Archív za 2003 rok

Strana 32

Atramentová tlačiarenská kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3653

Dátum: 05.09.2003

Autori: Harada Kazumasa, Shinada Satoshi, Sakai Yasuto, Hashii Kazuhiro, Aoki Kazuaki

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačiarenská, atramentová, kazeta

Text:

...atramentového zásobníka majú komplikovanú štruktúru a je zväčšená ich šírka.0008 Tiež existuje problém, že pretože je páčka ohnutímotvorená v smere preč od tela tlačiarenskej kazety vlastnoupružnou silou, nemôže byť uplatnená silná pružná sila, tj. V prípade, kedy je páčka deformovaná k strane zásobníka a kompaktne umiestnená v krabici apod., bude smerom Von zaberajúca sila páčky znížená a tlačiarenská kazeta nebude držaná tak...

Zloženie ocele a diely z nej vyrobené kovaním v zápustkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3632

Dátum: 05.09.2003

Autori: Arndt Johannes, Mros Thomas

MPK: C22C 38/00, C22C 38/12, C21D 7/00...

Značky: vyrobené, diely, zloženie, zápustkách, kováním, ocele

Text:

...materiály úžitkových vozidiel (viď Hertogs, J .A. Ravenshorst, H Richter, K.E. Wolff, J . Neuere Anwendungen der ausscheidungshärtenden ferritisch-perlitischen Stähle für geschmiedete Bauteile im Motor und Fahrwerk. Konferenz Stahl im Automobilbau,Würzburg, 24.-26.9.1990 und Huchtemann, B. Schüler, V. Entwicklungsstand der ausscheidungshärtenden ferritisch-perlitischen (AFP-) Stähle mit Vanadium. Stahl 2/1992, s. 36-41). Pritom sa...

Polymérny absorbér energie pre motorové vozidlá a nárazníkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3301

Dátum: 05.09.2003

Autori: Kühl Elmar, Riepenhausen Holm, Steeg Claus-christian

MPK: B60R 19/24

Značky: nárazníkový, polymérny, energie, vozidla, motorové, absorbér, systém

Text:

...členy, ktoré pozostávajú z kovu alebo plastu, a ktoré sa používajú upevnené na tyči nárazníka. Vstavanie deformačných členov sa uskutočňuje v pozdĺžnom smere motorového vozidla a tieto deformačné členy zachytávajú v prípade nehody silovú špičku svojou voštinovou štruktúrou,pričom odvádzajú energiu. Nevýhodná je technická výroba voštinovej štruktúry V rôznych materiálových uskutočneniach a technika ich spojovania, ktorá predovšetkým...

Atramentová tlačiarenská kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3180

Dátum: 05.09.2003

Autori: Aoki Kazuaki, Sakai Yasuto, Shinada Satoshi, Hashii Kazuhiro, Harada Kazumasa

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, tlačiarenská, atramentová

Text:

...že zásobník atramentu a schránka zásobníka atramentu majú komplikovanú konštrukciu a sú zväčšené čo do šírky.0008 Tiež je tu problém,že pretože je páčka otvorená ohnutím od telesa tlačiarenskej kazety svojou vlastnou pružnou silou, nemôže byť uplatnená silná pružná sila, tj. v prípade,kedy je deformovaná ku strane zásobníka a kompaktne krytá vkrabici, alebo tak nejak, von pôsobiaca sila páčky bude zníženáa tlačiarenská kazeta nebude držaná...

Spôsob proteínovej extrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20675

Dátum: 05.09.2003

Autor: Gehant Richard

MPK: C07K 1/36, C07K 16/22

Značky: extrakcie, spôsob, proteínovej

Text:

...50 až 100 nM, avšak môžu sa použit aj vyššie alebo nižšie koncentrácie.0023 Prekvapujúco bolo zistené, že zníženie pH roztoku celých buniek na získanie kyslého roztoku pred rozrušením buniek poskytuje špecifické výhody týkajúce sa postupu a produktu. Napríklad ak sa pH zníži ešte-3 pred rozrušením buniek, môže sa tým zlepšit viskozita, vločkovanie, rýchlosť prietoku, systémy spracovania a časy spracovania. Ak sa pH zníži pred rozrušením...

Zariadenie na tvorbu aerosólu a metódy tvorby aerosólov s regulovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8922

Dátum: 05.09.2003

Autori: Cox Kenneth, Nichols Walter, Mcrae Douglas, Gupta Rajiv

MPK: B05B 17/04, B05B 1/24, A61M 11/00...

Značky: zariadenie, tvorbu, regulovanou, veĺkosťou, tvorby, aerosolov, aerosolů, částic, metody

Text:

...ktoré je schopné vyprodukovať aerosóly s rôznymi veľkosťami distribúcie aerosólu. Zariadenie na tvorbu aerosólu poskytuje ovládateľné nastavenie veľkosti distribúcie aerosólu tak, aby bolo možné produkovať aerosóly najvhodnejšie pre uspokojovanie potrieb0009 Zariadenie na tvorbu aerosólu podľa vynálezu zahŕňa prietokový kanálik, ohrievač a aerosólovú separačnú manžetu. Kvapalina je zo zdroja dodávaná do prietokového kanálika a v kanáliku...

Spôsob proteínovej extrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8824

Dátum: 05.09.2003

Autor: Gehant Richard

MPK: C07K 1/36, C07K 14/245

Značky: proteínovej, spôsob, extrakcie

Text:

...kyselina citrónová, octová a podobne. Vo všeobecnosti kyselina sa pridáva v koncentrácii približne 50 až 100 nM, avšak môžu sa použit aj vyššie alebo nižšie koncentrácie.0022 Prekvapujúoo bolo zistené, že zníženie pH roztoku celých buniek na získanie kyslého roztoku pred rozrušením buniek poskytuje špecifické výhody týkajúce sa postupu a produktu. Napríklad ak sa pH zníži ešte pred rozrušením buniek, môže sa tým zlepšit viskozita,...

Spôsob zostavovania kostry plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1355

Dátum: 05.09.2003

Autori: Hahn Michael, Doering Werner, Winkler Jens, Frerichs Udo

MPK: B29D 30/20

Značky: pneumatiky, kostry, zostavovania, spôsob, plášťa

Text:

...bubon na pneumatiky príslušne podľa obrysu vybratí, resp. káps. Týmto opatrením je možné vyhnút sa deformácii vnútornej vrstvy pri jej ukladaní. Práve táto je inak zodpovedná za vznik vzduchových bublín.0010 Predbežné tvarovanie vnútornej vrstvy na prispôsobenie jej obrysu na obrys montážneho bubna na pneumatiky sa dá taktiež uskutočňovať veľmi jednoduchým spôsobom. Vhodné jenapríklad použitie raziacich kladiek alebo valcov, ktorépôsobenínu...

Tienopyrrolylové a furanopyrrorylové zlúčeniny a ich použitie ako ligandov receptora histamínu H4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 987

Dátum: 05.09.2003

Autori: Cai Hui, Wei Jianmei, Carruthers Nicholas, Kwok Annette, Dvorak Curt, Edwards James

MPK: A61P 43/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: zlúčeniny, histaminu, receptora, ligandov, použitie, tienopyrrolylové, furanopyrrorylové

Text:

...transmembránovými doménami, spriahnutý s G proteínom a vykazuje približne 40 homológiu s receptorom histaminu HL Oproti receptoru H 3, ktorý sa primárne vyskytuje V mozgu, je receptor H 4 vo veľkej miere exprimovaný okrem iného vAko udalosti, ktoré vyvolávajú zápalovú odpoveď, je možné uviesť fyzikálnu stimuláciu (ako úraz), chemickú stimuláciu,infekciu a vniknutie cudzieho telesa. Zápalová odpoveď je charakterizovaná...

Príprava taxánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14839

Dátum: 05.09.2003

Autori: Pocar Donato, Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele, Carenzi Giacomo, Baldelli Eleonora, Guerrini Andrea, Battaglia Arturo, Gelmi Maria Luisa

MPK: C07D 305/14

Značky: derivátov, taxánových, príprava

Text:

...na E skupinu, čim sa poskytne zlúčenina vzorca II.0014 Tvorba enolátu v kroku a) sa môže ľahko dosiahnuť pomocou opracovania chráneného 13-ketobakatínu III so zásadou, ako je napríklad terc-butoxid draselný. bis(trimetylsiIyl)amíd draselný,diizopropylamín Iítny v inertných rozpúšťadlách, ako je napríklad tetrahydrofurán alebo dietyléter, tiež v zmesi s hexametylfosfor-amidom (HMPA) alebo 1,3-dimetyI-3,4,5,6-tetrahydro-21...

Stužené, sklom vyplnené polyamidové kompozície a zmesi so zlepšenou tuhosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 765

Dátum: 05.09.2003

Autori: Fish Robert, Lee Win-chung

MPK: C08L 77/00, C08L 29/00, C08K 7/00...

Značky: vyplněné, polyamidové, zmesí, kompozície, sklom, stužené, zlepšenou, tuhosťou

Text:

...vlastnosti výborné. Tabuľka 1 Porovnanie húževnatosti štandardnej a stuženej sklom spevnenej nylonovej živice (Zdroj DuPont Product Literature Sheets)Vrubový lzod test Ohybový modul pri 23 °C, DAM DAM,(kJ/mz) (mPa)33 sklom spevnená 11 9100 ZYTEL® teplom stabilizovaná čierna 70 G 33 HS 1 L BK 031 R 68 n lonová živica33 sklom spevnená stužená teplom stabilizovaná čierna 66 nylonová živica0016 Aj ked sa v patente 654 píše, že plastifíkovaný...

Atramentová kazeta do tlačiarne a prístroj na záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 502

Dátum: 05.09.2003

Autori: Aoki Kazuaki, Harada Kazumasa, Hashii Kazuhiro, Sakai Yasuto, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: záznam, tlačiarne, kazeta, atramentová, prístroj

Text:

...komplikovanú štruktúru a je zväčšená šírka.0009 Rovnako je tam problém, že od ohnutia páky v otvorenom smere preč od tela kazety do tlačiarne vlastnou pružnou silou,silná pružná sila nemôže byt uplatnená, to je V prípade, kde páka je deformovaná na stranu zásobníka a kompaktne krytá Vkrabici, alebo tak ako ked navonok zaberajúca sila páky budeznížená a kazeta do tlačiarne nebude držaná tak bezpečne, ako je žiadúce. i00010 Ďalej, od nutnosti...

Kontajner na prepravu a uskladnenie papiera, prírez na jeho vytvorenie a spôsob jeho vytvorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 386

Dátum: 05.09.2003

Autori: Waite Dale, Pfaffendorf James, Belliveau Scott, Nukuto George, Forthaus Christopher

MPK: B65D 5/72, B65D 5/20

Značky: přířez, papiera, uskladnenie, vytvorenie, prepravu, spôsob, kontajner, vytvorenia

Text:

...kontajnera na prepravu a/alebo uskladnenie stohu papiera,ktorý umožňuje ľahký prístup k papieru na jeho vyberaniePreto jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje kontajner na uchovávanie jedného alebo viacerých predmetov, obsahujúci spodnú stenu vymedzujúcu prvú a druhú otáčavú krytovú časť. Prvá a druhá krytová časť je otáčavá medzi zatvorenou polohou na uchovávanie predmetov na prepravu alebo uskladnenie a otvorenou polohou, v ktorej aspoň...

Spôsob uskutočnenia prietokomeru vhodného na meranie tiež extrémne nízkej prietokovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12767

Dátum: 04.09.2003

Autori: Zakai Avraham, Bar-or Jonathan

MPK: G01F 15/02, G01F 15/00, G01F 1/26...

Značky: prietokomeru, prietokovej, nízkej, rychlostí, tiež, meranie, uskutočnenia, spôsob, vhodného, extrémně

Text:

...umožňuje opravy. Elektronika umožňuje nastavenie prahovej úrovne a môže byť upravená pre paralelný elektrický obvod na udržanie požadovanej rýchlosti prietoku.Ale, systém nie je jednoduchý ani lacný.0007 Iný typ prietokomera, ktorý má schopnosť merať alebo monitorovať nizke rýchlosti prietoku je zložený meraci pristroj. V tomto pripade zariadenie obsahuje zariadenie na meranie veľkého prietoku spolu so sekundárnym prietokomerom, ktorý je...

Optický dátový záznamový nosič, spôsob jeho výroby a upínania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5310

Dátum: 04.09.2003

Autori: Hayashi Kazuhiro, Mohri Masanari, Ohno Eiji

MPK: G11B 17/028, B29D 17/00, B29C 45/26...

Značky: záznamový, upínania, výroby, spôsob, nosič, dátový, opticky

Text:

...vrstvy.0007 Používanie modro-tmavočerveného laseru s približne 400 nm vlnovou dĺžkou bolo tiež navrhnuté ako spôsobpoužíva približne 0,1 mm hrubú priehľadnú ochrannú vrstvu na čitacej/zapisovacej strane a vytvára ultrajemný laserový bod s použitím približne 0,85 NA šošovky pre signálne čítanie a/alebo zapisovanie. Priehľadná vrstva sa môže vytvárať nasledujúcimi dvomi spôsobmi.(A) Lepením priehľadného substrátu o niečo menej ako 0,1 mm...

Cytotoxická protilátka proti C-terminálnemu peptidu GPC 3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11200

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ohizumi Iwao, Tokita Susumu, Midorikawa, Ito Yukio, Nakano Kiyotaka, Aburatani

MPK: C07K 16/18, C12N 15/06

Značky: peptidů, proti, c-terminálnemu, protilátka, cytotoxická

Text:

...gén kódujúci L reťazec protilátky pozostáva zo sekvencie SEKV ID Č 19.0018 Takto sa predložený vynález týka protilátky na použitie, ktoré vedie k poškodeniu buniek, ktoré sa vyznačuje tým, že sa v bunkách naruší expresia GPC 3.0019 Navyše sa predložený vynález týka bunku poškodzujúceho činidla, kde je bunkou rakovinová bunka.0020 Ďalej sa predložený vynález týka protirakovinového činidla, ktoré pozostáva z protilátky. Predovšetkým môže byť...

Viacvrstvová lieková forma obsahujúca neutrálne jadro a vnútorný a vonkajší povlak obsahujúci metakrylátový kopolymér a metakrylátový monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4390

Dátum: 04.09.2003

Autori: Dressman Jennifer, Beckert Thomas, Petereit Hans-ulrich, Rudolph Markus

MPK: A61K 31/57, A61K 9/50

Značky: jádro, obsahujúci, neutrálne, monomér, kopolymer, forma, lieková, vonkajší, obsahujúca, metakrylátový, povlak, viacvrstvová, vnútorný

Text:

...výroba je V dôsledku viacvrstvovej štruktúry zhotovovanej vo viacerých pracovnýchPo rozpustení vonkajšej vrstvy obalu nie je okrem toho možné úplne vylúčiť, že v závislosti od nastavených hrúbok vrstiev, zložení, od príslušnej účinnej látky a jej koncentrácie nemôže dôjsť k interakciám medzi vnútomou vrstvou obalu a molekulami účinnej látky, ktorá jeToto sa javí byť bežné najmä u účinných látok s polámymi alebo iónovými skupinami v...

Vysoko tesné spájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4321

Dátum: 04.09.2003

Autor: Welle Stefan

MPK: F16L 41/08

Značky: spájacie, vysoko, zariadenie, těsné

Text:

...sa koniec vedenia axiálne pripol proti prvku. Medziaxiálnou tesniacou plochou konca vedenia a tesniacou plochou prvkuje upravený tesniaci prvok, ktorý znáša zvláštností utesňovanejUpínacia páka má opornú časť na zachytenie na opornej doske,dosadaciu plochu pridruženú nákružku a pripevňovaciu časť, na ktoré môže pôsobiť upínacie zariadenie, napríklad vo forme skrutky. Dosadacía plocha je upravená medzi opornou časťou a upevňovacou časťou....

Médium na záznam optických dát a metóda zápisu a prehrávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11075

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ohno Eiji, Mohrii Masanari, Hayashi Kazuhiro

MPK: B29D 17/00, G11B 23/00, B29C 45/26...

Značky: prehrávania, zápisu, metoda, optických, médium, záznam

Text:

...ale dátovým záznamovým povrchom je v tomto prípade namiesto kovovej odrazovej vrstvy tenká prepisovateľná vrstva.0007 Ako spôsob ďalšieho zvýšenia záznamovej hustoty bolo tiež navrhnuté použitie modro-fialového laseru s približnou vlnovoudĺžkou 400 nm. Jedna metóda používa priehľadnú ochrannú vrstvu spribližnou hrúbkou 0,1 nm 1 na strane čítania/záznamu a vytvára ultra jemný bod za použitia približne 0,85 NA objektívu na čítanie a/alebo...

Zavádzací systém a spôsob výroby zavádzacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3521

Dátum: 04.09.2003

Autori: Järvelä Pentti, Hallinen Esa, Lyytikäinen Heikki, Kivi Ilkka

MPK: A61K 9/00, A61F 6/00

Značky: výroby, zavádzacieho, systému, zavádzací, systém, spôsob

Text:

...avšak v prípade, že lekár systém uvoľní neúmyselne príliš skoro, jeho umiestnenie späť dozavádzača môže byt veľmi náročné.Nesprávne umiestnenie systému vzavádzačí môže spôsobovať rôzne problémy, ako je posunutie kapsule na teliesku, deformácie kapsule, poškodenie kapsule alebo i oddelenieK posunutiu kapsule môže na príklad dôjsť tiež takým spôsobom, že kapsule jeprenniestnená smerom ku krídelku systému V tvare pÍSlTlCľla T, činí...

Oceľ s veľmi vysokou mechanickou pevnosťou a spôsob výroby tabule tejto ocele potiahnutej zinkom alebo zinkovou zliatinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2811

Dátum: 04.09.2003

Autori: Moulin Antoine, Lapointe Jean-luc

MPK: C21D 8/02

Značky: tabule, velmi, spôsob, zinkom, výroby, zliatinou, mechanickou, potiahnutej, pevnosťou, ocele, zinkovou, vysokou, tejto, oceľ

Text:

...valcovanie uvedenej plosky za tepla a potom za studena na získanie tabule,- zahrievanie uvedenej tabule rýchlosťou v rozsahu 2 a lOO°C/s až do dosiahnutiaudržíavacej teploty v rozsahu 700 a 900 °C,- chladenie uvedenej tabule rýchlosťou v rozsahu 2 a 100 °C/s až do dosiahnutia teploty,ktorá je blízka teplote kúpeľa obsahujúceho roztavený zinok alebo roztavenú zliatinu zinku, a- potíahnutie uvedenej tabule zinkom alebo zinkovou zliatinou...

Mikrokapsuly na výrobu kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2222

Dátum: 04.09.2003

Autori: Rafler Gerald, Sagala Jozef, Jobmann Monika, Gross Ingeborg

MPK: C08K 3/00, B01J 13/04, B01J 13/02...

Značky: výrobu, spôsob, výroby, kaučuku, mikrokapsuly

Text:

...ktoré sú inertné voči monomérom alebo oligomérom vytvárajúcim steny, respektíve matrice, to znamená, že nevstupujú do žiadnej reakcie s ostatnými zúčastnenými zložkami. Okrem melaminformaldehydových živíc sú pri týchto reaktívnych spôsoboch často potrebné dlhé reakčné časy až do 24 h. Veľkosť mikrokapsúl môže byť V závislosti od reakčných podmienok, ako je napríklad pridavok emulgátora alebo dispergačná metóda, V rozmedzí od 10 do 150...

Abrazívne zmesi pre priezračnú zubnú pastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1973

Dátum: 04.09.2003

Autori: Fultz William, Mcgill Patrick, Kostinko John

MPK: A61K 8/19, A61Q 11/00

Značky: zubnú, pastu, priezračnú, abrazivně, zmesí

Text:

...Pretože gélovacie činidlo môže byť použité len v týchto nízkych koncentráciách, väčšina prípravkov zubných pást je závislá na zložke oxidu kremičitého na zvýšenie rastu viskozity zubnej pasty na dostatočnú úroveň. Ale ak je používaný oxid kremičitý s nízko usporiadanou štruktúrou a nízkou absorpciou olejov, potom» sú požadované vysoké vstupné úrovne oxidu kremičitého na rast zubnej pasty na požadovanú viskozitu. Naproti tomu oxid kremičitý s...

Zlúčeniny N-substituované-1H-indol-5-propiónovej kyseliny ako agonisti PPAR užitoční na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1571

Dátum: 04.09.2003

Autori: Hilpert Hans, Maerki Hans-peter, Grether Uwe, Humm Roland, Mohr Peter, Kühn Bernd, Binggeli Alfred, Wirz Beat, Iding Hans, Meyer Markus

MPK: A61P 9/00, A61K 31/403, A61P 3/00...

Značky: kyseliny, užitoční, agonisti, liečenie, diabetes, n-substituované-1h-indol-5-propiónovej, zlúčeniny

Text:

...syndróm. Z komorbidit, ktoré sprevádzajú T 2 D, je možné napríklad uviesť rezisteniu voči inzulínu, dyslipidémiu, hypertenziu, endoteliálnu dysfunkciu aV súčasnej dobe je súčasťou primárnej liečby diabetes všeobecne nizkotučná a nízkosacharidová diéta a pravidelné cvičenie. Kompliancía s touto liečbou však môže byť nízka, a s rozvojom choroby sa stáva nutnosťou liečba hypoglykemickými činidlami, napríklad sulfonylmočovinami...

Médium na záznam optických dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8236

Dátum: 04.09.2003

Autori: Ohno Eiji, Mohri Masanari, Hayashi Kazuhiro

MPK: B29D 17/00, G11B 17/028, B29C 45/26...

Značky: záznam, médium, optických

Text:

...kovovej odrazovej vrstvy tenká0007 Ako spôsob dalsieho zvýšenia záznamovej hustoty bolo tiež navrhnuté použitie modro-fialového laseru s približnou vlnovoudĺžkou 400 nm. Jedna metóda používa priehľadnú ochrannú vrstvu spribližnou hrúbkou 0,1 mm na strane čítania/záznamu a vytvára ultra jemný bod za použitia približne 0,85 NA objektívu na čítanie a/alebo záznam signálu. Priehľadnú vrstvu je možne(A) Prilepením priehľadného substrátu S o...

Spôsob výroby enterálnej výživy obsahujúcej izomaltulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 913

Dátum: 04.09.2003

Autori: Moser Matthias, Kunz Markwart, Kozianowski Gunhild, Kowalczyk Jörg

MPK: A23L 1/236, A23L 1/29

Značky: izomaltulózu, výživy, obsahujúcej, spôsob, enterálnej, výroby

Text:

...nadväzujúca homogenizácia prichystaných východiskovýchic) nadväzujúca pasterizácia východiskových zložiek v priebehu10 až 30 sekúnd pri teplotách 2 135 °C, najmä 135 °C až 137 °C.Poradie stupňov (b) a (C) sa samozrejme môže zameniť, to znamená, že spôsob sa týka V takom uskutočnení spôsobu s týmto poradím stupňov (a) prichystanie východískových zložiek, (c) pasterizácia prichystaných východiskových zložiek za uvedených podmienok a...

Spôsob a zariadenie na výrobu tekutej kovovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 590

Dátum: 04.09.2003

Autori: Dobesberger Franz, Leitlmeier Dietmar, Flankl Herbert

MPK: B22D 25/00, C22C 1/08

Značky: zariadenie, spôsob, tekutej, kovovej, výrobu

Text:

...vzniku pórov v tekutom, speniteľnom kove sa následne vytvárajú medzisteny penového útvaru, ktoré sa pritom vyformujú ako tenké a geometrický zodpovedajúce silovým účinkom. V závislosti od predpokladaných veľkostí pórov pritom treba zohľadniť, čo sa týka zavádzaného množstva plynu, ktoré sa má dodržať v širokýchvytváranie objemného penového útvaru, ktorý má ďalej vytvoriť penové teleso.Podľa tohto vynálezu je pritom dôležité, že veľkosť...

Simulátor letu vo voľnom páde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 569

Dátum: 04.09.2003

Autor: Moinel Delalande Emmanuel

MPK: A63G 31/00, B64D 23/00

Značky: volnom, páde, simulátor

Text:

...a prístupová chodba do manévrovacej komory 14. Linka 18 na priloženom výkrese znázorňuje približnú úroveň zeme.0011 Pod touto úrovňou 18 sa nachádza aj kruhová technická0012 V blízkosti spodného obvodu spodnej tlakovej komory 22 je Vyhotovených niekoľko otvorov, do ktorých ústia výstupy odstredivých Ventilátorov 24 usporiadaných dostredivo. Spodná časť 26 tlakovej komory 22 je výhodne vyhotovená V tvare rotačného valca, ktorý je predĺžený...

Aza-bicykloalkylétery a ich použitie ako alfa7-nAChR agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6778

Dátum: 03.09.2003

Autori: Ritchie Timothy John, Feuerbach Dominik, Hurth Konstanze

MPK: A61K 31/439, C07D 453/00, A61P 25/00...

Značky: aza-bicykloalkylétery, alfa7-nachr, agonistov, použitie

Text:

...alebo heteroC 5 ~Cxoarylových skupín, ako sa uvádzajú vyššie, zahŕňajúAdičnými soľami s kyselinami sú obzvlášť farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín vzorca I. Na účely izolácie alebo čistenia sa môžu použiť aj farmaceuticky neprijateľné soli, napríklad pikráty alebo chloristany. Na terapeutické účely sa používajú iba farmaceuticky prijateľné soli alebo voľné zlúčeniny (v prípade potreby vo forme farmaceutických prípravkov), a tieto sú preto...

Spôsob skríningu antiligandových knižníc na identifikáciu antiligandov špecifických pre odlišne a neobvykle exprimované ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4290

Dátum: 03.09.2003

Autor: Frendeus Björn

MPK: G01N 33/53, C12Q 1/68

Značky: odlišné, exprimované, neobvykle, knižníc, antiligandov, specifických, identifikáciu, spôsob, antiligandových, skríningu, ligandy

Text:

...al., 1997) s cieľom minimalizovať stríhové sily a umožniť spätné naviazanie disociovaného fágu. Ďalším spôsobom premývania buniek je premývanie pomocou odstreďovania v médiu s vysokou hustotou, ako je Ficoll alebo Percoll, aby sa seiektivne odstránili nešpecifické antiligandy a antiligandy s nízkou afínitou a ďalej aby sa priestorovo oddelili bunky a antiligandy naviazané k bunkám od voľných antiligandov a nešpecificky navíazaných...

Rýchlo schnúce vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2282

Dátum: 03.09.2003

Autor: Sugerman Gerald

MPK: C08F 118/00, C08G 63/00

Značky: schnúce, rýchlo, vrstvy

Text:

...objavuje použitie systémov skladajúcich sa zo dvoch častí, ktoré z podstaty vylučujú použitie samostatných kvapalných tlačových farieb, a je ďalej obmedzený reaktivitou zložiek, s výsledkom relatívne krátkeho času skladovania roztokov a disperzie mnohých organických (hydro)peroxidov a redukčných činidiel V nosičoch založených na nenasýtenýcholejoch, zvlášť takých, ktoré obsahujú uhlíkovú čerň alebopigmenty založené na ťažkých kovoch a V...

Spôsob obohatenia frakcie tekutých uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1063

Dátum: 03.09.2003

Autori: Forstiere Alain, Coupard Vincent, Briot Patrick, Poussereau Thierry

MPK: C10G 50/00, C10G 29/00

Značky: obohatenia, frakcie, uhľovodíkov, tekutých, spôsob

Text:

...zmiešaných oxidov získaných štiepenim s aspoň jednou organicko~kovovou zlúčeninou rozpustnou v organických rozpúštadlách a/alebo vo vode (najčastejšie vybranou zo skupiny tvorenej alkyl- a/alebo alkoxy- derivátmi kovov, z aspoň 1 prvku zo skupiny lVA, IVB, VA, ako sú titán,zirkćin, kremik, germánium, cin, tantal, niob) na aspoň 1 minerálny oxid ako je napriklad alumina (formy gama, delta, eta,samostatne alebo v zmesi) a všetky ostatné...

Riadiaci systém pre prístroj na tvárnenie sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 779

Dátum: 03.09.2003

Autori: Green Thomas, Bauer David, Wildgen Michael, Leidy Wayne, Redd Matthew, Werner Jay

MPK: C03B 9/00, G05B 19/04

Značky: systém, výrobkov, sklenených, tvárnenie, riadiaci, prístroj

Text:

...na synchronizovanie operácií vo vnútri jed notlivých sekcií a medzi jednotlivými sekciami. Počítač samos tatnej sekcie a riadiace stanovište sekcie zobrazené v uvedenompatente sú zlúčené do počítačového riadiaceho stanovišća sekcie(computerized section operator console COM~ 5 OC, ochranná znám ka prihlasovateľa) .Patenty US 5,580,366 a US 5,624,473 opisujú automatizovaný systént na výrobu. skleneného tovaru, V ktorou riadiaci počítač...

Spôsob čistenia sírovodíka cez pórovitý nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 739

Dátum: 03.09.2003

Autor: Le Bec Rémi

MPK: C01B 17/00

Značky: pórovitý, sírovodíka, spôsob, nosič, čistenia

Text:

...stratu náboja pred saturáciou pórov zŕn.0016 Uprednostňovanými poréznymi zrnami je aktívne uhlie. 0017 Takéto uhlie je skutočne schopné adsorpciou zadržať vo svojich. póroch sírne zlúčeniny až do 70 svojej pôvodnej hmotnosti, počítané na hmotnosť siry (molekulová hmotnosť odpovedá 32 g). Takáto schopnosť adsorpcie je z priemyselného hľadiska o to výhodnejšia, že dovoľuje obmedziť alebo sa dokonca vyhnúť fáze regenerácie. Naviac je...

Pyrazolopyrimidíny vhodné na liečenie rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7852

Dátum: 03.09.2003

Autori: Keertikar Kartik, Girijavallabhan Viyyoor Moopil, Doll Ronald, Dillard Lawrence, Madison Vincent, Chan Tin-yau, Mallams Alan, Fischmann Thierry, Rivera Jocelyn, Paruch Kamil, Paradkar Vidyadhar, James Ray Anthony, Tran Vinh, He Zhen Min, Hobbs Douglas Walsh, Park Haengsoon, Guzi Timothy, Dwyer Michael, Alvarez Carmen

MPK: A61K 31/00, C07D 487/00

Značky: vhodné, liečenie, rakovinových, ochorení, pyrazolopyrimidíny

Text:

...a sú nezávisle vybrané zo zoznamu R 9 uvedeného nižšie, z arylu substiluovaného s 1-3 arylovými alebo heteroarylými skupinami. ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne a sú nezavisle vybrané z fenylových, pyridylových, tlofenylových,furanylových a tiazoloskupín, z arylu kondenzovaného s arylovou alebo heteroarylovou skupinou,heteroarylu substituovaného s 1-3 arylovými alebo heteroarylovými skupinami, ktoré môžu byt rovnake alebo rôzne a sú...

Knižočka obsahujúca stranu s personalizačnými údajmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 473

Dátum: 03.09.2003

Autori: Hofstetter Stephan, Fankhauser Oliver, Egli Stefan, Christen Paul, Stutz Christof

MPK: B42D 15/10, B42D 1/00

Značky: údajmi, stranu, obsahujúca, knižočka, personalizačnými

Text:

...ako je zrejmé cez celý rozsah obidvoch nosičov údajov 9. Flexibilná vrstva 3 obsahuje oblasť 3 b vyčníevajúcu z obidvoch nosičov údajov 9. Táto oblasť 3 b má tvar pásika a je podstatne tenšía ako obidva nosiče údajov 9. Touto oblasťou 3 b prechádza miesto šitia 8, na ktorom je flexibilná vrstva 3 všitá do knižočky l. Toto miesto všitia 8 tvorí podľa obrázku 8 príslušné miesto zohýbania. Mďmé je aj uskutočnenie s len jedným nosičom údajov 9. Na...

Spôsob výroby redukčného plynu použiteľného na redukciu kovovej rudy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283607

Dátum: 02.09.2003

Autori: Brunnbauer Günther, Kepplinger Leopold-werner, Wurm Johann, Mizelli Herbert, Kastner Rainer-walter

MPK: C21B 13/14

Značky: spôsobu, kovovej, spôsob, redukciu, redukčného, zariadenie, výroby, tohto, použitelného, vykonávanie, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby horúceho redukčného plynu obsahujúceho oxid uhoľnatý a vodík, použiteľného na redukciu jemnozrnných kovových rúd, najmä železnej rudy, pričom redukčný plyn sa tvorí splyňovaním nosičov uhlíka, najmä uhlia, nastávajúcim za prívodu kyslíka v splyňovacej zóne, a potom sa ochladí na redukčnú teplotu vhodnú na redukčný proces, pri ktorom sa redukčný plyn prídavkom vody a/alebo oxidu uhličitého s cieľom potlačiť Boudouardovu...

Spôsob výroby detergentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 77

Dátum: 01.09.2003

Autor: Pawar Jagdish

MPK: C11D 11/00, B01D 9/02, C07C 305/06...

Značky: výroby, spôsob, detergentů

Text:

...zariadenia na sušenie rozprašovaním aleboPodľa predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob výrobygranulovanej detergentnej zmesi alebo zložky s veľkouobjemovou hmotnosťou, ktorá má objemovú hmotnosť minimálne 500 g/l, zahŕňajúci tieto stupne(i) príprava vodného roztoku laurylsíranu sodného(ii) pridanie jednej alebo viacerých vo vode rozpustných solí k vodnému roztoku laurylsiranu sodného na vyzrážanie laurylsiranu sodného(iii) oddelenie...

Nový spôsob syntézy esterov N-[(S)-1-karboxybutyl]-(S)-alanínu a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6523

Dátum: 01.09.2003

Autori: Fugier Claude, Breard Fabienne

MPK: C07C 229/00, C07C 227/00, C07D 265/00...

Značky: n-[(s)-1-karboxybutyl]-(s)-alanínu, použitie, nový, spôsob, esterov, syntézy, perindoprilu, syntéze

Text:

...význam,ktorá sa hydrogenuje na paládiu na uhlí,o alebo s propyljodídom, čím sa získa zlúčenina vzorca (V) s konfiguráciou (3 S, SS)v ktorom P má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí pôsobeníu LiOH a potom pôsobeniu esteríñkačného činidla, čím sa získa zlúčenina vzorca (VI)10 v ktorom R a P majú vyššie uvedený význam, ktorá sa uvedie do reakcie s oxidačným čínidlom, čím sa po odstránení ochrannej skupiny preaminoskupinu získa zlúčenína...

Zlepšené bakteriálne membránové vezikuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17090

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rino, Serruto Davide, Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/095, A61K 39/112, A61K 39/104...

Značky: bakteriálne, membránové, zlepšené, vezikuly

Text:

...sú tiež prípravky na báze vezikúl OMV, ktoré je možné získať pomocou spôsobov podľa vynálezu.0010 V prípade prípravy vezikúl NspAwe je spôsob podľa vynálezu omnohojednoduchší ako viacnásobné genetické manipulácie opísané v publikácii 20.0011 Spôsob podľa vynálezu bude obvykle zahŕňať nasledujúce základné kroky (a) spracovanie bakteriálnych buniek v podstate bez prítomnosti detergentu (b) centrifugácia prostriedku z kroku (a) vedúca...