Archív za 2003 rok

Strana 52

Primárne kultúry adipocytov pre génovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8993

Dátum: 18.06.2003

Autori: Saito Yasushi, Ito Masashi

MPK: C12N 15/09, A61K 48/00, C12N 5/10...

Značky: kultury, adipocytov, primárne, génovú, terapiu

Text:

...infekcie. Počasexstirpácie a implantácie sa predpokladá závažná bolest pacienta a opätovná exstirpácia (4, uvedené vyššie) na elimináciu expresie nie je ľahká. Okrem toho,pri použití keratinocytov alebo kože, ktoré môžu byt transplantované iba dvojrozmerne, množstvo transplantátu môže byt zvýšené iba zväčšovaním povrchovej oblasti transplantátov. Preto sú adipocyty, ktoré umožňujú0006 Pôvodcovia predkladaného vynálezu navrhli metódy pre...

Posuvná zostava pre posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8836

Dátum: 18.06.2003

Autori: Harari Mordechai, Halfon Amos

MPK: A47H 15/00, E05D 15/06, E05F 5/00...

Značky: posuvná, dveře, zostava, posuvné

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú konštruované ako vonkajšia časť posuvných dveri, sú0008 Prvoradým cielom vynálezu je tak odstrániť obmedzenie doterajšieho0009 Vynález prináša posuvnú zostavu pre uzáver vo forme posuvnýchStručný ogis vy kresov0010 Tieto adalšie znaky avýhody vynálezu budú teraz zrejmejšie pochopené vo svetle nasledujúceho opisu jeho prednostného uskutočnenia, poskytovaného len ako priklad, a s odvolaním na pripojené...

Spôsob prípravy 2-metylpiperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1193

Dátum: 18.06.2003

Autori: Lundström Helena, Cernerud Magnus, Nygren Alf, Pelcman Margit, Paptchikhine Alexander, Fleck Tom Di, Andersson Emma, Löfström Claes

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: 2-metylpiperazínových, spôsob, derivátov, přípravy

Text:

...má vyriešiť predložený vynález, bol pripraviť také zlúčeniny vo veľkom meradle, napríklad v kilogramových množstvách. Nasledujúce faktory sú dôležitejšie pre pripravu vo veľkom meradle vporovnaní s prípravou- získať vysoký výťažok požadovaných produktov zekonomických dôvodov,- aby bol postup prípravy bezpečný vzhľadom na možnosť výbuchu,- aby použité činidlá a rozpúšťadlá boli relatívne nejedovaté,- aby získané produkty boli relatívne...

Nové deriváty 3-(4-oxo-4H-chromén-2-yl)-(1H)-chinolín-4-ónov, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 807

Dátum: 18.06.2003

Autori: Harpey Catherine, Le Ridant Alain, Kaloun El Bachir, Israel Lucien, Rabhi Chérif, Brion Jean-daniel

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4709, C07D 405/00...

Značky: obsahom, přípravky, spôsob, 3-(4-oxo-4h-chromén-2-yl)-(1h)-chinolín-4-ónov, nové, farmaceutické, přípravy, deriváty

Text:

...Pre farmaceutický prijateľné kyseliny je možné ako neobmedzujíice príklady uviest0010 Arylovou skupinou sa rozumie fenyl, bifenylyl, naftyl alebo tetrahydronaftyl, pričom každá z týchto skupín je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými atómami alebo skupinami, rovnakými alebo rôznymi, vybranými zo súboru, ktorý zahŕňa atómy halogénu a líneámu alebo rozvetvenú (CI-Cgalkylovú, hydroxy, líneámu alebo rozvetvenú...

Spôsob detegovania rozloženia prevádzkových teplôt v technologickom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3929

Dátum: 17.06.2003

Autori: Raone Cosimo, Stringhetti Gianpiero

MPK: G01J 5/04

Značky: rozloženia, detegovania, prevádzkových, spôsob, technologickom, procese, teplot

Text:

...ochrannú konštrukciu vzťahová značka 3 označuje clonu vzťahová značka 4 označuje snímač sálania na detegovanie teplotných parametrov procesu, ktoré majú byť skúrnané vzťahová značka 5 označuje zameriavací prostriedok na určovanie miesta detegovania vzťahová značka 6 označuje pripojovacie káble počítačového vybavenia vzťahová značka 7 označuje prípojku vzduchu, ktorá umožňuje zavádzanie vzduchu do ochrarmej konštrukcie vzťahová značka 8...

Ortho-substituované deriváty kyseliny benzoovej na liečbu inzulinovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3309

Dátum: 17.06.2003

Autor: Li Lanna

MPK: C07C 235/00, A61P 3/00, A61K 31/185...

Značky: benzoovej, rezistencie, kyseliny, inzulínovej, liečbu, deriváty, ortho-substituované

Text:

...3-(4-alkoxy-3-(N-benzylkarbamoyl)fenyl) propiónové kyseliny ako agonisty humármych receptorov aktivovaných peroxidovými0008 Teraz sa prekvapujúco našla séria zlúčenín, ktoré sú selektívnymi modulátormi0009 Predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu vzorca lsubstituovaná jedným alebo viacerými atómami tluóru, Cjsąalkoxyskupinu, ktorá je pripadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami fluóru a kde keď n je 2,substituenty R 1 môžu byt...

Ortho-substituované deriváty kyseliny benzoovej na liečbu inzulinovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3308

Dátum: 17.06.2003

Autor: Li Lanna

MPK: A61P 3/00, A61K 31/185, C07C 235/00...

Značky: deriváty, benzoovej, liečbu, rezistencie, kyseliny, ortho-substituované, inzulínovej

Text:

...jedným alebo viac atómami Íluóru a kde n je 2, substituenty R môžu byť rovnaké alebo rôzneR 2 znamená nerozvetvenú Cualkylovú Skupinua ich farmaceutický prijateľné soli.0011 Teraz nasledujú ďalšie významy R, R 2, R 3 a W v zlúčeninách vzorca I. Je potrebne uviesť, že tieto významy môžu byť použité v súvislosti s akýmikoľvek deñníciami, nárokmi alebo uskutočneniami deñnovanými vyššie alebo ďalej.0012 Podľa prvého uskutočnenia R 1 je...

Substituované deriváty 2,4-dihydropyrolo[3,4-b]chinolin-9-ónu užitočné ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3044

Dátum: 17.06.2003

Autori: Sui Zhihua, Jiang Weiqin

MPK: A61K 31/4738, C07D 471/00, A61P 15/00...

Značky: substituované, užitočné, deriváty, fosfodiesterázy, inhibitory, 2,4-dihydropyrolo[3,4-b]chinolin-9-ónu

Text:

...Konkrétne dochádza k uvoľňovaniu oxidu dusnatého z nonadrenergných necholínergných nervov a endotelu, ktorým sa aktivuje guanylyl cykláza a zvyšuje intraceluláma hladina cGMP V špongiovitom telese. Zvýšenie intracelulárneho cGMP znižuje hladinu intracelulámeho vápnika, čo vedie k relaxácii hladkého svalstva trabekúl, čo ďalej vediek zväčšeniu objemu telesa a stlačeniu subtunikálnych drobných žíl, a následkom tohoPDEV bola nájdená v...

Ligandy pre glukokortikoidový receptor na liečenie metabolických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1553

Dátum: 17.06.2003

Autori: Bishop Richard, Kym Philip, Lai Chunqiu, Von Geldern Thomas, Link James, Jacobson Peer, Gates Bradley, Richards Steven, Tu Noah

MPK: A61K 31/575, C07J 41/00, A61P 5/00...

Značky: receptor, poruch, metabolických, liečenie, glukokortikoidový, ligandy

Text:

...kde RB a RC sú nezávisle členy vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka a alkylu.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú použitie pri spôsobe selektívnych antagonizujúcich účinkov na glukokortikoidové receptory u cicavcov, ktorý zahmuje podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca (l).Zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú použitie pri spôsobe selektívnych antagonizujúcich účinkov na pečeňove glukokortíkoidové receptory u cicavcov,...

Atramentové zapisovacie zariadenie a atramentová kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 905

Dátum: 17.06.2003

Autori: Harada Kazumasa, Takeuchi Atsuhiko, Hashii Kazuhiro

MPK: B41J 2/175

Značky: zariadenie, atramentové, kazeta, atramentová, zapisovacie

Text:

...voliteľné znaky sú opísané V závislýchatramentová kazeta, je zatlačená proti pružne tlačiacemuprostriedku, takže kazeta je držaná vo vopred stanovenej polohe pôsobením upevňovacích prvkov typu na jedno zatlačeníe a predpínacej sily pružne tlačiaceho prostriedku. Keď je atramentová kazeta oddeľovaná, je zatlačená proti predpínacej sile. To rozpojí upevňovacie prvky typu na jedno zatlačenie, a preto sa atramentová kazeta pohne pôsobením...

Samootvárací uzáver pre vrstvené obaly alebo pre hrdlá nádob alebo fliaš, na uzavretie fóliovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 687

Dátum: 17.06.2003

Autori: Seelhofer Fritz, Huber Hansjörg, Weist Mario

MPK: B65D 51/18, B65D 5/74

Značky: nádob, samootvárací, fliaš, uzavretie, fóliovým, vrstvené, materiálom, obaly, uzáver, hrdla

Text:

...z fóliou zosilneného papiera,ktorý prechádza pod ňou, alebo z tam sa nachádzajúcej fóliovej membrány.0003 Bežné takéto samootváracie uzávery však nefungujú k úplnej spokojnosti. Z papierovej fólie alebo fóliovej membrány sa plátky nevyrežú čisto, ale tieto objímky skôr jednoducho vytlačia kus fólie. zostávajúci okraj je rozstrapkaný a tak zdrapy papiera alebo fólie zasahujú do priechodu, ktorý by vlastne mal byt voľný. Tieto zdrapy často...

Riadenie prístupu k aplikáciám v mikroprocesorovej karte v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 492

Dátum: 17.06.2003

Autori: Witt Christof, Renner Christoph

MPK: H04Q 7/32

Značky: sietí, aplikáciám, riadenie, telekomunikačnej, přístupu, karte, mikroprocesorovej

Text:

...siete diaľkovým riadením deaktivuje. Zákazník sa môže zaregistrovať len do 2 G siete. Presne tak môže prevádzkovateľ siete USIM aplikáciu zasa aktivovať, takže zákazník neskôr opäťzíska prístup do UMTS siete.Vo všetkých prípadoch je pritom kontrola na operátorovi, nie na zákazníkovi. Ide o riešenie na báze SIM, ktoré nevyžaduje žiadne prispôsobenie koncovýchprístrojov alebo sieťovej techniky.Ďalej nie je aktivácia/deaktivácia...

Stabilizované kvapalné formulácie protilátok anti-RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18910

Dátum: 16.06.2003

Autori: Issaacs Benjamin, Allan Christian, Chang Stephen, Oliver Cynthia, Shane Erica

MPK: A61K 39/42, A61K 39/385, C07K 16/00...

Značky: anti-rsv, formulácie, protilátok, stabilizované, kvapalné

Text:

...na konkrétnych okolnostiach a klinických skúsenostiach lekára (AmericanAcademy of Pediatrics. Summaries of Infectious Diseases. In Pickering LK., vyd., 2000 RedBookReport of the Committee on Infectious Diseases. 25. vyd., Elk Grove Village, IL,American Academy of Pediatrícs, 2000, str. 483-487).I keby Vakcinácia mohla zabrániť infekcii RSV, žiadna vakcína zatiaľ nemá pre túto indikáciu licenciu. Hlavnou prekážkou vývoja vakcíny je...

Výhybka so zosilnenou hrotnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6832

Dátum: 16.06.2003

Autori: Orasche Hermann, Fritz Dieter

MPK: E01B 7/00

Značky: hrotnicou, výhybka, zosilnenou

Text:

...hrany od normálneho priebehu, a preto je miera zosilnenia hrotnice resp. obmedzenia šírky opornice voliteľná, takže vzniká vyššia odolnost proti opotrebeniu a zároveň sa minimalizujú zmeny pojazdnej hrany. Zvlášť výhodné uskutočnenie vzniká v tom prípade, keď maximálne zmenšenie šírky opornice resp. maximálne zosilnenie hrotnice činí 2 až 5 mm,predovšetkým 3 mm.0011 Ako je uvedené vyššie, je žiaduci obzvlášť hladký prechod pojazdového...

Zariadenie na nasadzovanie vyvažovacieho závažia na vyrovnanie nevyváženosti na okraj ráfika kolesa motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6131

Dátum: 16.06.2003

Autor: Metzger Jochen

MPK: G01M 1/00

Značky: ráfika, motorového, vyrovnanie, závažia, kolesa, okraj, nevyváženosti, vyvažovacieho, vozidla, zariadenie, nasadzovanie

Text:

...ráfika v zmiešanej prevádzke pri vyvažovani rôznych typov kolies značné ťažkosti. Riadené polohovanie pružiny a axiálne prisúvanie, akonečné nastavovanie polohy Vyvažovacieho závažia do Vyvažovacej polohy vyžadujú pre každý postup separátne riadiace a Vodiace zariadenie, pričom pri rôznych typoch kolies musia byť elektronicky riadené pohyby0009 Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie vúvode uvedeného druhu, s ktorým je dosiahnuté bezporuchové...

Zariadenie proti fajčeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6082

Dátum: 16.06.2003

Autori: Hayes Gerard, Haymes Alan

MPK: A24C 5/00, A24F 25/00

Značky: fajčeniu, proti, zariadenie

Text:

...vyrobený z plastu.Spôsoby výroby a balenie cigariet a nutnosť skladovať cigarety určitý čas prakticky preukázali,že pred vyfajčením dochádza k poškodzovaniu filtrov, ich vysychaniu alebo nárazom a defor máciám filtra obsahujúceho vlhkosť.Iným príkladom je patentový spis US č. 3 319 632 Henryho Burbiga, ktorý sa týka cigaretového zvlhčeného prostriedku. V tomto prostriedku je zvlhčený koniec cigarety s filtrom. Na konciprostriedku je nádobka,...

Lieková forma so zaistením proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4927

Dátum: 16.06.2003

Autori: Bartholomäus Johannes, Kugelmann Heinrich

MPK: A61K 9/48, A61K 9/20

Značky: zaistením, forma, lieková, zneužitiu, proti

Text:

...Vtomto dokumente je opísaná tableta s väčším počtom vrstiev, z ktorých niektoré obsahujú účinnú látku alebo látky, pri ktorých je možnost zneužitia, EP 1515 702a ďalej potom jednu alebo väčší počet dodatočných vrstiev sobsahom látok na0006 Všeobecne povedané sú na základe vyššie uvedeného stavu techniky používané činidlá na zvýšenie viskozity, pričom sú používané v takom množstve, aby sa zabezpečilo vytvorenie gélu s takými vlastnosťami,...

Metóda úpravy popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11589

Dátum: 16.06.2003

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 18/08, C04B 14/04, C04B 20/02...

Značky: metoda, úpravy, popolčeka

Text:

...na metódu úpravypopolčeka pre prípravu malty a betónu a je charakteristickátým, že V prvom kroku je popolček intenzívne zmiešaný s vysoko reaktívnou a suchou cementovou zmesou, kde táto zmes je získaná zmiešaním portlandského cementu s mikroplnivom a prípadne i s činidlonl redukujúcint vodu a zomletínl uvedenej zmesi, keďže v druhom kroku je takto získaná zmes premletá vo vibračnom mlecom zariadení za účelom dosiahnutia jemnosti...

Stabilizované kvapalné prípravky s protilátkou proti RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8407

Dátum: 16.06.2003

Autori: Issaacs Benjamin, Shane Erica, Allan Christian, Oliver Cynthia, Chang Stephen

MPK: A61K 39/42, A61K 47/18, A61K 39/385...

Značky: protilátkou, kvapalné, stabilizované, proti, přípravky

Text:

...často vyžadujú značnú podpornú starostlivosť, vrátane podávania zvlhčeného kyslíka a podporu dýchania (Fields et al., ed., 1990, Fields Virology, 2. vyd., zv. 1, Raven Press, New York, na stranách 1045 až 1072). Jediným liekom schváleným na liečbu infekcie je antivirusové Činidlo ribavirín (American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, 1993, Pediatrics 92, 501 až 504). Preukázalo sa, že toto činidlo je účinné v...

Pohon výhybky pre pohyblivé srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1146

Dátum: 16.06.2003

Autor: Schnedl Karl

MPK: E01B 7/00, B61L 5/00

Značky: pohyblivé, výhybky, srdcovky, pohon

Text:

...prestavenie a tým na presné polohovanie stredného zdvihu, výhodne sa použije taká konštrukcia, že doraz je vytvorený ako nahor otvorená drážka steny korýtkového podvalu, rozprestierajúcej sa priečne k pozdĺžnemu smeru podvalu, alebo nepohyblivého dielu výhybky.Celkove sa tak použije nastavovací závemý valec s funkciami posúvania, zablokovania a kontroly zablokovania pohyblivého dielu výhybky s konštrukciou, nastavenou u výrobcu na určitý...

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283413

Dátum: 16.06.2003

Autori: Dobrusin Ellen Myra, Showalter Howard Daniel Hollis, Denny William Alexander, Palmer Brian Desmond, Rewcastle Gordon William, Thompson Andrew Mark, Tercel Moana

MPK: A61K 31/40, A61K 31/44, C07D 209/30...

Značky: polysulfidy, báze, 2-indolíntióny, analogy, prostriedky, 2-tioindoly, selenové, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy vzorca (A), kde jedna alebo dve skupiny -CH= benzénového kruhu vo vzorci (A) môžu byť nahradené -N= R1 je C-viazaný substituent zvolený zo súboru zahŕňajúceho H, halogén, R, OH, OCOR, OR, CF3, NO2, NH2, NHR, COOH, CONHR, (CH2)nOH, (CH2)nOR, (CH2)nNH2, (CH2)nNHR alebo (CH2)nNRR R2 je alkyl s 2 až 4 C alebo (CH2)nCOOH, (CH2)nCOOR, (CH2)nCOR, (CH2)nSO2R, (CH2)nSO2NRR, (CH2)nSO2NHR,...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Panfilov Alexandr Nikolaevich, Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Afonin Serafim Zakharovich, Sitnov Anatoly Georgievich, Tseitlin Mark Aronovich, Utkin Jury Viktorovich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Zubarev Alexei Grigorievich, Makurov Alexandr Vladimirovich, Dorofeev Genrikh Alexeevich

MPK: C21C 5/28, B22D 5/00, B22D 3/00...

Značky: výroby, výrobu, spracovanie, lejárske, polotovarů, zariadenie, metalurgické, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Syntetické polysacharidy, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283411

Dátum: 16.06.2003

Autori: Van Boeckel Constant, Herbert Jean-marc, Driguez Pierre Alexandre, Duchaussoy Philippe, Dreef-tromp Cornelia, Petitou Maurice, Basten Johannes

MPK: C08B 37/00, A61K 31/715

Značky: kompozície, obsahujú, polysacharidy, farmaceutické, přípravy, syntetické, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy v kyslej forme a ich farmaceuticky prijateľné soli. Uvedené polysacharidy sa dajú použiť pri liečení chorôb spojených s poruchami zrážania krvi.

Vrstvenie cievky so zdokonaleným pohybom ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7723

Dátum: 16.06.2003

Autori: Stratico Gianfranco, Lumini Antonio, Stratico' Simone

MPK: H02K 15/00

Značky: vrstvenie, pohybom, cievky, zdokonaleným

Text:

...vynálezu pri0006 Riešenia podľa predmetného vynálezu sa týkajú riešení, opísaných v patentovonn spise US 6 533 208(Becherucci a další) a v patentovej prihláške US 09/960 5500007 Jadro lg statora podľa obr. 1 je znázornené v reze a je umiestnené na navíjanie vodiča Q na vytváraniecievok Q, prebiehajúcich okolo pólov 10 a. Ihla ll jeuskutočnené ako dutý valcový člen na umožnenie priechodu vodiča É tak, že vodič Q je privádzaný od konca lla...

Košíkový nosič na fľaše a jeho výstrižok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1665

Dátum: 14.06.2003

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/00

Značky: košíkový, výstrižok, fľaše, nosič

Text:

...výhodou pripojený k držadlu v blizkosti aspoň dvoch dielcových úsekov, pričom treti vzpriamený dielec je prispôsobený na pridržovanie vo výreze v držadle, pokiaľ je držadlo v zasunutej polohe, pričom treti vzpriamený dielec je posuvný V zvislej rovine na pridržovanie aspoň dvoma dielcovými úsekmi, pokiaľ je držadlo0008 Dva priľahlé dielcové úseky každej prvej a druhej dielcovej oblasti sú s výhodou opatrené aspoň jedným otvorom na uloženie...

Spôsob syntézy kyseliny (2S, 3aS, 7aS)-perhydroindol-2-karboxylovej a jej esterov a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 167

Dátum: 13.06.2003

Autori: Langlois Pascal, Dubuffet Thierry

MPK: C07D 209/42, C07K 5/02, C07K 5/06...

Značky: syntézy, 7as)-perhydroindol-2-karboxylovej, použitie, syntéze, esterov, kyseliny, perindoprilu, spôsob

Text:

...aminoesteru sN-benzyloxykarbonyl-(S)-fenylalanínom. oddelenie ízoméru (S, S,S) frakčnou kiyštalizáciou, uvoľnenie aminoskupiny sprípadným následným uvoľnením karboxylovej0011 Patenty EP O 308 339 a EP 0 308 341 používajú taktiež ako surovinu kyselinu índol« 2-karboxylovú, ktorá sa v prvom stupni redukuje na kyselinu indolin-Z-karboxylovú za vzniku zmesi kyselín 2 R a ZS indolínkarboxylových, ktoré sa potom delia frakčnott...

Spôsoby identifikácie allo-antigénov a ich použitie pri liečení rakoviny a transplantácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6219

Dátum: 13.06.2003

Autori: Scharm Burkhard, Strittmatter Wolfgang, Moll Heidrun

MPK: G01N 33/68

Značky: allo-antigénov, transplantácii, použitie, spôsoby, liečení, rakoviny, identifikácie

Text:

...že existuje možnosť, že organizmus príjemcu darované kmeňové bunky odmietne (reakcia hostiteľa proti transplantátu či choroba hosť-verzus-graft) a že imunitne bunky darcu budú reagovať proti tkanivám príjemcu(choroba graft-verzus-host či reakcia štepu proti hostiteľovi).Imunitnej rejekcii sa obvykle bráni intenzívnou liečbou príjemcu pred transplantáciou(príprava príjemcu), ktorej cieľom je imunosupresia. Schémy prípravy sa líšia podľa...

Tricyklické modulátory nukleárneho receptora steroidného hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5936

Dátum: 13.06.2003

Autori: Coghlan Michael Joseph, Steinberg Mitchell Irvin, Matthews Donald Paul, Grese Timothy Alan, Green Jonathan Edward, Bell Michael Gregory, Jadhav Prabhakar Kondaji, Fales Kevin Robert

MPK: A61K 31/18, A61P 7/00, A61K 31/553...

Značky: nukleárneho, steroidného, tricyklické, receptora, modulátory, hormonu

Text:

...Crohnovho syndrómu, primárneho a sekundárneho hyperaldosteronizmu, zvýšenej retencie sodíka, zvýšenej(izolovanej systolickej a kombinovanej systolickej/diastolickej), arytmil, srdcovej ñbrózy, Barlterovho syndrómu a porúch spojených snadmernými hladinami katecholamínu. Hadley, M.E., ENDOCRINOLOGY, 2. vydanie, str. 366-381,(1988) a Brilla a kol., Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 25 (5),str. 563-575 (1993). Ďalej, zvýšené...

Kombinácia azelastínu a flutikazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5811

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/57, A61K 31/56, A61K 31/55...

Značky: kombinácia, flutikazónu, azelastínu

Text:

...a boritan fenylortuťnatý. Iné vhodné konzeNačné látky sú farmaceuticky použiteľné kvartérne amóniové zlúčeniny, napríkladcetylpyridínium chlorid, tetradecyltrimetylamónium bromid, všeobecne známy ako Cetrimid, benzyldimetyl-2-2-p-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxyeto×yamónium chlorid, všeobecne známy ako benzetónium chlorid a myristyl picolinium chlorid. Každá z týchto zlúčenín môže byt použitá vkoncentrácii od 0,002 do 0,05,napríklad...

Kombinácia azelastínu a mometazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16331

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/56, A61K 31/55, A61K 31/57...

Značky: kombinácia, azelastínu, mometazónu

Text:

...alebo viacerých antihistaminík a/alebo jedného alebo viacerých steroidov.0031 Podľa ďalšieho význaku vynálezu tento poskytuje formuláciu vo forme vdychovacieho prášku obsahujúcu (i) azelastín alebo farrnaceuticky prijateľnú soľ a (ii) mometazón alebo jeho farmaceutický prijateľný ester, solvát alebo fyziologicky funkčný derivát spolu s ich farmaceutický prijateľným nosičom alebo excipientom.0032 Podľa ďalšieho význaku vynálezu tento poskytuje...

Využitie inhibítorov vazopeptidáz na liečenie nefropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11863

Dátum: 13.06.2003

Autori: Huber Jochen, Linz Wolfgang, Schäfer Stefan, Bleich Markus

MPK: A61K 31/55, A61P 9/10, A61P 3/10...

Značky: nefropatie, využitie, vazopeptidáz, liečenie, inhibítorov

Text:

...atómy uhlíka, B 1 a B môžu byť spojené suvedenými susednými atómami uhlíka za tvorby benzénového kruhu alebo metyléndioxy, na liečenie a/alebo protylaxíu nefropatie udiabetíckých pacientov, vrátane glomerulonefrítídy, glomerulámej sklerózy, nefrotického syndrómu, hypertenznej nefroskle rózy, mikroalbuminúrie alebo terminálneho štádia renálneho ochorenia.V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje vyššie uvedené použitiekde R. je...

Antihelmintické perorálne homogénne veterinárne pasty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3640

Dátum: 13.06.2003

Autori: Freehauf Keith, Moaddeb Maryam

MPK: A61K 9/00, A61K 31/7042, A61K 31/498...

Značky: veterinárne, antihelmintické, perorálne, homogénne, pasty

Text:

...U.S. Patente 4,855,317, U.S. Patente 4,871,719, U.S. Patente 4,874,749, U.S. Patente 4,427,663, U.S. Patente 4,310,519, U.S. Patente 4,199,569, U.S. Patente 5,055,596, U.S. Patente 4,973,711, U.S. Patente 4,978,677 a U.S. Patente 4,920,148.0008 Avermektíny a milbemycíny sú neúčinné proti pásomniciam (cestodes), ako sú pásomnice (tapeworms), ktoré sú tiež bežnými parazitmi teplokrvných živočíchoch (vidí,U.S. Patent 6,207,179). Priemyselne je...

Spôsob výroby nízkoorientovaných termoplastických fólií, vyrobená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2645

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lorenz Hans, Groothues Herbert, Numrich Uwe

MPK: B32B 37/14, B29C 47/90

Značky: nízkoorientovaných, výroby, fólií, spôsob, použitie, fólia, vyrobená, termoplastických

Text:

...povrchovým charakteristíkám.EP 165 075 (Exxon) opisuje spôsob výroby obojstranne hladkej fólie z 10 - 85 hmotnosti elastoméra a 90 - 15 hmotnosti polyoleñnu, pri ktorom sa vytláčaný pás vedie pri teplote vyššej, ako je jeho teplota mäknutia, cez štrbinu medzi protichodnými valcami. Jeden z valcov je vysoko hladký oceľový chladiaci valec, zatiaľ čo druhý valec je valec svysoko hladkým gumovým povrchom, pričom sa fólia chladí. Takto...

1-(Indol-3-yl)karbonylpiperazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2207

Dátum: 13.06.2003

Autori: Tierney Jason, York Mark, Adam - Worrall Julia, Cairns James, Caulfield Wilson, Cowley Phillip Martin

MPK: A61P 29/00, C07D 209/00, A61K 31/403...

Značky: 1-(indol-3-yl)karbonylpiperazínové, deriváty

Text:

...reprezentovať cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptýl alebo cyklooktyl.Výhodne (C 5 g)cykloalkylové skupiny sú cyklopentyl a cyklohexyl.Výraz (C 5.g)cykloalkenyl znamená cyklickú alkenylovú skupinu, ktorá má 5 až 8 uhlíkových atómov a naj menej jednu dvojitú väzbu, ako cyklopent-3 ~enyl alebo cyklohex-3-enyl.Výraz halogén znamená F, Cl, Br alebo l.V definícii vzorca lRó môže vytvoriť spolu s R 7 4 až 7 členný nasýtený heterocyklický kruh, čo...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: koncového, mobilnej, vyhľadania, sietí, dispozícii, mobilného, vyžiadania, komunikačnej, selektívneho, pomocou, informácií, spôsob, prístroja

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Obal na balenie predmetov použitím plášťa zo zmršťovateľného materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2079

Dátum: 13.06.2003

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65D 23/00, B65D 75/00

Značky: výroby, materiálů, plášťa, predmetov, spôsob, zmršťovateľného, použitím, balenie

Text:

...podľa predom určeného motívu tak, aby sa tento motív objavil na vonkajšej a/alebo vnútornej strane plášťa a zachoval sa na obaľovanom predmete alebo predmetoch po zmrštení plášťa.0010 Vytlačenie predurčeného motívu umožňuje vytvoriť reliéf, ktorý je dvojnásobne vnímateľný na vonkajšej strane plášťa, a to jednak zrakom a jednak hmatom.0011 Film, tvoriaci plášť je výhodne polotuhý a vo svojej receptúre obsahuje elastomérnu fázu.0012 Ak...

Kombinácia azelastínu a cyklezonidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19554

Dátum: 13.06.2003

Autori: Malhotra Geena, Lulla Amar

MPK: A61K 31/55, A61K 31/56, A61K 31/57...

Značky: cyklezonidu, kombinácia, azelastínu

Text:

...podávanie jedného alebo viacerých antihistaminík a/alebo jedného alebo viacerých steroidov.0029 Podľa ďalšieho hľadiska vynález poskytuje aerosólovú fonnuláciu, výhodne vhodnú pre dávkovač aerosólu, obsahujúcu (i) azelastín alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ a (ii) cyklezonid spolu s nosnou látkou.0030 Podľa ďalšieho hľadiska vynález poskytuje farmaceutický produkt obsahujúci (i) azelastín alebo niektorú jeho farmaceutický...

Hadicová prípojka pre jednorazové nádoby na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 676

Dátum: 13.06.2003

Autor: Carhuff Peter

MPK: F16L 31/00, F16L 33/22

Značky: hadicová, přípojka, jednorázové, nádoby, potraviny

Text:

...zahrnuje časť rúry alebo nátrubok Q,ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi l. Nátrubok 12 vytvára rúrovitý záberový povrch s vonkajším úsekom, ktorý je prispôsobený menovitému vnútornému priemeru konca 29 hadice, ku ktorej má byť pripojený. Hadica je výhodne vyrobená z pružného plastového materiálu, ktorý sa mieme roztíahne, aby sa priliehavo nasadíl na nátrubok Q. Na prvom konci nátrubka L 2 je vytvorená koncová dosadacia stena 13, ktorá...

Aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14546

Dátum: 13.06.2003

Autori: Vesio Michael, Smith John

MPK: C02F 3/30

Značky: materiálů, pritekajúceho, aparát, odpadového, čistenie

Text:

...materiálu.0008 Ďalej je cielom príkladov uskutočnení predkladaného vynálezu navrhnúť aparát, ktorý fyzicky zlepší kvalitu prostredia čistením pritekajúceho odpadového materiálu.0009 Na dosiahnutie uvedených cieľov podľa predkladaného vynálezu aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu zahŕňazónou, c) sedimentačnú zónu (60, 260, 360, 460, 560) prepojenú s prevzdušňovacou a bezkyslikovou zónou a detinovanou viacerými vymedzujúcimi...

Ohrievač prúdu produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 295

Dátum: 13.06.2003

Autori: Gunn Bradley, Wild Hans-peter, Lochbühler Klaus

MPK: H05B 6/00

Značky: ohrievač, prúdu, produktů

Text:

...hlboko do produktu prenikajúce, bezprostredne a rovnomerné zohrievanie výhodne dielektrických látok, ako sú-3 napríklad molekuly vody. Pritom sa najmä aj nehomogénne produkty, ako súpotravinové tekutiny, obohatené ovocím alebo kúskami ovocia, zohrejúšetrne. Riešenie podľa tohto vynálezu zabraňuje zbytočným stratám energie,pretože medzi elektródou a produktom nie je prítomný žiadny ďalší materiál,ako napriklad dielektrikum, a tak...