sa prejaví...

Rúrka na prestup tepla a spôsob a nástroj na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2948

Dátum: 10.06.2003

Autori: Thors Petur, Zoubkov Nikolai

MPK: F28F 1/10, B21C 37/15

Značky: rúrka, tepla, výrobu, spôsob, přestup, nástroj

Text:

...rúrky.Obr. lc je čelný nárysový pohľad na rúrku zobrazenú na obr. la v smere šípky b.Obr. 1 d je pohľad zhora na rúrku zobrazenú na obr. la.Obr. 2 je mikrosnimka vnútomého povrchu jedného uskutočnenia rúrky podľa tohto vynálezu.Obr. 3 je mikrosnimka vnútorného povrchu iného uskutočnenia rúrky podľa tohto vynálezu. Obr. 4 je bočný nárysový pohľad na jedno uskutočnenie výrobného zariadenia, ktoré je možné použiť na výrobu rúrok podľa tohto...

2,5-disubstituovaná 3-merkaptopentánová kyselina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2386

Dátum: 10.06.2003

Autor: Polla Magnus

MPK: C07D 213/00

Značky: 3-merkaptopentánová, kyselina, 2,5-disubstituovaná

Text:

...pyridinylom), skupina NRSRÓ alebo cez atóm N pripojený 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh nesubstituovaný alebo monosubsti tuovaný hydroxyskupinou, oxoskupinou, C 14 alkylom (ktorý sám je prípadne substituovaný hy 3droxyskupinou alebo skupinou NHfenyl), skupinou CO 2(CMalkyl) alebo fenylom (ktorý sám je prípadne substituovaný halogénom)R 4 je skupina NR 7 R 8 alebo cez atóm N pripojený 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh...

Systém zneškodňovania transdermálnych aplikačných zariadení, ktorý má brániť misúzu v nich obsiahnutých účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1938

Dátum: 10.06.2003

Autori: Baker Carl, Shevchuk Ihor

MPK: A61K 31/485, A61F 13/00, A61K 31/445...

Značky: zneškodňovania, misúzu, látok, ktorý, systém, brániť, transdermálnych, aplikačných, účinných, obsiahnutých, zariadení

Text:

...najmä V prípadoch nedostatočnej alebo čiastočnejUS patent č. 5 804 215 (Cubbage et al.) sa týka systému zneškodňovania transdermálnej náplasti obsahujúcej liečivo,ako je nikotín, ktoreho súčasťou je ohybný substrát odolný proti roztrhnutiu potiahnutý lepidlom. Použitá transdermálna nàplasť sa nalepi na substrát, ktorý ju má obaliť a znemožniťk nej prístup. Cubbage dáva prednosť kaučukovým lepidlom.et al.) sa týkajú aplikačných foriem...

Spôsob výroby vodotesného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1630

Dátum: 10.06.2003

Autori: Flynn Bryan Nicholas, Rostami Shamsedean

MPK: B32B 13/00, E02D 31/00, B32B 3/24...

Značky: spôsob, výroby, vodotěsného, materiálů

Text:

...PVC alebo polyetylénové alebo0012 Vurćitých uskutočneniach môže byt v stredovej vrstve usporiadanévýstužná sieť. Jedna z nosných vrstiev potom môže byt s vystužením spojenáprostredníctvom prvej sady ultrazvukových zvarov, zatial čo tá druhá z nosných vrstiev miôže byt s vystužením spojená prostredníctvom druhej sady ultrazvukovýoh zvarov, ktoré sú voči prvej sade posunutá. To má tu výhodu, že určitá hrúbka stredového vodotesného materiálu je...

Bunkovo-priestupné peptidové inhibítory dráhy JNK signálnej transdukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5168

Dátum: 09.06.2003

Autor: Bonny Christophe

MPK: A61P 1/00, A61K 38/17, A61K 38/00...

Značky: peptidové, dráhy, signálnej, inhibitory, bunkovo-priestupné, transdukcie

Text:

...ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro. Panel B ukazuje experimenty odpovede na dávku podobné ako na Paneli A.Obr. 5 je histogram zobrazujúci L-TAT-lB inhibíciu fosforylácie rekombinantnými JNK. Panel A ukazuje L-TAT-IB inhibíciu c-Jun, ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro v prítomnosti MKK-d Panel B ukazuje podobné experimenty odpovede na dávku s MKK 7.Obr. 6 je ilustrácia predstavujúca inhibíciu c-Jun...

Submunícia s kumulatívno-črepinovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283410

Dátum: 09.06.2003

Autori: Hricko Milan, Ritter Ivan, Ševčík Juraj, Marikovič Miroslav, Kováč Dušan, Mandinec Pavol

MPK: F42C 15/18, F42B 14/06

Značky: účinkom, submunícia, kumulatívno-črepinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Submunícia pozostáva z časti (A) zapaľovača tvorenej krytkou (19), v ktorej je uložená nápichová ihla (17) a stabilizačná stuha (18), pričom krytka (19) je poistená proti vypadnutiu dopravnou poistkou (23). Krytka (19) je nasunutá na telo (1) kotúča, v ktorom je uložený posúvač (3), v ktorom je umiestnený nosič (6) roznetky a roznetka (7), ktoré sú odtláčané prvou pružinou (8) na ihlu (9). Roznetka (7) slúži na zážih zlože časovacieho kotúča...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Gao Zhan, Schmidt Bernard, Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Meier Heinrich

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: fenylsubstituované, použitie, fenylsubstituovaných, 1,4-dihydropyridínov, výroby, 1,4-dihadropyridíny, spôsob, liečiv, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Amidy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283408

Dátum: 09.06.2003

Autori: Chang George, Quallich George, Dorff Peter

MPK: C07C 257/08, A61K 31/16, C07C 275/00...

Značky: amidy, farmaceutické, prostriedky, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy všeobecného vzorca (I), kde X, Y a Z majú význam uvedený v nárokoch. Tieto zlúčeniny sú užitočné na znižovanie sekrécie apo B, a preto sú vhodné ako liečivá na liečenie chorôb, ako je ateroskleróza.

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283407

Dátum: 09.06.2003

Autor: Shribbs John Martin

MPK: A01N 41/04, A01N 41/10

Značky: herbicídna, synergická, kontroly, kompozícia, spôsob, vegetácie, nežiaducej, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje herbicídne účinné množstvo zmesi zložky (A) cyklohexándiónovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1
a zložky (B), ktorou je acetochlór, alachlór alebo metalochlór. Ďalej je opísaný spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie, najmä v plodinách.

Spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283406

Dátum: 09.06.2003

Autori: Brink Monika, Knell Marcus

MPK: C07C 51/00, C07C 51/58, C07C 51/62...

Značky: azinylových, kyselin, chloridov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa efektívny spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín, ktorý zahŕňa ohriatie trichlórmetylazínu spoločne s kyselinou za vzniku chloridu kyseliny, ktorý je možné počas reakcie oddestilovať za tlaku 2 kPa až 40 kPa, v prítomnosti kyselinového katalyzátora zvoleného z kyseliny sírovej, chloridu železitého a chloridu zinočnatého pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od teploty okolia až po refluxnú teplotu.

Instantný vezikulárny produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 283405

Dátum: 09.06.2003

Autori: Mollee Hinderikus Marius, De Vringer Tom

MPK: A61K 9/127

Značky: instantný, produkt, vezikulárny

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok reverzných vezikúl zahŕňa jedno alebo viac neiónových povrchovo aktívnych činidiel a poprípade lipofilnú stabilizujúcu zložku a biologicky aktívne činidlo. Produkt sa pripravuje vytvorením disperzie reverzných vezikúl vo vhodnom nepolárnom vehikule a uvedené vehikulum sa následne odstraňuje. V zmesi s jedným alebo viacerými excipientmi sa môže produkt zahrnúť do kompozícií.

Tris-aryl-s-triazíny, spôsob ich prípravy, kompozícia stabilizovaná týmito triazínmi, ich použitie a spôsob ochrany organického polyméru proti degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 283404

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ravichandran Ramanathan, Stevenson Tyler Arthur, Birbaum Jean-luc, Toan Vien Van, Phan Thuy Ngoc, Holt Mark Stephen

MPK: C07D 251/24, C07D 403/10, C07D 403/12...

Značky: kompozícia, přípravy, stabilizovaná, proti, tris-aryl-s-triazíny, degradácii, spôsob, týmito, organického, triazínmi, použitie, polymerů, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-aryl-s-triazíny, ktoré obsahujú jeden až tri od rezorcinolu odvodené zvyšky, pričom aspoň jeden z uvedených zvyškov je substituovaný v polohe 5 alkylovou skupinou, fenylalkylovou skupinou, halogénom, tio-skupinou alebo sulfonylovou skupinou, majú UV-spektrá posunuté do červenej oblasti priľahlej ultrafialovej oblasti a poskytujú stabilizáciu polymérnych materiálov proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia.