Archív za 2003 rok

Strana 30

Cvičný náboj do tankového kanóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3618

Dátum: 11.09.2003

Autor: Borko Ján

MPK: F42B 8/02

Značky: tankového, kanóna, cvičný, náboj

Text:

...a uzatvorení záverom. Po výstrele zabezpečuje automatickú činnosť otvorenia záveru nábojovej komory a vyhodenia nábojnice. V hlavní kanónu dôjde pri výstrele k rozpadu častí zvyškov zátky, ktorých dopad nepresiahne vzdialenosť 100 m pred ústie hlavne. Cvičný náboj do kanóna umožňuje vykonávať streľbu na taktických cvičeniach, pri ukáätových streľbách a v priestoroch kde sa nemôže použiť ostrá alebo náhradná munícia. Znižuje náklady na...

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3617

Dátum: 11.09.2003

Autori: Krížik Vladislav, Macek Jan

MPK: F03B 1/02, F03B 7/00

Značky: kolesový, motor, vodný

Text:

...privodný žľab hornej hladiny 3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vzniká krútiaci moment na kolese 5, upevnenom otočne okolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiel...

Zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3616

Dátum: 11.09.2003

Autor: Hamžík Pavel

MPK: A01K 5/02, A01K 39/04

Značky: zásobník

Text:

...zásobník. Obr. 4 znázorňuje ekvivalenty spojovacích elementov, obr. 4 a znázorňuje závitový spoj, obr. 4 b znázorňuje drážkový spoj, obr. 4 c znázorňuje drážkový spoj so zámkom obr. 4 d znázorňuje spojovací element vo forme prevlečného tyčovćho prvku a obr. 4 e znázorňuje integrovaný priestorový spojovací element . Na obr. 5 je ďalšie zobrazenie zásobníka s vytvorením vstupu na úložnej nádobe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZásobník...

Nosný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3615

Dátum: 11.09.2003

Autor: Šlégr Marek

MPK: F16S 1/02, E04C 2/26, G09F 13/02...

Značky: nosný, prvok

Text:

...podľa vlastnej fantázie a získať tak, príjemné a harmonické usporiadanie osvetlenia interiéru. Nosnú funkciu prvku však plnia aj konce tvarovaných ramien, ktoré môžu byť prichytené na rôznych typoch listových nosníkov.Je výhodné, ak je tento nosník vyrobený z pružného pozinkovaného plechu, alebo plastu s ekvivalentnými vlastnosťami, prípadne iného vhodného ale dostatočne pružného materiálu.Veľkosť tvarovaného nosného prvku, jeho šírku, výšku...

Výsevné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3614

Dátum: 11.09.2003

Autor: Rynik Pavol

MPK: A01C 7/04

Značky: zariadenie, výsevné

Text:

...druhý nosič 17, na ktorom sú pružne na ramene upevnené otočne druhé tanierové disky 18 orientované na dmhú protiľahlú stranu oproti prvým tanierovým diskom 16. Prvý nosič 15 a druhý nosič 17 majú prvé a druhé ovládacie ramená 19 a 20, ktoré sú navzájom upevnené tiahlom 21. Do prvého ramena 19 a/alebo druhého ramena 20 zasahuje aspoň jeden spoločný prvý pohon 22, výhodne vo forme skrutky a matice. Nasleduje tretí nosič 23 kývne uložený V...

Výsevná jednotka s nastaviteľným rozhŕňačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3613

Dátum: 11.09.2003

Autor: Mašek Jozef

MPK: A01C 7/04, A01C 5/06

Značky: výsevná, rozhŕňačom, jednotka, nastavitelným

Text:

...oblúkom do výsevnej kapsy sa navyše vytvorí nad prednou časťou výsevnej kapsy dostatočný priestor na umiestnenie nastaviteľného rozhŕnača.Nastaviteľný rozhŕňač, rozoberateľne pevne spojený s výsevnou kapsou umožňuje jeho efektívnejšie využitie. Po opotrebovaní rozhŕnača, ktoré sa prejaví skrátenim jeho pracovnej dĺžky, je možné ho znova nastaviť na požadovanú hĺbku a pripevniť o výsevnú kapsu bez nutnosti výmeny rozhŕnača za nový.Prehľad...

Zariadenie na zavlažovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3612

Dátum: 11.09.2003

Autor: Špánik Miroslav

MPK: B05B 1/20, A01G 25/14

Značky: zavlažovanie, zariadenie, rastlín

Text:

...na predlžovacej rúrke, ktorého podstata spočíva v tom, že otvory na vytekanie vody sú umiestnené na kruhovej rúrke vedľa seba vjednom rade.Pri zavlažovaní sa prcdlžovacia rúrka kompletne zmontovanćho zariadenia nasunie na vypúšťaciu rúrku krhly a zavlažuje sa obvyklým spôsobom. Voda s otvorov kruhovej rúrky vyteká vjcdnom smere ajednoduchým spôsobom umožňuje zavlažovať požadované miesto, v našom prípade ríadky vysadených rastlín alebo...

Dynamický odťahovač palca ako súčasť obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3611

Dátum: 11.09.2003

Autor: Brozmanová Blažena

MPK: A43B 7/18

Značky: obuvi, odťahovač, dynamický, súčasť, palca

Text:

...ked nie je pevne prichytený pod vlepovaciu stielku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaŠpeciálne konštruovaná obuv s pevným dopredu predĺženým opätkom 3, má v špici 1 v oblasti palcového kĺbu zabudovaný korekčný popruh 6 s regulovateľným odťahom slučky, ktorý je vyrobený z bandážneho materiálu ako je napríklad mäkčená useň, textil. Korekčný popruh 6, tvorí priestor na palec a vychádza cez spevnený otvor 5 na vonkajšiu stranu...

Zostava ochranného systému stavebných objektov proti záplavám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3610

Dátum: 11.09.2003

Autori: Rehuš Pavol, Turan Vladimír

MPK: E04H 9/14, E04B 1/62, E04B 1/92...

Značky: ochranného, záplavám, objektov, zostava, proti, systému, stavebných

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený ohrozovaný stavebný objekt 1,ktorým je dvojpodlažná budova, pričom sa predpokladá výška Záplavy nad úrovňou dveroveho otvoru 13. V primeranej výške sú po celom obvodovom plášti 11 rozmiestnené háky ll na zavesenie elastického obrazu 24 (naznačenć na obr. 2). Nad okennými otvormi 12 sú taktiež umietnené háky 14 na zavesenie okenných roštov IS.Na spodnom okraji obvodového...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3609

Dátum: 11.09.2003

Autori: Matiašovský Peter, Bágeľ Ľubomír

MPK: C04B 35/80, C04B 28/04

Značky: materiál, vonkajších, budov, tepelnoizolačný, zatepľovanie, vnútornej, strany, stavebných, konštrukcií, stavebný

Text:

...1977, s. 458 - 461. Ešte ďalšou nevýhodou je, že ich možno vyrábať výhradne vo forme dosiek, nie formou omietky, čo je dané technológiou autoklávovania.Ďalej sú známe tepelnoízolačné stavebné materiály s vysokou kapilámou aktivitou, na báze vápna. Ak sú vyľahčované perlitom, sú blízke tým perlítovým omietkam .l. Takáč, V. Gedeon, F. Fekete, R. Kopín, J. Radil Expandevaný perlit. Výroba, vlastnosti a použitie. ALFA Bratislava,1988, ktoré...

Výstražný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3608

Dátum: 11.09.2003

Autor: Bolech Ján

MPK: E01F 9/00

Značky: panel, výstražný

Text:

...nákladov ďalšie náklady na prevádzku.Rovnakćho účinku v zníženiu nehodovostí sa dosiahne použitím výstražného panela podľa navrhovaného technického riešenia pri nižších vstupných a prevádzkových nákladoch. Jeho podstata spočíva v tom, že na kovovej zvarovanim zhotovenej konštrukcii je napevno umiestnená plechová maketa mužskej postavy, ktorej povrchová úprava je zhodná s výstrojom príslušníka dopravnej polície.Prehľad obrázkov na...

Drevený dom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3607

Dátum: 11.09.2003

Autor: Sládek Dušan

MPK: E04B 1/10

Značky: dřevěný

Text:

...závity 10 nasadia podložky a naskrutkujú matice ll.Pravouhlo ohnutý driek 9 prechádza jedným hranolom rámu 1 tesne, zatiaľ čo druhým hranolom tohto rámu 1. prechádza s vôľou (pozri obr. 5). Pokiaľ sa na mieste stavby zistí, že niektorý z rámov l nie je presne pravouhlý, stačí povoliť matice 10 a s využitím uvedenej vôle sa opäť nastaví pravý uhol, ktorý sa následne ñxuje utiahnutím matic 10.Na obr. 5 je zachytené výhodné uskutočnenie,...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3606

Dátum: 11.09.2003

Autor: Sládek Dušan

MPK: E04B 1/26, E04B 1/38

Značky: prvok, spojovací

Text:

...°.Na obr. l a 2 je zobrazený príklad uskutočnenia spojovacieho prvku pre rohový spoj dvoch trámov 5. Spojovací prvok má driek l ohnutý do pravého uhla a na oboch koncoch má axiálne prestaviteľnú zarážku 2.V uskutočnení na obr. l a 2 je axiálne prestaviteľná zarážka 2 tvorená na tento účel najbežnejšim prostriedkom ato maticou 4, naskrutkovanou na príslušnom vonkajšom závite 3, ktorýje vytvorený na oboch koncoch drieku l. Ide teda o...

Zariadenie na výrobu ozdobných hlavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3605

Dátum: 11.09.2003

Autor: Varga Jozef

MPK: B23Q 3/02, B23B 31/10

Značky: ozdobných, hlavic, zariadenie, výrobu

Text:

...obr. l zariadenie V náryse,obr. 2 zariadenie v pôdoryse (pohľad zhora) a obr. 3 ozdobnú hlavicu.Zariadenie podľa (obr. l, 2) pozostáva zo základnej platne 1, na ktorú sú pevne upevnené najmenej dve vedenia 2 v tvare plochých tyčí do ktorých sú vyfrézované jednostranné vodiace drážky 3, v ktorých je axiálne posuvne uložené pravá samostatná platňa 4 a ľavá samostatná platňa 5. Na základnej platni 1, ktorej súčasťou je nosný čap 6, je...

Filtračné zariadenie, najmä pre vrty a studne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3604

Dátum: 11.09.2003

Autor: Medek Jaromír

MPK: B01D 24/00

Značky: zariadenie, najmä, studne, filtračné

Text:

...materiálu.Z hľadiska zaistenia účinnosti filtračného zariadenia sa javí výhodné, keďje hrúbka pieskového filtra v rozmedzí 20 mm až 60 mm. V prípade, že by bola použitá hrúbka filtra menšia ako 20 mm, boli by nižšie účinky filtrácie,oproti tomu pri hrúbke filtra nad 60 mm by dochádzalo k veľkému zníženiu rýchlostí natekania vody do filtračného zariadenia.Z hľadiska funkcie sa javí výhodné, ked pieskový filter presahuje z oboch strán cez...

Žľabový zberač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3603

Dátum: 11.09.2003

Autor: Wirth Peter

MPK: E01F 5/00, E01C 9/10

Značky: žlabový, zberač

Text:

...drenážnych alebo porćznych asfaltobetónových povrchov najmä cestných komunikácií. Ďalšou podstatnou výhodou konštrukcie žľabového zberača dažďovej vody je ten fakt, že sa zabráni rouušovaniu drenážnych alebo poréznych asfaltobetónových povrchov v zimnom období vplyvom mrazov a drenàžna povrchová vrstva hlavne cestných komunikácii sa môže technologicky veľmi jednoducho uložiť až tesne po vrchnú hranu rámu žľabu respektíve hornú hranu...

Svorníková výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3602

Dátum: 11.09.2003

Autor: Zawislák Julius

MPK: E21D 21/00

Značky: svorníková, výstuž

Text:

...z tyčoviny, ktorá nemá tvrdenú povrchovú vrstvu a jej priemer nie je závislý na priemete kotevnej časti, takže stačí, aby jej priemer iba s minimálnou rezervou prevyšoval stredný priemer budúceho valcovanćho závitu alebo najväčší priemer sústruženého závitu. Náklady na sústruženie sú tým minimalizované. Dalšou výhodou je,že stredný priemer závitu môže prevyšovať priemer tyče, z ktorej bol svomik vyrobený, takže tyč nie je zbytočne...

Bezpečnostné kovanie s retiazkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3601

Dátum: 11.09.2003

Autori: Hloušek Ivo, Honus Roman

MPK: E05C 17/00

Značky: retiazkou, kovanie, bezpečnostné

Text:

...odstraňuje bezpečnostné kovanie s retiazkou, hlavne s cieľom dodatočného zabezpečenia vchodových dverí s klasickým zámkovým systémom proti násilnému vypáčeniu drevenej alebo kovovej zárubne V mieste umiestnenia zámku, tvorené oceľovou výstužou s retiazkou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené oceľovým profilom so zosilnenou základňou, ktorý je vybavený minimálne dvoma otvormi na upevnenie...

Uloženie plastovej chráničky dátových sietí spoločne s tepelnou sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3600

Dátum: 11.09.2003

Autori: Farárik Jozef, Ježek Jan, Procházka Jaroslav, Zverko Igor

MPK: H02G 9/06, F16L 1/028

Značky: plastovej, sietí, datových, tepelnou, spoločné, chráničky, sieťou, uloženie

Text:

...siete. Tým sa dosiahne, že plastová chránička je uložená tak aby nedošlo k jej porušeniu ani pri prípadných zásahoch na potrubí a funkcia potrubí tepelnej siete nie je ovplyvnená uloženou chráničkou.Výhodou technického riešeniaje, že plastová chránička ako potreba pri realizácii dátovej alebo telekomunikačnej siete je uložená do výkopu s minimálnymi nákladmi, navzájom sa s tepelnou sieťou neovplyvňujú a súčasne sa vytvorí možnosť realizovať...

Malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Csadi Tibor, Hrnčír Rudolf

MPK: E04C 3/28, E04H 1/12, E04B 1/12...

Značky: malé, objekty

Text:

...bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania,...

Duté rezivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3598

Dátum: 11.09.2003

Autor: Bis Anton

MPK: E04C 3/12

Značky: duté, rezivo

Text:

...stenami spojených lamiel je vytvorená dutina. Tvar dutiny odpovedá vnútomej strane lamely, pričom dutina je štvorhranná.Jedna strana vnútornej polodrážky je súbežná s vonkajšou stranou lamely, v ktorej je vytvorená a druhá stranaje súbežná s vonkajšou stranou druhej priľahlej lamely. Plochy strán výstupku sú vytvorené tak, aby zapadli do vnútomej polodrážky.Výhodné je prevedenie, ked sú pokosové strany vytvorené pod uhlom 45 st. Spojenie...

Zariadenie otáčajúce zámkovou vložkou pomocou modelárskeho servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3597

Dátum: 11.09.2003

Autor: Bajer Petr

MPK: E05B 47/00

Značky: servopohonů, zámkovou, zariadenie, otáčajúce, modelárskeho, vložkou, pomocou

Text:

...Takto je vytvorený spoľahlivý pohonný systém vyznačujúci sajednoduehou konštrukciou,reprodukovateľnosťou a nízkymi nákladmi.Upravený modelársky servopohon je upevnené do krytu, ktorý je na strane výstupncj hriadele otvorený. Na hriadeľ servopohonu je pripevnené čelné plastové koleso, ktoré je príslušenstvom servopohonu. Na toto plastové koleso je čelne pripevnená spojka tvorená valcom s vnútorným kruhovým otvorom a pricčnym zárezom....

Otáčavá turbínová vetracia hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3596

Dátum: 11.09.2003

Autor: Furda Peter

MPK: F24F 13/075, F24F 7/02, F24F 7/06...

Značky: vetracia, otáčavá, turbínová, hlavica

Text:

...svorkami, uloženými na jednotlivých posuvných častiach pevnej podstavy, dotiahnutím matíc.Po osadení otáčavćho telesa na drážkovanú vrchnú časť pevnej podstavy, túto pevne upevníme samoreznými skrutkami, alebo trhacími nítmí cez diery v spodnej časti otáčavćho telesa. Po montáži spoj medzi otáčavým telesom a pevnou podstavou, okolo skrutiek, Všetky nekrytć hrany lemovania a venikálny šev podstavy utesníme silikónovým tmelom.Otáčavé...

Odvádzací prvok odsávacieho zariadenia, najmä kuchynské digestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3595

Dátum: 11.09.2003

Autor: Machata Luboš

MPK: F24F 13/02, F24F 7/08

Značky: prvok, zariadenia, kuchyňské, odvádzací, odsávacieho, najmä, digestory

Text:

...otvore zabraňuje nežiaducemu úniku odsávaného prostredia. Pokiaľje duté uzavreté teleso v tvare písmena L, obklopujúceho odsávacie zariadenie, je možné uskutočniť pripojenie digestora k odsávaniu zboku. Odvádzací prvok podľa tohto technického riešenia sa dá taktiež využiť ako kryt na pridavnú filtráciu a/alebo prídavné odsávacie zariadenie,čím je možné zvýšiť úžitkové vlastností doterajšieho digestora. Vnúlomá priehradka slúži k...

Monocykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3594

Dátum: 11.09.2003

Autor: Pavlíček Marek

MPK: B62K 1/00

Značky: monocykel

Text:

...puzdre pre uchytenie osky kolesa.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. č. l kompletný Monocykel, obr. č. 2 stredovú osku, obr. č.3 puzdro pre valivý mechanizmus.Monocykel (obr. l) pozostáva z kolesa 10, v ktorom je za pomoci špic upevnené telo stredovej osky l, pre koleso na ktorej sa na výbežkoch zo smeru od stredu pozdlž osi, nachádzajú otvory 2 pre špice...

Zvukovopohltivý konštrukčný prvok s vysokou zvukovou pohltivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3593

Dátum: 11.09.2003

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: zvukovopohltivý, vysokou, zvukovou, prvok, konštrukčný, pohltivosťou

Text:

...zvýšenie zvukovej pohltivosti.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že na časti plochy zadnej steny zvukovopohltivého konštrukčného prvku je vybratie smerom dovnútra zvukovopohltivého konštrukčného prvku, čím sa pri jeho styku s pevnou nosnou konštrukciou vytvorí vzduchová medzera zabezpečujúca zvýšenie zvukovej pohltivosti systému.Prehľad obrázkov na výkresePredmet úžitkového vzoru je znázornený na výkrese,kde na obr. l je...

Kuchynské drezy z kompozitného materiálu s antibakteriálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3592

Dátum: 11.09.2003

Autori: Strelcová Viera, Karpiš Juraj, Lörinc Ľubomír, Lazor Dušan

MPK: A61L 2/16, A47L 17/02

Značky: kompozitného, drezy, antibakteriálnym, kuchyňské, materiálů, účinkom

Text:

...materiál zdravotne nezávadný a dostatočne odolný pre bežné činnosti v kuchyni.Technické riešenie spočíva v použití prídavku antibakteriálneho prípravku. Do pripraveného polotovaru na výrobu kuchynských drezov podľa doterajšieho stavu sa pridáva vysoko účinný antibakteriálny a protiplesňový prípravok s ríadeným uvoľñovaním aktívnych iónov striebra so všestranným použitím proti mikroorganízmom v množstve do 2 hmotnosti. Tento...

Teplovodný kotol na spaľovanie pevných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3591

Dátum: 11.09.2003

Autori: Balejík Henrich, Lyčka Zdeněk

MPK: F22D 1/02, F23B 1/06, F24B 9/00...

Značky: teplovodný, palív, spaľovanie, pevných, kotol

Text:

...ktorého dolnej časti sú umiestnené držiaky 18, ktoré sú pevne pripojene ku kotlovému telesu 15, na držiakoch 18 sú umiestnené liatinové článkovć rošty 2 a šamotovć tvámice 12. Na liatinové článková rošty 2, ktoré sú pevne prichytené na kotlové teleso 15 sa umiestni podpaľ, ktorý sa zapáli. Na rozhorený podpaľ sa cez nakladacie dvierka 1 naloží pevné palivo na spaľovanie, teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní pevného paliva spolu so spalinami stúpa...

Stavebná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3590

Dátum: 11.09.2003

Autor: Růžička René

MPK: E04B 1/48, E04B 1/41

Značky: kotva, stavebná

Text:

...jadrom a dvoma krídelkami sa zasunie do zárezu a vrtu uskutočneného v pozdĺžncj ose závitovej tyčoviny 8 urobí sa pozdĺžny zvar. Zvar sa urobi napríklad v ochrannej atmosfére argónu, aby nedošlo k prehriatiu profilu prútu, čim by došlo k zníženiu jeho pevnostných charakteristík. Stavebná kotva sa dá kolmo alebo pod uhlom vlepiť do stavebnej konštrukcie, keď jej časť výstuže v tvare skrutkovice s prierezom s kruhovým jadrom a dvoma krídelkami...

Dvojdielna radiálna prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3589

Dátum: 11.09.2003

Autor: Šupík Ladislav

MPK: F16L 19/02

Značky: radiálna, přípojka, dvojdielna

Text:

...i rozmer dvojdielnej radiál nej prípojky.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. l je dvojdielna radiálna prípojka zostavená z horného a dolného dielu, na obr. 2 je dvojdielna prípojka zostavená z horného dielu a stn-neňa.Dvojdielna radiálna prípojka, podľa obr. l a obr. 2, je zostavená z homćho dielu l a dolného dielu 9, pričom dolný diel 9 môže byť nahradený strmeňom 10, tesnením...

Nové farmaceutické formulácie modafinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5976

Dátum: 11.09.2003

Autori: Grandolfi George, Corvari Vincent, Parikh Alpa

MPK: A61K 9/16, A61K 31/165, A61K 9/20...

Značky: formulácie, farmaceutické, modafinilu, nové

Text:

...100 mg alebo 200 mg modafinilu a niekoľko excipientov, ako kremičitan horečnatý a mastenec. Na trhu sú liekové balenia obsahujúce modafinil podľa doterajšieho stavutechniky označené a inak indikovane na použitie u narkoleptikov.B 010 by žiadúce optimalizovať formuláciu tuhej aplikačnej formy modafmilu a spôsobov jej prípravy v priemyslovom merítku. Konkrétne boli vyvinuté nove formulácie modafinilu, ktoré vykazujú zrovnateľné...

Regulácia atmosféry pri kontinuálnom tepelnom spracovaní kovových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5889

Dátum: 11.09.2003

Autori: Renard Michel, Crutzen Jean-pierre, Raick Jean-marc, Dosogne Edgard

MPK: C21D 9/56, C21D 1/76

Značky: tepelnom, pásov, kontinuálnom, regulácia, atmosféry, spracování, kovových

Text:

...a zóny ochladzovania v súlade0009 Patent EP 379104 Azavádza oddelený prívod vodíka a dusíka do rôznych zón pece, ovládanie prietoku vstrekovaného dusíka avodíka sa0010 Cieľom tohto vynálezu je odstránenie týchto nedostatkov zavedením postupu pre tepelné spracovanie kovového pásu vochrannej plynovej atmosfére, ktorý umožňuje účinné ochladzovanie pásu anie je zložitý, ani0011 Tieto problémy sa odstránili v súlade s vynálezom podľa...

Spôsob výroby hydroxyalkylových škrobových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4519

Dátum: 11.09.2003

Autor: Zander Norbert

MPK: C08B 31/00, C07K 14/435, A61K 47/48...

Značky: škrobových, spôsob, hydroxyalkylových, výroby, derivátov

Text:

...Vzhľadom k tomuto faktu je skúsený pracovníkschopný podriadiť substitúciu veľmi úzkemu rozsahu.Niektoré spôsoby výroby hydroxyetylového škrobu sú opísanéDE 26 16 086 opisuje konjugáciu hemoglobínu na hydroxyetylový škrob, kde v prvom kroku je prekrížovacie agens, napr. brómkyán, viazaný na hydroxyetylový škroba následne je hemoglobín pripojený k medziproduktu.Jedno z dôležitých využití HES je stabilizácia polypeptidov, ktorou sú...

Kuchynský riad s dnom vhodným na indukčný ohrev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3017

Dátum: 11.09.2003

Autor: Castey Dominguez Ramon

MPK: A47J 36/02

Značky: vhodným, ohrev, indukčný, kuchyňský

Text:

...výsledný povrch dosadacej plochy nie je rovný,pretože exponované oblasti platne sú zapichnuté vzhľadom na hlavné teleso0007 Vzhľadom na doterajší stav techniky, cieľom tohto vynálezu je poskytnúť riešenie, ktorým sa dosiahne veľmi pevný a stabilný spoj, odolný proti dilatáciám a deformáciám, ktoré vznikajú na úrovni dna medzi feromagnetickou platňou adnom alumíniovej varnej nádoby, na ktorej vonkajšej strane je pripojená platňa. Osobitne...

2,7-Sustituované indoly a ich použitie ako modulátorov 5-HT6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2288

Dátum: 11.09.2003

Autori: Weikert Robert James, Madera Ann Marie

MPK: A61K 31/496, A61P 25/00, A61K 31/4523...

Značky: indoly, 2,7-sustituované, použitie, modulátorov, 5-ht6

Text:

...substituovanú arylskupinu alebo prípadne substituovanúheteroarylskupinu predstavuje prípadne substituovanú heterocyklylskupinupredstavuje vodík, alkylskupinu alebo -C(O)-R 5, kde R 5 predstavuje alkylskupinu, alkoxyskupinu, arylskupinu alebo aryloxyskupinu apredstavuje vždy nezávisle vodík, hydroxyskupinu, kyanoskupínu, alkylskupinu,alkoxyskupinu, tíoalkylskupinu, alkyltioskupinmhalogén, halogénalkylskupinu,hydroxyalkylskupinu,...

Nanočasticové kompozície účinných látok stabilizované gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8517

Dátum: 11.09.2003

Autori: Mcgurk Simon, Czekai David

MPK: A61K 9/14, A61K 9/00, A61K 31/192...

Značky: nanočasticové, látok, účinných, kompozície, gélom, stabilizované

Text:

...nemagnetické mangánové častice ako kontrastné látky používané vmagnetickej rezonanciiý, 5,429,824 snázvom Use of Tyloxapol as aNanopaniculate Stabilizer (Použitie tyloxapolu ako nanočasticového stabilizátora),5,447,710 s názvom Method for Making Nanoparticulate X-Ray Blood Pool Contrast Agents Using High Molecular Weight Non-Ionic Surfactants (Postup pri výrobe nanočasticových RTG kontrastných blood pool látok použitím neíónových surfaktantov...

Antidepresívne cykloalkylamínové deriváty heterocyklicky kondenzovaných benzodioxánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 657

Dátum: 11.09.2003

Autori: Stack Gary Paul, Evrard Deborah Ann, Shah Uresh Shantilal

MPK: A61K 31/4738, A61P 25/00, C07D 491/00...

Značky: antidepresívne, kondenzovaných, heterocyklicky, benzodioxánov, cykloalkylamínové, deriváty

Text:

...vodík, tritluórmetyl alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka.RS, R 9, R a R sú výhodne nezávisle Vybraté z vodíka, hydroxy, halogénu, kyano,karboxamido, alkylu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkoxy s 1 až 6 atómami uhlíka. V ešte výhodnejšom uskutočnení tohto vynálezu sú R 8, R 9, R a R výhodne nezávisle Vybraté z vodíka,kyano alebo halogénu.z je výhodne NR. Ak z je NR, R je výhodne vodlk alebo akyl s 1 až 3 atómami uhlíka.Celé čísla m a n sú...

Terapeutické liečebné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17051

Dátum: 10.09.2003

Autori: Harley Stef, Cesko Sandi, Kancilja Toni

MPK: A61H 7/00

Značky: zariadenie, liečebné, terapeutické

Text:

...a/alebo viazania. Použitie odstrániteľných upevňovacíchdržiakov poskytuje aj výhody ľahkosti údržby a čistenia.Pracky svýhodou umožňujú pripojenie upevňovacích popruhov bez šitia alebo inej formy pripevnenia aich používanie používateľom na upevňovanieV prevádzke sa zariadenie aplikuje tak, aby sa zodpovedajúce povrchy styčných prvkov mohli dotýkať tela nositeľa. Pracky, popruhy a upevňovacie držiakysa nastavujú podľa potreby z hľadiska...

Fluórpolymérové potiahnutie pre implantibilné lekárske zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5892

Dátum: 10.09.2003

Autori: Ding Ni, Roorda Wouter, Pacetti Stephen, Hossainy Syed

MPK: A61L 31/14, A61L 31/08

Značky: potiahnutie, zariadenie, fluórpolymérové, implantibilné, lékařské

Text:

...Predložená prihláška vynálezu sa týka potiahnutia pre iplantabilné lekárske zariadenia, ako je definované v patentovom nároku i. Predložená prihláška vynálezu sa ďalej týka spôsobu prípravy implantabilného lekárskeho zariadenia, ktoré zahrňuje potiahnutie ako je definované v patentovom nároku 2. Predložená prihláška vynálezu sa ďalej týka implantabilného lekárskeho zariadenia, ako je definované vpatentovom nároku 23. Príklady...

Monoklonálna protilátka špecifická pre epitop inaktivovaným mačacím imunodeficientným vírusom kódovaného glykoproteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11797

Dátum: 10.09.2003

Autor: Chengjin Michael Huang

MPK: G01N 33/53, G01N 33/569, C07K 16/10...

Značky: mačacím, kódovaného, vírusom, protilátka, monoklonálna, inaktivovaným, imunodeficientným, glykoproteinů, špecifická, epitop

Text:

...D 9 alebo H 5332. Imunitné komplexy boli zhromaždené na imobilizovanom proteíne G, premyté a podrobené SDS-PAGE a westernovému prenosu. Proteíny na prenose boli detegované použitím peroxidázou označeného streptoavidínu. Línia 1 a 5,biotinylované markery molekulovej hmotnosti línia 2, 20 ul Mab 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 3, 100 ul 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 4, 100 ul irelevantnej monoklonálnej protilátky, H 5332,...