Archív za 2003 rok

Strana 41

Deriváty benzofuránu, benzothiofénu, indolu alebo indolizínu, spôsoby ich prípravy ako i prípravky, ktoré tieto látky obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283527

Dátum: 28.07.2003

Autori: Inion Henri, Rosseels Gilbert, Chatelain Pierre, Gubin Jean, Kilenyi Steven, Lucchetti Jean

MPK: A61K 31/34, A61K 31/40, A61K 31/38...

Značky: přípravy, deriváty, indolizínu, tieto, indolu, přípravky, obsahujú, benzothiofénu, spôsoby, benzofuránu, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená Het heterocyklickú skupinu, Y skupinu vzorca -CO-, -CHOR5- alebo -CH2-, kde znamená R5 atóm H, alebo C1-4alkyl, alebo acyl vzorca -CO-R'4, kde znamená R'4C1-4alkyl, R2 atóm H alebo C1-6alkyl, R3 C1-6alkyl alebo skupinu Alk-R6, kde znamená Alk jednoduchú väzbu, alebo C1-5alkylén R6 pyridyl, fenyl, fenoxy, metyléndioxy-3,4-fenyl alebo fenyl, alebo fenoxy substituované rovnakými alebo rôznymi...

Metalurgická nádoba, predovšetkým elektrická oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283526

Dátum: 28.07.2003

Autori: Thebault Jean-michal, Lebrun Christian, Maurer Ghislain, Hamy Michel, Destannes Philippe

MPK: F27D 11/10, F27B 3/20, F27B 3/08...

Značky: metalurgická, oblúková, nádoba, elektrická, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kovového plášťa (1), vyloženého vnútri žiaruvzdorným materiálom (2) a z najmenej jednej elektródy (3), prechádzajúcej dnom nádoby a pripojenej vedením na zdroj elektrického prúdu. Elektróda (3) je pripevnená ku kovovému plášťu (1) mechanickými upevňovacími prostriedkami (12) a je od kovového plášťa (1) elektricky odizolovaná. Na zabránenie tomu, aby sa tekutina, tečúca po vnútornom povrchu plášťa (1) dostala do styku s...

Cefalosporínové antibiotiká, ich použitie a antibakteriálny prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283524

Dátum: 28.07.2003

Autori: Cho In-seop, Zhang Zhijia, Glinka Tomasz, Hecker Scott, Lee Ving

MPK: A61K 31/545, C07D 501/59

Značky: prostriedok, použitie, obsahuje, antibakteriálny, ktorý, cefalosporínové, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (III) a (II) a ich farmakologicky prijateľné soli, ktoré vykazujú antibiotickú aktivitu voči širokému spektru mikroorganizmov, medzi ktoré patria organizmy rezistentné voči beta-laktámovým antibiotikám, a antibakteriálne činidlá s ich obsahom. Ďalej sú opísané medziprodukty na prípravu uvedených zlúčenín.

Spôsob dopravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283523

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wykes Katharine Anne, Quigley Michael Colin

MPK: D01F 2/00

Značky: celulózy, roztoku, spôsob, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom N-metylmorfolín-N-oxide potrubím, pri ktorom teplota roztoku, vyjadrená v °C, v strede tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(X + 0,19 x Dexp(1/2)) a teplota roztoku, vyjadrená v °C, na vnútornej stene tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(Y + 0,23 x Dexp(1/2)), kde D predstavuje vnútorný priemer potrubia, vyjadrený v mm, X znamená číselnú hodnotu rovnú alebo väčšiu ako 5,0 a Y znamená číselnú...

Spôsob submerzného čistenia odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283522

Dátum: 28.07.2003

Autori: Tang Nianfa, Maclaren David

MPK: C02F 3/06, C02F 3/02, C12M 1/06...

Značky: vykonávanie, určenej, submerzného, použitie, pitná, spôsob, zariadenie, odpadovej, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri submerznom čistení odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda, obsahujúca biologicky rozložiteľné látky, sa voda vo forme zmesovej tekutiny, obsahujúcej rozpustenú organickú hmotu a suspendované pevné častice, uvádza do cirkulácie v komore na biologické spracovanie, obsahujúce aeračné prostriedky a biomasu, prítomnou v komore na biologické spracovanie vo forme biofilmu na pevnej nosnej konštrukcii, ktorá je úplne ponorená...

Spôsob znižovania sklonu k fibrilácii lyocelového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283521

Dátum: 28.07.2003

Autori: Potter Christopher David, Dobson Peter

MPK: D06M 13/355, D06M 13/41, D01F 2/00...

Značky: lyocelového, fibrilácii, vlákna, znižovania, spôsob, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Sklon k vlákneniu (fibrilácii) lyocelových vlákien sa môže znížiť reakciou v nesušenom stave pri zvýšenej teplote s roztokom chemického činidla, ktoré nesie viac akrylamidových skupín, keď je priemerný počet akryloamidových skupín v molekule chemického činidla v roztoku najmenej 2,1. Množstvo chemického činidla, ktoré reaguje s vláknom, môže byť v rozsahu 0,25 až 1 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť vzduchom sušeného vlákna. Farbiaca afinita...

Zariadenie na liatie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283520

Dátum: 28.07.2003

Autori: Urlau Ulrich, Spitzer Karl-heinz, Stache Bernfried, Buddenberg Heino, Franke Dietmar, Kroos Joachim, Schwerdtfeger Klaus

MPK: B22D 11/06

Značky: pásov, liatie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na liatie pásu (4), s prívodom taveniny a aspoň jedným chladiacim zariadením na chladenie taveniny obsahuje flexibilný vodiaci a oporný prvok (5), pre stuhnutý pás (4), pričom dĺžka vodiaceho a oporného prvku (5) je nastaviteľná.

Spôsob výroby ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit

Načítavanie...

Číslo patentu: 283519

Dátum: 28.07.2003

Autor: Pfemeter Alfred

MPK: C04B 38/08, C04B 28/26, C04B 14/18...

Značky: ľahčeného, obsahujúceho, spôsob, pěnový, perlit, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit, alkalické kremičitany, poprípade prísady tvrdidiel pre vodné alkalické kremičitany, sa expandovaný perlit s veľkosťou zrna 0,8 až 6 mm zmieša so zmesou vodných alkalických kremičitanov, hydrofobizačného prostriedku a poprípade rozpustného alebo suspendovaného tvrdidla, na stále ešte tečenia schopný produkt, plní sa do foriem, poprípade stláča a potom sa zahrieva pomocou mikrovĺn.

Nové proliečivá (N-2-pyridyl-N-2-hydroxykarbonylmetyl)amidu kyseliny 1-metyl-2-(4-amidinofenylaminometyl)benzimidazol-5-yl-karboxylovej, ich príprava a použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1161

Dátum: 28.07.2003

Autori: Colbatzky Florian, Busch Ulrich, Hauel Norbert

MPK: C07D 401/00, A61K 31/21, A61P 7/00...

Značky: kyseliny, proliečivá, liečivo, použitie, n-2-pyridyl-n-2-hydroxykarbonylmetyl)amidu, nové, príprava, 1-metyl-2-(4-amidinofenylaminometyl)benzimidazol-5-yl-karboxylovej

Text:

...alebo aralkoxyskupinu ako metoxy-, etoxy-, n-propoxy-, izo-propoxy- alebo benzyloxyskupinu alebo alkyltio- alebo aralkyltioskupinu ako nmtyltio-, etyltio-, n-propyltio- alebo ben zyltioskupinu, s amínom všeobecného vzorca ąN - OH (Iv).Reakcia sa vhodne môže uskutočňovať v rozpúšćadle ako je netanol,etanol, n-propanol, voda, metanol/voda, tetrahydrofurán alebo dioxán pri teplotách medzi O a 150 °C, predovšetkým pri teplotách medzi 20 a 120...

Zlepšený systém transdermálnej dodávky na aplikáciu rotigotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 989

Dátum: 28.07.2003

Autori: Schacht Dietrich Wilhelm, Wolff Hans Michael, Hannay Mike

MPK: A61K 31/38, A61K 9/70

Značky: dodávky, systém, aplikáciu, transdermálnej, rotigotínu, zlepšený

Text:

...účinných látok, ktoré majú veľmi vysokú priepustnosť kožou. Okrem toho musia byť splnené špeciálne požiadavky na kinetickéi parametre uvoľňovania liečiva, ako je kontaktnádodávka počas niekoľkých dní.Úlohou tohto vynálezu je riadenie (to je regulácia/ovládanie) transportu rotigotínu z rezervoára liečiva ku koži a cez ňu, a tým zlepšenie toku rotigotínuĎalšou úlohou a aspektom tohto vynálezu je vyvinúť vhodne zloženie a spôsoby výroby...

Zariadenie na zisťovanie stavu otáčania rezacích kotúčov štítového rezacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 684

Dátum: 28.07.2003

Autori: Messing Manfred, Burger Werner, Ihle Bernhard, Köbele Thorsten

MPK: E21D 9/08

Značky: stroja, zariadenie, rezacieho, štítového, kotúčov, řezacích, stavu, zisťovanie, otáčania

Text:

...telese rezacieho kotúča a je uložená V elektricky izolujúcej výplñovej hmote, odolnej mechanicky, ako aj tepelne. Týmje anténa pomerne dobre chránená.Aby bola táto výplňová hmota v drážke čo najlepšie zakotvená, je podľa jedného vytvorenia vyššie uvedeného dalsieho uskutočnenia urobené také opatrenie, že drážka sa od smerom von privrátenej strany v smere na stredPri jednom ďalšom vytvorení vyššie uvedeného ďalšieho uskutočnenia je...

Zapustená závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7544

Dátum: 28.07.2003

Autor: Maier Franz

MPK: E05C 1/00, E05C 7/00

Značky: závora, zapustená

Text:

...uloženia a na tejto rohovej oblasti páky je otáčatelne kĺbovo uložená sústava tyčí a že výklopná páka cez pripojenú sústavu tyčí ovláda prinajmenšom jeden závorový prvok,presúvateľný v horizontálnej styčnej drážkovej oblasti krídla s oporným dorazom, ktorý pôsobí spolu suzatváracím dielcom, pevne pripojeným na0008 Prostredníctvom tohto uskutočnenia vzmysle vynálezu je možné sklápaciu páku, určenú na ovládanie závorového prvku, pri uzamknutom...

Spojka vŕtacích kotiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 334

Dátum: 28.07.2003

Autor: Papousek Herbert

MPK: F16L 15/00

Značky: spojka, kotiev, vrtacích

Text:

...plochami utesnene, je zaručené prídavné utesnenie v oblasti spojky, pretože medzi koncami kotvových rúrok usporiadaných v spojke nie je možný žiadny výstup preplachovacieho média a/alebo tuhnúcej hmoty. Prídavne má toto opatrenie vynálezu tu výhodu, že sila spôsobená otáčaním a rázmi, ktorou je vŕtacia kotva pri vŕtaní diery v hornine deformovaná, je bez problémov, pretože je prenášaná priamo z kotvovej rúrky naĎalšie podrobnosti, znaky a...

Farmaceutická kompozícia v pevnej dávkovej forme obsahujúca desmopressin a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 245

Dátum: 25.07.2003

Autori: Lomryd Hakan, Olsson Lars-erik, Nicklasson Helena

MPK: A61K 38/11, A61K 9/20

Značky: spôsob, formě, farmaceutická, přípravy, kompozícia, pevnej, obsahujúca, desmopressin, dávkovej

Text:

...obrázkov na yýkresochObrázok 1 znázorňuje dosiahnuteľnú tvrdosć a rýchlosť lisovania na tablety pre predložený vynález V porovnanís granulátom podľa doterajšieho stavu techniky.Obrázok 2 znázorňuje detailne model distribúcie veľkostiProblém dosiahnutia požadovanej tvrdosti, vrátane jej vhodnej regulácie, v rovnováhe s ďalšími vyššie uvedenými hľadiskami, je v predloženom vynáleze úspešne adresný objavením účelného zníženia množstva...

Spôsob a zariadenie na varenie a stabilizáciu bioorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5767

Dátum: 25.07.2003

Autori: Morgantini Gianpiero, Pellegrin Ruggero

MPK: B09B 3/00, F26B 3/32, A61L 11/00...

Značky: varenie, zariadenie, spôsob, materiálov, bioorganických, stabilizáciu

Text:

...zahrnujúcej absorpciu vody a vytváranie páry.ihned po ukončení fázy prehrievania sa následná fáza varenia realizuje spôsobovaním absorpcie riacleného množstva horúcej vody cez materiál, ktorý sa stále udržuje v pohybu aohrieva sa mechanickým pôsobením pohyblivého prvku.Pridávaná voda sa absorbuje na povrchu a potom stále hlbšie do vnútra častíc, z ktorých sa teplo extrahuje prostrednictvom vytvárania pary. Obrázok 4 schematicky...

Ortopedický prístroj k úprave vadného postavenia prstov na nohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17432

Dátum: 25.07.2003

Autori: Krauss Axel, Huber Vitus Maria

MPK: A61F 5/01

Značky: prstov, ortopedický, postavenia, prístroj, vadného, úpravě

Text:

...na palec. Ďalší prestavovací mechanismus slúži na prestavenie koženej slučky na palec podľa veľkosti chodidla a anatomickej štruktúry v pozdĺžnom smere chodidla, pričom je prestavovací mechanizmus, prechádzajúci od článku v smere palca, konštruovaný ako tuhý v ohybu. Elastická dlaha prechádza od článku až do oblasti päty, ktorú obklopuje. Táto známa dlaha neumožňuje trvalé nosenie v topánke a najmä neumožňuje odvaľovanie pri chôdzi.0010...

Nástroj na vyrezávanie panelov zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4804

Dátum: 25.07.2003

Autori: Mival Nicholas James, Davies Christopher

MPK: B26D 7/08, B23D 49/00, B26B 7/00...

Značky: zasklenia, nástroj, panelov, vyrezávanie

Text:

...na odstraňovanie čelného skla vozidla, opomý prostriedok sa bude opierať o vonkajšiu plochu čelného skla v blízkosti jeho obvodovej hrany. Rezná časť čepele prenikne cez spojovací materiál na spodnú plochu čelného skla. Oporný prostriedok je výhodne nesený nosičom čepele a výhodne obsahuje otočný opomý prostriedok, ako je napríklad kladka. Altematívne sazariadenie môže vybaviť lyžou alebo sklzom.0013 Rezná čepeľ typicky obsahuje...

Dávková forma pramipexolu na podávanie jedenkrát denne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15481

Dátum: 25.07.2003

Autori: Baldwin John, Heintz Mark, Cox Steven, Lee Ernest, Bredael Gerard

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/428...

Značky: denne, podávanie, pramipexolu, jedenkrát, forma, dávková

Text:

...písané, že sú vhodné, zahŕňajú predželatínovaný škrob.0007 US patent č. 5458 887 opisuje tabletu sriadeným uvoľňovaním zahŕňajúcu osmotické jadro, ktoré pozostáva zlieku v zmesi so zložkou napučatelnou vo vode, ako je HPMC alebo polyetylénoxid, a povlaku, ktorý zahŕňa polymér odolný vode a malé množstvo zlúčeniny rozpustnej vo vode,ktorá pôsobí ako pórotvorná látka. Po vytvorení pórov v povlaku rozpúšťaním zlúčeniny rozpustnej vo vode,...

Tabletový prostriedok pramipexolu s postupným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4338

Dátum: 25.07.2003

Autori: Heimlich John, Reo Joseph, Skoug Connie, Noack Robert, Amidon Gregory, Lee Ernest, Ganorkar Loksidh

MPK: A61K 31/428, A61K 9/20, A61K 9/28...

Značky: postupným, uvoľňovaním, prostriedok, pramipexolu, tabletový

Text:

...ktoré sú vtomto dokumente opísané ako vhodné, zahŕňajú predželatinovaný škrob.0010 US patent číslo 5458 887 opisuje tabletu s riadeným uvolňovaním obsahujúcu osmotické jadro, ktoré pozostáva zlieku v zmesi so zložkou napučatelnou vo vode. ako je HPMC alebo polyetylénoxid, a povlak, ktorý obsahuje polymér odolný voči vode a malé množstvo zlúčeniny rozpustnej vo vode, ktorá pôsobí ako pórotvorná látka. Po vzniku pórov vpovlaku rozpustenim...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: medzi, hnacím, odpojovača, remeňom, krútiaceho, motorom, hriadeľom, klukovým, prenos, momentu, zostava, poháňaným

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3765

Dátum: 25.07.2003

Autor: Schmidt Friedrich

MPK: A61K 31/33, A61P 11/00

Značky: formulácia, anticholinergikum, inhaláciu, aerosolová, obsahujúca

Text:

...anión X vybraný zo skupiny pozostávajúcej zchloridu, bromídu, iodidu,síranu, fosfátu, metylsulfonátu, dusičňanu, maleinanu, octanu, citrátu, fumarátu, vinanu, oxalátu, jantarátu, benzoátu a p-toluénsulfonátu.Prednostne dochádza kpoužitiu solí vzorca l, vktorých je anión X vybraný zo skupinyPodľa vynálezu sú obzvlášť výhodné v rámci predkladaného vynálezu také formulácie, ktoréobsahujú zlúčeniny vzorca l, V ktorých je X znamená...

Parenterálne prostriedky obsahujúce hydroxyester rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3377

Dátum: 25.07.2003

Autori: Rubino Joseph, Gandhi Pooja, Harrison Maureen, Siskavich Victoria

MPK: A61K 47/12, A61K 31/4353, A61K 47/10...

Značky: rapamycínu, obsahujúce, prostriedky, hydroxyester, parenterálně

Text:

...600, polyetylénglykol 1000, alebo ich zmesi. Tieto spolurozpúšťadlá sú veľmi vhodné, pretože degradâcia oxidáciou alaktónové štiepenie sa unich vyskytuje v nižšej miere. Okrem toho, etanol apropylénglykol sa môžu kombinovať za vzniku menej horľavého produktu, ale výsledkom vyšších množstiev etanolu je všeobecne lepšia chemická stabilita. Výhodná je koncentrácia 30 až 100 obj. etanolu v zmesi.V predloženom vynáleze sa stabilita...

Preháňaná remenica oddeľovača alternátora s neobalenou drôtenou pružinou a mastením mazivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3071

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: neobalenou, oddelovača, pružinou, preháňaná, mastením, alternátora, drôtenou, mazivom, remenica

Text:

...tela 28 hraníčiac s druhým zakončením 26. Prvá obruba 41 obsahuje vonkajšiu plochu obruby 42 majúcu širší vonkajší priemer než telo 28. Kruhová plocha 44 sa rozprestiera radiálne medzi telom 28 a vonkajšou plochou obruby 42 protiľahlo k druhému zakončeníu 28. Vo všeobecnosti je v kruhovej ploche 44 vytvorený špirálovitý prvý žliabok 46 deñnujúci tam prvú polohu plochy 48.0012 Vo všeobecnosti je Valcová remenica 50 rotačne uložená v...

Použitie erytropoietínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2186

Dátum: 25.07.2003

Autori: Haller Hermann, Bahlmann Ferdinand Hermann

MPK: A61P 17/00, A61P 9/00, A61K 38/18...

Značky: použitie, erytropoietinu

Text:

...(EPC) V perifernej krvi zdravých ľudí azvierat. Použitím zvieracích modelov bolo možné preukázať, zeendoteliálne progenitorove bunky pochádzajúce z kostnej drenesa aktívne podielali na neovaskularizácii. Tiež sa ukázalo, že špecifická CD 34-pozitívna podskupina leukocytu, ktorá exprimuje endotelovo špecifické antigény, sa usadila V ischemických oblastiach. Okrem toho, endoteliálne progenitorové bunky(EPC), ktoré predstavujú signifikantný...

Inhalovateľné liečivo obsahujúce nové anticholinergikum v kombinácii s kortikosteroidmi a betamimetikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2127

Dátum: 25.07.2003

Autori: Pairet Michel, Pieper Michael Paul, Meade Christopher John Montague

MPK: A61K 31/135, A61K 31/46, A61K 31/167...

Značky: anticholinergikum, kombinácii, inhalovateľné, nové, betamimetikami, obsahujúce, kortikosteroidmi, liečivo

Text:

...enantioméme soli R-salmeterolu a RJč-formoterolu sú zvlášť významné. Zlúčeniny g môžu byt podľa vynálezu ďalej vo forme hydrátov alebo solvátov.V rámci predloženého vynálezu sa odkazom na zlúčeninu g rozumie odkaz na fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli. Ako fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli betamimetík g sa podľa vynálezu chápu farmaceutický prijateľné soli, ktoré sa zvolia zo solí kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Gyertyán István, Gacsáliy István, Miklósné Kovács Anikó, Bilkei Gorzó András, Simig Gyula, Németh Gábor, Szénasi Gábor, Rátzné Simonek Ildikó, Tihanyi Károly, Bózsing Dániel, Blaskó Gábor, Egyed András, Jakóczi Iván, Schmidt Éva

MPK: C07D 239/22, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: deriváty, kompozície, použitie, spôsob, piperazinylalkyltiopyrimidínové, obsahom, farmaceutické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Fenyloxazolidinóny majúce C-C väzbu v 4 až 8 členných heterocyklických kruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 283487

Dátum: 25.07.2003

Autori: Barbachyn Michael Robert, Ennis Michael, Hoffman Robert, Thomas Richard, Hutchinson Douglas, Poel Toni-jo, Brickner Steven, Anderson David

MPK: C07D 413/10, C07D 417/14, A61K 31/42...

Značky: heterocyklických, fenyloxazolidinóny, vazbu, kruhoch, majúce, členných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v hlavnom nároku a ich farmaceuticky prijateľné soli s antimikrobiálnym účinkom.

Vylučovanie tuhej látky termickým rozkladom plynnej látky v pohárovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 826

Dátum: 25.07.2003

Autor: Sonnenschein Raymund

MPK: B01J 19/02, B01J 19/00, C01B 33/00...

Značky: tuhej, reaktore, rozkladom, plynnej, termickým, vylučovanie, pohárovom, látky

Text:

...plynnej látky Q, keď sa rozklad a vylučovanie použitej látky 5, ktorá sa poprípade používa v zmesi plynov a má vyššiu hustotu ako plynné produkty Q vznikajúce pri tomto rozklade, uskutočňujú v zariadeni, ktoré sa vyznačuje pohárom l, ktorého dno ll je orientované v smere zemskej priťažlivosti 3 a ktoreho otvorová oblasť lg je orientovaná proti smeru zemskej pritažlivosti g, pohár l je priamo alebo nepriamo zohrievateľný vyhrievacou a...

Fólia obsahujúca bariérovú vrstvu pre plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 738

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jendrosch Stefan, Schweitzer Christoph, Dujardin Bernard, Bernig Walter

MPK: B32B 27/08, B65D 85/72, B32B 27/34...

Značky: vrstvu, obsahujúca, bariérovú, plyny, fólia

Text:

...veľmi nízkou hustotou z angl. very low density polyethylene), hustota ktorého je s 0,915 g/cms. Zmes 40-65 hmotn. LLDPE a 35-60 hmotn. kopolyméru etylénu s vinylacetatom sa výhodne použije ako látka pre vrstvu spájateľnú za tepla, vždy vztiahnute na 100 hmotn, zložiek tohto polyméru.0014 Aj vrstva spájateľná za tepla aj druhá vonkajšia alebo povrchová vrstva môžu obsahovať obvyklé prísady, akými sú prostriedky proti priľnavosti,...

Dávková forma pramipexolu na podávanie jedenkrát denne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14588

Dátum: 25.07.2003

Autori: Baldwin John, Bredael Gerard, Heintz Mark, Cox Steven, Lee Ernest

MPK: A61K 9/28, A61K 31/428, A61K 9/20...

Značky: pramipexolu, podávanie, jedenkrát, dávková, denne, forma

Text:

...vodou roztiahne jadro a poskytne povrch bohatý na liek vkontakte s gastrointestinálnou tekutinou.0008 US patent č. 5656 296 opisuje prípravok spostupným uvoľňovaním sdvojitou kontrolou zahŕñajúci jadro, ktoré zahŕňa liek a pomocnú látku snízkouteplotou topenia, a povlakovú vrstvu cez jadro, ktorá zahŕňa vo vode nerozpustný polymér nezávislý od pH a vo vode rozpustný polymér tvoriaci tilm.0009 Európska patentová prihláška č. EP...

Erytropoetín v subpolycytemických dávkach na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7596

Dátum: 25.07.2003

Autori: Haller Hermann, Bahlmann Ferdinand Hermann

MPK: A61P 3/00, A61K 38/18

Značky: dávkách, erytropoetín, diabetu, subpolycytemických, liečenie

Text:

...môžu mobilizovat endoteliálne prekurzorové bunky. Dimmeler a kol. (J. Clin. invest., 108 (2 001), 391 - 397) ďalej ukázal, že statíny ako atorvastatin a simvastatinvýrazne zlepšujú in vitro ain vivo diferenciáciu endoteliálnych prekurzorových buniekv mononukleárnych bunkách a CD 34-kmeňových bunkách, ktoré boli izolované z periférnej krvi. Takže liečba myši statínmi viedla k zvýšenému počtu diferencovaných endoteliálnych prekurzorových...

Bezpečnostné zariadenie so samočinným spúšťaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 121

Dátum: 24.07.2003

Autori: Leme David, Pineau Sylvain, Bouajaj Lahouari, Delprat Cyrille

MPK: F16L 55/132, F16K 17/34

Značky: bezpečnostné, spúšťaním, zariadenie, samočinným

Text:

...dutým telesom, ktoréje umiestnené nad trubicou v jej predĺžení a je v ňom uložený kolik a pružina. V dolnom konci dutého telesa sa posúva stredový uzáver. Duté teleso a trubíca sú pozdĺžne od seba vzdialené pozdĺžnympriestorom, ktorý umožňuje médiu prietok kontrolovaný stredovým uzáverom.3 V tomto prípade môže byť pružina uložená medzi vnútornou zaražkou dutého telesa a zarážkou na kolíku. Pružina pracuje ako tlačna.Strata tlaku média...

Vysoko disperzná zrážaná kyselina kremičitá s veľkým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2789

Dátum: 24.07.2003

Autori: Stenzel Oleg, Uhrlandt Stefan, Luginsland Detlef, Wehmeier André

MPK: C01B 33/00, C09C 1/28, B60C 1/00...

Značky: vysoko, křemičitá, kyselina, velkým, disperzná, zrážaná, povrchom

Text:

...osobných pneumatikyhodnoty) automobilov (smerné hodnoty) Hlavná zložka behúňa blendy E a L-SBR/BR NR, čiastočne ako blend BR Protektorovanie u bezvýznamné minimálne 3-krát plášťov Kilometrový výkon 40 000 km V Európe 3 x 200 000 km 64 000 v USA Maximálna rýchlosť 160 až 240 km/h a 100 km/h (max. 140 vyššia km/h) Plniaci tlak 220 kPa 850 kPaNosnosť na nápravu 6300 kg (vybavenieosobnými automobilmi V zmysle predloženého vynálezu súvozidlá...

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Adametz Wolfgang, Koch Herbert

MPK: C08F 236/00, C08F 4/00

Značky: použitie, zlúčenín, vinylaromatických, spôsob, týmto, použitím, vyrobené, polyméry, výroby, diénov, konjugovaných, polymérov, spôsobom

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Napínacie zariadenie pre protišmykovú reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2508

Dátum: 24.07.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: protišmykovú, reťaz, napínacie, zariadenie

Text:

...Vynález vrátane ďalších výhod je vnasledujúcom bližšie vysvetlený na základe niekoľkých nie obmedzujúcich príkladov uskutočnenia, ktore sú znázomené na výkrese.obr. 1 napínacie zariadenie podľa vynálezu V perspektívnom pohľadeobr. 2 rez pozdĺž čiary II - ll napínacím zariadením z obr. 1 V polohe uvoľnenia obr. 3 napínacie zariadenie z obr. 2 v pridržiavacej polohe a0013 Podľa obr. l má napínacie zariadenie SPA podľa vynálezu pre protišmykovú...

Skracovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13553

Dátum: 23.07.2003

Autor: Widu Kurt

MPK: B27B 25/04, B27B 25/00, B27B 31/00...

Značky: skracovacie, zariadenie

Text:

...tieto známenedostatky odstránené, u ktorého budú vznikať iba malé dynamickézaťaženia, ktoré umožnia vysoký výkon, a u ktorého bude zaistenéĎalším úkolom vynálezu je vytvoriť skracovacie zariadenie,ktoré bude okrem dopravného prostriedku obsahovat i malý počet pohyblivých dielov, čím budú môcť byť náklady na výrobu a údržbuPodľa vynálezu sa to dosiahne tým, že dopravná klapka je kĺbovo uložená v prvej dopravnej rovine a oblasť tejto...

Vysoko dispergovateľná zrážaná kyselina kremičitá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5222

Dátum: 23.07.2003

Autori: Stenzel Oleg, Luginsland Detlef, Uhrlandt Stefan, Wehmeier André

MPK: C01B 33/00, C09C 1/28, B60C 1/00...

Značky: křemičitá, dispergovateľná, kyselina, zrážaná, vysoko

Text:

...znášať taktiež vysoké namáhanie pri vysokých rýchlostiach a vykazovat nešmykové správanie za sucha a za mokra (trakcia). Dobrá trakcia však nemusí súvisieť so zväčšeným náhonom, prípad ne vysokým valivým odporom.Rôzne požiadavky kladené na pneumatiky vozidiel majú zodpovedajúci dopad aj na plnivá použité v pneumatikách. Dlho používaná prísada kyselín kremičitých a organokremičitých zlúčenín vo funkcii systému plnív pre pneumatiky osobných...

Vysoko dispergovateľná zrážaná kyselina kremičitá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10761

Dátum: 23.07.2003

Autori: Stenzel Oleg, Uhrlandt Stefan, Wehmeier André, Luginsland Hans-detlef

MPK: C01B 33/193, C01B 33/18, B60C 1/00...

Značky: vysoko, křemičitá, kyselina, dispergovateľná, zrážaná

Text:

...úžitkové automobily, ako napríklad dodávkové automobily. Medzi tieto automobily nespadajú automobily, ktoré sú obvykle prevádzkované pri vysokých rýchlostiach, aj ked sú také automobily podľa ich konštrukčného pojatia zaradené medzi osobné automobily. Tieto automobily majú na pneumatiky ešte ďalšie požiadavky, okrem tých, ktoré sú V tabuľkeuvedené pre osobné automobily.Pneumatiky pre motocykle a vysokorýchlostné osobné automobily musia byt...

Polyuretánové kompozície s obsahom polyaldimínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3903

Dátum: 23.07.2003

Autor: Burckhardt Urs

MPK: C08G 18/00

Značky: polyaldimínu, polyuretanové, kompozície, obsahom

Text:

...iba trocha vnimateľný0006 V ostatných použitiach, tak zvane citlivých na zápach, nie sú naproti tomu take pachové zaťaženia zásadne tolerovane.Zvlášť citlivé sú použitia V uzavretých priestoroch, ako je napriklad utesňovanie špár vo vntúri budov, alebo lepenie konštrukčných dielov vo vnútornom priestore automobilov. Neprítomnosť zápachu je tu nevyhnutnou podmienkou, a to tiež počas aplikácie aj krátko po aplikácii produktu. Pri použitiach...

Polyaldimíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3290

Dátum: 23.07.2003

Autor: Burckhardt Urs

MPK: C08G 18/00, C07C 251/00

Značky: polyaldimíny

Text:

...s údajne veľmi slabým zápachom. Pri použití opísaných polyaldiminov sa ale vyskytujú aj nepríjemné, dlhý Čas vnímateľné zápachy, čo spôsobuje, že tieto látky sú na aplikácie citlivé na zápachDokument US 4,720,535 popisuje za vlhkosti tvrdnúce polyuretánové kompozície, ktoré obsahujú substituované 2,2-dimetylpropánaldimíny aromatických polyamínov. Použitie opísaných polyaldimínov je v dôsledku použitých aromatických polyamínov nevhodné....