Archív za 2003 rok

Strana 28

Prispôsobenie šírky pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9389

Dátum: 19.09.2003

Autori: Leon David, Wang Ru-shang, Aksu Emre Baris, Lundan Miikka, Curcio Igor, Varsa Viktor

MPK: H04L 12/56, H04L 12/18

Značky: pásma, prispôsobenie, šířky

Text:

...bitovou rýchlosťou 59 kb/s, povedie to kväćším-3 oneskoreniam a stratám paketov kvôli pretečeniu vyrovnávacej pamäte siete, pretože vzduchové rozhranie môže zniesť bitovú rýchlosť najviac 44,8 kb/s, čo je značne menej než serverom vysielaná bitová rýchlosť 59 kb/s. Nakoniec sa relácia kontinuálneho vysielania (streamingu) môže dokonca stratiť.0015 Na prekonanie tohto problému, spoločnost Ericsson navrhla množinu riešení v nasledovných...

Otočný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9351

Dátum: 19.09.2003

Autor: Hubertus Frank

MPK: B66C 23/84

Značky: otočný, pohon

Text:

...plochami. Efekty trenia je možné výhodne využít na premenu nadbytočnej energie pri pretahovanej záťaži na teplo. Pri nepohybujúcom sa otočnom hnacom mechanizme môže zvýšená sila adhézneho trenia spoľahlivo kompenzovať vonkajší točívý moment pôsobiaci na závitovkovom kolese.Toto uskutočnenie je dalej optimalizované tým, že cez trecie plochy prechádza približne kolmo os závitovky. Takéto plochy je možné usporiadať na relatívne tenké...

Zariadenie na rozklad vody elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13463

Dátum: 18.09.2003

Autori: Surikov Aleksandr Konstantinovich, Mogilevsky Igor Nikolaevich, Ovsyannikov Evgeny Mikhailovich

MPK: C25B 1/04, C25B 15/00, C25B 9/12...

Značky: zariadenie, rozklad, elektrolýzou

Text:

...elektrolyzéra je vyrobené z elektricky vodivého materiálu shornými adolnými krytmi zelektricky vodivého materiálu prlvodný kanál elektrolytického roztoku je umiestnený vhornom kryte aje vybavený nastaviteľným ventilom vedúcim do kruhovej komory elektrolytického roztoku vnútorný povrch plášťa je vybavený najmenej jednou vodiacou drážkou prívodné vedenie vody má regulátor prietoku vody extrakčné vedenie produktov elektrolýzy je vybavené...

Spôsoby zvýšenia produkcie trombocytov a hematopoetických kmeňových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16551

Dátum: 18.09.2003

Autori: Kaushansky Kenneth, Macdonald Brian

MPK: A61K 38/18

Značky: produkcie, buniek, kmeňových, trombocytov, zvýšenia, spôsoby, hematopoetických

Text:

...bunky transdukované normálnou kópiou defektného génu môžu byť kuratívne pre niektoré dedičné choroby spôsobené defektom jedného génu. Alogénne transplantácie sú tiež predmetom výskumu ako terapeutická možnosť pre autoimunitné ochorenia.0005 Aj napriek potenciálnej užitočnosti a jednoduchosti ASCT existujúznačné obmedzenia pre jej široké využitie v dôsledku očakávaného obdobia pancytopénie, v ktorom je vyžadovaná intenzívna podpora...

Postup prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5387

Dátum: 18.09.2003

Autori: Lee George Tien-san, Jiang Xinglong, Kapa Prasad Koteswara, Slade Joel, Loeser Eric, Prashad Mahavir

MPK: C07C 271/00, C07C 309/00, C07C 59/00...

Značky: medziproduktov, postup, přípravy

Text:

...vzniku amidoderivátov.0005 Spcluoćakávaná prihláška Č. 10/171,706 podaná 14. júna 2002 (US 2003 045 479) a WOO 2/102790 uverejňuje ncve Nformylhydroxylamínovć zlúčeniny, ktoré inhibujú PDF a ktoré sú vhodné ako antibakteriálne činidlá. Zlúčeniny tu uverejnené sú určité N-1-oxo-2-alky 1-3-(N-hydroxyformamido)propyltiazacyklo 4 qalkány, ktoré sú nižšie opísané detailnejšie. Na prípravu týchto...

Vodivé vlákna typu jadro – plášť, odpudzujúce nečistoty, s vysokou odolnosťou voči chemikáliám, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5348

Dátum: 18.09.2003

Autori: Brüning Hans-joachim, Hofmann Herbert

MPK: D01F 8/14, D01F 8/12, D01F 1/02...

Značky: plášť, odolnosťou, použitie, spôsob, voči, odpudzujúce, jádro, vysokou, chemikáliám, výroby, vlákna, nečistoty, vodivé

Text:

...vlákna sú spradené vo forme elektricky vodivých vlákien do osnovya útku, a ďalej obsahujú elektricky nevodivé vlákna. Elektricky vodivé vlákna pozostávajú z polyolefínov a obsahujú grafit alebo sadze.0010 EP A 160,320 opisuje monotilamenty typu jadro - plášť na použitie pre vlasové kefy z vybraných polymérov. Jadro obsahuje nylon alebo polyester,ktorý má najmenej 60 hmotn. polybutyléntereftalátových jednotiek. Plášt obsahuje špeciálne...

Kondenzované azolpyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4815

Dátum: 18.09.2003

Autori: Tsujishita Hideki, Miura Mami, Murata Toshiki, Fuchikami Kinji, Gantner Florian, Urbahns Klaus, Bacon Kevin, Shimada Mitsuyuki, Kato Issei, Omori Naoki

MPK: C07D 487/00, A61P 29/00, A61K 31/551...

Značky: deriváty, kondenzované, azolpyrimidínové

Text:

...3 Ky-/- myši), ktoré boli životaschopné, plodné a vykazovali normálnu dĺžku života vbežných myšich životných podmienkach,odhalili, že neutrofily nie sú schopné produkovať Ptdlns(3,4,5)P 3, pokial sú stimulované agonistami GPCR, ako sú fMLP, C 5 a alebo IL-8. To preukazuje, že PI 3 Ky je jedinou PIK 3, ktorá je v týchto bunkách združená s týmito GPCR 1316. Ďalej, u týchto neutrotilov bola rovnako neprítomná PtdIns(3,4,5)P 3 dependentná...

Ceninový papier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4536

Dátum: 18.09.2003

Autori: Burchard Theo, Keller Mario, Tauber Reinhard, Seidler Rudolf

MPK: B42D 15/00

Značky: ceninový, papier

Text:

...týmTiež viacvrstvové podklady z fóliového jadra, ktoré je na oboch stranách opatrené vrstvami papiera, už boli navrhnuté. V porovnaní S čistým papierovým podkladom je pevnosť tohto kompozitu sice vyššia, avšak problematika znečistenia nie je týmito vonku ležiacimi papierovými vrstvami vyriešená. Aby sa celková hrúbka takých bankoviek nadmerne nezväčšila, musia byť tieto papierové vrstvy naviacvytvorené veľmi tenké, takže obvyklé bezpečnostné...

Prvok na vytvorenie rastlinného porastu zeme, zádržných a výstužných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4469

Dátum: 18.09.2003

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02, E02D 17/20

Značky: země, konštrukcií, vytvorenie, výstužných, rastlinného, zádržných, porastu, prvok

Text:

...byť pripevnená, kde je to vhodné, na predný panel 2 a môže byť pretiahnutá, aby pokryla celú alebo časť dolného a horného panela 5 a 6. Podpery 8 majú Výhodne, ale nie výhradne, trojuholníkový tvar, sú tiež pripojené na predný panel 2. Podpery 8 môžu byť tiež V tvare tyčí pripevnených alebo zakvačených do predného panela 2 a/alebo dolného panela 5. V prípade trojuholníkových podpier 8, zobrazených na výkresoch,je len predná strana 9 každej...

Rapamycín na použitie pre inhibíciu alebo prevenciu choloidálnej neovascularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15441

Dátum: 18.09.2003

Autori: Wen Rong, Laties Alan, Lou Zhijun

MPK: A61K 31/436, A61K 31/445, A61P 27/02...

Značky: choloidálnej, neovascularizácie, použitie, prevenciu, rapamycín, inhibíciu

Text:

...angiogenézou podaním kompozície pozostávajúcej zjednej alebo viacero aktívnych látok zo zverejnenia. Vo vynáleze sú poskytnuté použitia rapamycínu na inhibíciu alebo liečbu choroidálnej neovaskularizácie (CNV) oka, tak ako sú definované v nárokoch zverejnenia.0012 Toto zverejnenie je zvlášť užitočné pri liečbe určitých očných neovaskulámych chorôb ako je makuláme degenerácia , vrátane vekom podmienenej makulámej degenerácie (AMD)....

Pripevňovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3591

Dátum: 18.09.2003

Autori: Šašek Václav, Zoubek Viktor

MPK: F16B 19/00, F16B 2/20, F16B 21/00...

Značky: připevňovací, element

Text:

...prvok na doskovitom nosnom dieli. Pozostáva z puzdra, ktoré je nasunuté navalcovitý konštrukčný prvok a z ktorého bočne vyčnieva párrozovierajúcich sa pružiacich ramien. Voľné konce týchto pružiacich ramien sú viacnâsobne odstupňované. Tým má byť umožnené zakotvenie vnosných dieloch srôznou hrúbkou. Tiež tu existuje nebezpečie odhákovania pružiacich ramien. Celkovo sa tak prakticky získava len nezabezpečené pripevnenie vo vyvŕtanom...

Viacúčelové odkladacie skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3115

Dátum: 18.09.2003

Autor: Huscher Fraimundo

MPK: A47B 57/00, A47B 47/00

Značky: viacúčelové, odkladacie, skrinky

Text:

...technickýmkvalitám, čo výrobku poskytuje výhody a Vylepšenia a ktorého všeobecné vlastnostisa líšia od ostatných tvarov a modelov známych v súčasnosti.Prezentovaný patent spočíva vo využití modernej, efektívnej, bezpečnej a funkčnejviacúčelovej odkladacej skrinky, ktorú tvorí súbor vhodne zlúčených dizajnových, logistických a aplikačných riešení tvoriacich kompletnú a diferencovanú odkladaciuskrinku s exkluzívnym dizajnom, optimálnymi...

Spôsob hydrogenácie homopolymérov a kopolymérov konjugovaných diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10011

Dátum: 18.09.2003

Autori: Sommazzi Anna, Santi Roberto, Masi Francesco

MPK: C08F 8/04, C08C 19/02

Značky: konjugovaných, diénov, kopolymérov, hydrogenácie, homopolymérov, spôsob

Text:

...skupiny, radikály a substituenty sú kompatibilné s charakteristikami stability uvedených zlúčenín v čistom stave, to znamená v zásade inertné vzhľadom k ľubovoľnej časti sledovanej molekuly, na báze charakteristík chemickej reaktivity, ktoré sú pre odbomíka dobre známe. 0019 Výraz derivát, používaný v texte vo vzťahu k monomémym jednotkám prítomným vo všeobecnom vzorcí (I), znamená produkciu takých jednotiek v súlade s niektorou zo známych...

Redukcia gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9991

Dátum: 18.09.2003

Autori: Harrison Brian, Hooper Hurdon

MPK: C08J 11/14, C08J 11/24

Značky: redukcia

Text:

...gumy. Proces devulkanizácie vedie k pevnémumateriálu, v ktorom hmota pevného materiálu je približne 100 pôvodnejhmoty pneumatiky. Pevná hmota obsahuje uhľovodíky z gumy a sadze, kde uhľovodíky z gumy zahŕňajú všetky uhľovodíky s molekulovou hmotnosťou nad tou, ktorú má olej, ktorý vzniká z pôvodnej gumy. Uhľovodíky z gumy majú strednú molekulovú hmotnosť, ktorá je vo všeobecnosti menšia než u pôvodnej gumy, ale je oveľa väčšia ako u oleja,...

Kyslíková prívodná rúrka pre vysokoteplotné splyňovanie odpadov a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9926

Dátum: 18.09.2003

Autor: Kiss Günter

MPK: C10J 3/00, F23D 14/32

Značky: rúrka, vysokoteplotné, prívodná, splynovanie, spôsob, kyslíková, prevádzkovania, odpadov

Text:

...kyslíka v aspoň dvoch rôznych stavoch prepúšťania, je pre oba prevádzkové stavy, na jednej straneplameň horáka a prívod reakčného kyslíka do splyňovacieho lôžka a na druhej strane plameňhoráka bez prívodu reakčného kyslíka do splyňovacieho lôžka, dávkovane prívádzané vždy0013 Pritom sú v prevádzkovom móde plameň horáka bez prívodu reakčného kyslíka do splyňovacieho lôžka prívádzané reaktanty palivo a kyslík približne v stechiometrickom...

Kondenzované deriváty azolpyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9902

Dátum: 18.09.2003

Autori: Omori Naoki, Bacon Kevin, Urbahns Klaus, Matsukawa Satoko, Miura Mami, Gantner Florian, Kikuchi Tetsuo, Yoshino Takashi, Tsujishita Hideki, Yamauchi Megumi, Shimazaki Makoto, Murata Toshiki, Fuchikami Kinji

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14, A61P 29/00...

Značky: kondenzované, deriváty, azolpyrimidínu

Text:

...stále aktivovať GM-CSF alebo zymosanom obaleným IgG/C 3 b ktorýmkoľvek z pl 10 a, 3 alebo ô. V rovnakom čase boli odpovede sprostredkovaně G-proteínom, ako aktivácia PLCB,nedotknuté. PI 3 Ky-/- myši vykazovali zhoršený rozvoj tymocytov a zvýšenie populácii neutroñlov, monocytov, eozinofilov 14. Okrem toho, neutroñly a makrofágy izolovanć z PI 3 Ky-/- myší vykazovali závažné nedostatky pri migrácii a respiračnom vzplanutí pri reakcii na GPCR...

Pevné farmaceutické formulácie obsahujúce telmisartan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2397

Dátum: 18.09.2003

Autori: Toyoshima Kenzo, Nakatani Manabu, Ohki Toshimitsu, Takeshi Sawada

MPK: A61K 9/16, A61K 31/4164, A61K 9/20...

Značky: farmaceutické, pevně, obsahujúce, telmisartan, formulácie

Text:

...pomocné látky sú napríklad zvolené zo spojív, nosičov,mastív, činidiel na reguláciu toku, spomaľovačov kryštalizácie, solubilizačných činidiel a farbiacích činídiel.Spojivá môžu byť zvolené zo skupiny suchých spojív a/alebo skupiny spojív granulácie za mokra, V závislosti od spôsobu výroby zvolenej pre farmaceutickú kompozíciu. Vhodnýmí suchýmí spojivami sú napr. celulózový prášok, kryštalická celulóza,mikrokryštalická celulóza alebo light...

Drevovláknitá doska, najmä podlahový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20345

Dátum: 18.09.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: B44C 5/04, E04F 15/02, E04F 15/04...

Značky: panel, podlahový, drevovláknitá, najmä, doska

Text:

...sa farbiaca vrstva,ktorá zabraňuje tomu, aby materiál nosnej dosky presvital na homej strane, už nenanáša na vrstvu dekoru, ale nanáša sa priamo na nosnú vrstvu.0007 Dokument W 0 02/45955 A 2 opisuje obrusnú ochrannú vrstvu na báze syntetickej živice, do ktorej sa ukladajú častice z tvrdého materiálu s tvrdosťou podľa Mohsa najmenej 6 adodatočne k tomu sa tu ukladajú v podstate guľaté častice z pevného materiálu bez reznej hrany s...

Spôsob výroby štruktúrovaného dekóru na doske z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8770

Dátum: 18.09.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B44C 5/04, B44B 5/00, B44C 1/24...

Značky: výroby, dřevěných, materiálov, dekoru, doske, štruktúrovaného, spôsob

Text:

...potiahnuté farbou a dekor sa vytvorí zafarbenim reliéfu.0009 Obzvlášť výhodné je, ked sa farba pri lisovaní krycej vrstvy spojí so syntetickou živicou. Tým sa dosiahne povrch odolávajúci zmazaniu.0010 Obzvlášť výhodné je, keď je na dosku položené jednofarebná vrstva papiera, na ktorú sa potom položí krycia vrstva zo syntetíckej živice. Povrch vrchnej časti dosky sa môže pred položením krycej vrstvy ale aj zafarbiť (nalakovať) alebo...

Vodu neprepúšťajúca a priedušná podrážka pre topánky, a topánka vybavená takou podrážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8127

Dátum: 18.09.2003

Autor: Polegato Moretti Mario

MPK: A43B 13/16, A43B 7/12

Značky: podrážka, neprepúšťajúca, topánky, podrážkou, takou, priedušná, topánka, vybavená

Text:

...zodpovedajúcej mikroklímy vo vnútri topánky.0014 Štruktúra vyššie opísaných podrážok v skutočnosti vykazuje, aspoň na smerom nadol orientovanej oblasti, vrstvy z míkroperforovaného plastu, t. j. plastu vybaveného otvormi, ktoré majú priemer rádovo 1 až 2 milimetre, pričom celková plocha mikroperforácií v každomprípade obmedzuje plochu membrány, ktorá má skutočne vplyv na výmenu tepla a pár.0015 Zámerom predloženého vynálezu je teda...

Odlievaný výfukový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 768

Dátum: 18.09.2003

Autor: Lilley John

MPK: C22C 38/34, C21D 6/00, C21D 6/02...

Značky: odlievaný, systém, výfukový

Text:

...ktoré by mohlo byť prínosom vylúčenie problému riadenia0006 Mechanické vlastnosti takýchto zliatin možno ďalej zdokonaliť a rôznym výrobným ťažkostiam, týkajúcich sa zachovania vhodnej grafitovej morfológie, možno zabrániť elimináciou grafitu. Toto je jedným z cieľov predloženého vynálezu. Tu opísaná zliatina je alternatívou. molybdénommodifikovanej tvárnej železnej zliatiny ASTM A 439 D 5 B.0007 Pri zliatine podľa predloženého vynálezu boli...

Deriváty pyrrolidónu ako inhibítory MAOB

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7785

Dátum: 18.09.2003

Autori: Iding Hans, Jolidon Synese, Thomas Andrew William, Wirz Beat, Rodriguez Sarmiento Rosa Maria, Krummenacher Daniela, Wyler Rene, Wostl Wolfgang

MPK: C07D 401/00, C07D 207/00

Značky: pyrrolidónu, deriváty, inhibitory

Text:

...súvislosti oxidatívnej deaminácie primárnych monoamínov prostredníctvom MAO vedie k tvorbe NH 3, aldehydov a HZOZ, teda látok s potvrdenou alebo potenciálnou toxicitou, bolo by najvýš výhodné, aby boli pri liečbe demencíe a Parkinsonovej chorobe podávané selektívne inhibítory MAO-B. Inhibícia MAO-B spôsobuje zníženie enzymatickej inaktivácie dopamínu, a preto predĺženie dostupnosti tohto neurotransmitéru v dopaminergných neurónoch....

Deriváty 1H-1,2,4-triazol-3-karboxamidu ako ligandy kanabinoidného receptora CB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7200

Dátum: 17.09.2003

Autori: Van Stuivenberg Herman, Mccreary Andrew, Lange Josephus, Kruse Cornelis

MPK: C07D 249/00, A61K 31/41, A61P 25/00...

Značky: kanabinoidného, ligandy, receptora, 1h-1,2,4-triazol-3-karboxamidu, deriváty

Text:

...piperidinylovej alebo morfolinylovej skupiny, sa opisuje v D.Zdôvodu silnej agonistickej, čiastočnej agonistickej, inverznej agonistickej alebo antagonistickej aktivity voči kanabinoidnému receptom CB sú zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu vhodné na použitie pri liečení psychózy, úzkosti, depresie,nedostatku pozornosti, porúch pamäti, kognitívnych ochorení, porúch príjmu potravy, obezity,toxikománie, apetencie, závislosti na...

Diarylétery ako antagonisty opioidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12727

Dátum: 17.09.2003

Autori: Stucky Russell Dean, Diaz Buezo Nuria, Thomas Elizabeth Marie, Siegel Miles Goodman, Smith Dana Rae, Chappell Mark Donald, Takeuchi Kumiko, Wolfe Chad Nolan, Blanco-pillado Maria-jesus, Mitch Charles Howard, De La Torre Marta Garcia, Fritz James Erwin, Matt James Edward Junior, Pedregal-tercero Concepcion, Holloway William Glen, Quimby Steven James

MPK: A61P 3/04, A61K 31/4427, A61K 31/4412...

Značky: diarylétery, opioidného, antagonisty, receptora

Text:

...Re sú ako bolo tu oplsané, ako agonistu beta adrenergných receptorov, ktorý je použiteľný na liečenie diabetu a obezity.0007 EP O 827 746, W 0 97/10825, W 0 02/06276 a EP 0 921 120 sa týkajú aminoalkoholových derivátov ako selektívnych beta 3 adrenergných agonistov,ktoré sú vhodné na liečbu diabetu typu lI a obezity. US 4 891 379 sa týka trans 3,4 1-substituovaných-3-substituovaných-4-metyI-4-(3-substituovaný fenyl)piperidlnov, ako opioidných...

Diarylové étery ako antagonisty opioidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3716

Dátum: 17.09.2003

Autori: Pedregal-tercero Concepcion, De La Torre Marta Garcia, Wolfe Chad Nolan, Blanco-pillado Maria-jesus, Quimby Steven James, Siegel Miles Goodman, Takeuchi Kumiko, Mitch Charles Howard, Thomas Elizabeth Marie, Fritz James Erwin, Smith Dana Rae, Holloway William Glen, Diaz Buezo Nuria, Chappell Mark Donald, Stucky Russell Dean, Matt James Edward

MPK: A61P 3/00, A61K 31/4427, A61K 31/4412...

Značky: opioidných, diarylové, receptorov, antagonisty, étery

Text:

...U.S patent č. 4,891,379 opisuje fenylpiperidínové opioidné antagonisty použiteľné na iiečenie diabetu a obezity. Konkrétne U.S. patent č. 4,891,379 opisuje zlúčeninu LY 255582, ktorá má0005 U.S. patent č. 4,191,771 tiež opisuje zlúčeniny použiteľné ako opioidné antagonisty. Boli tiež pripravené bicyklické analógy fenylpiperidínov a boli opísané ako opioidné antagonisty vo Wentland, a kol., Biorganic and Medicinal Chemistry Letters 11...

Optimalizované mobilné správy o čiarovom kóde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2429

Dátum: 17.09.2003

Autor: Forbes Ronald

MPK: G06Q 20/00

Značky: mobilné, správy, čiarovom, kóde, optimalizované

Text:

...rozlíši kód modelu, zaslaný z dátového terminálu, a deteguje schopnosti a/alebo znaky dátového terminálu. Ďalej, centrálne zariadenie vyšle informáciudátovému terminálu spôsobom, vhodným pre schopnosti a/alebo znaky dátového terrninálu.EP-A-l 178421 opisuje ľahko použiteľný, bezpečný elektronický poukážkový systém, ktorý poskytuje elektronicke poukážky užívateľom, ktorí majú mobilný telefón 5 so zobrazovacím zariadením. Zariadenie 23...

Teikoplanínový prípravok so zlepšenou antibiotickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1664

Dátum: 17.09.2003

Autori: Koch Torben, Suhr-jessen Trine, Mathiesen Anita, Thyme Jorn, Reijns Tiemen Geen Pieter

MPK: A61K 38/14, A61P 31/00

Značky: prípravok, teikoplanínový, antibiotickou, aktivitou, zlepšenou

Text:

...9) opisuje izoláciu rôznych zložiek teikoplaninu. Tabuľka IV ukazuje, že TA 3 má nižšiu antibiotickú aktivitu ako TA 2.ako je využívaný pri svojich biologických aplikáciách, teikoplanínje V zásade tvorený faktorom A 2 (TA 2) sprevádzaným malým množstvom faktora A 3 (T-A 3).0008 Odkaz 11 opisuje určenie štruktúry a fyzikálno-chemických vlastností teikoplanínu.0009 Targocid® je komerčný teikoplanínový produkt od Aventis0010 Problém, ktorý...

Spôsob výroby ortopedickej vložky do topánok a vložka vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 547

Dátum: 17.09.2003

Autor: Katzer Roland

MPK: A43B 17/00, B29D 31/50, A61F 5/14...

Značky: vyrobená, topánok, spôsob, týmto, vložka, spôsobom, vložky, výroby, ortopedickej

Text:

...spodnou vrstvou, tak sa medzi ne vloží vyberateľný kovový kryt. Výsledkom je vložka do topánok s tvrdou spodnou podošvou,ktorá sa môže v topánke upevniť pomocou klinčekov, aýmá mäkkú,nárazy tlmiacu stykovú plochu, ktorá je so spodnou podošvou spojená iba v oblasti prstov. V pätovej oblasti môže byť naproti tomu zvdihnutá do výšky, aby sa tam mohlo uskutočniť upevnenie V topánke.0007 Vynálezom má byť vytvorený najjednoduchší výrobnýspôsob a...

Prísada do krmiva a krmivo obsahujúce túto prísadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 431

Dátum: 17.09.2003

Autori: Schüle Steffen, Backers Thomas

MPK: A23K 1/16, A23K 1/18

Značky: túto, prísada, obsahujúce, prísadu, krmivo, krmiva

Text:

...tuku (a s tým spojenej horšej pôrodnosti), musí sa znížiť koncentrácia energie V porciíodoberanej zvieraťom. To sa v súčasnosti dosahuje prostredníctvom vyšších dávok surovej vlákniny, ktoré by malivnášať do krmiva čo najmenej energie.Úlohou tohto vynálezu je dosiahnutie rýchleho nasýtenia gravidných úžitkových zvierat pri použití systémov kŕmenia,ako je napríklad kŕmenie do sýtosti, bez negatívnychTáto úloha sa rieši prostredníctvom...

Modifikácia počasia „Kráľovskou technológiou umelej tvorby dažďa”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 318

Dátum: 17.09.2003

Autor: His Majesty King Bhumibol

MPK: A01G 15/00

Značky: počasia, technológiou, modifikácia, „kráľovskou, dažďa, umelej, tvorby

Text:

...40 mm, avšak mrak vystúpil ako štíhly vianočný stromček a nevytvoril očakávaný atómový hríb.Prvý raz bol vykonaný pokus o rozptýlenie mraku, ked sa pri spiatočnej ceste vrtuľníkom z náboženských obradov v okrese Ban Ponge v Thajsku vytvorili obrovské mraky a hrozili, že znemožnia pokračovanie v lete. Bolo vyslane lietadlo, aby letelo pred vrtuľníkom v jeho plánovanom smere a rozptyľovalo chlorid vápenatý na celej trase do cieľa, ktorým bola...

Kovanie pre dvojkrídlové okná, dvere a podobne, bez medzistĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5500

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05C 1/00, E05C 7/00, E05B 17/00...

Značky: dvojkrídlové, medzistĺpika, podobně, kovanie, okna, dveře

Text:

...zaistenia medzi pevným rámom okna a kridlom s oporným dorazom, ale tiež prirážajúcim sa krídlom a krídloalebo krídla je tak možné otvoriť.0005 Kovanie v úvode opísaného druhu je známe z DE 202 11 725 U 1. Pritomto kovaní zaberá zaisťovacia časť spojená s hnacou tyćou do bezpečnostného uzatváracieho plechu spojeného s príslušnou tyčou štulpu,pričom tento bezpečnostný uzatvárací plech spolupôsobí so zaisťovacím koiíkom patriacim k prirážajúcemu...

List rotora pre veternú turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16130

Dátum: 16.09.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, B64C 23/00, F03D 1/06...

Značky: veternú, rotora, turbinu

Text:

...závislosti od napätia elektrického poľa.0011 Zároveň sa dá rozpoznať, že účinník Cp pri hodnotách výkonu približne -4 kV,prípadne -3,9 kV dosahuje maximum apri hodnotách napätia vyšších než -3,9, prípadne nižších než -4 kV opäť klesá.0012 Elektrické pole môže byť na tlakovej strane listu rotora aplikované, napríklad, s jednosmemým napätím alebo napätím opačnej polarity.0013 Aplikovanie elektrického poľa na liste rotora môže pozostávať z...

Metóda čistenia odpadových vôd s kalovými granulami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5127

Dátum: 16.09.2003

Autori: De Kreuk Merle Krista, Van Loosdrecht Marinus Cornelis Maria

MPK: C02F 3/12, C02F 3/26, C02F 3/30...

Značky: metoda, kalovými, granulami, odpadových, čistenia

Text:

...pre spôsob podľa vynálezu sa nachádzajú V kale čistiarenských zariadení. Nie je potrebné ich izolovať, keďže špecifikované podmienky zabezpečujú, že tieto mikroorganizmy tvoria súčasť kalových granúl.Podmienky podľa vynálezu umožňujú vzniknúť zostave kalových granúl, ktoré sú výrazne rozľahlejšie a majú vyššiu hustotu ako kalové vločky získané podľa podmienok, aké sú známe z US 3,864,246 (pozri Obr. l), majúce sedimentačnú rýchlosť 10 m/h,...

Monosodná soľ 5[[(2,3-difluórfenyl)metyl]tio]-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymetyl)-1- metyletyl]amino]tiazolo[4,5-d]pyrimidín-2(3H)-ónu ako antagonista CXCR2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5078

Dátum: 16.09.2003

Autor: Bonnert Roger Victor

MPK: A61P 29/00, C07D 513/00, A61K 31/519...

Značky: 5[[(2,3-difluórfenyl)metyl]tio]-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymetyl)-1, antagonista, metyletyl]amino]tiazolo[4,5-d]pyrimidín-2(3h)-ónu, monosodná, cxcr2

Text:

...vynálezu.0010 Podľa Vynálezu je tiež poskytnutý spôsob výroby zlúčeniny (I), ktorý zahŕňa reakciukde R je Cbgalkylová skupina, s kyselinou, a potom prípadne vytvorenie farmaceuticky prijateľnej soli.0011 Výhodne R je etyl alebo metyl, výhodnejšie metyl. Reakcia sa výhodne uskutočňuje s použitím dioxánu a HCl. Výhodne sú zlúčeniny podľa vynálezu pripravené podľa postupovako sú tu doložené V príkladoch.0012 Zlúčenina (II) môže byť...

Usporiadanie kovania pre dvojkrídlové okná, dvere a alebo obdobné prvky bez stredového stĺpika rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3714

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05B 17/00, E05C 7/00, E05C 1/00...

Značky: rámu, obdobné, dvojkrídlové, kovania, usporiadanie, prvky, stĺpika, okna, středového, dveře

Text:

...vynálezu bola v podstate vyriešená tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s koľajničkou zaisťovací vačok, do ktorého je možné vsunúť voľný koniec ovládacej páky a v zasunutom stave je z troch strán tak obopnutý, že pôsobí proti neželanému ovládaniu ovládacej páky tak V smere otáčania pripadne výkyvu ako aj proti rozopretiu prípadne zamedzuje zodpovedajúcu neželanú manipuláciu.Tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s...

Fúzny G proteín IHNV na imunitnú stimuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2665

Dátum: 16.09.2003

Autori: Bootland Linda, Simard Nathalie

MPK: A61K 39/12, A61K 39/205, A61K 39/145...

Značky: imunitnú, fúzny, stimuláciu, proteín

Text:

...druhý antigćn. Vysvetlenie pre tento úči 3nok sa doteraz neposkytlo, ale môže súvisieť s existenciou imunostimulačných motívov v G proteíne. Je tiež pravdepodobne, že fúzia antigénneho proteínu s G proteínom alebo jeho vedúcou sekvenciou, vedie k translokácii antigénu na bunkový povrch, čím sa zvýši expozícia peptidu k hostiteľskému imunitnému systému. Altematívne môže byť zvýšená ochrana spôsobená syner gickým pôsobením pri kombinácii týchto...

Laserové zariadenie k izolácii pľúcnej žily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1998

Dátum: 16.09.2003

Autori: Ben-haim Shlomo, Yaron Uri, Govari Assaf, Leatham Marcia, Schwartz Yitzhack

MPK: A61B 18/20

Značky: izolácii, žily, pľúcnej, laserové, zariadenie

Text:

...inak sa môže nepravidelná elektrická aktivita v pľúcnej žile ďalej podielať naBolo tiež navrhnuté vytvárať cirkumferenčné ablačné lézy za použitia ultrazvukovej energie dopravovanej cylindrickým ultrazvukovým vysielačom cez balónik naplnený fyziologickým roztokom. Táto technika je opísaná V dokumente First Human Experience With Pulmonary Vein Isolation Using a Throughthe-Balloon Circumferential Ultrasound Ablation System for Recurrent...

Očný roztok obsahujúci glykogén

Načítavanie...

Číslo patentu: 283602

Dátum: 16.09.2003

Autori: Cavallo Giovanni, Marchitto Leonardo, Campana Alberto, Pinza Mario

MPK: A61K 31/70, A61K 9/00

Značky: roztok, glykogén, očný, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Očný roztok obsahuje sterilný vodný roztok glykogénového polysacharidu v množstve 0,1 až 12 % hmotn./objem, antioxidačný prípravok, prípravok na reguláciu izotonicity, konzervovaný prípravok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z benzylalkónium chloridu, timerosalu, metylparabénov, etylparabénov, propyl-a butylparabénov. Očný roztok má pH 5 až 8 a viskozita je 0,001 až 0,009 Pa . s.

Zariadenie na znižovanie napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283601

Dátum: 16.09.2003

Autori: Debruyne Marc, Liu Rong Fan

MPK: H02M 3/28, H02M 3/335

Značky: napätia, znižovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na znižovanie napätia na produkovanie jediného stredného jednosmerného napätia, ktoré zahrnuje aspoň jednu dvojicu jednofázových usmerňovačov s nútenou komutáciou, ktoré sú spojené so sekundárnymi vinutiami hlavného trakčného transformátora (T), pričom prvý jednofázový usmerňovač s nútenou komutáciou z uvedenej dvojice je tvorený prvým synchrónnym inventorom (1) napätia, ktorý je spojený s prvým sekundárnym vinutím (3) hlavného...

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta

Načítavanie...

Číslo patentu: 283600

Dátum: 16.09.2003

Autori: Limousin Laurent, Le Mat Armand, Peudpiece Jean-bernard

MPK: B01J 19/18, B01F 1/00, B01F 7/16...

Značky: zariadenie, reaktanta, přípravu, sulfo-močovinového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta na rozklad prírodného fosfátu pri výrobe fosfodusíkatých hnojív, zmiešaním a rozpúšťaním v kvapaline (L), ktorá je sírovým roztokom, tuhých granúl močoviny (G), ktorých hustota je nižšia ako hustota kvapaliny, zahŕňajúce nádobu (2) valcovitého tvaru s vertikálnou osou a s dnom, ktorá obsahuje miešacie prostriedky (A) a je vybavená najmenej jedným vstupom (4) kvapaliny (L), vstupom (5) na tuhé...