Archív za 2003 rok

Strana 44

Gén, ktorý kóduje lyzínovú dekarboxylázu, mikroorganizmus a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283478

Dátum: 17.07.2003

Autori: Kojima Hiroyuki, Kikuchi Yoshimi, Suzuki Tomoko

MPK: C12N 15/00, C12N 9/88

Značky: l-lyzínu, dekarboxylázu, mikroorganizmus, ktorý, gén, výroby, lyzínovú, spôsob, kóduje

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín sa hospodárne vyrobí kultiváciou mikroorganizmu patriaceho k rodu Escherichia, ktorý má zníženú alebo potlačenú lyzínovú dekarboxylázovú aktivitu, relevantnú pre rozklad L-lyzínu. Výhodne kultiváciou baktérií patriacich k rodu Escherichia s potlačenou expresiou génu, kódujúceho lyzínovú dekarboxylázu, a/alebo génu cadA v tekutom prostredí, umožňujúcom tvorbu a akumuláciu L-lyzínu v kultivačnom médiu a oddelením L-lyzínu.

Potiahnuté častice, spojivo, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283477

Dátum: 17.07.2003

Autor: Thomas Remi

MPK: A23P 1/04, A23L 1/39

Značky: výroby, spôsob, spojivo, částice, použitie, potiahnuté

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté častice, z ktorých každá má jadro z múčneho a/alebo proteínového materiálu, pričom vnútorné potiahnutie obsahuje emulzifikátor a vonkajšie potiahnutie obsahuje jedlý tuk, spôsob ich prípravy a ich použitie.

Deriváty acyloxypyrolidínu a ich použitie ako ligandov receptorov V1B a V1A hormónu AVP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 482

Dátum: 17.07.2003

Autori: Serradeil-le Gal Claudine, Aulombard Alain, Pradines Antoine, Wagnon Jean, Garcia Georges

MPK: A61P 5/00, C07D 403/00, A61K 31/403...

Značky: použitie, receptorov, acyloxypyrolidínu, ligandov, hormonu, deriváty

Text:

...V rôznych chorobách.0008 Ako príklad je možné uviest, že u krysy niektoré prácepreukázali, že hormón AVP prostredníctvom receptorov Vw reguluje endokrinný pankreas stimulujúc sekréciu inzulínu a glukagónu (B. LEE a kol., Am. J. Physiol. 269 (Endocrinol. Metab. 32) E 1095 E 1100, 1995) alebo produkciu katecholamínov v medulosuprarenálnont tkanive, ktoré je mieston lokálnej syntêzy hormónu. AVP(E. GRAZZINI a kol., Endocrinology, 1996, 1...

Povlak na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 151

Dátum: 16.07.2003

Autor: Berlat Alvin

MPK: A61L 26/00

Značky: povlak

Text:

...najmä na tie oblasti, ktoré sa ľahko neznehybnia atíe oblasti, ktoré nie sú ľahko prístupné. Navyše požiadavka na Čakanie počas dlhého časového úseku, pokial kompozícia dosiahne požadovanú viskozitu po jej aplikácii apotreba znehybniť Cieľové miesto tkaniva môže viest k zníženejspokojnosti pacienta a môže si vynucovat profesionálnu aplikáciu a pozornost lekárov a sestier.Patent US 5 972 320 a WO 01/89 464 opisujú kompozíciu...

Konštrukčný prvok do motorových vozidiel tlmiaci zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 146

Dátum: 16.07.2003

Autori: Loof Rolf, Klein Heiko, Brück Eduard

MPK: B60R 13/08, B29C 49/20, B29C 70/74...

Značky: motorových, tlmiaci, prvok, konštrukčný, vozidiel

Text:

...tlmenia zvuku v tuhej látke V motorových vozidlách,prostrednictvom ktorého sa rozsiahle zabraňuje vyššie uvedeným nevýhodám doteraz praktizovaného tlmenia zvukuTáto úloha sa podľa vynálezu rieši prostrednictvom konštrukčného prvku, ktorý má v podstate znaky uvedenePodľa vynálezu funkciu tlmenia zvuku V tuhej látke(tlmenia vibrácií) teda preberá iný konštrukčný prvok, a to konštrukčný prvok podľa vynálezu. Konštrukčný prvok podľa...

Spôsob výroby imidazo(1,2-B)pyridazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7248

Dátum: 16.07.2003

Autori: Yamamoto Tetsuhiro, Tabuchi Takanori, Kajiwara Takeshi

MPK: A01N 47/28, C07D 487/00

Značky: derivátov, výroby, spôsob, imidazo(1,2-b)pyridazínových

Text:

...imidazol,2-bpyridazín 3-ylsulfónamidovej zlúčeniny so substituentom naviazaným naatóm uhlíka V 6. polohe a ako výsledok zistili, že imidazol,2-bpyridazínový derivát, ktorý má substituent naviazaný na atóm uhlíka V 6. polohe, je možné získaťneočakávane výhodne s dobrým výťažkom reakciou imidazo 1,2 bpyridazínového derivátu s odstupujúcou skupinou v 6. polohe s organokovovou zlúčeninou v prítomnosti katalyzátora z prechodného kovu. Po dalsej...

Redukcia torzných vibrácií v dvojkolesí koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5885

Dátum: 16.07.2003

Autori: Dorner Heinz Dieter, Bieker Guido

MPK: B60B 17/00

Značky: torzných, koľajových, vibrácií, redukcia, dvojkolesí, vozidiel

Text:

...vpomere k0009 Preto teda vznikla potreba zlepšeného systému na tlmenie vibrácií vnápravách0010 Podľa predloženého vynálezu dvojkolesie koľajového vozidla zahrnuje pár kolies spojených nápravou a ďalej môže zahrnovať zariadenie na pohlcovanie vibrácií zahmujúce závažie pružne upevnené k dvojkolesiu a prispôsobené tak, aby kmitalo pri rezonančnejfrekvencii torzných vibrácií sústavy koleso/náprava.0011 Ďalšie výhodné konštrukčne uskutočnenia...

Pena s pásikom z priľnavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16536

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mayeres Jean-pierre, Dujardin René

MPK: B29C 44/56, B32B 37/12, B29C 44/24...

Značky: pásikom, priľnavého, materiálů

Text:

...na viac stôp, pričom prvá časť týchto stôp obsahuje priľnavý materiál a druhá časť týchto stôp neobsahuje priľnavý materiál, pričom stopy, obsahujúce priľnavý materiál a stopy, neobsahujúce priľnavý materiál, sú umiestnené striedavo na povrchu peny, a pričom povrch vkontakte s priľnavým materiálom je po odplynení peny bez nerovnosti.Taká opísaná pena zahŕňa pásik priľnavého materiálu, nanášaného na povrch čerstvo vytlačenej peny, pričom...

gM-negatívne EHV-mutanty bez heterológnych elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5540

Dátum: 16.07.2003

Autori: Neubauer Antonie, Ziegler Christina

MPK: C07K 14/005, A61K 39/29, A61K 39/12...

Značky: elementov, ehv-mutanty, gm-negatívne, heterológnych

Text:

...l Generovanie gM-negatívneho EHV-l RacH vírusu bez cudzích sekvencií (HAgMW)Tento obrázok znázorňuje mapu vírusov a plazmídov použitú na konštrukciu HAgM-w. Prvá generácia HAgM vírusu bola predtým konštruovaná bud inzerciou Escherichia coli 1 acZ(HAgM-lacZ) alebo expresnej kazety zeleného fluorescenčného proteínu (green fluorescentprotein GFP) (HAgM-GFP). Je znázornená BamHl. mapa EHV-l kmeňa RacH (A) a BamHlHindlll fragment obsahujúci...

Použitie ureázy na inhibíciu rastu rakovinových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15598

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mcelroy Jerry, Wong Wah, Docherty John, Chao Heman, Dickstein Jodi, Segal Donald

MPK: A61K 38/50, A61K 48/00, A61K 47/48...

Značky: buniek, použitie, rastu, inhibíciu, ureázy, rakovinových

Text:

...ureázy na inhibiciu rastu nádorových buniek u cicavca. Spôsob zahŕňa expozíciu buniek ureáze v množstve účinnom na inhibiciu rastu rakovinových buniek.0014 Pokiaľ rakovinové bunky zahŕňajú pevný nádor, môže sa ureáza injekčne podávať priamo do nádoru pacienta alebo sa môže podávať parenterálne, napr. iným ako priamym injekčným podaním. Okrem ureázy vo fannaceuticky prijateľnom nosiči sú vo vynáleze použiteľné rôzne vyššie uvedené kompozície...

Nové deriváty 4,4´-ditiobis- (3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4268

Dátum: 16.07.2003

Autori: Fournie-zaluski Marie-claude, Roques Bernard, Corvol Pierre, Llorens-cortes Catherine

MPK: A61P 9/00, A61K 31/21, A61K 31/185...

Značky: deriváty, kompozície, nové, 4,4´-ditiobis, 3-aminobután-1-sulfonátov, obsahujú

Text:

...unikátneho enantioméru,môže byt získaná rozpustením konečného produktu alebo stereošpeciñckou syntézou vychádzajúc z východiskového izomerícky čistého materiálu alebo ľubovoľného vhodného medziproduktu. Rozpustenie konečného produktu alebo medziproduktu alebo východiskového materiálu môže byt uskutočnené ľubovoľným postupom vhodným pre túto oblast. Pozri napríklad Stereochemisny of Carbon Compounds autor E. L. Elíel (Mcgraw Hill, 1962) a...

Spôsob výroby všívaných textilných výrobkov, akými sú všívané textilné obkladačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4013

Dátum: 16.07.2003

Autor: Lalonde Gérard

MPK: D05C 17/00, D06H 7/00, D06H 1/00...

Značky: všívané, spôsob, obkladačky, textilné, akými, textilných, výroby, výrobkov, všívaných

Text:

...vrstvy súčasne s dekoračnými motívmi. Chumáčiky tvoriace vodiacu linku resp. strihové značky tvoria takto indexačný systém všívaného pásu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť uskutočňovaného všívanía. Pri technike všívania sa zavádzanie vlákien typicky uskutočňuje pomocou ihlových držíakov rozmiestnených po celej šírke podkladovej vrstvy. Podkladová vrstva sa posúva pod ihlovými držiakmi (v produkčnom smere), pričom sa zavádzanie vlákien...

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Husson Maurice, Vorobiev Eugéne, Jacquemet Christian

MPK: B01F 3/00, B01F 3/12, C01F 11/00...

Značky: minerálnych, postup, přípravy, suspenzií, vodných, plniv

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Odnímateľné zariadenie na úplne bezpečné uchopenie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3032

Dátum: 16.07.2003

Autori: Lorthioir Christophe, Montgelard Michel

MPK: A47J 45/00

Značky: odnímatelné, bezpečné, úplné, uchopenie, nádoby, zariadenie

Text:

...tlačidlo prispôsobené na ručné ovládanie, na umožnenie unášať blokovacie prostriedky do ich Činnej polohy, V ktorej môže páka prechádzať zo svojej zatiahnutej polohy do svojej vytiahnutej polohy.0008 Týmto spôsobom blokovanie páky V jej zatiahnutej polohe zabraňuje otváraniu súčasti tvoriacich kliešte, dokonca aj keďužívateľ nešetrne manipuluje s držadlom.0009 Podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia sú blokovacie prostriedky v činnej polohe...

Indexová štruktúra metadát, spôsob poskytovania indexov metadát a spôsob vyhľadávania metadát a zariadenie používajúce indexy metadát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3007

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: poskytovania, indexov, struktura, indexová, vyhľadávania, spôsob, indexy, používajúce, metadát, zariadenie

Text:

...definovaná použitím schémy jazyka XML (viď. XML 1.0 od W 3 C), normy od W 3 C (čo je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a sú definovanéatribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantnépre obsah vysielania, sú usporiadané pomocou XML dokumentu,ktorý má koreňový uzol, TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, ktoré sú relevantné pre programy, sú usporiadané napríklad s...

Spôsob poskytovania indexovej štruktúry pre metadáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2985

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: indexovej, spôsob, struktury, poskytovania, metadáta

Text:

...od W 3 C), normy od W 3 C (čo je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a sú definovanéatribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantnépre obsah vysielania, sú usporiadané pomocou XML dokumentu,ktorý má koreňový uzol, TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, ktoré sú relevantné pre programy, sú usporiadané napríklad s uzlami, ako je Programľnformation Table, Groupľnformation...

Produkcia polyketidov a ďalších prírodných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2715

Dátum: 16.07.2003

Autori: Gregory Matthew Alan, Moss Steven, Gaisser Sabine, Petkovic Hrvoje

MPK: C07K 14/195, C12N 15/52

Značky: dalších, prírodných, produktov, polyketidov, produkcia

Text:

...aktivity (Steiner et al., 1997) a že stimulácia rastu nervov je podporovaná disrupciou zrelého komplexu steroidného receptora, ako je ukázané vpatentovej prihláške W 0 01/03692. Boli publikované vedľajšie účinky, ako je napríklad hyperlipidémia a trombocytopénia, ako i potenciálne teratogénne účinky (Hentges et al., 2001 Kahan a Camardo, 2001).0004 Polyketidová kostra reťazca rapamycínu je syntetizovaná head-to-tail kondenzáciou...

Spôsob vyhľadávania metadát týkajúcich sa obsahu vysielania a zariadenie na vyhľadávanie metadát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2494

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: vysielania, spôsob, vyhladávanie, metadát, zariadenie, týkajúcich, obsahu, vyhľadávania

Text:

...schémy jazyka XML (viď. XML1.0 od W 3 C), normy od W 3 C (W 3 C je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a atribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantné pre obsah vysielaní, sú konfigurované dokumentom vo formáte XML, majúcom koreňový uzol,TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, relevantné pre programy, sú konfigurované napríklad s uzlami ako je tabuľka informácií...

Spôsob výroby kovového pásu z odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9440

Dátum: 16.07.2003

Autori: Hall Dan, Koppinen Ilpo, Meyer George, Swank Brian

MPK: B21B 1/18, B21B 1/24, B21B 1/16...

Značky: kovového, odliatku, pásu, spôsob, výroby

Text:

...a úzka oblasť sa opäť dotkne materiálu na dalšie sploštenie a rozšírenie, prípadne aby sa vyrobil pás. Kým týmto spôsobom sa dá vyrobiť široký pás, výkonnosť spôsobu je pomerne nizka a mechanizmus vykonávania takého pohybu je komplikovaný pri0005 US patent 4,233,832 opisuje spôsob a zariadenie na valcovanie kovového drôtu alebo tyče do širokého plochého pásu. Pri tomto spôsobe kovový drôt alebo tyč prechádza medzi dvoma valcami jednou,...

Nanočastice na aplikáciu aktívnych zložiek, spôsoby ich prípravy a kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2077

Dátum: 16.07.2003

Autori: Alonso Sande Maria, Alonso Fernandez Maria José, Remunan Lopez Carmen, Cuna Vilan Margarita Maria, Vila Jato José Luis

MPK: A61K 9/51

Značky: aktívnych, kompozícia, zložiek, nanočastice, obsahom, aplikáciu, přípravy, spôsoby

Text:

...je aspoň jeden polykatión (ktorým môže byť chitosan) a aspoň jeden polyanión, ako aj aspoň jedna biologicky aktívna zložka. Nanočastice sú pripraviteľne ďalším spracovaním polyelektrolytickéhokomplexu počas alebo po jeho vytvorení s aspoň jedným zosieťovadlom (glyoxál, TSTU alebo0008 Patent EP-A-O 860 166 opisuje nanočastice obsahujúce chitosan a polyetylénoxid.0009 Najznámejšie systémy nanočastíc a mikročastic vyrábané na báze chítosanu...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria, Geertman Robert Michael

MPK: B01D 9/00, C01D 3/00

Značky: výroby, vysoko, použitie, elektrolytických, čistej, procesoch, spôsob

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

1-Fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové zlúčeniny použité na liečbu depresívnych symptómov, bolesti a inkontinencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8569

Dátum: 16.07.2003

Autori: Zimmer Oswald, Jahnel Ulrich, Englberger Werner, Holenz Jörg, Buschmann Helmut, Strassburger Wolfgang, Hennies Hagen-heinrich, Friderichs Elmar, Saunders Derek

MPK: A61K 31/135, A61P 25/24, A61P 25/04...

Značky: zlúčeniny, bolesti, použité, liečbu, 1-fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové, depresívnych, inkontinencie, symptómov

Text:

...vo forme ich racemátov, ich čistých stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, alebo vo forme zmesí stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, v ľubovoľnom požadovanom zmiešavacom pomere vo forme po príprave alebo vo forme ich kyselín alebo zásad alebo vo forme ich solí, najmäfyziologicky prípustných soli, alebo vo forme ich solvátov, najmä hydrátov na výrobu liečiva na liečbu depresie.0009 V tomto spojení...

Aldehydové deriváty polyetylénglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1461

Dátum: 16.07.2003

Autor: Won Chee-youb

MPK: C08G 65/00, C07C 47/02

Značky: deriváty, polyetylénglykolu, aldehydové

Text:

...pegylovanej biomolekuly. Mnohopočetné pripojenia PEG a/alebo pegylácie V aktívnom mieste môžu tiežspôsobovať zníženie aktivity biomolekuly.Bolo by teda výhodné poskytnúť zlepšene deriváty PEG vhodné ku konjugácii s celým radom iných molekúl, vrátane polypeptidov a dalších biomolekúl obsahujúcich a-aminoskupinu. Zostáva potreba poskytnúť deriváty PEG, ktoré môžu byť vytvárané s vysokým výťažkom a čistotou a ktoré môžu byť konjugované...

Snímateľné zariadenie na uchopenie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1452

Dátum: 16.07.2003

Autori: Lorthioir Christophe, Montgelard Michel

MPK: A47J 45/00

Značky: uchopenie, snímatelné, nádoby, zariadenie

Text:

...vybavené hriadeľom, ku ktorému je kĺbovo pripevnená páka a prevodový prostriedok, ktorý je umiestnený v blizkosti konca páky, ktorý je protilahlý koncu, ktorým je páka spojená s uchopovacím telom, a ktorý je posuvne pohyblivý V drážkevyhotovenej v prevodovom prostriedku pri jeho konci, ktorý jeprotiľahlý koncu, v ktorom je prevodový prostriedok spojený s posuvnou čelusťou klieští.Týmto zvláštnym usporiadaním posuvných prostriedkov môže...

Nástroj na omietanie, hladenie alebo vyrovnávanie povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1388

Dátum: 16.07.2003

Autor: Yazar Mehmet

MPK: E04F 21/02

Značky: povrchov, nástroj, omietanie, hladenie, vyrovnávanie

Text:

...nastat doprava povrchového materiálu, ktorý bol pojatý do zahĺbení, rozdielnymi smermi,takže sa dosahuje zvlášt dobré rozmiešanie povrchového materiálupri omietaní, hladení alebo vyrovnávaní povrchu.0010 V dälšom výhodnom vyhotovení môžu byť na povrchu nástroja vybavené najmenej dve oblasti s rozdielne vytvorenými zahĺbeniami. Hlavne v okrajových oblastiach povrchu určeného na omietanie, hladenie alebo vyrovnávanie môžu poton 1 byť použité...

Spôsob výroby dutého predvalku z kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 872

Dátum: 16.07.2003

Autori: Pietsch Jürgen, Salomon Frank, Leisten Thomas

MPK: B21B 19/00, B21B 1/46

Značky: předvalků, spôsob, dutého, materiálů, kovového, výroby

Text:

...Spôsob sa môže mimoriadne výhodne použiť, ak sa zahrieva východiskový materiál pred dierovanim na teplotu medzi 1050 C a 1140 °C. výhodne na teplotu medzi 1060 °C a 1080 °C.0019 Výhodne sa uskutočňuje proces dierovania s divergentne nastavenými valcami.Pri divergentnom valcovani sa osi valcov v smere valcovania od seba vzďalujú, zatial čo pri konvergentnom valcovani sa osi valcov v smere valcovania stale viac približujú, 0020...

Odnímateľné držadlo nádoby bez zmeny spôsobu uchopenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 524

Dátum: 16.07.2003

Autori: Montgelard Michel, Lorthioir Christophe

MPK: A47J 45/00

Značky: nádoby, odnímatelné, spôsobu, uchopenia, změny, držadlo

Text:

...sú diely tvoriace kliešte unášané do svojej otvorenej polohy.0012 Podľa iného špeciálneho príkladu obsahuje držadlo hriadeľ,okolo ktorého je klbovo usporiadaný prevádzací prostriedok,ktorý je umiestnený V blízkosti koncovej časti páky, protiľahlej k tej časti, ktorou je páka pripojená na teleso držadla, a ktorý je premiestniteľne pohyblivý V drážke, vytvorenej V prevádzacomprostriedku V blízkosti koncovej časti prevádzaciehoprostriedku,...

Rozprašovacia dýza s rotačnou prstencovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 418

Dátum: 16.07.2003

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B05B 7/02

Značky: medzerou, rozprašovacia, dýza, rotačnou, prstencovou

Text:

...tepelným vplyvom.Na dosiahnutie čo najjemnejšieho rozprašovania sa pri prietočných kanáloch v tvare prstenca pracuje s prierezmiPri praktickom použití takýchto rozprašovacích dýz bolo teraz zistené, že pri ťažkých suspenziách alebo disperziách, V dôsledku nerozpustených podielov pevných látok, môže dôjsť na čiastočné upchávanie malého prierezuNa túto skutočnosť je nutné brať zreteľ najmä vtedy,ked podiely pevných látok majú vláknitý alebo...

Indolové deriváty substituované v polohe 3 skupinou obsahujúcou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6658

Dátum: 15.07.2003

Autori: Mohammed Rukhsana, Bonnert Roger, Dickinson Mark, Teague Simon, Sanganee Hitesh

MPK: A61K 31/403, A61P 11/00, C07D 209/00...

Značky: skupinou, síru, deriváty, substituované, indolové, obsahujúcou, polohe

Text:

...sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvoria atómy halogénu, aryl, ORR 5 a R 6 môžu tvoriť spoločne s atómom dusíka ku ktorému sú viazané 3-8 členný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý prípadne obsahuje jeden alebo viac atómov vybraných z O, S(0)× kde x je O, 1 alebo 2, NR a kde samotný knih je prípadne substituovaný C 1-C 3 alkylomskupinu, z ktorých všetky skupiny môžu byť...

Výroba tiakumicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17883

Dátum: 15.07.2003

Autori: Duffield Jonathan James, Okumu Franklin, Chiou Ming-his, Du Chi-jen Frank, Chen Yuan-ting, Shue Youe-kong, Wu Mei-chiao

MPK: C12P 19/62, C12R 1/01, C12N 1/20...

Značky: výroba, tiakumicínu

Text:

...fermentačných produktov vyrobených podľa príkladu 2 tiakumicín B má retenčný čas približne 11,8 min.Obrázok 3 ukazuje HPLC chromatogram čisteného (pomocou HPLC) tiakumicínu B vyrobeného fermentáciou podľa príkladu 2 tiakumicín B má retenčný čas približne 12,0 min.Obrázok 4 ukazuje HPLC chromatogram tiakumicín B vyrobený fermentáciou a čistením kvapalnou stredotlakovou kvapalnou chromatograñou na reverznej fáze nasledovanej trituráciou...

Vybrané protilátky naviazané na aminofosfolipidy a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17417

Dátum: 15.07.2003

Autori: Ran Sophia, Huang Xianming, Thorpe Philip

MPK: A61K 39/395, A61K 47/48, C07K 16/18...

Značky: protilátky, použitie, liečenie, naviazané, vybrané, rakoviny, aminofosfolipidy

Text:

...Tento vynález adresuje vyššie uvedené a ine potreby doterajšieho stavu techniky poskytnutím nových metód a štruktúr pre bezpečné a účinné vaskulárne zacielenie nádoru, anti-angiogenézu a deštrukciu nádoru, pričom tieto metódy a štruktúry sú taktiež prekvapivo účinné pri inhibicii vstupu vírusov a šírenia a pre liečenie vlrusovej infekcie a ochorenl. Vynález je založený čiastočne na prekvapivých objavoch týkajúcich sa expresie a úlohy...

Viacvrstvové napúšťacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4823

Dátum: 15.07.2003

Autor: Proust Nathalie

MPK: F02M 37/04, F04B 43/00

Značky: viacvrstvové, čerpadlo, napúšťacie

Text:

...pružnú vrstvu z materiálu elastomér a vnútornú vrstvu tvoriacu bariéru tekutine, ktorá sa nachádza vnútri čerpadla.0013 Vnútorná vrstva zabraňuje pohonnej látke prenikať do elastoméru vonkajšej vrstvy alebo s ním chemicky reagovať.0014 Táto vonkajšia vrstva môže byť teda vyhotovená z elastoméru bežného typu, ktorý keď podlieha len teplotným zmenám, je schopný uchovať V čase svoje pružne vlastnosti.0015 Takto získaný plášť je iste nákladnejší...

Materiály pre oftalmické a otorinolaryngologické zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3757

Dátum: 15.07.2003

Autori: Schlueter Douglas, Karakelle Mutlu, Leboeuf Albert

MPK: C08F 222/00, C08F 220/00, G02B 1/04...

Značky: materiály, oftalmické, otorinolaryngologické, zariadenia

Text:

...5.0007 Materiály šošovky opísanej V patente O 95 majú výhodne teplotu skleného prechodu (Tg) medzi približne 20 °C a 25 °C.0008 Flexibilné intraokulárne šošovky je možné zbaliť a zaviesť cez malú incíziu. Najmä mäkši materiál je možnédeformovať väčšou mierou tak, aby mohol byť vsunutý cezstále sa zmenšujúcu incíziu. Mäkké akrylové alebo metakrylové materiály spravidla nevykazujú vhodnú kombináciu pevnosti a flexibility, ktorá umožní IOLs...

Spôsob prípravy pioglitazónov cez niekoľko medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3441

Dátum: 15.07.2003

Autori: Lohray Vidya Bhushan, Pandey Bipin, Lohray Braj Bhushan

MPK: C07D 417/00

Značky: niekoľko, pioglitazónov, medziproduktov, spôsob, přípravy

Text:

...syntézy a niekedy je zložité kontrolovat Meerweinovu reakciu V priemyselnou meradle, pretože táto reakcia je exotermická,spojená so vznikom veľkého množstva plynného dusíka, manipulácia s ktorým je zložitá. Pretože sa tvoriaspoluprodukty, je potrebné zložité čistenie. Okrem toho,V Meerweinovej reakcii sú potrebné špeciálne opatrenia na elimináciu extrémne nepríjemného zápachu esteru kyseliny akrylovej, ktorý je potrebné použiť V nadbytku....

Rekombinantná produkcia zmesi protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10211

Dátum: 15.07.2003

Autori: Van Berkel Patrick Hendrikus Cornelis, Logtenberg Ton, Brus Ronald Hendrik Peter, Bout Abraham

MPK: C07K 16/46

Značky: produkcia, protilátok, zmesí, rekombinantná

Text:

...mechanizmu imunitnej odozvy (spôsoby konštrukcie fágových knižníc opísané napríklad v publikácii CF Barbas III et al, Phage Display. A laboratory manual. Cold Spring HarborLaboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, 2001). Na konštrukciu fágových knižníc sa na povrchu častíc fága exprimujú gény variabilných oblastí ťažkých a ľahkých reťazcov ľudskej monoklonálnej protilátky a zvyčajne ako jednoreťazcový FV (scFvú alebo ako fragment Fab....

Spôsob odlučovania ortuti zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3199

Dátum: 15.07.2003

Autori: Pohontsch Andreas, Vosteen Bernhard, Standau Ewa, Kanefke Rico, Fleth Olaf, Beyer Joachim, Bonkhofer Theodor-gerhard, Kölser Heinz, Wieland Andrea, Nolte Michael, Müller Claus

MPK: B01D 53/46

Značky: odlučovania, ortuti, spalin, spôsob

Text:

...kúreniska spôsobuje za daných podmienok vysokoteplotného procesu alebo podobne za prítomnosti zlúčeniny obsahujúcej síru, obzvlášť za prítomnosti oxidu siričitého, daIekosiahlu, 5131386 655 B 1 3280 l/Hv podstate úplnú oxidáciu ortuti a dovoľuje teda velký podiel odlúčenia ortuti zo spalín.0008 Pod vysokoteplotnými zariadeniami sa rozumejú v zmysle predloženého vynálezu obzvlášť zariadenia na spaľovanie odpadov, napr. zariadenia na spaľovanie...

Spôsob cementovania výrobkov z antikoróznej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2769

Dátum: 15.07.2003

Autori: Christiansen Thomas, Somers Marcel, Moller Per

MPK: C23C 8/08, C23C 8/06, C23C 8/24...

Značky: antikoróznej, výrobkov, cementovania, ocele, spôsob

Text:

...vtom istom čase a preexpozicia s fluoróm môže iniciovať jamkovú koróziu3 antikoróznej ocele. Ďalšou nevýhodou je škodlivý efekt fluóru na kovových častiach priemyselných pecí.Ďalšie známe riešenie cementovania je nauhličovanie plynom obsahujúcim uhlík, napríklad C 0, pričom vrchná vrstva neobsahuje železo. Ked výrobok z antikoróznej ocele je tvorený železnou vrchnou vrstvou, atómy železa budú prenikať do výrobku z antikoróznej ocele....

Prášková srvátka so zlepšenou chuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1345

Dátum: 15.07.2003

Autori: Balzer Hartmut, Pfnür Petra, Pfeifer Jochen

MPK: A23C 21/00, C13K 5/00

Značky: zlepšenou, chuťou, srvátka, prášková

Text:

...práškua prášku zo srvátkového permeátu podľa tohto vynálezu poskytujeprášok so zlepšenou chuťou a s obsahom aspoň 60 hmotn. B laktózy. Pocit sucha a múčnatosti V ústach, obvyklý pri práškoch obsahujúcich d-laktózu sa zníži V práškoch podľa tohto vynálezu, ktoré obsahujú B-laktózu a prášky Vzniknuté podľa tohto vynálezusa vyznačujú vyššou sladkosťou a lepšou rozpustnosťou.Premena laktózy prevažne do jej B-izoméru sa docieľuje sušením bez...

Spôsob, používateľské zariadenie, ako aj rádiový komunikačný systém na prenos správ obsahujúcich používateľské dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 501

Dátum: 15.07.2003

Autori: Beckmann Mark, Hans Martin, Eckert Michael, Otte Andreas

MPK: H04Q 7/22

Značky: obsahujúcich, prenos, používateľské, systém, spôsob, rádiový, správ, dáta, komunikačný, zariadenie

Text:

...priebehu jedného známeho spôsobu prenosu dát sa medzi sieťou a nwbilným rádiovým prístrojom normálne vo vnútri určitej doby vymení vždy určité množstvo rámcovlebo frames. Jeden rámec je pritom časovou štruktúrou, naktorej spočíva napríklad v UMTS (Universal Mobile Telecommunícations Systém - univerzálny mobilny telekomunikačný systém ) celkové spracovanie signálov aKeď sú všetky tieto rámce nepretržite prenášané a prijímané mobilným rádiovým...

Vakcína proti salmonelovej rickettsiovej septikémii založená na bunkách baktérie Arthrobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6786

Dátum: 14.07.2003

Autori: Griffiths Steven Gareth, Salonius Kira

MPK: A61K 39/02

Značky: salmonelovej, proti, rickettsiovej, arthrobacter, bakterie, septikémii, buňkách, založená, vakcína

Text:

...ku domnienke, že Renogenm zabezpečoval skrytú ochranuako pred SRS, tak aj pred BKD.Na účely overenia tejto myšlienky boli ryby chované v sádkach imunizované vakcínou Renogenm a následne infikované baktériami P. salmonis, ako je opísané V príklade 2. V negatívnej kontrolnej skupine, ktorá dostávala injekcie soľného roztoku, podľahli takmer všetky ryby SRS. Pokusné skupiny, ktoré dostávali vakcínu Renogenm vykazovali mimoriadne nízku...