Archív za 2003 rok

Strana 35

Záchytný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5367

Dátum: 20.08.2003

Autori: Müller Alfred, Gettert Robert

MPK: A62B 35/00, B60R 21/02, B60R 22/26...

Značky: záchytný, systém

Text:

...záchytná rovina V prípade vozidla už pripraveného na nastupovanie a vystupovanie (údajeuhlov sa V ďalšom vždy vzťahujú na vozidlo už pripravené nanastupovanie a vystupovanie) môže byť sklonená voči horizontále o uhol 30 ° - 60 °, najmä 40 ° - 50 °, predovšetkým cca 45 ° alebo 50 °, nanajvýš prednostne 44,6 °, pričom sedacia Časť môže byť sklonená voči horizontále v rozsahu od 0 ° do 30 °, predovšetkým 25 °, takže pre sedaciu časť môže...

Rezný nástroj, najmä na obrábanie piestnych krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 358

Dátum: 20.08.2003

Autor: Dorsch Walter

MPK: B23B 27/00

Značky: řezný, nástroj, obrábanie, najmä, krúžkov, piestnych

Text:

...prístupné alebo sú prístupné len obtiažne, a preto je bránené vytvoreniu britov. Bezproblémová výroba britovej doštičky je oproti tomu,ako je známe, možná vtedy, keď je britová doštička vytvorená viacdielne a deliaca línia medzi susednými čiastkovými kusami britovej doštičky leží v oblasti zárezu. Týmto spôsobom je možné každý čiastkový kus britovej doštičky brúsit zvlášť,pričom je zaistený nebránený prístup brúsiaceho nástroja ku každému...

Skúmavka s otváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5712

Dátum: 19.08.2003

Autori: Burns Alasdair, Garvin Roy

MPK: B01L 3/14

Značky: skúmavka, mechanizmom, otváracím

Text:

...obruba zahrnuje výbežok smerom von, výhodne vhodne zahnutý vzhľadom k všeobecne horizontálnemu povrchu detinujúcemu horný povrch viečka, čo umožňuje optimálne zapáčenie na umožnenie ľahkého otvárania a zatváranie viečka. Výhodne sú uhol a dĺžka obruby také, že keď sa nahor smerujúca zložka sily aplikuje na obrubu, viečko sa uvoľní a nádobka sa otvorí.V druhom aspekte tento vynález zahrnuje skladovací systém/nádobu, napríklad stojan,...

Pyrimidínové deriváty a ich použitie ako modulátorov CB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3189

Dátum: 19.08.2003

Autori: Whittington Andrew Richard, Eatherton Andrew John, Slingsby Brian Peter, Naylor Alan, Green Richard (deceased), Giblin Gerard Martin Paul, Mitchell William Leonard, Rawlings Derek Anthony

MPK: A61K 31/506, A61K 31/505, C07D 239/00...

Značky: použitie, pyrimidinové, modulátorov, deriváty

Text:

...glaukómu apod. Pozri US patent č. 5 112 820 respektíve EP 576357. Pretože však sú tieto zlúčeniny aktívne na obidvoch receptoroch, CBl a CB 2, môžu vyvolávať závažné psychoaktívne účinky.Hore uvedené skutočnosti a primáme umiestnenie receptoru CB 2 v imunitnom systéme potvrdzujú osobitnú úlohu CB 2 pri modulácii imunitnej a protizápalovej odpovediCelková veľkost populácie pacientov, ktorí trpia bolesťou, je obrovská (takmer 300 miliónov) a...

Spôsoby skríningu kognitívnych enhancerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9540

Dátum: 19.08.2003

Autori: Tully Timothy, Scott Roderick, Bourtchouladze Rusiko

MPK: C12Q 1/66, C12N 15/85, C12N 15/86...

Značky: skríningu, kognitívnych, spôsoby, enhancerov

Text:

...v kroku (b) s aktivitou indikátora v kontrolných bunkách, ktoré boli kontaktované s látkou stimulujúcou funkciu CREB a ktoré neboli kontaktované stestovanou zlúčeninou (t.j. vkontrolných bunkách, ktoré boli kontaktované so samotnou látkou stimulujúcou funkciu CREB) (d) výber testovanej zlúčeniny, pokiaľ (1) aktivita indikátora stanovená vkroku (b) je štatisticky významne zvýšená vporovnaní saktivitou indikátora vkontrolných bunkách...

Silikónový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2195

Dátum: 19.08.2003

Autori: Mangold Helmut, Scholz Mario

MPK: C08L 83/00, C08K 3/00, C08K 9/00...

Značky: silikonový, kaučuk

Text:

...a sílanolovými skupinami a-codihydroxypolydimetylsiloxánov mechanizmom väzieb vodíkovými mostíkmi ku kyslíku siloxánového reťazca. V dôsledku takých interakcii medzi plnivom a polymérom dochádza k zvýšeniu viskozity a k zmene teploty prechodu dosklovitého stavu a zmene kryštalizačného správania. Na druhej strane väzby medzi polymérom a plnívom spôsobujú zlepšenie mechanických vlastností, ale môžu mať tiež za následok predčasné krepové...

Potravinársky výrobok na báze syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 283566

Dátum: 19.08.2003

Autori: Petranin Gabriel, Šubák Ján

MPK: A23C 19/16, A23C 19/09, A23L 1/176...

Značky: potravinářský, výrobok, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinársky výrobok na báze syra, ktorý je priemyselne pripravovaný ako mrazený alebo chladený výrobok a ktorý sa pred konzumáciou tepelne upravuje, pozostáva z tvarovanej základnej zmesi konštituovanej z 50 až 90 % hmotn. prírodného syra a 10 až 50 % hmotn. nízkodohrievanej syroviny. Základná zmes je obalená v jedlej adhéznej obaľovacej zmesi a tvorí 25 až 50 % hmotn. z celkovej hmotnosti výrobku. Obaľovaciu zmes tvorí okrem strúhanky, syr...

Systém na programovanie robotov alebo podobných automatických zariadení obsahujúcich prenosný programovací terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1304

Dátum: 19.08.2003

Autori: Ferla Davide, Gastaldi Gianluca, Lachello Luca, Cantello Giorgio, Calcagno Renzo

MPK: G05B 19/425, H01H 9/02, B25J 13/06...

Značky: prenosný, podobných, programovací, terminál, programovanie, robotov, zariadení, systém, obsahujúcich, automatických

Text:

...príslušných preklápacích tlačidiel, vytvorených na tennináli Q ďalšími tlačidlami terminálu Q operátor 1 zapamätáva súradnice optimálnej dráhy, identifikovanej pre TCP.Riadiaca logika systému sa stará o to, aby preklápacie tlačidlá dávali príkazy pre každý prípad na translačnú funkciu a rotačnú funkciu osí robota l vzhľadom na rôzne možné vzťažné systémy (Joints, Base, Tool, atď.), ktoré operátor 1 musí zvoliť a zvoliť preventívne v...

Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1067

Dátum: 19.08.2003

Autor: Kuhblank Roland

MPK: A62C 3/00

Značky: hasiace, najmä, tunely, podobně, stavby, zariadenie

Text:

...jednotke g môže byt usporiadaná televízna kamera L 7, ktorá prenáša obrázky ztunela 1 do riadiacej ústredne, a rovnako reflektor 155, ktory pre televíznu kameru 17 cielene osvetľuje okolie. Ako televízna kamera 11,. tak aj reflektor É sú usporiadané s možnosťou vy kývnutia v horizontálnom a vertikálnom smere.Obr. 3 znázorňuje bôkorys hasiacej jednotky g hasiaceho zariadenia. Hasíaca jednotka g je na obidvoch koncoch opatrená spojkami 1...

Dopravné zariadenie na dopravu obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 889

Dátum: 19.08.2003

Autor: Groitl Werner

MPK: B65G 13/02, B65G 47/26

Značky: zariadenie, dopravu, obrobkov, dopravné

Text:

...veľkosti výrobnej linky celkovo príliš veľká, je navrhnuté, že je usporiadaných viacero hnacích hriadelov, ktoré potom poháňajú vždy viacero sekcií.0014 Podľa vynálezu bolo taktiež zistené, že je výhodné, ked sú spojky na odvádzanie,prípadne prenos krútiaceho momentu od hnacích hriadelov spojené prostredníctvom čelného ozubeného prevodu s valčekom, prípadne valčekmi valčekových dráh príslušných sekcií.0015 Bolo taktiež zistené, že je...

8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, ich výroba a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6946

Dátum: 18.08.2003

Autori: Himmelsbach Frank, Tadayyon Mohammad, Eckhardt Matthias, Mark Michael, Lotz Ralf Richard Hermann, Langkopf Elke, Maier Roland

MPK: A61K 31/519, C07D 473/00, A61P 3/00...

Značky: použitie, výroba, 8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, liečivá

Text:

...terc-butyloxykarbonylového zvyšku sa výhodne uskutočňuje spracovaním skyselinou, ako je kyselina triŕluóroctová alebo kyseliny chlorovodíková , alebo spracovaním sbrórntrimetylsilánom alebo jódtrimetylsilánom prípadne pri použití rozpúšťadla, ako je metylćnchlorid, etylester kyseliny octovej, dioxán, metanol, izopropanolalebo dietyléter, pri teplotách medzi 0 a 80 °C.Pri vyššie opísaných reakciách sa prítomné reaktívne skupiny, ako je...

Obkladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4852

Dátum: 18.08.2003

Autor: Knauseder Franz

MPK: E04F 13/08, E04F 15/04, E04F 15/02...

Značky: obkladačka

Text:

...na jednej strane V dôsledku lepivćho účinku a na druhej strane v clósleclktt iozviiititćlit» blOkOVzlClCllO účinku. Použité lepidlá sa majú dat nanášat na prlslušnxmztteríál Ublälítilačliy çlýzott a ntajú tam dobre (lržatĺlłikćto obdadaćky/ majú výhodu. že uchopeitia. a nianiptuleićnć kroky pri klaclení (llJlUŽCHl nu ntieste sú zitaćne zredukovanć je len potrebné zodpovedaliúeou jiomoekou Iniesti vodu do drážky a/alclvo naniesť na pero. aby...

Betónové podlahové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1897

Dátum: 18.08.2003

Autori: Eve Patrick Ronald, Arnold Rodney Malcolm

MPK: E01C 11/02

Značky: betonové, podlahové, dosky

Text:

...tvar a veľkosť, aby do nich dosadli články. ktoré môžu byť okrúhle, hranaté alebo vytvorené ako platne,napríklad obdĺžnikové alebo lichobežníkové platne. Puzdrá na použitie s článkami budú vnútorne zodpovedať tvaru použitých článkov, aby zabezpečili relatívny dvojsmerný horizontálny kĺzavý pohyb a dobré vertikálne dosadnutie. Puzdrá súvýhodne vytvorené zplastov, aby sa znížil koeficient trenia medzi článkamia puzdrami. Puzdrá sa môžu...

Perfluóralkylové skupiny obsahujúce kovové komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie v NMR-diagnostike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283576

Dátum: 18.08.2003

Autori: Radüchel Bernd, Weinmann Hans-joachim, Misselwitz Bernd, Schlecker Wolfgang, Frenzel Thomas, Niedballa Ulrich, Ebert Wolfgang, Platzek Johannes

MPK: A61K 49/00

Značky: tieto, použitie, komplexy, výroby, perfluóralkylové, skupiny, spôsob, obsahujúce, kovové, nmr-diagnostike, látky, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne, perfluóralkylsubstituované paramagnetické kovové komplexy a komplexné soli všeobecného vzorca RF-L-A, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsahujúce, použitie týchto komplexov ako kontrastných činidiel v 1H-NMR-diagnostike a spektroskopii, röntgenovej diagnostike, rádiodiagnostike a rádioterapii, ako i spôsob výroby týchto zlúčenín a prostriedkov.

Zlúčeniny amidíniového typu, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283575

Dátum: 18.08.2003

Autori: Lehn Pierre, Vigneron Jean-pierre, Lehn Jean-marie

MPK: A61K 31/575, A61K 9/127, C07J 41/00...

Značky: obsahujú, použitie, prostriedky, zlúčeniny, amidíniového, typů, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Amidíniové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je derivát cholesterolu a každá skupina R2 a R3 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (II), kde každá skupina R4 a R5 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (III). Farmaceutické prostriedky s ich obsahom je možné využiť pri génovej terapii na prenos terapeutických génov na bunky.

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hofmann Werner, Reichelt Wolfgang

MPK: C21C 1/08, C21B 13/02

Značky: uskutočnenie, jednosmerný, spôsob, výroby, železa, surového, zlievarenského, prúd

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca askomycín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283572

Dátum: 18.08.2003

Autori: Richter Friedrich, Guitard Patrice, Haeberlin Barbara, Link Rainer

MPK: A61K 31/445, A61K 9/10

Značky: kompozícia, disperzie, askomycín, formě, obsahujúca, tuhej, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca 33-epichlór-33-deoxyaskomycín a nosné médium.

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca rapamycín, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283571

Dátum: 18.08.2003

Autori: Link Rainer, Guitard Patrice, Richter Friedrich, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 47/48, A61K 31/445, A61K 9/14...

Značky: tuhej, formě, spôsob, obsahujúca, přípravy, farmaceutická, rapamycín, použitie, kompozícia, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca rapamycín a nosné médium.

Regulovateľný guľový kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: 283570

Dátum: 18.08.2003

Autori: Ecker Winfried, Fechner Bernd

MPK: F16K 47/04

Značky: regulovatelný, kohút, guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Pri regulovateľnom guľovom kohúte s guľovým uzatváracím mechanizmom (20), umiestneným vnútri plášťa (11) medzi prstencovitým tesnením (30), je guľovému uzatváraciemu mechanizmu (20) priradený prvý škrtiaci prvok (40) na strane vstupu a druhý škrtiaci prvok (41) na strane výstupu kvôli minimalizácii tlaku a hluku, keď je guľový uzatvárací mechanizmus (20) v škrtiacej polohe. Škrtiace prvky (40, 41) sú vytvorené ako vložky v podobe clony, pričom...

Spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a aglomeráty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283569

Dátum: 18.08.2003

Autori: Trofast Eva, Falk Johan

MPK: B01J 2/00, A61K 9/16, A61K 9/72...

Značky: aglomeráty, práškového, deleného, spracovania, vyrobené, jemné, spôsobom, zariadenie, spôsobu, spôsob, tohto, vykonávanie, liečivá, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva s veľkosťou častíc menšou než 10 um a zlými tokovými vlastnosťami, s cieľom získania aglomerátov liečiva, ktoré sú voľne tečúce a ktoré sú po rozpade schopné znovu poskytnúť jemne delené práškové liečivo, ktorého podstata spočíva v tom, že sa a) jemne delené práškové liečivo, ktoré má veľkosť častíc menšiu ako 10 um, zavedie do závitovkového podávača a vedie sa závitovkovým...

Kapsula na farmaceutické prípravky do práškových inhalátorov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283568

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hochrainer Dieter, Eckert Josef

MPK: A61M 15/00, A61K 9/48

Značky: práškových, farmaceutické, přípravky, kapsula, inhalátorov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kapsula na príjem farmaceutických prípravkov pre práškové inhalátory so zvýšenou bezpečnosťou pre liečivá a kapsula na farmaceutické prípravky pre práškové inhalátory so zlepšeným prispôsobením na použitie v práškových inhalátoroch pozostáva z vo vode nerozpustných, hydrofóbnych plastov, ktoré podstatne neovplyvňujú farmaceutickú kvalitu samotných látok, avšak zlepšujú použiteľnosť naplnenej kapsuly vzhľadom na jej funkciu, dobu použiteľnosti...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283567

Dátum: 18.08.2003

Autor: Schlatte Anton

MPK: C02F 3/12, C02F 3/04

Značky: čistiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie odpadových vôd, hlavne pre decentralizovane umiestnené najmenšie sídliská, s predčisťovacím, prípadne usadzovacím zariadením (1), za ktorým je zaradený biologický čistiaci stupeň (13), za ktorým nasleduje vsakovacia šachta (17). Na umožnenie jednoduchej konštrukcie má biologický čistiaci stupeň (13) vo svojej hornej časti prítokovú rúrku (6) vedenú od predčisťovacieho, prípadne usadzovacieho zariadenia (1), pod ktorou je...

Multivalentná imunogénna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283565

Dátum: 18.08.2003

Autori: Thipphawong John, Fahim Raafat, Barreto Luis, Tan Larry

MPK: A61K 39/295

Značky: multivalentná, použitie, kompozícia, imunogénna

Zhrnutie / Anotácia:

Je popísaná multivalentná vakcínová kompozícia obsahujúca komponenty nebunkovej vakcíny proti čiernemu kašľu, toxoid diftérie, toxoid tetanu a inaktivovaný poliovírus. Kompozícia môže navyše obsahovať konjugát kapsulárneho polysacharidu z Haemophilus influenzae typ b na nosičovej molekule toxoidu tetanu alebo toxoidu diftérie v lyofilizovanej forme, ktorá sa pred podaním rozpustí skombinovaním s ostatnými zložkami. Zložky multivalentnej vakcíny...

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových výrobkov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283564

Dátum: 18.08.2003

Autori: Mezovský Milan, Staruch Radoslav, Ondrejmiška Koloman, Brejka Ondrej

MPK: C08L 77/00, C08K 5/00, C08J 3/20...

Značky: koncentráty, spôsob, pigmentov, aditiv, přípravy, práškových, polyamidových, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových pozostávajú z práškového pigmentu v množstve 2,0 až 60,0 hmotn. % a z polyamidového nosiča upraveného estermi mastných kyselín a alkoholov mono- alebo viacsýtnych a/alebo amidov mastných kyselín a ich derivátov v množstve 0,5 až 15,0 hmotn. %, pričom môžu obsahovať ďalšie aditíva, ako sú stabilizátory, povrchovoaktívne činidlá, plnidlá a optické zjasňovače. Spôsob ich prípravy je...

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich výroby, ich použitie v liečivách a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283563

Dátum: 18.08.2003

Autori: Tarnawa István, Abrahám Gizella, Ling István, Pallagi István, Sólyom Sándor, Simay Antal, Szöllösy Márta, Berzsenyi Pál, Hámori Tamás, Andrási Ferenc, Csuzdi Emese, Szentkuti Eszter, Horváth Katalin, Gál Melinda

MPK: C07D 487/04, C07D 243/02, A61K 31/55...

Značky: 2,3-benzodiazepínu, prostriedok, farmaceutický, deriváty, výroby, spôsob, obsahujúci, látky, tieto, liečivách, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie ochorení vyvolané hyperaktivitou excitatorických aminokyselín.

8-Aryl-1,7-naftyridínové deriváty, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, ich použitie, spôsob ich prípravy a medziprodukty použité v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283562

Dátum: 18.08.2003

Autor: Hersperger Rene

MPK: C07D 471/04, A61K 31/44

Značky: medziprodukty, deriváty, tomto, obsahujú, použité, 8-aryl-1,7-naftyridínové, použitie, prostriedky, spôsob, spôsobe, farmaceutické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 8-aryl-1,7-naftyridíny vo voľnej forme alebo vo forme soli, ktoré sú PDE 4 inhibítory, a sú teda vhodné ako liečivá, napríklad na liečenie astmy. Výhodné sú zlúčeniny (I) a (II), kde skupiny R sú definované v patentových nárokoch. Opisujú sa aj farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeniny, spôsoby prípravy zlúčenín a nových medziproduktov na použitie v uvedených spôsoboch.

Spôsob striekania betónovej zmesi alebo malty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283561

Dátum: 18.08.2003

Autori: Jaquier Jean-luc, Frouin Laurent, Bertoncini André, Dugat Jérôme, Prat Evelyne

MPK: C04B 40/02, C04B 28/02

Značky: striekania, betónovej, malty, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob striekania betónovej zmesi alebo malty mokrou alebo suchou cestou na vytváranie povrchovej vrstvy betónovej zmesi alebo malty, ku ktorej sa pridáva tesne pred striekaním alebo v striekacom ústrojenstve vodná suspenzia (A) oxidu hlinitého a zlúčeniny hliníka, vybrané zo skupiny obsahujúcej síran hlinitý, zásadité sírany hlinité, kamence a ich zmesi, pričom táto vodná suspenzia (A) má pH nižšie ako 4, obsah pevných látok medzi 10 a 50...

Kryštalická forma 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283558

Dátum: 18.08.2003

Autori: Talley John, Medich John, Mclaughlin Kathleen, Gaud Henry

MPK: A61K 31/42, C07D 261/08

Značky: krystalická, prostriedok, spôsob, obsahom, farmaceutický, 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu, použitie, forma, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je stabilná kryštalická forma 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu. Táto kryštalická štruktúra, označená ako forma B, má výhodné vlastnosti pri manipulácii a je charakterizovaná svojou teplotou topenia, röntgenovými alebo inými charakteristikami.

Spôsob úpravy splaškových alebo podobných organických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283549

Dátum: 18.08.2003

Autor: Millard Robin

MPK: C02F 11/14, C02F 11/18

Značky: organických, kalov, splaškových, úpravy, podobných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa vody zbavovaný kalový koláč mieša so zásaditou prímesou, a potom sa suší za pasterizačných podmienok s využitím tepla z exotermickej reakcie s alkáliou, keď sa sušenie uskutočňuje extrakciou teploty, vyparenej zo zmesi exotermickým teplom.

Pamoátové soli piperidín-2,6-diónov a ich použitie pri liečení afektívnych porúch súvisiacich so stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1041

Dátum: 18.08.2003

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 211/00, A61P 25/00, A61K 31/451...

Značky: stresom, liečení, súvisiacich, použitie, pamoátové, afektívnych, piperidín-2,6-diónov, poruch

Text:

...skúšania hydrochloridovej soli zlúčeniny AGN 2979, a ich výsledky boli zverejnené. Tieto výsledky vypovedajú o tom, žesoľ je účinná pri liečení úzkosti a depresie pri asi 4mg/kg/deň (200 až 400 mg/deň v prípade humánnych pacientov). Jednoročná štúdia subakútnej toxicity tohto hydrochloridu (200 mg/kg/deň p.o., to je perorálne) na potkanoch ale ukázala, že zvieratá trpia okamžitýni a trvalým úbytkon 1 hmotnosti (40 počas jednoročného...

Spôsob a zariadenie na štartovanie lejacieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 478

Dátum: 18.08.2003

Autori: Eckerstorfer Gerald, Hohenbichler Gerald

MPK: B22D 11/06, B22D 11/16

Značky: zariadenie, spôsob, lejacieho, procesu, štartovanie

Text:

...ako predtým nastavená Iejacia medzera. V zásade sa pomocou zmenšujúcej sa lejacej medzery redukuje sklon k prekvapkávaniu kovovej taveniny. inak pri malých lejacích medzerách v zvyšujúcej sa miere nastávajú predtým vo vzťahu k JP-A 61-266 159 opisané nevýhody, hlavneĎalšie spôsoby |iatia pre obvyklé dvojvalcové Iejacie zariadenia so špeciálnymi postupovými predpismi na priebeh Iejacej rýchlosti vštartovacej fáze alebo voľbu priaznivej...

Spôsob kalibrovania regulačných ventilov s nulovým presahom pre hydraulické strojné pohony, najmä pre manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4894

Dátum: 16.08.2003

Autori: Mende Burkhard, Joppich Andreas

MPK: G05B 19/00, F15B 19/00

Značky: presahom, nulovým, strojně, hydraulické, pohony, ventilov, kalibrovania, regulačných, najmä, spôsob, manipulátory

Text:

...spôsob kalibrovania je nasledovne objasnený podľa schémyPri spôsobe kalibrovania sa hydraulický pohon 4 pripojený dvoma tlakovými vedeniami 1. 2 k obidvom pracovným kanálem A, B regulačného ventilu 3 vypina prostredníctvom uzatváracích ventilov 5, 6 vstavaných do tlakových vedení l, 2 a prostrednictvom hydraulických krabicových silomcrov 7, 8, ktoré sú vstavané do úsekov la, 221 tlakových vedení medzi uzatvàracimiventilmi S, 6 a...

Spôsob sanovania vonkajších povrchov budov a pásový alebo doskový materiál na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8269

Dátum: 16.08.2003

Autor: Gutjahr Walter

MPK: E04F 13/00, E04B 1/76, E04F 13/04...

Značky: spôsobu, tohto, pásový, spôsob, povrchov, budov, materiál, doskový, uskutočňovanie, vonkajších, sanovania

Text:

...(rovnako ako aj za nimi ležiace steny budovy) zvlhčuje a významne znižuje ich tepelno izolačnú schopnosť. Na sanáciu takých sanáciu potrebných vonkajších izolácií systémom WDVS sa doposial muselo postupovat tak, že sa celá vonkajšia izolácia strhla a zlikvidovala a potom sa naniesla nová vonkajšia izolácia, ktorá má prirodzene opät vyššiezvlhčovaniu. Ako odstránenie sanáciu potrebnej izolácie, tak aj odvoz a uskladnenie vedú k vysokým...

Doska z penového plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1021

Dátum: 16.08.2003

Autori: Berger Lukas, Rakutt Dietmar

MPK: B32B 37/00, B32B 3/18

Značky: pěnového, doska, plastů

Text:

...ako priečky sa nechajú nasiaknuť impregnačným prostriedkom. V dôsledku vytvrdenia impregnaćného prostriedku vznikajú.medzi segmentmi 2 penovej hmoty priečkové vrstvy vláknitého kompozitu, ktore vystužujú a spevňujú vnútornúUvedený spôsob výroby sa však ukazuje ako veľmi nákladný a drahý. Okrem toho vnútorná vrstva vyrobená podľaopisaného spôsobu výroby nie je druhovo jednotná, pretože soprostriedkom sa používajú minimálne tr rozdiel a US...

Vertikálna spaľovacia pec na spaľovanie odpadu a systém riadenia jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13988

Dátum: 15.08.2003

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/36, F23G 5/50, F23G 5/24...

Značky: odpadů, prevádzky, spaľovanie, systém, vertikálna, spaľovacia, riadenia

Text:

...je horenie odpadu v mieste, kde sa nachádzajú nosné platne odpadu 204. už ukončené, takže nosné platne odpadu 204 je možné hladko vysunúť bez veľkého odporu spôsobovaného odpadom.0023 Po vysunutl nosných platni odpadu 204 týmto spôsobom sa otočia platne na odstraňovanie spodného popola 205 smerom dole. aby spodný popol BA v oblasti vyprázdňovania DA, ktorá sa nachádza pod nosnými platňami odpadu 204, vypadol na dopravnik na odstraňovanie...

Konferenčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12960

Dátum: 15.08.2003

Autor: Niemi Aki

MPK: H04L 12/16, H04L 12/28, H04L 12/66...

Značky: systém, konferenčný

Text:

...konkrétnu konferenciu v danom čase.0017 Ďalšia výhoda spôsobuje, že umožňuje používanie štandardných SlP správ pri zriaďovaní konferenčného hovoru. Ďalej sa nevyžaduje významná konfigurácia používateľa pri pridelovaní konferenčných zdrojov.0018 Výhodne používateľ vysiela sieťovú adresu z prvého tennlnálu do terrninálov ďalších používateľov, ktorí sa zúčastnia na konferenčnom hovore. Výhodne sa iniciujú spojenia medzi terminálmi a sieťovou...

Nukleové kyseliny nazvané 273P4B7 a ich použitie na detekciu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12785

Dátum: 15.08.2003

Autori: Ge Wangmao, Challita-eid Pia, Jakobovits Aya, Faris Mary, Raitano Arthur

MPK: C07K 14/00

Značky: rakoviny, nazvané, 273p4b7, použitie, nukleové, kyseliny, detekciu

Text:

...Dec 796(25) 14523-8) a antigén kmeňových buniek prostaty (PSCA)0007 Aj keď, predchádzajúce identifikované markery, také ako PSA, PSM, PCTA a PSCA uľahčovali diagnózu a liečenie rakoviny prostaty, existuje tu potreba identifikovania dalších markerov a terapeutických značiek pre rakovinu prostaty, aby sa zlepšila diagnóza a terapia. Karcinóm renálnych buniek (RCC) tvorí približne 3 percenta zo zhubných nádorov, ktoré postihujú dospelých....

Farmaceutický prípravok s anti-TNF-alfa protilátkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12685

Dátum: 15.08.2003

Autori: Baust Lisa, Dickes Michael, Krause Hans-juergen

MPK: A61K 39/395, A61K 47/26, A61K 9/19...

Značky: protilátkou, farmaceutický, anti-tnf-alfa, prípravok

Text:

...by nemal vyvolávať reakciu HAMA, ani v prípade dlhodobejšieho používania. Ľudské monoklonálne autoprotilátky proti hTNFo boli pripravené pomocou techník ľudských hybridómov (Boyle, P., et al.(1993) Cell. lmmunol. 152 556 - 568 Boyle, P., et al. (1993) Cell. lmmunol. 152 569 - 581 publikácia európskej patentovej prihlášky č. 614 984 A 2 autorov Boyle et al.). Tieto monoklonálne protilátky odvodené od hybridómov však mali atinitu voči...

Farmaceutické kompozície obsahujúce opioidné analgetikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9373

Dátum: 15.08.2003

Autori: Huang Hua-pin, Machonis Meredith, Oshlack Benjamin, Gullapalli Rampurna

MPK: A61K 9/16, A61K 9/14

Značky: analgetikum, obsahujúce, farmaceutické, ópioidné, kompozície

Text:

...tento vynález, ktorý je sčasti zameraný na farmaceutickú formuláciu obsahujúeu liečivo, povlak tvoriaci difúznu bariéru a povlak obsahujúciPredmetom vynálezu je substrátová formulácia definovaná v nároku 1.V niektorých Liskutočneniach rarmaceutická formulácia zahrnuje farmaceutickývhodnú ínertnú guľôčkovú formuláciu.V niektorých uskutočneniaeh povlak obsahujúci hydrofóbnu látku umožňuje riadenéV niektorých uskutočneniach povlak obsahujúci...

Spôsob a prostredie na pestovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2217

Dátum: 15.08.2003

Autor: Holmenlund Niels

MPK: A01G 27/00, A01G 31/00, A01G 9/24...

Značky: rastlín, pestovanie, spôsob, prostredie

Text:

...také podmienky, aby mohla rašelina významne vyschnúť. To je spôsobené skutočnosťou, že suchá rašelina. je hydrofóbna. a je teda veľmi zložité opäť juzavlažiť a táto komplikácia rastie s rastom suchosti rastliny.Teda potom, ako rašelina vyschne, následné štádium zavlaženia neumožní rašelinu účinne opäť zavlažiť.0009 Toto je problem pre mnohé rastliny, ale spôsobuje najmä ťažkosti V komerčnej praxi, kde rastie veľký počet rôznych rastlín V...